Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

DUCH CHRYSTUSOWY BYŁ W PROROKACH STAREGO PRZYMIERZA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Skałą która prowadziła lud izraelski przez pustynię, tą Duchową Opoką, był... Pan Jezus Chrystus.

 

List do Ciebie!


Otóż wyobraź sobie, że Panem i Bogiem Starego Przymierza był Pan Jezus, lub inaczej Mesjasz, czyli Chrystus - Syn Boga Ojca! 
Powiem więcej: To Pan Jezus stworzył świat i Jemu służył Mojżesz i prorocy!

Podam więc cytaty mówiące o tym, że świat uczyniony został przez Pana i Boga Jezusa Chrystusa! (Choć bym się wcale z Tobą nie sprzeczał gdybyś napisał, że to Bóg Ojciec stworzył świat "Ręką Swojego Syna"!). Tak, nie sprzeczałbym się!


Cytat 1:


(10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli”.


Ewangelia według Jana 1/10, 11


biblia.info.pl/biblia.html


 ak zapewne wiesz, to Pan Jezus był na świecie i autor Ewangelii wyraźnie zaznacza, że świat cały przez Zbawiciela jest stworzony!


Cytat 2 o Panu Jezusie:


(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone"


List Apostoła Pawła do Kolosan 1/15, 16

 

biblia.info.pl/biblia.html

 
 

Pan Jezus Jest Obrazem Boga Niewidzialnego i wszystko dla Niego, i… przez Niego zostało stworzone. Tak uczy Apostoł Paweł!

 A oto dowód na to, że Panu Jezusowi służył Mojżesz!


(24) Przez wiarę  Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, (25) i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, (26) Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę. (27) Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział”.


List do Hebrajczyków 11/24-27


biblia.info.pl/biblia.html


Tak, Mojżesz służył Panu Jezusowi. To Zbawiciel był jego Bogiem. To Zbawiciel prowadził go przez pustynię i Zbawiciel za pośrednictwem Swojego Anioła dał mu na górze Synaj 10 Bożych Przykazań!


bawiciel prowadził lud izraelski przez pustynię...


Cytat 3:


(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a  skałą tą był Chrystus.


1 List do Koryntian 10/1-4


biblia.info.pl/biblia.html

 

Skałą która prowadziła lud izraelski przez pustynię, tą Duchową Opoką, był... Pan Jezus Chrystus. To są słowa Pawła a nie moje!


  

Aaaa, bym zapomniał... Czy wiesz o tym, że nie tylko Mojżesz ale i inni prorocy  służyli Zbawicielowi?


Cytat 4:


(10) Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie PROROCY, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, (11) starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie”.


1 List Apostoła Piotra 1/10, 11


biblia.info.pl/biblia.html


 

Hm... W prorokach Starego Przymierza działał Duch Chrystusowy, a Ty powiadasz, że wtedy Syn Boży nie istniał! Doprawdy Twoja znajomość historii Biblijnej jest... po prostu dość słaba.


Pozdrawiam!KOMENTARZE

 • SZCZEGÓLNIE DO JEDYNKOWICZA
  "RZEKŁ PAN PANU MEMU"! PAN JEZUS PANEM DAWIDA!

  "1) Psalm Dawidowy.Rzekł Pan PANU MEMU: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (2) Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich! (3) Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej. 

  (4) Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (5) Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu. (6) Będzie sądził narody, pobije wielu, Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. (7)Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie". 

  Ks. Psalmów 110:1-7, Biblia Warszawska

  http://biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  PROROK IZAJASZ UJRZAŁ CHWAŁĘ PANA JEZUSA!

  "(39) Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: (40) Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. (41) To powiedział Izajasz, gdyż UJRZAŁ CHWAŁĘ JEGO i mówił o nim".

  Ew. Jana 12:1-50, Biblia Warszawska

  http://biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @DO DRUGIEGO JEDYNKOWICZA
  NIE MASZ RACJI ALE MASZ PRAWO DAĆ JEDNĄ GWIAZDKĘ!

  Zapewne jesteś człowiekiem, który nie ufa zapisowi Biblijnemu i nie wierzysz w to, że Panu Jezusowi służył w Starym Testamencie Mojżesz, Izajasz i inni prorocy, i prorokinie.

  No cóż, jednak powiem, że się mylisz ponieważ Synowi Boga Ojca służyli wymienieni wyżej a TY... jesteś w kolosalnym błędzie.... Jednak nie gniewam się na Ciebie. Jesteś przecież człowiekiem niewierzącym! Wierzący człowiek nie dałby jednej gwiazdki zapisowi Biblijnemu! A może nawet wierzący człowiek wypowiedziałby się w temacie...

  No ale skoro nie rozumiesz Syna Bożego to i jedna gwiazdka również jest jakąś oceną!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @DO TRZECIEGO "JEDNOGWIAZDKOWICZA"!
  WIDZĘ, ŻE DOŁĄCZYŁEŚ DO ZACNEGO GRONA OSÓB NIEKOCHAJĄCYCH SYNA BOŻEGO I BOGA OJCA!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  PRZEZ SYNA BOŻEGO ŚWIAT POWSTAŁ!

  Przypomnę pierwszy cytat, który został przeze mnie zaproponowany w artykule:

  „(10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli”.

  Ewangelia według Jana 1/10, 11

  http://biblia.info.pl/biblia.html

  Pan Jezus przyszedł do swojej własności. Stwórca odwiedził Swój Lud zamieszkujący ziemię "nad Jordanem". Jednak Syn Boga Ojca posiada jeszcze drugie owce, które przyprowadzi do Swojej owczarni. I będzie jedna owczarnia i Jeden Pasterz.


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Chsześciańska Mitologia
  http://zbigniew1108.neon24.pl/post/145796,obejrzalem-dzisiaj-film-kler#comment_1492290
 • @ Na świecie był i świat przezeń powstał ...................!!!
  Ludzie czytajcie Pismo Święte i sprawdzajcie swoich nauczycieli !!! Ale najpierw zegnijcie swoje kolana przed majestatem Pana Jezusa i proście Go o przebaczenie i zrozumienie Jego Nauki Świętej.

  Szkoda , że ludzie wierzą w ludzką naukę ,wierzą swoim nauczycielom , nie sprawdzając ich i ich nauki , która przecież nie prowadzi do Zbawiciela jest to droga do nikąd . Przez to stawiają jedynki , bo nie znają nauczania Pana Jezusa , a Pana Boga mają za nic .

  To Mojżesz i Prorocy w Starym Przymierzu służyli Panu Jezusowi . To Pan Jezus Zbawiciel nikt inny prowadził lud izraelski przez pustynię . To Dawid oraz inni prorocy , którzy byli natchnieni Duchem Chrystusowym służyli Panu Jezusowi i prorokowali o Panu i Bogu Jezusie Chrystusie . To w Starym Przymierzu Mojżesz , Izajasz , Dawid czy inni prorocy wykonywali Ojcowski rozkaz , wykonywali Wolę Boga Ojca , po prostu służyli Zbawicielowi Panu Jezusowi .

  To prawda Pan Jezus od samego początku razem z swoim ukochanym Tatom Bogiem Ojcem stworzyli świat i wszystko co na nim . To Pan Jezus otrzymał od Boga Ojca wszystko .

  OJCIEC MIŁUJE SYNA I WSZYSTKO ODDAŁ W JEGO RĘCE // Ew. Jana 3,35 //

  JA I OJCIEC JEDNO JESTEŚMY // Ew. Jana 10,30 //

  WSZYSTKO , CO MA OJCIEC , MOJE JEST // Ew. Jana 16,15 //

  ABY WSZYSCY CZCILI SYNA , JAK CZCZĄ OJCA . KTO NIE CZCI SYNA , TEN NIE CZCI OJCA , KTÓRY GO POSŁAŁ // Ew. Jana 5,23 //

  I ten sam Duch Chrystusowy przebywa po dzień dzisiejszy w uczniach i uczennicach Pana i Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Syna i każdy uczeń wie doskonale do kogo ma się modlić i przed kim ma zgiąć kolano i komu ma służyć !

  Keren nie wiem ile jeszcze przedstawił byś dowodów czy cytatów z Pisma Świętego to tak ludziska nie uwierzą Zbawicielowi Panu Jezusowi dlatego , że ludzie dziś umiłowali własną chwałę i własną ludzką naukę , a naukę Bożą mają za nic .

  To Pan Jezus i Jego Duch Chrystusowy przebywał w prorokach Starego Przymierza i Skałą , która prowadziła lud izraelski przez pustynię tą Duchową Opoką był Pan Jezus Chrystus , a jeśli ktoś z ludzi się z tym nie zgadza to taki człowiek jest niewierzący i nie zgadza się z Panem Jezusem i z Jego Nauczaniem i z Jego Prawem Świętym . Człowiek który myśli inaczej nie ma Ducha Chrystusowego , nie ma poznania i zrozumienia , taki człowiek wszczyna tylko spory i zwady , które nie prowadzą do Zbawiciela Pana Jezusa .

  Na koniec dodam jeszcze raz - Skałą , opoką , która prowadziła lud izraelski przez pustynę był Pan Jezus Chrystus , czy to się komuś podoba czy nie, taka jest prawda !

  Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli ./Ew. Jana 1-10,11/

  I tak jest po dzień dzisiejszy , kto z ludzi dziś przyjmuje Zbawiciela Pana Jezusa i kto do Niego się modli i kto z ludzi dziś przyjmuje Pana Jezusa do serca swojego i kto z Nim wieczerzy każdego dnia swojego życia , a przecież Ukochany Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego Syna Jezusa Chrystusa , aby zbawił i uratował świat , a człowiek dziś umiłował własną chwałę , a Pana Boga i Jego Naukę mają za nic .

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy . nie zginął , ale miał żywot wieczny . / Ew. Jana 3,16 /


  Pozdrawiam!
 • @Krystyna Trzcińska
  MITOLOGIA TO MOŻE I JEST ALE KATOLICKA KRYSTYNO!

  Wiesz zapewne, że przeciwnicy Nauki Pana Jezusa mogą dopasować cokolwiek im się podoba by "udowodnić", że cała tak zwana Historia Zbawienia jest zapożyczona od jakichś tam ludów ościennych!

  http://m.neon24.pl/9b6578446b5a6404363b7ce6886a09d0,13,0.jpg

  Niektórzy sugerują, że "oko za oko" było pierwej w Prawie Hammurabiego a potem dopiero w zapisie Prawa otrzymanym od Pana Boga. Owi niektórzy zapominają jednakowoż, że wiele lat przed Mojżeszem za czasów Noego było już tak zwane prawo talionu czyli prawo zemsty.

  Cytat:

  "(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka". 

  Księga Rodzaju 9/6

  http://biblia.info.pl/biblia.html

  O czym jeszcze zapominają niektórzy? Ano o tym, że przez wiele setek lat Izrael mieszkał w Egipcie pozostawiając po sobie spuściznę historyczną dotyczącą jego Narodu. Niektórzy zapominają, że Hebrajczyk Józef był jednym z najpotężniejszych "Egipcjan" i przyszło mu kształtować samemu historię Egiptu. Jeszcze o czym zapominają niektórzy? Ano o tym, że Hebrajczyk Abraham wyszedł ze swojej ziemi z Ur Chaldejskiego w Mezopotamii. I o czym jeszcze?

  Ano o tym, że Mojżesz "był synem córki Faraona" i było nie było płynęła w nim krew Hebrajczyka i jako "syn córki Faraona" mógł zapisać się złotymi literami w historii Egiptu!

  Izraelici przez wiele lat przebywali w Ziemi Goszen kształtując własną historię w... obcym Państwie. Wychodząc z Egiptu pozostawili bez wątpienia zapisy dotyczące tożsamości wyryte w kamieniu lub zapisane na papirusie!

  Co jeszcze? Wiadomości na temat sławy i mądrości Salomona rozbiegały się po całym ówczesnym świecie docierając nawet do dalekiej krainy zwanej Saba! A mądrość owa potężną być musiała skoro sama królowa Saby wraz ze swoją świtą do Salomona się pofatygowała. Mędrcy ze Wschodu Słońca przybywają do Jerozolimy a potem do Betlejem.

  Ościenne narody dowiadują się o tym, że Izraela prowadzi Potężna Moc! Owe czasy to czasy podróży karawanami. To czasy kupieckie... To czasy tak odległe, że zapominają niektórzy, iż trzeba było pieszo, na wielbłądzie lub na osiołku albo na koniu przebyć nieraz dziesiątki i setki kilometrów. Owe karawany niosły wieści z różnych stron Bliskiego Wschodu. Jest jeszcze niewola Babilońska. I tam Izrael nie zasypywał gruszek w popiele lecz wielu Hebrajczyków bez pardonu przyznawało się do wiary w Pana Boga i do Historii Zbawienia rozsiewając tu i tam wiadomości!

  Co jeszcze? Ano to, że Izrael był pod władzą Rzymu i zasiewał w sercach niektórych obcokrajowców ziarno Prawdy o Panu Bogu.

  I na koniec pytanie: Dlaczego z tak wielką zapalczywością uważa się, że to Izrael ściągną swoją historię od ludów ościennych? Było wręcz odwrotnie. To ludy ościenne widząc potęgę izraelitów pisały swoją historię. Jednakowoż owa historia oprócz wydarzeń prawdziwych zasnuta została domysłami i fałszywą interpretacją i... poniżeniem Ludu znad Jordanu!

  Czy izraelski pisarz na usługach Rzymu Józef Flawiusz pisząc "Dzieje Izraela" lub "Wojnę Judzką" robił to dla siebie czy dlatego by czytały jego książki tysiące ludzi z różnych narodowości?

  Jego rozprawka "Przeciw Apionowi" zapewne również musiała przez wielu być znana. W swoich książkach często porusza ów pisarz historię Izraela i Jego korzenie.

  No i na koniec: Wcale a wcale "nie poruszam" tutaj kłamców i oszustów, którzy świadomie zafałszowali historię Izraela ponieważ przez ten Naród zostali ośmieszeni. I przykładem może być tutaj historia Egiptu...

  Zresztą zaciemnianie historii przez faraonów było normalką. Po prostu nowy faraon bardzo często usuwał zapiski na temat panowania faraona poprzedniego. Krótko mówiąc: Często Egipcjanie sami niszczyli zapiski dotyczące własnej historii, dlatego historia Izraela zapisana w Starym Testamencie powinna być traktowana z szacunkiem i troskliwością o fakty.

  Przypominam również tym niektórym, że wielu poszukiwaczy przygód a także podróżników nie wierzyło, że kiedyś istniała Niniwa, czy Sodoma. Owi poszukiwacze często ze Starym Testamentem w ręku znajdowali to o czym w Biblii jest napisane! Pismo klinowe na glinianych tabliczkach obnażało niewiedzę uczonych!

  To Biblia właśnie traktowana jako księga historyczna wymienia także z imienia faraonów, czy dygnitarzy rzymskich! Tyberiusz, Piłat z Pontu a także prokonsulowie to postacie wymienione w Nowym Testamencie. Skoro wiele faktów po prostu się zgadza to może się okazać, że to Egipt i inne potężne nacje ówczesnego świata zafałszowały historię ponieważ zostali upodleni i poniżeni przez maleńki naród zwany Izraelem!

  A dzisiejszym przykładem zafałszowania historii Izraela są papieże. To oni wymyślili trzech KRÓLI, którzy odwiedzili Pana Jezusa. To oni nadali im imiona KACPER, MELCHIOR I BALTAZAR. To oni piszą własne kłamliwe katechizmy z fałszywą historią pisząc kłamstwa na temat Pana Jezusa i Boga Ojca. I gdyby za tysiąc lat szedł ulicami Rzymu jakiś człowieczyna i znalazłby na jednej stronie ulicy Biblię a na drugiej Katechizm katolicki, to zapewne doznałby zawrotu głowy a z powodu niespójności tych ksiąg, obie odrzuciłby bez wahania!

  Jednak nie miałby racji tak czyniąc ponieważ to historia katolicka wypaczyła Naukę Syna Boga Ojca tak samo jak historia Egiptu, Babilonii, czy Asyrii usunęła niewygodne dla nich fakty lub zwycięstwa cudze przypisała sobie!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  NIE TRUDNO WYWNIOSKOWAĆ , ŻE CI JEDYNKOWICZE TO ŚWIADKOWIE, W WIĘKSZOŚCI!

  Napisałeś Keren;

  //SZCZEGÓLNIE DO JEDYNKOWICZA
  "RZEKŁ PAN PANU MEMU"! PAN JEZUS PANEM DAWIDA!//

  Nie trudno wywnioskować że owi Panowie , którzy tak biegle ''władają'' Nauką Biblijną, postawili jedyneczki za twój artykuł.

  No cóż, zapewne gdybyśmy zacytowali słowa Izajasza ''Bóg Mocny'' dotyczący Pana Jezusa, nic by się nie zmieniło, czyli znowu jedyneczki!

  Jaką trzeba mieć w sobie nienawiść, by tak poniżać Pana i Boga, Jezusa Chrystusa, ile trzeba mieć w sobie odwagi, by wersety Biblijne które wyraźnie o tym mówią, podeptać!

  Dziwię się czasami sobie, że po tylu latach wysłuchiwania tych brooklynskich fałszerzy, ja nadal nie mogę pogodzić się z tym, że tak można nienawidzić Zbawiciela.

  Zresztą to dotyczy się nie tylko świadków, ale każdych wyznań, które to robią!

  „(10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli”.

  Trzeba być ślepcem, by tego nie dostrzec, trzeba być świadkiem, by to podeptać!

  PAN JEZUS, TO BÓG STAREGO I NOWEGO PRZYMIERZA I CZY TO SIĘ KOMUŚ PODOBA CZY NIE, TAK BYŁO, TAK JEST!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @jassy 60grzegorz
  TRADYCJA NIE TYLKO KATOLICKA!

  Jassy napisał:

  "Szkoda, że ludzie wierzą w ludzką naukę, wierzą swoim nauczycielom nie sprawdzając ich i ich nauki, która przecież nie prowadzi do Zbawiciela jest to droga donikąd . Przez to stawiają jedynki, bo nie znają nauczania Pana Jezusa, a Pana Boga mają za nic" .

  60grzegorz zauważył:

  "Jaką trzeba mieć w sobie nienawiść, by tak poniżać Pana i Boga, Jezusa Chrystusa, ile trzeba mieć w sobie odwagi, by wersety Biblijne które wyraźnie o tym mówią, podeptać!".

  I jeszcze:

  "No cóż, zapewne gdybyśmy zacytowali słowa Izajasza ''Bóg Mocny'' dotyczący Pana Jezusa, nic by się nie zmieniło, czyli znowu jedyneczki!".

  Dzięki... Ja nic do tych wypowiedzi nie dodam. No może tylko jedno zdanie:

  Nie tylko katolicy mają swoją niezgodną z Ewangelią TRADYCJĘ!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY