Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
604 posty 2569 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

WOLNA WOLA... BOGA OJCA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wolą Boga Ojca jest, byśmy czcili Jego Syna

 

Czasami spotykam się ze stwierdzeniem, że ludzie posiadają wolną wolę i mogą zadecydować o swoim życiu. Mają pretensję do Pana Jezusa i Boga Ojca o to, że narzuca się im to, co mają czynić. Chcą korzystać z własnych, nawet najbardziej negatywnych założeń i ma się im nikt nie wtrącać, bo to podobno jest ich życie!

I ci ludzie mylą pojęcia, ponieważ  takie zachowanie jest anarchią a nie korzystaniem z „własnej woli”. 

 

atem człowiek myśląc, że posiada wolną wolę mówi Panu Bogu prosto w oczy: „Mogę wybrać zło!”. Otóż człowiek, nie tylko, że nie może wybrać zła ale nie ma prawa wybrać zła, ponieważ Adam na Obraz Boży został stworzony!

 

latego Pan Bóg od samego początku chce chronić rodzaj ludzki mówiąc: „A ja Ci radzę: Wybierz dobro”. I gdy owe dobro wybierzemy, to dla człowieka wierzącego nie jest to wykonanie własnej woli, ponieważ zostaliśmy zmuszeni do wykonania Myśli Bożej a nie naszej.

 

W tym miejscu nieświadomy Czytelnik powie, że jesteśmy w takim razie niewolnikami i maszynami na poletku Zbawiciela! I taki ktoś nie będzie miał racji, ponieważ mając przez Pana Boga ustanowiony wybór, wybraliśmy Jego Poglądy.  Jednak nie jest to nasza zasługa tylko Jego, dlatego, że to On, a nie kto inny pozwolił nam Jego Poglądy dostrzec. Chyba, że nazwiemy siebie żołnierzami Pana Jezusa, to wtedy jesteśmy zobligowani Rozkazem do wykonania Woli Dowódcy! Jednak wykonanie tego Rozkazu sprawiać nam będzie radość a nie udrękę! 

Gdy małemu synowi lub córce ustanowimy pewne zasady w naszym domu, to nasze dzieci muszą poruszać się tylko i wyłącznie według tychże zasad. Gdy wybiorą jedną z tych zasad myśląc, że mają do tego prawo, z uwagi na to, że mają wolną wolę, to się mylą,  ponieważ te zasady wprowadzili wcześniej  Ojciec i Matka!

 

Powiem inaczej, by tymczasem skończyć ów czasami zawiły temat.

 

Wolą Boga Ojca jest,  byśmy czcili Jego Syna. Tenże Bóg Ojciec dla zbawienia ludzkości ustanowił tylko i wyłącznie Pana Jezusa.  Wolą Boga Ojca jest  by Syn Boży był Jedynym i Ostatecznym Pośrednikiem pomiędzy Ojcowską Chwałą a synami i córkami Adama.

 

Taka Jest Wola Boga Ojca! Gdy tę Wolę Ojcowską czynimy, to nie czynimy woli swojej lecz Jego.

 

A czyją wolę czynili Adam i Ewa w ogrodzie w Eden? Wydawać by się mogło, że swoją i tak, by uniknąć zawiłości, tłumaczy czasami to Biblia. Ale przecież wiemy bardzo dobrze o tym, że Adam i Ewa  wybrali to, co powiedział im wąż, a  nie wybrali tego, o czym poinformował ich Pan Bóg. Czy zatem dokonali swojego wyboru ustanawiając własne konsekwencje tego wyboru? Oczywiście, że  nie!

 

Napiszę inaczej! 

Tak w istocie wolna wola zrozumiana jako podejmowanie własnych i niezależnych decyzji, które są gwarantem naszej siły i mocy, tak naprawdę nie istnieje, ponieważ jesteśmy posłuszni lub sprzeciwiamy się woli Istot, Które wprowadziły swoje Dobre Prawa i swoje złe prawa! Istoty te już istniały zanim świat powstał i ludzie na nim będący, zatem korzystamy ciągle z Ich inteligencji, lub z ich... pokusy!


 

 

Choć temat „wolnej woli” jest czasami zawiły i niezrozumiały, to w jakiś sposób Pan i Bóg Jezus Chrystus nam na owe zagadnienie odpowiada.


 37 Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, 38 ponieważ z nieba zstąpiłemnie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał39 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40 To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym". 

 

Ewangelia według Jana 6/37-40

 

//www.nonpossumus.pl/ps/J/6.php

 

 

Podsumowując jednym zdaniem, powiem:

 

 

Pan Jezus pełni Wolę Boga Ojca a człowiek wierzący pełni Wolę Boga Syna. Wolą zaś szatana jest aby ludzie, narody i języki były posłuszne jego zasadom, czyli jego woli!
 

 

 

KOMENTARZE

 • @Zadziwiony
  BOSKIE UPODOBANIE!

  Próba odpowiedzi do „zadziwionego”, którego pytanie Czytelnik znajdzie pod adresem:

  http://bar-bara.neon24.pl/post/139218,sprawa-wolnej-woli-i-przeznaczenia

  http://m.neon24.pl/21be15a2be1a1083eeb45c30731ef680,0,0.gif

  GDYBYM MIAŁ ODPOWIEDZIEĆ JEDNYM ZDANIEM NA PYTANIE PO CO ZOSTALIŚMY STWORZENI TO RZEKŁBYM, ŻE STWÓRCA POWOŁAŁ NAS DO ŻYCIA DLA SWOJEJ CHWAŁY!

  Bóg Ojciec dla Swojej Chwały Stworzył Boga Syna, a Syn Boży dla Swojej Chwały i dla własnego upodobania stworzył rodzaj ludzki i Anielski.

  Bóg Ojciec upodobał sobie, by w Synu Bożym była Pełnia Boskości.

  Zatem wszystko zostało ukształtowane tak a nie inaczej dlatego, że Bóg Ojciec i Syn Boży w ten a nie w inny sposób Sobie to upodobali. Esencją zaś jest CHĘĆ DANIA Królestwa Bożego człowiekowi i podzielenie się z Nim cząstką Swojej Boskości nie z kaprysu a z prawdziwej miłości.

  W pewnym sensie Pan Jezus człowiekowi również dał moc stwórczą. Wprowadzając odpowiednie „męsko damskie prawa fizyki” sprawił, że „powołujemy do życia” kolejne pokolenia!

  Tak, bezapelacyjnie Boskie Dzieła opowiadają Jego Chwałę. Posłuchaj:

  „(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (2) Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego. (3) Dzień dniowi przekazuje wieść, A noc nocy podaje wiadomość. (4) Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu... (5) A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa... Tam na nich słońcu postawił namiot, (6) A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą.

   (7) Z jednego krańca niebios wychodzi I biegnie do drugiego krańca, I nic się nie ukryje przed jego żarem. (8) Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości. (9) Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. (10) Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. (11) Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. (12) Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą”. 

  (Ks. Psalmów 19:1-12, Biblia Warszawska)

  http://biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  CUDOWNY DORADCA, BÓG MOCNY!

  Napisałeś:

  // (10) Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. (11) Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. (12) Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą”.//


  Świat powstał dzięki Bogu Ojcu i dzięki Panu Jezusowi, to oni są garncarzami tego wszystkiego co nas otacza.
  Jako bardzo dobrzy ojcowie, pokazują rodzajowi ludzkiemu jak mają żyć by mieć dobrze, jak mają żyć by bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw jakie dostali od NICH!

  Będąc więc pouczonym przez Boga, jak mówi Izajasz o Panu Jezusie: ‘’Cudowny Doradca’’, człowiek rozsądny, człowiek Boży trzymający się Praw i Zasad starać się będzie chodzić drogami wyznaczonymi przez Zbawiciela!

  Wolna wola o której piszesz Keren to wola demona i obojętnie jak na to spoglądając nie jest ona wolą ludzką a gdyby nawet była to wola ludzka bo wielu tak myśli to i tak, wiedzie ona w stronę upadku.

  Mówiłeś o rodzicach, przykład o domu i wychowaniu i to jest prawda!

  Rozsądne dziecko przyjmie wskazówki rodziców, niemądre zaś woli podszepty innych.

  Dlatego Ten Cudowny Doradca który znakomicie zna ludzkie słabości mówi do człowieka: ‘’Wybierz dobrze’’. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe dlatego, że większość ludzi pokłada nadzieję w sobie nie w Bogu, pokłada nadzieję w sobie, bo nie zna Pana Jezusa, Boga Który po to Przyszedł na ziemię by ludzie którzy słów Jego słuchają, zaprowadzić po Powtórnym Przyjściu, do nieba!

  To jest nagroda od Rodzica, za dobre zachowanie i godne reprezentowanie Jego Imienia, to jest chodzenie Jego Śladami!

  Moja wolna wola, wiem jaka jest gdybym nie znał Zbawiciela, wiem kim bym był, nie chcę ŻADNEJ SWOJEJ WOLNEJ WOLI, CHCĘ PROSIĆ O TO CUDOWNEGO DORADCĘ, BY NA MOJEJ DRODZE ŻYCIOWEJ NIE NAPOTYKAĆ KŁÓD I ŻEBY POZWOLIŁ MI PODEJMOWAĆ DECYZJĘ Z JEGO POMOCĄ, KTÓRE POZWOLĄ OMINĄĆ TO CO CZŁOWIEK WOLĄCY WŁASNĄ WOLĘ NIE ZDOŁA ZOBACZYĆ NA SWEJ DRODZE!!

  Jak pięknie napisano:

  (22) Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, A ci, których On przeklina, będą wytępieni.

  (23) Pan KIERUJE KROKAMI męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba.

  (24) Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.

  (25) Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba.

  (26) Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione.

  (Ks. Psalmów 37:22-26, Biblia Warszawska)

  Czy więc mogę mieć własną wolę, owszem ‘’mogę mieć’’ ale wtedy pokazuję Zbawicielowi że Go nie potrzebuje!

  A tak, śmiało rzec mogę:

  (1) Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.

  (2) Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.

  (3) Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje.

  (Ks. Psalmów 23:1-3, Biblia Warszawska)

  Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy że, stoi przed drzewem wiadomości dobra i zła i zrywa owoce zwane: własna wola!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  DRZEWO WIADOMOŚCI DOBRA I ZŁA!

  Napisałeś:

  "Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy że, stoi przed drzewem wiadomości dobra i zła i zrywa owoce zwane: własna wola!".

  No tak, szatan potrafi przemienić się w anioła światłości! Od tysięcy lat z drzewa wiadomości DOBRA i ZŁA ludzie czerpią swoją wiedzę. Zamiast Pisma Świętego ustanowili swoją TRADYCJĘ. Zamiast modlitw do Syna Bożego, modlą się i do Syna, i do Marii i, do papieża Jana Pawła II.

  Nie interesuje ich Drzewo Żywota. Oni wolą i wiadomości dobre, i .. złe. Taki religijny misz - masz! Taki religijny brak posłuszeństwa!

  Zły owoc zwany "własną wolą", to owoc samolubstwa i egoizmu. To podszept szatana!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  "Zatem człowiek myśląc, że posiada wolną wolę mówi Panu Bogu prosto w oczy: „Mogę wybrać zło!”. Otóż człowiek, nie tylko, że nie może wybrać zła ale nie ma prawa wybrać zła, ponieważ Adam na Obraz Boży został stworzony!"

  I ty i podobni są porąbani, ale waszym największym błędem jest "mieszanie" w głowach innym, co prowadzi do degeneracji. Za to odpowiecie w Dniu Sadu.

  Każdy, chociaż trochę interesujący się tematyką wie, że Biblia powstała między V a II wiekiem przed Chrystusem i jest luźną formą pisaną dla ukształtowania plemienia hebrajskiego na modłę ustaleń kapłanów. Do tego stosownie od potrzeb zmieniano zapisy - szczególnie duże zmiany wprowadzono po zburzeniu Jerozolimy w latach 70 tych, Od tego czasu mówi się o judaizmie talmudycznym.
  Odwoływanie się do zapisów biblijnych w tej sytuacji jest równie wiarygodne jak uznanie Trylogii Sienkiewicza za dzieło w pełni historyczne.

  A do meritum: w czym może objawiać się wolna wola? Jedynie w istnieniu w zgodzie z otaczającą rzeczywistością - w duchu miłości, lub przy uznaniu naszej dominacji i tym samym decydowania o innych.
  Nie ma zła jako bytu, ale są złe czyny i postawy. Złe jest wszystko to, co czynimy w poczuciu naszej nadrzędnej roli w świecie. Czyli zły jest antropocentryzm.
  Samo zatem twierdzenie, że jesteśmy, jako ludzie, przeznaczeni do panowania nad światem - jest złe, a Bóg, który by to twierdził - byłby Bogiem Zła. Bo czyż Stwórca nie jest Ojcem wszystkiego? Czy rodzice nienawidzą niektórych swoich dzieci? Może, ale to już byłaby patologia. A ci, co budują na patologii - nie będą zbawieni.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  TALMUD I MELISA!

  No cóż Krzysztofie, mistrzami w mieszaniu w głowach innym są bezapelacyjnie papieże i szefowie innych wyznań.

  Napisałeś:

  „Każdy, chociaż TROCHĘ INTERESUJĄCY SIĘ TEMATYKĄ wie, że Biblia powstała między V a II wiekiem przed Chrystusem i jest luźną formą pisaną dla ukształtowania plemienia hebrajskiego na modłę ustaleń kapłanów. Do tego STOSOWNIE OD POTRZEB ZMIENIANO ZAPISY - szczególnie duże zmiany wprowadzono po zburzeniu Jerozolimy w latach 70 tych, Od tego czasu mówi się o JUDAIZMIE TALMUDYCZNYM”.

  No faktycznie, tylko trochę i bardzo pobieżnie interesujesz się tematyką, skoro uważasz, że izraelski Talmud ma cokolwiek wspólnego z Torą i nauką proroków.

  Ów Talmud, to coś w rodzaju katolickiego katechizmu. Nie jest Pismem starotestamentowych proroków a raczej komentarzem do Pięcioksięgu zatem spełnia rolę pozabiblijnej izraelskiej tradycji, czasami wręcz z bardzo dowolnymi wyjaśnieniami i... dodatkami.

  Napisałeś jeszcze:

  „Odwoływanie się do zapisów biblijnych w tej sytuacji jest równie wiarygodne jak uznanie Trylogii Sienkiewicza za dzieło w pełni historyczne”.

  Nie! To przecież Ty narobiłeś tutaj misz-maszu. Ja do Talmudu izraelskiego mam, (mówiąc delikatnie), bardzo ale to bardzo zachowawcze podejście.

  No i wiesz, ja nie umieszczam Talmudu na indeksie Ksiąg zakazanych jak to uczynili papieże. Hmmm... Choć w zasadzie bardzo chętnie umieściłbym tam Katechizm katolicki podpisany przez papieża Jana Pawła II.

  PS

  Czy ja dobrze widzę? Czy Szanowny Kolega napisał do, i tutaj cytat: „porąbańca”?

  No bo jeżeli tak, to Koledze melisa jest potrzebna albo jakieś inne ziółka!

  http://www.udziewczyn.pl/QuickUserfiles/image/napoje/melisa%20ziolowa.jpg

  *

  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  POMIESZANE Z POPLĄTANIEM!!

  To jest właśnie Keren to o czym napisaliśmy a ty rozpocząłeś, typowy przykład własnej woli, gdzie głupota goni głupotę. Mam takiego sąsiada który zwykł mówić: ''zjadł świeczkę i w ciemności siedział"!

  Zauważyłem od dawno że w tym kraju nieważne co mówisz, ważne że mówisz. Tylko zastanawiam się czy nazwać to wolną wolą czy ... no właśnie...

  //Każdy, chociaż TROCHĘ INTERESUJĄCY SIĘ TEMATYKĄ wie, że Biblia powstała między V a II wiekiem przed Chrystusem i jest luźną formą pisaną dla ukształtowania ...//

  A to ci żartowniś ...jest luźną formą...dobre.

  A ''porąbańcem'' się nie przejmuj, to w ich świecie , normalka, rzecz jasna, folwarczna normalka.

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 11:12:15
  Właśnie taki "porąbaniec" się odezwał.

  A Szanowny Porąbańcze - wskaż mi jedno pozabiblijne potwierdzenie prawdziwości zapisów biblijnych.
  Porąbańcy zawsze na dowód prawdziwości Biblii cytują jakiś jej fragment.
  Sam zatem wykaż, czy jesteś porąbańcem, czy potrafisz coś więcej.
 • @57KerenOr 10:50:18
  Ja pisałem o Biblii - Starym Testamencie, który zawiera też Pięcioksiąg (z resztą - Pięcioksiąg nie jest najstarszą częścią Biblii mimo, że ją rozpoczyna).

  Zatem - przykro mi, ale muszę zarzut "porąbańca" podtrzymać. I będziecie za to odpowiadać - za te wszystkie swoje zakłamania i fałszerstwa. Nie chciałbym być na waszym miejscu.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  NIE KRATY TWORZĄ WIĘZIENIE!

  Krzysztofie J. Wojtas, widzę, że Twoje akcje na Neonie lecą na łeb na szyję. Nie potrafisz przyznać się do błędu i nieprawidłowego zrozumienia spraw oczywistych.

  No cóż, Twoja wola... A może to nie jest Twoja wola, a wola szatana? Hmmm... Właśnie Krzysztofie, szatan to postać osobowa, duchowa, lecz jak najbardziej realna.

  Pomieszałeś sprawy Biblijne z Talmudem. W ten sam sposób wielu katolików miesza Tradycję papieską z Naukami Pana Jezusa, Apostołów i Proroków!

  No ale jak powiedział Wielki Szu: „Nie kraty tworzą więzienie”.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas
  ''NIE RZUCAJ PERŁEŁ MIĘDZY WIEPRZE''

  No cóż, ze względu na to że, toczysz pianę i wykazujesz niesamowitą ochotę by gryźć i szczekać, porąbaniec nic ci nie wskaże, ponieważ na tą chwilę nie zasługujesz na to!

  Gdybyś jednak czasami chciał zarzucić mi niegrzeczność wobec wszystkich to zważ że to nie ja ani Keren zaczął szczekać, lecz ty i to nie ja ani Keren UŻYWAŁ PROSTACKICH OKREŚLEŃ, jak robią to ludzie pozbawieni ogłady!

  Tak , czy owak zanim wejdziesz do kogoś, utnij sobie język, zanim on utnie tobie głowę.

  Życzę miłego dnia i pamiętaj o melisce.

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • WOLĄ BOGA OJCA JEST ......................
  Witam!


  Wolą Boga Ojca jest, aby ludy, narody i języki, od najdawniejszych czasów służyły Bogu Synowi.

  SYNOWI BOŻEMU MAJĄ SŁUŻYĆ WSZYSTKIE LUDY , NARODY I JĘZYKI.

  Wolą Boga Ojca jest, aby ludy, narody i języki, od najdawniejszych czasów służyły Bogu Synowi.Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia [ do Kolosan 1;15,17 ] .

  Ja jassy27 nie mam , ani nie zyje własną wolną wolą . Dziś wykonuje Ojcowską wolę Boga Ojca , idę do Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa bo taka jest wola Boga Ojca , aby wszyscy szli do Syna . W każdej mojej modlitwie i prośbie zwracam się do Pana Jezusa i proszę go o to , żebym nigdy i przenigdy nie polegał sam na sobie , i o to żebym nigdy nie wykonywał własnej wolnej woli tylko wolę Pana Jezusa . Jeśli człowiek chce uszanować wolę Boga Ojca to musi i powinien uznać Pana Jezusa za swojego Boga i do niego powinien się tylko zwracać i do niego powinien się tylko modlić do nikogo innego . Wtedy to Pan Jezus, Cudowny Doradca , Ojciec Odwieczny , Książe Pokoju , Bóg Mocny nikt inny, przyprowadzi przed Ojcowskie Oblicze i zaprosi na wielkie wesele .

  KTO MI SŁUŻY, UCZCI GO OJCIEC MÓJ!

  Jeśli kto chce MI SŁUŻYĆ, niech idzie ZA MNĄ, a GDZIE JA JESTEM, tam i SŁUGA MÓJ BĘDZIE; jeśli KTO MNIE SŁUŻY, UCZCI GO OJCIEC MÓJ . / Ewangelia według Jana 12/26 / .

  MAMY TRWAĆ W MIŁOŚCI PANA JEZUSA CHRYSTUSA, A PAN JEZUS TRWA W MIŁOŚCI BOGA OJCA!

  Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; TRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie W MIŁOŚCI MOJEJ, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i TRWAM W MIŁOŚCI JEGO. / Ewangelia według Jana 15/9, 10 /.

  Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a JA PRZEZ OJCA ŻYJĘ, tak i ten, kto mnie spożywa, ŻYĆ BĘDZIE PRZEZE MNIE. /Ewangelia według Jana 6/57 /.

  Wielu ludzi pomija jednak Boskiego Syna w swoich modlitwach i omijając Ojcowskiego Pośrednika chce udać się bezpośrednio pod Ojcowską Opiekę. Ja jassy27 przeczytałem w Piśmie Świętym , że to tylko Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , że w nikim innym nie ma Zbawienia tak zadecydował Bóg Ojciec .

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Jassy27 dziękuje dziś Panu Jezusowi Chrystusowi za to , że to Pan Jezus pozwolił mi wybrać dobrą drogę , że pozwolił się poznać , że objawił mi samego siebie , że pozwolił mi dziś żyć Jego Wolą , a nie własną wolną wolą . Gdybym dziś żył własną wolną wolą to na pewno nie napisał bym dziś o moim Bogu Panu Jezusie , nie napisał bym o Jego nauce i o wspaniałym darze od Boga Ojca , którym jest Pan i Bóg Jezus Chrystus . Nie chcę żadnej własnej wolnej woli , chcę żyć i wykonywać wolę mojego Boga Pana Jezusa Cudownego Doradcy i Boga Potężnego!!!!!!!!!


  POZDRAWIAM!
 • @jassy27
  NIE CHCĘ ŻADNEJ WŁASNEJ WOLI!

  Miło jest przeczytać tak ważne i przemyślane słowa!
  Jest mnóstwo dowodów w Piśmie Świętym mówiących o tym, iż człowiek wierzący powinien ukorzyć się przed Swoim Najwyższym Arcykapłanem. Wiemy zaś o tym, że tymże Arcykapłanem nie jest Bóg Ojciec tylko Jego Syn.

  Wszelkie kolano powinno zgiąć się przed Panem Jezusem. Tak mówi Apostoł Paweł. Jednak zawsze znajdą się tacy, którzy tego nie zrobią. Ja nie owijam w bawełnę i nazywam ich kłamcami, i oszustami.

  Z drugiej zaś strony zgadzam się jassy27 ze słowami, którymi zakończyłeś swój komentarz:

  "Nie chcę żadnej własnej wolnej woli, chcę żyć i wykonywać wolę mojego Boga Pana Jezusa Cudownego Doradcy i Boga Potężnego!".

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

TAGI

ULUBIENI AUTORZY