Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
617 postów 2666 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

SYN BOGA OJCA JEST MOIM ODPOCZNIENIEM!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Miłość do bliźniego traci swój wymiar jeśli ów bliźni mówi rzeczy niezgodne z Nauką Pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca.


Koriolan, muszę Ci coś wyjaśnić:


Otóż mam kilku znajomych Adwentystów Dnia Siódmego! Nasza znajomość jest. co prawda, dość luźna z powodu dzielącej nas odległości, ale swego czasu zjedliśmy razem przysłowiowe ciastko, wypiliśmy kawę i przedyskutowaliśmy pół nocy!


Gdy nasi znajomi odjeżdżali łezka pokulała się w oku i im, i nam.


Na tym przecież polega miłość do bliźniego, by czuć więź, by czuć potrzebę bycia razem. Jednak to, o czym przed chwilką napisałem zamknąć należy w wymiarze Drugiego Przykazania Przyniesionego przez Pana Jezusa od Boga Ojca! To Drugie Przykazanie rozkazuje nam miłować naszego bliźniego. 

I ludzie, tutaj na tym forum, a także na forach innych pamiętają ludzie o tym Drugim Przykazaniu bardzo mocno.

 

ednakowoż ci ludzie zapomnieli, że miłość do bliźniego w swej istocie traci swój duchowy wymiar jeśli ów bliźni mówi rzeczy niezgodne z Nauką Pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca!


 


 

I tym sposobem przeszedłem do Przykazania Pierwszego i Najważniejszego. To Przykazanie Pierwsze i Najważniejsze uczy by miłować Pana Boga z całego serca i ze wszystkich sił. Zatem gdy istnieje konflikt pomiędzy tym, co głosi człowiek a tym co głosi Syn Boga Ojca, należy wybrać Ojcowskiego Syna. I taka panuje zasada opisana w Ewangelii.


 


 

Gdy wymienieni wyżej moi znajomi poruszali, (a jakże), sprawę odpoczynku w sabat, nie zgodziłem się z nimi wybierając Naukę Pana Jezusa mówiącą o tym, że to On Jest Panem Sabatu zatem odpocząć należy w Nim, a nie w dwudziestoczterogodzinnym wymiarze czasowym.


Tak! Moi znajomi Adwentyści Dnia Siódmego, (to pewne), są moimi bliźnimi i kolegami, ale nie są braćmi w wierze.


W tym miejscu stosowny cytat na koniec:


(46) A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. (47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. (48) A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi? (49) I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi! (50) albowiem ktokolwiek czyni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką”.


Ewangelia według Mateusza 12/46-50


//biblia.info.pl/biblia.php Biblia Warszawska


 


 

No cóż, miłość w istocie jest piękna, jak piszesz, ale nie kocha tak naprawdę swojego bliźniego ten, kto zamiast odsyłać słuchacza do Pana Jezusa, prawi mu kazanie na temat soboty. W tym miejscu o miłości takiego człowieka do Pana Jezusa, nawet nie wspomnę, ponieważ takowej miłości w sercu tegoż człowieka nie ma!


Mówiąc krótko:


Pastor Adwentystów Dnia Siódmego Pan Andrzej Siciński  zamiast udać się po Prawa Boże do Zbawiciela, nadal trzyma się kurczowo Mojżesza i Dekalogu wypisanego na Dwóch Tablicach Kamiennych!


Jednak ja, zgodnie z Wolą Boga Ojca, wybieram Jego Syna, ponieważ to On jest moim Odpocznieniem!


Pozdrawiam!


 KOMENTARZE

 • @Autor
  Jakim " odpocznieniem " . Komputery wam w Tworkach dali ?.
 • @Repsol
  LIST DO HEBRAJCZYKÓW ROZDZIAŁ 4 BIBLIA WARSZAWSKA - ODPOCZNIENIE W PANU BOGU.

  LIST DO HEBRAJCZYKÓW ROZDZIAŁ 4 BIBLIA TYSIĄCLECIA - ODPOCZYNEK W PANU BOGU.

  LIST DO HEBRAJCZYKÓW ROZDZIAŁ 4 BIBLIA WARSZAWSKO - PRASKA - ODPOCZNIENIE W PANU BOGU.

  LIST DO HEBRAJCZYKÓW ROZDZIAŁ 4 BIBLIA GDAŃSKA - ODPOCZNIENIE W PANU BOGU.

  LIST DO HEBRAJCZYKÓW ROZDZIAŁ 4 BIBLIA BRZESKA - ODPOCZYNIENIE W PANU BOGU.


  Mój komputer ma się bardzo dobrze. Niestety Twoja znajomość tematu nieco gorzej :)


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • PRAWO MOJŻESZA STRACIŁO MOC !!!! TO PAN JEZUS JEST PANEM ,, NOWEGO PRAWA ,,
  Moim odpoczynkiem jest Pan Jezus, ponieważ to on jest Panem Sabatu!

  Nie sobota , a cały tydzień , każdego dnia o każdej porze dnia i nocy mogę odpocząć w Panu Jezusie. Dziś prawo Mojżesza straciło moc . Ja wybieram prawo z góry Syjon z samego Nieba od Boga Żywego . Ludzie wierzący w Pana Jezusa powinni opierać się na dwóch przykazaniach miłości , które przynosi z samego nieba Pan Jezus od swojego taty Boga Ojca .

  W Nowym Przymierzu obchodzimy Sabat nie na podstawie przykazań wypisanych na tablicach kamiennych przyniesionych przez Mojżesza z góry Synaj .A na dwóch przykazaniach miłości przyniesionych przez Pana Jezusa z góry Syjon z samego Nieba i wypisanych na tablicach serc mięsistych . Niestety Adwentyści Dnia Siódmego wybrali starotestamentowy sabat zlekceważyli najdoskonalszego pośrednika Nowego Przymierza , Pana i Boga Jezusa Chrystusa .

  Pan Jezus Jest Panem Sabatu i w Nim powinniśmy znaleźć swoje odpoczniecie tak zadecydował Bóg Ojciec . Dziękuje Panu Jezusowi , że to w nim znalazłem odpoczynek , że to Pan Jezus otwarł oczy serca mojego i w nim mogę odpocząć każdego dnia , a nie tylko w sobotę .

  Ludzie przebudźcie się Nowe Prawo obowiązuje już ponad 2000 lat , proroctwo Jeremiasza zapowiada o Nowym Przymierzu , które dziś obowiązuje i które człowiek wierzący powinien przestrzegać ;

  Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.

  / KSIĘGA JEREMIASZA 31,31-34 /
 • @Repsol
  ODPOCZYNEK W SYNU BOGA OJCA!

  Oczywiście mógłbym napisać zamiast zdania "odpocznienie w Panu Jezusie", "odpoczynek w Panu Jezusie". Byłaby to zapewne bardziej zrozumiała forma dla dzisiejszej młodzieży. Zatem w tym miejscu "swoją postawę" tłumaczę, choć trochę zrobił to już Jassy używając formy obecnej a nie archaicznej czyli lekko przestarzałej.

  Chociaż, jeżeli Biblia Warszawska tegoż wyrazu używa, to czemuż by nie....?

  http://sjp.pwn.pl/doroszewski/odpocznienie

  https://dobryslownik.pl/slowo/odpocznienie/149475/4/

  http://anagramy.net/odpocznienie/

  http://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=9652

  http://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny/slowo/ODPOCZYNEK

  https://books.google.pl/books?id=gwcjAQAAMAAJ&pg=PA519&lpg=PA519&dq=odpocznienie+s%C5%82ownik&source=bl&ots=Tsl8ysCfXn&sig=BudDDFWlbG6kpBm5XZg2bEhw8ss&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjEqeCZj97WAhXsJcAKHcc4DjQQ6AEIUTAJ#v=onepage&q=odpocznienie%20s%C5%82ownik&f=false

  Powracając do tematu:

  Z chwilą śmierci Pana Jezusa na krzyżu Przepisy Zakonne dane Mojżeszowi przestały obowiązywać. Przykładowo: Prawo wypisane na Dwóch Tablcach Kamiennych nie obowiązuje ucznia i uczennicę Chrystusową w tym znaczeniu, iż to nie od Przepisów danych Mojżeszowi winniśmy "uczyć się wiary" a od Samego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, Który od Boga Ojca przyniósł ZAKON DOSKONALSZY zawierający Dwa Przykazania Miłości! Zakon Ów powinien być wypisany na Tablicy Serca a nie na Kamieniu!

  Często, czy to w Internecie, czy w telewizji słyszy się zdanie, że ten lub inny człowiek wiarę swoją opiera na Dekalogu "Mojżeszowym". No cóż, taka postawa niezgodna jest z Nauką Pana Jezusa a przede wszystkim taka nauka poniża Jego Ofiarę dokonaną na krzyżu.

  Człowiek wierzący Prawo Boże przyjmuje od Doskonalszego Pośrednika niż był nim Mojżesz. Człowiek wierzący Prawo Ojcowskie otrzymuje z Rąk Jego Syna!
  Zatem ten człowiek, który nigdy nie modli się bezpośrednio do Pana Jezusa i nigdy bezpośrednio z Nim nie rozmawia jest człowiekiem niewierzącym.

  Napiszę w innej formie: Pan Jezus jest moim Odpoczynkiem i w Nim znalazłem ukojenie i spokój! Czwarte Przykazanie dane kiedyś Mojżeszowi nakazywało świętować dzień siódmy, dzień sobotni, od zachodu słońca w "piątek" do zachodu słońca w "sobotę".

  Jednak Nowe Przymierze, ten Zakonny Przepis przedstawiony w sensie literalnym, niweluje! Nowe Przymierze nakazuje nam odpocząć w Synu Bożym. A ten Odpoczynek nie trwa dobę tylko całe nasze "Chrystusowe Życie".


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr, Jassy!
  ADWENTYŚCI, TO KOLEJNY PRZYKŁAD LUDZI KTÓRZY ODRZUCAJĄ NAUKI PANA JEZUSA, PRZYKŁAD LUDZI KTÓRZY NIE ZNAJĄ OBLICZA NOWEGO PRAWA!

  Stare Prawo przeminęło, przyszło Nowe i to Nowe Prawo (Przymierze) nie jest zawarte w literze a w Duchowym zrozumieniu Nauk Pana Jezusa!

  Człowiek wierzący nie opiera się już na Dekalogu . Jeśli zaś jak wiemy ,,ŚWIĄTYNIĄ BOŻĄ JEST CZŁOWIEK WIERZĄCY, TO NIE MA DLA NIEGO ŚWIĄTYŃ BUDOWANYCH, JAK TO MÓWI PAWEŁ , GDYŻ TO CO MAMY W SOBIE, TO WŁAŚNIE JEST ONA I NOSIMY JĄ W SOBIE!

  (16) Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
  (17) Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.

  (1 list do Koryntian 3:16-17, Biblia Warszawska)

  To jest właśnie przykład Nowej Myśli, Nowego pojmowania Nauk Zbawiciela, Duchowego zrozumienia i Duchowej zamiany przestarzałej litery na Duchowe rozumienie.

  Nic wielkiego tu człowiek nie pisze, gdyż jak wiemy Pan Jezus na pytanie o zabudowania świątynne wyraźnie odpowiada; ''Nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu który by nie został rozwalony''.

  W ten sposób zapowiada że sprawa wyznawania Boga ULEGNIE ZMIANIE i nie potrzeba do tego żadnych świątyń. Apostoł Paweł potwierdza to w Dziejach Apostolskich 17/24.

  (24) Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych (25) ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.

  To dotyczy również sabatu i wielu innych spraw dotyczących wyznawania Boga!

  Napisałeś Keren:

  \\ Naukę Pana Jezusa mówiącą o tym, że to On Jest Panem Sabatu zatem odpocząć należy w Nim, a nie w dwudziestoczterogodzinnym wymiarze czasowym.//

  Oczywiście, nie sobota a cały tydzień o każdej porze dnia i nocy człowiek wierzący ma odpocznienie w Panu Jezusie. Nie tylko w sobotę ale w każdym dniu, każdej chwili o każdej porze!

  Tak więc przystąpienie do Pana Jezusa, jest odpocznieniem każdego wierzącego człowieka, bo w nim znaleźliśmy Boga, wiarę, spokój, źródło życia, MIŁOŚĆ, i wszystko to, co pragnie serce człowieka wierzącego!

  Będąc więc biblijną oblubienicą(człowiek wierzący) nie wyobrażam sobie, bym spotykał się ze swoją ukochaną raz na tydzień!

  Pan Jezus jako Ten wspaniały Oblubieniec nie każe nam czekać i tęsknić za nim!

  Jeśli więc człowiek jest świątynią Boga to Zbawiciel mieszka we mnie, MAM GO NA KAŻDĄ CHWILĘ i nie potrzebuje żadnej celebry i wyznaczonego przez człowieka czasu, by się z Nim spotkać!

  Mam Go w każdej chwili i o każdej porze!

  Na tym właśnie polega Nowy Testament, Testament Duchowy a nie kontynuacja Starego Testamentu! Dla ludzi którzy nadal kontynuują naukę Starego Testamentu, Pan Jezus jeszcze nie umarł!

  Skutki rzadkiego ''spotykania'' się z Bogiem, widzimy u adwentystów, gdyby częściej to robili, może więcej byłoby im objawione a tak, są dalecy od Zbawiciela, jeszcze Go nie znają!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz jassy27
  Grzegorz napisał:

  "Oczywiście, nie sobota a cały tydzień o każdej porze dnia i nocy człowiek wierzący ma odpocznienie w Panu Jezusie. Nie tylko w sobotę ale w każdym dniu, każdej chwili o każdej porze!".

  Ten, kto zna wyznanie wyżej wymienionych Adwentystów Dnia Siódmego, ten bardzo dobrze wie, że owi ONI uczynili z SABATU bożka.
  Ten wspaniały starotestamentowy okres poświęcony co tydzień Panu Bogu, postawili przed samym Stwórcą.

  Oczywiście przed Śmiercią Pana Jezusa sam sabat Zakonny nie był w żadnej mierze przedsięwzięciem bałwochwalczym ale okazuje się, że ten kto Boży Przepis stawia przed Samym Panem Bogiem, ten może być tego typu... bałwochwalcą!

  Ta ocena dotyczy właśnie Adwentystów Dnia Siódmego i ich oszukańczego pastora Pana Sicińskiego Andrzeja!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY