Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II WCALE NIE ŚWIĘTY!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zbrodnią Watykanu przede wszystkim jest głoszenie nauk które poniżają Boga Ojca oraz Boga Syna!

 

Odebranie ludziom nadziei zbawienia jest czymś gorszym od wielkich udręk i przykrości które spotykają człowieka! Odebranie ludziom prawdziwych Nauk Zbawiciela i Boga Ojca to najgorszy grzech wszystkich papieży! Grzech przeciwko Synowi Bożemu nijak ma się do grzechu przeciwko człowiekowi, ponieważ Sam Zbawiciel Powiedział, że na Pierwszym Miejscu mamy miłować Pana Boga.


Cytat:

 

"(33) A lud, który to słyszał, zdumiewał się nad nauką jego. (34) Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, (35) a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: (36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe? 

 

(37) A On mu powiedział:  Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy". 


Ew. wg Mateusza 22:33-40, Biblia Warszawska

 


 
atem największym grzechem papieży, biskupów, księży, katechetów, katechetek i wszystkich katolickich nauczycieli jest głoszenie fałszu i obrażanie Pana Boga!


A jeżeli o sprawy dotyczące bliźniego chodzi, to przecież wyszło na jaw, że papież Jan Paweł II ukrywał fakty dotyczące molestowania. Zresztą, czyżby szef największej siatki szpiegowskiej na świecie nie wiedział przez dwadzieścia kilka lat o bezeceństwach jakie działy się w Irlandii? Myślisz Czytelniku, że nie otrzymywał sygnałów na ten temat i nie zamiatał sprawy pod dywan?eszcze raz powtórzę, co jest największą zbrodnią papieży:


Zbrodnią Watykanu przede wszystkim jest głoszenie nauk które poniżają Boga Ojca oraz Boga Syna! Zbrodnią Watykanu jest głoszenie nauki o pośrednictwie Marii. Największą zbrodnią Watykanu jest szerzenie bałwochwalstwa na całym świecie. Największą zbrodnią Watykanu jest odebranie ludziom nadziei zbawienia. 

Polska jest nadal feudalnym Państwem podległym Tradycji Watykanu. Jeżeli cokolwiek zmieniło się na temat molestowań, to tylko i wyłącznie zasługą to jest szybkiego przelotu informacji a nie samych łotrów zza spiżowej bramy!


 

Wikipedia:


Krytyka papieża Jana Pawła II”!


https://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_papie%C5%BCa_Jana_Paw%C5%82a_II


 


 

KOMENTARZE

 • Tylko tracicie swoj czas sekciarze, kociarze, psedointelektualisci.
  "Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie."
 • @staszek kieliszek 20:58:23
  //Tylko tracicie swoj czas sekciarze, kociarze, psedointelektualisci.//

  B I N G O !!!!!!!!!!!!!!!
  pzdr
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Dla człowieka prawdziwie wierzącego jest tylko Jednorodzony Ojcowski Syn , a nie Maria , czy nauka Papieży , czy nauka ludzka ze świata .

  Ludzie zapomnieli całkowicie o Ojcowskim darze , którym jest Zbawiciel Pan Jezus , zapomnieli całkowicie o Woli Boga Ojca . Katolicy i inne wyznania nie wykonują Woli Boga Ojca i nie zgadzają się z nauczaniem Pana Jezusa . Bóg Ojciec tylko swego Syna dał ;

  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego Dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.//Ew. Jana 3,16 //

  Wiemy też , że SYN BOŻY przyszedł i dał nam rozum , abyśmy poznali tego , który jest prawdziwy . My jesteśmy w tym , który jest prawdziwy , w Synu jego , Jezusie Chrystusie . On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym . Dzieci wystrzegajcie się fałszywych bogów.// JANA 5,20 //

  Papież Jan Paweł II jest kłamcą i oszustem , a nie święty , który głosił naukę niezgodną z nauczaniem Pana Jezusa , każdy może to sprawdzić w Piśmie Świętym . Papież Jan Paweł II kazał ludziom modlić się do Marii i za innych ludzi , którzy są nazwani przez katolików za tzw. św. ??? a nimi nie są i nie wolno do nich się modlić .

  Radzę każdemu , aby się trzymał z daleko od wyznań , religii i organizacji zarejestrowanych tu na ziemi . Radzę każdemu ;

  Ale szukajcie najpierw KRÓLESTWA BOŻEGO i sprawiedliwości jego , a wszystko inne będzie wam dodane . // Ew. Mateusza 6,33 //

  Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu ; kto bowiem przystępuje do Boga , musi uwierzyć , że On istnieje i że nagradza tych , którzy Go szukają . // List do Hebrajczyków 11,6 //

  Jakież wspólne zdanie na temat wiary, może mieć człowiek wierzący , z papieżami , biskupami , Świadkami , adwentystami dnia siódmego itp. Są to wyznania , które poniżają naukę i majestat Boga Ojca i Boga Syna !!!
 • @
  ''SWÓJ'' OSZUKIWAŁ SWOICH!

  Napisałeś Keren:

  //Zbrodnią Watykanu przede wszystkim jest głoszenie nauk które poniżają Boga Ojca oraz Boga Syna! Zbrodnią Watykanu jest głoszenie nauki o pośrednictwie Marii. Największą zbrodnią Watykanu jest szerzenie bałwochwalstwa na całym świecie. Największą zbrodnią Watykanu jest odebranie ludziom nadziei zbawienia.//

  MATKA WSZYSTKICH WSZETECZNIC I OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI, WATYKAN , JEJ CÓRY I SYNOWIE!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @staszek kieliszek
  PAN JEZUS BUDUJE SWOJĄ SPOŁECZNOŚĆ NA SOBIE A NIE NA PIOTRZE!

  Staszku Kieliszku przytoczyłeś cytat z Pisma Świętego. To dobrze, ponieważ rozmawiamy o Sprawach Biblijnych.
  Jednak czy dobrze rozumiesz ten fragment z Ewangelii według Mateusza 16/18? Myślę, że nie.

  Zobacz, piszesz:

  "Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała]...".

  Dlaczego katolicy w Bibliach Tysiąclecia umieścili stwierdzenie "czyli Skała" w głównym tekście a nie w przypisach u dołu strony? To proste: By oszukać Czytelnika. Otóż owego stwierdzenia nie znajdziemy w żadnym innym niekatolickim przekładzie ponieważ w grece nie istnieje ów dodatek.

  Zresztą, co tu dużo mówić, tłumacze katoliccy wprowadzają ludzi w błąd, ponieważ wyraz "skała" to po grecku "petra" a imię Piotra w języku Hellenów brzmi "Petros".

  I dalej przytaczasz kolejną część cytatu:

  "I na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą".

  No cóż, ów dodatek "czyli Skała" ma nieczytającym Biblii katolikom udowodnić, że chodzi o Piotra ale...
  Proponuję zacytować szerszy fragment. Wtedy katolik dowie się, że Staszek Kieliszek nie pisze prawdy! Oto cytat z Biblii Tysiąclecia wraz z omawianym wyżej fałszywym dodatkiem w nawiasie:

  "(15) Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18)Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". 

  Ew. wg Mateusza 16: 15-19, Biblia Tysiąclecia

  http://m.neon24.pl/706a4654a7e0da61cdfbe677d46e5022,13,0.png

  Chciałbym by Czytelnik zauważył kłamstwo katolickie. Pan Jezus zapytał uczniów za kogo Go uważają. Wyrywa się Apostoł Piotr z bardzo słuszną odpowiedzią: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".

  Zwróćcie jeszcze raz uwagę na werset 18: "Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą".

  http://m.neon24.pl/706a4654a7e0da61cdfbe677d46e5022,13,0.png

  Pytanie brzmi: Dlaczego Pan Jezus powiedział do Piotra "na tej Skale zbuduję Kościół mój" a nie powiedział prosto z mostu "NA TOBIE ZBUDUJĘ"?

  Otóż wnikliwy Czytacz zauważy, że Panu Jezusowi wcale nie chodziło o Apostoła Piotra w tym fragmencie lecz ów fragment dotyczył Syna Bożego. Krótko mówiąc gdy Syn Boga Ojca rzekł "na tej Skale", to miał na myśli Siebie. Skąd o tym wiem? Ano pomocnym w tym względzie okazał się sam Apostoł. Posłuchaj:

  "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".

  A Pan Jezus na to:

  "Na tej Skale zbuduję Kościół mój".

  I oto mamy prawdziwą odpowiedź. Piotr wyznał Pana Jezusa a Pan Jezus rzekł, że na tej Skale którą przed chwilą wyznał Piotr, Syn Boży zbuduje swoją społeczność. Zatem Pan Jezus buduje Boży Gmach na... SOBIE, ponieważ to On jest Skałą. On jest Opoką.

  Skąd o tym wiem? Przeczytaj katoliku co Ci ma do powiedzenia sam Apostoł Piotr:

  "(1) Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, (2) jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - (3) jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. (4) Zbliżając się do Tego, który jest ŻYWYM KAMIENIEM, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, (5) wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 

  (6) To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie KAMIEŃ WĘGIELNY, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. (7) Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten KAMIEŃ, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - (8) i kamieniem upadku, i SKAŁĄ ZGORSZENIA. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni".

  1 List Ap. Piotra 2/1-8 Biblia Tysiąclecia

  Czy zauważyłeś już? Może Twoje oczy dostrzegły to co Piotr pisze o Panu Jezusie. Otóż Apostoł stwierdza, że dla niektórych ludzi Pan Jezus jest SKAŁĄ zgorszenia, czyli po grecku PETRA SKANDALOS.

  I teraz do poduszki powtarzam jeszcze raz pytanie zasadnicze:

  "Dlaczego Pan Jezus powiedział do Piotra "na tej Skale zbuduję Kościół mój" a nie powiedział prosto z mostu "NA TOBIE ZBUDUJĘ...".

  http://m.neon24.pl/706a4654a7e0da61cdfbe677d46e5022,13,0.png

  Tak Staszku, tylko tracicie swój czas na katolickie wymysły...
  Masz rację Husky "BINGO" ale to nie Wy wygraliście nagrodę...

  ***

  Wyraz "kościół" w grece nie istnieje. "Eklesja" oznacza społeczność WYWOŁANYCH.

  Zdanie: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony", powinno brzmieć "SZCZĘŚLIWY jesteś, Szymonie, synu Jony".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Husky
  NA MOIM BLOGU BAŁWOCHWALCZYCH OBRAZKÓW NIE BĘDZIE!

  No cóż Husky, wiem, że nie masz nic do powiedzenia w temacie zatem przypomnę Ci, że na moim blogu katolickiego bałwochwalstwa nie będzie. Tego typu wklejkę to możesz sobie zawiesić na łóżkiem... choć ja osobiście odradzam i proponuję byś wrzucił ją do kosza!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @staszek kieliszek
  MUSZĘ CIĘ ZMARTWIĆ!

  Napisałeś:

  //Tylko tracicie swoj czas sekciarze, kociarze, psedointelektualisci.//

  Z tego co widzę , to wcale czasu nie tracimy , gdyż owe posty które tu piszemy, po prostu CZYTACIE, a skoro czytacie , to właśnie o to chodzi, więc czy negatywny, czy pozytywny , skutek ten jest odnoszony!

  P.s Wersety które przytoczyłeś odnoszą się do Zbawiciela, tylko Jego bramy piekielne nie przemogą a skoro już za chwilę Piotr zaprze się Pana Jezusa to masz kolejny dowód, że Mowa Pana Jezusa dotyczyła Jego Osoby!

  I jeszcze jeden dowód, ale świecki, sądzisz że WSZYSTKOWIEDZĄCY I WSZYSTKO WIDZĄCY BÓG, JEZUS CHRYSTUS, PRZEKAZAŁBY I ZBUDOWAŁBY SWOJE ZGROMADZENIE NA LUDZIACH KTÓRZY MORDOWALI EUROPĘ PRZEZ 700 LAT, NO CHYBA TACY CIEMNI TO WY NIE JESTEŚCIE, CO!? NIE BĄDŹ NAIWNY!

  CI LUDZIE PODEPTALI NAUKĘ PANA JEZUSA I SĄ ZWYKŁYMI, PRZEPRASZAM , SĄ NIE ZWYKŁYMI TYLKO WYRAFINOWANYMI PODŁYMI OSZUSTAMI, MAJĄCYMI ZA ZADANIE, WPROWADZAĆ SWOICH WIERNYCH W BŁĄD!

  Z tego co widzę i obserwuję to nawet Ebenezer Scrooge nie powierzyłby watykanowi swojego majątku, gdyż zostałby goły w przeciągu kilku dni a skąd dopiero zbudowanie na tej nikczemnej instytucji jakim jest watykan, KRÓLESTWA BOŻEGO, chłopie ich uczynki są przerażające i trzeba naprawdę być ...by im wierzyć!

  Jestem ciekawy czy ty powierzyłbyś swój majątek , złodziejowi!

  To tyle!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • Katolicy nie słuchają pana papieża.
  Nie tak dawno zetknąłem się z poleceniem, czy zaleceniem, aby księża wyszli na ulice do ludzi i ewangelizowali. I jakoś księdzów nie widać na ulicach aby ewangelizowali. Albo programowo nie słuchają pana papieża, albo nie mają pojęcia; na czym polega ewangelizowanie. Na ulicach widać Świadków Jehowy, widać chrześcijan z Kościołów biblijnych, a przedstawiciele korporacji watykańskiej nie tylko nie wychodzą do ludzi; Polaków pogan, ale wręcz uciekają w zetknięciu ze zwiastującymi ewangelię. Śmieszni są ci Watykaniści. Tylko ta śmiesznośc jest tragiczna, gdyż prowadzi do piekła.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY