Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
604 posty 2569 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

RÓŻANIEC!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szatan potrafi przemienić się w anioła światłości.

 

 List do katoliczki.

Bardzo chciałbym Ci dobrze odpowiedzieć na temat różańca. Ze względu na to, że już o tym pisałem list ten będzie niemalże kopią poprzedniego.


Katechizm Kościoła Katolickiego!

Nauka 1674:

„Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje,  d r o g a  krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki itp”.

//www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-4.htm 


No cóż, pobożność ludowa nie ma nic wspólnego z pobożnością wynikającą z Pisma Świętego.
Cześć oddawana relikwiom, medaliki, modlitwa różańcowa, to nauki pogańskie. Zatem  
punkt przeciw  powyższej papieskiej nauce.

Poszukajmy dalej.

Nauka 971:

(...)Wyraża się on (kult- dop. mój) w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak  różaniec, który jest „streszczeniem całej Ewangelii”.

//www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-3.htm 

Różaniec  streszczeniem całej Ewangelii?

A ja myślałem, że  n a j l e p s z ą, najdoskonalszą modlitwą, którą można  u z n a ć  za „streszczenie całej Ewangelii”, jest  
tylko  modlitwa Ojcze Nasz, której mnie nauczył Pan Jezus!
A swoją drogą, (piszę to bez złości), 
trzeba być nie lada bezczelnym, żeby tak oszukiwać ludzi.

nowu w Google wrzucam hasło. Tym razem będzie ono brzmiało: „św. Dominik” i taki tam znajdę zapis:

Modlitwa różańcowa powstała w XII w., w trudnych czasach rozkwitu herezji albigensów”.

Hmmm... Modlitwa różańcowa powstała w XII w. Modlitwa pogańska i heretycka!


 

I inne miejsce w  s i e c i:

"To właśnie podczas misji św. Dominika narodziła się modlitwa różańcowa. Podczas jednej z wypraw, w Prouille, pomimo żarliwości, postów i modlitw występowała bardzo nikła owocność. Św. Dominik modlił się, skarżąc się że jego starania nie przynoszą owoców, wówczas zjawiła się mu Matka Boża i poleciła, aby nie tylko głosił kazania, lecz  p o ł ą c z y ł  je z odmawianiami Psałterza NMP, czyli modlitwy złożonej ze 150 Zdrowaś (tyle jest Psalmów w Piśmie św.) i 15 Ojcze nasz. Dominik posłuchał Maryi, głosił słowo i przeplatał je rozważaniem połączonym z odmawianiem różańca”.

//mateusz.pl/duchowosc/ts-r.htm 

 

Oooo! Nie tylko Dominik posłuszny jest słowom szatana występującemu pod postacią kobiety. Nie tylko Dominik!


Cytat z Nowego Przymierza. Apostoł Paweł ostrzega:

„(
8) Ale gdybyśmy nawet my lub Anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty! (9) Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście, niech będzie przeklęty!”.

List Apostoła Pawła do Galatów 1:8, 9


 

Posłuchaj:

Dominik, jak i papieże, księża i biskupi są pod „Pawłowym” przekleństwem, dlatego, że uczą innej Ewangelii, różnej od TEJ  której Uczył Pan Jezus i Apostołowie. Nie Maria, nie żadni wymyśleni przez papieży katoliccy święci, lecz tylko Pan Jezus, z Woli Boga Ojca, Jest Jedyną Drogą do zbawienia, do Ojcowskiej Chwały.

Pan Jezus Umarł na Krzyżu i Zmartwychwstał. Pokonał śmierć i należy Mu się Szacunek i Miłość. Jest Barankiem Bożym, Który „położył głowę” pod „topór śmierci” za mnie i za Ciebie, i jeszcze za Ciebie, i za Ciebie…

Wykorzystaj Jego Śmierć ku Jego i Jego Ojca Chwale. Nie odbieraj Tego, co Panu Jezusowi się należy. Nie odbieraj Mu Boskości i Miłosierdzia. 
Izajasz nazywa Go Bogiem Mocnym, Księciem Pokoju, Odwiecznym Ojcem, czy Przedziwnym Doradcą.

Wielki i Błogosławiony Bóg Ojciec Ustanowił tylko Swego Syna, by Ten, Był naszym Orędownikiem.

Na temat orędownictwa Marii i modlitw do niej Ewangelia nic nie wspomina. Ona, tak samo jak TY i ja, potrzebowała podczas swej ziemskiej pielgrzymki pomocy Zbawiciela. Ona, tak samo jak Ty i ja, potrzebowała zbawienia i darowania przedtem popełnionych grzechów.

Jej kości bieleją gdzieś w izraelskiej ziemi a pamięć o niej wpisana jest w Mądrość Bożą. Pewnego wyznaczonego dnia, jak Mówi Pismo, wszyscy miłujący Zbawiciela ludzie zmartwychwstaną i także ona razem z nimi, by jeden drugiego w zmartwychwstaniu nie uprzedził.

Modlitwa tzw. „różańcowa”, czy modlitwy o wstawiennictwo Maryjne, są niezgodne z Biblią.
Jedno Tylko Imię Ustanowione Zostało Przez Boga Ojca w Którym są skryte Jego Wszystkie Tajemnice. Pisałem o tym wyżej. Imię to brzmi: (Pan) „Jezus”.


 
Pismo Święte uczy o Zbawicielu:

Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

Dzieje Apostolskie 4:12

A objawiająca się  w różnych miejscach "Maria"?
A Medjugorie?
A Fatima?

Hm!

Napisane jest, że i szatan potrafi przemienić się w anioła światłości!

Pozdrawiam Ciebie nieznajoma katoliczko.
 

KOMENTARZE

 • Bóg może być wszędzieczasami nawet w Hagadzie Starego Testamentu
  Można więc przypuszczać, że może być znaleziony w modlitwie różańcowej do Jego Matki (albo skorzysta a tej okazji i da się znaleźć). Na Lutra lepiej się ie przechrzcić.
 • Niech nie będzie u ciebie boga innego . I nie kłaniaj się bogu obcemu! / Psalm 81,10 /.
  Witam !

  / Różaniec / taki jest tytuł listu do katoliczki , jest to modlitwa katolicka niezgodna z Ewangelią Pana Jezusa . Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane , że różaniec jest modlitwą do Pana Jezusa , ani w Biblii nie ma takiego wyrazu . Czytając Pismo Święte nigdzie nie przeczytałem o / różańcu ? / po prostu takiego wyrazu tam nie ma !

  A oddawanie czci relikwią , medaliki , procesje , drogi krzyżowe i modlitwy różańcowe jest to bałwochwalstwo . Nie wolno tego mieć i nie wolno do tego się modlić , jest to droga do nikąd !

  A od katechizmu kościoła katolickiego radziłbym trzymać się z dala , jest to nauka ludzka , wymyślona przez człowieka , która wprowadza w błąd miliardy ludzi na kuli ziemskiej . Przez tą naukę nikt z ludzi nie będzie Zbawiony , ta nauka nie pochodzi od Pana Jezusa tylko od człowieka i nie jest zgodna z nauką Pana Jezusa . Nauka która pochodzi z katechizmu katolickiego to droga do nikąd .

  Nauka która pochodzi od Zbawiciela Pana Jezusa mówi wyrażnie i zrozumiale , że to Pan Jezus nikt inny jest ; DROGĄ , PRAWDĄ i ŻYCIEM / Ew. Jana 14,6 /. Pan Jezus powiedział , że to on jest Prawdziwym Krzewem Winnym , Trwajcie we Mnie , bo beze Mnie nic uczynić nie możecie / Ew. Jana 15 rozdział /. Pan Jezus jest drzwiami do owczarni / 10 rozdział Ew. Jana /, to Pan Jezus jest najwyższym Arcykapłanem ustanowionym przez Boga Ojca .

  A co to takiego / różaniec ??? / czy to nie kolejny ryk szatana , który chce swoim jadem zwieść ludzi na całej kuli ziemskiej , aby nie kłaniali się Panu Jezusowi , aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa , który jest Obrazem Boga / II List Pawła Koryntian 4,3-4 /.

  To Pan Jezus jest ustanowiony przez Boga Ojca sędzią żywych i umarłych , o nim to świadczą wszyscy prorocy , iż każdy kto w Niego wierzy , dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego / Dzieje Apostolskie 10,42-43 /.

  I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA , TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA NIŻ LUDZI !!!

  Wiedzieli o tym prorocy , którzy prorokowali o Panu Jezusie . Wiedzieli o tym mędrcy / magowie / ze wschodu słońca , którzy pokłonili się Panu Jezusowi , wiedział o tym Szczepan , który modlił się do Pana Jezusa gdy się niebiosa otwarły i go kamienowali . I tak po dzień dzisiejszy , każdy człowiek wierzący , który uwierzył w Zbawiciela Pana Jezusa i w Jego Prawdziwą Naukę , każdego dnia oddaje Panu Jezusowi pokłon cześć i chwałę . Każdego dnia zgina swoje kolana przed Najwyższym Arcykapłanem , każdego dnia wykonuje Wolę Boga Ojca , a nie tylko w wyznaczone dni w roku przez człowieka i jego naukę ludzką , która nie prowadzi do Zbawiciela Pana i Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Syna .

  SYNOWI BOŻEMU MAJĄ SŁUŻYĆ WSZYSTKIE LUDY , NARODY I JĘZYKI.

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Modlitwa różańcowa jest niezgodna z ewangelią Pana Jezusa !


  Pozdrawiam.
 • @
  ABY NA IMIĘ JEZUSA, ZGINAŁO SIĘ WSZELKIE KOLANO CZY TO NA ZIEMI....!

  Napisałeś:

  //Różaniec streszczeniem całej Ewangelii?

  A ja myślałem, że n a j l e p s z ą, najdoskonalszą modlitwą, którą można u z n a ć za „streszczenie całej Ewangelii”, jest tylko modlitwa Ojcze Nasz, której mnie nauczył Pan Jezus!
  A swoją drogą, (piszę to bez złości), trzeba być nie lada bezczelnym, żeby tak oszukiwać ludzi.//

  Tak, trzeba być nie lada bezczelnym i hardym by tak szargać Słowa Pisma Świętego!

  //„Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

  Dzieje Apostolskie 4:12//

  //Modlitwa tzw. „różańcowa”, czy modlitwy o wstawiennictwo Maryjne, są niezgodne z Biblią.
  Jedno Tylko Imię Ustanowione Zostało Przez Boga Ojca w Którym są skryte Jego Wszystkie Tajemnice. Pisałem o tym wyżej. Imię to brzmi: (Pan) „Jezus”.//

  TYLKO IMIĘ PANA JEZUSA, ŻADNE INNE!!!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

TAGI

ULUBIENI AUTORZY