Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

SZACUNEK DO INNYCH WYZNAŃ!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gdy ktoś obrazi Twojego Ojca to powinieneś mieć szacunek do tych poglądów!

 

"(19) Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie; (20) my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy".

 

Dzieje Apostolskie 4/19, 20  Biblia Warszawska

 

//biblia.info.pl/biblia.html

 

 

Ten, kto uważa, że człowiek wierzący w Syna Bożego powinien mieć zawsze szacunek do wiary innych ludzi, jest człowiekiem który nie zna Ewangelii ani... życia.

 

Wiele wyznań i różnej maści religii swoimi naukami poniża, ba, wręcz świadomie obraża Boga Syna oraz Boga Ojca. Wiele wyznań oficjalnie kpi sobie z Mocy Niebiańskich a najwyżsi przedstawiciele tychże organizacji z szatańskim uśmiechem na ustach wprowadzają zamęt w głowach maluczkich.

 

  Mam mieć szacunek do wiary innych ludzi nawet wtedy gdy poglądy tychże są błędne?

 

Czy  miłość bliźniego na takiej zasadzie ma polegać?

Czy  taka Nauka wyszła z Ust Syna Boga Ojca i Jego Apostołów?

 

atem nigdy nie było potopu, ani ognia zrzuconego na Sodomę, Gomorę i okoliczne miasta!

Powiem więcej:   Za obrażanie Bożego Ducha Świętego nie ponieśli śmierci Ananiasz i Safira. To wszystko nieprawda! 

Gdy ktoś obrazi w Twoim towarzystwie Twojego Ojca, gdy ktoś poniży Twoją Matkę, to powinieneś mieć szacunek do tych poglądów nawet wtedy gdy uważasz, że wyrażone poglądy są błędne?

 

A co zaś tyczy Pana Boga, to wiem, że On nie dopuści by z Niego bezustannie można było się naśmiewać i kpić!

 

est nagroda ale jest również i kara, która wymierzona zostanie w odpowiednim czasie!

 

Podsumowanie:

 

Zgodnie z Przykazaniem Drugim szanuję każdego człowieka lecz zgodnie z  Przykazaniem Pierwszym, niekoniecznie muszę szanować jego poglądy!


 

 

 

KOMENTARZE

 • @ALL
  WYJDŹCIE SPOŚRÓD NICH I ODŁĄCZCIE SIĘ OD NICH!

  "(14) Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? (15) Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? (16) Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

  http://m.neon24.pl/74468b4794097bbc3c6d46f64e35f02a,0,0.png

  (17) PRZETO WYJDŹCIE SPOŚRÓD NICH I ODŁĄCZCIE SIĘ OD NICH, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę (18) i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan Wszechmogący". 

  2 list Apostoła Pawła do Koryntian 6:14-18, Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  NIE BĄDŹ UCZESTNIKIEM CUDZYCH GRZECHÓW!

  „9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, 
  a nie trwa w nauce [Chrystusa], 
  ten nie ma Boga. 
  Kto trwa w nauce [Chrystusa], 
  ten ma i Ojca, i Syna. 

  10 Jeśli ktoś przychodzi do was 
  i tej nauki nie przynosi, 
  nie przyjmujcie go do domu 
  i nie pozdrawiajcie go, 
  11 albowiem kto go pozdrawia, 
  staje się współuczestnikiem jego złych czynów”. 

  2 List Jana 1/9-11 Biblia Tysiąclecia

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1088

  ***

  Pod powyższym adresem po prawej stronie znajdzie Czytelnik, katolicki przypis do wersetu 9.

  Brzmi on następująco:

  „Tzn. szerzy nowe nauki niezgodne z nauką Chrystusa”. 

  I w istocie nie tylko chodzi mi o katolików, którzy szerzą niezgodne nauki z Nauką Pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca ale także o Świadków..., którzy wbrew Rozkazowi Ojcowskiemu nigdy bezpośrednio do Jego Syna się nie odezwą.

  Mam na myśli również Adwentystów Dnia Siódmego, dla których wiara w sabat i w proroctwa Pani Ellen White jest większa i doskonalsza od miłości do Zbawiciela. A przecież To Syn Boży jest Panem Sabatu i w Nim człowiek wierzący powinien znaleźć ukojenie i spokój.

  Adwentyści Dnia Siódmego, no cóż, nadal opierają się na Zakonie danym Mojżeszowi i zamiast poszukać odpoczynku w Panu Jezusie ciągle „obchodzą” starotestamentowy sabat tym samym dając dowód, że Krew Zbawiciela przelana na krzyżu nie ma dla nich większego znaczenia!

  I także Badacze...

  Zatem nie bądź człowieku „uczestnikiem ich grzechów” i odetnij się od sekty!
  Pomódl się do Syna Bożego a jeśli On zechce to zasłona spadnie z Twoich oczu i... przestaniesz być ślepy!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  O TYCH, KTÓRZY PRZEKRĘCAJĄ EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ!

  „6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: SĄ TYLKO JACYŚ LUDZIE, KTÓRZY SIEJĄ WŚRÓD WAS ZAMĘT I KTÓRZY CHCIELIBY PRZEKRĘCIĆ EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ.

  8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY!”. 

  List Ap. Pawła do Galatów 1/6-9

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1013 Biblia Tysiąclecia

  ...A jaka to jest ta fałszywa ewangelia?

  Przykładowo:

  Bóg Ojciec ustanowił dla rodzaju ludzkiego tylko i wyłącznie Swojego Syna! Patrz: Dzieje Apostolskie 4/12!

  Jednak papieże postanowili jeszcze uczynić pośredniczką łask wszelkich Marię!
  Na dodatek według papieży i biskupów Maria jest królową Aniołów oraz Apostołów. Rozkazali więc ci, którzy są „pod Pawłowym przekleństwem” by rodzaj katolicki modlił się do tej kobiety, która przez Boga Ojca nie była posłana.

  Inny przykład:

  Katolicy i nie tylko katolicy sprzeciwiając się Woli Bożej orzekli, że oprócz Boga Ojca oraz Boga Syna ISTNIEJE JESZCZE INNY BÓG ZWANY BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM. I w dodatku, ÓW BÓG WRAZ Z BOGIEM OJCEM I BOGIEM SYNEM (PODOBNO) WSPÓLNIE ODBIERA UWIELBIENIE I CHWAŁĘ. No cóż, ta nauka, to czystej krwi herezja jest.

  Syn Boży ukaże się pewnego dnia w Chwale Boga Ojca z Aniołami Mocy Jego ale doprawdy NIGDZIE NAWET WZMIANKI NIE MA O TYM, ŻE SYN BOŻY UKAŻE SIĘ TAKŻE W CHWALE JAKIEGOKOLWIEK INNEGO BOGA.

  Ciekawostka:

  Czy wiesz o tym, że Adwentyści Dnia Siódmego obliczyli kiedyś, że Przyjście Syna Bożego będzie w roku 1844? No i gdy Zbawiciel się nie pokazał orzekli ci oszuści, że owszem nie było żadnej pomyłki w obliczeniach, ponieważ Syn Boży w tym 1844 roku zasiadł w świątyni w Niebie. A gdzie był do roku 1844 jak nie w Miejscu Najświętszym czyli po Prawicy Boga Ojca? Hmmm.... Nie ma jak to własną głupotą obarczyć Pana Boga.

  To dopiero jest bezczelność!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  BÓG OJCIEC POSŁAŁ TYLKO SYNA SWEGO a nie Marię...

  NIETOLERANCJA!

  Cytat:

  „(16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 

  (18) Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. (19) A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki”.

  Ewangelia według Jana 3/16-19

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  Bóg Ojciec posłał tylko i wyłącznie do rodzaju ludzkiego Własnego Syna. Bóg Ojciec umiłował człowieka i Dał nam Swego Syna aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne!

  Zatem kłamstwem jest nauka katolicka mówiąca o tym, że Maria jest naszą Pośredniczką i Pocieszycielką, ponieważ jak uczy Pan Jezus: Bóg Ojciec Dał tylko Swojego Syna!

  Ten, kto mówi, że na drodze do zbawienia znajduje się także Maria, ten kto mówi, że dobrze jest gdy do niej się człowiek modli, ten kto pada na kolana przed „jej” obrazami i figurkami, ten postępuje niegodziwie i ja KerenOr nie zgadzam się z jego nauką i będę walczył mieczem ust moich z poglądami tegoż! Nie będę względem tych nauk tolerancyjny ani nie mrugnie oko moje by z człowiekiem katolikiem podać sobie ręce pod względem wiary!

  Wypiję z nim herbatę, czy może piwo, ponieważ jest moim kumplem lub...kumpelą. Pouśmiechamy się do siebie... Pojedziemy razem na wakacje... Pójdziemy razem do kina... Jednak gdy w mojej obecności ten ktoś powie coś na temat Pana Jezusa czy Boga Ojca, to moje uszy będą bardziej nadsłuchiwać mój wzrok się wyostrzy a umysł zacznie inaczej pracować!

  Nie będę tolerancyjny i się oficjalnie sprzeciwię. Potem znowu będziemy żyli w zgodzie ale nie „pod względem wiary”. Pod względem wiary człowiek wierzący ma do dyspozycji jedyny dozwolony oręż, to znaczy Miecz Słowa Bożego!

  Są jednak tacy, którzy nie chcą dyskutować! Nie chcą się wychylać! Nie chcą się narażać na drwiny i wyzwiska. Tacy bardziej umiłowali chwałę ludzką od Chwały Bożej!

  Ekumenizm religijny jest niezgodny z Nauką Pana Jezusa ponieważ jedna jest tylko droga do zbawienia, jeden Pośrednik jest pomiędzy Bogiem Ojcem a ludźmi. Jest Nim Syn Boga Ojca – Pan Jezus Chrystus!

  Tak! Bóg Ojciec Posłał tylko Swojego Syna, a nie Marię!

  Szanuję ludzi ale niekoniecznie muszę szanować ich poglądy a widzę, że wokół jest mnóstwo tchórzy!

  PS

  Pewien „mędrzec”, na innej stronie napisał:

  „Ekumeniści szanują wiarę innych ludzi, bo nie ma w nich pychy jaką noszą sekty uważając, że tylko one właściwie głoszą naukę Jezusa”.

  No cóż, gdyby Apostołowie byli ekumenistami to nie nawracaliby ludzi na Chrystusową wiarę! Ekumeniści to raczej ludzie którzy chcą przypodobać się sobie wzajemnie a nie mają najmniejszego zamiaru bronić Nauki Boskiej!

  I dalej ów pisze:

  „Nauka Jezusa mówi o miłości do Boga, do ludzi i do najdrobniejszego stworzenia”.

  Słusznie! Nauka Pana Jezusa mówi o miłości do Boga a miłość to przede wszystkim przestrzeganie Boskich Poleceń. Bóg Ojciec posłał do rodzaju ludzkiego tylko Swojego Syna. Ów „mędrzec” uważa, że pośredniczką również jest Maria zatem, ów ZN kompletnie nie wie na czym polega miłość do Syna Bożego i Boga Ojca!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ I JA TEŻ , NIE ZGADZAM SIĘ , Z SZACUNKIEM DO INNYCH WYZNAŃ !!!
  Ja nie zawszę zgadzam się z drugim człowiekiem w sprawie wiary i nie zawsze mam szacunku dla innych wyznań zarejestrowanych na ziemi i nie zgadzam się z nimi. Świat nieraz nazywa to bardzo nieładnie a mianowicie / tolerancja ???/ . W sprawie wiary w Pana Jezusa nie ma nic takiego , człowiek wierzący ma być zimny lub gorący , a nie letni .

  Dziś człowiek prawdziwie wierzący w Pana Jezusa i Jego nauczanie umie i potrafi oczywiście dzięki łasce Pana Jezusa odróżnić plewy od ziarna , prawdę od kłamstwa , białe od czarnego , prawdziwą naukę od fałszywej i niezgodnej , umie odróżnić prawdę od fałszu . Wszystko to dzięki Panu Jezusowi , którego posłał Bóg Ojciec do ludzi , człowiek bez Pana Jezusa nic uczynić nie może i nic nie potrafi .

  Zgadzam się z tym co napisał 57kerenor i jest to prawdą ;

  // Ten, kto uważa, że człowiek wierzący w Syna Bożego powinien mieć zawsze szacunek do wiary innych ludzi, jest człowiekiem który nie zna Ewangelii ani... życia. //

  // Zgodnie z Przykazaniem Drugim szanuję każdego człowieka lecz zgodnie z Przykazaniem Pierwszym, niekoniecznie muszę szanować jego poglądy! //

  I to jest cała prawda o szacunku do innych wyznań . Jeśli ktoś się z tym nie zgadza , to taki człowiek nie zgadza się z Panem Jezusem i jego nauką , to taki człowiek jest człowiekiem niewierzącym !

  Keren napisałeś również ;

  // A co zaś tyczy Pana Boga, to wiem, że On nie dopuści by z Niego bezustannie można było się naśmiewać i kpić! //

  I do tego nic więcej dodać nie trzeba , Pan Bóg nie da się z Siebie naśmiewać i kpić , ale są tu tacy co myślą inaczej i nie chcą się zgodzić z Panem Jezusem i nie chcą przed nim zgiąć swych kamiennych kolan ! Straszna jest to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego .

  Pan Jezus powiedział ; Niebo i Ziemia przeminą , ale słowa moje nie przeminą i wciąż są żywe i prawdziwe !

  Pozdrawiam.
 • @jassy Keren!
  SZACUNEK DO INNYCH WYZNAŃ, A CO TO TAKIEGO ZNOWU JEST!?

  Skwituję to bardzo szybko, szacunek do innych wyznań to zasiadanie do stołu gdzie siedzi nierządnica watykańska ze swą siostrą ekumenią i innymi sługusami i nie myślcie że, nawet ci którzy nie należą do ekumenii , czy nie trzymają sztamy z watykanem, są czyści!

  Takimi wyzutymi i złymi ludźmi są, świadkowie czy każde wyznanie, które zmienia Prawa Zbawiciela!

  SZACUNEK DO INNYCH WYZNAŃ, DOBRE, ŚMIAĆ MI SIĘ CHCE A CZASAMI PŁAKAĆ!

  Szacunek do innych wyznań, to SZATANA WYMYSŁ i dziękować Panu Jezusowi że my to rozumiemy

  Pozdrawiam was !

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  EKUMENIA!

  Napisałeś:

  „Szacunek do innych wyznań, to SZATANA WYMYSŁ”.

  No cóż tak jest gdy chodzi wyznania reprezentujące fałszywe poglądy. Nadmieniłeś Świadków...!
  Szkoda, że owi Świadkowie... nigdy bezpośrednio nie zwracają się do Pana Jezusa. Szkoda, że nie modlą się do Niego. Szkoda!

  Nie można mieć szacunku do takich poglądów i z tej przyczyny Syn Boga Ojca dał ludziom wybranym Miecz z obu stron ostry. Jest to oczywiście miecz duchowy czyli Słowo Boże.

  Chwilka o słowie: Ekumenia!

  Można byłoby przetłumaczyć wyraz „ekumenia” jako „ziemia zamieszkana” i przecież w samym wyrazie nie istnieje nic złego. Natomiast szatan dąży do tego by „zamieszkaną ziemię” uczynić duchową pustynią. I tutaj wyraz „ekumenia” zaczyna w sensie duchowym przybierać postać negatywną, ponieważ owa zamieszkana przez ludy, narody i języki ziemia pozbawiona jest Nauki Syna Bożego.

  Na „zamieszkanej ziemi” ludzie wolą się dogadać i przypodobać samym sobie niźli pokazać innym, że Jedyną Drogą do Boga Ojca jest Syn Boży.
  Dlatego też co roku w styczniu lub w lutym organizują owe wyznania, ekumeniczne spotkania w różnych kościołach. Nikt tam nie zwraca sobie uwagi... Nikt nie głosi Ewangelii... Powiem więcej, omijane są specjalnie tematy, które mogłyby doprowadzić do powstania ognia.

  Adwentyści nie określą papieży kłamcami a inni znowu nie poruszą tego lub tamtego tematu. Z tego powodu owa „zamieszkana ziemia” staje się tworem szatana i ekumenia przybiera postać demonizmu chociaż wyraz sam w sobie, nie jest niczym złym!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY