Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
604 posty 2569 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

MOJŻESZ, IZAJASZ I DAWID – SŁUDZY PANA JEZUSA cz. 1

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Syn Boży Prowadził ich przez pustynię i Mojżeszowi za pośrednictwem swojego Anioła przekazał 10 Boskich Praw!

 

Ad vocem artykułu Zawiszy Niebieskiego ze strony:

 

//zawisza.neon24.pl/post/141260,o-tym-jak-kerenor-w-pulapke-biblijna-wpadl 

uwagi na to, że na pierwszym miejscu zawsze staram się wybierać Osobę Pana Jezusa i Boga Ojca, moja mowa tymczasem będzie dotyczyła tychże właśnie Boskich Osób!

 

Znany nam wszystkim Zawisza Niebieski stwierdza, że mój wpis na temat tego, iż Mojżesz otrzymał Dekalog od Pana Jezusa jest nieprawdziwy, wręcz nie biblijny. No cóż, parę razy już na ten temat do Niego pisałem i cytaty z Pisma Świętego podawałem.

 

Ów przyjaciel rouxa konkluduje:

 

Kolejną niebiblijną rzeczą, którą w swym tekście używa KerenOr, to twierdzenie z uporem iż Dekalog Mojżesz otrzymał od Chrystusa - Syna Bożego”.

 

Najbardziej dziwną rzeczą jest to, że następny już raz podam kilka cytatów z Pisma Świętego, po czym ów Zawisza zapewnie zniknie na jakiś czas lub nie zgodzi się historycznym zapisem!

 

Napiszę nie tylko o Mojżeszu ale i o Izajaszu czy o królu Dawidzie.

 

 

 

DAWID SŁUŻYŁ PANU JEZUSOWI. PSALM 110/1

 

(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!”.

 

No cóż, król Dawid nazywa wyraźnie Syna Bożego swoim Panem, a Pan Jezus w Nowym Przymierzu nadmienia:

 

(41)  A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus,  (42)  mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym.  (43)  Rzecze im:Jakże więc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa go Panem, gdy mówi:  (44)  Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje.(45)  Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego?  (46)  I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać”.

Ew. Mateusza 22:1-46, Biblia Warszawska

 

Chcę tutaj napisać bardzo wyraźnie, że sam Syn Boga Ojca stwierdza, że Dawid nazywał Go PANEM zgodnie z proroctwem wyrażonym w Psalmie 110/1! 

A komu służył prorok Izajasz? Popatrzmy!

 

Ewangelia według Jana 5/36-41

 

(36) Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział, i odszedłszy, ukrył się przed nimi.  (37)  A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego,  (38) aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana?  (39) Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz:  (40) Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił.  (41) To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim”.

 

To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego... No cóż! Nic dodać, nic ująć! 

MOJŻESZ!

 

Komu mógł bezpośrednio służyć? Do kogo się modlił? Z kim rozmawiał, skoro król Dawid i prorok Izajasz służyli Synowi Boga Ojca? Kto mógł go powołać na wodza izraelitów? Jaka Skała, jaka Opoka prowadziła Mojżesza po pustyni i czyja Moc rozdzieliła morze? Nie wiesz tego Zawiszo! Nie rozumiesz! I roux również nie rozumie. Patrzycie lecz nie widzicie. Czytacie lecz nie dostrzegacie! Klaszczecie sobie wzajemnie wzniecając tylko kurz na Neonie! Nie ma w Was miłości do Syna Boga Ojca. Nie ma ewangelicznej powagi.

 

Zatem Mojżesz sługa i jego Pan Syn Boży!

 

List do Hebrajczyków 11/24-26

 

(24)  Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona,  (25)  i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu,  (26)  uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę”.

 

Co za zapis? Mojżesz uznał cierpienia dla Chrystusa za większe bogactwo niż błyskotki Egiptu. Nie jest napisane, że Mojżesz cierpiał dla Boga Ojca? Nie stoi tak napisane... Mojżesz znosił cierpienia ze względu na swojego Chrystusa i dla swojego Chrystusa!

 

To może sprawdźmy jeszcze, co Paweł ma do powiedzenia na temat Mojżesza?

 

(1)  A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli.  (2)  I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu,  (3)  i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,  (4)  i wszyscy ten sam napój duchowy pili;  pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.  (5)  Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię”.

 

1 List do Koryntian 10/1-5   

 

No cóż, Skałą, która prowadziła izraelitów i Bogiem Prawdziwym Mojżesza był Chrystus. Tak powiada Paweł i tak uczy nieznany autor Listu do Hebrajczyków. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg...

Syn Boży Prowadził ich przez pustynię i Mojżeszowi za pośrednictwem swojego Anioła przekazał 10 Boskich Praw! 

W tym miejscu ciekawostki dwie.

 

Pierwsza dotyczy Świadków.... chodzących od domu do domu. Okazuje się, że według nich Syn Boży stworzył świat.

 

Druga dotyczy katolików. Oni również uważają, że świat ukształtowany został Słowem Syna Bożego.


Hmmm... Ciekawe!   

 

 
KOMENTARZE

 • Jest jeden Bóg ale w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
  To wiele tłumaczy.
  Dalej niech mówi Biblia:
  „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;… ” [Mt 1, 1-17]
  Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego [Mt 1, 18]

  Proroctwa starotestamentowe dotyczące Chrystusa:
  I wyrośnie różdżka z pnia Jessego wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. [Iz 11, 1-2] (Jesse – ojciec Dawida)

  Słowa dotyczące rodu Króla Dawida „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki” [2 Sm 7 12-13]

  Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. [Jr 23, 5]

  Jak widać, wizerunek Mesjasza w proroctwach starotestamentowych i w Nowym Testamencie jest różny.
 • @Zawisza Niebieski
  ZAWISZO PISZESZ GŁUPOTY!

  Napisałeś:

  //Jest jeden Bóg ale w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty//

  Chłopie, nawet nie wiesz jak mi ciebie żal, ale gdybyś myślał że się od tematu odcinam, to poproszę po raz pierwszy o pomoc twego wiernego kompana od świadków, od którego czasami czerpiesz wiadomości, odpowiedź dotyczącą trójcy, mam wielką nadzieję że wielki Roux, odpowie mi tutaj u Kerena na to co ty napisałeś!

  Zobaczymy, czy chłop ma tyle odwagi teraz!

  A co na twoje wymysły mówi Pismo:

  (6) wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

  (1 list do Koryntian 8:1-13, Biblia Warszawska)

  Roux, czekamy!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • DO WSZYSTKICH
  http://m.neon24.pl/577680aa8645cb1ad2d8014670309a24,0,0.jpg TYLKO DWIE OSOBY BOSKIE: BÓG OJCIEC, ORAZ BÓG SYN a nie żadna "trójca"!

  To nieprawda, co napisał powyżej Zawisza! To wierutne kłamstwo. Nauka Nowego Przymierza wyraźnie podkreśla, że w Niebie oprócz Boga Ojca i Jego Syna są niezliczone rzesze Aniołów.

  Nic, kompletnie nic Pismo Święte nie uczy o tym, iż Niebo kiedykolwiek zamieszkane było (lub jest) przez trzecią, oddzielną i samoistną BOSKĄ OSOBĘ, ZWANĄ BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM, która, jak głoszą papieże, wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę!

  Dobry cytat w tym względzie został zaproponowany przez Grzegorza z 1 Listu Apostoła Pawła do Koryntian 8/6! Dla ludzi pod względem zbawczym istnieje tylko Bóg Ojciec oraz tylko Jego Syn! Tylko i wyłącznie rodzajowi ludzkiemu Bóg Ojciec Dał Swojego Syna.

  Tylko wysłannicy szatana mogą z cała stanowczością stwierdzać o tym, że ludzie w darze od Ojca lub Syna otrzymali również DODATKOWĄ TRZECIĄ OSOBĘ BOSKĄ!

  Tylko wysłannicy szatana sprzeniewierzają się postanowieniu Boga Ojca...


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @60grzegorz 10:43:24
  No cóż, będziemy sobie serwowali inwokacje
  GRZEGORZ PISZESZ GŁUPOTY!
  Jakże mi cię żal, że wciągnięto cię do sekty odbierającej rozumienie Biblii?
  To typowy zabieg sekciarski, mający na celu uzyskanie wyższości nad drugą stroną. W rzeczywistości pokazujesz, że sam odczuwasz słabość swych argumentów. Bo człowiek pewien swoich argumentów do takich zabiegów się nie zniża. Ale zarówno ty, jak i KerenOr, coraz więcej mi wskazuje, żeście jedni ciałem, duchem i myślą. Identyczny sposób budowania wypowiedzi.

  Twierdzicie, że Stworzycielem Świata jest Jezus, prawda?

  Przeczytaj swój cytat "Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy."
  Widzisz to? Jezus i wszystko na świecie pochodzi od Boga Ojca, a przez Jezusa wszystko się stało.

  Trójca przenajświętsza:
  "Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»" [Mt 3, 13-17]
  Masz obraz Trójcy Przenajświętszej, trzech osób Boskich będących jednym Bogiem. Zależności, spójność itd, to materiał na całkiem długi wykład.

  I co, mam kończyć tym, jakże mi ciebie żal, że tego nie rozumiesz?
 • @Zawisza Niebieski
  TRÓJCA , PRZENAJŚWIĘTSZA, TO WYMYSŁ DEMONA!

  Jeśli kiedykolwiek w Piśmie Świętym przeczytasz że Łaska Boża była z uczniami i uczennicami Pana Jezusa to mam nadzieję że Łaskę Bożą nie podciągniesz pod Osobę Bożą!

  Zresztą kto to wie co tobie zaświta w głowie!

  Pytasz czy masz kończyć, no oczywiście, dosyć tych twoich bzdur!

  A tymczasem czekamy za Rouxem!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 11:54:36
  No cóż Grzegorzu, w swoich biblijnych bzdurach doszliśmy do tego, że Biblia głosi "demony".
  "Wymysł demona" Jezus zsyła uczniom w Wieczerniku [Dz 2, 1-3], "Wymysł demona" otrzymuje Paweł od Ananiasza [Dz 9, 17], "wymysł demona" towarzyszy Jezusowi w czasie chrztu. Czy ty coś z Biblii w ogóle łapiesz, czy już Bóg wam zupełnie oczy zasłonił?
 • @DO WSZYSTKICH
  PAN JEZUS – STWÓRCA! CZYŻBY ZAWISZA NIEBIESKI NIE ZNAŁ NAUKI PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

  ZAWISZA NAPISAŁ DO GRZEGORZA:

  "Widzisz to? Jezus i wszystko na świecie pochodzi od Boga Ojca, a przez Jezusa wszystko się stało".

  To prawda! Pan Jezus pochodzi od Boga Ojca, a Słowem i Mocą Zbawiciela, wszystko się stało. I stało się Niebo, i stała się ziemia. I stali się Aniołowie, i stał się rodzaj ludzki, ponieważ Pan Jezus jest stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I to Pan Jezus rodzaj ludzki zapoczątkował stwarzając Adama i Ewę!

  Tak, to prawda, wszystko pochodzi od Boga Ojca a w pierwszym rzędzie Bóg Syn, który wszystko stworzył.

  Nareszcie Zawiszo napisałeś dobrze! Więc się tak nie rzucaj i odpowiedz wreszcie na mój artykuł dotyczący Mojżesza i Pana Jezusa, ponieważ jak na razie to uciekasz...

  Ciekawostka: Czyżby Zawisza Niebieski nie wiedział o tym, że papież Jan Paweł II nauczał, że Pan Jezus stworzył Aniołów i ludzi?

  http://m.neon24.pl/577680aa8645cb1ad2d8014670309a24,0,0.jpg Kim naprawdę jest Zawisza skoro podważa podstawowe nauki papieskie?

  PS

  DO GRZEGORZA

  Słabość Zawiszy jako katoliko niekatolika polega na tym, że każdy wers dotyczący Ducha Świętego rozumie osobowo no i kompletnie nie wiem na jakiej podstawie wersom, które podał przypisuje tytuł BOGA jako trzeciej osoby?

  To dziwne! Apostoł Paweł w swoich Listach wita się i żegna tylko w imieniu Boga Ojca i Jego Syna. Pan Jezus uczy, że przyjdzie w Chwale Boga Ojca z Aniołami a tu patrz, Zawisza stara się przeforsować osobiste katolicko niekatolickie poglądy!

  Roux na razie nie odpowie, ponieważ nie za bardzo mu to na rękę. On woli pisać o upadkach papieży! W tym jest dobry...

  No i oczywiście masz rację. Trzecia, dodatkowa boska osoba w Niebie poza Bogiem Ojcem oraz poza Bogiem Synem która wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę to wymysł szatana!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 12:29:51
  Jeśli koniecznie chcesz mnie określać, to nazwij mnie chrześcijaninem, akurat to słowo ci nie pasuje, więc nie sądzę, by był z tym problem.

  Co do Ducha Świętego, Duch Święty nie przebywa w Niebie, Duch Święty jest wśród ludzi wierzących, przekazywany z pokolenia na pokolenie w sakramencie bierzmowania i jest niezbędny do tego, by wejść do królestwa Bożego.

  "Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego". [J 3, 5]. Nie ma w was Ducha Świętego, nie ma mądrości Bożej, nie ma dla was królestwa Bożego.

  Jako osobę, obiekt widzialny Ducha Świętego widzimy w czasie chrztu Jezusa, czy też w Wieczerniku. Jeśli prosimy o mądrość w sprawach wiary, to tę mądrość otrzymujemy z Ducha Świętego, nie od Jezusa. Jezus powróci dopiero w dniu Sądu Ostatecznego.

  Co do stworzenia świata, powiedzenie "a przez Niego wszystko się stało", nie oznacza, że Jezus stworzył świat. Świat stworzył Bóg Ojciec, przez Jezusa.
  Tak wierzy ten, którego w Biblii określają "ci co z pogaństwa". Czyli środowiska, których poglądy reprezentuje Nowy Testament. W tej sprawie, "ci co z judaizmu" mieli trochę inne poglądy, ale zostawmy to na kiedy indziej. Faktem jest, że prorocy starotestamentowi wywodzą Mesjasza jako męskiego potomka króla Dawida.
 • @Zawisza Niebieski
  PAN JEZUS JEST STWÓRCĄ I WYTYCZA DROGĘ NA PUSTYNI RODZAJOWI ADAMA I EWY!

  Nigdy nie sprzeczałem się z takim określeniem, którego użyłeś a mianowicie, że „świat stworzył Bóg Ojciec, przez Jezusa” CHOĆ SWEGO CZASU I TAKIEMU POWIEDZENIU BYŁEŚ STANOWCZO PRZECIWNY gdy dokładnie tak właśnie napisałem. Jednak jeśli..., to Ręką Wykonawczą owego „rzekł Bóg i stało się” jest nie kto inny a Pan Jezus właśnie.

  Dlatego Jan Ewangelista bezpośrednio i zdecydowanie głosi o Panu Jezusie że świat przez Niego został uczyniony!

  „(10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli”. (1/10)

  Jan Ewangelista nie miał problemów z tym, by określić Pana Jezusa Stwórcą. Jan Ewangelista niejako zwraca Ci uwagę, że jednak i TY powinieneś zdobyć się na odwagę i w ten właśnie sposób określić Syna Bożego, ponieważ było nie było, tym, który powołał z nicości WSZYSTKO jest Boży Syn!

  Nawet jeśli Bóg Ojciec wydał Swemu Synowi takie polecenie, to obie wersje stwarzania ale odpowiednio wytłumaczone są równorzędne i dobre.

  I nie można Panu Jezusowi w Twarz powiedzieć: „Nie stworzyłeś tego świata”, ponieważ to nie jest prawdą. Sprawa pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem Bożym jest Ich zależnością, a ludzkie próchno takie jak Ty czy ja, nie ma prawa narzucać IM swojego toku rozumowania.

  Pan Jezus Powołał do życia Adama i Ewę i wyznaczył im i całemu rodzajowi możliwość życia na tej planecie. Pan Jezus powołał Mojżesza, Izajasza i innych proroków, którzy Mu służyli.

  Zatem nawet jeśli to się stało na polecenie Boga Ojca, to i tak wszyscy Ci wymienieni i niewymienieni prorocy służyli Panu Jezusowi jako Stwórcy, ponieważ Bóg Ojciec Swojemu Synowi Dał cały rodzaj ludzki i Anielski! Tak! Pan Jezus również powołał do istnienia byty duchowe, które nazywamy Aniołami!

  I w Starym Przymierzu absolutnie nikt na ten temat się nie sprzeczał, chociaż zapewne wielu z nich nie wiedziało, iż ten Który wytyczył im drogę na pustyni był Bożym Synem. A że Syn Boży z Bogiem Ojcem posiadają Jednego Doskonałego Ducha to rzecz pewna i niepodlegająca dyskusji! Dlatego Działalność Syna podoba się Ojcu!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 16:10:30
  Z tego co pamiętam, to problem polegał na tym, że ty pisałeś iż świat został stworzony przez Jezusa, a to ma zupełnie inne znaczenie w stosunku do tego " istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy"

  1) Ale jak widzę, narodzenie się z wody a sakramencie chrztu i z Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

  2) Przypisanie słów Dekalogu do kolejnych przykazań.

  Cisza, zamiecione czy niewygodne?
 • @ZAWISZO
  WOJSKIEMU SIĘ ZDAWAŁO ŻE TO ON.....

  Napisałeś Keren:

  //Roux na razie nie odpowie, ponieważ nie za bardzo mu to na rękę. On woli pisać o upadkach papieży! W tym jest dobry...//

  Uuu, to byłby pierwszy przypadek u świadków osoby, która zgadza się z pojęciem trójcy! Na pewno Zawisza dał mu już cynka i chłop odpowie, tylko trzeba poczekać!

  Zawisza napisał:

  //"Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego". [J 3, 5]. Nie ma w was Ducha Świętego, nie ma mądrości Bożej, nie ma dla was królestwa Bożego.

  Jako osobę, obiekt widzialny Ducha Świętego widzimy w czasie chrztu Jezusa, czy też w Wieczerniku. Jeśli prosimy o mądrość w sprawach wiary, to tę mądrość otrzymujemy z Ducha Świętego, nie od Jezusa. Jezus powróci dopiero w dniu Sądu Ostatecznego.//

  ..............................................................

  Za chwilę chlapniesz że pewnie tylko katolik może narodzić się z Ducha Świętego, oczywiście że może ale najpierw musiałby opuścić tę organizację, musiałby zmienić myślenie i doznać Duchowego olśnienia i zrozumienia które Daje Pan Jezus!

  Tacy ludzie, którzy tego doznali, nigdy już do wymiocin nie wrócili, nigdy już do śmieci nie zajrzeli, jak opisał to Paweł mówiąc; ''że wszystko uznał za śmiecie, byle tylko zyskać Chrystusa''

  Tak więc , reasumując Zawiszo, jeśli nadal bronisz tej zakłamanej instytucji nadal jesteś w grzechach a pojęcie Ducha Świętego jest tobie znane tylko z pojęcia Biblijnego, z tego co piszesz nie masz Ducha Chrystusowego i mogę to śmiało powiedzieć, gdyż poznałbym to bo mój Pan, Dał swoim uczniom, możliwość : BADANIA DUCHÓW!

  Gdybyś czasami wpadł na pomysł i chciał mi zarzucić, zarozumialstwo to możesz to zrobić ale ja wiem, że poznania nie masz, więc nie wynoś się nad korzeń, do którego na razie nie należysz a czego tobie życzę!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 19:17:41
  Z pewnością "chlapnę", że KRK i prawosławie, to dwa odłamy chrześcijaństwa, które przez pełne 20 wieków chrześcijaństwa Ducha Świętego przechowuje, czego, z waszych wypowiedzi wnioskując, u was Ducha Świętego nie ma.

  Akurat mnie się przydarzyło coś takiego, że z chwilą, gdy w sakramencie bierzmowania biskup nałożył na mą głowę ręce odczułem dziwne wrażenie, jakby przepłynięcie prądu, choć na pewno nie było to wyładowanie elektrostatyczne, które można by zinterpretować jako odczucie spłynięcia Ducha Świętego, choć żadnej pewności co do tego nie mam pewności nie głoszę.

  Z pewnością wolę być w "zakłamanej" organizacji jaką jest Kościół o tradycji 2000 lat, ze wszystkimi konsekwencjami, i z pełnym zrozumieniem co w nim dobre, co w nim złe i dziś i w historii. Nigdy Kościół poznawać Biblii, szukać zrozumienia nauki Jezusa mi nie zabraniał, wręcz ksiądz, nauczyciel religii mnie do tego zachęcał. Byli tacy członkowie KRK, co mi próbowali zabronić, ale jak widzisz, kiepskie ich skutki, bo Kościół szukania nauki Jezusa, szukania prawdy nie zabrania.

  A co miałbym przystąpić do "zakłamanej" organizacji "chrystusowych", co tak płytkimi metodami socjotechnicznymi, jak wypisywanie "ZAWISZO PISZESZ GŁUPOTY!" na początku wpisu i wielkimi literami próbują zdobić przewagę. Wzbudza to tylko mój uśmiech politowania. Pierwszy dowód waszego "zakłamania" stosowanego przez sekty, pierwsza lampka ostrzegawcza, człowieku, masz do czynienia z werbownikami sekty. To metody urągające człowiekowi myślącemu, za którego się uważam, i myślę, że nie bezpodstawnie.

  Jeśli u was nie ma narodzenia się z Ducha Świętego, przekazywanego zgodnie z opisem w Dziejach Apostolskich, to zgodnie ze stwierdzeniami Biblii droga do królestwa Bożego jest dla was zamknięta. Czy widzisz sens przejścia do organizacji, która z biblijnej definicji zamyka swym członkom drogę do królestwa Bożego"?

  A o podziale tekstu dekalogu na przykazania, zapisanego w Biblii nadal nic? Gdzie przyznanie, że stwierdzenie KerenOr, o trzecim a nie drugim przykazaniu było niebiblijne? A może jednak zdobędziecie się choć na chwilę prawdy i przyznacie, że nie ma zdefiniowanego w Biblii podziału? Wierzę w was, no i życzę wam odwagi.
 • @Zawisza Niebieski
  JAKI TO DUCH TAM RZĄDZI!?

  Zawiszo wytłumacz mi jedną sprawę, skoro wysocy dostojnicy twojego kościoła mają ducha świętego, to wytłumacz mi dlaczego mordowali ludzi w inkwizycji przez ponad 700 lat, nadal twierdzisz że oni mają prawdziwego ducha!?

  Znasz powiedzenie MISTRZA z Nazaretu: ''po owocach ich poznacie''.

  Ja podałem tylko jeden przykład ale jest ich tysiące!

  To są MORDERCY , ZARÓWNO CIAŁA JAK I DUCHA!

  Oni podeptali Naukę Pana Jezusa i ty jako ich uczeń, robisz to nadal, wprowadzając innych w błąd!

  Co zaś do ostrych moich wypowiedzi, to zapomniałeś chyba słowa Pawła:, grom, karć, napominaj!

  Ile można do ciebie mówić, a ty jakbyś miał uszy zasłonięte, depczesz w jednym miejscu broniąc tych oszustów!

  Obudź się człowieku i poproś Zbawiciela o pomoc, byś i ty uznał to za śmiecie!

  ...nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami zła...hm... a inkwizycja musiała być zapewne dobra ! Zresztą nie zdziwię się jak byś ją poparł!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 20:30:15
  "A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień»". [J 8, 7]

  Czy znasz ludzi bez grzechu? Czy wszyscy ludzie będą zbawieni? W każdej grupie ludzi jest pewien odsetek ludzi złych i dobrych. Czy nie grzeszyli nawet uczniowie Jezusa, choćby Piotr, co odciął ucho służącemu świątyni. "Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos." [J 18, 10]. A trzykrotne wyparcie się Jezusa? Czy mam wyrzec się Piotra, bo był grzesznikiem?

  Jeśli byś poczytał moje teksty, to pewnie byś zobaczył, że złych ludzi w Kościele wykazuję. Nie bronię zła. Nawet wśród papieży byli ludzie wszeteczni. Pokazuję Michalika, co pedofili bronił, czy ostatnio, gdy historycznie wykazałem, że Targowica, to w dużej części byli najwyżsi hierarchowie Kościoła.

  Kto jak nie ja, pisał tu, na tym portalu o tym, że Watykan to nie tron Piotrowy, że Piotr nigdy biskupem Rzymu nie był, a papież nie jest następcą Piotra, choć jest wybrany na przywódcę Kościoła, i mam nadzieję, że dla jego zalet, choć nawet na poczynania papieża patrzę i je oceniam?

  Jeśli chodzi o "wprowadzanie w błąd", to raczej kamyczek w twoją stronę. Ty prymitywną socjotechniką próbujesz zastraszyć, zdobyć przewagę, by na twoje myślenie przekabacić.

  Pamiętaj o tym, że Duch Święty nie rządzi człowiekiem, Duch Święty pomaga, gdy go o to poprosisz. To o Duchu Świętym mówią słowa, "pukajcie, a będzie wam otworzone".

  Czy można Bogu stawiać zarzut, Panie Boże, ty widziałeś np. Oświęcim i nie poraziłeś złych ludzi tam rządzących?

  Co mi możesz zaproponować, poza tym, że sekcianą socjotechniką się już spaliłeś? Czy Biblii czytać nie mogę, czy poszukiwać prawdy o Jezusie nie mogę? Czy poznawać historii chrześcijaństwa nie mogę?

  Posługujesz się tą samą Biblią co i ja. Biblią, która jest wyborem spośród wielu ewangelii, kanonem pism, stworzonym przez ludzi, wybranym przez tych co inne ewangelie spalili. Czy tego doboru dokonał Jezus, Bóg Ojciec? Czy teksty napisał Bóg, Jezus? Nie zrobili to ludzie, wybrali ludzie, czy dobrze? Tego nie wiem. Liczę, że Duch Święty ich prowadził. Ale wiem, że nasz wspólny Nowy Testament z pewnością spotkał by się z ze sprzeciwem przynajmniej uczniów Jezusa. Bo to uczciwie Łukasz w Dziejach Apostolskich opisał. Mój ulubiony ewangelista.

  Ja na pewno mogę czytać, interpretować bronić swych interpretacji, czy też nawet mieć świadomość, że mogę się mylić. Co do tego, że się mogę mylić mam świadomość i ja przyznaję się do błędów, przyznałem się do błędu w sprawie Pawła w drodze do Damaszku, ale by was było na to stać, to nigdy nie zauważyłem, raczej, gdy się wam błąd wykaże, to woda w usta, ogonek pod pupcię, miotła i pod dywan zamiatamy. Patrz podział dekalogu, nie stać KerenOr na odwagę, by przyznać -
  myliłem się.

  Czym mi zaimponujecie, bym został zaprzańcem, jak co niektórzy z was, co byli katolikami i się Kościoła zaparli a teraz głoszą inną naukę? Ja cenię ludzi, co wiedzą, że nic nie wiedzą, z pokorą przyjmują fakt własnej pomyłki, własnej niewiedzy i dążących by następnym razem pomyłki nie popełnić, by wiedzę uzupełnić. Nie wasza to cecha.

  Więc czym mi możesz więcej zaproponować? To, że powiesz, że twoja nauka jest lepsza niż moja? Ja ci powiem to samo, tylko, że w odwrotną stronę... i co, możemy sobie udowodnić, który z nas lepiej naukę Jezusa oddaje? Tyle, że nic na poparcie tego nie mamy.

  Z może lepiej będzie, gdy będziemy dyskutować, szukać, porównywać, pod warunkiem skromności wobec nauki Jezusa.
 • @Zawisza Niebieski
  https://image.freepik.com/darmowe-ikony/wielka-strza%C5%82ka-w-do%C5%82_318-10983.jpg

  OSTATNIA PROŚBA!

  Kto tutaj zamiata pod dywan? Zakpiłeś sobie zupełnie z mojej wypowiedzi!
  Odpowiedziałem Ci wyraźnie... Nawet wtedy Alfa zwróciła Ci uwagę, Twoja koleżanka katoliczka.

  Poruszyłem temat Mojżesza i co, i nic?

  Opadła Ci szczęka ponieważ zdajesz sobie sprawę, że mam rację? Powiedziałem Ci już wcześniej, że są sprawy, które są ważniejsze. Zatem co Zawiszo, odpowiadasz na temat Mojżesza, Dawida i Izajasza, czy Cię od razu wyrzucić z mojego bloga za kpiny, które sobie tutaj robisz?

  Najpierw jest Pan Jezus i Bóg Ojciec potem dopiero Przykazania i ich odpowiednie "rozłożenie". Najpierw mamy szukać Królestwa Bożego. By poszukać tegoż Królestwa trzeba poznać KRÓLA!

  Podałem cytat z Ewangelii Jana a Ty milczysz? Po co mamy rozpatrywać nowo narodzenie skoro nie chcesz rozmawiać o Panu i Bogu, Który może sprawić że człowiek na nowo się narodzi? Komu służył Dawid? Podałem cytat. Komu służył Izajasz? Podałem również cytat. Napisałem o Mojżeszu, który służył Synowi Boga Ojca!

  Admini rzucili Cię na Pierwszą Stronę... Ok! Ale Twój artykuł jest zwykłym szkalowaniem ponieważ udowodniłem Ci, że Bogiem Mojżesza, Izajasza i Dawida był Pan Jezus.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  TO NIE JEST NORMALNE!

  Sądzę keren, że ten facet ma ogromny problem ze sobą, ja widzę u niego coś zupełnie innego. Ja proponuje skończyć z tą jego błazenadą.

  Ta osoba jest jedną z tych, którą nawet gdybyś pochwalił to i tak by się z tobą nie zgodziła!

  Napisał:

  //Z może lepiej będzie, gdy będziemy dyskutować, szukać, porównywać, pod warunkiem skromności wobec nauki Jezusa.//

  Sorry ale to oznacza że musiałbym pójść z tobą na ustępstwa a to jest niemożliwe. Nie będę darł i rozdzielał szat mojego Boga, Jezusa Chrystusa z ekumenią!

  To wszystko, Zawiszo!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @
  WITAM !

  // Syn Boży Prowadził ich przez pustynię i Mojżeszowi za pośrednictwem swojego Anioła przekazał 10 Boskich Praw!//
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Tak to jest prawdą Pan Jezus za pośrednictwem swego anioła przekazał Mojżeszowi na świętej górze prawo 10 -ciu Przykazań Bożych . I nic tu do tego nie można dodać , ani zmienić tak zadecydował Pan Bóg .

  Człowiek który myśli inaczej nie ma Ducha Chrystusowego , nie ma poznania i zrozumienia , taki człowiek wszczyna tylko spory i zwady , które nie prowadzą do Zbawiciela Pana Jezusa . Taki człowiek zapomniał , że to Bóg Ojciec ukrył w Synu swoim Panu Jezusie wszystkie skarby mądrości i poznania i nie ma w nikim innym zbawienia i nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom przez , które mogli być zbawieni .

  Skałą,opoką która prowadziła lud izraelski przez pustyni był Pan Jezus Chrystus .

  Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
  / Ew. Mateusza 15,8-9 /

  Chociaż niektórzy uważają się za ludzi wierzących, to do Syna Bożego modlić się nie chcą, nawet nie odzywają się do Niego.

  Zawisza napisal;

  // Jest jeden Bóg ale w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty //
  -------------------------------------------------------------------------------------
  Jest to nieprawdą , są tylko dwie osoby Boskie , a mianowicie – BÓG OJCIEC I BÓG SYN !

  Cytat , który podał już Grzegorz ;

  Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. / 1 list do Koryntian 8,6 /

  Dla człowieka prawdziwie wierzącego istnieje tylko Bóg Ojciec i tylko Pan Jezus nikt więcej . Współuczestnictwo jest z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem, a nie z bogiem duchem świętym.
 • @
  A TYMCZASEM ....

  Nie ukrywam że chciałbym dowiedzieć się od Rouxa, na temat trzeciej osoby o której wspominał Zawisza!

  Zapewne swoim milczeniem roux zgadza się z Zawiszą, oczywiście nie musi się odzywać, bo kto ja jestem by przywoływać kogoś do tablicy, myślałem tylko że świadkowie lubią wytłumaczyć albo powinni, tak napiszę, tak ważną sprawę jak trójca.

  Cóż, nie wiedziałem że świadkowie też czczą trójcę.

  Ale może jeszcze odpowie, damy sobie, czas.

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @57KerenOr 21:32:04
  Odpowiedzią na twój tekst jest pierwszy mój wpis, a żeby nie było, że znów filozofuję odpowiedziałem słowami Biblii, dokładniej na temat wizerunku Jezusa wypowiem się pewnie na własnym blogu. Z reguły mój pierwszy wpis odnosi się do tematu poruszonego przez autora tekstu

  Wpływu na to, czy mój tekst jest promowany, czy też nie, nie mam żadnego. Temat dekalogu, i twojego zarzutu o niewłaściwe numerowanie powstał znacznie wcześniej niż ten twój tekst, który tu komentujemy.
 • @Zawisza Niebieski
  NAJPIERW ROZMOWA O KRÓLESTWIE BOŻYM I O KRÓLU, POTEM O PRZYKAZANIACH. TAKI JEST BOŻY ROZKAZ!

  Ewangelia według Mateusza 6/33

  Tekst grecki (Textus receptus):

  ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν

  Biblia Warszawska:

  Ale szukajcie NAJPIERW Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

  Biblia Tysiąclecia:

  Starajcie się NAPRZÓD o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

  Biblia Gdańska:

  Ale szukajcie NAPRZÓD królestwa Bożego, i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydano.

  http://www.biblia-internetowa.pl/Mat/6/33.html

  Ale skoro Ty nie chcesz rozmawiać o tym, że Syn Boży był BOGIEM Mojżesza no to ja na Twoją upartość nie mam lekarstwa...

  KONIEC!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

TAGI

ULUBIENI AUTORZY