Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
617 postów 2666 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PAN JEZUS UMARŁ ZA SPOŁECZNOŚĆ LUDZI WYWOŁANYCH!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Syn Boga Ojca umiłował wywołanych i wydał za nich Samego Siebie!

 

Ten, kto czyta moje wpisy wie bardzo dobrze o tym, że (zgodnie z kopiami greckimi), niebiblijnemu wyrazowi „kościół” przywracam prawdziwy sens i prawdziwe znaczenie.

 


 

Grecki wyraz „ekklesia” bez problemu przetłumaczyć możemy na nasz rodzimy język, ponieważ wyraz ten oznacza „wywołanych” ludzi z tego świata.


 

Owe „kaleo” to wołanie Baranka Bożego... Wołanie to usłyszeli Apostołowie i inni uczniowie Zbawiciela gdy do ich serca wpadły Słowa Mistrza: „Pójdź za Mną!”.

 

Tak, bezapelacyjnie wyraz „ekklesia” oznacza społeczność uczniów Chrystusowych wywołanych z tego świata pełnego kłamstw, oszczerstw i kalumnii!

I za tą społeczność Umarł Pan i Bóg – Jezus Chrystus na krzyżu!


Za tą i tylko za tą a nie za inną! 

eszcze raz by nie było niedomówień:


Apostoł Paweł pisze do Efezjan w Piątym Rozdziale, iż Zbawiciel umarł za ową opisaną przeze mnie wyżej społeczność ludzi.


Tekst oddaję zgodnie z oryginałem!


25 Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował wywołanych i wydał za nich samego siebie26 aby ich uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, 27 aby osobiście stawić przed sobą wywołanych jako chwalebnych, nie mających   skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby byli święci i nieskalani”. 

 


 

Pewnego dnia wszyscy przeciwnicy Syna Bożego i Jego Ojca zostaną unicestwieni „w jeziorze ognia i siarki”, ponieważ "jezioro ognia i siarki" nie oznacza oczyszczenia, (jak chcą niektórzy) a ostateczne zniszczenie!

 

 

eżeli chcesz Czytelniku to zobacz również:

 

57kerenor.neon24.pl/post/142373,wazne-sprawy-biblijne-cz-1

 

 

KOMENTARZE

 • @
  DO JEDYNKOWICZA!

  Mam nadzieję, że zgadzasz się z Apostołem Pawłem? No i gdybyś sprawdził w Słowniku wyraz "ekklesia" to również przyznałbyś mi rację, czyż nie?!

  Jest jeszcze jedna opcja: Nie masz czasu na takie głupoty jak SPRAWDZANIE! To Cię usprawiedliwia!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @
  MODLITWA PANA JEZUSA DO BOGA OJCA ZA LUDEM WYBRANYM A NIE ZA ŚWIATEM!

  EWANGELIA WEDŁUG JANA ROZDZIAŁ 17!

  "1 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: "Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 2 i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.

   3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. 5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

  6 Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.

   9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. 10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.

  13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 

  18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

  20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.

  23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".

  http://m.neon24.pl/1249f81895fc111134a53abae4819d3c,0,0.gif

  http://m.neon24.pl/d8601a10675a31445aa7b38b04ee8221,0,0.jpg wróć uwagę Czytelniku na wyrwane przezez mnie fragmenty Modlitwy Zbawiciela:

  "dał życie wieczne WSZYSTKIM TYM, KTÓRYCH MU DAŁEŚ". - werset 2

  "KTÓRYCH MI DAŁEŚ". - werset 6

  "Ja za nimi proszę, NIE PROSZĘ ZA ŚWIATEM". - werset 9!

  "ONI NIE SĄ ZE ŚWIATA". - werset 16

  "A ZA NICH JA POŚWIĘCAM W OFIERZE SAMEGO SIEBIE". - werset 19!

  "Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, KTÓRZY DZIĘKI ICH SŁOWU BĘDĄ WIERZYĆ WE MNIE;". - werset 20!

  "Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem I ONI POZNALI". - werset 25

  "Objawiłem IM Twoje imię i nadal będę objawiał". - werset 26

  http://m.neon24.pl/1249f81895fc111134a53abae4819d3c,0,0.gif

  Niektórzy na tym Portalu chcieliby by Syn Boga Ojca Dał zbawienie wszystkim ludziom wszystkich czasów. To po prostu kpina z Jego Odkupieńczej Śmierci! Arcykapłańska Modlitwa Pana Jezusa przeczy obecnym tutaj kłamcom!

  ...

  "Ja za nimi proszę, NIE PROSZĘ ZA ŚWIATEM".


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • ZBAWIENI BĘDĄ TYLKO NIELICZNI ......
  Nigdzie w Piśmie Świętym nie przeczytałem i nie zauważyłem żeby było napisane , że Pan Bóg zbawi wszystkich ludzi / wierzących i niewierzących razem i to w jednym czasie / . Nigdzie nie jest napisane w Biblii , że wszyscy ludzie będą zbawieni . Natomiast przeczytałem w Nowym Testamencie w liście Pawła do Efezjan w rozdziale 5 ,5 ;

  GDYŻ TO WIEDZCIE NA PEWNO, IŻ ŻADEN ROZPUSTNIK ALBO NIECZYSTY, LUB CHCIWIEC, TO ZNACZY BAŁWOCHWALCA, NIE MA UDZIAŁU W KRÓLESTWIE CHRYSTUSOWYM I BOŻYM / List Pawła do Efezjan 5,5 /

  Przeczytałem również w I liście Piotra w rozdziale 4,18 ;

  A JEŚLI SPRAWIEDLIWY Z TRUDNOŚCIĄ DOSTĄPI ZBAWIENIA , TO BEZBOŻNY I GRZESZNIK GDZIEŻ SIĘ ZNAJDĄ / I List Piotra 4,18 /

  ZATEM , NIE WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ ZBAWIENI !!!
  No ale są tu tacy , którzy twierdzą inaczej i nie chcą się zgodzić z Panem Jezusem i wprowadzają swoje prawo i swoją naukę .

  Zbawiciel , Pan Jezus umarł na krzyżu tylko za ludzi wierzących , tylko za tych , których wywołał z tego świata . Nie wszyscy ludzie będą zbawieni , tylko ci co czynią wolę Boga Ojca :

  Pan Jezus mówi wyraźnie w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7,21 ;

  Nie każdy , kto do mnie mówi ; Panie , Panie, wejdzie do Królestwa Niebios ; lecz tylko ten , kto pełni wolę Ojca mojego , który jest w niebie / Ew. Mateusza 7,21 /

  ZBAWIENI BĘDĄ NIELICZNI !!!!!

  Cytat , Ewangelia Łukasza rozdział 13, 22-30 ;

  I obchodził miasta i wioski , nauczając , i zdążał w kierunku Jerozolimy . I rzekł ktoś do Niego ; Panie czy tylko niewielu będzie ZBAWIONYCH ? On zaś rzekł do nich ; Starajcie się wejść przez wąską bramę , gdyż wielu , powiadam wam , będzie chciało wejść , ale nie będą mogli ……….. / Ew. Św. Łukasza 13,22-30 /

  Pan Bóg umarł na krzyżu , przelewając swoją drogocenną krew tylko za ludzi , którzy uwierzyli w Niego i którzy przestrzegają Jego Prawo i Jego Naukę Świętą . Zbawiciel , Pan Jezus umarł na krzyżu tylko za ludzi wierzących , tylko za tych , których wywołał z tego świata . Nie wszyscy ludzie będą zbawieni . I tak któregoś dnia wszyscy się o tym dowiedzą . Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać !


  POZDRAWIAM.
 • @jassy27 Keren!
  NIC DODAĆ, NIC UJĄĆ!

  Ja ze swej strony mogę napisać że wszystko , no prawie wszystko co można było napisać , napisaliście!

  Większość tutaj czytających nie rozumie Nauki Zbawiciela, nie rozumie po co Przyszedł Pan Jezus!

  Pan Jezus, BĘDZIE NAGRADZAĆ I KARAĆ, takie jest Jego Prawo i takie jest Jego postanowienie, z tym postanowieniem Przyszedł do tych, którzy przyjmą Jego Naukę!

  Tak, Zbawiciel umarł na krzyżu tylko za ludzi wierzących!!!

  Kto tego nie rozumie jest pusty i brak mu mądrości!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY