Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
604 posty 2569 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2017 - PAPIESKIE KŁAMSTWO!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Święto to jest fałszywe i niezgodne z Nauką Pana Jezusa oraz Boga Ojca!

 

I znowu, kolejny już raz zbliża się Wasze tak zwane święto „wszystkich świętych”. Wielu katolików nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, cóż ów pierwszolistopadowy dzień oznacza. Gdybym miał wytłumaczyć to jednym zdaniem, to za księdzem Mońką rzekłbym, że według nauki katolickiej jest to święto tych wszystkich ludzi, którzy „uprzedzili nas w drodze do Pana”.

 

I chociaż w swojej istocie święto to jest fałszywe i niezgodne z Nauką Pana Jezusa oraz Boga Ojca to powyższą regułkę przytoczyć musiałem z obowiązku i... uczciwości! 

 

 W tym miejscu potrzebny jest cytat. Cytat jakże ważny, ponieważ słowa, które zaraz przytoczę wyszły z Ust Syna Bożego a z Jego Nauką nie mam zamiaru się sprzeczać. 

Oto Boskie Myśli na temat życia i śmierci. Oto Boskie Słowa na temat zmartwychwstania:


1  Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!  2  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.  Idę przecież przygotować wam miejsce.  3  A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce,  przyjdę powtórnieizabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”.

 

Ewangelia według Jana 14/1-4

 

//www.nonpossumus.pl/ps/J/14.php

 

Przyjrzyj się katoliku Mowie Syna Boga Ojca. Werset drugi powyższego fragmentu z Ewangelii wg Jana oznajmia, iż „w Domu Boga Ojca”, czyli w Niebie jest „wiele mieszkań”. Dalej Pan Jezus stwierdził że pójdzie i przygotuje ludziom wierzącym miejsce. To odejście do Nieba, do Domu Ojca miało miejsce około 2000 lat temu.

 

I teraz, w tym momencie, w tej chwili, niech Twoje oczy spoczną na wersecie o numerze „trzy”. Pan Jezus Chrystus wyraźnie oznajmia Apostołom, oraz wszystkim tym, którzy czytają Święte Księgi, że gdy przygotuje ludziom miejsce w Domu Ojca, to przyjdzie powtórnie by zabrać ich do Siebie. Dopiero wtedy, nie wcześniej, (powtórzę) dopiero wtedy nastąpi zmartwychwstanie, czyli powstanie z martwych tych wszystkich ludzi, których Syn Boga Ojca Powołał Swoją Mądrością. 

 

To nieprawda, że już jacyś tak zwani „święci” wcześniej dostąpili tego zaszczytu. To nieprawda, że ktokolwiek „uprzedził nas w drodze do Pana”. To jest fałszywa nauka ludzka niemająca żadnych korzeni wspólnych z Boskim Postanowieniem!


Gdy będziesz kiedyś przechodzić obok okna wystawowego jakiegoś sklepu, to nie dowierzaj kłamliwemu zapisowi z katolickiej ulotki zwanej klepsydrą! Zmartwychwstanie i zabranie ludzi wierzących do Domu Ojca nie bierze się z „rozkazu człowieka”.


Zmartwychwstanie i zabranie ludzi wierzących do Domu Ojca bierze się z Postanowienia Stworzyciela Nieba i Ziemi a postanowienie to Mówi, że dopiero gdy Syn Boży pojawi się po raz wtóry, nastąpi zmartwychwstanie i zabranie ludzi wybranych. Dopiero wtedy – nie wcześniej!


 

 

 KOMENTARZE

 • @DO WSZYSTKICH!
  WIENIEC SPRAWIEDLIWOŚCI ODŁOŻONY DO PRZYJŚCIA PANA JEZUSA!

  Dobrze byłoby by jedynkowicz uzasadnił na podstawie Pisma Świętego, że jednak gdzieś tam w swojej wypowiedzi popełniłem błąd. Ale nie musi... Takie tutaj prawo!

  http://m.neon24.pl/68dae353b218f483e85803286cdfa5cf,0,0.jpg

  Z uwagi jednak na to, że jestem przy piórze, chcę nadmienić, że również Apostoł Paweł w 2 Liście do Tymoteusza 4/7, 8 popiera wypowiedź Stwórcy mówiąc, że wieniec sprawiedliwości oddany zostanie wszystkim ludziom wierzącym w tym samym czasie czyli w Dniu Pojawienia się Syna Boga Ojca!

  A oto słowa Pawła:

  „7 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 8 Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego”.

  http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Tm/4.php

  W tym miejscu proponuję by Czytelnik zwrócił uwagę na to, iż Apostoł zaznacza że „wieniec sprawiedliwości” został mu ODŁOŻONY do „owego dnia” oraz dodaje, że tenże wieniec dany zostanie w tym samym czasie NIE TYLKO JEMU ALE I WSZYSTKIM LUDZIOM WIERZĄCYM.

  Zatem to już drugi jakże ważny fragment, który na łopatki kładzie nie tylko naukę katolicką na temat śmierci i zmartwychwstania ale również wywody Świadków..., którzy głoszą, że już jakaś grupa wybranych ludzi przebywa z Panem Jezusem w Niebie!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @DO WSZYSTKICH!
  W OWYM DNIU, KIEDY PRZYJDZIE ABY BYĆ UWIELBIONYM W ŚWIĘTYCH!

  Tym razem przytoczę inną mowę Apostoła Pawła na temat zmartwychwstania i przemiany ciał. Proponuję teraz 2 List do Tesaloniczan, rozdział Pierwszy!

  „6 Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, 7 a wam, uciśnionym, dać ulgę WRAZ Z NAMI, GDY Z NIEBA OBJAWI SIĘ PAN JEZUS Z ANIOŁAMI SWOJEJ POTĘGI 8 w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa.

  9 Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego 10 W OWYM DNIU, KIEDY PRZYJDZIE, ABY BYĆ UWIELBIONYM W ŚWIĘTYCH SWOICH I OKAZAĆ SIĘ GODNYM PODZIWU DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY UWIERZYLI, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu.

  11 Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary. 12 Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa”.

  1/6-12

  http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Tes/

  http://m.neon24.pl/6262a7f91d6e2d3736a002ad6ed3fbe2,0,0.png

  Hmmm... I kolejny już raz Apostoł Paweł stwierdza jednoznacznie, że nagroda (zbawienie, wieniec sprawiedliwości) czeka na ludzi wiernych Nauce Syna Bożego do momentu kiedy Zbawiciel przyjdzie powtórnie.
  Zatem ci wszyscy, którzy obchodzą wymyślone pierwszolistopadowe święto ku czci tych ludzi, którzy już wcześniej ponoć nagrodę otrzymali, po prostu są bałwochwalcami i poganami, którzy własną naukę bardziej umiłowali niźli Naukę Syna Bożego.

  GDY WIĘC PÓJDZIESZ 1 LISTOPADA NA CMENTARZ BY WSPOMINAĆ TYCH, KTÓRZY JUŻ STOJĄ PONOĆ PRZED TRONEM NIEBIAŃSKIM, TO WIEDZ O TYM, ŻE SYN BOGA OJCA UCZYŁ INACZEJ A TY SPRZECIWIASZ SIĘ JEGO WOLI.

  SPRZECIWIAJĄ SIĘ JEGO WOLI PAPIEŻE, BISKUPI, KSIĘŻA, KATECHETKI I KATECHECI ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI KATOLICCY NAUCZYCIELE.

  JEDNAK I TY WRAZ Z NIMI PONIŻASZ MAJESTAT BOGA OJCA ORAZ BOGA SYNA!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @DO WSZYSTKICH!
  ZMARTWYCHWSTANIE W MOMENCIE PRZYJŚCIA SYNA BOŻEGO!

  Skoro nikt nie ma żadnych kontrargumentów, a znajomość Nauki Syna Bożego wśród katolików, Adwentystów i Świadków... chodzących z fałszywą nauką od domu do domu jest bardzo mizerna, przejdę do następnego cytatu!

  Otóż w Liście Apostoła Pawła do Kolosan 3/4, czytamy:

  „4 GDY SIĘ UKAŻE CHRYSTUS, nasze życie, WTEDY I WY RAZEM Z NIM UKAŻECIE SIĘ w chwale”.

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Kol/3.php Biblia Tysiąclecia!

  http://m.neon24.pl/11b76f6901a2da2aa8586c824aeb2cba,0,0.jpg

  http://m.neon24.pl/6464cb2a5ed75b79712a8b949cd70fa3,0,0.jpg atem mamy kolejny dowód na to, że różne wyznania kłamią! Ani po zakończeniu życia, ani wtedy, gdy zapragną to uczynić papieże i różnej maści sekciarskie wyznania, tylko wtedy gdy zadecydował o tym Syn Boga Ojca nastąpi zmartwychwstanie i „porwanie” ludzi wierzących czyli z chwilą Jego powtórnego przyjścia! Tylko wtedy!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @
  TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA NIŻ LUDZI./Dzieje Apostolskie 5,29 /

  To Zbawiciel Pan Jezus ma rację , a nie człowiek . Syn Boga Ojca wprowadził swoje prawo zmartwychwstania , a nie człowiek .

  1 listopada to święto niezgodne z Ewangelią Zbawiciela , Jezusa Chrystusa , Ojcowskiego Syna .

  Dziś wszyscy umarli śpią w prochu ziemi. Jeszcze nikt z ludzi nie wstąpił do nieba , cytat ; A nikt nie wstąpił do nieba , tylko ten , który zstąpił z nieba Syn Człowieczy . / Ew. Jana 3,13 /

  Pan Jezus powiedział , cytat ; Idę przygotować wam miejsc ,Przyjdę powtórnie ,Zabiorę was do Siebie./ Ew. Jana 14,3 / Zbawiciel przyjdzie drugi raz , by wszystkich ludzi wierzących wzbudzić do nowego życia . Drugie przyjście dopiero nastąpi no ale są tu tacy , którzy myślą inaczej i Naukę Pana Jezusa mają za nic .

  List do Hebrajczyków rozdział 9-27,28 mówi wyraźnie ;

  A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.

  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
  /Ew. Jana 14,2-3 /

  Szkoda tylko , że świadkowie, katolicy i inne wyznania myślą inaczej . Oni nie chcą słuchać słów Zbawiciela Pana Jezusa , oni nie chcą Jego nauki , odrzucają ją . Dla człowieka wierzącego nadzieją jest Syn Boga Ojca.

  To Pan Jezus Chrystus , ustanowił swoje prawo Zmartwychwstania .1 listopada to święto niezgodne z Ewangelią Zbawiciela , Jezusa Chrystusa , Ojcowskiego Syna !!!

  Pozdrawiam.
 • @
  KATOLICY, CZYTAJCIE BIBLIĘ I PROŚCIE ZBAWICIELA O POMOC!

  Napisane jest; 'wiara nie jest sprawą wszystkich'.

  To prawda, ile jeszcze dowodów ludzie potrzebują, by choć w pewnej części sprawdzić w Biblii to, co ona mówi, sprawdzić to, co ona opisuje !

  Prawda jest taka, że kościół katolicki, kłamie od początku swego istnienia i nie darzy uznaniem, w żaden sposób Nauk Zbawiciela.

  By to sprawdzić, nie tylko potrzebne są chęci, ale również Biblia i modlitwa do Pana Jezusa.

  Większość ludzi wiarę swą opiera na opowiadaniach(tradycja), zdanie swe wypowiada, machinalnie, nie sprawdzając tego z Kartami Biblijnymi.

  Swe wypowiedzi zaspakajają kłamliwymi wyćwiczonymi od wieków sloganami, które usłyszeli od wielu ślepców!

  Nie można tego inaczej nazwać, ponieważ człowiek który wykrzywia proste ścieżki Pańskie, jest nie tylko ślepcem!

  Prawidłowa Wiara, bo o niej to mowa, dysponuje sama w sobie, zdolnością prawidłowego odczytywania wersetów Biblijnych, by te, zadziałały w człowieku z pomocą Zbawiciela i odniosły, zamierzony cel.

  Jeśli więc nikt nie chce czytać, to niech chociaż sprawdza swoich ‘'przewodników'’ według ich uczynków, bo i o takim sprawdzaniu, głosił Pan Jezus.
  Mądry człowiek, któremu zależy na zbawieniu, wyciągnie odpowiednie wnioski z takiej lekcji, mądry jest człowiek który prosi Zbawiciela o poznanie prawdy!

  Keren napisałeś:

  //Zmartwychwstanie i zabranie ludzi wierzących do Domu Ojca bierze się z Postanowienia Stworzyciela Nieba i Ziemi a postanowienie to Mówi, że dopiero gdy Syn Boży pojawi się po raz wtóry, nastąpi zmartwychwstanie i zabranie ludzi wybranych. Dopiero wtedy – nie wcześniej!//

  I taka jest Prawda zawarta w Słowach Boga, Jezusa Chrystusa!
  Każda inna nauka lub inne spojrzenie na sprawę dotyczącą zbawienia niesie za sobą kłamstwo i ohydę ludzkiego postępowania!

  Napisałeś:

  //GDY WIĘC PÓJDZIESZ 1 LISTOPADA NA CMENTARZ BY WSPOMINAĆ TYCH, KTÓRZY JUŻ STOJĄ PONOĆ PRZED TRONEM NIEBIAŃSKIM, TO WIEDZ O TYM, ŻE SYN BOGA OJCA UCZYŁ INACZEJ A TY SPRZECIWIASZ SIĘ JEGO WOLI.//

  Dlatego nie ma tam w TYM DNIU, dla człowieka Chrystusowego, miejsca!

  Pan Jezus Ustanowił Swoje Prawa a listopadowe święto jest Mu kompletnie obce!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

TAGI

ULUBIENI AUTORZY