Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

BÓG OJCIEC DAŁ LUDZIOM TYLKO SWOJEGO SYNA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Modląc się do "Marii" nie możesz odziedziczyć żywota wiecznego.

 

Cytat:

 

"(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny".

 

Ewangelia według Jana 3/16

 

//biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska 

 

adałbym pytanie:  Po co Bóg Ojciec Dał nam Swojego Syna?

 

Ktoś powie:  By złożył najdoskonalszą przebłagalną Ofiarę z Własnego Ciała.

Inny doda:  By Był Zbawicielem...

Następny podsumuje:  Abyś nie zginął człowieku, abyś uzyskał żywot wieczny!

 

No więc w takim razie do czego potrzebna Ci jest człowieku Maria? W czym ona Ci pomoże, skoro Bóg Ojciec Dał synom ludzkim tylko Swojego Syna?

 

To są bardzo dobre dwa pytania, nie uważasz?

 

Pomyślmy:  Modląc się do "Marii" nie możesz odziedziczyć żywota wiecznego. Ty powiesz, że nie jest to zwykła modlitwa lecz modlitwa wstawiennicza. Hmmm...

 

a powiem, że to nie jest ważne jak ową modlitwę do "Marii" nazwiesz! Tak, tak, to nie jest ważne! Jeżeli słuchasz Głosu Bożego to zauważysz, że Pan Jezus nadmienił, iż Jego Ojciec Dał rodzajowi Adama i Ewy tylko własnego Syna!

 

  To fakt niezaprzeczalny!


No ale Ty nie zgadzasz się z Bogiem Ojcem! To również jest  fakt niezaprzeczalny!

 KOMENTARZE

 • DO WSZYSTKICH ...........
  Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję , tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie . /Ewangelia według Jana 6/57 /.

  Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12/26 / .

  Każdy więc , który mnie wyzna przed ludzmi , i Ja wyznam przed Ojcem moim , który jest w niebie ; Ale tego , kto by się mnie zaparł przed ludzmi , i Ja się zaprę przed Ojcem moim , który jest w niebie/ Ewangelia według Mateusza 10,32-33 /

  Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce / Ewangelia według Jana 3,35 /

  Aby wszyscy czcili SYNA , jak czczą Ojca . Kto nie czci SYNA , ten nie czci Ojca , który Go posłał / Ewangelia według Jana 5,23 /

  Odpowiedział mu Jezus ; Ja jestem droga i prawda , i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie / Ewangelia według Jana 14,6 /

  Przykazał nam też , abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo , że ON jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych . O NIM to świadczą wszyscy prorocy , iż każdy , kto a NIEGO wierzy , dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię JEGO / Dzieje Apostolskie 10,42-43 /

  Dlatego też Bóg wielce GO wywyższył i obdarzył GO imieniem , które jest ponad wszelkie imię . Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią / List Pawła do Filipian 2,9-10 /

  Przeczytałem również w Piśmie Świętym , że Wolą Boga Ojca jest, aby ludy, narody i języki, od najdawniejszych czasów służyły Bogu Synowi . Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania . On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia /do Kolosan 1;15,17 / .

  Jakakolwiek modlitwa do Marii jest niezgodna z Ewangelią Pana Jezusa i jest niezgodna z Wolą Boga Ojca , który dał i posłał do ludzi tylko Swego Umiłowanego Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa , aby świat był przez Niego Zbawiony .

  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni / Dzieje Apostolskie 4,12 /

  Nigdzie nie przeczytałem w Piśmie Świętym i nie ma nawet najmniejszej wzmianki o tym , że można modlić się do Marii , że można jej za coś dziękować , że można ją o coś prosić , że można przed nią padać na kolana .

  Maria , miała być nazywana szczęśliwą między niewiastami , a nie królową. Miała być nazwana szczęśliwą między niewiastami , a nie pośredniczką i pocieszycielką . A dziś co robią ludzie ? modlą się do Marii i nie tylko na dodatek klękają przed nią . Modlą się do jej obrazów i do jej figur jest to bałwochwalstwo . Nie wolno się jej kłaniać , nie wolno się do niej modlić , nie wolno nazywać jej królową, pośredniczką i pocieszycielką , jest to bałwochwalstwo. A przecież nie taka była Wola Boga Ojca !

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Człowiek otrzymał od Boga Ojca najpiękniejszy i najwspanialszy dar Pana i Boga Jezusa Chrystusa .Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego umiłowanego Syna nikogo innego !!!

  Takie łatwe słowa a jakie trudne są dla wielu ludzi i dla wielu wyznań . Ilu jest takich którzy naprawdę rozumieją naukę Zbawiciela , ilu jest takich , którzy pokłon składają Panu Jezusowi , ilu jest takich , którzy przychodzą do Ciebie Panie Jezu ???

  Chociaż niektórzy uważają się za ludzi wierzących, to do Syna Bożego modlić się nie chcą, nawet nie odzywają się do Niego.

  Pan Jezus powiedział w Ewangelii według Mateusza ;

  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
  / Ewangelia według Mateusza 11,28-30 /

  Panie Jezu ilu jest dziś tych , którzy uwierzyli w Ciebie , ilu jest dziś , którzy wykonują Ojcowski rozkaz , ilu jest dziś ludzi , którzy Ci się kłaniają i którzy się do Ciebie modlą . A ja przeczytałem na Neon24 , że podobno wszyscy ludzie będą Zbawieni i że wszystkim wybaczysz , a przecież Ty Panie Jezu wiesz bardzo dobrze , że jest to nieprawda . Tak jest to nieprawda nie wszyscy ludzie będą Zbawieni . Panie Jezu Ty chcesz uratować rodzaj ludzki , ale ludzie nie chcą przyjść do Ciebie , aby mieć żywot wieczny , ludzie nie chcą wykonywać Woli Boga Ojca , ale wszyscy chcą być Zbawieni .

  Maria i modlitwy do Mari nie pomogą nikomu i nie Zbawią nikogo . Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie bo tak zadecydował Bóg Ojciec i Bóg Syn i nikt z ludzi tego nie zmieni . Pisanie wiele razy , że Zbawieni będą wszyscy ludzie jest nieprawdą .

  Pozdrawiam!
 • @jassy27
  PO CO BÓG OJCIEC DAŁ NAM SWEGO SYNA!?


  Jassy napisałeś:

  //Chociaż niektórzy uważają się za ludzi wierzących, to do Syna Bożego modlić się nie chcą, nawet nie odzywają się do Niego. //

  Wiem doskonale kogo masz na myśli, ale to nie tyczy się również świadków, to tyczy się wszystkich tych, którzy w tej chwili, lub później modlą się do Zbawiciela a zaraz potem do Marii lub jakiegoś innego ludzkiego wymysłu.

  To jest przykre , bo dostaliśmy od Boga Ojca Najwspanialszy Prezent jak pisze Keren, a rodzaj ludzki nie potrafi tego dostrzec, nie potrafi, lub nie chce!

  Chciałbym również zadać ludziom pytanie, takie jakie zadał Keren:

  //PO CO BÓG OJCIEC DAŁ NAM SWEGO SYNA!?//

  Większość ludzi, powiem więcej , prawie wszyscy, nie znają prawdziwego powodu przyjścia na ziemię Pana Jezusa, prawie wszyscy wybrali sobie swojego idola, który ma mu pomagać w życiu codziennym, który ma mu pomagać w zrozumieniu Pisma Świętego.

  Niestety, obraz nędzy i rozpaczy dotyczący zajmowania głosu w sprawach wiary, jest widoczny na każdym kroku nie tylko na Neonie ale również w moim codziennym życiu!

  Pismo Święte wyraźnie nam mówi o Zbawicielu, jeśli więc dany człowiek usunie ze swego serca NIEME BAŁWANY, KTÓRE CZCI CODZIENNIE!

  To być może Zbawiciel odsłoni przed nim to co, przed wieloma jest zakryte, gdyż tylko ON, JEZUS CHRYSTUS, BÓG, ma możliwość pokazania człowiekowi Prawdy która tylko w NIM , PROWADZI DO ZBAWIENIA !

  Ojcowski rozkaz dany ludziom: ''to Jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie'' nie został rzucony tak sobie i wszyscy ci, którzy nie uszanują tego rozkazu, kiedyś gorzko za to zapłacą, GORZKO!

  //Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.//

  Tak Jassy to MĄDRE I ŚWIĘTE SŁOWA, ALE NIEWIELU JE WYKONUJE, NIEWIELU JE ROZUMIE!

  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @
  MUSIMY GŁOSIĆ SŁOWO BOŻE!

  Jassy, Grzegorzu, witajcie!

  Dziękuję za bardzo ważne wpisy „przybite” wieloma cytatami z Ewangelii!

  Jak widzę, odpowiedź na pytanie „po co Bóg Ojciec Dał rodzajowi ludzkiemu Własnego Syna” jest dla nas zrozumiała, jednak wiele wyznań tzw. religijnych nie zgadza się z Wolą Bożą i Ojcowskim Rozkazem „Ten jest Syn Mój Umiłowany, Jego słuchajcie”.

  Zaznaczyłeś Grzegorzu, że: „Większość ludzi, powiem więcej, prawie wszyscy, nie znają prawdziwego powodu przyjścia na ziemię Pana Jezusa, prawie wszyscy wybrali sobie swojego idola, który ma mu pomagać w życiu codziennym, który ma mu pomagać w zrozumieniu Pisma Świętego”.

  Masz rację, tym idolem, czyli bożkiem może się okazać modlitwa do Marii i uwielbianie i wywyższanie Apostoła Piotra a także papieża.
  Idolem może być również „uwielbianie” sabatu, jak czynią to Adwentyści Dnia Siódmego oraz wiara w proroctwa Pani Ellen White! Tak, dla nich to podstawowe, życiowe bożki!

  Jassy, słusznie zauważyłeś, że:

  „Chociaż niektórzy uważają się za ludzi wierzących, to do Syna Bożego modlić się nie chcą, nawet nie odzywają się do Niego”. 

  Tak i takim podstawowym tutaj przykładem jest postępowanie Świadków... chodzących od domu do domu z fałszywą nauką na ustach! Oni nigdy bezpośrednio do Syna Bożego nie odezwą się ani jednym słowem.

  Owa sekta, (podobnie jak sekta katolicka czy sekta Adwentystów Dnia Siódmego), odwodzi człowieka od Boskich Mów, które dają nadzieję i ratunek, i dobrze, że ktoś tutaj mówi prawdę na tym Portalu!

  Prawdę o Bogu Ojcu, o Jego Synu, o życiu i o śmierci... Prawdę o nagrodzie oraz o karze... Prawdę o codziennym ludzkim postępowaniu...!

  I chociaż są tutaj ludzie, którzy specjalnie przeszkadzają, to głosić Słowo Boże powinniśmy!

  I chociaż są tutaj ludzie, którzy specjalnie przeszkadzają, to głosić Słowo Boże musimy!

  Pozdro!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY