Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

DWA PRZYMIERZA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Łaska i Prawda przyszły przez Pana Jezusa Chrystusa!

 

Niektórzy mówią, że Stary Zakon nie został zniesiony.

Jednak skoro Stary Zakon nie został zniesiony, to dlaczego nazywamy Go "Starym"?


To może inaczej: Zastąpmy wyraz "Zakon", również bardzo pasującym w tym miejscu wyrazem, "Przymierze".Zacznę więc od nowa:


Niektórzy mówią, że Stare Przymierze nie zostało zniesione! Dziwne, prawda?! Przecież bardzo dobrze wiesz o tym, że Stare Przymierze, Stara Umowa pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem, została zniesiona a wprowadzone zostało Nowe Prawo. To Nowe Prawo, Nowa Umowa pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem, nazywa się  Nowym Testamentem lub  Nowym Przymierzem!


Zobaczmy co ma do powiedzenia Autor Listu do Hebrajczyków na ten temat:

 

 atem niech przemówi ów nieznany pisarz:


 "(1) Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach, (2) jako  sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka(3) Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. (4) Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa.


(5) Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś - mówi - abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. (6) Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.


(7) Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie/przymierze/. (8) Albowiem ganiąc ich, zapowiada: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a  zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe(9) Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ich wziął za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan. 


(10) Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem(11) I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. (12) Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy. (13) Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia". 


List do Hebrajczyków 8:1-13, Biblia Tysiąclecia

 


 

 Gdybyś jeszcze miał wątpliwości, to posłuchaj Apostoła Jana: 

 

"(17) Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa".


Ewangelia według Jana 1/17


 

 

Czytelniku! Zastanów się nad tym, co mówi Autor Listu do Hebrajczyków. Werset nr 7 stwierdza wyraźnie, że gdyby Pierwsze Przymierze "było bez nagany" "to nie szukano by miejsca na drugie". 

 

I jeszcze powyżej masz napisane: "Zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe".

 

  chwilą Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu rozerwała się zasłona świątynna... Tak! Oto dokładny moment zniesienia Starego Prawa i zastąpienia Go Przymierzem Nowym!

 

ednak za moment dowiesz się rzeczy bardzo ważnej. Okazuje się, że to Nowe Przymierze zawarte pomiędzy Panem Bogiem a ludźmi nie jest takim samym przymierzem  jakie Pan Bóg zawarł z Izraelem, w dniu, gdy ich wziął za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Patrz powyżej! Mówi o tym werset 8 i 9.


Werset 10 ósmego rozdziału Listu do Hebrajczyków stwierdza, że to Nowe Przymierze pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem nie będzie wyryte na Dwóch Tablicach lecz na sercach ludzkich i ich myślach!

 


 

A może zainteresuje Cię werset 13? Mam taką nadzieję! Przecież ten werset mówi wyraźnie, że Pierwsze Przymierze pomiędzy Panem Bogiem a Izraelem jest... p r z e s t a r z a ł e!  No właśnie!   

 

 

Aaa... Na koniec! Czytałeś może kiedykolwiek ten fragment:

 

"(3) Powszechnie o was wiadomo,  żeście listem Chrystusowym  dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego;  nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc". 

 

2 list Apostoła Pawła do Koryntian 3: 3, Biblia Tysiąclecia

 

 
 

Hmmm... Ludzie wierzący są Listem Chrystusowym napisanym Duchem Boga Żywego a Ty Adwentysto Dnia Siódmego ciągle opierasz się na Czwartym Przykazaniu z Góry Synaj!


Ludzie wierzący są Listem Chrystusowym napisanym Duchem Boga Żywego a Ty Adwentysto ciągle masz zaufanie do Dwóch Tablic Kamiennych!


Ludzie wierzący są Listem Chrystusowym napisanym Duchem Boga Żywego a Ty... nie wiesz co to znaczy!

 


Do wszystkich:

 

Kto swoje codzienne życie opiera na "Mojżeszowym" Dekalogu a nie na Dwóch Przykazaniach Miłości, ten za nic ma Krew Syna Bożego przelaną na Krzyżu.


Dekalog i Całe Prawo Zakonu zatwierdzone było krwią zwierzęcia. Nowe Prawo, Prawo zapisane Duchem Boga Żywego na sercach ludzkich, zatwierdzone zostało Krwią Syna Bożego! Ty musisz zdecydować, co ma dla Ciebie większe znaczenie: Krew zwierzęcia czy Krew Zbawiciela!

 

    W tym wyborze może Ci pomóc Pan Jezus, Syn Boga Ojca!

 

 

Cytaty podałem za Biblią Tysiąclecia ale przecież możesz użyć Biblii Warszawskiej, Brzeskiej... czy jakiejkolwiek innej! 

KOMENTARZE

 • @ALL
  WOLISZ SŁUCHAĆ PRZODKÓW ADWENTYSTO?!

  A JA WAM POWIADAM...

  *

  Proponunję Adwentystom Dnia Siódmego przeczytać piąty rozdział Ewangelii według Mateusza, wersety od 21 do 48. Tam wyraźnie jest zaznaczone, że Pan Jezus odcina się od Praw Mojżeszowych wyrażonych na Tablicach Kamiennych. Tam Pan Jezus ustanawia Swoje Prawo, które w sposób znaczący odbiega od Prawa wyrażonego w Dekalogu.

  Przykład 1:

  "(21) Słyszeliście, iż POWIEDZIANO PRZODKOM: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. (22) A JA WAM POWIADAM, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień gehenny".

  Przykład 2:

  "(27) Słyszeliście, iż POWIEDZIANO: Nie będziesz cudzołożył. (28) A JA WAM POWIADAM, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim". 

  Przykład 3:

  "(33)Słyszeliście także, że POWIEDZIANO PRZODKOM: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. (34) A JA WAM POWIADAM, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, (35) ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; (36) ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. (37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego".

  (...)

  Zatem człowieku, jeżeli chcesz być WIERNY ZASADOM PODANYM PRZODKOM to jesteś najmizerniejszym z mizernych. Jeżeli nie zrozumiesz tak łatwej Nauki Mistrza to jak możesz zrozumieć Sprawy Trudniejsze?

  PRZODKOM podano Przykazanie "Nie zabijaj"! Jednak ludowi wierzącemu Syn Boga Ojca Mówi, że gniew również jest niedobry i może człowieka spotkać kara.

  Na Tablicy wypisane było Prawo: "Nie będziesz cudzołożył". Pan Jezus zaś na Tablicy Serca nadaje temu powyższemu Rozkazowi wymiar doskonalszy, wręcz znamienitszy:

  "(28) A JA WAM POWIADAM, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim (...)".

  I Ty nadal masz zamiar być posłuszny Dekalogowi wypisanemu na Dwóch Tablicach Kamiennych? Jeżeli tak, to jesteś najmizerniejszym z mizernych.

  Czwarte Przykazanie z Góry Synaj mówiło by święcić sabat nie pracując od piątku po zachodzie słońca do soboty po zachodzie słońca.

  Jednak nie rozumiesz Adwentysto Dnia Siódmego, że powinieneś znaleźć ukojenie i odpoczynek w Panu Sabatu. To Pan Jezus Jest Najdoskonalszym Odpoczynkiem dla Ciebie. Nie musisz czekać za piątkiem po zachodzie słońca... Zbawiciela możesz mieć na wyciągnięcie ręki. Odpocznij w Synu Bożym już DZISIAJ!

  Niech Twoje sabatowanie będzie zgodne z Duchem Nowego Przymierza!

  Przeczytaj List do Hebrajczyków 4, to może zrozumiesz! Jednak wpierw pomódl się do Bożego Syna o pomoc. Pomódl się bo któż może Ci dać lepszą odpowiedź na temat sabatu, jak nie... Pan Sabatu?!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @DO ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO!
  ZAPRASZAM ADWENTYSTÓW NA MÓJ BLOG!

  https://m.neon24.pl/f50d0f0730b437c52fee07bd0338a894,14,0.jpg

  http://m.neon24.pl/8c9c738c7544aa3fb0ed5e305406658b,0,0.jpg

  Porozmawiajmy!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • DO WSZYSTKICH ...........
  To krew Pana Jezusa przelana na krzyżu wzniosła prawo zakonne i od tej pory prawie 2000 lat obowiązuje NOWE PRAWO zapisane na tablicach serc mięsistych .

  Prawo , które przyniósł Mojżesz z góry Synaj już dawno temu przestało obowiązywać . Teraz / dziś / obowiązuje Nowe Prawo , które przyniósł z samego nieba z góry Syjon sam Pan Bóg Jezus Chrystus i zapieczętował to Prawo swoją krwią przelewając ją na krzyżu za ludzi wierzących i tylko za tych , którzy uwierzyli w sercu swoim w Niego i w Jego przyjście i Jego Nauczanie .

  Cytat;
  Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców , ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia / list do Hebrajczyków 9,12 /

  Pisze o tym apostoł Paweł w swoim liście ;

  On wzniósł zakon przykazań i przepisów , aby czyniąc pokój , stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka / List Pawła do Efezjan 2,15 /

  Również jest mowa w liście do Hebrajczyków ;

  Oto przychodzę , aby wypełnić wolę twoją . Znosi więc pierwsze , aby ustanowić drugie / do Hebrajczyków 10,9 /.

  I to jest prawdą Pan Jezus wznosi stare Prawo i wprowadza Nowe Prawo i jeszcze doskonalsze . Szkoda , że wszystkie wyznania i organizacje zarejestrowane tu na ziemi tego zrozumieć nie mogą lub nie chcą o tak nie chcą iść do Pana Jezusa i nie chcą mu się pokłonić i nie chcą nawet z nim rozmawiać i odrzucają Jego Naukę , którą przyniósł przecież z samego nieba .

  Ludzie wierzący w Pana Jezusa powinni opierać się na Dwóch Przykazaniach miłości i te, aż dwa przykazania obowiązują dziś !
  Proroctwo Jeremiasza zapowiada o Nowym Przymierzu ;

  KSIĘGA JEREMIASZA 31,31-34

  „ (31) Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - (33) lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę”.

  Do adwentystów dnia siódmego i innych wyznań , religii , organizacji ;
  W Nowym Przymierzu obchodzimy Sabat nie na podstawie przykazań wypisanych na tablicach kamiennych przyniesionych przez Mojżesza z góry Synaj .A na dwóch przykazaniach miłości przyniesionych przez Pana Jezusa z góry Syjon z samego Nieba i wypisanych na tablicach serc mięsistych . Niestety adwentyści dnia siódmego wybrali starotestamentowy sabat . Zlekceważyli najdoskonalszego pośrednika Nowego Przymierza , Pana i Boga Jezusa Chrystusa .

  STRASZNA JEST TO RZECZ WPAŚĆ W RĘCE BOGA ŻYWEGO !!!!
  Dziś człowiek prawdziwie wierzący w Pana Jezusa odpoczynek ma w Panu Jezusie i to każdego dnia przez siedem dni w tygodniu , a nie tylko w siódmym dniu tygodnia / sobota/ .
 • @
  ONI NIE ZNAJĄ PODSTAW A SKĄD DOPIERO...

  No właśnie, ci panowie i panie, nie znają podstaw a skąd dopiero sprawy dotyczącej Nowego Prawa, słuchając ich można śmiało powiedzieć, że zasłona nie została im usunięta!

  Jak to mówi Pismo: ''gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta''.

  Tak więc , kiedy rysuje się i maluje obrazy które mają przedstawiać w ten sposób Boga, to o czym my mówimy, oni potrzebują MLECZKA!

  Zresztą tego mleczka również potrzebują, katolicy, adwentyści, zielonoświątkowcy, świadkowie i wszyscy ci, którzy SZATY PANA JEZUSA, PODEPTALI!

  Pozwolę sobie Keren przytoczyć to co napisałeś:

  Kto swoje codzienne życie opiera na "Mojżeszowym" Dekalogu a nie na Dwóch Przykazaniach Miłości, ten za nic ma Krew Syna Bożego przelaną na Krzyżu.


  //Dekalog i Całe Prawo Zakonu zatwierdzone było krwią zwierzęcia. Nowe Prawo, Prawo zapisane Duchem Boga Żywego na sercach ludzkich, zatwierdzone zostało Krwią Syna Bożego! Ty musisz zdecydować, co ma dla Ciebie większe znaczenie: Krew zwierzęcia czy Krew Zbawiciela!

  W tym wyborze może Ci pomóc Pan Jezus, Syn Boga Ojca!//

  Jassy napisał:

  //To krew Pana Jezusa przelana na krzyżu wzniosła prawo zakonne i od tej pory prawie 2000 lat obowiązuje NOWE PRAWO zapisane na tablicach serc mięsistych . //

  Ale to my wiemy, zresztą może się do Pana nawrócą, wtedy to zasłona może ...

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @DO PASTORÓW ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO!
  PRAWO WYRYTE LITERAMI NA TABLICACH KAMIENNYCH DLA CZŁOWIEKA CHRYSTUSOWEGO JEST DZISIAJ SŁUŻBĄ ŚMIERCI!

  Śmiało sobie poczynam. Może teraz jakiś Adwentysta np. pastor zabierze wreszcie głos? Hmmm! I to Wy macie pretensję do katolików!

  Grzegorzu, jassy - dzięki za wpisy i dobrze, że Pan Jezus Pozwolił nam zrozumieć, iż Prawo wyrażone na Tablicach Kamiennych jest służbą śmierci!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY