Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
617 postów 2666 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

KONSTYTUCJA 3 MAJA - RZĄDY PRAWA CZY INKWIZYCJI!?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gdyby król Stanisław August przeczytał kiedykolwiek Nowy Testament to nie podpisałby herezji!

 

Tak zwana "Konstytucja 3 Maja" to uchwalona właśnie tego dnia i miesiąca 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów!

 

No i dosyć encyklopedycznego wstępu. O zawiłości ówczesnej polityki Czytelnik może sobie poczytać spokojnie przy kominku!


 

Ja przejdę do kilku zdań tam zawartych by niektórym Czytelnikom przedstawić ciemną stronę tego tak chwalebnego zapisu!

Oczywiście ten kto chce może w tym czasie sobie wywieszać flagi przy oknach, balkonach, czy drzwiach. Ja tego robił nie będę, ponieważ uważam, że owa Konstytucja uchwalona ponad 200 lat temu trafia w Godność Boga Ojca oraz Boga Syna! 

Wiem, że za moment posądzony będę o herezję, czyli służbę Belzebubowi. Nie wzrusza mnie to. Mojego Mistrza i Boga oskarżano bezpodstawnie o mnóstwo niecnych spraw. Siano tu i ówdzie o Nim fałszywe wieści to i na mnie może spaść złość katolików i nie tylko!

 

Przejdę do wstępu, czyli do preambuły Konstytucji:

 

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.

 

PREAMBUŁA

 

"W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski...".

 

Ledwo Czytelniku zacząłeś czytać, ledwo Twój rozum zaczął rozpoznawać literki pozostawione "na papierze" a oto Twoim oczom ukazało się kłamstwo. Cóż to jest za określenie: "Bóg w Trójcy Świętej  Jedyny"?

 

Wiesz może?

 

Gdyby król Stanisław August przeczytał kiedykolwiek Nowy Testament to być może zauważyłby, iż w Piśmie Świętym tylko Bóg Ojciec oraz Bóg Syn zasługują na miano nazwania Ich Bogami zamieszkującymi Niebo! Żaden inny Bóg równy w Chwale Ojcu i Synowi nie zamieszkuje Sfer Niebiańskich. Żadna dodatkowa boska osoba!

 

Oto bowiem oczyma wiary możesz zobaczyć, że Apostoł Tomasz, nazywa Zbawiciela Bogiem, (ale ponad wszystko Bóg Ojciec Jest Bogiem), a także zauważysz Pawła, który orzekł, że w Zbawicielu mieszkała cała pełnia Bóstwa cieleśnie! (Lecz przed każdym Bóg Ojciec Jest Bogiem)! A może... Tak, a może zapragniesz się dowiedzieć, iż już w Starym Przymierzu prorok Izajasz mówi, że będą w przyszłości tacy, którzy Pana Jezusa będą zwać Bogiem Mocnym? (Choć Bóg Ojciec był pierwej...)! Może zapragniesz, ale czyż najdoskonalszy dowód przeczący nauce o tak zwanej "trójcy" nie wyszedł z Ust Naszego Stwórcy? I owszem!

 

No bo któż nam lepiej objawić może ile Osób Boskich Niebo zamieszkuje? 

A teraz usiądź wygodnie i rozłóż ręce na ołbokach Twojego fotela. Za moment Zbawiciel udowodni Ci, że Nieba nie zamieszkuje żadna boska trójca tylko Bóg Ojciec oraz Bóg Syn. No i... niezliczona ilość Bożych Aniołów!

 

Cytat:

 

"27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie  w Chwale Ojca  swego  razem z Aniołami  swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania".

 

Ewangelia według Mateusza 16/27

 

//www.nonpossumus.pl/ps/Mt/16.php 

Czy już wiesz co miałem Ci do powiedzenia?  Oto król Stanisław się mylił i "jego" preambuła do Konstutucji jest kłamstwem.  Pewnego dnia, u kresu czasów, przyjdzie Zbawiciel w Chwale Swojego Ojca z Aniołami Swoimi.


Może w tym miejscu zadasz sobie pytanie:  Dlaczego Syn Boży nie przyjdzie kiedyś niosąc w Sobie również Chwałę Boga Ducha Świętego?  I to będzie bardzo dobre pytanie!

 

Wiesz co? Choć Apostoł Paweł na tym Portalu jest znienawidzony, to co tam, ja przypomnę jego słowa przeczące tak zwanej "Trójcy Świętej", o której rzekł król August!

 

Posłuchaj Pawła:

 

"6 dla nas istnieje  tylko  jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy,  oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy". 

 

1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8/6

 

//www.nonpossumus.pl/ps/1_Kor/8.php

 

No cóż, dla mnie i dla każdego człowieka zamieszkującego ten ziemski padół powinien istnieć  tylko Bóg Ojciec oraz tylko Bóg Syn.


Zauważ:  Apostoł nic nie wspomina, że dla nas istnieje także  Bóg Duch Święty! A może po prostu takiej postaci boskiej w Niebie nie ma! Jak myślisz?

 

Skoro herezja Augusta została położona na łopatki, przejdę do jeszcze jednego fragmentu tej dawnej "Konstytucji!". Posłuchaj co Przywódca Ówczesnego Narodu miał do powiedzenia na temat wiary swoich poddanych:

 

"I. RELIGIA PANUJĄCA.


Religią narodową panujacą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami;  przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji.  Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy".

 

Niby to król August był strażnikiem także innych obrządków religijnych ale jednocześnie imć władca zachowuje się jak Inwkwizytor jakiś stwierdzający, że nikt nie ma prawa opuścić katolicyzmu pod groźbą kar apostazji. Spytasz Czytelniku: "Jakich kar?". Oooo! Wyobraż sobie, że żyjesz w czasach, gdy jeszcze nie zgasły stosy Inkwizycji!  Taka wyobraźnia wystarczy! 

Summa Summarum:

 

Od niepamiętnych czasów ludzkość poniża i obraża Majestat Boga Ojca i Jego Syna! Królowie, papieże, biskupi, czy szlachta polska spędzali czas na swawolach, hulankach, a także gwałtach i mordach. Zawsze w każdym polskim zapisie liczyła się tylko i wyłącznie religia katolicka! Religia pełna fałszywej Tradycji i Nauk wręcz heretyckich. Myślę, że prawdziwe jest stare stwierdzenie, iż historię kształtują zwycięzcy. Do czasu... Do pewnego czasu...

 

No ale Wy przecież możecie wywieszać flagi. Jesteście potomkami zwycięzców, zatem to Wy dzielicie łupy!


  

 

 

KOMENTARZE

 • Trochę o herezji króla Stanisława Augusta !
  Dla ludzi wierzących istnieje TYLKO JEDEN Bóg Ojciec i TYLKO JEDEN Bóg Syn , Nie ma w Niebie Trzech Boskich Osób!!! Nie ma więc w Niebie innej osoby, która z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę . Tak, dla ludzi wierzących w Zbawiciela Pana Jezusa istnieje TYLKO BÓG OJCIEC I TYLKO BÓG SYN! Nikt inny !

  Pisze o tym Paweł w Liście do Koryntian ;

  Wszakże DLA NAS ISTNIEJE tylko JEDEN BÓG OJCIEC, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. / 1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8,6 /

  KŁAMSTWEM JEST, IŻ OPRÓCZ BOGA OJCA I OPRÓCZ BOGA SYNA, W NIEBIE PRZEBYWA JAKIKOLWIEK INNY BÓG, KTÓRY Z OJCEM I SYNEM WSPÓLNIE ODBIERA UWIELBIENIE I CHWAŁĘ!

  I NIE MA TEŻ OKREŚLENIA ; / BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY ? /
  57KERENOR NAPISAŁ ;


  -----------------------------------------------------------------------------------------
  // Od niepamiętnych czasów ludzkość poniża i obraża Majestat Boga Ojca i Jego Syna! Królowie, papieże, biskupi, czy szlachta polska spędzali czas na swawolach, hulankach, a także gwałtach i mordach. Zawsze w każdym polskim zapisie liczyła się tylko i wyłącznie religia katolicka! Religia pełna fałszywej Tradycji i Nauk wręcz heretyckich. Myślę, że prawdziwe jest stare stwierdzenie, iż historię kształtują zwycięzcy. Do czasu... Do pewnego czasu... //
  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Tak to prawda , ludzie są tak mocno zaślepieni swoją tradycją katolicką i wiarą w papieży , biskupów , księży itp. że całkowicie zapomnieli o Zbawicielu i Stwórcy.

  Do wszystkich !!! Dlaczego nie sprawdzacie swoich nauczycieli , Dlaczego nie Prosicie Pana Jezusa o poznanie i zrozumienie Jego Nauki , Dlaczego nie czytacie Pisma Świętego??? Ludziska sprawdzajcie swoich nauczycieli i ich naukę , czy jest to nauka ludzka , czy jest to nauka od Zbawiciela Pana i Boga Jezusa Chrystusa.

  Człowiek wierzący w Pana Jezusa wie doskonale , że nie istnieje w Niebie żaden Bóg Duch Święty w rozumieniu trójcy i człowiek wierzący nie musi nikomu takiemu oddawać czci.

  Dowodów na to , że nie ma trzeciej osoby w Niebie jest wiele w Biblii, chociażby każdy początek listów apostołów pozdrawia dwie osoby , a nie trzy. Ewangelia według Mateusza 16/27 mówi wyraznie , ze to Syn Człowieczy przyjdzie w Chwale Ojca Swego z Aniołami a nie z duchem świętym jako trzecia osoba.

  Cytat;
  Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w Chwale Ojca swego z Aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego / Ew. Mateusza 16,27 /

  Gdyby król Stanisław August znał Naukę Pana Jezusa i przestrzegał jej , gdyby król Stanisław modlił się do Pana Jezusa i przed Nim zgiął swoje kolana, to na pewno nigdy i przenigdy by nie podpisałby żadnej herezji !

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  PREAMBUŁA

  //"W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski...". //
 • @
  RELIGIA RZYMSKA, RELIGIĄ PANUJĄCĄ!

  Kliknij na obrazek!


  http://www.pope2016.com/Data/Thumbs/_public/polska/malopol.-konstytucja-3-maja/MTMxMHg1NDQhY3JvcHwweDExNHgxMzA5eDU0Mw,pap_20150429_0pu.jpg


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 13:09:17
  To jest z katechizmu KK

  202 Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest "jedynym Panem" i że należy Go miłować "całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą" 4 . Równocześnie Jezus daje do zrozumienia, że On sam jest "Panem" 5 . Wyznanie, że Jezus jest Panem, jest właściwością wiary chrześcijańskiej. Nie sprzeciwia się ono wierze w Boga Jedynego. Wiara w Ducha Świętego, "który jest Panem i Ożywicielem", nie wprowadza żadnego podziału w jedynym Bogu:

  Całą mocą wierzymy i bez zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, wieczny, nieskończony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny i niewymowny, Ojciec i Syn, i Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota, jedna substancja, czyli natura, całkowicie prosta 6 .

  Zeby to zrozumieć potrzebne pól litra , ale wiara czyni cuda .

  202 Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest "jedynym Panem" ... ale dalej ...Jezus daje do zrozumienia, że On sam jest "Panem".... daje do zrozumienia ............... o Duchu Świętym jest milczenie .
  Oczywiste jest ze to się kupy nie trzyma , nie mówiąc o treści w Starym Testamencie .

  Śmierć to zweryfikuje .
 • @57KerenOr, Jassy!
  GDYBY KRÓL ...GDYBY PAPIESTWO!

  Napisałeś:

  //Gdyby król Stanisław August przeczytał kiedykolwiek Nowy Testament to być może zauważyłby, iż w Piśmie Świętym tylko Bóg Ojciec oraz Bóg Syn zasługują na miano nazwania Ich Bogami zamieszkującymi Niebo! Żaden inny Bóg równy w Chwale Ojcu i Synowi nie zamieszkuje Sfer Niebiańskich. Żadna dodatkowa boska osoba!//

  ......................................................


  To samo można powiedzieć o ''katolickich nauczycielach'' , gdyby czytali Pismo Święte z przekonaniem a nie katechizm, zauważyliby(może) że w Piśmie Świętym tylko Bóg Ojciec i Jego Syn zasługują na miano nazwania Ich Bogami.

  Poza tym, do tego potrzebna jest odwaga głoszenia a nie wysłuchiwanie tego co narzuci im, ich góra!

  Pozwolę sobie powtórzyć to co napisałeś, raz jeszcze:

  //Summa Summarum:

  Od niepamiętnych czasów ludzkość poniża i obraża Majestat Boga Ojca i Jego Syna! Królowie, papieże, biskupi, czy szlachta polska spędzali czas na swawolach, hulankach, a także gwałtach i mordach. Zawsze w każdym polskim zapisie liczyła się tylko i wyłącznie religia katolicka! Religia pełna fałszywej Tradycji i Nauk wręcz heretyckich. Myślę, że prawdziwe jest stare stwierdzenie, iż historię kształtują zwycięzcy. Do czasu... Do pewnego czasu...//

  Tak i tego czasu jest coraz mniej!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @jassy27 @60grzegorz @fabi
  PAPIEŻ JAN PAWEŁ II – OSZUST I WIELKI!

  Dziękuję za komentarze!

  Jassy27 napisał:

  „Człowiek wierzący w Pana Jezusa wie doskonale, że nie istnieje w Niebie żaden Bóg Duch Święty w rozumieniu trójcy i człowiek wierzący nie musi nikomu takiemu oddawać czci”. 

  To ważne i odważne zdanie, i w istocie nauka o jakimś dodatkowej boskiej osobie równej Bogu Ojcu i Bogu Synowi która wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę jest najgorszym katolickim przekrętem. Jednak okazuje się, że to nie tylko katolickie bajki są ale i w owe niezgodne z Ewangelią nauki wierzy mnóstwo tak zwanych protestantów, między innymi Adwentyści Dnia Siódmego którzy z katolikami zawarli swoisty pakt o nieagresji!

  Masz rację jassy27: „Człowiek wierzący w Pana Jezusa wie doskonale..”.

  *

  Grzegorzu, poruszasz sprawę odwagi w głoszeniu Bożej Ewangelii! Jednak ta odwaga wiąże się jak wiesz z miłością do Ojcowskiego Syna. W tej odwadze nie ma miejsca na tolerancję i naginanie poglądów. Nie istnieje tutaj miejsce na dostosowanie się. Walka o dobro Boga Ojca i Jego Syna powinna być w naszym życiu najważniejsza.

  Skoro Zbawiciel uczy, że pewnego dnia przyjdzie w Chwale Boga Ojca z Aniołami Mocy Jego, to znaczy, że w Niebie nie istnieje żadna dodatkowa osoba boska, którą wielbić na równi z Bogiem Ojcem oraz z Bogiem Synem miałby człowiek!

  Spokojnie zatem podsumować można, iż ekumeniczny zapęd międzywyznaniowy doprowadził do rozszerzenia się najpotężniejszej herezji!

  *

  Fabi, jeszcze raz cytat z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Koryntian 8/6, który już wcześniej przypomniał jassy27!

  „(6) wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy”.

  Dla ludzi zatem istnieje tylko Bóg Ojciec oraz Jego Syn...

  Jednak w Katechizmie kościoła katolickiego ów Pawłowy cytat został zniekształcony. Otóż papież Jan Paweł II głosząc Naukę numer 258 dokonuje świadomego oszustwa. Wiedząc o tym, że katolików nie interesuje Nowy Testament, do mowy Apostoła Pawła dodaje jeszcze kilka własnych słów!

  „258 Cała ekonomia Boża jest wspólnym dziełem TRZECH Osób Bożych. Podobnie bowiem, jak TRÓJCA ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie 78 . "Ojciec, Syn i Duch Święty nie są trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą" 79 . Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości. W TEN SPOSÓB KOŚCIÓŁ, POWOŁUJĄC SIĘ NA NOWY TESTAMENT 80 , wyznaje: "JEDEN JEST BÓG I OJCIEC, OD KTÓREGO WSZYSTKO POCHODZI; JEDEN PAN JEZUS CHRYSTUS, DLA KTÓREGO JEST WSZYSTKO; JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO" 81 . Właściwości Osób Boskich objawiają się przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego”.

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

  Zauważ kłamliwą mowę papieża Jana Pawła II. Zasugerował ów oszust, że Kościół katolicki powołuje się na Nowy Testament i faktycznie na początku wydaje się, że tak jest.

  Cytat papież rozpoczyna słowami: „JEDEN JEST BÓG I OJCIEC, OD KTÓREGO WSZYSTKO POCHODZI; JEDEN PAN JEZUS CHRYSTUS, DLA KTÓREGO JEST WSZYSTKO...”.

  Zatem papież przypomina słowa Pawła, które mówią tylko o Dwóch Istotach Boskich w Niebie. Jednak ów, (jak wspomniałem wcześniej, oszust i szalbierz), do mowy Apostoła Pawła dodał swoją uwagę sugerując, że Paweł powiedział jeszcze, iż w Niebie istnieje także „JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO”.
  Dopiero teraz „słowa Pawła” zamknięte są cudzysłowem!

  No cóż, pozostawię to bez komentarza!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 12:39:54
  Skoro Zbawiciel uczy, że pewnego dnia przyjdzie w Chwale Boga Ojca z
  Aniołami Mocy Jego, to znaczy, że w Niebie nie istnieje żadna dodatkowa osoba boska, którą wielbić na równi z Bogiem Ojcem oraz z Bogiem Synem miałby człowiek!

  Z tego kto przyjdzie nie wynika kto jest w Niebie.
 • @jassy27 12:06:08
  Wszakże DLA NAS ISTNIEJE tylko JEDEN BÓG OJCIEC, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. / 1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8,6 /

  Powyższe faktycznie określa dwie Osoby Boskie, które istnieją dla nas. Nie, że istnieją w ogóle tylko istnieją dla nas. Ale nie jest to jedyny sposób istnienia. Pisząc powyższe Św. Paweł liczył na naszą domyślność i sformułował opis tak, aby łatwo zauważyć, że każde z tych określeń składa się z dwóch członów (w tekście oryginalnym jest to jeszcze bardziej wyraźne), tzn.:
  BÓG OJCIEC = z którego pochodzi wszystko + dla którego istniejemy
  PAN, JEZUS CHRYSTUS = przez którego wszystko istnieje + my także istniejemy
  Jak można zauważyć, określenia te mają część wspólną: dla którego istniejemy = my także istniejemy (w oryginale jest identyczne sformułowanie).
  Pozostałe dwie części określeń składają się na odrębną osobę = z którego pochodzi wszystko + przez którego wszystko istnieje.
  Istnienie tej Osoby jest inne niż istnienie dla nas. Ta osoba też istnieje i ma taką samą strukturę jak pozostałe. Lecz inaczej niż „dla nas”.
  Jednak liczył się z naszą niedomyślnością pisząc „Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać” [1 Kor 8.2]. Dlatego w drugim liście do Koryntian sformułował kto jest błogosławiony [2 Kor 1.3], tzn:
  Błogosławiony niech będzie:
  1) Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (z którego pochodzi wszystko + dla którego istniejemy)
  2) Ojciec miłosierdzia (przez którego wszystko istnieje + my także istniejemy) i
  3) Bóg wszelkiej pociechy (z którego pochodzi wszystko + przez którego wszystko istnieje).

  I poszerza opis tej trzeciej Osoby pisząc: "Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza" [2 Kor 1.4].
  Zatem dwie Osoby istnieją "dla nas", a trzecia Osoba istnieje "przez nas". Z tego, że nie istnieje "dla nas" nie wynika, że nie istnieje. Ona istnieje, ale inaczej. Podsumowując, my istniejemy z powodu dwóch Osób, a z powodu trzeciej Osoby - pocieszamy.
 • @jok
  UWAŻAJ JOK!

  Jednym słowem jok, piszesz nieprawdę!

  Pamiętaj, że dwa lata temu w odpowiedzi na Twoje herezje napisałem:

  „PARĘ SŁÓW O TWOIM BAŁWOCHWALSTWIE JOK!

  Ze względu na to, że kpisz sobie ze słów zapisanych w Pierwszym Liście Pawła do Koryntian, kończę z Tobą dyskusję. Poniżasz Pana Jezusa, Ojcowskiego Syna, a wywyższasz papieża Jana Pawła II, jednego z największych oszustów, jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi.

  Nie słuchasz Chrystusowego Apostoła tylko kłamcę z Watykanu, zatem: Cześć!”.

  Podaję adres: http://57kerenor.neon24.pl/post/118466,trojca-watpliwy-dogmat#comment_1108104

  Uważaj jok, ponieważ nie pozwolę kpić z Boga Ojca i Jego Syna a jeżeli chcesz pisać bzdury to pisz je na swoim blogu.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 00:30:42
  „Jednym słowem jok, piszesz nieprawdę!”
  Nie wiem czy powtarzanie tego bez argumentów pomaga, ale można próbować.
  To uzupełnienie przypomnianej dyskusji sprzed lat wyczerpuje temat. Nie mam nic do dodania.
 • @jok
  BAJKOPISARZE POWRÓCILI....

  Napisałeś, jok:

  // Nie mam nic do dodania.//

  Sądzę że już za dużo dodałeś, więc zrób tak jak poradził tobie Keren.


  Napisałeś:

  //Zatem dwie Osoby istnieją "dla nas", a trzecia Osoba istnieje "przez nas".//

  Andersen by tego nie wymyślił!

  Wszakże DLA NAS ISTNIEJE tylko JEDEN BÓG OJCIEC, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. 1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8,6

  Mnie uczono że 1+1=2 , ale jeśli ktoś sądzi inaczej, trudno.


  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @jok 14:27:02
  Jok napisałeś ;
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  ///Zatem dwie Osoby istnieją "dla nas", a trzecia Osoba istnieje "przez nas". Z tego, że nie istnieje "dla nas" nie wynika, że nie istnieje. Ona istnieje, ale inaczej. Podsumowując, my istniejemy z powodu dwóch Osób, a z powodu trzeciej Osoby - pocieszamy. ///
  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Jok piszesz nieprawdę , to co opisujesz nie jest zgodne z Ewangelią Pana Jezusa . Nie można nic od siebie dodawać , ani nic od siebie ujmować . Nie można mówić na czarny kolor , że jest biały , a na biały , że jest czarny . W pierwszym liście do Koryntian Apostoł Paweł pisze i tłumaczy bardzo wyraźnie i zrozumiale, że dla ludzi istnieje tylko ; JEDEN Bóg Ojciec i TYLKO JEDEN Bóg Syn , Nie ma w Niebie Trzech Boskich Osób!!!

  Wszakże DLA NAS ISTNIEJE tylko JEDEN BÓG OJCIEC, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. / 1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8,6 /

  Napisałeś / z powodu trzeciej osoby – pocieszamy/ . Nie ma nic takiego , to co piszesz jest kłamstwem. Dla nas ludzi wierzących //Istnieje tylko Jeden Bóg Ojciec, oraz Jeden Pan, Jezus Chrystus//. Trzeciej osoby pod postacią Boga nie ma . jok pomódl się do Pana Jezusa może pozwoli tobie zrozumieć to co Apostoł Paweł opisuje w pierwszym liście do Koryntian .jok wybierz dobrze ; nauka ludzka , czy nauka Pana Jezusa .

  A pospolitych i babskich baśni unikaj …………) ćwicz się natomiast w pobożności .

  CZEŚĆ !

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY