Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
617 postów 2666 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

ZBAWIENI BĘDĄ NIELICZNI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

... a siebie samych precz wyrzuconych.

 

"22 Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. 23 Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich: 24 "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. 25 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście". 

 

26 Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś". 27 Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!" 28 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. 29 Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. 30 Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi".

 

Ew. wg Łukasza 13/22- 30


 

 

KOMENTARZE

 • @
  PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW!

  Oni wiedzą lepiej, czarno na białym napisane a oni(ona) piszą jakąś nową ewangelię o zbawieniu wszystkich ludzi, co za cudaki!

  Tu nie ma co się rozpisywać, wielu z nich ma zakryte i nie mogą zrozumieć prostego celu Pana Jezusa, jakim jest nagroda i kara!

  To że Zbawiciel jest Miłością nie ulega żadnej wątpliwości, to że Jest Ojcem, również, to że Jest Garncarzem, również!

  WIARA NIE JEST SPRAWĄ WSZYSTKICH!!

  Garncarz Daje wszystkim możliwość zbawienia, pokazuje im dwie drogi, które prowadzą jedna na zbawienie, druga na śmierć!

  Trzeba umieć wybrać dobrze, aby dobrze dotrzeć do celu!

  Napiszę raz jeszcze, cudaki wykrzywiają proste ścieżki Pańskie!

  Jedzcie, pijcie, zabijajcie, molestujcie, gwałćcie, obrażajcie, poniżajcie, plujcie, zobaczymy dokąd zaprowadzi was ta droga!?

  ...Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. ..

  Ślepota ogarnęła ich umysły i nie widzą że kroczą drogą prowadzącą do śmierci!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @
  ZBAWIENIE DLA TYCH, KTÓRZY ZBAWICIELA OCZEKUJĄ!

  „(5) Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie; (6) jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.

  (7) Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; (8) i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, (9) a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla WSZYSTKICH, KTÓRZY MU SĄ POSŁUSZNI, sprawcą zbawienia wiecznego”.

  (List do Hebrajczyków 5: 5-9, Biblia Warszawska)

  „(27) A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz KU ZBAWIENIU TYM, KTÓRZY GO OCZEKUJĄ”. 

  (List do Hebrajczyków 9:27, 28, Biblia Warszawska)

  „(18) A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to BEZBOŻNY I GRZESZNIK GDZIEŻ SIĘ ZNAJDĄ?”. 

  (1 List Ap. Piotra 4:18, Biblia Warszawska)

  http://m.neon24.pl/577680aa8645cb1ad2d8014670309a24,0,0.jpg … Ale, jak to napisał 60grzegorz, „oni wiedzą lepiej, czarno na białym napisane a oni (ona) piszą jakąś nową ewangelię o zbawieniu wszystkich ludzi, co za cudaki!”.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @
  JEDNAK NIE WSZYSTKIE GRZECHY BĘDĄ ODPUSZCZONE!

  "(31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.

  (32) A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym".

  Ewangelia według Mateusza 12/31, 32


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  TAK, NIE WSZYSTKIE GRZECHY BĘDĄ ODPUSZCZONE!

  "(31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone...

  Oczywiście, każdy który wystąpił przeciwko Panu Jezusowi i tu podam przykład apostoła Pawła, wywlekał ze zborów ludzi i zabijał, ale Zbawiciel Dał mu poznanie i okazał łaskę z której Paweł skorzystał!

  Zostały mu jego grzechy odpuszczone. I ta sprawa dotyczy Pana Jezusa, gdyż On może odpuścić( wcale nie musi) każdemu człowiekowi który wystąpił przeciwko Niemu. PRZECIWKO NIEMU!

  ...ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.

  Inna jest sprawa z wystąpieniem przeciwko Duchowi, przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone, gdyż została obrażona Cześć , Chwała i Potęga Boga Ojca, ZOSTAŁA OBRAŻONA JEGO MOC z którą Przyszedł na ziemię Jego Syn!

  I tu jako przykład można podać, określenia ludu jakie skierowane były przeciwko Panu Jezusowi: ''demona masz... szalejesz''.

  W tym przypadku, obrażony został Bóg Ojciec, a dlaczego, ponieważ Pan Jezus Głosił to wszystko co Mu Przekazał Ojciec, jeśli więc ktoś skierował te obraźliwe słowa w kierunku Pana Jezusa, SKIEROWAŁ JE W STRONĘ BOGA OJCA, TE SŁOWA UDERZAŁY W OBLICZE OJCOWSKIE!

  Powiem dosłownie językiem prostym: kiedy mówili do Pana Jezusa że ma demona, porównywali Jego wychowanie do wychowania szatańskiego!

  A przecież bardzo dobrze wiemy, że Nauki Pana Jezusa, były Naukami OJCOWSKIMI!

  W obydwu tych wersetach które przedstawiłeś, nadal jest kara i nagroda, trzeba tylko mieć prawidłowe poznanie!

  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  KARA I NAGRODA!

  Tak, jest kara, jest również i nagroda, jak słusznie zauważyłeś. Jednak niektórzy wprowadzając fałszywe nauki o zbawieniu wszystkich ludzi wszystkich czasów, uważają, że z Pana Boga można się naśmiewać!

  Tak! ... Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym czytamy w Ewangelii według Mateusza to bezpośrednie wystąpienie przeciwko Bogu Ojcu i skoro Pan Jezus Mówi, że owo bluźnierstwo nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym, to człowiek nie ma prawa niszczyć Postanowienia Bożego! Kropka!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 22:50:23
  "Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym czytamy w Ewangelii według Mateusza to bezpośrednie wystąpienie przeciwko Bogu Ojcu"

  Po co przekręcać proste słowa Pisma za pomocą sofizmatów? Pan Jezus nie mówi o nieodpuszczalności grzechów przeciw Ojcu, tylko przeciw Duchowi Świętemu!

  Duch Święty jest duchem Prawdy i Dawcą Życia- grzech przeciw niemu jest to świadome i umyślne odrzucenie Prawdy i daru życia wiecznego. Taki grzech popełnił Szatan i ci co się do niego świadomie i umyślnie dołączyli.
 • @Pedant
  ŚWIĘTY DUCH BOGA OJCA A NIE BELZEBUBA!

  Z Twojego rozumowania wynika, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest postępkiem gorszym niż bluźnierstwo przeciwko Samemu Bogu Ojcu a to przecież smutna jest konkluzja!

  Ale do tematu:

  Poniżej przytoczyłem szeroki fragment z Ewangelii według Mateusza z rozdziału 12. Otóż okazuje się, że Zbawiciela posądzono o to, iż demony wygania duchem Belzebuba. Jednak Syn Boży daje im do zrozumienia, iż przez Niego przemawia Duch Święty – Duch Boga Ojca a nie duch bożka much.

  Dalej Syn Boży stając w obronie Ojcowskiej Chwały (tak czyni Dobry Syn) sugeruje zebranym, że wszelkie bluźnierstwa synom ludzkim mogą być odpuszczone ale to co mówią ich usta przeciwko Mocy Boga Ojca (przeciwko Jego Świętemu Duchowi) może nie być odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym!

  No i jeszcze jedno by zawęzić temat: W Niebie nie ma poza Bogiem Ojcem oraz poza Bogiem Synem trzeciej Boskiej Osoby zwanej BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM.

  Obiecany cytat:

  „22 Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. 23 A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: "Czyż nie jest to Syn Dawida?" 24 Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: "On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy". 25 Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: "Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi. 26 Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? 

  27 I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. 28 Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. 29 Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. 
  30 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
  Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

  31 Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. 32 Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. 

  33 Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo. 34 Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. 35 Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. 36 A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. 37 Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony".

  Ewangelia wg Mateusza 12/22-37

  Oczywiście istnieje grzech świadomego odrzucenia Prawdy, ale nie dotyczy to tematu, który w tym momencie omawiamy!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY