Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
637 postów 2753 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

HOMOSEKSUALIZM A BOŻE PRAWO!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tylko i wyłącznie mężczyzna i kobieta podtrzymują Boskie Prawo!

 

Facet z facetem w jednym łóżku spali

On leżał z lewej a On obok niego

Lepiej nie wiedzieć co wyprawiali

Lepiej zamknąć oczy mój Drogi Kolego!

 

Ona i Ona ślubu żądają

I także dzieci, bo ich nie mają

Kłódka i kluczyk to dwa są przedmioty

Z dawna przeznaczone do tejże roboty! 

"Homofobia –irracjonalny strach przed homoseksualizmem i osobami o orienacji homoseksualnej, awersja, nieufność, nienawiść i wrogość do nich oraz ich dyskryminacja!".

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Homofobia 

Nie dyskryminuję tychże.  Nie nastawiam się wrogo.  Nie mam względem nich żadnej awersji.  Nie boję się podać im ręki. Rozmawiam z nimi i witam się zwykłym: "Cześć". Gdy będzie taka sytuacja to wypiję z nimi kawę. Są moimi kolegami i koleżankami... Jednak   nie  popieram "tego co robią"nie zgadzam się z tym.  Nie przyklaskuję ich zachowaniu i mówię to stanowczym lecz spokojnym głosem.


 

Od zarania dziejów  tylko i wyłącznie mężczyzna i kobieta podtrzymują na tej Planecie Boskie Prawo mówiące o tym byśmy się "rozradzali i rozmnażali". Tylko kobieta i mężczyzna mogą "stworzyć" Nowe Dzieło. Tak zostaliśmy ukształtowani przez Pana Jezusa i tak również Zadecydował Bóg Ojciec! W pewnym sensie "moc stwórczą" dał nam Pan Bóg byśmy powoływali do życia nowe pokolenia. Posiadamy w sobie możliwość Wspólnego Działania. I tylko to Wspólne Działanie sprawia, że jest nas 7 miliardów.

 

Niestety potrafimy również się krzywdzić z tego powodu. Gdy człowiek zachowuje się jak bestia cierpią przeważnie dzieci i kobiety. Tak, czasami potwory w ludzkiej skórze wyłaniają się zza węgła...

 

ednak tych sprośności, które dzieją się wokół mnie nie przypisuję Panu Bogu.  Nie On jest za takie zachowanie ludzi winny. Człowiek bardzo chętnie zrzuca winę na Stwórcę.


"Takim mnie Boże stworzyłeś!" - krzyczy.

 

A przecież tenże Pan Bóg od początku dziejów ostrzega rodzaj ludzki by "kobieta nie przystępowała do kobiety" i "mężczyzna do mężczyzny". Adam i Ewa, pierwsi ludzie zamieszkujący Naszą Planetę byli doskonali jednak grzesząc wystąpili przeciwko Boskiej Woli. Ich potomkowie rozpętują wojny, są grabieżcami i morcercami. Ich potomkowie zamiast miłości okazują nienawiść.


    Ich potomkowie  grzeszą sprośnym zachowaniem w ciemnym pokoju. Adam z Adamem i Ewa z Ewą...


 KOMENTARZE

 • Czy ty .....
  Masz coś z głową
  Tak tylko pytam przed skasowaniem tego komentarza
 • @Husky
  MOJA GŁOWA MA SIĘ DOBRZE!

  A napisałem tylko o tym, co piętnuje Nauka Starego i Nowego Testamentu.
  Oczywiście nie mierzę w tym wypadku wagi grzechu lecz obawiam się, że na przykład grzech katolickiego bałwochwalstwa stoi być może w gorszym położeniu niż grzechy tych, o których piszę.


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 12:12:14
  HOMOSEKSUALIZM A 57KERENOR
  EXPERIENCE !!!!!
  cos wiecej ?
  Some personal experience ????
 • @Husky
  NIE! DZIĘKI ŁASCE PANA JEZUSA CHRYSTUSA NIGDY OSOBIŚCIE TEGO NIE PRZEŻYŁEM I CIESZĘ SIĘ, ŻE MOJE UKIERUNKOWANIE JEST HETERO.


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  ZBOCZENIE!

  "(18) Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i Bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.

  (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

  (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich ZBOCZENIE karę. 

  https://m.neon24.pl/49ee5ef2282ae40d3f593c9615bba54d,0,0.jpg

  (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią". 

  List Apostoła Pawła do Rzymian 1:18-32, Biblia Warszawska


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • TO STWÓRCA PRZYKAZAŁ LUDZIOM , ABY NA ZIEMI , KTÓRĄ IM DAŁ , SIĘ ROZMNAŻALI I NAPEŁNIALI ZIEMIĘ POTOMSTWEM !!!!!!
  Pan Bóg ma racje , a nie człowiek . Pan Jezus nigdy się nie myli , a nawet więcej Biblia mówi , że Nie Znaleziono w Nim Nawet Chwilowego Zaćmienia . To Pan Bóg stworzył człowieka , kobietę i mężczyznę i wprowadził swój plan o rozmnażaniu się i rozradzaniu się rodzaju ludzkiego .

  To Stwórca ,Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi Adama i Ewę i dał im rozkaz , polecenie aby się rozmnażali i napełniali ziemię . To kobieta i mężczyzna zostali powołani przez Pana Boga do rozmnażania się .

  A jeśli ktoś z ludzi myśli i postępuje inaczej to taka osoba się myli i jest w błędzie . To tacy ludzie przeciwstawiają się Panu Bogu i lekceważą Boże postanowienie i Boże Prawo .

  Homoseksualizm - jest to odejście od normalności , nie jest to choroba , jest to zboczenie , jak można taki stan nazwać chorobą. I takiego stanu rzeczy , nie można nazwać chorobą , tylko ewidentnym ; ZBOCZENIEM .......

  Cytat;

  Mężczyzna , który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą , popełnia obrzydliwość ; obaj poniosą śmierć ; krew ich spadnie na nich / III Mojżeszowa 20/13 /.

  No ale jest tu na neonie24 wielu ludzi , którzy myślą i postępują inaczej . Niektórzy nawet wypisują nieprawdę i nie zgadzają się z Panem Jezusem . Piszą ,że Pan Jezus wszystkim wybaczy i że wszyscy ludzie będą Zbawieni , a jest to przecież nie prawdą .

  Homoseksualizm jest to odejście od normalności !

  Dla czystych wszystko jest czyste , a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste , ale pokalane są zarówno ich umysł , jak i sumienie / do Tytusa 1/15 /
 • jakikolwiek seksualizm w polityce jest wykładnikiem priorytetowości pasożytniczej motywacj
  ji
  Ojcami II wojny i "holocaustu" była grupa niemieckich homoseksualistów a aszkenazyjskimi korzeniami trzymająca władzę w Reichu Hitlera. Sami byli ojcami wielodzietnych i nieszczęśliwych rodzin i prześladowali wyłącznie niemieckich homoseksualistów za niechęć do mnożenia rasy wymyślonej na wzór talmudycznej, która miała być odnowiona z "żydostwa" zdobyciu Palestyny w braterstwie broni terrorystów Sterna ( wprowadzonych do Palestyny pod protektoratem Piłsudskiego)i dezerterów Andersa z Wehrmahtem gen Roomla.
  W hitlerowskich obozach homopseksualiści byli najlepszymi sojusznikami SSmanów a homoseksualny prostytut SSmanów w Auschwitz , który przeżył zostałł bohaterem izraelickiego filmu o żydowskiej konspiracji w Auschwitz
 • @
  NIE DLA ROZPUSTY BIORĘ JĄ SOBIE ZA ŻONĘ!


  "(4) Rodzice wyszli i zamknęli drzwi od sypialni. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas.

  (5) Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia! Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. (6) Tyś stworzył Adama, i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję - Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego.

  (7) A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości! (8) I powiedzieli kolejno: Amen, amen! (9) A potem spali całą noc".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  Piszesz:

  ''Jednak tych sprośności, które dzieją się wokól mnie nie przypisuję Panu Bogu. Nie On jest za takie zachowanie ludzi winny. Człowiek bardzo chętnie zrzuca winę na Stwórcę.

  "Takim mnie Boże stworzyłeś!" - krzyczy.

  ...

  Ich potomkowie grzeszą sprośnym zachowaniem w ciemnym pokoju. Adam z Adamem i Ewa z Ewą...''
  //


  KERENE, dlaczego nie znasz-nierozumiesz Biblii? a wypowiadasz się tak jakbyś znał-rozumiał?

  Tak, homoseksualizm jest zły dla tych którzy to czynią.

  Ale dlaczego oni to czynią?

  Przecież Biblia wyraźnie mówi dlaczego!

  Czyś ty KIEDYKOLWIEK czytał List do Rzymian 1:18-32???

  Napisano Kerenie:

  ''(26) DLATEGO to WYDAŁ ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. (27) Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.'' (Rzym.1:26,27)

  Tak Kerenie mówi Biblia! To Bóg WYDAŁ ich na homoseksualizm!

  Czy wiesz dlaczego On to uczynił?
 • @Bara-bar
  JAK TROCHĘ ODPOCZNIESZ PO PODRÓŻY I USPOKOISZ NERWY TO ZAUWAŻYSZ, ŻE ÓW CYTAT Z LISTU DO RZYMIAN PODAŁEM WYŻEJ W KOMENTARZU PT: "ZBOCZENIE"!

  Spokoju życzę bo widzę, że go potrzebujesz!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  ZBOCZENIE A NIE CHOROBA, TO JEST!

  Keren napisałeś:

  //ednak tych sprośności, które dzieją się wokól mnie nie przypisuję Panu Bogu. Nie On jest za takie zachowanie ludzi winny. Człowiek bardzo chętnie zrzuca winę na Stwórcę.

  "Takim mnie Boże stworzyłeś!" - krzyczy.//

  Tak, najlepszym wytłumaczeniem jest że to Boga wina albo że jest to choroba a to po prostu jest ZBOCZENIE!

  Napisałeś , sprośności, tak ten wyraz to dobrze oddaje!

  Jassy napisał:

  //Homoseksualizm - jest to odejście od normalności , nie jest to choroba , jest to zboczenie //

  Odejście od normalności, dobre i trafne zdanie!!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  ŹLE ZADANE PYTANIE !

  Ja na miejscu Bara-bary, zadałbym inne pytanie, ona zadała:

  //Tak Kerenie mówi Biblia! To Bóg WYDAŁ ich na homoseksualizm!//

  Skoro tak pisze, to czy czasami oni SAMI SIEBIE NIE WYDALI ROBIĄC COŚ ZŁEGO A NASTĘPSTWEM TEGO ZŁEGO, BYŁO WEJŚCIE W HOMOSEKSUALIZM!

  W podtekście mógłbym również sądzić, że Adam i Ewa kiedy zgrzeszyli, zostali WYDANI , na cierpienie, poniżenie, wygnanie, tak więc zwalenie winy na Boga jest co najmniej śmieszne, w obydwu przykładach!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz, jassy
  HOMOSEKSUALIZM POŚRÓD NAUCZYCIELI LUDU!

  Grzegorzu, jassy!

  Baśka od pewnego czasu pisze na Neonie o zbawieniu dla wszystkich włącznie z szatanem. Jezioro ognia i siarki nie uznaje za ostateczne zniszczenie a wyczyszczenie grzesznika z grzechów.
  To raczej herezja jest ale nie o tym chcę pisać teraz...

  Jesteśmy gliną w Ręku Pana. Jednego Syn Boży odrzuca a drugiego wybiera. Nie wiem na jakiej zasadzie Syn Boży to robi i nie muszę mieć na to zagadnienie odpowiedzi. Wiem tylko, że jeśli drzwi celi więziennej się otwierają i Zbawiciel woła Cię i czyni wolnym, to nie należy odwracać się i pytać: "Panie a co z innymi współwięźniami?".

  Dlatego dzięki łasce Syna Bożego wyszedłem z celi pozostawiając innych więźniów za moimi plecami!

  Baśka głosi własną Ewangelię. Jej wola!

  Do tematu: List Apostoła Pawła do Rzymian 1/18-32

  Wiem bardzo dobrze o tym, że za grzech wydani zostali niektórzy w pastwę własnych pożądliwości. W tym dziale pożądliwości mieści się również homoseksualizm męski i damski! Kto ich wydał? Ok ! Syn Boży? Na jakiej zasadzie? Z jakiejś znanej lub nieznanej przyczyny pozostawił ich szatanowi.

  Paweł podaje ważną przyczynę: "(25)Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen".

  Jednak o kim Paweł mówi w Pierwszym Rozdziale Listu do Rzymian? Otóż przede wszystkim o tych, którzy tłumią Bożą Prawdę (werset 17), o tych którzy "(22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi". 

  O tych, którzy "(23)... zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka".

  O tych, (32) "KTÓRZY ZNAJĄ ORZECZENIE BOŻE, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią".

  Takich ludzi nie tylko Pan Bóg opuszcza wpędzając ich w homoseksualizm ale za swoje grzechy tracą błogosławieństwo: Są"potwarcami, oszczercami, nienawidzącymi Boga, zuchwałym i pysznymi, chełpliwymi, wynalazcami złego, rodzicom nieposłusznymi; nierozumnymi, niestałymi, bez serca, bez litości".

  O kim więc Paweł przede wszystkim w tym rozdziale nadmienia? O tych którzy "ZNAJĄ ORZECZENIE BOŻE, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią".

  I dlatego postępowanie tychże jest zboczeniem, ponieważ (powtórzę), z jakiejś przyczyny tracą Bożą Łaskę i oddają się bezecnemu grzechowi.

  Jednak Syn Boży MOŻE, (jeśli tylko zechce), odmienić takiego człowieka.

  Przykład!

  Papieże i biskupi często gęsto znają wersety z Pisma Świętego. Wiedzą, że Jedyną Drogą do Boga Ojca jest Pan Jezus ale postanowili uczynić jeszcze wielu pośredników. A to Marię, a to Andrzeja, a to Antoniego... Papieże wiedzą, że nie wolno czynić obrazów i figur, ale dopuścili do tego i miliony ludzi wprowadzili w błąd.

  To może dotyczyć również nauczycieli Adwentystów czy nauczycieli Świadków..., którzy wybrali własną ewangelię a nie Ewangelię Bożą!

  Dlatego w tych społecznościach wśród "najwyższych urzędników" rozmnaża się homoseksualizm czy pedofila.

  To oni od wieków zakrywają Prawdę Bożą głosząc fałszywą ewangelię!

  Oni "mienili się mądrymi, a stali się głupi"! " Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności...". To o nich mówi Apostoł Paweł w Pierwszym Rozdziale do Rzymian!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr , @60grzegorz
  Witam!


  Tak wielu ludzi i tak wiele wyznań tu na neonie24 , uważa się za ludzi wierzących , a nikt z nich nie chce stanąć w obronie Boga Syna i nikt z nich nie chcę porozmawiać na temat wiary . Wielu jest tu pustych gadułów , którzy zapierają się Pana i Boga Jezusa Chrystusa i Jego Naukę mają za nic , a na dodatek pysznią się bezpodstawnie .

  A przecież Bara-bar kiedyś biegła dobrze , a któż jej przeszkodził ? Bara-bar kiedyś zgadzała się z Panem Jezusem i z Jego Nauką . Napisała przecież wiele postów i komentarzy zgodnych z nauczaniem Pana Jezusa , a dziś nie chcę się z Panem Jezusem zgodzić i z Jego nauką , a przecież tak dobrze biegła.

  Szkoda ,że Baśka od jakiegoś czasu zaczęła głosić Ewangelię odmienną , niezgodną , a przecież odmiennej nie ma , jest tylko prawdziwa Ewangelia Pana Jezusa .

  Przecież Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko Syna swego Jezusa Chrystusa , nikogo innego nie posłał do ludzi, aby świat był zbawiony przez Niego ;

  Cytaty ;

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni / Dzieje Apostolskie 4,12 /

  Dlatego też Bóg wielce GO wywyższył i obdarzył GO imieniem , które jest ponad wszelkie imię . Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią / List Pawła do Filipian 2,9-10 /

  Wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej otrzymali od Boga Ojca najwspanialszy i najcenniejszy dar Pana i Boga Jezusa Chrystusa i to do niego , każdy człowiek powinien zwrócić się o pomoc i przebaczenie . Pokłon należy się tylko i wyłącznie Panu Jezusowi bo tak zadecydował Bóg Ojciec . To w Panu Jezusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania i to On jest Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym .

  Cytaty ;

  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
  / Ewangelia według Mateusza 11,28-30 /

  Każdy więc , który mnie wyzna przed ludzmi , i Ja wyznam przed Ojcem moim , który jest w niebie ; Ale tego , kto by się mnie zaparł przed ludzmi , i Ja się zaprę przed Ojcem moim , który jest w niebie/ Ewangelia według Mateusza 10,32-33 /

  Pan Jezus powiedział ;

  Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12/26 / .

  Bo beze mnie nic uczynić nie możecie / Ewangelia Jana 15,5 /

  Łaskę , Zbawienie , Poznanie i Zrozumienie daje tylko Pan Jezus nikt inny ,tylko On może zdjąć zasłonę z oczu , każdego człowieka , aby przejrzał i zrozumiał Jego Naukę . Ale trzeba o to poprosić Zbawiciela Pana Jezusa i płukać do Niego .

  Czytelniku jeśli głos Boży usłyszysz nie zatwardzaj serca swego , oddaj je Zbawicielowi aby je uleczył , a wtedy usłyszysz , przejrzysz i zrozumiesz prawdziwą Naukę i prawdziwą Ewangelię .

  Pozdrawiam .

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TAGI

ULUBIENI AUTORZY