Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

JUDEJCZYCY NIE ROZMAWIAJĄ Z SAMARYTANAMI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Panie, nie masz nawet czerpaka...

 

Na podstawie Ewangelii według Jana 4.

 

"(4) A musiał przechodzić przez Samarię. (5) Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi".

 

Samaria to Kraina historyczna położona w środkowym Izraelu pomiędzy Galileą znajdującą się na Pólnocy Państwa a Judeą, leżącą na Południu...

 


 

 DAJ MI PIĆ!

 

"(6) A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni; było to około szóstej godziny. (7) Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej:  Daj mi pić(8) Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności".

 

Samarytanka być może nigdy nie rozpoczęłaby rozmowy z izraelitą, ponieważ za moment okaże się, że w owym czasie Judejczycy z Samarytanami nie utrzymywali tak zwanych ciepłych stosunków.

 

Zatem Syn Boży jako pierwszy nawiązuje rozmowę...

 

"(9) Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże Ty,  będąc Judejczykiemprosisz mnie,  Samarytankę, o wodę? (Judejczycy bowiem nie obcują z Samarytanami)".

 

Samarytanka oczywiście nie zdawała sobie sprawy z faktu, iż Człowiek, którego spotkała to sam Syn Boga Ojca i Pan Bóg w ludzkiej powłoce!


 DZIWNA ODPOWIEDŹ ZBAWICIELA!

 

"(10) Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy  sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej".

 

Oj Samarytanko, przed Tobą stoi ktoś większy niż Jakub. Przed Tobą jest Pan Bóg. On może Ci dać Wody Żywej, której już nigdy nie będziesz pragnęła, ponieważ Syn Boga Ojca może sprawić, że Źródło Boże będzie biło z twojego wnętrza.

 

"(11) Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka...".

"(12) Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba...".

 

No tak! Ty jeszcze nie rozumiesz... Posłuchaj:

 

"(13) Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; (14) ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki,lecz woda, którą Ja mu dam,stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu".

 

Woda, którą dać może Syn Boga Ojca nie ochładza i nie daje ukojenia od żaru słonecznego na pięć minut. Żeby po nią sięgnąć nie potrzeba czerpaka. Gdy Wodą Żywota poczęstuje Cię Pan Jezus, to pójdziesz za Nim gdziekolwiek On skieruje Swoje Kroki! Wstąpisz w Jego Ślady i będziesz wydeptywać Jego Ścieżki. Nie odwrócisz się za siebie tylko z nadzieją wypatrywać będziesz Znajomo wyglądającej Postaci!


NADAL NIE ROZUMIESZ ALE JUŻ JESTEŚ BLIŻEJ...

 

"(15) Rzecze do niego niewiasta: Panie,  daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę".

 

 DZIWNA DZIWNOŚĆ!

 

"(16) Mówi jej: Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj! (17) Odpowiedziała niewiasta, mówiąc:  Nie mam męża. Jezus rzekł do niej: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. (18) Miałaś bowiem pięciu mężów, a  ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; prawdę powiedziałaś". 

 

Hmmm... Żadnego strofowania? Żadnej uwagi? Żadnego "idź i nie grzesz więcej?"!

 

"Miałaś bowiem pięciu mężów a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem".

 

Ale przecież wszystko jest w porządku... Nikt nie mówi, że jesteś cudzołożnicą! Skąd w ogóle taki wniosek?

 

I ta spokojna przecież odpowiedź:

 

"(19) Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. (20) Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozolimie  jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać". 


SPECJALNIE UPATRZONE MIEJSCE SACRUM JUŻ NIE ISTNIEJE!

 

Zatem wy Samarytanie macie jakąś upatrzoną górę sacrum a Wasze sacrum Izraelu, znajduje się w najświętszym miejscu, w "sercu swiata", w mieście Waszych ojców, w Jerozolimie!


 A JA MÓWIĘ COŚ INNEGO...

 

"(21) Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że  nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu".

 

Hmmm... Czyżby nie istniało żadne święte miejsce w Jerozolimie, w Warszawie w Paryżu, nad rzeką, w lesie, za oceanem lub za ....?


 CIOS W SERCE!

 

"(22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo  zbawienie pochodzi od Judejczyków".

 

Tak droga Samarytanko. To Judejczycy tak na prawdę pochodzą od Abrahama a nie... wy. To Judejczycy są Narodem Wybranym a nie "mieszkańcy Samarii". To Judejczycy nie są obcymi w tym Kraju a Samarytanie i ty również.

To z Nami rozmawiał Pan Bóg a nie z Wami... To z Izraelitów pochodzić ma Mesjasz, a nie z Samarytan... To nam były dane wspaniałe obietnice!


ALE NIE MARTW SIĘ...

 

"(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest,  kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie;  bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie".

 

Nieważne, czy będziesz na polu czy nad jeziorem...

Nieważne czy będziesz w podróży czy w domu...

Nieważne czy spotka cię ucisk czy szczęście....

 

"Bóg jest Duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać  w duchu i w prawdzie".

 

Tak Samarytanko! Już niedługo zupełnie oficjalnie twoim miejscem spotkań z Panem Bogiem nie będą żadne kościoły ani wyznaczone do tego miejsca. Już niedługo nie będzie żadnego jakiegoś określonego miejsca sacrum bardziej świętego od innych!


WYZNANIE!

 

"(25) Rzekła mu niewiasta:  Wiem, że przyjdzie Mesjasz  (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi".


ZASKOCZENIE I RADOŚĆ!

 

"(26) Rzekł jej Jezus:  Ja, który mówię z tobą, jestem nim". 


 BRAK ZROZUMIENIA I NIEPOTRZEBNE ZDZIWIENIE!

 

"(27) W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i  dziwili się, że rozmawiał  z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł: O co pytasz? Albo: O czym z nią rozmawiasz?".


 GŁOSZENIE EWANGELII!

 

"(28) Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: (29) Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam; czy to nie jest Chrystus? (30) Wyszli więc z miasta i przyszli do niego".


ZAPROSZENIE ALE NIE DO... MIEJSCA SACRUM!

 

 "(39) I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. (40) Gdy więc  Samarytanie  przyszli do niego,  prosili go, aby u nich pozostał; i pozostał tam dwa dni. (41) I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. (42) I mówili do niewiasty: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu;  sami bowiem  słyszeliśmy i  wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata".


 

Judejczycy nie rozmawiają z Samarytanami! Dlaczego?

 

eden łyk historii! Przeczytaj: 2 Księga Królewska 17!

 

"(1) W dwudziestym roku panowania Achaza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Ozeasz, syn Eli, a panował dziewięć lat. (2) Czynił on to, co złe w oczach Pana, jednakże nie tak, jak królowie izraelscy, którzy byli przed nim. (3) Przeciwko niemu nadciągnął Salmanasar, król asyryjski, i Ozeasz został jego lennikiem, i płacił mu daninę. (4) Gdy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza, polegający na tym, że wysłał on posłów do króla egipskiego So i przestał płacić rokrocznie daninę królowi asyryjskiemu, kazał go król asyryjski pojmać i wtrącił go w kajdanach do więzienia. (5) Po czym król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją przez trzy lata


(6) W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyriii osadził ich tam w Chalach i nad Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich.  (7) A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, (8) a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich, oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. (9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego;


(10) i nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem; (11) i spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. (12)Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego.  (13) A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: Zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków, (14) oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. 


(15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. (16) Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi. (17) Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu. (18) Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie


(19) Ale i Judejczycy nie przestrzegali przykazań Pana, Boga swego, a poszli za zwyczajami Izraela, jakie ten wprowadził. (20) Toteż Pan wzgardził całym rodem Izraela i upokorzył ich, i wydał ich w moc grabieżców, odrzuciwszy ich całkiem od siebie. (21) Gdy bowiem Izrael oderwał się od domu Dawidowego i obwołali królem Jeroboama, syna Nebata, tenże Jeroboam popchnął Izraela do odstępstwa od Pana i wciągnął go w wielki grzech. (22) Chodzili tedy synowie izraelscy we wszystkich grzechach Jeroboama, które ten popełniał, nie odstąpili od nich, (23) aż Pan usunął Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi, proroków. I został Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi do Asyrii aż po dzień dzisiejszy.


(24) Król asyryjski zaś sprowadził z Babilonu, z Kuty, z Awwy, z Chamatu i z Sefarwaim ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. I objęli oni w posiadanie Samarię, i zamieszkali w jej miastach (25) Gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. (26) Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak: Ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi, toteż nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi.  (27) Wobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz: Wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, niech uda się i zamieszka tam, i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi.


(28) Udał się tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, i zamieszkał w Betel i on nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu. (29) Tworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiał ich do świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach, w których się osiedlił. (30) I tak Babilończycy stworzyli sobie Sukkot-Benota, Kutejczycy stworzyli sobie Nergala, Chamatczycy stworzyli sobie Aszimę; (31) Awwejczycy stworzyli sobie Nibchaza i Tartaka, Sefarwejczycy zaś spalali swoje dzieci dla Adrammeleka i Anammeleka, bogów sefarwejskich. (32) Oddawali też cześć Panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach, i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach. 


 (33) Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli(34) i aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według jego ustaw i jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. (35) A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im: Nie oddawajcie czci innym bogom i nie kłaniajcie im się, i nie służcie im, i nie składajcie im ofiar, (36) lecz jedynie Panu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Jemu oddawajcie cześć i jemu się kłaniajcie, i jemu składajcie ofiary!".


 KOMENTARZE

 • @57KerenOr
  I TAK JEST PO DZIEŃ DZISIEJSZY!

  Świątynie urastały nie tylko tam , zło ''przerzuciło'' swe świątynie i opanowało Europę, fala pogaństwa opanowała świat i szatańska nauka zatryumfowała na dobre, wypierając Starotestamentową Prawdę!

  I kto by powiedział ,że ani na tej górze ani w Jerozolimie, wierzący nie będą oddawali czci Bogu, kto by powiedział że wszystkie świątynie pobudowane na ziemi , jak to odpowiedział Pan Jezus, będą rozwalone i nie pozostanie tu kamień na kamieniu który by nie został rozwalony!

  W końcu kto by powiedział że Zbawiciel WYBIEGŁ w przyszłość i przedstawił Samarytance coś kompletnie innego i coś kompletnie Nowego, gdzie wyznawanie i modlenie się , będzie miało miejsce już nie świątyniach murowanych!

  A kapłanem najwyższym będzie Ten, który już za chwilę, przeleje swą Drogocenną Krew na krzyżu.

  Jednym ruchem swego postanowienia ( śmierć), zmiażdży Staro Testamentową naukę a wprowadzi Nową, bez celebry, bez wystawania na ulicy, bez kapłanów, bez fałszu, obłudy, pogaństwa, bałwochwalstwa!

  Niewidzialną świątynię którą tworzyć będą tylko i wyłącznie ci ludzie, którzy nie ugięli się przed nakazami ludzkimi a umiłowali NAKAZY BOŻE!

  ...Tworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów ...tak, na Europę również padło te zgniłe jabłko!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • DZIŚ LICZY SIĘ TYLKO ŚWIĄTYNIA DUCHA , A NIE ŚWIĄTYNIA RĘKĄ LUDZKĄ ZBUDOWANA !!!
  Umiłowali własną chwałę i własną naukę i własną celebrę , a nie zwrócili uwagi na ramię wyciągnięte , nie zwrócili uwagi na najdoskonalszy dar od Boga Ojca, którym jest Pan i Bóg Jezus Chrystus. I po dzień dzisiejszy nie chcą zgiąć swych kolan przed Największym i Najwyższym Arcykapłanem , którym jest Pan Jezus .

  Jakże piękne spotkanie i rozmowa Samarytanki z Panem Bogiem w cztery oczy , a tu za moment Stare Prawo zrobi miejsce dla Nowego Przymierza , które przynosi Zbawiciel Pan Jezus z samego nieba od swojego Taty Boga Ojca . Już za moment śmierć Zbawiciela na krzyżu wprowadzi Nowe Prawo . Już za moment zasłona świątyni pęknie na dwie części i wprowadzi Nowe prawo, które obowiązuje dziś od ponad 2000 lat .

  LECZ NADCHODZI GODZINA I TERAZ JEST , KIEDY PRAWDZIWI CZCICIELE BĘDĄ ODDAWALI OJCU CZEŚĆ W DUCHU I W PRAWDZIE ; BO I OJCIEC TAKICH SZUKA , KTÓRZY BY MU TAK CZEŚĆ ODDAWALI / Ew. Jana 4,23 /

  Nowe Prawo znosi literę , obrzędy , celebrę i świątynie ręką ludzką budowane , a wprowadza coś nowego, ducha bo litera zabija , a duch ożywia .

  BÓG JEST DUCHEM , A CI , KTÓRZY MU CZEŚĆ ODDAJĄ , WINNI MU JĄ ODDAWAĆ W DUCHU I PRAWDZIE / Ew. Jana 4,24 /

  Kolejny przykład to mowa apostoła Pawła na Areopagu w Atenach , który mówi wyraźnie o tym ,ze dziś wszystkie świątynie są wzniesione przez Pana Boga . Dziś obowiązuje Nowe Prawo i Nowa Świątynia to jest Świątynia Ducha . Pana Boga należy dziś czcić w Duchu i Prawdzie , a nie w literze .

  BÓG , KTÓRY STWORZYŁ ŚWIAT I WSZYSTKO , CO NA NIM , TEN , BĘDĄC PANEM NIEBA I ZIEMI , NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH RĘKĄ ZBUDOWANYCH / Dzieje Apostolskie 17,24 /

  Wspomina i mówi o tym również Szczepan ;

  ALE NAJWYŻSZY NIE MIESZKA W BUDOWLACH RĘKAMI UCZYNIONYCH JAK MÓWI PROROK ; NIEBO JEST TRONEM MOIM , A ZIEMIA PODNÓŻKIEM STÓP MOICH ; JAKI DOM ZBUDUJECIE MI , MÓWI PAN . ALBO JAKIE JEST MIEJSCE ODPOCZNIENIA MEGO ? …………. / Dzieje Apostolskie 7 , 48-53 /

  No ale są tu tacy na Neon24.pl Którzy nie chcą się zgodzić z Panem Bogiem i chcą wprowadzać swoją naukę ludzką i swoje prawo, wyśmiewają się z Nauki Pana Boga i poniżają ją . No ale to do pewnego czasu , Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać .

  Nauka Boża jest przechowywana w sercach tych ludzi , których wywołał z tego świata , aby stanowili Jego Zgromadzenie , aby czcili Go w duchu i w prawdzie , a nie w żadnej świątyni ręką ludzką uczynionych.

  Cytat;


  I WY SAMI JAKO KAMIENIE ŻYWE BUDUJCIE SIĘ W – DOM DUCHOWY – W KAPŁAŃSTWO ŚWIĘTE , ABY SKŁADAĆ DUCHOWE OFIARY PRZYJEMNE BOGU PRZEZ - JEZUSA CHRYSTUSA - / I List Piotra 2,5 /

  Na tym portalu o uczniach Chrystusowych mówi się , że są sekciarzami , mówi się ,że to uczniowie Pana Jezusa nic nie rozumieją , no ale któregoś dnia tak i tak wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej dowiedzą się prawdy , a wtedy się okaże kto kłamie i kto nic nie rozumie . Straszna jest to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego .

  Na koniec jeszcze zacytuję sobie mowę apostoła Piotra czyli ucznia Chrystusowego ;

  Albowiem taka jest Wola Boża , abyście dobrze czyniąc , zamykali usta niewiedzy ludzi głupich . Jako wolni , a nie jako ci , którzy wolności używają za osłonę zła , lecz jako słudzy Boga . wszystkich szanujcie , braci miłujcie , Boga się bójcie , króla Czcijcie / I List Piotra 2,15-17 /

  Pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY