Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

APOKALIPSA ROZDZIAŁ VII – MARII NIE MA W NIEBIE!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

A pamiętasz zapewne, że nie kto inny a właśnie ów papież namawiał Cię byś modliła się do Niej...

 

Skoro istnieje trzecia ponoć osoba boska, będąca bogiem poza Synem i Ojcem, która wspólnie z Nimi odbiera uwielbienie i chwałę, to dlaczego w Apokalipsie w pierwszym wersecie, pierwszego rozdziału, nie ma ani słówka na jej temat?

 

"(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem  zesłanego Anioła swojego słudze swemu Janowi (...)".

 

(Apokalipsa 1:1, Biblia Warszawska)

 

//biblia.info.pl/biblia.html
Autor Księgi wyraźnie wspomina o Bogu Ojcu, o Panu Jezusie, na trzecim miejscu wyznacza Anioła, a na ostatnim Apostoła Jana! Gdzie tutaj bierze udział ponoć trzecia osoba boska znajdująca się w Niebie, czyli bóg duch święty!? 

Bardzo ważna sprawa!

 

Apokalipsa jak wiemy to Księga której proroctwa wybiegają w daleką przyszłość. Ciekawym może okazać się rozdział VII tejże Księgi. Mamy w Nim pokazaną wizję Apostoła Jana dotyczącą zbawionych, którzy stoją przed Tronem Boga Ojca i przed Barankiem!

 

Cytat:


"(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (11) A wszyscy Aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, (12) mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. 

 

(13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu"

(Apokalipsa 7:9-17, Biblia Warszawska)

 

//biblia.info.pl/biblia.html

 

Hmm...

 

  Skoro istnieje trzecia ponoć osoba boska, będąca bogiem poza Synem i Ojcem, która wspólnie z Nimi odbiera uwielbienie i chwałę,  to  dlaczego w wizji Apostoła Jana nie ma kompletnie ani jednego słówka na jej temat?


  O Marii, królowej niebios, nawet nie wspomnę choć Czytelnik łatwo zauważy, że Jan także nie widział tejże wspaniałej niewiasty w Objawieniu Pana Jezusa, które otrzymał za pośrednictwem Anioła! A przecież być tam powinna. I powinna zajmować zaszczytne miejsce, nawet wyższe od Aniołów, bo ponoć jest już w Niebie i nad Aniołami panuje.

 

Pamiętacie katolicy, przecież papieże nauczyli Was, że Maria jest w Niebie Królową Aniołów! A tu patrz: Proroctwo dotyczące czasów przyszłych nic ale to kompletnie nic nie mówi o tym, że obok Boga Ojca i Boga Syna jest jakieś specjalne miejsca dla...  Marii!

 

Hmm.. Przeczytaj jeszcze raz zaproponowany przeze mnie rozdział VII Apokalipsy!  Znajdziesz w tymże rozdziale mowę o ludziach wierzących, którzy stoją przed Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, Aniołami, Starcami i tajemniczymi zwierzętamiNie znajdziesz w tym opisie boga ducha świętego, który ponoć z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę a także nie doszukasz się w jakiś doskonalszy sposób wywyższonej Marii.

 


 

Teraz musisz zadać sobie pytanie czy opis z siódmego rozdziału Apokalipsy traktujący bądź co bądź o czasach przyszłych, jest dla Ciebie ważniejszy od mowy na przykład papieża Jana Pawła II!?

 

A pamiętasz zapewne, że nie kto inny a właśnie ów papież zapewniał Cię o tym, że Maria przy boku Pana Boga ma szczególnie wyróżnione miejsce w Niebie? A pamiętasz zapewne, że nie kto inny a właśnie ów papież namawiał Cię byś modliła się do Niej i byś uznała Marię za swoją Matkę?

 

A tu patrz: W wizji danej Janowi Maria nie zajmuje żadnego szczególnego miejsca.

    Wizja dana Janowi dotyczy czasów... przyszłych!  Teraz Maria po prostu zgodnie z Prawem Bożym nie żyje i czeka za zmartwychwstaniem! 

 

KOMENTARZE

 • Kerenie zgadzam sie....
  Jak zwykle kiedy piszesz zgodnie z Biblią zgadzam się z tym co piszesz.
  Szkoda, że NIE zawsze piszesz zgodnie ze Słowem Boga.

  I wielka szkoda dla ciebie, że NIE znasz Zbawiciela!

  Jednak teraz napisałeś zgodnie z nauką Ewangelii, więc oczywiście zgadzam się!

  Biblia naucza, że ani błogosławionej między niewiastami Marii, która urodziła Zbawiciela w niebie NIE MA, ani NIE ma tam żadnych ludzi świętych, a to dlatego, że do tej pory oprócz Pana Jezusa NIKT nie zmartwychwstał.

  Zmartwychwstanie wierzących i wiernych Bogu BĘDZIE dopiero przy POWTÓRNYM Przyjściu Pana Jezusa:

  '' (16) Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. (17) Potem my, żywi i pozostawieni, WRAZ Z NIMI będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.'' (1 Tes.4:16,17)

  Tak głosi Biblia!

  A Biblia to Słowo Boga głoszone i spisywane przez ludzi Bożych, czyli: Proroków Bożych, Apostołów Bożych..

  A jeśli ktoś się z Biblią nie zgadza, ten NIE Bogu wierzy i NIE Bogu służy!

  Papieże nie mają absolutnie ŻADNYCH podstaw, by głosić to co głoszą, np. że: Maria jest w niebie, że należy modlić się do niej i do innych według nich świętych ludzi..., bo w niebie ich NA PEWNO NIE MA.

  Po za tym Bóg ZABRANIA nam modlić się do ludzi zmarłych, i wogole do kogoś innego niż TYLKO ON!

  Pan Jezus - Słowo Boga jest wieczne i NIE przeminie, NIGDY nie będzie nieaktualne:

  '' (31) Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa Moje NIE przeminą.'' (Mar.13:31)

  I jak widzimy NIE przemijają Słowa Jego, lecz cały czas są! Biblia mimo to, że miała i dalej ma WIELU wrogów, cały czas jest, cały czas trwa!

  Tak więc wszystkie sprzeczne z Biblią nauki (papieży, czy innych) NIGDY nie zniweczą nauki Biblii!
 • @DO KATOLIKÓW i nie tylko...
  ZMARTWYCHWSTANIE WEDŁUG PRAWA BOŻEGO A NIE KATOLICKIEGO!

  "6 Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. 7 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 8 Na ostatek ODŁOŻONO DLA MNIE WIENIEC SPRAWIEDLIWOŚCI, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego".

  2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4/6-8

  http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Tm/4.php

  http://m.neon24.pl/d5533002af2f7fc08d7f6529840fba9e,0,0.jpg

  PAPIEŻE NA TEMAT ŚMIERCI APOSTOŁA PAWŁA:

  "Po zakończeniu życia jego dusza zabrana została do Nieba".

  A CO NA TO MÓWI APOSTOŁ PAWEŁ? Posłuchaj katoliku:

  "ODŁOŻONO DLA MNIE wieniec sprawiedliwości który mi W OWYM DNIU odda Pan".

  "A nie tylko mnie, ALE I WSZYSTKIM, którzy umiłowali pojawienie się Jego".

  http://m.neon24.pl/d5533002af2f7fc08d7f6529840fba9e,0,0.jpg

  Zatem wieniec sprawiedliwości otrzyma Paweł dopiero gdy Zbawiciel ukaże się DRUGI RAZ. W tym samym czasie, w tym samym momencie, ów wieniec otrzymają wszyscy ludzie wierzący wszystkich czasów.

  Jednym zdaniem: Żadna dusza, żadne Pawłowe jestestwo, (nawet najmniejszy jego fragment) nie zostało zabrane do Nieba z chwilą jego śmierci!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • DZIŚ WSZYSCY UMARLI ŚPIĄ W PROCHU ZIEMI , JESZCZE NIKT Z LUDZI NIE WSTĄPIŁ DO NIEBA !!!
  PAN JEZUS USTANOWIŁ SWOJE PRAWO. PRAWO TO MÓWI, ŻE PEWNEGO DNIA, ZBAWICIEL PRZYJDZIE PO RAZ DRUGI, BY WSZYSTKICH LUDZI WIERZĄCYCH WZBUDZIĆ DO NOWEGO ŻYCIA.

  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
  /Ew. Jana 14,2-3 /

  Szkoda tylko , że świadkowie, katolicy i inne wyznania myślą inaczej . Oni nie chcą słuchać słów Zbawiciela Pana Jezusa , oni nie chcą Jego nauki , odrzucają ją . Dla człowieka wierzącego nadzieją jest tylko Syn Boga Ojca, a nie Maria czy inni wymyśleni przez fałszywych nauczycieli .

  Marii nie ma w niebie , Maria śpi w prochu ziemi i oczekuje na przyjście Zbawiciela Pana Jezusa i to Pan Jezus ustanowił swój czas zabrania ludzi wierzących do siebie , a nie człowiek.

  Nigdzie nie przeczytałem w Piśmie Świętym o tym , że Maria jest już w niebie . Nigdzie nie jest napisane , że należy się do niej modlić czy oddawać jej cześć . Nie wolno się jej kłaniać , nie wolno się do niej modlić , nie wolno nazywać jej królową, pośredniczką i pocieszycielką , jest to bałwochwalstwo.

  Natomiast przeczytałem w Piśmie Świętym , że Ojcowskim darem dla człowieka jest Pan Jezus i że Wolą Boga Ojca jest aby wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej szli do Pana Jezusa i aby jemu oddali pokłon i aby jemu służyli.

  Przeczytałem również ; A nikt nie wstąpił do nieba , tylko ten , który zstąpił z nieba Syn Człowieczy . / Ew. Jana 3,13 / . Jeszcze nikt nie wstąpił do nieba , oprócz Zbawiciela Pana Jezusa jeśli ktoś myśli inaczej to taka osoba się myli lub jest w błędzie .

  Kolejny cytat z Pisma Świętego ; A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują / List do Hebrajczyków 9,27-28 / .

  I taka jest prawda , i taka jest Nauka Boża , i taka jest Wola Boga Ojca , i taka jest Wola Boga Syna , i takie jest Prawo Święte , i nikt z ludzi tego zmienić nie może . Jeśli ktoś myśli inaczej to taka osoba jest niewierząca i taka osoba przeciwstawia się Panu Jezusowi i Jego Nauce Świętej , którą przyniósł z samego nieba od swojego Taty Boga Ojca .

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY