Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

HISTORIA, Z KTÓREJ WYNURZYŁY SIĘ BESTIE!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jednak prawdziwymi uczniami wyznającymi wiarę w Pana Jezusa, Syna Boga Ojca, nie byli „chrześcijanie”, a „uczniowie Chrystusowi”.

Za moment przytoczę tutaj mój komentarz, który umieściłem pod artykułem naszego Kolegi Blogera. Artykuł ów znaleźć można pod adresem:

//zawisza.neon24.pl/post/103920,jezus-slonce-sprawiedliwosci-historia-chrzescijanstwa-cz-2

 

 

Choć czytam twórczość wyżej wymienionego Kolegi, to myślę, że, jak zdarza się w bardzo wielu pracach poświęconych tematyce historii wczesnego Kościoła, zbyt nonszalancko podchodzi się do spraw tamtych czasów. Karty historii odczytywane są bardzo subiektywnie i wręcz brak w tym odczytywaniu, często jakiegoś realnego i prawdziwego podejścia do tematu.

A temat formowania się tzw. chrześcijaństwa nie może być łączony z jakimkolwiek dzisiaj istniejącym rejestrowanym wyznaniem. W tym miejscu należy wytłumaczyć najpierw kwestię kompletnie ignorowaną.

Nigdy nie istniała grupa ludzi, czy wyznanie, które starożytność określała nazwą „chrześcijanie”! Pojęcie „chrześcijanin”, zostało siłą wrzucone do Przekładów, szczególnie polskich, choć nie tylko!

Jednak prawdziwymi uczniami wyznającymi wiarę w Pana Jezusa, Syna Boga Ojca, nie byli „chrześcijanie”, a „uczniowie Chrystusowi”. I tak też tłumaczyć należy sławetny już w tym temacie cytat z Dziejów Apostolskich 11:26.

Najczęstszym i brzemiennym w skutkach błędem, jest w tych historycznych wynurzeniach, łączenie wyżej wymienionych „uczniów Chrystusowych”, z dzisiejszym Kościołem katolickim. To błąd wręcz sztubacki, ale polityka kłamstwa i niewiedza ludzi, doprowadziły do kompletnej rozpusty pisarskiej obrońców jedynego i niepodważalnego kościoła katolickiego!

Ten, kto u wrót budującej się wiary Chrystusowej dostrzega dzisiejszych papieży, biskupów, czy scentralizowany Kościół rzymsko katolicki, jest kompletnym ignorantem i zupełnie „nie jest w temacie”. Ten, kto wiąże historię mówiącą o formowaniu się rzymskokatolickiego, papieskiego Kościoła, z historią uczniów Pana Jezusa Chrystusa, jest wręcz (przepraszam za wyrażenie), ślepy!

Historii uczniów Zbawiciela nie można łączyć w żaden sposób z jakimkolwiek papieżem! I o tym nadmieniłem w komentarzu, na stronie, do której na początku tego artykułu podałem adres.

Zatem czas już bym tutaj go wkleił:

HISTORIA PAWŁA I PIOTRA, TO NIE HISTORIA WATYKANU!

Niekoniecznie wszystko na temat…

Rozumiem, że w jakiś sposób poruszasz historię Kościoła. Tylko, jakiego? Tego, z którego po latach wynurzy się Kościół rzymskokatolicki, czy tego, który nie mając swoich kościołów z kamienia, ani hierarchii opartej na przemocy, zniknął z historycznej karty świata?

Czy z prawdziwego apostolskiego, a raczej Chrystusowego „Kościoła”, wynurzyły się inne odłamy? Nie! Bezsprzecznie: NIE! Społeczność Chrystusowa poszła zupełnie inną drogą, a wszelkie odłamy czyniące herezje pojawiły się dlatego, że w Bożych społecznościach powstali tacy uczniowie, którzy chcieli uczyć fałszywych nauk!

Jedni, szukając Prawdziwej Bożej Drogi trzymali się wiernie Chrystusowego Słowa, inni zaś, ufając własnej chwale, ustanowili sobie nauczycieli, którzy uczyli spraw niezgodnych z Ewangelią. Jednak tylko jedni mają ciągle tego samego Nauczyciela za wzór. Ci, którzy stali się odszczepieńcami od Nauki Pana Jezusa nie mogą być kojarzeni pod żadnym względem z tymi, którzy zachowywali Boże Prawo.

I o tym między innymi pisałem kiedyś, gdy wymienialiśmy informację na temat wczesnego „Kościoła”.

Gdy Pismo Święte podaje chronologię od Adama do Pana Jezusa, to wymienia tylko te gałęzie, które w prostej drodze do Mistrza prowadzą. Zatem historia Adama, to Set, a nie Kain. Historia Abrahama, to Izaak, a nie Ismael. Historia Izaaka, to Jakub, a nie, Ezaw.

Ezaw, Kain, czy Ismael poszli swoją drogą i gdy wiarę w Pana Boga oprę na historii i opowiem o niej innemu człowiekowi, to Ismaela (literalnie rzecz ujmując), postawię poza ówczesnym „Kościołem”.

Apostoł Paweł, szczególnie w 1 Liście do Koryntian, namawia by wszetecznika, który czyni zło, usunąć ze zgromadzenia (5 rozdział). Ten sam Paweł uczy, by fałszywych nauk się „nie dotykać”, (2 List do Koryntian, 6 rozdział).

Zatem podsumowując:

Obecny Kościół np. rzymskokatolicki nie wyrósł na prawdziwej historii Bożej społeczności, lecz na historii odstępców, którzy dawno, bardzo dawno temu opuścili tą Bożą społeczność.

Prawdziwej zaś historii ludzi wierzących, którzy ukrywali się na początku w katakumbach i lasach, nie spisał żaden historyk, ani żadne wydawnictwo nie wydaje ich prawdziwych biografii.

Doprawdy nie wiem, na jakiej podstawie, biorąc ryt historyczny pod uwagę, wymienia się rzymskokatolicki Kościół, jako historyczną ciągłość apostolską. To szczególnie ciężkiej wartości jest błąd! To wręcz zakłamanie historyczne!

Przecież nawet sami nauczyciele katoliccy zaprzeczają temu stwierdzeniu!

Cytat przykładowy:

„()
  Cały cykl świąteczny trwający od Wigilii przez Boże Narodzenie i Nowy Rok, aż po Trzech Króli, składa się z wielu „ochrzczonych” rytuałów pogańskich. Kościół zamiast walczyć z wierzeniami i obyczajami pogańskimi nadał im charakter chrześcijański”.

Źródło: Przewodnik Katolicki nr 52 z roku 1998!

Jeden, powtarzam, jeden fałszywy nauczyciel wysłuchiwany ślepo przez uczniów, może doprowadzić do skręcenia na fałszywą drogę, w ciągu jednej malutkiej chwili, a co dopiero, gdy mówimy o tysiącleciach!Zatem wyrażam tutaj zdecydowany sprzeciw ogólny, a niekoniecznie skierowany w całości do Twojego tekstu, słowami:

Społeczność  Chrystusowa wyrosła na bazie podstawowych Nauk Pana Jezusa, natomiast społeczność Kościoła rzymskokatolickiego wyrosła na odstępstwie od Nauk Mistrza, a także na haniebnej współpracy z cesarzami!

Piszesz o różnicy dotyczącej Prawa Mojżeszowego w społecznościach Chrystusowych. Słusznie piszesz, to były trudne początki, ale przeczytaj List Apostoła Pawła do Galatów, Efezjan, Kolosan, czy Rzymian. Tam Paweł szczególnie duży i ostateczny nacisk kładzie na nauce, która mówi, że nie może podobać się Panu Bogu ten, który czyni obrzezanie, a tego, któremu zależy na jakimś świętowani szczególnego dnia w tygodniu, nazywa słabym w wierze.

To, że niektóre wczesne zgromadzenia chciały nadal przestrzegać obrzezania, czy sabatu, nie oznacza wcale, że było to zgodne z Duchem Ewangelii. Jednak Apostołowie zupełnie inaczej walczyli z tymi, którzy chcieli służyć Naukom opartym na Starym Prawie i zupełnie inaczej traktowali tych, którzy oddawali cześć bałwanom i rytym obrazom.

Nauka Chrystusowa rozwijała się w bólach i cierpieniach, jednak Duch Pana Boga, jednych uczniów kierował do Jego społeczności, a inni zostali z niej odłączani. I ci odłączeni, nie mieli z tymi, którzy wierzyli, żadnej wspólnej cząstki, żadnej wspólnej historii!

I to prawdziwe zgromadzenie, nie było zgromadzeniem Pawła, Jana, Piotra, czy Jakuba, lecz Pana i Boga, Jezusa Chrystusa, Ojcowskiego Syna!

Pozdrawiam!”.

 

 

 

KOMENTARZE

 • Autor
  Witaj Kerenie,
  Częściowo się z Tobą zgadzam.
  Ale jak, Twoim zdaniem należy przetłumaczyć Dz 11:26 ?

  Osobną sprawą jest zawłaszczenie określenia "chrześcijanie" przez Kościół utworzony z rozkazu pogańskiego cesarza Konstantyna Wielkiego.

  Pozdrawiam
 • @roux
  MATHETAS CHRISTIANOS, UCZNIOWIE CHRYSTUSOWI!

  Dzieje Apostolskie 11/26

  Tekst grecki (Textus receptus):

  και ευρων αυτον ηγαγεν αυτον εις αντιοχειαν εγενετο δε αυτους ενιαυτον ολον συναχθηναι εν τη εκκλησια και διδαξαι οχλον ικανον χρηματισαι τε πρωτον εν αντιοχεια τους μαθητας χριστιανους

  ________________________________________

  Biblia Warszawska:

  A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi; w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami.

  ________________________________________

  Biblia Tysiąclecia:

  A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

  ________________________________________

  Biblia Gdańska:

  I bawili się przez cały rok przy onym zborze, i uczyli mnóstwo wielkie; a najpierwej w Antyjochii uczniowie nazwani są Chrześcijanami.

  http://www.biblia-internetowa.pl/Dzieje/11/26.html

  Greckie dwa wyrazy „μαθητας χριστιανους” (mathetas Christianos), można bardzo dokładnie przetłumaczyć na język polski, jako „uczniowie Chrystusowi”, lub na „należący do Pomazańca”, albo, „należący do Chrystusa”.

  W określeniu „chrześcijanin”, tłumacze polscy odbierają Panu Jezusowi cześć na jaką Zbawiciel zasługuje. Anglicy, Niemcy, czy Hiszpanie, w swoich przekładach używają określenia „Chrystusowi”, zgodnie z kopią grecką. Poszukaj i sprawdź.

  Proponuję mój artykuł na ten temat, pt: „Nie jestem chrześcijaninem”.

  http://www.eioba.pl/a/2ieu/nie-jestem-chrzescijaninem

  Pozdrawiam!

  @night rat

  Trzeba przyznać, że bardzo twórczy jest Twój wpis!


  http://s6.ifotos.pl/img/OSTATECZN_nqnxqhp.jpg
 • @57KerenOr 22:30:45
  Poproszę o podanie swoich kompetencji w dziedzinie tłumaczenia z języka Greckiego skoro Pan ma śmiałość dezawuować pracę zadowowych tłumaczy.
 • @poldek34 01:01:14
  to dość śmieszny argument, w takim razie nikt na żaden temat nie może się wypowiadać bez skończenia odpowiednich studiów i 25 lat pracy w zawodzie?

  Wyraz chrześcijanin pochodzi od słowa chrzest a nie Chrystus. Natomiast np. w angielskim słowo Christians pochodzi od słowa Christ, chrzest po angielsku to baptism.

  gdyby w angielskim użyć podobnego słowotwórstwa jak w polskiej wersji to ten fragment wyglądałby tak:

  "And when he had come across him, he took him to Antioch. And they were with the church there for a year, teaching the people; and the disciples were first given the name of Baptists (Babtistsmians?) in Antioch."
 • @poldek
  KŁAMSTWA PANÓW NAUKOWCÓW!

  Widzisz Poldek, mówiąc szczerze opieram się na wydaniach różnych pisarzy. Korzystam ze słowników, Biblijnych encyklopedii i przede wszystkim z Pisma Świętego oczywiście. Odrzucam plewy i wybieram ziarno.

  Bardzo ładnie pojęcie wyrazu „chrześcijanin”, przedstawił zjawa, zatem jeśli uważasz, że w Dziejach Apostolskich 11/26, tenże wyraz jest dobrze oddany, to jesteś w błędzie. Wyraz „Christianos”, może być tylko przetłumaczony na, „Chrystusowy”, lub najdokładniej po polsku, „Pomazańcowy”.

  I tutaj nie ma żadnej dodatkowej opcji!

  Jednak ja, w moich Biblijnych poszukiwaniach, gdybym podpierał się nauką Panów i Pań z kilkoma literkami mądrości przed ich nazwiskiem, to nigdy nie poznałbym prawdziwych Dróg Bożych. Tylko Pan Jezus Chrystus może doprowadzić człowieka do znajomości Prawdy. Tylko Pan Jezus, Syn Boga Ojca.

  Zatem kilka przykładów z życia, by nie być gołosłownym.

  Czy wiesz o tym, że w kuchennej szafce nie posiadasz cukru waniliowego. Tak Poldek, ten cukier, który używany jest przez nasze Żony i Matki, nigdy nie nosił nazwy cukru waniliowego, jak to się zwykle uważa. Sprawdź, tylko dokładnie, literka po literce…

  A może wiesz o tym, że menora, świecznik izraelski nie jest świecznikiem siedmioramiennym, jak piszą encyklopedie i słowniki? Tak, świecznik izraelski zwany menorą, nie posiada siedmiu ramion…

  Czy wiesz o tym, że króla Salomona nigdy nie odwiedziła królowa Saba?

  A może również poinformowany jesteś o tym, iż nieprawdą jest że mury Jerycha padły na dźwięk trąb? Tak, tak, mury Jerycha nie padły na dźwięk trąb!

  Powiem Ci jeszcze, że nigdy nie istniała wieża o nazwie Babel.

  Czy wiesz już o tym, że pozwoliłem sobie w powyższych kilku przykładach wystąpić przeciwko tym, którzy układają encyklopedie, piszą książki i słowniki, czy, występują w ważnych programach telewizyjnych? Są oni docentami, doktorami, profesorami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi, a jednak to oni się mylą, a ja mam rację!

  Wielcy Panowie i Panie wyszkoleni przez różne szkoły i instytuty, mówią, że Pana Jezusa odwiedziło trzech króli, a to jest kłamstwo!

  Ech… Czy Ty w ogóle odpowiesz mi na ten komentarz ZGODNIE Z OGÓLNIE PRZYJĘTYMI ZASADAMI, CZY ZGODNIE Z PRAWDĄ?

  Oto szekspirowskie pytanie!


  http://s6.ifotos.pl/img/OSTATECZN_nqnxqhp.jpg
 • @57KerenOr 17:27:07
  ""Widzisz Poldek, mówiąc szczerze opieram się na wydaniach różnych pisarzy. Korzystam ze słowników, Biblijnych encyklopedii i przede wszystkim z Pisma Świętego oczywiście. Odrzucam plewy i wybieram ziarno. ""

  Nie ma Pan wobec tego kompetencji w dziedzinie której się wypowiada, powiela Pan jedynie poglądy innych osób które zapewne twierdzą, że "odrzucają plewy i wybierają ziarno". Tłumaczenie Biblii nie zgadzają się z Pańskimi poglądami. Nawet Biblia Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego w dziejach apostolskich mówi o chrześcijanach.

  Nie znając Greki chce pan poprawiać zespoły tłumaczy zarówno Katolickich jak i niekatolickich. Proszę bardzo niech Pan to robi, ale to śmieszne.
 • @poldek34
  MÓWIĄC KRÓTKO: NIE MASZ RACJI!

  Poldek, przecież ja się wcale nie będę z Tobą kłócił. Żeby zrozumieć te podstawowe sprawy, trzeba najpierw szanować Nauki Pana Jezusa Chrystusa i być wiernym Rozkazowi Boga Ojca.

  Trzeba wywyższyć w swoim życiu Pana Jezusa, a nie Marię!

  Trzeba BYĆ WIERNYM Boskim Przykazaniom, a nie łamać Je.

  Jeżeli nawet nie chce Ci się sprawdzić tego, o czym napisałem, z greką i innymi np. zachodnimi przekładami Pisma Świętego, no to ja już nic na to nie poradzę. Jesteś po prostu człowiekiem, którego interesuje pogańska tradycja, a nie, PRAWDA!

  Mówiąc krótko: Nie masz racji!

  Zatem moje kompetencje kładą na łopatki dziwolągi wypisywane przez niedouczonych tłumaczy Pisma Świętego! Przynajmniej w niektórych, ale jakże ważnych kwestiach!

  Serwus!


  http://s6.ifotos.pl/img/OSTATECZN_nqnxqhp.jpg
 • @poldek34 18:22:05
  ''Nie znając Greki chce pan poprawiać zespoły tłumaczy zarówno Katolickich jak i niekatolickich.''

  Szawel NIE korzystal z tlumaczen, bo rozumial hebrajski..., a jednak NIE rozumial Pisma spisanego w hebrajskim!

  Czy wiesz katoliku, kiedy Szawel zrozumial Pismo???

  Oczywiscie, ze nie wiesz, bos katolikiem, a nie Chrystusowym.

  Wszechmogacy Bog NIE jest zalezny od ludzi-tlumaczy!

  Tylko ludzie NIE znajacy Boga uzalezniaja sie od tlumaczy.

  Ja mam gdzies tlumaczy (zespoly tlumaczy katolickich i niekatolickich), ja NIE w tlumaczy wierze, lecz w Boga!
 • @
  KOŚCIÓŁ KATOLICKI JAK I INNE WYZNANIA UDAJĄC PSZENICĘ, SĄ KĄKOLEM!

  //Nauka Chrystusowa rozwijała się w bólach i cierpieniach, jednak Duch Pana Boga, jednych uczniów kierował do Jego społeczności, a inni zostali z niej odłączani. I ci odłączeni, nie mieli z tymi, którzy wierzyli, żadnej wspólnej cząstki, żadnej wspólnej historii!//

  Oczywiście, że jest to odpowiednie określenie i spojrzenie na sprawę dotyczącą podszywania się pod, uczniów mistrza!

  Szczerze powiedziawszy, to tak naprawdę wystarczyć powinny nam słowa Zbawiciela:'' po owocach ich poznacie''.

  Wiedząc więc, jaka jest historia kościoła katolickiego, wiemy kim on jest i do kogo należy!

  Rozpatrywanie tych spraw, nie należy do ludzi którzy bujają w obłokach biblijnego świata, tylko do ludzi, którzy SŁOWA ZBAWICIELA, TRAKTUJĄ POWAŻNIE, A TAKICH , TU JEST BARDZO MAŁO!

  Co do tego, dziwoląga polskiego, zwanego, chrześcijanin i temu pochodne, przytoczę pewien werset:

  ''15. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca
  albo złodziej, albo złoczynca, albo jako
  człowiek, który sie wtrąca do cudzych
  spraw.
  16. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin,
  niech tego nie uważa za hańbę, niech
  raczej tym imieniem wielbi Boga.

  List 1 Apostoła Piotra 4

  Z powyższego tekstu wyciągam wyraz ''chrześcijanin'' oraz ''niech raczej tym imieniem wielbi Boga''.

  Nikt mi chyba nie powie, że chrześcijanin to imię!?

  Więc za słowami apostoła Pawła, powiem, JESTEM CHRYSTUSOWY i tym IMIENIEM BĘDĘ CHWALIŁ PANA JEZUSA!

  A propos kk, który podszywa się pod apostolstwo, to nachodzi mnie wciąż myśl, dlaczego Apostoł Jan nie został wybrany, TYLKO ZESŁANY, hm...jakiś dziwny zbieg okoliczności, chyba niemożliwe, co!?

  Pozdrawiam!

  http://images63.fotosik.pl/203/ce407e7957c48e01med.jpg
 • @60grzegorz
  PAPIEŻ WYŻSZY OD APOSTOŁA JANA!

  http://azet-bhp.pl/zdjecia/2dfb1877a1.jpg

  Witaj Grzegorzu!

  Jak widać, dość szybko kończy się argumentacja przybywających tutaj katolików. W ogóle to coś dziwnego dzieje się na Neonie. Niby to dostaliśmy oddzielną Zakładkę na „wniosek” tychże katolików, ale Portal zaczyna być jakiś taki martwy.

  Można by rzec, że za czasów Pana Parola, pomimo scysji „religijnych”, życie tutaj, aż kipiało. Tymczasem strony główne niektórych Zakładek, obecnie są powielane, aż do znudzenia tymi samymi obrazkami. Szczególnie tutaj mam na myśli Pana Putina, który akurat z pojęciem wiary niewiele ma wspólnego, zatem raczej w dziale politycznym ów Pan zagościć powinien!

  Podjąłeś temat Apostoła Jana, który będąc zesłany na wyspę Patmos, nie jest policzony w poczet papieży. Hm… Słusznie to zauważyłeś.

  Ja dodam coś jeszcze:

  Wyobraź sobie, że z punktu wiary katolickiej, papież jest największym tuzem pośród wszystkich katolików. Jest ich przywódcą i nauczycielem. Apostoł Jan został zesłany na wyspę Patmos około roku 95, w momencie, gdy (według chronologii katolickiej) w Rzymie zasiadał kolejny już „papież”. I tutaj nasuwa się pewien wniosek. Skoro każdy papież po sobie następujący jest najwyższą głową katolicyzmu, to znaczy, że ostatni żyjący Apostoł, był ówczesnemu papieżowi pod względem wiary uległy i posłuszny.

  Dochodzi więc tutaj wręcz do herezji, bowiem nie wyobrażam sobie, aby można było jakiegokolwiek papieża postawić wyżej od Apostoła Jana.

  Pozdrawiam!


  http://s6.ifotos.pl/img/OSTATECZN_nqnxqhp.jpg
 • @Bara-bar 19:32:26
  Pytaniem na pytania mają zwyczaj odpowiadać zazwyczaj Ci którzy nie mają żadnej wiedzy albo powtarzają znane im komunały.

  Pan zaś potwierdza, że należy do tego grona.
 • @57KerenOr
  HISTORIA, Z KTÓREJ WYNURZYŁY SIĘ BESTIE!

  Dlatego sądzę że, tytuł który dałeś, jest bardzo odpowiedni do tych zasiadających na siedmiu pagórkach!

  A nie mając żadnej wiedzy, jeno tą biblijną, która zapewne nie zadawala z pewnością, pana poldka, smutno nam prostaczkom i sekciarzom że ci zamiast Biblii, dyrdymały watykańskie czytają.

  To mi przypomina miłość ptaka do ryby, może i pokochać by się mogli, ale gdzie oni zbudują swoje gniazdo!

  I tak ci jest przyjacielu, w przypadku Biblii i tradycji katolickiej, która daleka ci jest, od PRAWDZIWEGO GNIAZDA.

  Napisałeś:

  //Dochodzi więc tutaj wręcz do herezji, bowiem nie wyobrażam sobie, aby można było jakiegokolwiek papieża postawić wyżej od Apostoła Jana.//

  To się nazywa, przejęcie pałeczki na bezczelnego a dokładnie ZŁODZIEJSTWO!

  Pozdrawiam!

  http://images63.fotosik.pl/203/ce407e7957c48e01med.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY