Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

TESTAMENT PO ZAKOŃCZENIU ŻYCIA NABIERA MOCY!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zakon był przewodnikiem do Pana Jezusa, ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem.

 

ardzo łatwo jest więc dojść do wniosku, że Prawa i Przepisy Zakonu, prowadziły ludzi do… Pana Jezusa, Ojcowskiego Syna!

 

Mówisz, że przepisy Prawa nie zostały zniesione!? To ciekawe! Dlaczego zatem, Apostoł Paweł głosi Galatom, że "Zakon był przewodnikiem do Chrystusa"? (3:24) Dlaczego mówi, że gdy przyszła wiara, to już nie jesteśmy pod opieką Zakonu, jako przewodnika? (3:25)

Zauważ, że wyraz "przewodnik", ma tutaj bardzo ważkie znaczenie, ponieważ przewodnik, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi kogoś w pewne miejsce. To raczej pedagog, wychowawca i opiekun trzymający Cię za rękę i wytyczający drogę. Dokąd?

Do Kogoś Doskonalszego, do Kogoś, kto Tobą zaopiekuje się lepiej niż sam pedagog i wychowawca. Do Przedwiecznego Ojca, do Tatusia, do Pana Jezusa, Który przelał Swą Drogocenną Krew na krzyżu. Bardzo łatwo jest więc dojść do wniosku, że Prawa i Przepisy Zakonu, prowadziły ludzi do… Pana Jezusa, Ojcowskiego Syna!

Powtórzyłem się? Nie! To było tylko takie "przybicie" poglądów Apostoła Pawła! Zakon, (a raczej Jego Prawa i Przepisy), był drogowskazem i "zatrzymał się" na Zbawicielu, na Odkupicielu, na Panu Bogu, Jezusie Chrystusie. Rzekłbym: W Nim został wypełniony.

 

 

Sam Zbawiciel, Uczy:

"(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ewangelia według Mateusza 5/17, 18 – Biblia Tysiąclecia

Niektórzy pastorzy i inni nauczyciele ludu, powiedzieli Ci, że to wspaniały dowód na to, że Pan Jezus nie zniósł Zakonu, że nadal na przykład masz obowiązek świętowania sabatu co tydzień, czy oddawania im dziesięciny z Twojego zarobku. Wybacz Przyjacielu ale to jest Twoja wina. Sam jesteś temu winny, ponieważ nie szukasz, nie czytasz, w końcu – nie modlisz się!

Pozwól, że powrócę do tekstu, który przytoczyłem wyżej. Przyjście na ziemię, czyli urodzenie się Pana Jezusa z niewiasty, nie może żadną miarą znieść Przepisów Prawa! Celem około trzydziestoletniego życia Mesjasza nie było wcale zniesienie Zakonu, lecz przede wszystkim, wypełnienie się proroctw o Nim Samym, głoszonych przez Mojżesza, jak i przez proroków. W Nim, w Panu Jezusie, jak wspomniałem wyżej, nastąpiło dopełnienie i wypełnienie całego Prawa Mojżeszowego, jak i również wielu objawień prorockich, dotyczących Jego Osoby.

Mojżesz o Nim głosił:

"(15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie".

Księga Powtórzonego Prawa 18:12-18, Biblia Warszawska

Izajasz o Nim prorokował:

"(5) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju".  (9:5- Biblia Tysiąclecia)

Jeremiasz, Daniel, Zachariasz, to tylko nieliczni prorocy, których zapowiedzi i przepowiednie wypełniły się w Osobie Zbawcy! Dopóki trwa ziemia, dopóki trwają niebiosa, wszystkie proroctwa dotyczące Pana Jezusa, muszą się wypełnić.

A jedno z najpiękniejszych, to, TO: "Oto panna pocznie i urodzi Syna…``.

 Ewangelia wg Mateusza 1:23

A oto następne, dające nadzieję: "On poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami". - Izajasz 53:12

A Tobie wmówiono, że powyższy fragment z Ewangelii według Mateusza, jest dowodem na ciągłe cotygodniowe obchodzenie sobotnich obrzędów.

Póki jestem przy piórze, wskocz tutaj! Może zrozumiesz…

http://www.eioba.pl/a113399/syn_czlowieczy_jest_panem_sabatu_ew_wg_lukasza_6_5

Najbardziej znanym arcykapłanem Starego Prawa był Aaron. Jednak Nowe Prawo ma Swojego Jedynego i Ostatecznego Arcykapłana, Który nie musi już składać corocznych ofiar za Siebie i za Boży lud. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu to Najważniejsza Ofiara z Baranka, ku czci i Chwale Bogu Ojcu! To przeprosiny za nasze grzechy.

Zakon był przewodnikiem do Pana Jezusa, ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem.Jednak, to nie Przyjście Zbawiciela znosi Zakon, a Jego Śmierć na Krzyżu. Mówi o tym autor Listu do Hebrajczyków, w rozdziale dziewiątym:

"(16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. (17) Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament.``

Testament bowiem po śmierci nabiera mocy! Czyżbyś o tak prostej sprawie nie wiedział?

Z chwilą Śmierci Zbawiciela - pisze Mateusz - zasłona świątyni rozerwała się od góry do dołu. Zasłona zakrywająca dostęp do miejsca najświętszego, została zniweczona, byś swoimi oczami mógł spojrzeć na te widoki, które dostępne były tylko dla oczu Aarona i innych arcykapłanów (27:51). 

Przede wszystkim zaś chodzi o to, byś dostrzegł Prawdziwego Arcykapłana Nowego Przymierza i Boga Ojca.

A Tobie powiedziano, że Pan Jezus swoim Przyjściem nie zniósł Zakonu… I słusznie, ponieważ, "Testament po śmierci nabiera mocy".  Nie myśl zatem, że Pan Jezus Przyszedł znieść Prawo albo Proroków.

Przecież czytasz, że Przyszedł wszystko wypełnić, a najdoskonalszymi słowami w tej materii niech będą Słowa Samego Mistrza z Nazaretu: "Wykonało się"!  (Ewangelia według Jana 19:30).

Zatem z chwilą Śmierci Zbawcy już "nie jesteśmy pod opieką Zakonu, czyli przewodnika".

Czas więc wielki byś przejrzał Przyjacielu, a najdoskonalszą radą, jaką mogę Ci służyć, są słowa: "Pomódl się do Arcykapłana Nowego Przymierza", do Bożego Syna!

 

KOMENTARZE

 • @
  ''Zatem z chwilą Śmierci Zbawcy już "nie jesteśmy pod opieką Zakonu, czyli przewodnika".''
  //

  Czy WSZYSCY, czy tez tylko niektorzy?
 • @Bara-bar
  ODROBINA KWASU!

  Pod opieką Zakonu nie są ci, którzy uwierzyli w Drogocenną Śmierć Baranka! Niektórzy w zborach w Galacji postanowili "być pod Zakonem", szczególnie mowa tutaj o obrzezaniu, lecz Paweł tłumaczy im, że ci, którzy w Zakonie szukają usprawiedliwienia, nie mogą należeć jednocześnie do Pana Jezusa Chrystusa. Nie można do (ciasta) Nowego Przymierza, dorzucić choćby małej cząstki (kwasu) z Nauki Przymierza Starego.

  W swoim artykule miałem również na myśli tych, którzy bezwiednie służą dzisiaj sabatowi zamiast Panu Jezusowi, choć przecież w najmniejszej nawet mierze nie nazywam Adwentystów Dnia Siódmego, braćmi i siostrami! Ale może, ktoś tam w Oklahomie zrozumie, że to Pan Jezus jest Panem Sabatu, a dobowy odpoczynek jest obrazą Jego Majestatu!

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg
 • @57KerenOr 18:54:18
  w takim razie po co zachowano w kanonie wiary cały Stary Testament z 10 przykazaniami włącznie , jeśli jak zaproponował św Paweł jego treść nie jest już wiążąca dla sympatyków chrześcijaństwa ?
 • @
  ZEWNĘTRZNA FORMA CZCZENIA BOGA UMARŁA Z CHWILĄ ŚMIERCI PANA JEZUSA NA KRZYŻU!

  Napisałeś Keren:

  //Niektórzy pastorzy i inni nauczyciele ludu, powiedzieli Ci, że to wspaniały dowód na to, że Pan Jezus nie zniósł Zakonu, że nadal na przykład masz obowiązek świętowania sabatu co tydzień, czy oddawania im dziesięciny z Twojego zarobku. Wybacz Przyjacielu ale to jest Twoja wina. Sam jesteś temu winny, ponieważ nie szukasz, nie czytasz, w końcu – nie modlisz się!//
  ....................................................................

  Tak, człowiek sam jest sobie winny, bo jeśli jeszcze nadal czci Boga jak w Starym Przymierzu, zasłona leży na jego oczach jak powiedział apostoł Paweł.

  Jeśli więc jak wspomniałeś Keren: ''zasłona świątyni rozdarła się'' to nie ma już żadnego kapłana który wyprasza łaskę u Boga dla ludu, nie ma celebry, nie ma sabatu A JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE PAN JEZUS do którego powinniśmy się udać!

  Dlaczego, odpowiedź jest bardzo łatwa, ON JEST TERAZ TYM NAJWYŻSZYM ARCYKAPŁANEM, RZEKŁBYM ODWAŻNIE POWIEDZIEĆ, WEDŁUG PORZĄDKU MELCHISEDEKA!

  Gdyby ktoś zadał pytanie: czy więc kapłaństwo umarło również, odpowiedziałbym, OCZYWIŚCIE!

  Tak więc człowiek wierzący w Pana Jezusa, nie potrzebuje żadnego innego człowieka, by się za niego wstawiał do Boga, gdyż sam może to zrobić bezpośrednio, gdziekolwiek i o jakiejkolwiek godzinie!


  http://images63.fotosik.pl/203/ce407e7957c48e01med.jpg
 • @puuuq @grzegorz60
  MOJŻESZ PODAŁ 10 PRZYKAZAŃ, A PAN JEZUS DWA!

  Puuuq, ależ to nieprawda, że o zniesieniu 10 Przykazań Bożych w formie danej Mojżeszowi mówił tylko Apostoł Paweł. Przede wszystkim mówił o tym Pan Jezus jeszcze "za swojego ziemskiego życia", gdy uczył Apostołów, gdy przygotowywał ich do Nowego życia w Duchu!

  Otwórz Ewangelię według Mateusza 5 i czytaj:

  "(21) Słyszeliście, iż POWIEDZIANO PRZODKOM: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. (22) A JA WAM POWIADAM, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień gehenny".

  "(27) Słyszeliście, iż POWIEDZIANO: Nie będziesz cudzołożył. (28) A JA WAM POWIADAM, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim".

  Przodkom, (a przede wszystkim Mojżeszowi) powiedziano... "A ja wam powiadam" - Mówi Pan Jezus do ludzi wybranych...

  Pan Jezus nie chce byśmy motywowali swoje życie 10 Prawami Mojżesza wypisanym na Tablicach Kamiennych. Pan Jezus ustanawia Swoje Prawa (a Ja wam powiadam)!

  Są to Prawa, które przyjmują kształt nie tyle literalny, co przede wszystkim duchowy. Zabić można nie tylko nożem, ale i słowem, cudzołożyć można nie tylko dokonawszy tego czynu, ale i myśląc o nim! Poprzeczka Przykazań wyrażonych przez Pana Jezusa "tylko" Dwoma Rozkazami" jest tutaj bardzo widoczna. Sabat, to nie dobowe rytualne przestrzeganie odpoczynku, a znalezienie odpoczynku w Zbawicielu, każdego dnia i w każdej chwili!

  Uczeń Chrystusowy powinien mieć owe Przepisy zapisane na Tablicy Serca, a nie na Dwóch Kamiennych Tablicach przyniesionych przez Mojżesza. Dlatego w 12 rozdziale Listu do Hebrajczyków stoi napisane:

  "(18) WY NIE PODESZLIŚCIE BOWIEM DO GÓRY, KTÓREJ MOŻNA DOTKNĄĆ, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy (19) ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano; (20) nie mogli bowiem znieść nakazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. (21) A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżący.

  (22) LECZ WY PODESZLIŚCIE DO GÓRY SYJON i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia (23) i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, (24) i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. (25) Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba.

  (26) Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. (27) Słowa: "Jeszcze raz" wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. (28) Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. (29) Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym".

  Ludzie wierzący, uczniowie Syna Boga Ojca, nie przystąpili do Góry Synaj po Boże Przykazania by otrzymać Je z rąk pośrednika Mojżesza (patrz: werset 22), lecz przystąpili do Góry Syjon, do samego Nieba, by otrzymać Je od Pośrednika NOWEGO PRZYMIERZA, którym jest Pan Jezus, (patrz: werset 22). Przyjrzyj się wersetowi 26 i 27! Pan Jezus JESZCZE RAZ wstrząsnął nie tylko ziemią, ale i Niebem wprowadzając Nowe Przymierze przypieczętowane własną Krwią.

  Zapowiedziane to zostało przez proroków... Jeremiasz pisze w 31 rozdziale:

  "(31) Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim NOWE PRZYMIERZE. (32) NIE TAKIE PRZYMIERZE, JAKIE ZAWARŁEM Z ICH OJCAMI w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - (33) lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem".

  NIE TAKIE PRZYMIERZE, JAKIE ZAWARŁEM Z ICH OJCAMI

  Prorok Jeremiasz wyraźnie mówi, że Nowe Przymierze, Które zostanie w przyszłości zawarte, nie będzie takim samym Przymierzem jakie zawarte zostało z Mojżeszem i ludem izraelskim!

  Napisałeś:

  "W takim razie po co zachowano w kanonie wiary cały Stary Testament z 10 przykazaniami włącznie jeśli jak zaproponował św. Paweł jego treść nie jest już wiążąca dla sympatyków chrześcijaństwa?".

  No cóż, pamiętasz chyba, że to najpierw Pan Jezus Powoływał się na Stary Testament, a nie Ci którzy "ustanowili kanon", a treść Nowego Przymierza nie jest już wiążąca dla sympatyków wiary Chrystusowej nie ze względu na Pawła, lecz ze względu na Odkupienie Dokonane na Krzyżu!

  Grzegorz napisał:

  "Tak więc człowiek wierzący w Pana Jezusa, nie potrzebuje żadnego innego człowieka, by się za niego wstawiał do Boga, gdyż sam może to zrobić bezpośrednio, gdziekolwiek i o jakiejkolwiek godzinie".

  Właśnie, człowiek wierzący w Pana Jezusa, a za Jego Pośrednictwem i w Boga Ojca nie potrzebuje już żadnego kapłana, jako pośrednika, gdyż należąc do Zbawiciela, bezpośrednio staje przed Kapłanem Najwyższym!

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg
 • @57KerenOr 02:02:24
  //... człowiek wierzący w Pana Jezusa, a za Jego Pośrednictwem i w Boga Ojca nie potrzebuje już żadnego kapłana, .....//.................czyli dla Ciebie cała ta mozolna praca tych wszystkich co narażali życie a nawet ginęli za wiarę nie ma znaczenia ?Historia nie zna przypadku by jakakolwiek religia mogła się obejść bez jakiejś konkretnej grupy ludzi czuwających nad rytuałem ,przecież nawet wśród Świadków Jehowy są jacyś mniej lub bardziej ważni , gdyby zabrakło takich ludzi , to kwestią czasu byłby totalny ateizm , zresztą t zw .zachodnia Europa tego doświadcza bo za mało ludzi pragnie się podjąć trudnej "drogi kapłańskiej"
 • @puuuq
  WĄSKA JEST DROGA I CIASNA BRAMA!

  Napisałeś:

  //przecież nawet wśród Świadków Jehowy są jacyś mniej lub bardziej ważni , gdyby zabrakło takich ludzi , to kwestią czasu byłby totalny ateizm//

  Zaraz przypomina mi się Izraelskie przyłowie które trzeba, nie można, raz jeszcze powtórzę, trzeba przypisać każdemu kto nie trzyma się Drogi Chrystusowej i raz mówi tak a drugi raz tak, brzmi ono:

  ''Połowa prawdy, to całe kłamstwo"

  W Nauce Zbawiciela i w Planie Jego Zbawienia nie będzie osób, które czasami mówiły prawdę a czasami kłamały!

  I jeśli sądzisz że byłby totalny ateizm(niewiara), to masz rację, gdyż tylko niewielu, jak mówi Łukasz: ''nie bój się maleńka trzódko'' dostąpi Zbawienia.

  Mówisz o podjęciu drogi kapłańskiej, puuug to Pan Jezus wybiera, nie człowiek, przypomnij sobie sprawę 12 apostoła za Judasza. Czy został Maciej? Człowiek wybiera po swojemu i to jest błąd!

  Pan Jezus wybiera prawdziwych swoich, i to jest SPRAWIEDLIWE, gdyż tylko On może wybrać tych, których ZNA!

  http://images63.fotosik.pl/203/ce407e7957c48e01med.jpg
 • @60grzegorz 09:45:59
  to tego Macieja wybrał sam Jezus ? o ile mi wiadomo ,to dwaj panowie losowali o to miejsce czyli zwykła popularna do dziś metoda przesądzania jakiejś sprawy , zresztą Jezus nawet nie wybrał tych wcześniejszych sympatyków Jego nauki bo sami zechcieli nimi zostać , przypisujesz mi tu kłamstwo chyba zbyt pochopnie , bo nie napisałem niczego , co można by tak potraktować , jeśli czujesz się tym wyjątkowym , tym wybrańcem , to znaczy , wg Twojej teorii ,że sam Jezus już Co to jakoś przekazał , w takim razie gratuluję
 • @puuuq
  DZIĘKUJĘ BARDZO!

  Obojętnie jakimi sposobami chcielibyśmy wam przekazać to, COŚ i tak to podepczecie, widocznie na dzień dzisiejszy nie jest wam dane!

  P.s Tak na marginesie, Pan Jezus nie wybrał Macieja, wybrał Pawła i to mi WIADOMO!

  http://images63.fotosik.pl/203/ce407e7957c48e01med.jpg
 • @puuuq
  NIE MAMY TU MIASTA TRWAŁEGO!

  No cóż, strasznie płytko odpowiedziałeś na mój komentarz! W Starym Przymierzu Najwyższym Arcykapłanem był przykładowo Aaron, który jeden raz w roku wchodził do Miejsca Najświętszego, by złożyć ofiarę przebłagalną za siebie i za lud.

  Pan Jezus Jest Najdoskonalszym Arcykapłanem, Który złożył Ofiarę za lud z Własnej Krwi na Ołtarzu ku przebłaganiu Ojcowskiej Chwały! Dlatego jest Pośrednikiem Nowego Przymierza, a ludzie wierzący stanowią rodzaj kapłański. Nie istnieje już jakiekolwiek kapłaństwo oparte na zasadach Starego Przymierza.

  Ja nie piszę o tym, że są tzw. starsi zboru, którzy prowadzą spotkania. Ja piszę o tym, że ci starsi nie stanowią żadnej oddzielnej klasy kapłańskiej! (Zresztą Twój przykład Świadków... jest nie na miejscu ponieważ owi ludzie, mówiąc ogólnie, swoją nauką poniżają Pana Jezusa i Boga Ojca!).

  Wszystkie religie potrzebują widzialnych manifestacji wiary: Pokazowego chrztu, pokazowej wieczerzy, krzyży zawieszonych na ścianie, czy jakiegoś innego "wspaniałego" obrzędu.

  U Hebrajczyków czytamy:

  "(10) MAMY OŁTARZ, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. (11) Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. (12) Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał POZA BRAMĄ. (13) WYJDŹMY WIĘC DO NIEGO POZA OBÓZ, znosząc pohańbienie jego. (14) ALBOWIEM NIE MAMY TU MIASTA TRWAŁEGO, ale tego przyszłego szukamy. (15) PRZEZ NIEGO więc nieustannie SKŁADAJMY BOGU OFIARĘ POCHWALNĄ, to jest owoc warg, które wyznają jego imię".

  13/10-15 http://biblia.info.pl/biblia.php

  Jeżeli ludzie naprawdę ginęli za wiarę w Pana Jezusa, to dlaczegóż miałbym występować przeciwko temu... Jednak jeżeli ludzie ginęli ze względu na fałszywe poglądy, to ich śmierć jest na darmo! Kolbe! Nie umarł za wiarę, gdy ofiarował siebie w zamian... Pan Jezus tego typu ofiar sobie nie życzył! Zresztą Kolbe był niewierzący.

  Zbawiciel wyraźnie powiedział:

  "Gdy prześladować Was będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego!".

  No i odpowiedz na mój poprzedni komentarz dotyczący zniesienia Dekalogu w Formie Dwóch Tablic, ponieważ to Ty zacząłeś temat!

  A' propos dyskusji toczonej z Grzegorzem:

  Maciej nie był wybrany przez Pana Jezusa Chrystusa. Rzucanie losów to Przepis Starego Przymierza. Apostołowie nie mieli prawa postawić dwóch uczniów i rozkazać Zbawicielowi, by z tych dwóch wybrał jednego!

  Pan Jezus osobiście wybierał Apostołów i dlatego w miejsce Judasza Zbawiciel ustanowił Apostołem... Pawła!

  Niektórzy nie rozumiejąc tak pojętej sprawy doszli do fałszywego wniosku, że Paweł był 13 Apostołem! A niektórzy, Pawła całkowicie osądzili jako oszusta!

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg
 • @57KerenOr 10:45:23
  z tymi tablicami to nie ma co kombinować bo jest jasne ,że te kamienne wykonał sam Mojżesz i wszystkie inne przepisy gastronomiczno-higieniczne czy ogólnie prawne były dziełem ludzi dostosowane do wymogów epoki , a skoro już w czasach Jezusa wiele z nich utraciło znaczenie ,np nie kamieniowano już kobiet za cudzołóstwo , to mogło być tak ,że Jezus chciał jedynie zmodyfikować to prawo mojżeszowe czyli mniej rytuału a więcej zwykłej ludzkiej przyzwoitości , co do tego wyboru św Pawła na miejsce Judasza , to jakaś Twoja indywidualna opinia , tak bardzo trzymacie się "litery ewangelii czy dziejów apostolskich " a tym razem historia z tym Maciejem jest nie do przyjęcia ? w tej sytuacji należałoby przyjąć ,że tych 11 wyselekcjonowało Macieja na kogo jak nie apostoła ?aha , a Jezus zwlekał kilka lat by wreszcie dostrzec zalety Szawła ?
 • @puuuq
  MODLITWA DO ZBAWICIELA!

  Widzisz puuug, wielu spraw zawartych w Bożym Słowie nie potrafi wytłumaczyć człowiek drugiemu człowiekowi. W tych tematach potrzebna jest ingerencja Pana i Boga - Jezusa Chrystusa. Ojcowski Syn może otworzyć człowiekowi umysł. Tak stało się wtedy gdy byłem katolikiem.

  Jestem Zbawicielowi bardzo wdzięczny. Podziękowałem Mu wielokrotnie za to, że Umarł dając mi szansę zbawienia.

  Tak! Bóg Ojciec Dał nam, ludziom, Swojego Syna, dlatego każdemu radzę, by pomodlił się do Zbawiciela i porozmawiał z Nim.

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg
 • @57KerenOr 11:37:55
  niestety przyznajesz się tu do zdrady bo kościół umożliwił Ci poznanie sekretów wiary a Ty na jakimś etapie wziąłeś sprawy w swoje ręce uznając ,że już jest Ci niepotrzebny , gdyby każdy , i to od samego początku był równie nielojalny , to przesłanie Jezusa byłoby dzisiaj historyczną ciekawostką a nie religijną doktryną dla miliarda ludzi na świecie
 • @puuuq
  PUUUG, PISZESZ BZDURY!

  http://images63.fotosik.pl/203/ce407e7957c48e01med.jpg
 • @60grzegorz 12:37:34
  to tylko prosta analiza , jeśli wg Ciebie bzdura , to nie zamierzam Cię przekonywać ,że możesz się mylić
 • @puuuq
  OTUMANIENI NAUKĄ OJCÓW!

  Ja cię kręcę puuuq, ale teraz namieszałeś. A ja myślałem, że nasza rozmowa jest na poważnie! Kościół katolicki umożliwił mi poznanie sekretów wiary? Żartujesz chyba!

  Modlitwa do Marii, to sekret Chrystusowej wiary? Wyrzucenie II i IV Przykazania z Góry Synaj, to poznanie Zbawiciela? Modlitwy do ludzi, którzy są ponoć patronami, to również sekret wiary? Padanie na kolana przed obrazami i figurami ma coś wspólnego z Bożym Prawem?

  Ja byłem tak otumaniony nauką moich ojców, że gdybym nawet chciał wziąć cokolwiek w swoje ręce, to byłbym za słaby na to by katolicką bestię usunąć ze swojego serca!

  Pan Jezus, Syn Błogosławionego Boga Ojca mi pomógł. Tylko ON! Nie żadni papieże! Papieże, biskupi i księża, katecheci i katechetki, prowadzą człowieka tylko i wyłącznie na manowce.

  Nie interesuje mnie sprawa ilości katolików. Mogę Ci bez problemu udowodnić, że 10 milionów katolików zamieszkujących mój kraj, nie zna podstawowych Nauk Pana Jezusa. Podaruj sobie więc ów miliard ludzi zamieszkujących kulę ziemską!

  A jeśli o zdradę chodzi, to te wielkie watykańskie asy katolickiej religii są zdrajcami, a nie ja! Ja dzięki Łasce Zbawiciela odszedłem od papieskiego molocha, oni mordując cieleśnie i duchowo istoty ludzkie, podeptali Naukę Pana Boga!

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg
 • @puuuq
  SKĄD TY CHŁOPIE CZERPIESZ TE WIADOMOŚCI!?

  Napisałeś:

  //niestety przyznajesz się tu do zdrady bo kościół umożliwił Ci poznanie sekretów wiary a Ty na jakimś etapie wziąłeś sprawy w swoje ręce uznając ,że już jest Ci niepotrzebny ,//
  ....................................................................

  KK to umożliwił nam, jak wyglądają FAŁSZYWI NAUCZYCIELE.
  To na przykładzie kk wiemy jak nie postępować i jak zauważać OWOCE TYCH, którzy mówią że są wierzącymi a tak nie jest.

  To na przykładzie kk wiemy jak wyglądają księża pederaści jak również ci, którzy kłaniają się kukłom i bałwanom!

  To na jego przykładzie wiemy, że 700 lat inkwizycji to robota demona który mieszka w watykanie.

  Puuug, lista tych zarzutów jest tak duża, że trzeba być naprawdę ślepy, by nie widzieć tych zbereźnych czynów kk.

  I JESZCZE JEDNO, JEDYNE CO POTRAFI kk, to OSZUKIWAĆ I SZUKAĆ NAIWNYCH.

  A co do umożliwienia poznania przez kk sekretów wiary, to jest on za morderczy, żeby jakiekolwiek sekrety prawdziwej wiary w Pana Jezusa, ZNAŁ!

  To tylko tyle.

  http://images63.fotosik.pl/203/ce407e7957c48e01med.jpg
 • @puuuq, piszesz bzdury, same bzdury!
  ''niestety przyznajesz się tu do zdrady bo kościół umożliwił Ci poznanie sekretów wiary... ''
  //

  Co prawda piszesz do Kerena, ale piszesz na temat kosciola...,wiec i ja ci odpowiem.

  Po pierwsze mow za SIEBIE, a nie za innych!

  Mnie kk dal klamstwo, wiare w katolicka Maryje - katolicka boginie wojny ...!
  Bo przeciez, gdyby nie bylo wojny ze Szwedami, nie byloby katolickiego balwana - Maryji czestochowskiej!!!
  Kk uczy, ze to ten balwan czestochowski, a NIE Bog obronil Polakow!!!

  Nawroc sie puuuq!
 • @
  "kościół umożliwił Ci poznanie sekretów wiary"

  Pismo było pod rzymskim kluczem póki Biblia nie "wyciekła" za czasów reformacji. To trochę tak jakby np. ktoś zamknął niesłusznie mojego ojca w więzieniu, on by uciekł, a ten ktoś by sobie przypisywał zasługi, że to dzięki niemu mogę widzieć ojca. Toż to kpina w żywe oczy.
 • @
  zresztą rzymianie dalej Pismo trzymają z daleka od ludu, bo każdy katolik ma mieć Pismo. Ale w szufladzie. Wyciągane na stół tylko z okazji wizyty faceta z kropidłem.
 • @57KerenOr 13:30:13 & pozostali zdrajcy
  jeśli ktoś już jako dziecko został wprowadzony do organizacji , której zasługi dla utrzymania nauk Jezusa Chrystusa są bezapelacyjne , z biegiem czasu , dla własnej wygody albo innych przesłanek , nie tylko tę organizację opuszcza ale nawet usiłuje ją przedstawiać w jak najgorszym świetle to musi pogodzić się z tym ,że jest zwyczajnym zdrajcą , oczywiście , ktoś tu może szukać usprawiedliwienia ,że był nieświadomy ,że nie wiedział w co się "pakuje" i dopiero będąc dorosłym zrozumiał ,że chce "iść sam", marna to jednak wymówka , bo gdyby w młodości nie poznał walorów wiary , to można śmiało założyć ,że nie poznałby jej nigdy
 • @puuuq 17:49:49
  Czy ty jestes sukienkowy? ze sukienkowych bronisz?
 • @Bara-bar 18:11:59
  nic podobnego , uczciwie tu przyznam ,że jakość mojej wiary pozostawia wiele do życzenia , a już udział w kulcie jest prawie żaden , co jednak wcale nie znaczy ,że miałbym mieć jakieś pretensje do kościoła , a już tym bardziej prowadzić wobec niego wrogą działalność , mnie tu chodzi o zwykłą ludzką lojalność
 • @puuuq 18:26:06
  W KOGO, lub KOMU ty wierzysz?
  Czy ty wiesz, ze NIE wierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi?, lecz ludziom kk, ktorzy Zbawicielem nie sa?!

  Czy ty zdajesz sobie z tego sprawe?


  //
  ''...mnie tu chodzi o zwykłą ludzką lojalność''
  //

  Lojalnosc wobec KOGO???
  Tobie chodzi o lojalnosc nie wzgledem Boga, lecz ludzi!

  Czys ty KIEDYKOLWIEK czytal Slowo Boga???

  Pan Bog mowi:

  ''Jeśli kto chce iść za Mną, niech się ZAPRZE samego siebie'' (Luk.9:23)

  '' (26) Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.'' (Luk.14:26)
 • @puuuq
  O NARYBKU ZŁOWIONYM NA HACZYK!

  Ja również muszę być lojalny puuuq. Lojalny względem Zbawiciela!

  Myślę katoliku puuuq, że czas się pożegnać. Poniżacie Pana Jezusa, obrażacie Jego Ojca i uzurpujecie sobie prawo do decydowaniu o sumieniach innych ludzi. Jednak nie na moim blogu!

  Wymordowaliście setki tysięcy istnień ludzkich i szczycicie się tym, że gdyby nie wy, to Nauka Pana Jezusa nie wyszłaby poza Palestynę. O nie puuuq, gdyby nie wy, to Nauka Zbawiciela nie znalazłaby takiego oporu w Europie. Gdyby nie wy, to miliony osób miałoby dostęp do Pisma Świętego już bardzo dawno temu!

  A ja Ci mówię, że to Wy jesteście zdrajcami! Zdrajcami i łotrami, którzy używając siły i bitewnego oręża, a także podstępnego ciosu sztyletem, każdego dnia pchacie nowy narybek w szpony szatana!

  Zatem czas się pożegnać puuuq!

  http://s10.ifotos.pl/mini/goodbyejp_waraqrs.jpg

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY