Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
617 postów 2666 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

WAŻNE SPRAWY BIBLIJNE! (cz. 1)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Boskie Niebo...

 

 

 

Boskie Niebo zamieszkują:

 

1/ Bóg Ojciec

2/ Bóg Syn

3/ Niezliczone ilości Aniołów, którzy nazwani są również Wojskami, Potęgami i Mocami!

 

W Boskim Niebie nie ma dodatkowego Boga zwanego Bogiem Duchem Świętym, "który wraz z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę".

 

Bóg Ojciec posłał na świat Swojego Syna. To Syn Boży jest Orędownikiem za rodzajem ludzkim. To Syn Boży wstawia się za swoim ludem przed Tronem Boga Ojca.

 

Bóg Ojciec przekazał Swojemu Synowi Królestwo a Syn Boży przekazuje Królestwo ludziom wybranym.

 

Syn Boży zasiada na Ojcowskim Tronie a ludzie wierzący zasiądą na Tronie Pana Jezusa!

 

To Pan Jezus posiada Klucze życia i śmierci...


 


 


KOMENTARZE

 • @@
  skąd ty to wszystko wiesz .
 • @fabi
  WIARA NIE JEST SPRAWĄ WSZYSTKICH, FABI!

  Napisałeś do Kerena:

  //skąd ty to wszystko wiesz .//

  Człowiek wierzący w Zbawiciela, zaczyna widzieć i zaczyna słyszeć to, co On do niego Mówi!
  Człowiek wierzący Obdarzony Mądrością Zbawiciela, przyjmuje tylko Jego Nauki, nie przyjmuje nauk ludzkich!

  A żeby być dobrze zrozumianym w tym temacie, przytoczę typowy przykład ludzkiej interpretacji, gdzie ludzkie ego dołożyło trzecią osobę , fałszując w ten sposób Słowa Apostoła Pawła, który godnie reprezentował Naukę Pana Jezusa!

  Obdarzony więc Mocą Bożą, apostoł Paweł mówi wyraźnie:

  ''(5) Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów,

  (6) wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

  (1 list do Koryntian 8:5, Biblia Warszawska)

  Nie potrzeba tu żadnej wielkiej wiedzy i mądrości by zrozumieć że chodzi tu tylko o Ojca i Syna!

  Jan Paweł II, papież którego chwali się za to co robił, sfałszował Słowa Zbawiciela, oszukał ludzi, wprowadzając do katechizmu, i bezczelnie powołując się na podany werset Pawła, dołożył trzecią osobę, osobę ducha świętego, to jest podłe!

  Powracając do twojego pytania: skąd Keren to wie, ja odpowiem za siebie:

  (11) A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane.

  (12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte.

  (13) Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją.

  (14) I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.

  (Ew. Mateusza 13:11-14, Biblia Warszawska)

  Tak, będziecie stale słuchać, a .....wiara nie jest sprawą wszystkich ale zapewniam ciebie że są tacy, którzy wiedzą co piszą, ale większość tego nie dostrzega!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @
  BYM ZAPOMNIAŁ!

  Pozwolę sobie Keren powielić twój wpis, kompletnie się z nim zgadzając!

  //Boskie Niebo zamieszkują:

  1/ Bóg Ojciec

  2/ Bóg Syn

  3/ Niezliczone ilości Aniołów, którzy nazwani są również Wojskami, Potęgami i Mocami!

  W Boskim Niebie nie ma dodatkowego Boga zwanego Bogiem Duchem Świętym, "który wraz z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę".

  Bóg Ojciec posłał na świat Swojego Syna. To Syn Boży jest Orędownikiem za rodzajem ludzkim. To Syn Boży wstawia się za swoim ludem przed Tronem Boga Ojca.

  Bóg Ojciec przekazał Swojemu Synowi Królestwo a Syn Boży przekazuje Królestwo ludziom wybranym.

  Syn Boży zasiada na Ojcowskim Tronie a ludzie wierzący zasiądą na Tronie Pana Jezusa!

  To Pan Jezus posiada Klucze życia i śmierci...//

  .....................................................................

  Jeśli ktokolwiek myśli inaczej, jest w wielkim błędzie!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 21:37:52
  ,, Jan Paweł II, papież którego chwali się za to co robił, sfałszował Słowa Zbawiciela, oszukał ludzi, wprowadzając do katechizmu, i bezczelnie powołując się na podany werset Pawła, dołożył trzecią osobę, osobę ducha świętego, to jest podłe! ,,

  Tu jest coś nie tak ... to skąd wiara w Trójcę wcześniej .
 • @fabi
  SPRAWDZAJCIE SWOICH ''NAUCZYCIELI''!

  Posłuchaj Fabi, sprawdź katechizm i ten zapis odnośnie trzeciej osoby, ja naprawdę nie jestem po to, by cofać się do czasów i osób które narobiły w życiu katolików, zamieszania.

  Nie jestem tym, który ma teraz odkręcać katolicki bałagan i tłumaczyć to całe katolickie zamieszanie i zakłamanie!

  Nie robię tego złośliwie, ja mam to dawno za sobą i dziękuję Zbawicielowi że prawie jednym uderzeniem miecza, Odciął moje poprzednie życie katolickie i Zamienił na Drogę Jego Prawdy!

  Przytoczony przykład fałszowania trzeciej osoby, to tylko malutki przykład, brudu jaki watykan zrobił przez 2000 lat!

  Pan Jezus Mówi: ''chodźcie do mnie wszyscy...jeśli więc chcesz znać prawdę, idź tylko do Niego i postaraj się nie obracać za siebie!!

  Nowo narodzenie, którego nie rozumiał Nikodem, to właśnie porzucenie dotychczasowego swojego życia, czyli brudu który nagromadził się w moim mózgu, przez kłamliwe nauki i poczynania ludzi wyzutych z prawdy!

  Metanojas, grecki przekład lepiej to oddaje, ZMIANA MYŚLENIA i tę zmianę może Dać tobie (Objawić) Pan Jezus, nikt inny!!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @fabi
  DEMONICZNA NAUKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II NA TEMAT "TRÓJCY"!

  Tak fabi, wiara w trójcę "jest od wielu lat". Ludzie źle zrozumiawszy pewne cytaty doszli do wniosku, że oprócz Boga Ojca i Boga Syna, w Niebie istnieje również BÓG DUCH ŚWIĘTY.

  A potem to już poszło z górki... Kłamstwo powielane tysiące razy "stało się prawdą".

  Grzegorz przytoczył Ci mowę Pawła Apostoła. Nadmienione tam jest, że dla ludzi istnieje tylko Bóg Ojciec oraz Jego Syn. Co w takim razie fabi "jest nie tak"?
  Pan Jezus Powiedział, że przyjdzie w Chwale Boga Ojca z Aniołami Mocy Jego. Zatem Zbawiciel już wcześniej mówił podobnie jak Paweł, o Sobie i o Swoim Ojcu.

  No i to kłamstwo papieża Jana Pawła II... Haniebna, perfidna i diabelska nauka uwielbianego papieża Polaka. Posłuchaj!

  Nauka nr 285 - Katechizm Kościoła Katolickiego!

  Cytat na temat "trójcy"!

  "258 Cała ekonomia Boża jest WSPÓLNYM DZIEŁEM TRZECH OSÓB BOŻYCH. Podobnie bowiem, jak Trójca ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie 78 . "Ojciec, Syn i Duch Święty nie są trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą" 79 . Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości.

  W ten sposób KOŚCIÓŁ, POWOŁUJĄC SIĘ NA NOWY TESTAMENT 80 , WYZNAJE: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO" 81 . Właściwości Osób Boskich objawiają się przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego".

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

  Powyżej masz zaznaczone, że "KOŚCIÓŁ, POWOŁUJĄC SIĘ NA NOWY TESTAMENT , WYZNAJE: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO".

  Ów cytat to wierutne kłamstwo i szalbierstwo papieża Jana Pawła II. Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian mówił, że dla ludzi wierzących istnieje TYLKO Bóg Ojciec oraz JEGO SYN.

  Dodanie do mowy Apostoła Pawła słów "JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO" jest dowodem kpin i cynizmu uwielbianego Polaka.

  Zresztą pewnego dnia ten człowiek może zostać za to ukarany!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • BÓG OJCIEC - BÓG SYN - ANIOŁOWIE !!!!!
  Witam !

  Nie istnieje trzecia osoba w niebie zwana Bogiem Duchem Świętym !
  Nie ma trzeciej osoby w niebie( tzw. Trójcy )

  Cytat , który już przytoczył grzegorz ;

  Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec , z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy , i jeden Pan , Jezus Chrystus , przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy ( I list Pawła do Koryntian 8,6 )

  Dla ludzi wierzących istnieje tylko Bóg Ojciec, oraz tylko Bóg Syn Pan Jezus i nikt więcej !!!

  Pozdrawiam!
 • @fabi
  "TOŚMY" SOBIE POGADALI PRAWDA FABI?

  Może jeszcze masz coś do dodania?


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  MOŻNA TO KEREN, JESZCZE INACZEJ UJĄĆ!

  Fabi, czy masz jeszcze coś do milczenia !? :-)

  To było z góry do przewidzenia, chłop sprawdził zapis katechizmowy i nagle wsiąkł!

  Okazuje się że, nie zawsze milczenie jest złotem !

  W ogóle dziwię się że zabrał głos, zresztą co to za głos, zastawmy to , przecież tak dokładnie wyglądają wiadomości wielu katolików!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  MILCZENIE MOŻE OKAZAĆ SIĘ TRAGEDIĄ CZŁOWIEKA!

  Napisałeś:

  "Okazuje się że, nie zawsze milczenie jest złotem!".

  No cóż, to prawda a w sprawach dotyczących wiary milczenie może być podszeptem szatana!

  Cytat:

  "2 głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz". 

  2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4/2

  http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Tm/4.php


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY