Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

CZYTAJĄC PISMO ŚWIĘTE MOŻESZ BYĆ ZASKOCZONY!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ja jednak radzę, by ludzie pomodlili się do Pana i Boga Jezusa Chrystusa!

 


Każdy uczeń Chrystusowy i każda uczennica Zbawiciela powinni mieć w domu Pismo Święte. Lecz nie może Ono być zakurzone. Nie może być li tylko co jakiś czas wyjmowane z biblioteczki.

 

 

Pismo Święte  powinno leżeć nieopodal, na wyciągnięcie ręki. Znajdzie tam Czytelnik historię zbawienia. Znajdzie tam Czytelnik historię miłości Pana Jezusa i Boga Ojca względem człowieka, i człowieka względem Pana Boga!

 

eżeli Syn Boży pozwoli, to zauważy Tam uważny "czytacz", iż  jedyną Drogą do Boga Ojca jest Pan Jezus. Przeczyta również ów, że  Pan Bóg nie mieszka w kościołach uczynionych ręką ludzką.


auważy także, że Pan Bóg zabronił wykonywania jakichkolwiek Jego podobizn i  pozna Wolę Boga Ojca, który Syna Swego rodzajowi ludzkiemu Dał!

 

 

 

Może się również zdarzyć, że będąc pociągniętym przez Zbawiciela tenże człowiek zrozumie, że dalsza jego obecność w organizacji religijnej nie służy jego duchowemu zdrowiu.

 


 

Może się zdarzyć, że ludzie będący wokół niego okażą mu swoją złość a i również nienawiść! Często ci, którzy chcą się wyzwolić spod jarzma ludzkich przepisów tracą swoich przyjaciół i bliskich.

 

To prawda! Tak bywa, ponieważ kto chce kochać kogokolwiek i cokolwiek ponad Ojcowskiego Syna, ten nie może liczyć tymczasem na Łaskę i Dobrodziejstwa Duchowe. 


 

Ja jednak radzę, by ludzie pomodlili się do Pana i Boga Jezusa Chrystusa i rozpoczęli swoje nowe życie poza jakąkolwiek zarejestrowaną organizacją religijną, której oddali się w niewolę.


Ja radzę, by lepiej, by dokładniej, by subtelniej zrozumieć to, co Boży Syn wiele lat temu powiedział:

 

"Szczęśliwi żebrzący w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebiańskie". 


KOMENTARZE

 • ALL
  SZCZEGÓLNE FRAGMENTY BIBLII!

  Czy można z wielką dozą prawdopodobieństwa wyznaczyć najważniejsze fragmenty znajdujące się w Piśmie Świętym?

  Czy są takie fragmenty, które uznane być mogą za najwłaściwsze? Najwłaściwsze? Hmm... To dziwne stwierdzenie jest, skoro każda Mowa Boga Ojca i Boga Syna jest WŁAŚCIWA!

  Jednak spróbuję kilka takich ważnych Słów przypomnieć!

  http://m.neon24.pl/78c1a37cdb006e6b0acd91b6b77e089d,0,0.gif

  CYTAT 1, Rozkaz Boga Ojca:

  "5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, W KTÓRYM MAM UPODOBANIE, JEGO SŁUCHAJCIE!»"

  Ew. wg Mateusza 17/5

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=260

  CYTAT 2, Mowa Pana Jezusa:

  "16 Tak bowiem BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, że SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".

  Ew. wg Jana 3/16

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=342

  CYTAT 3. Syn Boży Powiedział do Tomasza:

  "6 Odpowiedział mu Jezus: «JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ, I ŻYCIEM. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO PRZEZE MNIE".

  Ew. wg Jana 14/6

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=353

  CYTAT 4. Znowu Słowa Syna Bożego:

  "27 WSZYSTKO PRZEKAZAŁ MI OJCIEC MÓJ. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, KOMU SYN ZECHCE OBJAWIĆ".

  Ew. wg Mateusza 11/27

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=254


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @ALL
  WAŻNA MOWA PROROKA IZAJASZA NA TEMAT PANA JEZUSA, WEDŁUG PRZEKŁADU NOWEGO ŚWIATA!

  I BĘDĄ GO ZWAĆ IMIENIEM... POTĘŻNY BÓG!

  "6 Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju".

  Izajasz 9/6

  https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/izajasza/9/


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @ALL
  ODŁĄCZCIE SIĘ OD FAŁSZYWYCH RELIGII!

  http://m.neon24.pl/65c9f3aef03e560446ea8168664b9241,0,0.png

  „17 Przeto wyjdźcie spośród nich 
  i odłączcie się od nich, mówi Pan, 
  i nie tykajcie tego, co nieczyste, 
  a Ja was przyjmę 

  18 i będę wam Ojcem, 
  a wy będziecie moimi synami i córkami - 
  mówi Pan Wszechmogący”.

  2 List Apostoła Pawła do Koryntian 6/17, 18

  http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Kor/6.php


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @ALL
  PAN JEZUS ZASIADŁ NA TRONIE BOGA OJCA!

  CZŁOWIEK WYBRANY ZASIĄDZIE NA TRONIE BOGA SYNA!


  "20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: 
  jeśli kto posłyszy MÓJ GŁOS i drzwi otworzy, 
  wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, 
  a on ze Mną. 

  http://m.neon24.pl/502f2facfcc0552c828d50676ce3d3ed,0,0.jpg

  21 Zwycięzcy DAM ZASIĄŚĆ ZE MNĄ NA MOIM TRONIE, 
  jak i Ja zwyciężyłem i ZASIADŁEM Z MYM OJCEM NA JEGO TRONIE". 

  Apokalipsa 3/20, 21

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ap/3.php

  ***

  Zauważ Czytelniku rzecz jakże ważną: Pan Jezus zasiadł na Tronie Boga Ojca, ludzie wierzący zaś, nie zasiądą na Tronie Ojcowskim tylko na Tronie Syna Bożego!

  Tego zapewne Świadku... chodzący od domu do domu, nigdy Cię nie uczono, prawda?

  TAK! ZWYCIĘZCA ZASIĄDZIE NA TRONIE Z PANEM JEZUSEM A NIE NA TRONIE Z BOGIEM OJCEM!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @ALL
  PRZED PANEM JEZUSEM ZDAWAĆ BĘDZIEMY SPRAWĘ A NIE PRZED BOGIEM OJCEM!

  „21 Nie każdy, który MI MÓWI: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 WIELU POWIE MI w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!".

  Ew. według Mateusza 7/21-23

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/7.php

  http://m.neon24.pl/96c80f76d4524b562aa44d4ebc51b0bb,0,0.png

  TO BÓG SYN SĄDZI A NIE BÓG OJCIEC!

  „22  OJCIEC bowiem NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI,  23  aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał”.

  Ew. według Jana 5/22, 23

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/5.php

  WAŻNE SŁOWA:

  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...
  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...
  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...
  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...
  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...
  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...
  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...
  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...
  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...
  OJCIEC NIE SĄDZI NIKOGO, LECZ CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI...


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @ALL
  NIE CHCECIE PRZYJŚĆ DO PANA JEZUSA ABY MIEĆ ŻYCIE!

  "39 Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. 40 A PRZECIEŻ NIE CHCECIE PRZYJŚĆ DO MNIE, ABY MIEĆ ŻYCIE".

  Ewangelia według Jana 5/39, 40

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/5.php

  http://m.neon24.pl/59291812a12205be17efae60b5fb000e,0,0.png

  *

  "28 PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a JA WAS POKRZEPIĘ. 29 Weźcie MOJE jarzmo na siebie i UCZCIE SIĘ ODE MNIE, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo MOJE jest słodkie, a MOJE brzemię lekkie".

  Ew. wg Mateusza 11/28-30

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/11.php

  *

  "37 WSZYSTKO, CO MI DAJE OJCIEC, DO MNIE PRZYJDZIE, A TEGO, KTÓRY DO MNIE PRZYCHODZI, PRECZ NIE ODRZUCĘ, 38 ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale WOLĘ TEGO, KTÓRY MNIE POSŁAŁ.

  39 JEST WOLĄ TEGO, KTÓRY MIĘ POSŁAŁ, ABYM ZE WSZYSTKIEGO, CO MI DAŁ, NICZEGO NIE STRACIŁ, ALE ŻEBYM TO WSKRZESIŁ W DNIU OSTATECZNYM. 40 To bowiem jest WOLĄ OJCA MEGO, aby KAŻDY, KTO WIDZI SYNA I WIERZY W NIEGO, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym". 

  Ew. wg Jana 6/37-40

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/6.php

  *

  Bardzo ważne Słowa Syna Bożego:

  "JEST WOLĄ TEGO, KTÓRY MIĘ POSŁAŁ, ABYM ZE WSZYSTKIEGO, CO MI DAŁ, NICZEGO NIE STRACIŁ...".
  "JEST WOLĄ TEGO, KTÓRY MIĘ POSŁAŁ, ABYM ZE WSZYSTKIEGO, CO MI DAŁ, NICZEGO NIE STRACIŁ...".
  "JEST WOLĄ TEGO, KTÓRY MIĘ POSŁAŁ, ABYM ZE WSZYSTKIEGO, CO MI DAŁ, NICZEGO NIE STRACIŁ...".
  "JEST WOLĄ TEGO, KTÓRY MIĘ POSŁAŁ, ABYM ZE WSZYSTKIEGO, CO MI DAŁ, NICZEGO NIE STRACIŁ...".

  Bóg Ojciec Dał rodzaj ludzki Swojemu Synowi... Nie Marii, lecz tylko Swojemu Synowi a wy nie chcecie do Niego przyjść aby mieć Życie!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @ALL
  NIE POWINNIŚMY SĄDZIĆ, ŻE BÓSTWO JEST PODOBNE DO ZŁOTA ALBO DO SREBRA, ALBO DO KAMIENIA, WYTWORU RĄK I MYŚLI CZŁOWIEKA!

  ORAZ: BÓG... NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ!

  http://m.neon24.pl/65c9f3aef03e560446ea8168664b9241,0,0.png

  22 "Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. 23 Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: "Nieznanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając.

  24 BÓG, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

  26 On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, 27 aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. 28 Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: "Jesteśmy bowiem z Jego rodu".

  http://m.neon24.pl/96c80f76d4524b562aa44d4ebc51b0bb,0,0.png

  29 BĘDĄC WIĘC Z RODU BOŻEGO, NIE POWINNIŚMY SĄDZIĆ, ŻE BÓSTWO JEST PODOBNE DO ZŁOTA ALBO DO SREBRA, ALBO DO KAMIENIA, WYTWORU RĄK I MYŚLI CZŁOWIEKA. 

  30 Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, 31 dlatego że wyznaczył dzień, w którym SPRAWIEDLIWIE BĘDZIE SĄDZIĆ ŚWIAT PRZEZ CZŁOWIEKA, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych". 

  Dzieje Apostolskie 17/22-24-29-31

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Dz/17.php


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  NIEZNAJOMOŚĆ BIBLII NIE JEST ŻADNYM WYTŁUMACZENIEM!

  Napisałeś Keren:

  //NIE POWINNIŚMY SĄDZIĆ, ŻE BÓSTWO JEST PODOBNE DO ZŁOTA ALBO DO SREBRA, ALBO DO KAMIENIA, WYTWORU RĄK I MYŚLI CZŁOWIEKA!

  ORAZ: BÓG... NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ!//
  ...........................................................................

  Dzisiaj rozmawiałem z kobietą i pokazując jej różne przekłady Biblii pokazałem drugie przykazanie zabraniające robienia sobie podobizny Boga i oddawaniu tym podobiznom pokłonu.

  Wcale mnie nie zdziwiło że tego nie znała, gdyż większość ludzi nie czyta Pisma Świętego i myśląc że jak pójdą do kościoła , wszystko się dowiedzą! Tak nie jest!

  Gdyby czytali , dowiedzieliby się że katoliccy nauczyciele specjalnie pozmieniali i ukryli przed swymi wiernymi, mnóstwo Nauk Zbawiciela!

  Znam osobiście takich którzy mają w domu Biblię ale jak piszesz dużo kurzu leży na niej!

  Ludziom nie zależy na zbawieniu, ludziom nie zależy na prawdzie, ważne jest by zaspokoić własne pożądliwości, ważne jest że jest się sytym, tylko czy naprawdę oni są syci!?

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @topstopjuve
  DAWNY WERSET KTÓRY MNIE "DOBIŁ"!

  Witaj i dzięki za wpis!

  Pamiętam a było to dość dawno, jak mnie "dobił" pewien werset Biblijny, który pokazał mi mój znajomy.

  Zacytowałem go powyżej i przypomnę teraz:

  "24 BÓG, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ".

  Dzieje Apostolskie 17/24

  A potem dowiedziałem się, że nie wolno robić obrazów i figur przedstawiających Pana Boga oraz, że nie wolno padać przed nimi na kolana.

  Ale to, że Syn Boży jest Jedyną Drogą do Boga Ojca, to była dla mnie największa i najwspanialsza sprawa i za to wszystko jestem Synowi Boga Ojca bardzo wdzięczny!

  To taki maleńki fragment z mojego życia ale jakże ważny!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 22:43:13
  Jeśliby w tym kontekście postrzegać odejście Lutra i dziedziców Reformacji od barokowego przepychu i niebosiężnych wież rzymskich świątyni... to i owszem, jestem ZA.

  Wolę płaski niski skromny zbór i zwartą materialnie gminę, niż przepych w kościołach przy ubóstwie parafian KRK.
 • @57KerenOr
  Witam !

  B. szkoda , że jest dziś tak mało ludzi , którzy czytają Pismo Święte , którzy sprawdzają swoich nauczycieli i ich naukę , którą głoszą . A przecież tyle ludzi uważa się za / wierzących / z kim byś nie rozmawiał wszyscy są /wierzący / ale jak im się zapytam o Pana Jezusa i o jego posłannictwo od Boga Ojca ! nagle się taka osoba smuci , lub przerywa rozmowę czy nawet nagle zmienia temat i nie chce rozmawiać na temat wiary ? a jeszcze przed chwilą wychwalał czy wychwalała się jako osoba / wierząca /

  Jest to bardzo smutne , że ludzie nic nie wiedzą na temat Nauki Pana Jezusa , nie wiedzą nawet po co i dlaczego przyszedł Pan Jezus na ziemię ponad 2000 lat temu . Dlatego , że nie czytają Pisma Świętego . Dlatego , że się nie modlą do Pana Jezusa . Dlatego , że nie proszą Pana Jezusa o Pomoc i zrozumienie jego nauki . Dlatego ,że zawierzyli swoim organizacją i religiom , które ich okłamują i nie mówią im prawdy o Panu Jezusie , Którego posłał do ludzi Bóg Ojciec .


  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Wielu ludzi pomija jednak Boskiego Syna w swoich modlitwach i omijając Ojcowskiego Pośrednika chce udać się bezpośrednio pod Ojcowską Opiekę. Ja przeczytałem w Piśmie Świętym , że to tylko Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , że w nikim innym nie ma Zbawienia tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie jakaś ludzka nauka , która jest niezgodna z nauczaniem Pana Jezusa i nie prowadzi do Zbawienia.

  Przeczytałem również w Piśmie Świętym , że Wolą Boga Ojca jest, aby ludy, narody i języki, od najdawniejszych czasów służyły Bogu Synowi . Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania . On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia /do Kolosan 1;15,17 / .

  Pan Jezus uczy ;

  Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12/26 / .

  Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję , tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie . /Ewangelia według Jana 6/57 /.

  Pan Bóg wprowadził swoje prawo , a człowiek zmienia je na własną korzyść . To Pan Jezus , a nie człowiek jest najdoskonalszym wzorem wiary ! Szkoda , że tu na Neon24p.l jest tak wielu pustych gadułów , którzy zapierają się Pana naszego Jezusa Chrystusa i jego nauki , którzy z wolą Boga Ojca nic sobie nie robią .

  KTO SIĘ ZA DALEKO ZAPĘDZA I NIE TRZYMA SIĘ NAUKI CHRYSTUSOWEJ , NIE MA BOGA .KTO TRWA W NIEJ , TEN MA I OJCA , I SYNA / II List Jana 1,9 /

  Prorok Izajasz , który był natchniony Duchem Chrystusowym , prorokował o was jak napisano ;

  Lud ten czci mnie wargami , ale serce ich daleko jest ode mnie . Daremnie mi jednak cześć oddają , głosząc nauki , które są nakazami ludzkimi . Przykazania Boże zaniedbujecie , a ludzkiej nauki się trzymacie . / Ew. Marka 7,6-8 /

  Dobrze napisał Keren i zgadzam się z tym , to jest prawdą ;


  //Ja jednak radzę, by ludzie pomodlili się do Pana i Boga Jezusa Chrystusa i rozpoczęli swoje nowe życie poza jakąkolwiek zarejestrowaną organizacją religijną, której oddali się w niewolę.

  Ja radzę, by lepiej, by dokładniej, by subtelniej zrozumieć to, co Boży Syn wiele lat temu powiedział:

  "Szczęśliwi żebrzący w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebiańskie".

  CZYTAJĄC PISMO ŚWIĘTE MOŻESZ BYĆ ZASKOCZONY! //

  60grzegorz rownież napisał prawdę o ludziach , którzy uważają się za / wierzących / a wcale nimi nie są ;

  // Ludziom nie zależy na zbawieniu, ludziom nie zależy na prawdzie, ważne jest by zaspokoić własne pożądliwości, ważne jest że jest się sytym, tylko czy naprawdę oni są syci!? //
 • @maharaja
  POZWÓLMY DZIAŁAĆ ZBAWICIELOWI!

  Ja bym w zasadzie przyznał Ci rację, tylko, że do końca w życiu nie jest to łatwe, ponieważ ludziom wydaje się, że to oni mogą wybierać i tymczasem wybierając źle, mogą trafić w szpony Organizacji!

  Zatem ja również „ wolę płaski niski skromny zbór i zwartą gminę” ale nie ocenię poglądów tej gminy jeżeli dzięki Łasce Zbawiciela nie poznam Jego Nauk zawartych w Piśmie Świętym!

  Dlatego człowiek, który uwalnia się spod jarzma jakiejś organizacji robi błąd „zapisując się” od razu do organizacji innej nie mając zielonego pojęcia czy poglądy tychże nie stoją czasem w sprzeczności do Nauk Syna Bożego i Boga Ojca!

  Podam przykład: Spotkałem się kilkakrotnie ze stwierdzeniem moich znajomych katolików, że Świadkowie... dobrze mówią gdy chodzą po domach i mają dużo wiadomości! Moje pierwsze pytanie zawsze jest takie samo: Skąd wiesz, że Świadkowie... dobrze mówią, skoro nie znasz Nauki Pana Jezusa i nie czytasz Pisma Świętego!?

  I tutaj następuje konsternacja! No właśnie, mówić może każdy dużo i ładnie ale czy mówi zgodnie z Ewangelię to już jest inna sprawa. Dlatego ludziom wydaje się, że uwalniając się spod sideł na przykład kościoła katolickiego, potrzebują innej organizacji która znowu poprowadzi ich za rączkę. I... często „wpadają z deszczu pod rynnę” na kolejne lata... a nawet do śmierci!

  A co Mówi Pan Jezus? Otóż Syn Boży stwierdza wyraźnie: „Pójdźcie DO MNIE wszyscy...”. Nie do jakiejś organizacji! Nie do jakiegoś zboru! Nie do jakiegoś kościoła! NAJPIERW ZAWSZE JEST PAN JEZUS. NA PIERWSZYM MIEJSCU ZAWSZE JEST BOŻY SYN!

  A potem, jeżeli Syn Boga Ojca zechce to może sprawić, że na swojej drodze spotkamy osoby, które chcą Mu służyć! Hmm... A nawet gdybyśmy w jakiś sposób spotkali na swojej drodze przedstawicieli wyznania, które namawia nas do wstąpienia w ich szeregi to znając Poglądy Boga Ojca i Boga Syna, łatwo odróżnimy plewy od ziarna!

  Osobiście jestem za tym by jak najwięcej ludzi służyło Synowi Boga Ojca! Jednak w rzeczy samej pamiętać należy, że to wąska droga prowadzi do zbawienia a nie szeroka!

  Jednym długim zdaniem do Czytelnika:

  Odłączyłeś się od jakiegoś zgromadzenia, które poniżało Pana Jezusa i Boga Ojca, ok, dobrze zrobiłeś a teraz módl się do Syna Bożego o łaskę i błogosławieństwo, i nie szukaj żadnej organizacji na siłę, pozwól pokierować swoim życiem Zbawicielowi!

  Pozdrawiam i dzięki za wpis maharaja!

  PS

  http://m.neon24.pl/7bfb806dd5cc9c41400202ffcfc7a40f,0,0.png Mój powyższy koment jest również bezapelacyjnie odpowiedzią na kolejnego arta, którego napisałem pod adresem:

  http://57kerenor.neon24.pl/post/143461,nienawisc-do-ojca-i-do-matki

  Nosi on tytuł: „NIENAWIŚĆ DO OJCA I DO MATKI!”.


  http://m.neon24.pl/9d5626237aa13fe4cee10a69273c95dc,0,0.jpg
 • @60grzegorz jassy27
  JEGO SŁUCHAJCIE!

  Grzegorz napisał:

  "Gdyby czytali, dowiedzieliby się że katoliccy nauczyciele SPECJALNIE pozmieniali i ukryli przed swymi wiernymi mnóstwo Nauk Zbawiciela!".

  Pozwoliłem sobie "Twój" wyraz "SPECJALNIE", oddać wiekimi literami!

  Tak, masz rację! Te zapędy papieskie nie są przypadkowe. To nie jest omyłka czy błąd w druku. Od setek lat owi Panowie i Panie uzurpują sobie prawo do władania ludzkimi umysłami!

  Dlatego napisane jest by szukać w Księgach Pańskich. Dlatego również Syn Boga Ojca namawia rodzaj ludzki by w Nim poszukać ukojenia i spokoju!

  A co Mówi Bóg Ojciec o Swoim Synu?

  "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, JEGO SŁUCHAJCIE!".

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/17.php

  Ew. wg Mateusza 17/5

  http://m.neon24.pl/1a169d816f473958ee769ba49c4e7be0,0,0.png

  Jassy27 napisał... Nie, nie będę Go cytował! Proponuję by Czytelnik przeczytał cały Jego powyższy wpis poparty wieloma cytatami z Pisma Świętego!

  Dzięki!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/9d5626237aa13fe4cee10a69273c95dc,0,0.jpg
 • @60grzegorz jassy27
  JEGO SŁUCHAJCIE!

  Grzegorz napisał:

  "Gdyby czytali, dowiedzieliby się że katoliccy nauczyciele SPECJALNIE pozmieniali i ukryli przed swymi wiernymi mnóstwo Nauk Zbawiciela!".

  Pozwoliłem sobie "Twój" wyraz "SPECJALNIE", oddać wiekimi literami!

  Tak, masz rację! Te zapędy papieskie nie są przypadkowe. To nie jest omyłka czy błąd w druku. Od setek lat owi Panowie i Panie uzurpują sobie prawo do władania ludzkimi umysłami!

  Dlatego napisane jest by szukać w Księgach Pańskich. Dlatego również Syn Boga Ojca namawia rodzaj ludzki by w Nim poszukać ukojenia i spokoju!

  A co Mówi Bóg Ojciec o Swoim Synu?

  "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, JEGO SŁUCHAJCIE!".

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/17.php

  Ew. wg Mateusza 17/5

  http://m.neon24.pl/1a169d816f473958ee769ba49c4e7be0,0,0.png

  Jassy27 napisał... Nie, nie będę Go cytował! Proponuję by Czytelnik przeczytał cały Jego powyższy wpis poparty wieloma cytatami z Pisma Świętego!

  Dzięki!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/fafbc94411b29ee6d09dc588b36e19ae,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY