Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
609 postów 2606 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

Moje komentarze

 • @Zawisza Niebieski
  ZAZĘBIAJĄCA SIĘ OPOWIEŚĆ O NARODZINACH ZBAWICIELA WEDŁUG MATEUSZA I WEDŁUG ŁUKASZA!

  Najpierw sprawa Heroda Wielkiego. Lata jego panowania a szczególnie rok jego śmierci w tej chwili przesunięty jest w czasie. Era tak zwana "chrześcijańska" nie zaczyna się w roku "0" a najmniej w roku "minus 4". Niektórzy przesuwają ją nawet do roku "minus 6".

  Jeżeli faktycznie Herod Wielki zmarł w 4 roku p.n.e. to znaczy, że narodzenie Syna Bożego należy o tyle samo lat przesunąć wstecz ponieważ jak podaje Ewangelista Mateusz w rozdziale drugim: "(19) A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie, (20) i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia" .

  Swego czasu mnich Dionizy Mniejszy pomylił się...

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dionizjusz_Ma%C5%82y

  ***

  Jednak w dzisiejszych czasach niemożliwe byłoby cofnięcie tej daty o kilka lat! Mówiąc inaczej: Dzisiaj nie mamy roku 2018 a powiedźmy rok 2022!
  Zabijanie dzieci przez Heroda miało miejsce i wcale nie chodzi tutaj o to by na siłę udowodnić, że spełniło się proroctwo Jeremiasza. Wymordowanie dzieci nie należy bowiem łączyć z Łukaszem a tylko z opisem Mateusza!

  Napisałeś:

  "Poza przekazem biblijnym pierwszy niechrześcijański przekaz o rzezi mamy dopiero z przełomu IV/V w".

  I to jest właśnie potwierdzenie zapisku Ewangelisty Mateusza... Potwierdzenie zaistniałej sytuacji!

  *

  Zgadzam się z ciekawym fragmentem z Wiki ale dawno już o tym wiem:

  "Wedle Ewangelii Mateusza 2,1 Jezus urodził się „w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda”. Zgodnie z danymi historyka Józefa Flawiusza (por. „Dawne dzieje Izraela” XVII, 6,4 i 9,3) Herod Wielki zmarł przed świętem Paschy, poprzedzonym zaćmieniem Księżyca (między 12 marca i 11 kwietnia 4 roku p.n.e. wedle wyliczeń Keplera). Dalej Ewangelista pisze, że Herod zmarł, kiedy Jezus jako dziecię wraz z rodziną przebywał w Egipcie. Tak więc na podstawie tego świadectwa można przyjąć, iż narodziny Jezusa miały miejsce tuż przed bądź w roku 4 p.n.e".

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Data_narodzin_Jezusa_Chrystusa

  ***

  A teraz Ewangelia według Łukasza 2/1-7

  "(1) W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. (2) Pierwszy ten spis odbył się WÓWCZAS, GDY WIELKORZĄDCĄ SYRII BYŁ KWIRYNIUSZ. (3) Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. (4) Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, (5) żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. (6) Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. (7) Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie". 

  Piszesz o tym, że "Kwiryniusz zarządzał Syrią [Łk 2, 1-7] to jest w 6 roku n.e".

  I faktycznie fragment z Biblii stałby się zagadką, gdyby Mateusz mówił o narodzinach Syna Bożego w 4 roku p.n.e a Łukasz o roku 6 n.e. Zatem tym tokiem rozumując oba zapisy by się nie zazębiały... Hmmm... Wręcz odległe byłyby od siebie o 10 lat!

  Ale na moment popatrzmy na punkty wspólne które opisuje Mateusz i Łukasz.

  PO PIERWSZE: Obaj zgodnie napisali, że Józef z Marią udali się do Betlejem, z tym, że Łukasz podaje cel podróży, którym był spis ludności a Mateusz nie!

  PO DRUGIE: Obaj zgodnie napisali, że w Betlejem narodził się Pan Jezus.

  PO TRZECIE: Obaj byli jednego zdania, co do miejsca zamieszkania Józefa i Marii. Chodziło o miasto Nazaret!

  Co jest bardzo ważne: Dopiero gdy połączymy dwa opowiadania, Mateuszowe i Łukaszowe, dopiero wtedy, (powtórzę), mamy dość dokładnie naświetlony opis sytuacyjny. Gdyby tylko jedno opowiadanie istniało a nie istniałoby jakiekolwiek opowiadanie drugie, to wtedy ubogość tematu byłaby dość znaczna! Dlatego może właśnie tak Ewangeliści mieli napisać...

  ***

  Przyjrzyjmy się teraz wspólnemu punktowi DRUGIEMU, który jest "taki sam" co do miejsca narodzin Zbawiciela ale (pozornie) różny jest co do czasu. Przyjmuję za fakt, iż Kwiryniusz rządził Syrią jako namiestnik. Potwierdza to Łukasz i fakty historyczne.

  PUNKT (POZORNIE) SPRZECZNY: Mateusz pisze, że Zbawiciel urodził się w Betlejem około 4 roku p.n.e. A Łukasz, (podobno), że za czasów Kwiryniusza gdy był rządcą Syrii, czyli plus minus w roku 6 n.e. Nie przeczę, różnica znaczna!

  Przyznam, że podoba mi się jedno z rozwiązań tego, było nie było, problemu ale i zarazem ciekawego tematu!

  Podam je za Wikipedią:

  "Dlatego najlepszą interpretacją przebiegu ówczesnych wydarzeń z pewnością jest ta, która zakłada, że św. Łukasz, który z imienia wymienił Kwiryniusza, wraz z jego tytułem namiestnika Syrii, odniósł się jednak do wcześniejszego okresu jego życia (gdy nie był on jeszcze namiestnikiem Syrii) oraz do spisu ludności przeprowadzonego w Judzie za czasów Heroda".

  https://www.deon.pl/religia/katecheza/art,40,kiedy-narodzil-sie-jezus.html

  Aby to lepiej zrozumieć podam tutaj interesujący nas fragment z greki:
  "Ten spis pierwszy stał się (za) będącego namiestnikiem Syrii Kwiryniusza".

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/3/chapter/2/verse/2/param/1/version/TR

  Tłumaczenie z greki wyrazu ηγεμονευοντος zaznaczone jest powyżej jako "(za) będącego namiestnikiem". Wyraz grecki ηγεμονευοντος można przetłumaczyć na "być przewodnikiem", "być wielkorządcą", lub "być namiestnikiem".

  (Wielki Słownik Grecko Polski Nowego Testamentu, str. 259 – ks. Remigiusz Popowski)

  Być może łatwiej teraz zrozumieć jest to, że Łukaszowi wcale nie chodziło o rok 6 n.e. lecz o dawniejszy spis ludności, który się odbył w czasach opisanych przez Mateusza.
  O co mi chodzi? Przenieśmy ten problem do dzisiejszych czasów!

  Ja piszę:

  "Skok przez bramę Prezydenta Wałęsy stał się przełomowym skokiem w historii ludzkości"...
  Ale zaraz... Przecież Prezydent Wałęsa tego nie dokonał tylko elektryk Wałęsa, który po latach stał się Prezydentem!

  Łukasz pisze:

  "Ten spis pierwszy stał się (za) będącego namiestnikiem Syrii Kwiryniusza".

  Czyli inaczej:

  "Skok przez bramę (obecnie honorowego) Prezydenta Wałęsy stał się przełomowym skokiem w historii ludzkości"...

  "Ten spis PIERWSZY stał się (za) będącego (obecnie) namiestnikiem Syrii Kwiryniusza".
  Jednak i skok przez bramę i spis odbył się grubo, grubo wcześniej!

  ***

  Ciekawostka! Ksiądz Tadeusz Kasabula pisze:

  "Trzeba przyznać, iż hipoteza ta ma duże walory prawdopodobieństwa, tym bardziej, że z pomocą śpieszą tu egzegeci, sugerując, że fragment Łk 2,2 należałoby przetłumaczyć: "spis ten odbył się ZANIM Kwiryniusz został wielkorządcą Syrii". Taka wersja tłumaczenia, zdaniem filologów, JEST MOŻLIWA".

  https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/kiedy_bn.html

  Zatem podsumowując jednym zdaniem:

  Skoro Ewangelista Mateusz pisząc o Narodzinach Pana Jezusa posiada kilka ważnych punktów wspólnych w opisie z Ewangelistą Łukaszem to i sprawa Kwiryniusza choć trudniejsza do wyjaśnienia nie stoi w sprzeczności do Mateuszowej historii.

  PS

  Inny temat. Napisałeś:

  „A co to jest "Ewangelia Pana Jezusa"? Są kanoniczne Marek, Mateusz, Łukasz, Jan, są poza kanoniczne, Tomasz, Maria Magdalena... ale o ewangelii Pana Jezusa to ja nie słyszałem, a Pismo Święte nie raz czytałem".

  Tak! Czytałeś! I to kilka razy!

  Ewangelia znaczy Dobra Nowina, dlatego grzegorz przytoczył Ci parę dowodów na to, że takie zdanie jak "Ewangelia Pana Jezusa" istnieje. Pan Jezus od Boga Ojca otrzymuje Dobrą Nowinę a Syn Boży daje Ją człowiekowi. I to właśnie nazywa się Ewangelia Chrystusowa. Też często tak mówię jak Jassy nie utożsamiając tej mowy z żadnym z Ewangelistów.

  Niektóre przekłady mówią: Ewangelia według Mateusza, Ewangelia według Marka, Ewangelia według Łukasza i Ewangelia według Jana!

  Tak samo jest z Objawieniem św. Jana. Taki nosi tytuł ta Księga a już w pierwszych wersetach czytamy o "Objawieniu Jezusa Chrystusa" które zostało dane Janowi... Zatem tytuł tej Księgi powinien raczej brzmieć: "Objawienie Pana naszego Jezusa Chrystusa", lub: "Objawienie Pana naszego Jezusa Chrystusa dane Janowi"...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS PAN – FAKTY HISTORYCZNE!
 • @goat
  ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TWOJĄ WYPOWIEDZIĄ I TYMCZASEM W TEMACIE NIE MAM NIC DO DODANIA...

  Pozdro...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • @goat
  POGAŃSTWO WPISANE W TRADYCJĘ KATOLICKĄ I ODWROTNIE!

  Zauważyłem Twoją nieścisłość i zwróciłem na nią uwagę. I to wszystko!

  Napisałeś: "I jeszcze jedno. Proszę nie katujcie już cytatami z Tanach/ ST i NT".

  No cóż, niektórzy ludzie tutaj będący również woleliby by nie być "katowanym" wersetami... i Naukami Pana Jezusa.

  Dobrze byłoby gdyby taki jassy27 i 60grzegorz a także 57KerenOr zamknęli paszczęki i pozwolili Wam katolikom i Wam innowiercom rozpuszczać swoje wici, czyż nie?

  Ale tak nie będzie przynajmniej tymczasem z mojej strony! Rozumiem, że wersety z Biblii nie trafiają do Ciebie no i widzę, że spokojnie wpisujesz się w tradycję katolicką, oczywiście pod pretekstem rodzimej dawnej wiary...

  TY raczej powinieneś zdobić swój dom podłaźnikami i diduchami a nie drzewkiem "o katolickim kształcie". Ale co tam? Przecież Ty wiesz lepiej!
  Jednak niekoniecznie... Niekoniecznie!

  PS Jeszcze raz: Ubrana choinka w kształcie katolickim nie wynika z wiary Rodzimowierców...

  Czołem!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • @Herkules
  NIE WCHODŹ W ZATARG Z BOGIEM OJCEM!

  Jeśli mogę...

  Bardzo trafne spostrzeżenie na temat tego, że Piotr i inni nazywali Apostoła Pawła umiłowanym bratem...

  Co do Pana Jezusa...
  Tak! To Pan Jezus przemawiał przez proroków, ponieważ w prorokach był DUCH CHRYSTUSOWY!

  Dowód:

  "(7) ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi JEZUS CHRYSTUS. (8) Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, (9) osiągając cel wiary, zbawienie dusz. (10) ZBAWIENIA TEGO POSZUKIWALI I WYWIADYWALI SIĘ O NIE PROROCY, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, (11) starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał DZIAŁAJĄCY W NICH DUCH CHRYSTUSOWY, KTÓRY PRZEPOWIADAŁ CIERPIENIA, MAJĄCE PRZYJŚĆ NA CHRYSTUSA, ale też mające potem nastać uwielbienie".

  1 List Apostoła Piotra 1/7-11

  Zatem zostało udowodnione, że przez proroków Starego Przymierza przemawiał Syn Boży. Duch Chrystusowy był w prorokach...

  Dawid służył Synowi Boga Ojca!

  Psalm 110/1, 2

  "1) Psalm Dawidowy. RZEKŁ PAN PANU MEMU: SIĄDŹ PO PRAWICY MOJEJ, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (2) Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!". 

  "RZEKŁ PAN PANU MEMU", czyli Bóg Ojciec Powiedział do Swojego Syna a Boży Syn już w Starym Przymierzu był Panem Dawida!

  Co więcej? Mojżesz znosił cierpienia dla SYNA BOŻEGO!

  Dowód 1:

  "(24) Przez wiarę MOJŻESZ, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, (25) i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, (26) uznawszy hańbę CHRYSTUSOWĄ za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę".

  List do Hebrajczyków 11/24-26

  Dowód 2: Przez pustynię lud izraelski prowadził Pan Jezus!

  "(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w MOJŻESZA zanurzeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a SKAŁĄ TĄ BYŁ CHRYSTUS".

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 10/1-4

  To ciekawe: Skałą która prowadziła Mojżesza był Syn Boga Ojca!

  No i coś jeszcze! Ewangelista Jan (1/10) bardzo ale to bardzo wyraźnie zaznacza, że Pan Jezus... stworzył świat!

  Dowód:

  "(10) NA ŚWIECIE BYŁ I ŚWIAT PRZEZEŃ POWSTAŁ, lecz świat go nie poznał".

  To przecież Pan Jezus był na świecie... To przez Pana Jezusa świat powstał...

  Pan Jezus otrzymał od Ojcowskiej Chwały tak potężną władzę, że wielu ludzi nie ma kompletnie o tym pojęcia... Pan Jezus Jest Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały!
  No chyba, że ktoś uważa, że to ODBICIE jest niedoskonałe! No ale w takim razie, ten ktoś wchodzi w zatarg w Samym Bogiem Ojcem!

  Na koniec: Relacja Ojciec- Syn zawsze jest niezmienna! Natomiast jeśli Bogu Ojcu upodobało się dać tak potężną władzę Swojemu Synowi to człowiek powinien zamilknąć na ten temat i nie wtrącać się.

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • @Zbigniew Jacniacki
  WYSTARCZY JEDEN PRZEKAZ EWANGELICZNY!

  Jeśli można się wtrącić....

  Dla człowieka Chrystusowego przydatny i wystarczający pod względem historycznym i moralnym ale patrząc z Boskiego Punktu Widzenia, jest przekaz tylko jednego ewangelisty, Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana. Każdy kolejny List jest naszym zaznajomieniem się z myślami i historią ludzi z tamtych czasów i z ich wiarą.

  Dla mnie Biblia sama w sobie w obecnych wydaniach nie stanowi sprzeczności a jeżeli wydaje mi się, że takowe zaistnieją to najpierw się zastanawiam i stawiam sobie pytanie: Dlaczego? Są również przekłady ze świadomym fałszowaniem tekstu...

  W ten sposób patrząc, uniknąłem w swoim życiu wielu niepotrzebnych oskarżeń wypowiedzianych w stronę Stwórcy! A jeżeli czegoś nie rozumiem, to... czekam! Aż kiedyś pewnego dnia...

  Jednak do tłumaczeń wkradły się błędy, które w swoim sumieniu należy poprawić zgodnie z greką: "Chrześcijanina" należy zamienić na "Chrystusowego", "chrzest" na "zanurzenie" lub "pokutę" na "zmianę myślenia"!

  Takie określenia posiadają przekłady tzw. zachodnie... Określenia zgodne z greką...

  Nie wymieniam tutaj sprawy podstawowej jak pomoc Syna Bożego w kwestii zrozumienia...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • @goat
  ALE, ALE... NAPISAŁEŚ NIEDAWNO NA TEMAT CHOINKI i KATOLIKÓW:

  "Właśnie tu jest mądrość. Po co (...) obchodzą to święto, skoro w tych świętach nie ma nic dla nich? DZIWIĘ SIĘ, ŻE UBIERAJĄ CHOINKĘ, wkładają sianko pod obrus , dają sobie prezenty (...).

  A teraz piszesz o sobie: "Ubiorę sobie choinkę"...!

  Czy ja czegoś nie rozumiem, czy to może białe jest czarne? :)


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • @Zawisza Niebieski
  Przeczytałem Twoje wyjaśnienie!

  Pozdro!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  Wniosek o usunięcie
 • @Zawisza Niebieski
  PROŚBA DO ADMINA!

  Po "starej znajomości" mam do Ciebie Zawiszo Niebieski prośbę:

  Za nazwanie mnie durniem, małpą z brzytwą i takie tam... nie banuj Krzysztofa. Po prostu, nie banuj! Proszę!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  Wniosek o usunięcie
 • @Pedant
  OBECNIE U MNIE MA BANA DONPEDRO I KRZYSZTOF...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  Wniosek o usunięcie
 • @ALL
  Napisałem u "siebie" odpowiedź do Zawiszy Niebieskiego. Wrzucę ją tutaj:

  WYJAŚNIENIE!

  Komentarz "mesje" Wojtasa został usunięty za niegrzeczny język. Komentarz Repsola został usunięty za skrót do artykułu z klątwą.

  A Twój jak widzisz pozostał!
  Ja nie wyzywam nikogo od durniów a Wojtas, no cóż...
  Repsola koment również bym zostawił...

  Przecież wszyscy znacie zasady panujące na moim blogu. Nie pozwolę kpić z Pana Boga i nie dopuszczę by tutaj były klątwy... nawet wykropkowane!

  Cześć!

  Pozdrawiam Wszystkich!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  Wniosek o usunięcie
 • @jassy27
  DZIĘKUJĘ ZA KOMENTARZ!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • @Zawisza Niebieski
  WYJAŚNIENIE!

  Komentarz "mesje" Wojtasa został usunięty za niegrzeczny język. Komentarz Repsola został usunięty za skrót do artykułu z klątwą.

  A Twój jak widzisz pozostał!
  Ja nie wyzywam nikogo od durniów a Wojtas, no cóż...
  Repsola koment również bym zostawił...

  Przecież wszyscy znacie zasady panujące na moim blogu. Nie pozwolę kpić z Pana Boga i nie dopuszczę by tutaj były klątwy... nawet wykropkowane!

  Cześć!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • @Zawisza Niebieski
  JA TRAKTUJĘ KATOLIKÓW JAK CIEMNY LUD?

  Myślałem, że po tylu latach przebywania tutaj już wiesz o tym, że żadnego człowieka nie traktuję jak "ciemnego luda". To, że z Tobą i z innymi katolikami się nie zgadzam wcale nie oznacza, że Was tak traktuję.

  Piszę tylko czasami, że Wasi nauczyciele Was oszukują. Piszę czasami, że dla Ciebie i dla katolików nie liczy się prawdziwa Boskość Syna Bożego, ale żeby mieć Was za "ciemnych"... Upss! To przegięcie!
  Z drugiej strony patrząc, nie wiem dlaczego miałbym przykładowo papieża Jana Pawła II nie nazywać kłamcą, skoro ów papież, notabene Polak, obrażał na każdym kroku Pana Jezusa i Boga Ojca!

  A może pamiętasz, jak ów Polak po zamachu słał wota do Fatimy. Takim pokazał się przed światem. Po prostu bałwochwalcą był ów On!

  Ani Ciebie ani innych katolików nie interesuje Nowy Testament! Lubicie wymyślone daty i tradycje niepoparte żadnymi Biblijnymi dowodami. Wiesz, napisanie o tym, że "święta Bożego Narodzenia to święta wynikające z prastarej kultury człowieka, to święta przesilenia zimowego" to czyste przegięcie, żeby nie rzec brak podstawowych wiadomości z Twojej strony.

  Jeżeli już mówimy o jakichś przesileniach to raczej powinieneś napisać o tym w odniesieniu do bożka Mitry a nie do Pana Jezusa Chrystusa! Zatem pierwsze kłamstwo: Zastąpienie pogańskiego święta na cześć bożka Mitry, datą narodzin Syna Bożego. No cóż, to raczej brak miłości do Bożego Syna jest, by nie rzec prosto z mostu, że to bezczelność!

  Drugie kłamstwo: Pana Jezusa nie odwiedzili żadni królowie!
  Trzecie kłamstwo: Owi nieistniejący królowie nie mieli na imię Kacper, Melchior i Baltazar!

  To po prostu byli mędrcy lub dosłownie, magowie, którzy przemierzyli różne Krainy by oddać hołd Panu Bogu a nie Marii tak jak zrobił to papież Jan Paweł II. (Ewangelia według Mateusza 2)!

  Bezczelność: Włożenie do żłobka jakiejś kukły-maszkary, która ma imitować Zbawiciela!

  Na końcu piszesz:

  "Jezus rzekł: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych BRACI MOICH najmniejszych, Mnieście uczynili" [Mt 25, 40] czym wyraził, iż czyniąc dobro innej istocie, Jezusowi je czynię. Błędem jest zwracanie uwagi na ścisłe procedury, nakazy "prawa". Liczy się czynienie Dobra".

  Kolejny raz Zawiszo udowadniasz, że nie znasz Ewangelii. Otóż w powyższym cytacie Pan Jezus mówi o braciach w wierze a nie o katolikach, którzy uprawiają idolatrię, modlą się do Marii, posyłają tysiące ludzi do Nieba i wymyślają mnóstwo nauk niezgodnych z Naukami Boga Syna! Pan Jezus nie mówił o tych, którzy w razie potrzeby modlą się do świętego Floriana czy świętego Antoniego ani do papieża Jana Pawła II. To znowu bałwochwalstwo jest i basta!

  Tak więc obrażasz i poniżasz Boga Syna bezapelacyjnie... Hmmm, piszesz, że liczy się czynienie Dobra!
  A może obrażanie Pana Jezusa i Boga Ojca z wyżej opisanych przyczyn nazywasz dobrem? Żartujesz sobie Zawiszo Niebieski? Po prostu brakuje Ci wiary i...wiadomości...

  Na razie! Autor mówi dobranoc!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • NIENAWIDZĘ KLĄTW!
  POD ADRESEM, KTÓRY ZAPROPONOWAŁEŚ ZAUWAŻYŁEM KLĄTWĘ ZATEM USUWAM TWÓJ KOMENT TYLKO Z TEJ PRZYCZYNY A NIE Z INNEJ...


  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • @Krzysztof J. Wojtas
  CHAMSTWA U MNIE NIE BĘDZIE!

  Oooo! Widzę, że muszę Cię wyrzucić, ponieważ ponoszą Ciebie nerwy! I to jakie nerwy, ho, ho! Jesteś bardzo kiepski w dyskusji... Bardzo kiepski i nie dziwię się, że coraz mniej ludzi z Tobą chce dyskutować!

  Narka!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  WIGILIA NA TRZEŹWO!
 • @Krzysztof J. Wojtas
  O ALKOHOLU I O ... ALKOHOLU!

  Wierzę, że piszesz prawdę o Twoim bezalkoholowym otoczeniu no ale ja wiem dość dokładnie kiedy jest największa sprzedaż alkoholu w roku. Wiem, że niestety grudzień tutaj bryluje wśród kalendarzowych miesięcy. Wiem ponieważ rozmawiam z katolikami... Wiem ponieważ... he he... wiem!

  No ale zauważ, że na końcu swojego artykułu napisałem zdanie następujące:

  "Tytuł mojego artykułu brzmi "Wigilia na trzeźwo", jednak w błędzie jest ten człowiek, który uważa, że w podtekście wódkę lub jakiś inny mocny trunek mam na myśli!".

  Najważniejszym upojeniem alkoholowym między innymi katolików, jest upojenie fałszywą nauką i winem obłudy!
  Alkohol kupowany w sklepach to pryszcz w porównaniu z duchowym upijaniem się fałszywą nauką serwowaną z Watykanu!

  Napisałeś:

  "Polska tradycja wigilijna nawiązuje do związku świata żywych ze zmarłymi, ale też mających kontakt z naszym światem. Jedzenie (alkohol jest wskazany chociaż w niezbyt dużych ilościach) i napitki - to rodzaj wspólnej uczty z przodkami. Uczty kończącej przeszłość, a dającej nadzieję na nową, lepszą - bardziej przesyconą miłością do innych, przyszłość".

  Piszesz nieprawdę! Polska tradycja wigilijna to nic innego jak fałszywa nauka o trzech królach, Kacprze, Melchiorze i Baltazarze.
  Polska tradycja wigilijna to nic innego jak wymyślenie fałszywego dnia narodzin Pana Jezusa i odniesienie tegoż dnia do narodzin bożka Mitry!

  Polska tradycja wigilijna to nic innego jak kłanianie się kukle przedstawiającej niby to Pana Jezusa leżącego w żłobie!
  A poza tym Polska tradycja wigilijna to prezenty, choinki, girlandy i...kasa!
  To święta obłudy i fałszu. To święta poniżania Pana Jezusa i Boga Ojca!

  Dla katolika nie ma żadnego znaczenia to, że pomiędzy 6 grudnia a 6 stycznia kłamstwo, farsa i obłuda mieszkają w katolickich domach! Liczy się tylko fałszywa historia narodzin Tego, w którego i tak katolicy nie wierzą!

  Od wielu, wielu lat rozmawiam z katolikami na temat wiary w Pana Jezusa i nikt mi nie będzie wciskał kłamstwa!

  Na końcu komentarza napisałeś, że to niby ja jestem satanistą!

  No cóż, nie wnikam w Twoje urojenia!

  Pozdrawiam serdecznie!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  WIGILIA NA TRZEŹWO!
 • @60grzegorz
  NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE!

  Zapewne masz rację ale może pewnego Syn Boży pociągnie jednego i drugiego. Może ich wybierze. Może im objawi to, że tylko On jest Jedyną Drogą do Ojcowskiej Chwały...

  Tymczasem słusznie piszesz, że lodówki pełne i brzuchy nienasycone ale kto wie co będzie jutro?

  No i dlaczego TUTAJ tak mało jest wpisów popierających Naukę Zbawiciela?

  To jest najważniejsze pytanie!

  Pozdro...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  MERRY CHRISTMAS na papierze toaletowym!
 • @jassy27
  DZIĘKUJĘ ZA WAŻNY WPIS....

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  MERRY CHRISTMAS na papierze toaletowym!
 • @goat
  CO MA PRAŁAT JANKOWSKI DO WIGILII?

  Goat Przyjacielu, my nie musimy sobie obierać żadnej daty po to tylko, by robić jakąś pokazówkę. Wrócę do tego jeszcze ale jeżeli nie wiadomo kiedy Syn Boży się urodził to wyznaczanie daty z "czasów rzymskich" a może jeszcze wcześniejszych, jest błędem.

  Zresztą, tak szczerze mówiąc połowa katolików nie zdaje sobie sprawy z tego, że wigilia, po staropolsku "wilia", to dzień przed ważnym wydarzeniem.

  Ale kogo to obchodzi, że według Was oczywiście, dzień 24 Grudnia, ważniejszy jest od 25 Grudnia.
  Choinki bombki, uciechy, swawole, prezenty, alkohol i ta cała "przed wigilijna" katolicka...szopka!

  Zero wiary... Zero miłości do Pana Jezusa i do Boga Ojca! Bałwochwalstwo i łamanie Bożych Praw, oto codzienny katolicyzm!

  No i do tego... prałat Jankowski, JAK OKAZAŁO SIĘ OSTATNIO, obleśny gbur...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  MERRY CHRISTMAS na papierze toaletowym!
 • @Repsol
  NIE MA PODSTAW, JESTEM GRZECZNIUTKI JAK MYSZKA!

  https://cafesenior.pl/wp-content/uploads/2014/08/usmiech-emotikony.jpeg


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
  MERRY CHRISTMAS na papierze toaletowym!

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

TAGI

ULUBIENI AUTORZY