Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

SZCZĘŚLIWA MIĘDZY NIEWIASTAMI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kolana katolików są ze spiżu!

 

Modlitwy do Marii są niezgodne z Ewangelią Pana i Boga Jezusa Chrystusa.

 

est tylko Jedna Osoba dana ludziom, Która jednocześnie Jest Ojcowskim Pośrednikiem. To Pan Jezus który umarł i zmartwychwstał.


Apostoł Piotr o Zbawicielu powiedział:


"12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż  nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni". 


Dzieje Apostolskie 4/12


//www.nonpossumus.pl/ps/Dz/4.php


 

Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia!

 


 

Nie ma w Biblii najmniejszej nawet wzmianki mówiącej o tym, że do Marii można się modlić. Nie ma choćby z przyczyny opisanej powyżej jak i z tej, że tej kobiety zgodnie z Bożym Prawem nie ma w Niebie.

Pan Jezus ustanowił swój dzień zmartwychwstania dla rodzaju ludzkiego. On zmartwychwstał blisko 2000 lat temu a wszyscy ludzie przez Niego wybrani odziedziczą żywot wieczny w dniu powtórnego Jego przyjścia.


Ewangelia według Jana 14:2, 3


"2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce,  przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem".


//www.nonpossumus.pl/ps/J/14.php


Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie!Oraz  
2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:8


"7 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 8 Na ostatek  odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia,  a nie tylko mnie,  ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego".


//www.nonpossumus.pl/ps/2_Tm/4.php


Odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan!Maria nigdy nie życzyłaby sobie takich hołdów jakie oddają jej Polacy. 
Mówiąc dobitniej, Polacy i inni rozsiani po świecie katolicy nie zgadzają się z wyżej wymienioną. 


"Szczęśliwą zwać mnie będą wszystkie pokolenia ziemi" - oto jej prorockie słowa wypowiedziane blisko 2000 lat temu.


Katolik jednak kompletnie ignoruje jej proroctwo. Dla niego Maria jest: 

Królową Niebios, Pośredniczką, Orędowniczką, Pocieszycielką, Królową Aniołow, Królową Apostołów, Królową Polski...I pomyśleć, że Bóg Ojciec tylko i wyłącznie Syna Swego dał rodzajowi ludzkiemu przed którym ludy narody i języki zgiąć powinny swoje kolana...  

 

Katolickie kolana są jednak ze spiżu!

 


  

KOMENTARZE

 • MARIA MIAŁA BYĆ NAZWANA SZCZĘŚLIWĄ MIĘDZY NIEWIASTAMI , A NIE - KRÓLOWĄ , POŚREDNICZKĄ , POCIESZYCIELKĄ -
  Pan Jezus nikt inny i tylko On został posłany do ludzi przez Boga Ojca . Ludzie zapomnieli całkowicie o Ojcowskim darze , którym jest Zbawiciel Pan Jezus , zapomnieli całkowicie o Woli Boga Ojca i o jego rozkazie : TEN JEST SYN MÓJ UMIŁOWANY , KTÓREGO SOBIE UPODOBAŁEM , - JEGO SŁUCHAJCIE - / Ew. Mateusza 17,5 / , I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA / Dzie. Apostolskie 4,12 / , DLATEGO TEŻ BÓG WIEKCE GO WYWYŻSZYŁ I OBDAŻYŁ GO IMIENIEM , KTÓRE JEST PONAD WSZELKIE IMIĘ . ABY NA IMIĘ JEZUSA ZGINAŁO SIĘ WSZELKIE KOLANO NA NIEBIE I NA ZIEMI , I POD ZIEMIĄ / List Pawła do Filipian 2,9-10 /


  A dziś co robią ludzie ? modlą się do Marii i nie tylko na dodatek klękają przed nią . Modlą się do jej obrazów i do jej figur jest to bałwochwalstwo . A przecież nie taka była Wola Boga Ojca !


  Maria , miała być nazywana szczęśliwą między niewiastami , a nie królową. Miała być nazwana szczęśliwą między niewiastami , a nie pośredniczką i pocieszycielką. Marii nie ma w niebie , Maria śpi w prochu ziemi i oczekuje na przyjście Zbawiciela Pana Jezusa i to Pan Jezus ustanowił swój czas zabrania ludzi wierzących do siebie , a nie człowiek. Wniebowzięcie Marii jest to kłamstwo wymyślone przez katolickich nauczycieli i przez ludzi niewierzących w naukę Zbawiciela Pana Jezusa . A ludzie zamiast umiłować Boską Chwałę , umiłowali własną naukę , którą nazywają tradycją , a naukę Bożą mają za nic ; A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy / Ew. Jana 3, 13-14 / , Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem / Ew. Jana 14, 1-3 /


  Szkoda i jest to bardzo przykre , że katolicy , świadkowie , adwentyści i inne wyznania na kuli ziemskiej nie chcą pokłonić się Panu Jezusowi , nie chcą przed nim zgiąć swoich kolan , nie chcą się do Pana Jezusa modlić i prosić Go o cokolwiek w imieniu Jego . Ukochany Bóg Ojciec Syna Swego nam dał nie Marię, tylko Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa nikogo innego nie posłał do ludzi ; Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego Dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny./Ew. Jana 3,16 /


  Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane ,aby ludzie wierzący modlili się do Marii . Nie wolno się jej kłaniać , nie wolno się do niej modlić , nie wolno nazywać jej królową, pośredniczką i pocieszycielką , jest to bałwochwalstwo.

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  /Keren napisał ; I pomyśleć, że Bóg Ojciec tylko i wyłącznie Syna Swego dał rodzajowi ludzkiemu przed którym ludy narody i języki zgiąć powinny swoje kolana... /

  ---------------------------------------------------------------------------------------


  Jest to prawda ! tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek . Maria dziś śpi w prochu ziemi i oczekuje na przyjście Zbawiciela Pana Jezusa i na pewno nie życzy sobie , ażeby przed nią podać na kolana ?
 • @ALL
  MARIA NIE MOŻE BYĆ NAZWANA MATKĄ BOSKĄ!

  http://m.neon24.pl/e0fb1428766bcc94cb248cbabfcafe7b,0,0.jpg

  Maria jak każdy człowiek posiadała swoje dobre jak i złe strony. Miała wady i zalety! Jednak Pan Bóg wybrał ją spośród wielu niewiast do roli jakże ważnej w dziejach ludzkości. Źle napisałem! Powinienem napisać, że Maria została wybrana do roli nie mieszczącej się w ocenach według kategorii ludzkiej.

  Oto upodobało się bowiem Bogu Ojcu oraz Panu Jezusowi, że ta wybrana izraelitka urodzi TEGO, który przed wiekami świat stworzył.

  Zatem owa służebnica Pańska Mocą Bożą zachodzi w ciążę by po dziewięciu miesiącach (lub po dziesięciu księżycowych), wydać na świat Pana Boga.

  http://m.neon24.pl/878974f0bb4a82e638223fd8538483d0,0,0.jpg ednak błędem jest nazywanie Marii "Matką Boską", ponieważ to co się w niej poczęło, jak powiada Pismo, było Synem Bożym a nie ludzkim! Błędem jest nazywanie Marii "Matką Boską", skoro, mówiąc kolokwialnie "użyczyła Mu swojego łona" a nie dała Mu początku!

  Użyję tutaj innego porównania dla lepszego zrozumienia!
  Przykład świadomie wymyślam, nie dlatego by obrazić Zapis Biblijny ale dlatego, by jak wspomniałem... lepiej zrozumieć!

  Wyobraźmy sobie, że zamiast zjawiającego się Anioła Gabriela, na kilka miesięcy przed ciążą do Marii przemówiłby Sam Pan Jezus Chrystus. Załóżmy, że Jego Słowa by brzmiały:

  "Mario, Ciebie wybrałem by cieleśnie, tak jak dzieje się to z każdym człowiekiem, przyjść na ten świat. Moc Boża sprawi, że pojawię się w Twoim łonie a Ty będąc pod Bożą Opieką urodzisz mnie jako człowieka".

  Czyż Maria uznałaby wtedy, że jest Matką Boga? Oczywiście, że nie! I dlatego Pismo Święte milczy na temat jakichkolwiek wyróżnień Marii, typu, "Matka Boska", czy "Królowa Niebios", lub "królowa Apostołow".

  Takich bredni nauczyli katolików papieże i biskupi. Jedno czym Maria chwalić się powinna i z czego faktycznie robi użytek to to, że była "szczęśliwą pomiędzy niewiastami". Tak, to prawda!

  http://m.neon24.pl/50ac82944b5cb3303bc37ef98f0cd443,0,0.jpg

  Jassy słusznie napisał:

  "Maria, miała być nazywana szczęśliwą między niewiastami, a nie królową. Miała być nazwana szczęśliwą między niewiastami, a nie pośredniczką i pocieszycielką. Marii nie ma w niebie, Maria śpi w prochu ziemi i oczekuje na przyjście Zbawiciela Pana Jezusa i to Pan Jezus ustanowił swój czas zabrania ludzi wierzących do siebie, a nie człowiek.

  Wniebowzięcie Marii jest to kłamstwo wymyślone przez katolickich nauczycieli i przez ludzi niewierzących w naukę Zbawiciela Pana Jezusa... Ukochany Bóg Ojciec Syna Swego nam dał nie Marię ".


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr Jassy!
  MARIA W PROCHU ZIEMI OCZEKUJE POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA ZBAWICIELA!

  To nikt inny, jak człowiek, na przełomie swoich pewnych dziejów, zmienił oblicze tej kobiety, i umieścił ją bardzo wysoko. Jak wysoko? Wszyscy bardzo dobrze wiemy.

  Niezrozumienie tego problemu polega na tym, że osoba Marii utożsamiana często z tak zwaną rodzicielką, matką, macierzyństwem, osobą godną szacunku i zrozumienia, została wywyższona przez ludzi (kult) do rangi wyższej od swego Syna Zbawiciela, Któremu służyła wiernie do końca swego życia.

  Miliony ludzi, zwracający większą uwagę na zewnętrzny wizerunek tej osoby a nie na biblijny, zostało zwiedzionych, nie dostrzegając w niej osoby, która miała do wykonania pewne zadanie, jak np. Jan Zanurzający czy inni Boży wybrańcy.

  Miliony kobiet na całym świecie z zapartym tchem kieruje swe niezgodne modlitwy do Marii, która według Prawa Bożego, DOPIERO podczas Drugiego Przyjścia Pana Jezusa odziedziczy zbawienie!

  ...Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I Anioł odszedł od niej.

  …służebnica Pańska… służebnica Pańska...Warto zapamiętać!

  Któż to zrozumie? Komuż oprócz Marii było to jeszcze objawione, czy żyli w tamtym czasie ludzie, którzy rozumieli doskonale proroctwo Izajasza mówiące: Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

  Tak, znam takich i dziękuję Panu, że mogę ich przedstawić. To oni, Magowie, którzy przyszli oddać pokłon Panu Jezusowi! To oni kierowani Nadziemską Siłą im tylko znaną, zmierzają z odległych zakątków ziemi do miejsca wyznaczonego, by oddać pokłon Temu, Któremu on się należy.

  ... Gdzie jest ten nowo narodzony król Judejczyków? Widzieliśmy, bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

  …Oddać Mu pokłon...Warto zapamiętać!

  Komu tak bardzo zależy na tym, by z Marii, służebnicy Pańskiej zrobić osobę Niebiańską wysłuchującą swoich wiernych!? Komu tak bardzo zależy na tym by zamiast Zbawicielowi, oddawano pokłon Marii!?

  Czy wy katolicy wiecie, któż jest tym który wprowadza swoje nauki, ja wiem i odpowiem, szatan!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY