Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PRAWDA JEST W PANU JEZUSIE!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Prawda jest tylko w Panu Jezusie. Tak zadecydował Ojciec Zbawiciela!

 

Cytat:


"(17) Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza,  łaska zaś i PRAWDA stała się przez Jezusa Chrystusa". 

 

Ewangelia według Jana 1/17

 


Całkiem śmiało stwierdzam, że  Bóg Ojciec jest Bogiem  oraz, że oddzielną Osobą jest  Jego Umiłowany Syn, który oczywiście  również jest Bogiem!

Bóg Ojciec rodzajowi ludzkiemu dał Swojego Syna  aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny. (Zobacz: Ew. wg Jana 3/16)!

Archanioł Michał  to jeden ze starszych Aniołów,  jeden z pierwszych  książąt Anielskich, którego w żaden sposób nie można utożsamiać z Panem Jezusem Chrystusem. 

 

Cytat:

 

"(13) Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto  MICHAŁ, JEDEN Z PIERWSZYCH KSIĄŻĄT ANIELSKICH, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego, (14) i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych".

 

Księga Daniela 10/13, 14ednak przedstawiciele organizacji Świadków... uważają, że Archanioł Michał i Pan Jezus to jedna i ta sama osoba.  Owi Świadkowie... z będącym na tym portalu rouxem są w kolosalnym błędzie, ponieważ Archanioł Michał, jak Powiada Pismo jest "jednym z pierwszych" książąt a nie  pierwszym! Skoro zatem Michał jest "jednym z pierwszych", to nie może być ów Anioł jednocześnie tą samą osobą co Pan Jezus Chrystus!

odam, że Świadkowie... nie głoszą prawdziwej Ewangelii i są ludźmi, którzy wprowadzają katolików na manowce.  Prawda jest tylko w Panu Jezusie. Tak zadecydował Ojciec Zbawiciela!


Cytat:


"(6) Odpowiedział mu Jezus: JA JESTEM DROGA I PRAWDA, I ŻYWOT,  NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA,TYLKO PRZEZE MNIE". 

Ewangelia według Jana 14/6 KOMENTARZE

 • @
  ŚWIADKOWIE... BADAJĄ PISMA ALE DO SYNA BOŻEGO PRZYJŚĆ NIE CHCĄ!

  Pan Jezus powiedział:

  (39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (40) ale mimo to DO MNIE przyjść nie chcecie, aby mieć żywot".

  Ewangelia według Jana 5/39, 40


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  WOLA BOGA OJCA: ZGIĄĆ KOLANA PRZED MAJESTATEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA!

  "(9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) ABY NA IMIĘ JEZUSA ZGINAŁO SIĘ WSZELKIE KOLANO NA NIEBIE I NA ZIEMI, I POD ZIEMIĄ (11) i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca". 

  List Apostoła Pawła do Filipian 2/9-11

  http://m.neon24.pl/8c9c738c7544aa3fb0ed5e305406658b,0,0.jpg

  No ale Świadek... chodzący od domu do domu z fałszywą nauką na ustach, nie zgadza się z Bogiem Ojcem i swoich spiżowych kolan przed Synem Bożym nigdy nie zegnie!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • TO PAN JEZUS JEST NAJDOSKONALSZYM WZOREM WIARY !!! I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA !!!
  Pan Bóg wprowadził swoje prawo , a człowiek zmienia je na własną korzyść . To Pan Jezus , a nie człowiek jest najdoskonalszym wzorem wiary ! Szkoda , że tu na Neon24p.l jest tak wielu pustych gadułów , którzy zapierają się Pana naszego Jezusa Chrystusa i jego nauki , którzy z wolą Boga Ojca nic sobie nie robią .

  B. szkoda , że jest dziś tak mało ludzi , którzy czytają Pismo Święte , którzy sprawdzają swoich nauczycieli i ich naukę , którą głoszą . Dlatego ,że zawierzyli swoim organizacją i religiom , które ich okłamują i nie mówią im prawdy o Panu Jezusie , Którego posłał do ludzi Bóg Ojciec .

  Wszystkie organizacje i wyznania zarejestrowane na ziemi nie chcą wykonywać i nie chcą słuchać Woli Boga Ojca , nie chcą przyjść do Pana Jezusa i nie chcą przed nim zgiąć swych kolan , aby mieć żywot.

  Ja przeczytałem w Piśmie Świętym , że to tylko Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , że w nikim innym nie ma Zbawienia tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie jakaś ludzka nauka , czy organizacja , czy wyznanie zarejestrowane na ziemi .

  To Pan Jezus powiedział ;

  Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12/26 / .

  Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję , tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie . /Ewangelia według Jana 6/57 /.

  A duch wyraźnie mówi że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich / I List Pawła do Tymoteusza 4,1 /

  Wszystkie ludy narody i języki na całej kuli ziemskiej, Pana Jezusa będą nazywać Potężnym Bogiem , bo tak zadecydował Bóg Ojciec i tak mówi w swoim proroctwie prorok Izajasz , który był natchniony duchem Chrystusowym ;

  Proroctwo zapowiedziane tysiące lat temu przez Izajasza musi się wypełnić i człowiek nie ma nic do powiedzenia . Cytat ;

  Albowiem dziecię narodziło się nam , syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu , i nazwą go ; CUDOWNY DORADCA , BÓG MOCNY , OJCIEC ODWIECZNY , KSIĄŻE POKOJU . / Księga Izajasza 9,5 / .

  Tak to prawda co powiedział prorok Izajasz o Panu Jezusie . Ponieważ upodobał sobie Bóg Ojciec , żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości / List Pawła do Kolosan 1,19 / . On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia / List Pawła do Kolosan 1,15 / .

  Żaden świadek , katolik , adwentysta dnia siódmego , czy organizacja zarejestrowana na ziemi tego proroctwa nie zmieni . Wszystkie proroctwa muszą się wypełnić i żadna nauka ludzka tego nie zmieni , są to słowa Boga żywego . To Pan Jezus , a nie człowiek jest najdoskonalszym wzorem wiary .

  Bez pomocy Pana Jezusa Chrystusa człowiek nie zrozumie tego proroctwa Izajasza , nie zrozumie Nauki Zbawiciela , nie Pozna Jego Drogi po prostu nic nie zrozumie . W Ewangelii św. Jana w rozdziale 15 , 5 Pan Jezus mówi wyraźnie ; Bo Beze Mnie Nic Uczynić Nie Możecie .

  Tak i tak , któregoś dnia wszystkie religie i wszystkie wyznania ; katolicy , świadkowie , adwentyści , zielonoświątkowcy itp. na całej kuli ziemskiej dowiedzą się prawdy o Panu Jezusie , którego posłał do ludzi Ukochany Bóg Ojciec , aby zbawił świat .

  Ojciec Miłuje Syna i Wszystko Oddał w Jego Ręce / Ew. Jana 3,35 /

  Każdy , Kto Poddaje w Wątpliwość Syna, Nie Ma i Ojca . Kto Wyznaje Syna , Ma i Ojca /I Jana 2,23 /

  Tego miłujcie , chociaż Go nie widzieliście , wierzcie w Niego , choć Go teraz nie widzicie , i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną / I List św. Piotra 1, 8 /

  Lecz do SYNA ;

  Tron Twój, o BOŻE , na Wieki Wieków , Berłem Sprawiedliwym Berło królestwa Twego. Umiłowałeś Sprawiedliwość , a Znienawidziłeś Nieprawość ; Dlatego Namaścił Cię , o BOŻE , BÓG Twój Olejkiem Wesela , jak żadnego z towarzyszy Twoich / List do Hebrajczyków 1,8 /.

  Ojcowski ROZKAZ brzmi dokładnie ; Ten Jest Syn Mój Umiłowany , Którego Sobie Upodobałem JEGO SŁUCHAJCIE ! / Ewangelia św. Mateusza 17, 5 /.

  Bóg Ojciec dał ludziom Potężnego Boga. Bóg Ojciec w swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia. Bóg Ojciec Dał Swojego Syna, byśmy nie zginęli, byśmy żyli . Bóg Ojciec Na świętej górze Apostołom wskazał Swojego Syna i nikogo innego nie posłał do ludzi tylko Pana i Boga Jezusa Chrystusa .

  Szkoda ,że ludzie myślą inaczej i nie chcą z Panem Bogiem się zgodzić . Wprowadzają swoje prawo i swoją naukę , która nie prowadzi do Zbawiciela Pana Jezusa . Umiłowali własną naukę i własną chwałę , a Pana Boga mają za nic .

  I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd , tak iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy , którzy nie uwierzyli prawdzie , lecz znaleźli upodobanie w nieprawości./ II List Pawła do Tesaloniczan 2,11-12 /

  Ale nie my ludzie, nie będziemy sądzić , bo wszelki sąd został przekazany Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi . Bóg Ojciec Dał nam Potężnego Boga. Bóg Ojciec w Swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia . I żaden człowiek i żadna nauka czy żadne wyznania na ziemi tego nie zmieni .

  PAN JEZUS JEST NAJDOSKONALSZYM WZOREM WIARY !!!
 • @
  DO SWEJ WŁASNOŚCI PRZYSZEDŁ ALE SWOI GO NIE PRZYJĘLI!

  (9) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
  (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.

  (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.

  (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

  (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

  (14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

  (Ew. Jana 1:9-14, Biblia Warszawska)

  Tak, ale nie wszyscy ''ujrzeli'' Chwałę Jego, wielu pustych gadułów którzy za wszelką cenę chcą odebrać Zbawicielowi To, co do Niego należy, jest poza ich możliwościami !

  Żadna osoba nie jest wstanie tego zrobić , ani świadek, katolik, czy adwentysta, Chwały Zbawicielowi nie odbierze!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @
  CHWAŁA ZBAWICIELA!

  (6) My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; (7) ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, (8) której żaden z władców tego świata nie poznał, BO GDYBY POZNALI, NIE BYLIBY PANA CHWAŁY UKRZYŻOWALI".

  1 List Ap. Pawła do Koryntian 2/6-8

  Zwróć uwagę Czytelniku na słowa Apostoła Pawła:

  http://m.neon24.pl/bb86cbc2216c3ba46582f4307f69ad72,0,0.png  Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali!
  Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali!
  Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali!
  Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali!
  Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY