Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

NATCHNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM! KILKA SŁÓW O DARZE BOŻYM!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Danie komuś Ducha Świętego oznacza danie mu "tego co dobre" od Pana Jezusa!

 

 

Poniżej zacytowałem tę samą Mowę Pana Jezusa zapisaną w Ewangelii według Mateusza oraz w Ewangelii według Łukasza.


"11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie,  da to, co dobre, tym, którzy Go proszą". 

Ewangelia według Mateusza 7/11


"13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać  dobre dary  swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą". 

Ewangelia według Łukasza 11/11
 Pan Jezus nadmienia "u Mateusza", że chociaż nasze postępowanie nie zawsze jest dobre, to jednak jako Rodzice potrafimy dawać  dobre dary  swoim dzieciom. Zatem skoro my to czynimy, to tym bardziej Pan Jezus "da to, co dobre, tym, którzy Go proszą". 

ednak zauważ Czytelniku, że w Ewangelii według Łukasza określenie "Dobrego Daru" od Pana Jezusa, zastąpione jest stwierdzeniem "da  Ducha Świętego  tym, którzy Go proszą".


Podsumowując!

Na podstawie zgrania ze sobą dwóch tych samych fragmentów tekstu, wiemy, że  danie komuś Ducha Świętego oznacza danie mu "tego co dobre"  od Pana Jezusa!


Absurdem jest zatem w tym wypadku  nadanie ram osobowych Darowi,  który otrzymujemy od Pana Boga. Absurdem jest ów  Dar od Zbawiciela  nazwać  bogiem duchem świętym jako osobą!

 

eżeli więc uważny Czytelnik zwróci bacznie swoje oczy na teksty Nowego Przymierza to może odrzucając z góry narzucone katolickie rozumowanie dostrzeże w zdaniu „natchnieni Duchem Świętym” Boski Dar otrzymany od Syna Bożego. Może to być Dar Zrozumienia i Mądrości czy Dar Języków...


 

Po wielu tekstach  przeczytanych i porównanych z innymi, Czytelnik zauważy, że tak naprawdę papieże i protestanci głosząc o trzeciej dodatkowej osobie boskiej istniejącej poza Bogiem Ojcem oraz poza Bogiem Synem - po prostu kłamią!


a ze swej strony proponuję modlitwę do Syna Bożego! Modlitwę o zrozumienie Boskich Nauk!

 

 KOMENTARZE

 • TYLKO SPOŁECZNOŚĆ Z BOGIEM OJCEM I Z BOGIEM SYNEM !!!!!!!!!!
  Nie wszyscy ludzie mogą zrozumieć Pismo Święte!

  Bóg jest duchem , a ci , którzy mu cześć oddają , winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie /Jana 4,24/

  Z nauką , która jest niezgodna z nauczaniem Pana Jezusa trzeba walczyć , trzeba ludziom głosić prawdziwą Ewangelię , a nie odmienną czy niezgodną z nauczaniem Pana Jezusa .

  Trudno siedzieć cicho , gdy ktoś opowiada „ bajki biblijne „. Trudno jest głosić ewangelię tym , którzy jej nie znają. Dowodów na to , że nie ma trzeciej osoby w Niebie jest wiele w Biblii, chociażby każdy początek listów apostołów pozdrawia dwie osoby , a nie trzy .

  Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w Chwale Ojca Swego z Aniołami Swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego / Ew. Mateusza 16,27 /a nie z bogiem duchem świętym .

  Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego , Jezusa Chrystusa / II List Piotra 1,2/ a nie z bogiem duchem świętym.

  Wszakże dla nas istnieje tylko Jeden Bóg Ojciec , z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy , i Jeden Pan , Jezus Chrystus , przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy / I list Pawła do Koryntian 8,6 /

  Człowiek prawdziwie wierzący w Pana Jezusa i Jego Naukę Świętą powie ; Nasze współuczestnictwo jest z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem, a nie z bogiem duchem świętym i jest to prawdą . Jeśli ktoś się z tym nie zgadza , to taki człowiek jest osobą niewierzącą , która nie zgadza się z Panem Bogiem.

  cytat;

  A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego , Jezusem Chrystusem / I List Jana 1,3 /

  Społeczność z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem , ma każdy uczeń Pana Jezusa!

  Obowiązkiem , każdego ucznia Chrystusowego jest głosić Ewangelię prawdziwą i prawdziwą Naukę Zbawiciela Pana Jezusa , Ojcowskiego Syna .

  Nie istnieje trzecia osoba w niebie zwana bogiem duchem świętym. Dla ludzi wierzących istnieje tylko Bóg Ojciec, oraz tylko Bóg Syn Pan Jezus i nikt więcej !!!

  pozdrawiam!
 • @ALL
  ZOBACZ CZYTELNIKU JEŚLI CHCESZ...

  Pod poniższym adresem katolicy dział armatnich nie wytoczyli. Dlatego proponuję wpisy 60grzegorza, jassy27 i swoje na temat Ducha Świętego.

  Może to trochę egoistyczne podejście jest no ale owi katolicy nie piszą, no wiesz... dobrze!

  Po prostu - NIE PISZĄ!

  http://pedant.neon24.pl/post/143600,pytania-do-57kerenor-a-duch-swiety


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @jassy27
  NASZE WSPÓŁUCZESTNICTWO JEST Z BOGIEM OJCEM I Z BOGIEM SYNEM A NIE Z BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM!

  Jassy27 napisał:

  „Człowiek prawdziwie wierzący w Pana Jezusa i Jego Naukę Świętą powie: Nasze współuczestnictwo jest z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem, a nie z bogiem duchem świętym i jest to prawdą . Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to taki człowiek jest osobą niewierzącą , która nie zgadza się z Panem Bogiem”.

  To prawda, wszelkie „Pawłowe” pozdrowienia mówią o Bogu Ojcu i Bogu Synu! Również przed laty zwróciłem na to uwagę ale dodam coś jeszcze:

  Wrzucę jeszcze raz cytat, który Jassy27 przypomniał z 1 Listu Jana 1/3, 4:

  „3 oznajmiamy wam, 
  cośmy ujrzeli i usłyszeli, 
  abyście i wy mieli WSPÓŁUCZESTNICTWO z nami. 
  A mieć z nami WSPÓŁUCZESTNICTWO znaczy: 
  MIEĆ JE Z OJCEM I JEGO SYNEM JEZUSEM CHRYSTUSEM. 

  4 Piszemy to w tym celu, 
  aby nasza radość była pełna”.

  http://www.nonpossumus.pl/ps/1_J/ Biblia Tysiąclecia

  Tak Jassy27, masz rację: Nasze współuczestnictwo, lub nasza społeczność jest tylko i wyłącznie z Bogiem Ojcem oraz z Bogiem Synem! Apostoł Paweł również o tym pisze! Okazuje się, jak zauważa powyżej Apostoł Jan, mając współuczestnictwo z Bogiem Ojcem i Jego Synem „nasza radość jest pełna”.

  http://m.neon24.pl/6dd4c700cbbb802997b1c6b9fc9d5566,0,0.png

  Pisanie o tym, że istnieje jakiś osobowy BÓG DUCH ŚWIĘTY poza Bogiem Ojcem i poza Bogiem Synem, który „naszą radość” może czynić JESZCZE PEŁNIEJSZĄ jest herezją!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  DUCH OJCA WASZEGO BĘDZIE MÓWIŁ PRZEZ WAS! KOLEJNE PORÓWNANIE DWÓCH CYTATÓW!

  "19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz DUCH OJCA WASZEGO BĘDZIE MÓWIŁ PRZEZ WAS".

  Ewangelia według Mateusza 10/19, 20

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/10.php


  "11 Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, 12 bo DUCH ŚWIĘTY NAUCZY WAS W TEJ WŁAŚNIE GODZINIE, CO NALEŻY POWIEDZIEĆ".

  Ewangelia według Łukasza 12/11, 12

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/12.php

  ***

  Oczywiście przez człowieka będzie w takich chwilach Mówił Boży Duch Mądrości, Jego Święte Tchnienie. Jest to Duch Święty, ponieważ od Świętej Osoby pochodzi!

  Nie jest to natomiast żadna inna osoba boska, która miałaby istnieć poza Bogiem Ojcem i poza Bogiem Synem!

  http://m.neon24.pl/50ac82944b5cb3303bc37ef98f0cd443,0,0.jpg

  Inny ciekawy temat. Rozpocznę cytatem!

  "11 Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie DUCH, KTÓRY JEST W CZŁOWIEKU? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, TYLKO DUCH BOŻY. 12 Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz DUCHA, KTÓRY JEST Z BOGA, dla poznania darów Bożych".

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 2/11, 12

  http://www.nonpossumus.pl/ps/1_Kor/2.php

  http://m.neon24.pl/502f2facfcc0552c828d50676ce3d3ed,0,0.jpg

  OTRZYMALIŚMY DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY JEST Z BOGA!

  Każdy człowiek wie, "co w nim siedzi". Każdy człowiek wyuczony jest na tym ziemskim padole i każdy człowiek ludzkiego ducha posiada. Więc ja wiem, co jest we mnie i Ty wiesz o sobie to, czego ja o Tobie nie wiem. Możemy być jednak wyuczeni przez Matkę lub przez Ojca i możemy być odbiciem ich myśli i zachowania się. Wtedy ludzie powiedzą: "Dobrze cię Matka wychowała" lub: "Mówisz tak jak Ojciec". Mówiąc językiem Biblii, posiadasz ducha Rodziców.

  Podobnie, lecz doskonalej ma się sprawa z Duchem Bożym. Tylko Pan Bóg, tylko Jego Duch wie, "co w Nim jest".

  Możemy być jednak wyuczeni przez Pana Boga i możemy być odbiciem Jego Myśli i Zachowania się. Wtedy Syn Boży uzna, że natchnieni jesteśmy Jego Świętym Duchem. Porzucamy stare przyzwyczajenia i pomału acz skutecznie dzięki Bożej Łasce przeobrażamy się na Jego Obraz i na Jego Podobieństwo.

  Mówiąc językiem Biblii, zaczynamy posiadać Ducha Bożego! I to przeobrażenie się człowieka jest podyktowane Łaską Pana Jezusa a nie wpływem jakiejś innej poza Bogiem Ojcem i Bogiem Synem boskiej osoby zwanej BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM!

  Mówię Ci człowieku wierzący: Gdy byłeś katolickim dzieckiem Twoja Matka i twój Ojciec utworzyli Cię na własne podobieństwo przekazując Ci ducha świata, ducha katolickiej nauki, jednak jak spod tego katolickiego jarzma wyzwolił Cię Syn Boga Ojca, to otrzymałeś od Niego Jego Ducha Świętego byś mógł rozeznać bardzo wiele Duchowych Spraw.


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  NO I KŁAMIĄ MÓWIĄC, ŻE JESZCZE JEST BÓG DUCH ŚWIĘTY!

  "1 Objawienie JEZUSA CHRYSTUSA, 
  które dał Mu BÓG, 
  aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, 
  a On wysławszy swojego ANIOŁA 
  oznajmił przez niego za pomocą znaków 
  słudze swojemu JANOWI". 

  Apokalipsa 1/1

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ap/

  1/ Bóg Ojciec
  2/ Pan Jezus
  3/ Anioł
  4/ Człowiek

  Kropka!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  NAMASZCZENIE W UCZNIACH I UCZENNICACH SYNA BOŻEGO!
  DUCH ŚWIĘTY W UCZNIACH I UCZENNICACH SYNA BOŻEGO!

  "18 Dzieci, jest już ostatnia godzina, 
  i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, 
  bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; 
  stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. 

  19 Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; 
  bo gdyby byli NASZEGO DUCHA, pozostaliby z nami; 
  a to stało się po to, aby wyszło na jaw, 
  że NIE WSZYSCY SĄ NASZEGO DUCHA. 


  20 Wy natomiast MACIE NAMASZCZENIE OD ŚWIĘTEGO 
  I WSZYSCY JESTEŚCIE NAPEŁNIENI WIEDZĄ. 
  21 Ja wam nie pisałem, 
  jakobyście nie znali prawdy, 
  lecz że ją znacie 
  i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. 

  22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, 
  kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? 
  Ten właśnie jest Antychrystem, 
  który nie uznaje Ojca i Syna.


  23 Każdy, kto nie uznaje Syna, 
  nie ma też i Ojca, 
  kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. 
  24 Wy zaś zachowujecie w sobie to, 
  co słyszeliście od początku. 
  Jeżeli będzie trwało w was to, 
  co słyszeliście od początku, 
  to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. 


  25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. 
  26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd. 

  27 Co do was, TO NAMASZCZENIE, 
  KTÓRE OTRZYMALIŚCIE OD NIEGO, TRWA W WAS 
  I NIE POTRZEBUJECIE POUCZENIA OD NIKOGO, 
  PONIEWAŻ JEGO NAMASZCZENIE POUCZA WAS O WSZYSTKIM. 
  ONO JEST PRAWDZIWE I NIE JEST KŁAMSTWEM. 
  TOTEŻ TRWAJCIE W NIM TAK, 
  JAK WAS NAUCZYŁ. 

  28 Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, 
  abyśmy, GDY SIĘ ZJAWI, mieli w Nim ufność 
  i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu".

  1 List Jana 2/18-28

  http://www.nonpossumus.pl/ps/1_J/2.php

  2 cytaty:

  „20 Wy natomiast MACIE NAMASZCZENIE OD ŚWIĘTEGO 
  I WSZYSCY JESTEŚCIE NAPEŁNIENI WIEDZĄ”. 

  „27 Co do was, TO NAMASZCZENIE, 
  KTÓRE OTRZYMALIŚCIE OD NIEGO, TRWA W WAS 
  I NIE POTRZEBUJECIE POUCZENIA OD NIKOGO, 
  PONIEWAŻ JEGO NAMASZCZENIE POUCZA WAS O WSZYSTKIM. 
  ONO JEST PRAWDZIWE I NIE JEST KŁAMSTWEM. 
  TOTEŻ TRWAJCIE W NIM TAK, 
  JAK WAS NAUCZYŁ”.   I to jest właśnie bardzo ciekawy fragment, ponieważ Namaszczenie otrzymane od Pana Jezusa daje ludziom wierzącym... WIEDZĘ!

  To Namaszczenie, to Duch Prawdy, którego świat nie zna bo Go nie widzi. (Zobacz: Ewangelia według Jana 14/16, 17...).

  Powyżej, werset 27 mówi, że owe Chrystusowe Namaszczenie trwa w ludzkich sercach i nikt nie zmieni naszego poglądu ponieważ Naukę człowiek wierzący otrzymuje od Samego Pana Boga i może rozsądzić, może odgarnąć plewy od ziarna.

  Ciekawostka:

  „24 Wy zaś zachowujecie w sobie to, 
  co słyszeliście od początku. 
  Jeżeli będzie trwało w was to, 
  co słyszeliście od początku, 
  to i WY BĘDZIECIE TRWAĆ W SYNU I W OJCU”. 

  Zauważ Czytelniku, że werset 24 wcale nie mówi o tym, że ludzie wierzący trwać będą jeszcze w jakimś dodatkowym BOGU DUCHU ŚWIĘTYM!

  Dla człowieka wierzącego liczy się tylko Bóg Ojciec oraz Bóg Syn. Apostoł Jan mówi dokładnie tak samo jak nielubiany na tym Portalu Apostoł Paweł!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY