Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
571 postów 2376 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

DUCH CHRYSTUSOWY BYŁ W PROROKACH STAREGO PRZYMIERZA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Na świecie był i świat przezeń powstał...

 

Przypomnienie:


Otóż wyobraźcie sobie, że Panem i Bogiem Starego Przymierza był Pan Jezus, lub inaczej Mesjasz, czyli Chrystus, Syn Boga Ojca! 
Powiem więcej: To Pan Jezus stworzył świat i Jemu służył Mojżesz i prorocy! 


Podam więc cytaty mówiące o tym, że świat uczyniony został przez Pana i Boga Jezusa Chrystusa!



 

Cytat 1:


(10Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli”.


Ewangelia według Jana 1/10


http://biblia.info.pl/biblia.php


ak zapewne wiesz, to Pan Jezus był na świecie i autor Ewangelii wyraźnie zaznacza, że świat cały przez Zbawiciela jest stworzony!  


Cytat 2 o Panu Jezusie:


 (15On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 


List Apostoła Pawła do Kolosan 1/15, 16


http://biblia.info.pl/biblia.php

 

To Pan Jezus Jest Obrazem Boga Niewidzialnego i wszystko dla Niego, i… przez Niego zostało stworzone. Tak uczy Apostoł Paweł! 


 

A oto dowód stwierdzający, że Panu Jezusowi służył Mojżesz!


(24) Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, (25) i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, (26) Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę. (27) Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział”.


List do Hebrajczyków 11/24-27


http://biblia.info.pl/biblia.php



 

Tak! Mojżesz służył Panu Jezusowi. To Zbawiciel Był jego Bogiem. To Zbawiciel prowadził go przez pustynię i Zbawiciel Dał mu na górze Synaj 10 Bożych Przykazań!  



 

Zbawiciel prowadził lud izraelski przez pustynię...


 Cytat 3:


(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus”.


1 List Ap. Pawła do Koryntian 10/1-4


http://biblia.info.pl/biblia.php


Skałą, która prowadziła lud izraelski przez pustynię, tą Duchową Opoką, był... Pan Jezus Chrystus. Tak pisze Paweł! 



 

Aaaa, bym zapomniał...


Czy wiecie o tym, że prorocy Starego Przymierza również służyli Zbawicielowi?


Cytat 4:


(10) Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, (11) starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie”.


1 List Apostoła Piotra 1/10, 11


http://biblia.info.pl/biblia.php



 

Hmm... W prorokach Starego Przymierza działał Duch Chrystusowy. Duch Ojcowskiego Syna. Już dawno, dawno temu!  




 

KOMENTARZE

 • DO CIEBIE
  PROSIŁBYM JEDYNKOWICZA, by wskazał w którym miejscu napisałem niezgodnie z Biblią. Poprawię, jeśli zaistniała taka sytuacja!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 12:08:47
  Odnośnie tytułu: w jakim procencie?
 • @57KerenOr
  PAN JEZUS, BOGIEM STAREGO PRZYMIERZA!

  Napisałeś Keren:

  //Otóż wyobraźcie sobie, że Panem i Bogiem Starego Przymierza był Pan Jezus, lub inaczej Mesjasz, czyli Chrystus, Syn Boga Ojca!
  Powiem więcej: To Pan Jezus stworzył świat i Jemu służył Mojżesz i prorocy! //

  Przytoczyłeś wystarczająco dużo wersetów które potwierdzają tę prawdę!!
  I nie ulega żadnej wątpliwości, że: DUCH CHRYSTUSOWY BYŁ W PROROKACH STAREGO PRZYMIERZA!

  A że był Bogiem Starego Przymierza, to również odziedziczył po Ojcu, znamienite IMIĘ, które brzmiało:, YHWH, JHWH itd.

  Te Imiona również MA PAN JEZUS!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  SYN BOGA OJCA, PANEM KRÓLA DAWIDA!

  Witaj Grzegorzu!

  Tak, Syn Boży jest Stwórcą a prorocy Starego Przymierza i nie tylko prorocy, prowadzeni byli Duchem Chrystusowym. Mojżesz, Izajasz, czy Dawid, byli sługami Syna Boga Ojca. Mojżesz, Izajasz, czy Dawid, wielbili Pana Boga, Który od Ojcowskiej Chwały otrzymał WSZYSTKO, w tym, zaszczytne „Imię”, YHWH!

  I tutaj proponuję cytat! Jest to wspaniała mowa króla Dawida, który bezapelacyjnie zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że „jest Bóg Ojciec” i że „jest Bóg Syn”!


  „(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (2) Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich! (3) Lud twój chętnie pójdzie za tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej. (4) Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (5) Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu. (6) Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. (7) Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie”. 

  (Ks. Psalmów 110:1-7, Biblia Warszawska)

  Właściwie cała tajemnica słów Dawida zamyka się w słowach „Rzekł Pan Panu memu” a przecież słowa te nie mogą znaczyć nic innego jak „Rzekł Bóg Ojciec do Pana Jezusa”. Dawid więc wyraźnie mówi, że Syn Boży jest Jego Panem! Potwierdza to również Pan Jezus w Nowym Przymierzu (w Nowym Testamencie).

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • A DUCH WYRAŻNIE MÓWI ...........!!!
  BŁOGOSŁAWIONY TEN , KTÓRY CZYTA , I CI , KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁÓW PROROCTWA I ZACHOWUJĄ TO , CO W NIM JEST NAPISANE // Objawienie Jana 1,3 //

  kto nie nazywa Pana Jezusa Bogiem, ten nie wypełnia proroctwa Izajasza . Proroctwo Izajasza mówi bardzo wyraźnie i zrozumiale o Panu Jezusie :

  Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju .// Proroctwo Izajasza 9,5 . //

  Przede wszystkim to wiedzcie , że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi . Albowiem proroctwo nie przychodzi nigdy z woli ludzkiej , lecz wypowiadali je ludzie Boży , natchnieni DUCHEM ŚWIĘTYM. // II List Piotra 1, 20 //

  Zgadzam się z tym co napisał keren , że to Mojżesz i Prorocy w Starym Przymierzu służyli Panu Jezusowi i że to Pan Jezus Zbawiciel nikt inny prowadził lud izraelski przez pustynię .Również Dawid oraz inni prorocy , którzy byli natchnieni Duchem Chrystusowym służyli Panu Jezusowi i prorokowali o Panu i Bogu Jezusie Chrystusie .Już w Starym Przymierzu Mojżesz , Izajasz , Dawid czy inni prorocy wykonywali Ojcowski rozkaz , wykonywali Wolę Boga Ojca , po prostu służyli Zbawicielowi Panu Jezusowi . Kilka dowodów czyli wersetów z Pisma Świętego , które potwierdzają tę prawdę przetoczył keren.

  Zgadzam się również z tym co napisał Grzegorz , że to ;// PAN JEZUS, BOGIEM STAREGO PRZYMIERZA! // . Tak to prawda Pan Jezus od samego początku razem z swoim ukochanym tatom Bogiem Ojcem stworzyli świat i wszystko co na nim . To Pan Jezus otrzymał od Boga Ojca wszystko , a przede wszystkim Jego imię // YHWH //

  OJCIEC MIŁUJE SYNA I WSZYSTKO ODDAŁ W JEGO RĘCE // Ew. Jana 3,35 //

  JA I OJCIEC JEDNO JESTEŚMY // Ew. Jana 10,30 //

  WSZYSTKO , CO MA OJCIEC , MOJE JEST // Ew. Jana 16,15 //

  ABY WSZYSCY CZCILI SYNA , JAK CZCZĄ OJCA . KTO NIE CZCI SYNA , TEN NIE CZCI OJCA , KTÓRY GO POSŁAŁ // Ew. Jana 5,23 //

  Grzegorz napisał również ;

  // A że był Bogiem Starego Przymierza, to również odziedziczył po Ojcu, znamienite IMIĘ, które brzmiało:, YHWH, JHWH itd.

  Te Imiona również MA PAN JEZUS! //

  To prawda ! co jest napisane o Zbawicielu;

  // Duch Chrystusowy był w prorokach Starego Przymierza //

  I ten sam Duch Chrystusowy przebywa po dzień dzisiejszy w uczniach i uczennicach Pana i Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Syna i każdy uczeń wie doskonale do kogo ma się modlić i przed kim ma zgiąć kolano i komu ma służyć !

  POZDRAWIAM.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  SPRĘŻ SIĘ KRZYSZTOFIE!

  Widzę, że masz bardzo wyrafinowane pióro. No wiesz...

  Takimi odpowiedziami psujesz sobie raczej na Neonie opinię. Tego typu cegiełki nie są dobrym budulcem Krzysztofie tylko dowodem na to, iż adwersarz nie za bardzo wie, co autorowi tekstu odpowiedzieć!

  Zatem spręż się i wyrzuć z siebie myśli, które przelane "na papier" będzie można z zaciekawieniem odczytać!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • Żyd rasowy talmudycznie ma prawo uznawać słowa Boga za słowa Boga żywego lub martwego
  wszystko w świetle jego interesowności. Więc można przypuszczać, że "zbawiciel prowadził lud izraelski przez pistynię" jako martwy, gdyż nie było żadnego "ludu izraelickiego" ani "zbawiciela prowadzącego przez pustynię" ponieważ prowadzone ogromnymi kosztami prace historyczne i badania przez palestyńskich nowohebeajczyków nie wykryły jakichkolwiek dowodów na "ucieczkę narodu" lub istnienie króla Salomona. ani jakiekolwiek zdarzenie opisane w Starym Testamencie. Shmul Sand z uniwersytetu "izraelickiego" napisał nawet książkę "Naród wymyślony" sugerując, że sjonistyczni kolonizatorzy Palestyny to potomkowie Chazarów a prawdziwi Żydzi" to zmahometanizowani Palestyńczycy.
  Z tego można wnioskować, że Stary Testament to mitologia o charakterze historii, któta tbyła "tylko" ważnym źródłem przypowieści Ewangelii Chrystusowej i tyle ma wspólnego z Duchem Chrystusa i jego życiem.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY