Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
617 postów 2666 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PRZYKAZANIA BOŻE WE WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

TEN POGAŃSKI OBRAZEK NA PIERWSZEJ STRONIE DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA!

 

Kolejność Przykazań tych Starych z Góry Synaj i Tych Dwóch Nowych o miłości do Pana Boga i bliźniego posiada numerację Bożą, niezmienną i jednoznaczną!

 

Gdy chodzi o Dwa Przykazania Miłości  ogłoszone nam, (a raczej przypomniane) przez Pana Jezusa, to sprawa wydaje się bardzo jasna i spójna. Najpierw należy miłować Pana Boga z całego serca i ze wszystkich sił a dopiero potem, później, lub następnie, ważna jest miłość do bliźniego! 

Ta prosta kolejność Boska jest po prostu... prosta! No, może nie dla wszystkich. No, może nie dla tych, którzy miłość do ludzi postawili przed Boskim Majestatem! No, może nie dla tych, którzy przed Panem Jezusem i Bogiem Ojcem postawili Marię lub papieża Jana Pawła II. Oni tego nie rozumieją. Oni po prostu nie posiadają poznania Prawdy Bożej! Oni są w błędzie i kluczą potykając się o ustanowioną przez samych siebie nieomylną tradycję!

 

Inni znowu pogniewali się na Pana Jezusa Chrystusa, Ojcowskiego Syna i nigdy do Niego bezpośrednio się nie odzywają. Choć jest ich duchowym Małżonkiem, to oni wolą udać się bezpośrednio do Jego Taty.


Ale czyż Filip nie stwierdził również, że wystarczy jemu i kilku innym Bóg Ojciec? I owszem, w swojej niewiedzy Filip wyrzekł złe słowa. Nie wystarczyło mu i niektórym innym chwalebne posłannictwo Bożego Syna.


 

Bywają i tacy, którym  dzisiaj również Syn Boży nie wystarcza. No chociaż w zasadzie nie można porównać ich z tamtych Filipem. Tamten Filip z Panem Jezusem jednak rozmawiał, a potem uwierzył gdy Zbawiciel natchnął go Swoim Duchem!

 

Dzisiejsi „Filipowie” z Panem Jezusem nie rozmawiają i nie modlą się bezpośrednio do Niego. Milczą i wydaje się im, że należą do tych szczęśliwców, którzy złotymi posadzkami wyłożoną mają drogę swojego życia. 

W Starym Przymierzu Anioł Pana Jezusa Przekazał Mojżeszowi 10 Boskich Poleceń ustawionych we właściwej kolejności.

 

Pierwsze Cztery Przykazania dotyczyły bezpośrednio Pana Boga a pozostałe Sześć bliźniego!

 

Nie wolno było mieć innych bogów oprócz Boga Jedynego. Nie wolno było wykonywać sobie żadnych posągów i obrazów. Nie wolno było oddawać im pokłonu.

 

Nie wolno było brać imienia Pana, Boga do czczych rzeczy i należało przestrzegać ustalonego przez Syna Bożego sabatu, który obowiązywał od „piątku” po zachodzie słońca do „soboty” również po zachodzie słońca!

 

I kolejność względem miłości do bliźniego, to również idealna kolejność jest. „Ponumerowana” tak jak zażyczył sobie tego Przedwieczny. Ustalona według Jego Reguł, a nie według kanonu ludzkiego.

 

Będziesz  czcił swojego ojca i swoją matkę...

 

Nie wolno ci człowieku mordować, ani cudzołożyć. Nie wolno ci kraść  i składać fałszywego świadectwa przeciwko twojemu bliźniemu.

 

No i człowieku, nie pożądaj żony swojego bliźniego ani żadnej rzeczy, która do twojego bliźniego należy!

 

 

 

I ostatnia kolejność, choć przecież powyżej już o tym napisałem: Co wybrać, Dekalog „Mojżeszowy” wypisany na Dwóch Tablicach, czy Dwa Przykazania Miłości, Które od Boga Ojca przyniósł ktoś większy niż Mojżesz!?

 

Co wybrać, Tablice Kamienne, czy Tablice Serc Mięsistych?

 

A ja Ci radzę Czytelniku, byś wybrał Dwa Przykazania Miłości, o których wspomniał Pan i Bóg Jezus Chrystus. W życiu ucznia Chrystusowego i uczennicy Chrystusowej nie ma Przykazań Dwunastu, Dziesięciu ze Starego Przymierza i Dwóch z Nowego.

 

W życiu ucznia Chrystusowego i Chrystusowej uczennicy ważne jest tylko i wyłącznie to Prawo, Które Przyniósł Pan Jezus Chrystus.

 

Wybierz właściwą kolejność! Gdy masz do czynienia z pośrednikiem Starego Przymierza, którym był Mojżesz i z Pośrednikiem Nowego Przymierza, Którym jest Pan Jezus, to wybór wydaje się łatwy.

 

Tak! Ten wybór wydaje się łatwy, chociaż nie dla wszystkich. Wielu tak zwanych ludzi wierzących uważa, że Drogowskazem w ich codziennym życiu jest również Dekalog przyniesiony przez Mojżesza!. Albo i nie .
 

KOMENTARZE

 • @All
  O KATOLICKICH KŁAMSTWACH!

  O PROROKU DANIELU I O PEWNEJ PANI!

  Katolicy wyrzucili z Dekalogu 4 Boże Przykazanie mówiące o święceniu sabatu i zastąpili Je kłamstwem o treści: „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”.
  Katolicy również z Dekalogu Katechizmowego usunęli II Boże Przykazanie z Góry Synaj zabraniające wykonywania obrazów i figur Pana Boga.

  Ów pojedynczy „gwiazdkowicz” nie ma zapewne zielonego pojęcia o katolickich kłamstwach i po prostu nie potrafi napisać kilku słów na temat artykułu!
  No ale tutaj są tacy jak Świadek... roux, którzy sztamę trzymają z katolikami, zatem nie dziwię się zbytnio różnym posunięciom na Neonie.

  Z drugiej strony patrząc, niektórzy pisarze za wszystko oczywiście winią izraelitów. Czyżby antysemityzm wkroczył na neonowe podwórko? Ja to widzę! Wy może jeszcze nie!

  Inny temat.

  Napisałem swego czasu, że prorok Daniel był „światłym Chrystusowym uczniem”.

  Nie widzę w tym nic zdrożnego, skoro Duch Chrystusowy, jak uczy Apostoł Piotr, był w prorokach. Nie widzę w tym nic złego skoro Apostoł Paweł w Liście do Koryntian pisze, że to Pan Jezus wyprowadził lud izraelski z Egiptu!

  Zatem skoro Mojżesz służył Chrystusowi Panu, jak czytamy w Liście do Hebrajczyków, to znaczy, że również był Jego uczniem. I skoro służył Zbawicielowi prorok Izajasz, jak powiada ewangelista Jan, to również ów prorok był uczniem Syna Bożego.

  Jednak znana nam Pani Alfa.com.hel, na temat mojego zdania na temat mądrości Daniela napisała:

  „Nazywanie Daniela Światłym Chrystusowym uczniem, dobitnie świadczy, że autor nie ma pojęcia o czym pisze....”.

  No cóż, to może ja zadam to bardzo ważne pytanie uczniom i uczennicom Chrystusowym:

  „Czy uważacie, że prorok Daniel był światłym Chrystusowym uczniem?”.

  Oto adres do artykułu wyżej wymienionej Pani, która kompletnie, ale to kompletnie nie zrozumiała mojego tekstu pt: „Daniel przełożony astrologów”.

  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/128905,daniel-maz-bozy-kontra-magowie

  No i oczywiście poniżej podaję link do mojej pracy, której (jak wspomniałem) Alfa nie rozumie!

  http://57kerenor.neon24.pl/post/128878,daniel-przelozony-astrologow


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • Nie ma znaczenia kolejność, bo są to zasady podstawowe wyznaczone dla naszej cywilizacji
  Trzeba było w jakiejś kolejności przedstawić, ale czy oznacza to hierarchię? Co jest większym grzechem, kradzież, cudzołożenie, a może krzywoprzysięstwo? Mniejszy grzech popełnisz kradnąc, czy kochając się z kobietą, która nie jest ci żoną? Mniejszy grzech będzie, gdy nie będziesz szanował swych przodków, czy też gdy na skutek twego kłamstwa ktoś poniesie karę? Czy można wartościować grzechy? To są wystąpienia przeciw Bogu i bliźniemu, a że Boga z szacunku wymieniamy pierwszego?
  Powołujesz się na kolejność przykazania miłości, ale przecież Jezus powiedział "Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili"." Mt 25, 45 Czy Jezus nie jest Bogiem? Czy zły czyn względem "jednego z tych najmniejszych" jest czymś mniejszym niż grzech względem Boga? Nie ma wartościowania i tu się mylisz. Grzech czyni zło zarówno względem Boga jak i bliźniego, choć grzech może nie czynić zła względem jakiegoś wybranego bliźniego, może nawet mu dać jakieś chwilowe korzyści, zawsze jednak będzie grzechem względem Boga.
 • @Zawisza Niebieski
  O ODPUSZCZANIU GRZECHÓW!

  Nigdy nie wartościowałem grzechów w znaczeniu, o którym piszesz! Natomiast ważne jest nie to, co Ty myślisz lub, co ja myślę, lecz to, co ma na uwadze Pan Bóg.

  I tutaj było nie było wartościowanie grzechów jest konieczne. Nie dlatego, że jakiś grzech dotyczący bliźniego jest bardziej czy mniej ważny, ale dlatego, że zajmuje drugie a nie pierwsze miejsce w życiu człowieka wierzącego.

  Dlatego już w dawnym Dekalogu przyniesionym przez Mojżesza Sam Pan Bóg określa, że Cztery Przepisy dotyczące Jego Osoby będą znajdować się na Pierwszym Miejscu, a Sześć Przepisów dotyczących postawy bliźniego zajmą miejsce dalsze.

  To samo czyni Pan Jezus Chrystus ucząc lud w Nowym Przymierzu. Wyraźnie zaznacza, że miłość do Pana Boga jest Pierwsza a potem dopiero liczy się miłość do bliźniego. Oczywiście obie wartości muszą być spójne i w życiu człowieka wierzącego się uzupełniać, ponieważ jak pisze Jakub, „wiara bez uczynków jest martwa”.

  Bardzo ładnie wyraził to Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian w rozdziale 13/3. Posłuchaj:

  „3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
  a ciało wystawił na spalenie, 
  lecz miłości bym nie miał, 
  nic bym nie zyskał”. 

  http://www.nonpossumus.pl/ps/1_Kor/13.php

  Okazuje się więc, że gdyby człowiek (jakikolwiek człowiek) rozdawał swoje bogactwa „dla bliźniego swego”, ale nie kierowałaby nim miłość do Pana Jezusa, to wtedy taki człowiek kompletnie nic nie zyska w Oczach Bożych! I o tym pisze Paweł. Paweł pisząc o miłości ma na myśli miłość do Stwórcy przede wszystkim.

  Podam przykład: Wielu katolików pomaga innym ludziom lepiej i doskonalej ode mnie. Jednak ta pomoc nie ma żadnego znaczenia, co do Spraw Bożych, ponieważ katolicy (wybacz), ale są ludźmi, którzy zastąpili Naukę Bożą swoją tradycją. Zatem tu i ówdzie pokłony oddają Marii i modlą się do niej. Tu i ówdzie padają na kolana przed obrazami i figurami....

  Ja rozumiem dlaczego najpierw Pan Jezus Powiedział, że miłość skierowana do Niego jest najważniejsza!

  Ostatni przykład w tej części: Wyobraź sobie, że ja KerenOr rozdaję moje bogactwo biednym ludziom. Jednak jestem niedobrym synem. Zachowuję się podle względem Mojego Taty. Nie słucham Mojego cielesnego Rodzica, który mnie spłodził, ani Mojej Matki, która nosiła mnie pod sercem. Zauważ, że tak postępując jestem „dobry dla bliźnich” ale „niedobry do swoich Rodziców”.

  A przecież moje zbawienie nie jest zależne od mojego bliźniego, tylko od Pana Jezusa. Mam nadzieję, że zrozumiałeś mój tok rozumowania!

  Napisałeś do mnie:

  „Powołujesz się na kolejność przykazania miłości, ale przecież Jezus powiedział "Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili"." Mt 25, 45”. 

  Nie wiem, czy pamiętasz ale pisałem już do Ciebie na ten temat. Pan Jezus w przytoczonym przez Ciebie fragmencie nie mówi wcale o ludziach, którzy nie przestrzegają Jego Poleceń, ale tylko i wyłącznie o ludziach wierzących. W tym samym rozdziale w wersecie 40 czytamy:

  „40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych BRACI MOICH najmniejszych, Mnieście uczynili"”. 

  Zatem sprawa dotyczy duchowych braci Pana Jezusa, a nie tych, którzy łamią Jego Polecenia i Polecenia Boga Ojca!

  Napisałeś jeszcze: „Czy zły czyn względem "jednego z tych najmniejszych" jest czymś mniejszym niż grzech względem Boga?”.

  Odpowiadam: Nie, jeśli uczeń lub uczennica głoszą Prawdę o Panu Jezusie wynikającą z Ewangelii, a człowiek bluźni tej Prawdzie, ponieważ nie będąc posłuszni Prawdzie, którą głosi człowiek wierzący, ludzie nie słuchający Nauk Pana Boga, tak naprawdę występują przeciwko Niemu a nie przeciwko bliźniemu!

  Tutaj podam inny przykład: Moim obowiązkiem i chęcią jest odpuszczenie grzechów drugiemu człowiekowi, jeśli jego złe słowa lub czyny wymierzone były przeciwko mnie!

  Nie mam zaś najmniejszego prawa ani władzy odpuszczać grzechów skierowanych bezpośrednio w Twarz Zbawiciela i Boga Ojca. Gdy ktoś kłania się obrazom, gdy pada przed figurami, gdy modli się do Marii, czy do papieża Jana Pawła II, to takiemu człowiekowi nie mam prawa odpuszczać jego grzechów, ponieważ wymierzone są nie we mnie ale prosto w Stwórcę!

  Innymi słowy: Jeśli zgrzeszyłem przeciwko Stwórcy, to po przebaczenie udaję się prosto do Niego. A jeśli zgrzeszyłem przeciwko bliźniemu, to po darowanie winy udaję się do bliźniego!

  Jeśli nie będę posłuszny tej zasadzie, to znaczy, że łamię Boskie Prawa i grzeszę przeciwko Najwyższemu!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @DO WSZYSTKICH!
  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  http://m.neon24.pl/5a51a37e5e8124055396f3ea7d76410b,0,0.png

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA! 

  TEN POGAŃSKI OBRAZEK, KTÓRYM OPATRZONO MÓJ ARTYKUŁ NA PIERWSZEJ STRONIE, DAŁ ADMIN KATOLIK A NIE JA!   http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 21:49:37
  Zdrowia życzę . :)))))
 • @Repsol
  Dziękuję serdecznie. Jesteś zbyt łaskawy! Mam nadzieję, że będziesz miał spokojny sen.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 21:06:17
  Jest pewna różnica w rozumieniu dekalogi między nami. Dla mnie Dekalog to prawo Boskie, zawiera prawa podstawowe. Mojżesz nie uzyskał ich od Boga na Górze Horeb, jak wmówił swym pobratymcom, bo te prawa znali ludzie przed Mojżeszem, choćby zapisane zostały w Egipskiej Księdze Zmarłych. To jednak nie wyklucza, tego, że są to prawa Boskie. One takie są. Nie zabijaj - prawo odwieczne, nie kradnij, nie cudzołóż - prawa neolityczne, gdy powstała własność, gdy powstał swoisty układ utrzymanie i ochrona potomstwa za pewność macicy.
  Kolejność przykazań, najpierw te dotyczące Boga, później te, dotyczące bliźniego wynikają z szacunku człowieka do Boga, nie z ważności.

  To co ci już nie raz pisałem, nadpisujesz swoje myśli nad tekst Ci przekazany.
  „3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
  a ciało wystawił na spalenie,
  lecz miłości bym nie miał,
  nic bym nie zyskał”.
  Z czego ci wynika, że chodzi o miłość do Jezusa? Chodzi o miłość, miłość do wszystkiego stworzenia Bożego.
  „40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych BRACI MOICH najmniejszych, Mnieście uczynili"”.

  Kto ci powiedział, że chodzi o "Braci Duchowych"? Czy w imię tego mogę bestialsko zamordować np. ateistę, kota, wyciąć las drzew, ale będę miłował Braci Duchowych i będę OK? Kto dla Jezusa jest "bratem"?

  Jest takie prawo żydowskie które pięknie pasuje do Twojego myślenia. Prawo dotyczące lichwy. Lichwy nie wolno stosować w stosunku do Żydów, ale już do chrześcijan, wyznawców islamu już można.

  Brat/Siostra: Jezus dał nam piękną naukę, której nie rozumiesz. Samarytanka, kobieta pochodząca z ludu, którego Żydzi nie szanowali, nie byli ich "Braćmi Duchowymi" i co Jezus jej nie szanuje, nie rozmawia? Mówi, że można tę kobietę splugawić w jakikolwiek sposób, choćby poprzez pogardę, bo nie jest "Siostrą Duchową"? Ty stoisz pośród dziwujących się uczniów Jezusa, "Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: «Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz?»" Co więcej uczniowie tak myśleli ale nic nie powiedzieli, Ty tak myślisz i mówisz.

  Ja staram się stać przy Jezusie, który nie traktuje Samarytanki, kobiety jako kogoś gorszego, bo przecież nie jest Jego "Siostrą duchową".

  Dlatego słowa Jezusa brzmią "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili" Nie dopisuj do tych słów Jezusa, swoich słów, których dopisać nie masz prawa.
 • @Repsol
  KLĄTWA KTÓREJ UŻYŁEŚ NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z MOIM BOGIEM. COŚ CI SIĘ POMYLIŁO!

  JEDNAK MUSZĘ STWIERDZIĆ, ŻE PISZĄC DO MNIE W TEN SPOSÓB NARUSZYŁEŚ ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA NA NEONIE I NO NIESTETY USUWAM TWÓJ NIEGRZECZNY KOMENTARZ. U mnie klątw nie ma...

  MYŚLAŁEM, ŻE WYMIENIMY SWOJE POGLĄDY. Szkoda! Jednak gdy wrzucisz coś co klątwą nie jest to owszem wysłucham Ciebie bez dwóch zdań!

  Jednak nie do końca jestem pewny, czy dzisiejszej nocy, albo 'jutrzejrzej' lub 'pojutrzejszej' spać będziesz spokojnie!

  Może niebawem Cię odwiedzę. W snach oczywiście. Tylko w snach!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Zawisza Niebieski
  Przeczytałem Zawiszo Twój komentarz i... nie zgadzam się z Tobą, ale to nie po raz pierwszy przecież.

  Na razie!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 22:13:36
  Zastanawiam się czy robisz za Neonie za debila , czy też ktoś Tobie płaci . ???? .
 • @Repsol
  MOJA ODPOWIEDŹ REPSOL JEST BARDZO POWAŻNA!

  Poczytałbym sobie za hańbę gdybym wziął jakąkolwiek gratyfikację za to, iż mam zaszczyt tutaj pisać o Panu Jezusie i Bogu Ojcu. Człowiek wierzący Dary Boże rozdawać powinien za darmo, zgodnie z Poleceniem Pana i Boga Jezusa Chrystusa: "Darmo wzięliście, darmo dawajcie".

  Mówienie o Przepięknych Bożych Naukach jest zaszczytem i choć może słowa moje są nieraz nieudolne to będę mówił o moim Zbawicielu i Jego Tacie jeśli tylko Pan Jezus mi Pozwoli i doda siły zgodnie z następującą Myślą:

  "Beze Mnie nic uczynić nie możecie".

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 22:20:54
  No cóż, nie pierwszy raz się nie zgadzamy, to prawda. Przedstawiłem swoje argumenty i nie będę się upierał czyje mocniejsze.Zarówno moje jak i twoje oparte są o Biblię.

  Co do grafiki na stronie głównej rozumiem Twój ból, choć Jezus był człowiekiem z cała i kości, miał jakiś wizerunek, umarł na krzyżu, myślę, że nie uznajesz wersji iż był to pal. Jeśli Twój gniew wynika z "Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich." [Kw 24 4-6] to również posługiwanie się wizerunkami zwierząt narusza to przykazanie. Nikt ci nie nakazuje kłaniać się i służyć wizerunkowi człowieka na krzyżu.
 • @
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  //W życiu ucznia Chrystusowego i Chrystusowej uczennicy ważne jest tylko i wyłącznie to Prawo, Które Przyniósł Pan Jezus Chrystus. //
  -----------------------------------------------------------------------------------------

  LECZ WY PODESZLIŚCIE DO GÓRY SYJON i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i DO POŚREDNIKA NOWEGO PRZYMIERZA, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. / List do Hebrajczyków 12,22-25 /

  A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu ; Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie , lecz zdolność nasza jest z Boga . Który też uzdolnił nas , abyśmy byli sługami NOWEGO PRZYMIERZA , nie litery , lecz ducha , bo litera zabija , buch zaś ożywia . /II List Pawła do Koryntian 3, 4-6 /

  Ja już wybrałem DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI , które przyniósł z samego nieba Pan i Bóg Jezus Chrystus od swojego ukochanego Taty Boga Ojca . W moim życiu nie ma już przykazań z góry Synaj , które przyniósł Mojżesz ; Lecz umysły ich otępiały . Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu STAREGO PRZYMIERZA ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta , gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta . Tak jest aż po dzień dzisiejszy , ilekroć czyta się Mojżesza , zasłona leży na ich sercu ; Lecz gdy się do Pana Nawrócą , zasłona zostaje zdjęta . / II List Pawła do Koryntian 3,14-16 /

  Prawo, które przyniósł Mojżesz straciło moc . Dziś obowiązuje nowe prawo , które przyniósł Pan Jezus , Dwa Przykazania Miłości . Ludzie wierzący w Pana Jezusa powinni opierać się na Dwóch Przykazaniach miłości .

  Oto idą dni mówi Pan , że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem mówi Pan lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich mówi Pan odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę./ Księga Jeremiasza 31,31-34 /
 • @jassy27
  TAK JASSY, STARE PRAWO STRACIŁO SWOJĄ MOC!

  Dziękuję Jassy za bardzo ciekawy i co ważne, zgodny z Nauką Pana Jezusa wpis. Oczywiście, że Prawo Starego Przymierza straciło moc. Pan Jezus zawiera ze Swoim Ludem Przymierze Nowe, nie takie jakie zawarł z izraelitami gdy wyprowadził ich z Egiptu.

  To Prawo jest Prawem wypisanym na Tablicach Serc, gdzie Panem Sabatu jest Sam Boży Syn i żaden człowiek wierzący nie potrzebuje jakiegoś specjalnego dnia by Panu Bogu służyć nie pracując. Oczywiście mam tutaj na uwadze wprowadzony dawno temu sabat! Pisaliśmy już przecież na ten temat wielokrotnie.

  Jednak niektórzy wolą jeszcze opierać swoje życie na Dekalogu przyniesionym przez Mojżesza. Z niego czerpią swoją siłę nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, że „stare przeminęło” i wszystko przez Syna Bożego zostało „uczynione nowym”.

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY