Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PAN JEZUS JEST POŚREDNIKIEM POMIĘDZY BOGIEM OJCEM A LUDŹMI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Taki porządek ustanowił Ojciec Pana Naszego i według tego porządku powinien postępować człowiek.

 

 

Bóg Ojciec dał rodzajowi ludzkiemu Swojego Syna... a wszelkie Dary otrzymuje tenże człowiek od Pana Jezusa Chrystusa.

Taki porządek ustanowił Ojciec Pana Naszego i według tego porządku powinien postępować człowiek. Pan Jezus jest Ojcowskim Pośrednikiem i ten, który wie o tym a modli się bezpośrednio do Boga Ojca postępuje niezgodnie z Ewangelią.

Faktem również jest, że, by poznać tą Wielką Tajemnicę potrzebna jest Łaska Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Potrzebny jest Dar Ducha Świętego!

 

ak wspomniałej wyżej, Bóg Ojciec dał rodzajowi ludzkiemu Swojego Syna. Oto stosowny cytat na ten temat:

 

"(16)  Albowiem tak  Bóg  umiłował świat, że  Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny".

 

Ew. wg Jana 3: 16, Biblia Warszawska  

 

I cytat kolejny:

 

"(27)  Wszystko  zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić".

 

Ew. wg Mateusza 11: 27, Biblia Warszawska

 

    Wielu ludzi myśli, że Pan Jezus Chrystus jest naszym pośrednikiem! Nic podobnego! Skoro Bóg Ojciec Swojego Syna nam dał to Pan Jezus jest Jego Pośrednikiem! Innymi słowy  Pan Jezus jest Pośrednikiem pomiędzy... Bogiem Ojcem a ludźmi a nie pomiędzy ludźmi a Bogiem Ojcem!

 

Dowód:

 

"(5)  Albowiem jeden jest Bóg, jeden też   pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek  Chrystus Jezus,  (6)  który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie".

 

1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:5, 6 Biblia Warszawska

 


 

Inny temat:

 

Bóg Ojciec daje Królestwo Swojemu Synowi a Syn przekazuje Królestwo tym ludziom, których wybrał!

 

"(29)  A  Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał,(30)  abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela".

 

Ew. wg Łukasza 22:29, 30 Biblia Warszawska

  

auważ Czytelniku rzecz ważną:  To nie Bóg Ojciec przekazuje Królestwo ludziom lecz Jego Syn ponieważ jak przeczytałeś wyżej, Pan Jezus jest Pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem a ludźmi!

 

Zobacz kolejny fragment! Pan Jezus mówi:

 

"(21)  Zwycięzcy  pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i  zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.  (22)Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów".


Objawienie Pana Jezusa dane Janowi 3:21, 22 Biblia Warszawska

 


 

wróć uwagę na to, że Pan Jezus zwyciężył i zasiadł na Ojcowskim Tronie. I dalej wyraźnie jest napisane, że ci ludzie którzy również zwyciężą zasiądą z Synem Bożym na Jego Tronie a nie na Tronie Boga Ojca! 

Gdy pewni schludnie ubrani ludzie odwiedzą Cię w domu i zaczną głosić o Królestwie Bożym to pamiętaj, że nie wszystko co się świeci jest złotem. Szatan przybiera różne pozy!  Nawet pod pretekstem dobra, potrafi w sercach ludzkich zasiać kąkol!

Gdy pewni schludnie ubrani ludzie Cię odwiedzą, to radzę Ci sprawdzić najpierw czy nie są to wysłannicy zła ubrani w dobrze skrojone garnitury!KOMENTARZE

 • Autor
  "Niech Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, czym Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły".
  Ef 1, 15-23


  https://pbs.twimg.com/media/Dp6uiz9WwAAq2tj.jpg
 • @Husky
  HASKY, CO TO MA BYĆ!?

  Tak właśnie wygląda w pojęciu katolickim, streszczenie czegoś, czego człowiek wierzący by zapewne nie zrobił. Najciekawsze jest to, że jeszcze opisałeś że te wersety mają swoje miejsce u Pawła do Ef 1, 15-23.

  Cóż, tak właśnie wygląda katolickie podejście do Biblii, jeśli już coś cytujesz to zadaj sobie trochę trudu , leniu!

  Skąd ty to wyciągnąłeś!?

  Prawidłowo tak to powinno wyglądać, bo tak brzmi List Pawła do Efezjan 1, 15/23

  (15) Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych,

  16) nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich,

  (17) aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,

  (18) i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego,

  (19) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego,

  (20) jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie

  (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;

  (22) i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła,

  (23) który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.

  (List do Efezjan 1:1-23, Biblia Warszawska)

  Ja wiem że wy streszczenia macie we krwi, tak samo wyrzucanie Przykazań i zmiana ich pod swoje kopyto, ale nie tu, tu mówi się prawdę, to wszystko!

  Taki kit to możesz sobie wciskać, swoim a i tego nie powinieneś robić!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  SZOK!

  Hasky napisał:

  //"Niech Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, czym Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły".
  Ef 1, 15-23//

  Szok , co za partactwo!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • DO WSZYSTKICH ..........
  To Pan Jezus nikt inny jest jedynym pośrednikiem Boga Ojca i nie ma innego pośrednika pomiędzy nim , a ludzmi !

  Wielu ludzi pomija jednak Boskiego Syna w swoich modlitwach i omijając Ojcowskiego Pośrednika chce udać się bezpośrednio pod Ojcowską Opiekę. Ja przeczytałem w Piśmie Świętym , że to tylko Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , że w nikim innym nie ma Zbawienia tak zadecydował Bóg Ojciec .

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Dla czystych wszystko jest czyste , a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste , ale pokalane są zarówno ich umysł , jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga , ale uczynkami swymi zapierają się go / List Pawła do Tytusa 1- 15/16 /

  Tak i tak , któregoś dnia wszystkie religie i wszystkie wyznania ; katolicy , świadkowie , adwentyści , zielonoświątkowcy itp. na całej kuli ziemskiej dowiedzą się prawdy o Panu Jezusie , którego posłał do ludzi Ukochany Bóg Ojciec , aby zbawił świat .

  To Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem Boga Ojca .Tak zadecydował Bóg Ojciec , że to Pan Jezus nikt inny jest Jego pośrednikiem pomiędzy nim ,a ludzmi .

  Mówi o tym w I liście Paweł do Tymoteusza ;

  Albowiem jeden jest Bóg, jeden tez pośrednik między Bogiem a ludzmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie / I list Pawła do Tymoteusza 2,5-6 /

  kolejny cytat:

  A ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela. /Ewangelia według Łukasza 22,29- 30/

  Zatem , Wszyscy ludzie wierzący ,powinni udać się do Pana Jezusa , a nie bezpośrednio do Boga Ojca . W przeciwnym razie modlitwa i prośba zle skierowana nie zostanie wysłuchana .

  Przykład :

  Dobrze postąpili Mędrcy ze wschodu słońca , przyszli oddać pokłon Panu Jezusowi nikomu innemu się nie pokłonili . Dobrze uczynił łotr na krzyżu on też bezpośrednio zwrócił się do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca .Dobrze też postąpił Szczepan gdy go kamienowali on też bezpośrednio modlił się do Pana Jezusa.

  Każdy człowiek , który uważa się za osobę prawdziwie wierzącą , kieruje swoją modlitwę i swoje prośby bezpośrednio do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , który posłał do ludzi tylko swego Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Pośrednika .

  A jeśli ktoś z ludzi się z tym nie zgadza , to taki człowiek jest osoba niewierzącą i nie zgadza się z Panem Bogiem i z Jego Wolą . I każdy z ludzi może to sprawdzić , czytelniku wybierz sam / Nauka Boża , czy nauka ludzka / .
 • @60grzegorz 17:57:33
  Jezus: "Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych".
 • @Husky
  DOBRZE BY BYŁO...

  Dobrze by było jeszcze, gdybyś rozumiał co piszesz !

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Husky
  NIE ZNASZ EWANGELII HUSKY!

  No właśnie Husky, wyparliście się Pana Jezusa nie wykonując Woli Boga Ojca!

  Otóż Bóg Ojciec dał rodzajowi ludzkiemu tylko i wyłącznie Swojego Syna. Liczy się tylko Jeden Arcykapłan Nowego Przymierza, czyli Pan Jezus. Maria, aczkolwiek była wybraną kobietą to również potrzebowała Bożej Łaski i odpuszczenia grzechów.

  Ani Bóg Ojciec ani Syn Boży nie ustanowili żadnych dodatkowych pośredników takich jak wyżej wymieniona Maria czy pewien człowiek, który na każdym kroku łamał Boże Prawo. Oczywiście mam tutaj na myśli papieża Jana Pawła II.

  Jakże więc Syn Boży może przyznać się do Ciebie wobec Aniołów Bożych oraz do całego rodzaju katolickiego, jeśli łamiecie podstawową Zasadę wprowadzoną przez Boga Ojca?

  Przeciwko Tobie i innym katolikom nie tylko jest Pan Bóg ale i przykładowo Apostoł Piotr... Ten tak bardzo podobno przez Was hołubiony Apostoł jest w istocie Waszym wrogiem! Nie zgadzacie się z nim. A co ów powiedział?

  Otóż rzecz następującą o Panu Jezusie:

  "11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»".

  Dzieje Apostolskie 4/11, 12

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=381

  "Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" ale według Waszej tragicznej nauki jako pośredniczka łask wszelkich wymieniona jest Maria. Czyżby Bóg Ojciec się pomylił? A może pomylił się Syn Boży? Zapewne i Apostoł Piotr nie miał racji mówiąc powyższe słowa!

  Tak Husky, nie znasz Ewangelii, ponieważ znanie Ewangelii oznacza podporządkowanie się Jej naukom! Dlatego napisałem, że nie znasz Ewangelii!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @autor
  ... byleś oglądałeś Kler.... "cala tajemnica wiary złoto i dolary" i tak od wieków i na wieki wieków amen .
 • @Witkacy
  "JUTRO BARANY PRZYNIOSĄ"!

  Witaj!

  No cóż, przede wszystkim papieże poniżają Boga Ojca oraz Boga Syna a o postępowaniu przykładowo księży niech świadczy poniższy fragment. Gra w karty... Gdy zabrakło drobnych ksiądz wyciągnal z szafki odłożone pieniądze ze składki i wrzucił na stół. Gdy inny gracz zwrócił mu uwagę, ksiądz spokojnie odrzekł: "Jutro barany przyniosą".

  Do kina na "Kler" nie pójdę. Może... obejrzę kiedyś w domu ale ogólnie nie lubię polskich filmów "nowożytnych" z powodu wyzwisk, klątw i brania imienia Pana Boga na darmo!

  Jednak temat mojego artykułu brzmi: "PAN JEZUS JEST POŚREDNIKIEM POMIĘDZY BOGIEM OJCEM A LUDŹMI!". Może tutaj masz coś do powiedzenia?


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @jassy27
  ONI ZWRACALI SIĘ DO PANA JEZUSA!

  Napisałeś:

  "Dobrze postąpili Mędrcy ze wschodu słońca, przyszli oddać pokłon Panu Jezusowi nikomu innemu się nie pokłonili . Dobrze uczynił łotr na krzyżu on też bezpośrednio zwrócił się do Pana Jezusa, a nie do Boga Ojca. Dobrze też postąpił Szczepan gdy go kamienowali on też bezpośrednio modlił się do Pana Jezusa".

  Dzięki... Bardzo dobre przykłady. Nic do tego nie dodam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY