Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

O PANU JEZUSIE I O ARCHANIELE MICHALE!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Taki Kochany Jest Bóg Ojciec, że Syna Swego nam Dał, "aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny".

 

"(1) Jednakże powstali też wśród ludu fałszywi prorocy, podobnie jak  wśród was będą fałszywi nauczyciele. Właśnie oni cichaczem wprowadzą zgubne sekty i  zaprą się nawet właściciela, który ich kupił, tak iż ściągną na siebie prędką zagładę. (2) Ponadto wielu będzie naśladować ich rozpasanie, a z ich powodu będzie się mówić obelżywie o drodze prawdy. (3) I  będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami. Ale jeśli chodzi o nich, wyrok pradawny się nie odwleka, a ich zagłada nie drzemie".

 

2 List Apostoła Piotra 2/1-3 Przekład Nowego Świata, czyli Przekład Świadków...

 

//www.biblia.info.pl/biblia.php 

 By nie przedłużać zbyt mocno wstępem, przejdę od razu do przykładu. Oto Czytelnik tego Szacownego Portalu zajrzeć może na stronę podaną poniżej:


//gibson.neon24.pl/post/131697,kto-i-dlaczego-az-tak-bardzo-boi-sie-sw-michala-archaniola 


Praca Jana Pawła nosi tytuł: "Kto i dlaczego, aż tak bardzo boi się Św. Michała Archanioła?".Pośród wielu komentarzy pojawia się w pewnej chwili wpis naszego Internetowego Kolegi rouxa. Cytuję:


"Archanioł Michał, w przeciwieństwie do innych tzw "świętych", żyje!".


Wydawać się może, iż powyższe zdanie jest bardzo dobrze i logicznie skonstruowane. Przecież artykuł Jana Pawła dotyczy Anioła, a Boży Aniołowie, w tym Archanioł Michał, żyją!


ednak wielu z Was, nie wie o czym roux pisze, a pisze tenże wspomniany bloger, nie o Starszym Aniele Michale, lecz o...  Panu Jezusie Chrystusie, Umiłowanym Synu Boga Ojca. Po prostu przełożeni rouxa orzekli, że Pan Jezus Jest Archaniołem Michałem, zatem roux powtarza ową karkołomną nawijkę nawet jeśli Mu się wiele razy udowodni, że pisze nieprawdę.


A skoro o udowodnienie chodzi, to każdy człowiek któremu miła jest Nauka Syna Boga Ojca powie, że Pan Jezus zaraz po Bogu Ojcu zajmuje Pierwsze Miejsce w Niebie.


  tego też powodu nie może więc Archanioł Michał być tą samą osobą co Pan Jezus, ponieważ Anioł Gabriel nazywa Michała  jednym z przedniejszych książąt.

 

Gdyby temat dotyczył Pana Jezusa to bez dwóch zdań Gabriel nazwałby Zbawiciela Największym Księciem, a nie  jednym z przedniejszych  książąt.


No ale dla rouxa i dla wielu jemu podobnych, białe jest czarne!


Czas na cytat! Księga Daniela rozdział 10/13, 14


 "(13) Ale książę królestwa perskiego przeciwstawiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, a oto przybył mi z pomocą  Michał, jeden z najprzedniejszych książąt; ja zaś pozostałem tam przy królach Persji. (14) I przyszedłem umożliwić ci zrozumienie tego, co spotka twój lud pod koniec dni, ponieważ wizja ta dotyczy dni, które dopiero nadejdą".


//www.biblia.info.pl/biblia.php 


Tak! Bezapelacyjnie Archanioł  Michał jest  jednym z przedniejszych książąt. Sam Gabriel go tak nazywa. Hmmm...  A jak nazywa wymieniony wyżej Anioł Gabriel, Dziecko, Które urodzi Maria?


Posłuchaj Czytelniku:


"(...) Będzie nazwane świętym, Synem Bożym".


Ewangelia według Łukasza 1:35


//www.biblia.info.pl/biblia.php 

No cóż, podsumuję:


Anioł Gabriel nazwał Archanioła Michała  jednym z przedniejszych książąt, a nie  najprzedniejszym księciem.


Jednak ten że sam Anioł Gabriel Panu Jezusowi dał przydomek Syna Bożego. To zaiste duża różnica. Powiedz o tym Czytelniku rouxowi, gdy w Twoim domu zjawi się z fałszywą nauką!

 


 

Podsumuję kolejny raz:


Pan Jezus Chrystus i Archanioł Michał, to Dwie różne Osoby, Które pojawiają się na Kartach Pisma Świętego.

 

Z tymi niedomówieniami to jakaś straszna historia jest, no nie... roux!


Ale przecież już Ci na ten temat pisałem, tylko tak jakoś... nie miałeś czasu dla... Bożego Syna, prawda? 

No cóż Czytelniku, Pan Jezus Jest Bogiem i Królem. Jest Jedyny i nie ma do Niego nikogo podobnego spośród stworzeń! Bóg Ojciec Powołał Go do życia, do istnienia i nazwał Go Swoim Synem.

 

Książę Michał zaś jest jednym z najprzedniejszych, jednym z pierwszych, ale Pan Jezus nie jest jednym z pierwszych, lecz Zbawiciel Jest Pierwszym Ojcowskim Posłańcem! A to zaiste potężna róźnica, jakże niezrozumiała dla rouxa Świadków... chodzących od domu do domu z nieprawdziwą nauką.

 

Bóg Ojciec  Dał nam Własnego Syna...

Bóg Ojciec  Rozkazał nam Syna Swego słuchać...

Bóg Ojciec  Dał nam Pana panów i Króla królów...

Bóg Ojciec  Dał nam Potężnego Boga...

 

Taki Kochany Jest Bóg Ojciec, że Syna Swego nam Dał, "aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny".

 

obacz:  Ewangelia według Jana 3:16

 

//www.biblia.info.pl/biblia.php

 

Tak! Żywot Wieczny jest w Panu Jezusie. Jednak niektórzy o tym zapomnieli!  Niektórzy... zasnęli!
KOMENTARZE

 • @
  PAN JEZUS CHRYSTUS JEST POTĘŻNYM BOGIEM!
  DO JEDYNKOWICZÓW!

  Myślałem, że owi "jedynkowicze" stwierdzą, iż miałem rację pisząc, że faktycznie:

  Bóg Ojciec  Dał nam Własnego Syna...
  Bóg Ojciec  Rozkazał nam Syna Swego słuchać...
  Bóg Ojciec  Dał nam Pana panów i Króla królów...
  Bóg Ojciec  Dał nam Potężnego Boga...

  Powyższe określenia dotyczące Syna Bożego poszukać możemy w Piśmie Świętym, no chyba, że owi "jedynkowicze" nie zgadzają się z Bogiem Ojcem. Taka opcja również jest możliwa.

  Inny temat:

  Oczywiście książę Michał to nie Pan Jezus i udowadnia to sam Anioł Gabriel. Jednak nie mogę żądać od "jedynkowiczów" posłuszeństwa względem Słów Bożego Anioła, skoro owi oni, jak podałem wyżej, nie słuchają Boga Ojca!

  *

  Bóg Ojciec  Dał nam Potężnego Boga...

  Dowód:

  "(6) Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, POTĘŻNY BÓG, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju".

  Izajasz 9:6

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php Przekład Nowego Świata, czyli Przekład Świadków...


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • Jaki odłam Chrześcijaństwa reprezentują autorzy powyższej dyskusji?
  Powyższa polemika z jakimś innym artykułem jest prowadzona przez jakąś niezidentyfikowaną przeze mnie sektę chrześcijańską.
  Wiemy choćby z Wikipedii, że:
  "Trójca Święta, Święta Trójca – chrześcijański dogmat uznający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby – po grecku hypostazy – pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę, a nie jedynie podobne natury. Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest „jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty”. Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, oraz wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”."
  Wobec powyższej definicji wszelka dyskusja o jakiś książętach niebiańskich, których przedstawicielem jest Jezus Chrystus nie ma sensu.
 • @Jack Mac Lase 02:28:49
  Dyskusja w ogóle nie ma sensu z kimś kto naukę religii traktuje jako dogmat.
  Naukę Pana Jezusa trzeba rozumieć. Tylko Ci co nie rozumieją biblii bezsensownie cytują jej wersety. Mało za pomocą biblii próbują tu nauczać innych, nie rozumiejąc istoty Trójcy Świętej, która jest podstawą wiary chrześcijańskiej.
 • PAN JEZUS CHRYSTUS, JEST BOGIEM !!!
  Witam!

  Tak to prawda co powiedział prorok Izajasz o Panu Jezusie ;

  Albowiem dziecię narodziło się nam , syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu , i nazwą go ; CUDOWNY DORADCA , BÓG MOCNY , OJCIEC ODWIECZNY , KSIĄŻE POKOJU . / Księga Izajasza 9,5 / .

  Tak Pan Jezus Chrystus jest Bogiem , wszystko otrzymał i odziedziczył od swojego taty Boga Ojca .

  On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia / List Pawła do Kolosan 1,15 /

  Ponieważ upodobał sobie Bóg , żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości / List Pawła do Kolosan 1,19 /

  Bóg Ojciec Dał nam Potężnego Boga. Bóg Ojciec w Swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia. Bóg Ojciec Dał Swojego Syna, byśmy nie zginęli, byśmy żyli i wydawali dobre owoce jedząc tylko z Drzewa Żywota. Bóg Ojciec Na świętej górze Apostołom wskazał Swojego Syna, tylko Swojego Syna, jedynie Swojego Syna.

  Jest tylko Jedna Osoba, Którą Umiłowany Bóg Ojciec posłał do człowieka. Jedna tylko Osoba. Bóg Ojciec Syna Swego Dał! I tylko Jego! I nikogo więcej poza Nim! . Syn Boży trwa na wieki, a Jego Nauka przechowana jest w sercach tych ludzi, których wywołał z tego świata, by stanowili Jego zgromadzenie .

  Wolą Boga Ojca jest, aby ludy, narody i języki, od najdawniejszych czasów służyły Bogu Synowi.Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia [ do Kolosan 1;15,17 ].

  Syn Boży , Pan Jezus Chrystus otrzymał potężną władze i moc od Boga Ojca , zatem panowanie jego jest wieczne. Lecz do Syna; Tron twój , o Boże , na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość; Dlatego namaścił cię , o Boże , Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich ( list do Hebrajczyków 1;8,9 ).

  To prawda! Bóg Ojciec oddał w Ręce Swojego Syna rodzaj ludzki. Najwyższy chce aby Jego Synowi służyły ludy, narody i języki!

  Ja jassy27 dziś dzięki Panu Jezusowi i tylko dzięki Jego łasce , którą otrzymałem od Pana Jezusa , wierze i wiem , że należy Go czcić w Duchu i w Prawdzie, a nie w świątyniach , że nie wolno wykonywać żadnych obrazów i figur, które niby to przedstawiają Jego Postać. Wierzę i wiem o tym, iż modlitwy człowiek wierzący kierować powinien do Bożego Syna , a nie do Marii , papieży itp…. Wierzę , że religie i wyznania nie prowadzą do Boga Ojca, tylko Syn Boży . Wierzę o tym, że jest mi potrzebny tylko Syn Boga Ojca. Wierzę o tym, że dla mnie duchowym bratem i duchową siostrą jest tylko ta osoba, która szanuje Nauki Ojcowskiego Syna.

  I już na zakończenie chcę jeszcze dodać , bo jest to dla mnie bardzo ważne ;Wiem o tym , że Pan Jezus jest moim Bogiem , Bogiem Mocnym , Cudownym Doradcą , Ojcem Odwiecznym i Księciem Pokoju . Mój Król Jest Dobry, Bardzo Dobry. Znam Go ja i znają Go wszystkie Jego dzieci. Jego Królestwo nie jest z tego świata.
  Mój Król, Pan i Bóg Jezus Chrystus, Syn Błogosławionego Boga Ojca!!!
 • @jassy27 08:39:23
  Strzeżcie się fałszywych proroków. Istotą wiary jest wiara, a nie wiedza. Gdy poznamy prawdę, posiadamy wiedzę, wiec już wiemy, a nie wierzymy.
 • @Fischer 08:48:52
  Witam!

  Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu ; kto bowiem przystępuje do Boga , musi uwierzyć , że On istnieje i że nagradza tych , którzy go szukają / Do Hebrajczyków 11,6 / .

  Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i
  dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który
  jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie
  Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem
  i życiem wiecznym. / I Jana 5,20 /

  A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie….. / Do Hebrajczyków 10,38 /.

  A ja radzę pomodlić się do Pana Jezusa i poprosić go o pomoc ….. bo to właśnie Pan Jezus jest najdoskonalszym wzorem wiary .

  Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki , nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie . Kto go bowiem pozdrawia , uczestniczy w jego złych uczynkach / II List Jana 1,10 /.
 • @
  ROUX, PISZE BZDURY, ZRESZTĄ TACY SĄ ŚWIADKOWIE!

  Wiele razy ten człowiek wprowadził już zamieszanie w tych tematach!

  Jego niestabilność duchowa jest tak chwiejna, że ten człowiek mam wrażenie co jakiś czas zmienia swoje zdanie, no ale cóż, taki jest roux, tacy są świadkowie!

  Temat który został podjęty jest zagadnieniem biblijnym bardzo łatwym i nie nie trzeba tu wielkiego myślenia, by każdy czytający Naukę Zbawicela wiedział, że to On Jest Ojcowskim wysłannikiem i NIKT INNY!!!

  Jest sprawą oczywistą, że ci domokrążcy nie lgną wcale, do wiele razy omawianego tutaj wersetu proroka Izajasza wystawiając sobie świadectwo o tym, że Pan Jezus stał się dla nich Skałą Obrazy!

  Wcale mnie to nie dziwi, gdyż wiemy że o takich ludziach wspominał i przestrzegał nas Pan Jezus, prorocy czy apostołowie!

  Wiemy o tym, że zadaniem tej jak i innych organizacji demonicznych w którym prym wiedzie kościół katolicki, jest wprowadzenie ludzi nie czytających Pisma Świętego w błąd!

  Bóg Ojciec Dał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, Boga, abyśmy tylko do Niego się udali i tylko Jemu pokłon złożyli, jak zrobili to mędrcy ze Wschodu Słońca, co zaś tyczy się archanioła Michała, jest on jednym z wielu wysoko postawionych ''żołnierzy'' Pana Jezusa'' służących Mu wiernie!!

  P.s

  Jack Mac Lase, Napisałeś:

  //Wobec powyższej definicji wszelka dyskusja o jakiś książętach niebiańskich, których przedstawicielem jest Jezus Chrystus nie ma sensu.//

  Słuchaj człowieku, wiem że dla katolika nie ma sensu prawie żadna rozmowa, gdyż chodzenie w tym kieracie czyli wciąż w koło, nie jest wcale przyjemne!

  Dlatego przeczytaj raz jeszcze temat o którym pisze autor a wnet zrozumiesz że nie jest on o żadnej trójcy wymyślonej przez watykan.

  Tak więc panowie(Fischer) nie piszcie bzdur i nie opisujcie zagadnień których nie rozumiecie!

  ''"(6) Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, POTĘŻNY BÓG, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju".

  Izajasz 9:6

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 10:03:07
  Czytaj ze zrozumieniem. Nie wypowiadam się o Trójcy Świętej, nie ma znaczenia dla mnie jak jest interpretowana przez katolików. Jestem ateistą. Pisze o tych co żonglują trójcą na tym forum, a nie pojmują jej istoty.
  Napisałem:
  Tylko Ci co nie rozumieją biblii bezsensownie cytują jej wersety. Mało za pomocą biblii próbują tu nauczać innych, nie rozumiejąc istoty Trójcy Świętej, która jest podstawą wiary chrześcijańskiej.
  Cytowanie starego, nowego testamentu i listów apostolskich jest bezsensowne. Ponieważ od zarania kościoła różne frakcje toczyły spory o boskość Pana Jezusa, dopiero synody rozwiązały ten problem sprowadzając pojęcie trójcy świętej, do jedności w Bogu, Duchu i Jezusie (Synie).
 • @Fischer
  SYNODY WPROWADZIŁY LUDZI W BŁĄD A NIE ROZWIĄZAŁY TEN PROBLEM!!!

  Napisałeś:

  //Cytowanie starego, nowego testamentu i listów apostolskich jest bezsensowne. //

  W takim razie ateisto na czym ty chcesz się wzorować na opowiadaniach z mchu i paproci, wiesz to jest tak samo jakbyś jechał samochodem a nie wzorował się na kodeksie drogowym, zrób to i zobaczysz jak na tym wyjdziesz!

  Jeśli chcesz słuchać nauk ludzkich a taki właśnie jest synod, to daleko człowieku nie zajdziesz i właśnie przez takich oszustów jak oni ty nie możesz dojść do poznania prawdy, gdyż masz już dość zapewne wysłuchiwania o tym kto ma rację a ja tobie radzę zwróć się o poznanie prawdy do Pana Jezusa a się nie zawiedziesz !!

  P.s

  Z twojego wpisu wnioskuje że jesteś nielicznym ateistą który broni katolicką trójcę, wiesz to mi się kojarzy z masłem maślanym!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @
  KATOLICKIE I ATEISTYCZNE MASŁO MAŚLANE!

  I oto dyskusja nabrała animuszu, ale po kolei...

  Bardzo ciekawy wpis zaserwował nam tutaj Jassy. Wieloma subtelnymi słowami podkreślił swoją miłość do Ojcowskiego Syna. Wieloma słowami zauważył, że tylko w Bożym Synu jest zbawienie i żywot wieczny. Komentarz godny najwyższej uwagi.

  Do mocniejszego "uderzenia" Grzegorza wszyscy tutaj są przyzwyczajeni, a i ja również czasami strzelę słowem, które może wejść adwersarzowi za kołnierz! Pan Jezus przyniósł miecz... I owa "stalowa broń" przede wszystkim potrzebna jest wtedy gdy człowiek wierzący chce stawać w obronie Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ nie kto inny a Syn Boży, przez Świadków... i nie tylko, traktowany jest nonszalancko i niezgodnie z Wolą Boga Ojca!

  @Jack Mac Lase

  Nieważne co masz na myśli pisząc o trójcy. Jeżeli poruszasz temat, to właśnie temat o trójcy jest niezgodny z Ewangelią.
  Jeśli według Ciebie dyskusja na podstawie Nauki płynącej z Pisma Świętego nie ma sensu, to nie wypowiadaj się na temat wiary, ponieważ nie masz o niej zielonego pojęcia.

  Oto przykład!

  Udowodniłem bezapelacyjnie, że prorok Izajasz nazywa Pana Jezusa Chrystusa Bogiem!
  Zatem istnieje Bóg Ojciec oraz Bóg Syn. Jak więc widzisz, nie wymieniłem "trzech bogów", ponieważ w Niebie jest TYLKO Bóg Ojciec i TYLKO Bóg Syn, a zdanie tak zwanych protestantów na ten temat jest zdaniem złym!

  Apostoł Paweł potwierdza iż "dla nas istnieje TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy".

  1 List do Koryntian 8/6

  Jeżeli dla człowieka wierzącego istnieje tylko Bóg Ojciec i tylko Jego Syn to wszelka mowa o trzecim bogu znajdującym się w Niebie jest bluźnierstwem! Pan Jezus Powiedział wyraźnie, że pewnego dnia przyjdzie w Chwale Swojego Ojca razem z Aniołami. Pan Jezus nic nie wspomniał o tym, że przyjdzie także w chwale boga ducha! Zatem nie dziwię Ci się, że według Ciebie dyskusja nie ma sensu. Zachowujesz się dokładnie tak samo jak gsaw, vel... vel.... vel..., który będąc czcicielem Buddy podejmuje tematy wynikające z Pisma Świętego.

  Piszesz, że:

  "Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”".

  Może i dogmat o Trójcy jest "centralną prawdą wiary teologii chrześcijańskiej". Może i ta nauka dotyczy chrześcijan. Jednak centralną prawdą Nauki o Panu Bogu według nauki uczniów i uczennic Zbawiciela, a nie tak zwanych chrześcijan, jest Pan Jezus Chrystus, ponieważ to Bóg Ojciec nam Go Dał! I to Pan Jezus jest Jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem a ludźmi!

  Fischer, piszesz kłamstwo! Przed chwilą udowodniłem Wam a także zrobił to Grzegorz, że nauka o tak zwanej "trójcy" jest szalbierstwem! A w ogóle, to ustawienie jakiejkolwiek innej osoby obok Boga Ojca i Boga Syna, która wspólnie wraz Nimi "odbiera uwielbienie i chwałę" jest nauką demoniczną i szatańską. Dlaczego? Ponieważ Bóg Ojciec TYLKO i WYŁĄCZNIE Własnego Syna Uczynił Swoim Doskonałym Odbiciem! Nikogo więcej!

  Tak Fischer, dla Ciebie nie ma znaczenia co powiedzieli prorocy i Apostołowie na temat Pana Jezusa. Ty opierasz się na bałamuckich synodach, na kłamliwych zgromadzeniach i na fałszywych punktach tam podpisanych!

  Jesteś ateistą. Ale takim katolickim ateistą, czyż nie? Ateistą przestrzegającym obrzędów typu ślub katolicki, gwiazdka katolicka, a może i pogrzeb katolicki... Czy takim jesteś ateistą Fischer?


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Fischer
  RYBA NIE MOŻE DOGADAĆ SIĘ ZE SŁONIEM!

  No cóż, mój blog dotyczy wiary w Pana Jezusa i Boga Ojca... Jeżeli nie interesuje Cię ten temat i treści tutaj zawarte, to musisz poszukać sobie innego miejsca w wirtualnym świecie.

  Oooo! Skoro jesteś niewierzącym człowiekiem, to nie możemy dyskutować na temat Mądrości Bożej. Czy ryba dogada się ze słoniem? Jakby co, to ja mogę być słoniem!

  Niedawno napisałem do Ciebie na temat Marii Magdaleny:

  "A skoro oficjalnie zawitałeś do tegoż działu, to piszę, iż określenie nadane przez Ciebie Marii Magdalenie "kapłanka i królowa" jest określeniem niezgodnym z Ewangelią, czyli nieprawdziwym, lub inaczej – jest kłamstwem!

  Jedyną Drogą do Boga Ojca jest Pan Jezus, a Maria Magdalena zgodnie z Prawem Syna Bożego, mówiąc krótko, nie żyje!".

  http://57kerenor.neon24.pl/post/131450,konstytucja-3-maja-rzady-prawa-czy-inkwizycji#comment_1303158

  No cóż, Twoim bożkiem jest Maria Magdalena, a moim Bogiem Jest Pan Jezus. Taka jest między nami różnica... Gdybyś mnie znał trochę dłużej to wiedziałbyś, że "u mnie" nie nazywa się kłamliwego wyznania Świadków... "Imieniem" Pana Boga, zatem usuwam Twój wpis!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY