Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

O tym jak Stefania Polkowska kpiny z P. Jezusa sobie robiła!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bóg Ojciec posłał tylko i wyłącznie własnego Syna!

 

Pod poniższym adresem Czytelnik znajdzie artykuł na temat mniszek benedyktyńskich

www.styl.pl/magazyn/news-duchowosc-benedyktynska-jak-zyja-mniszki-w-klasztorzeklauzu,nId,2563160#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

DEMON ZA ŻELAZNĄ FURTĄ! Luźno...


araz, zaraz a co oznaczają te numery kont pod artykułem? Żarty sobie stroicie? Przecież te kobiety z własnej woli zamknęły się za murami i odizolowały od społeczeństwa.


 

Z własnej woli wybrały. No może pomógł im szatan w tym wyborze  ale jednak ... Nie głoszą te Panie Dobrej Nowiny o Panu Jezusie i o Bogu Ojcu no, i... niezgodnie z Ewangelią modlą się do nieżyjącej od wielu, wielu wieków "Marii". Czyż Pan Jezus do takiego postępowania namawiał? Czy kazał zamykać się w klasztorach? Nie! Pan Jezus Rozkazał iść do ludzi i głosić im o Jego miłości.


"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody...". Tak powiedział Pan Jezus!


Toż to szalbierstwo jakieś za tymi klasztornymi furtami się dzieje! Demonizm jakowyś spoziera z okien. Bóg Ojciec posłał tylko i wyłącznie własnego Syna i liczy się reguła życia Pana Jezusa a nie jakiegoś Benedykta!

 


 

Cytat o Panu Jezusie:


"12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni".


Dzieje Apostolskie 4/12!


"Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia"!


Czy Pani kpi sobie z mowy Apostoła Pani Stefanio Polkowska? I owszem kpi sobie Pani nie tylko z mowy Apostoła Piotra ale i z Samego Boga Ojca, Który Syna Swego nam Dał! Tylko Syna i nikogo więcej!

 


 

Cytat z Artykułu Pani Izabeli Grelowskiej:


"Po obiedzie wspólnie idziemy na krótkie dziękczynienie przed Matkę Bożą i śpiewamy tradycyjną pieśń".


 I to właśnie jest pogaństwo!
KOMENTARZE

 • Keren
  POGAŃSTWO, POGAŃSTWO I RAZ JESZCZE ....

  Napisałeś:

  //Czy Pani kpi sobie z mowy Apostoła Pani Stefanio Polkowska? I owszem kpi sobie Pani nie tylko z mowy Apostoła Piotra ale i z Samego Boga Ojca, Który Syna Swego nam Dał! Tylko Syna i nikogo więcej!//

  Oboje Keren wiemy że szatan zamknął ich w murach by, nie głosiły ewangelii , oboje wiemy że nie potrzeba żadnego muru by stać się niewolnikiem szatana.
  Niewolnikiem szatana staje się człowiek wtedy kiedy woli słuchać nauk wypaczonych nauczycieli, którym poprzez zamknięcie w klatce , umysł stępiał i zdziwaczał!

  I tu wspaniale kłania się przykład Teresy z Kalkuty który miała miłość do ludzi, a nie miała miłości do Zbawiciela, dlatego wywyższając Marię dostrzegła pustkę na końcu życia w swoim sercu.

  Gdyby wiernie służyła Panu Jezusowi a nie mitowi, lukę w jej sercu uzupełniłby Zbawiciel a tak wiara którą miała(pusta) w Marię, odebrała jej rozum!

  Nikt inny, tylko Pan Jezus Daje Siły , Daje Moc, Daje Wiarę i Siłę przetrwania na dalsze lata!

  Napisałeś:

  //Zaraz, zaraz a co oznaczają te numery kont pod artykułem? Żarty sobie stroicie? Przecież te kobiety z własnej woli zamknęły się za murami i odizolowały od społeczeństwa.//

  Oczywiście, ale ten ich wspaniały lep na muchy pod pokrywką krzywdy, wywrze na ludzi zapewne litość! Bo tylko o to chodzi w tym wszystkim!

  Jak nie wiesz o co chodzi to, chodzi o ....

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • Pan Jezus powiedział ; Idzcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody , chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego .
  Witam .

  Klasztory, czy siostry zakonne, to kolejny przykład ludzi , którzy odrzucają i poniżają Naukę Pana Jezusa . to kolejny przykład ludzi , którzy nie przestrzegają i nie wykonują Woli Boga Ojca , który tylko Syna swego dał ludziom nikogo innego nie posłał do ludzi , aby świat był przez Niego Zbawiony .

  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny / Ew. Jana 3,16 /

  Żadna świątynia , czy klasztory , czy jeszcze inne budowle przez człowieka zbudowane nie prowadzą do Zbawiciela Pana Jezusa . Ponad 2000 lat temu wszystkie świątynie zostały zniesione przez Pana Jezusa , ponad 2000 lat obowiązuje Nowe Prawo , które przyniósł Pan Jezus z samego nieba od swojego Taty Boga Ojca . Od tej chwili sprawa wyznawania Pana Boga uległa zmianie i nie potrzeba do tego żadnych klasztorów czy świątyń ręką ludzką uczynionych , litera nic nie znaczy . Apostoł Paweł opisuje to w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17 ;

  Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko / Dzieje Apostolskie 17,24-25 /

  Kolejny przykład to mowa Szczepana w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich ;

  Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych , jak mówi prorok ; Niebo jest tronem moim , a ziemia podnóżkiem stóp moich ; Jaki dom zbudujecie mi , mówi Pan. Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego ? / Dzieje Apostolskie 7 , 48-53 /

  Dziś człowiek wierzący w Pana Jezusa , nie potrzebuje żadnej świątyni czy klasztoru , aby się modlić czy oddawać cześć i chwałę Panu Jezusowi , bo taki człowiek wierzący jest / Świątynią Bożą / i żadna inna świątynia nie jest mu potrzebna do zbawienia tylko Pan Jezus i Jego Nauka Święta , tak zadecydował Bóg Ojciec .

  Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? . Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście/ I List Pawła do Koryntian 3,16-17 /

  I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w DOM DUCHOWY , w kapłaństwo święte , aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA / I List Piotra 2,5-10 /

  Keren napisałeś ;

  // Z własnej woli wybrały. No może pomógł im szatan w tym wyborze ale jednak ... Nie głoszą te Panie Dobrej Nowiny o Panu Jezusie i o Bogu Ojcu no, i... niezgodnie z Ewangelią modlą się do nieżyjącej od wielu, wielu wieków "Marii". Czyż Pan Jezus do takiego postępowania namawiał? Czy kazał zamykać się w klasztorach? Nie! Pan Jezus Rozkazał iść do ludzi i głosić im o Jego miłości. //


  Nigdzie w Piśmie Świętym nie przeczytałem , że człowiek powinien modlić się do Marii, czy zamykać się w klasztorach ???

  Przeczytałem natomiast w Ewangelii Mateusza , że Bóg Ojciec Syna swego dał , a nie Marię ;

  TEN JEST SYN MÓJ UMIŁOWANY , KTÓREGO SOBIE UPODOBAŁEM , JEGO SŁUCHAJCIE / Ew. Mateusza 17,5 /

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne / Ew. Jana 3,16 /

  Każdy więc , który mnie wyzna przed ludzmi , i Ja wyznam przed Ojcem moim , który jest w niebie. Ale tego , kto by się mnie zaparł przed ludzmi , i Ja się zaprę przed Ojcem moim , który jest w niebie / Ew. Mateusza 10,32 /

  Jedyną Drogą do Boga Ojca jest tylko Pan Jezus.

  Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego , a wszystko inne będzie wam dodane / Ew. Mateusza 6,33 /

  Nigdzie w Piśmie Świętym nie przeczytałem , że należy modlić się do Marii , papieży , figur , obrazów itp. Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego umiłowanego Syna Pana Jezusa nikogo innego nie posłał . Człowiek , który nie modli się do Pana Jezusa i w modlitwie omija Zbawiciela ten nie wykonuje woli Boga Ojca .

  Ludzie czytajcie Pismo Święte i sprawdzajcie swoich nauczycieli !!! Ale najpierw zegnijcie swoje kolana przed majestatem Pana Jezusa i proście Go o przebaczenie i zrozumienie Jego Nauki i Jego prawa świętego ! Pan Jezus powiedział w ewangelii Jana ; BO BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE . / Ew. Jana 15,5 /

  Pozdrawiam!
 • Zbiór kretynizmów
  charakterystycznych dla przeróżnych odłamów heretyckich.
  Jak się te herezje sprawdzają (po owocach ich poznacie), widzi chyba każdy, nawet mało rozgarnięty.
  Kobiety "pastorami", akceptacja zboczeń, czołobitność wobec judaizmu,
  ba - otwarcie na islam, rzeź nienarodzonych dzieci i wsadzanie do więzień tych, którzy chcą o tym przestrzegać.
  Dalej.
  Podstawa totalitaryzmu i łupieżczej władzy o zbrodniczych zapędach.

  No i ból największy, to życie konsekrowane, w szczególności zakony, które jako pierwsze zostały przez heretyków zrabowane (może heretyckie państwa oddadzą teraz własność KK, którą zagrabiły), a mnisi rozegnani lub wymordowani.
  Oj rabowałoby się dalej, nieprawdaż?
  Wiadomo, szatan nie cierpi osób poświęconych i poświęcających się Bogu.
  Drugi, a w zasadzie pierwszy ból, to Matka Boża wybrana przez Stwórcę znającego przyszłość już w czasie stworzenia świata.
  Wybrana, by urodzić Syna, prawdziwego i jedynego Boga w Trójcy.
  Oj uważajcie,
  bo nie wiadomo, czy za obrazę Swojej Matki, Syn nie będzie karał bardziej, jak za co innego.
  Każdy syn rozliczyłby działania skierowane przeciw swojej matce.
  Co dopiero Syn doskonały, a Bóg jest doskonały.
 • @AlexSailor
  NIE ZNASZ ROZKAZU BOGA OJCA, IDŹCIE DO SYNA!!

  Gdyby katolik znał Naukę Pana Jezusa , wiedziałby że :

  (46) A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić.

  (47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić.

  (48) A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi?

  (49) I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!

  (50) Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

  (Ew. Mateusza 12:1-50, Biblia Warszawska)

  Wiedziałby że Pan Jezus Stawiał Najwyżej Naukę Swego Ojca i nikt inny nie mógł Mu doradzać w sprawach WIARY!

  To Bóg Ojciec wybrał Pana Jezusa jako Tego, przed którym powinno zginać się wszelkie kolano a nie żadną Marię!!

  W przytoczonych cytatach tę zależność i wyższość widać gołym okiem i Słowa o wyższości Nauk Ojca nad Marią nie powinny nikomu sprawiać trudności, jednak wy katolicy jesteście mądrzejsi od Boga Ojca i wiecie lepiej!

  Mało tego, robicie z nich jakąś trójcę jak w filmach scence-fiction gdzie w jednym ciele występują trzygłowe smoki, to jest paranoja kompletna i kiedyś za te BZDURY które ludziom wpajacie, odpowiecie!

  ''Któż jest moją matką? I kto to bracia moi? '' Piękny przykład pokazujący , kogo mamy słuchać i do kogo w dalszych wersetach nawiązuje Pan Jezus!

  P.s Jeśli chcesz wiedzieć to Marii tu nikt nie obraża tylko są ludzie tutaj którzy wiedzą jaką rolę miała spełnić i po prostu umrzeć!

  MARI NIE MA W NIEBIE , LEŻY W PROCHU ZIEMI I OCZEKUJE PRZYJŚCIA POWTÓRNEGO, PANA JEZUSA!

  OBUDŹCIE SIĘ I CZYTAJCIE PISMO ŚWIĘTE!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @AlexSailor
  PRZYGANIAŁ KOCIOŁ GARNKOWI!

  Alex, rozpędziłeś się chłopie, czyli napiszę tak: Nie jesteśmy protestantami a tym samym nie pielęgnujemy protestanckiej heretyckiej nauki i protestanckiego postępowania. Historia? Owszem, historia protestanckich grup wyznaniowych również spływa krwią. Katolicy mają swoją haniebną Inkwizycję a protestanci swoje diabelskie wojny religijne!

  Czyli przyganiał kocioł garnkowi! Zatem spokojnie Alex... Gdybyś poczytał trochę nasze wcześniejsze komenty i artykuły to wiedziałbyś o tym, że ani ze Świadkami... ani z Adwentystami ani z katolikami i protestantami nam „nie po drodze”.

  Piszesz, że zakony zostały zrabowane przez heretyków! Domyślam się, że właśnie protestantów masz na myśli. Ale przecież to nie heretyccy protestanci rozpoczęli tę wojnę... To papieże i biskupi już bardzo dawno temu zawarli umowę z cesarstwem rzymskim i zagrabili biskupstwa tym, którzy nie uznawali biskupiej władzy Rzymu! Trochę historii proponuję...

  A teraz sprawa ważniejsza! Piszesz o Marii: „Wybrana, by urodzić Syna, prawdziwego i jedynego Boga w Trójcy”.

  Pan Jezus jedynym i prawdziwym Bogiem w Trójcy? A co to za heretyckie zdanie jest? Nie Alex! Pan Jezus Jest Jedynym i Prawdziwym Bogiem, który zasiadł po Prawicy Ojca. I to wszystko. O jakiejś trójcy to TY możesz pisać katolikowi ale nie mi.

  Apostoł Paweł Tobie i tak zwanym protestantom na temat trójcy przeczy! To Wy postanowiliście ustanowić w Niebie dodatkową osobę BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO! I co jeszcze? Uzgodniliście między sobą, że ów BÓG DUCH ŚWIĘTY, wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałą. Bzdura totalna!

  Namówiliście ludzi by modlili się do owej TRZECIEJ BOSKIEJ OSOBY! To demoniczna nauka, ponieważ wymieniony wcześniej Paweł mówi, że dla nas istnieje tylko Bóg Ojciec i Tylko Pan Jezus! (1 List do Koryntian 8/6).

  Zakończę w Twoim stylu:

  „Oj uważajcie, bo nie wiadomo, czy za obrazę Boskiej Nauki, Syn nie będzie karał bardziej, jak za co innego.
  Każdy Syn rozliczyłby działania skierowane przeciw swojemu Prawu.
  Co dopiero Syn doskonały, a Bóg jest doskonały”.

  Cześć!

  60grzegorz napisał:

  „To Bóg Ojciec wybrał Pana Jezusa jako Tego, przed którym powinno zginać się wszelkie kolano a nie żadną Marię!”.

  „Jeśli chcesz wiedzieć to Marii tu nikt nie obraża tylko są ludzie tutaj którzy wiedzą jaką rolę miała spełnić i po prostu umrzeć!”.

  Jassy27 napisał:

  „Ludzie czytajcie Pismo Święte i sprawdzajcie swoich nauczycieli! Ale najpierw zegnijcie swoje kolana przed majestatem Pana Jezusa i proście Go o przebaczenie i zrozumienie Jego Nauki i Jego Prawa Świętego!”.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 14:01:20
  ,,Nie Alex! Pan Jezus Jest Jedynym i Prawdziwym Bogiem, który zasiadł po Prawicy Ojca. ,,

  No dobrze , panowie ... a co z tym wężem na pustyni który dostał boską moc .......
 • @fabi
  WĄŻ MIEDZIANY, OBRAZEM NA PANA JEZUSA CHRYSTUSA!

  Witaj!

  Cytat 1:

  „4 Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. 5 I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: "Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny".6 Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. 

  7 Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: "Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże". I wstawił się Mojżesz za ludem. 8 Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: "SPORZĄDŹ WĘŻA I UMIEŚĆ GO NA WYSOKIM PALU; WTEDY KAŻDY UKĄSZONY, JEŚLI TYLKO SPOJRZY NA NIEGO, ZOSTANIE PRZY ŻYCIU". 9 SPORZĄDZIŁ WIĘC MOJŻESZ WĘŻA MIEDZIANEGO I UMIEŚCIŁ GO NA WYSOKIM PALU. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu”.

  Księga Liczb 21/4-9

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Lb/21.php

  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif

  Ludzie czytając opowiadanie o miedzianym wężu sporządzonym przez Mojżesza na rozkaz Pana Boga, porównują to zwierzę do... szatana?

  Może dlatego, że to wąż skusił Ewę a może dlatego, że w Apokalipsie Pana Jezusa przedstawiony jest wąż starodawny... Zresztą i w Apokalipsie, i w Księdze Genesis bezapelacyjnie wąż jest obrazem szatana.

  Idąc więc niejako za ciosem owi ludzie również wężowi miedzianemu przypisują właściwości demoniczne. Jednak czy słusznie?

  Użyję innego porównania. Pan Jezus przyrównany jest do lwa, gdy proroctwo mówi o Nim jako o „lwie z pokolenia Judy”. Jednak i szatan również przypodobany jest do lwa, gdy Apostoł Piotr głosi, że „diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”.

  http://m.neon24.pl/eafa79e4f80bd8094cc3a007114c6e22,0,0.jpg

  Mamy więc tutaj kilka ważnych porównań i symboli, które będąc w istocie tymi samymi obrazami, symbolizują raz to Pana Jezusa a raz szatana.

  I chociaż Pan Jezus wyraźnie mówi do Nikodema, że „wąż Mojżesza” posiada wydźwięk pozytywny to w naszych głowach narasta bunt ponieważ według ludzkiego umysłu o wężu człowiek nie powinien wypowiadać się pozytywnie. I to jest błędne rozumowanie.

  Cytat 2:

  „14 A JAK MOJŻESZ WYWYŻSZYŁ WĘŻA NA PUSTYNI, TAK POTRZEBA, BY WYWYŻSZONO SYNA CZŁOWIECZEGO, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.

  Ewangelia według Jana 3/14, 15

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/3.php

  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif

  Podsumowanie:

  Wąż miedziany sporządzony przez Mojżesza i zawieszony na drzewcu ratuje pokąszonym izraelitom życie wtedy gdy na niego spojrzą. Analogią tutaj jest śmierć na krzyżu Syna Bożego. Kto na Niego spojrzy, kto uwierzy w Jego poświęcenie się, kto Mu zaufa, kto doznał grzechu, przez Niego zostanie oczyszczony.

  Ale to nie jest jeszcze koniec tematu!

  Hasło: Nehustan!

  Cytat 3:

  „1 W trzecim roku [panowania] Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. 2 W chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat i panował dwadzieścia dziewięć lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abijja - córka Zachariasza. 3 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak jak jego przodek, Dawid. 4 On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i POTŁUKŁ WĘŻA MIEDZIANEGO, KTÓREGO SPORZĄDZIŁ MOJŻESZ, PONIEWAŻ AŻ DO TEGO CZASU IZRAELICI SKŁADALI MU OFIARY KADZIELNE - NAZYWAJĄC GO NECHUSZTAN. 

  5 W Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. 6 Przylgnął do Pana - nie zerwał z Nim i przestrzegał Jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. 7 Toteż Pan był z nim. We wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Zbuntował się on przeciwko królowi Asyrii i nie był mu poddany. 8 To on pokonał Filistynów aż do Gazy i jej okolic, od wieży strażniczej aż do miasta warownego”.

  2 Księga Królewska 18/1-8

  http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Krl/18.php

  http://m.neon24.pl/88781ebe1f3bdb26fe2fa2995bec1b26,0,0.png

  Okazuje się, że izraelici nie rozumiejąc Decyzji Pana Boga zaczęli sporządzać wężowi miedzianemu ofiary i nazwali go Nehustan...

  I tutaj następuje wydźwięk negatywny i szatański, ponieważ ów wąż na palu zaczął służyć izraelitom do celów bałwochwalczych!

  Został więc przez króla Ezechiasza roztrzaskany!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 23:31:02
  ,,I tutaj następuje wydźwięk negatywny i szatański, ponieważ ów wąż na palu zaczął służyć izraelitom do celów bałwochwalczych!,,

  Ten element w kościele ,,Wąż ,, jest dziwnie przemilczany . Kiedy chyba w zeszłym roku powołał się na to Papierz Franciszek , padły pierwsze gromy i oskarżenia o herezje .
  Powiem ci że to co napisałeś , jest mi wiadomo , widzę też że nie bardzo wiesz jak to rozumieć bez wątpliwości .
  Zgadzam się z tobą .. ,,Bóg Ojciec posłał tylko i wyłącznie własnego Syna!,, A gdzie go posłał .. właśnie do świata rządzonego przez ,,Węża,,
  Jezus wyraźnie powiedział , nie jestem z tego świata .

  W zapisach Biblijnych zawarty jest przekaz dla nas , ten przekaz łączy się z wieloma innymi z poza Biblii .
  Zamiast dzielić jaj zapałki na czworo , staraj się to zrozumieć sens , przekaz .. bez głębokiego wchodzenia szczegóły ..może zobaczysz kształt przekazu .
  Nie odbieraj tego tak jakbym znał całą tajemnice ... i uznawał się za mądrzejszego . Mogę tylko powiedzieć ... Ktoś mi pomaga

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY