Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

POKOLENIE JANA PAWŁA II, TO MIT…

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polak katolik nie zna Nauk Pana Jezusa. Nie wie, że Jedyną Drogą do Boga Ojca, Jest Syn Boży.

 

Dosyć często rozmawiam z ludźmi na temat Pana Boga.
To dla mnie wielka radość... gdy mogę wyrazić swoje zdanie, również w formie listu, postu, czy komentarza, na temat Wielkiego Wysłannika Boga Ojca, Pana i Boga Jezusa Chrystusa.


Bywa, że czasami kieruję swoją rozmowę na osobę papieża Jana Pawła II. Nie dlatego, że papież jest mi bliski ale dlatego, że jest mi bardzo daleki i całkiem obcy.


Obcy, ponieważ jego nauki, encykliki i książki wielokrotnie obrażały Majestat Mojego Ukochanego Pana Boga. Papież Jan Paweł II namawiał ludzi by modlili się do Marii, by klękali przed figurami i obrazami…
W podpisanym przez siebie Katechizmie Kościoła Katolickiego zniekształcał cytaty Biblijne. Jednym słowem fałszował Ewangelię. 

Co to znaczy: Pokolenie JPII?

Nie dość, że to potoczny slogan niemający żadnego użytecznego znaczenia to trąci ów slogan raczej bałwochwalstwem a nie wiarą.


W moim mieście wyobraźcie sobie na pewnym zgromadzeniu postanowiono do papieża się modlić. Owo postanowienie wprowadzono w czyn na jakiejś sesji na której zebrali się przywódcy mego city. Modlitwa do człowieka. Niestety to jest bałwochwalstwo. Taka jest prawda.

 

najomość Nauk Pana Jezusa w Polskim katolickim społeczeństwie jest bardzo ale to bardzo tragiczna!
Polak katolik oddał się pod władzę papieży i biskupów a nie Pana Boga.

Modlitwa do Jana Pawła II... Żal serce ściska…


Co tutaj mówić o niezgodnych z Ewangelią encyklikach papieża, który nawet po zamachu pojechał składać wota Marii. Co ja piszę, jakiej Marii, przecież ona od wielu setek lat nie żyje a jej kości bieleją gdzieś w Izraelu.


Pokolenie JP II nie istnieje ale nawet gdyby istniało, nawet gdyby wszyscy katolicy znali na pamięć nauki papieża, to i tak nie miałoby to żadnego znaczenia. Polak katolik nie zna Nauk Pana Jezusa. Nie wie, że Jedyną Drogą do Boga Ojca, Jest Syn Boży. Nie zna Przykazań z Góry Synaj. 

 

Polak katolik zamiast modlić się tylko do Zbawiciela, modli się do Aniołów, Józefa, Marii, Antoniego i innych ustanowionych przez papieży osób.
Jakie pokolenie powinno mieć dla Ciebie katoliku znaczenie? Czy ważne jest, by być pokoleniem człowieka, papieża Jana Pawła II, czy pokoleniem Pana Jezusa, Boga i Zbawiciela?KOMENTARZE

 • All
  OCZYWIŚCIE KATOLICY NIE MAJĄ ŻADNYCH ARGUMENTÓW POPARTYCH NAUKĄ PANA I BOGA JEZUSA CHRYSTUSA!

  No cóż, cytat:

  (7) Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: (8) Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (9) Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi".

  Ewangelia według Mateusza 15/7-9


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @DO KATOLIKÓW
  PANA BOGA NIE MA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ!

  http://m.neon24.pl/9b6578446b5a6404363b7ce6886a09d0,13,0.jpg

  "(24) BÓG, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ (25) i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. (26) On z jednego /człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, (27) aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. (28) Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego rodu. (29) Będąc więc z rodu Bożego, NIE POWINNIŚMY SĄDZIĆ, ŻE BÓSTWO JEST PODOBNE DO ZŁOTA ALBO DO SREBRA, ALBO DO KAMIENIA, WYTWORU RĄK I MYŚLI CZŁOWIEKA".

  Dzieje Apostolskie 17/24-29


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @DO KATOLIKÓW
  WYKONYWANIE OBRAZÓW I FIGUR PRZEDSTAWIAJĄCYCH PANA BOGA JEST NIEDOZWOLONE!

  http://m.neon24.pl/9b6578446b5a6404363b7ce6886a09d0,13,0.jpg

  "(29) Będąc więc z rodu Bożego, NIE POWINNIŚMY SĄDZIĆ, ŻE BÓSTWO JEST PODOBNE DO ZŁOTA ALBO DO SREBRA, ALBO DO KAMIENIA, WYTWORU RĄK I MYŚLI CZŁOWIEKA".

  Dzieje Apostolskie 17/29


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @DO KATOLIKÓW
  WYKONYWANIE OBRAZÓW I FIGUR PRZEDSTAWIAJĄCYCH PANA BOGA JEST NIEDOZWOLONE!

  http://m.neon24.pl/9b6578446b5a6404363b7ce6886a09d0,13,0.jpg

  "(8) NIE UCZYNISZ SOBIE POSĄGU ANI ŻADNEGO OBRAZU TEGO, CO JEST NA NIEBIE WYSOKO ALBO NA ZIEMI NISKO, LUB W WODZIE PONIŻEJ ZIEMI. (9) NIE BĘDZIESZ ODDAWAŁ IM POKŁONU ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, (10) a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań". 

  Księga Powtórzonego Prawa 5/8-10


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @DO KATOLIKÓW
  KŁAMSTWO PAPIEŻA JANA PAWŁA II NA TEMAT "TRÓJCY"!

  KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, NAUKA NR 258:

  "Cała ekonomia Boża jest wspólnym dziełem TRZECH OSÓB BOŻYCH. Podobnie bowiem, jak TRÓJCA ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie. "OJCIEC, SYN I DUCH ŚWIĘTY NIE SĄ TRZEMA ZASADAMI STWORZEŃ, ALE JEDNĄ ZASADĄ". Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości.
  W ten sposób Kościół, POWOŁUJĄC SIĘ NA NOWY TESTAMENT 80 , wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch Święty, w którym jest wszystko"".

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

  http://m.neon24.pl/9b6578446b5a6404363b7ce6886a09d0,13,0.jpg

  Papież Jan Paweł II i wszystkie katolickie asy przygotowujące ów katolicki katechizm, by udowodnić, iż w Niebie występują TRZY OSOBY BOSKIE powołują się ponoć na Nowy Testament a konkretnie na naukę Apostoła Pawła.
  Przypis o numerze 80 stwierdza wyraźnie, że chodzi o 1 List do Koryntian 8/6!

  Zauważ Czytelniku różnicę! Powyżej przytoczone są ponoć Pawłowe słowa oznaczone z jednej i z drugiej strony cudzysłowem:

  "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO".

  Jednak czy Paweł tak powiedział? Czy Paweł uczył Koryntian, że w Niebie jest BÓG DUCH ŚWIĘTY "W KTÓRYM JEST WSZYSTKO"?

  Otóż NIE! Paweł takich słów nigdy nie użył, ponieważ Apostoł bardzo dobrze wiedział, że poza Bogiem Ojcem oraz Bogiem Synem, żadnego dodatkowego Boga w niebie nie ma!

  http://m.neon24.pl/9b6578446b5a6404363b7ce6886a09d0,13,0.jpg

  Jak zatem na prawdę powiedział Apostoł? Posłuchaj katoliku:

  "(6) dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy".

  1 List do Koryntian 8/6

  Tak katoliku, Twoi papieże wpuszczają Cię w maliny. Zauważ, że Paweł mówi, iż od Dwóch Osób Boskich zależy nasz żywot, od Boga Ojca oraz od Boga Syna A NIE OD BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO W KTÓRYM JEST WSZYSTKO! Te słowa zostały dodane!

  I pomyśleć, że to mój artykuł jest w lochu a nie... Katechizm Kościoła Katolickiego!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  TO WSZYSTKO PRAWDA CO NAPISAŁEŚ!

  Nie mają żadnych argumentów, nie znają Nauk Pana Jezusa, wzorują się na szubrawcach którzy z Nauki Zbawiciela zrobili sobie interes, ich bogiem jest ich własny brzuch, umiłowali niesprawiedliwość a podeptali Prawdę!

  To tylko odrobina tego, czym ''dysponują'' katolickie elity, które zasiadły na siedmiu pagórkach Rzymu, otrzymując już dawno temu, nazwę: ''MATKI WSZYSTKICH OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI''

  To prawda co napisałeś:

  //Polak katolik zamiast modlić się tylko do Zbawiciela, modli się do Aniołów, Józefa, Marii, Antoniego i innych ustanowionych przez papieży osób.
  Jakie pokolenie powinno mieć dla Ciebie katoliku znaczenie? Czy ważne jest, by być pokoleniem człowieka, papieża Jana Pawła II, czy pokoleniem Pana Jezusa, Boga i Zbawiciela?//

  A ja dodam, Polak katolik, daleki jest od Prawdy, Polak katolik to duchowy laik, to człowiek nie znający Pana Jezusa, to człowiek opierający się na watykańskim fałszu!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  DZIWIĘ SIĘ NIEKTÓRYM TAKIM JEDNYM!

  Dziękuję za komentarz. Ludzie zastanawiają się nad tym jakby tu głosić Ewangelię. Zadają sobie pytanie, czy to już czas, czy jeszcze ten czas nie nadszedł. I w końcu pewnego dnia umrą nie doczekując się odpowiedzi na tak łatwe pytanie.

  Zdawać by się mogło, że na Neonie panuje jakiś katastroficzny układ pomiędzy Świadkami... i katolikami, i może jeszcze kimś. Ten układ mnie nie interesuje ponieważ i katolicy, i Świadkowie... poniżają Majestat Boga Ojca i Boga Syna.

  Jednak dziwię się tym, którzy mając komputer nie chcą wystukać na klawiaturze kilku zdań w obronie Syna Bożego. Dziwię się tym, którzy spoglądają w ekran monitora i w temacie nie mają nic do powiedzenia.

  Jednak jak pisze Apostoł Paweł do Tymoteusza, powinniśmy głosić Słowo Boże w czas dogodny czy niedogodny. Powinniśmy głosić Prawdę o Synu Boga Ojca.

  Tak! Katolicy i Świadkowie... nie mają żadnych argumentów dlatego uciekają się do matactw i wrzucania "prawdy" do lochu!

  Napisałeś:

  "Polak katolik daleki jest od Prawdy, Polak katolik to duchowy laik, to człowiek nie znający Pana Jezusa, to człowiek opierający się na watykańskim fałszu!".

  Oczywiście!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go / Ew. Łukasza 11,28 /
  Witam . Po raz kolejny prawda wylądowała w lochu . No cóż katolicki kraj i katolickie obyczaje , czyste pogaństwo , które absolutnie nie liczy się z Wolą Boga Ojca i poniżają Naukę Pana Jezusa .

  Katolicy i inni nie czytają Pisma Świętego , nie sprawdzają swoich nauczycieli , a na dodatek zmieniają słowa Pana Jezusa tak jak zmienili Przykazania Boże . Umiłowali swoją tradycję , wymyślili własne święta i umiłowali własną chwałę , a naukę Bożą mają za nic .

  Mało jest ludzi, których naprawdę interesuje Słowo Boże , którzy modlą się do Pana Jezusa , którego posłał do ludzi Bóg Ojciec . I mało jest ludzi , którzy czytają Pismo Święte i sprawdzają co tam jest napisane .

  Ludzie dziś zawierzyli swoim nauczycielom księżą , biskupom , papieżom i innym i nie sprawdzają tego co oni mówią i czego nauczają . Pan Bóg wprowadził swoje prawo , a człowiek zmienia je na własną korzyść . To Pan Jezus , a nie człowiek jest najdoskonalszym wzorem wiary !

  Dobrze Izajasz prorokował o was ;

  Lud ten czci mnie wargami , ale serce ich daleko jest ode mnie . Daremnie mi jednak cześć oddają , głosząc nauki , które są nakazami ludzkimi . Przykazania Boże zaniedbujecie , a ludzkiej nauki się trzymacie . / Ew. Marka 7,6-8 /

  Papież Jan Paweł II , przeciwstawił się woli Boga Ojca . Przez niego miliardy ludzi zostało wprowadzonych w błąd . Papież Jan Paweł II to kłamca i oszust , kazał się modlić do Marii , do figur i do obrazów . A ty czytelniku stajesz w obronie oszusta , a Gdzie Zbawiciel Pan Jezus , którego posłał Ukochany Bóg Ojciec do ludzi . To Pan Jezus został posłany do ludzi nikt inny , to Pan Jezus powinien być na pierwszym miejscu , a nie człowiek , który głosi naukę ludzką niezgodną z nauczaniem Pana Jezusa .

  To papież Jan Paweł II jest oszustem , a nie Pan Jezus Chrystus . To wy katolicy i inne wyznania zarejestrowane na ziemi poniżacie Pana Jezusa i jego naukę , z którą przyszedł na ziemię , aby uratować i zbawić świat , to wy poniżacie i robicie sobie szydercę z Pana Boga . Nie liczycie się z Jego prawem i nie przestrzegacie Jego Prawa . To wy katolicy budujecie sobie świątynie , w których nie ma Pana Boga i w których zawieszacie obrazy i modlicie się do nich . Jest to bałwochwalstwo !!!!!

  Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych , jak mówi prorok ;
  Niebo jest tronem moim . A ziemia podnóżkiem stóp moich . Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan . Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego ?
  Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko ? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu , wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu jak ojcowie wasi tak i wy !!!!!!!! / Dzieje Apostolskie 7, 48-51 /

  Sprawa wiary nie jest , sprawą wszystkich ludzi . To co napisałem i to co głoszę nie jest moje !!! Jest to prawo i nauka Pana Jezusa , którą przyniósł Pan Jezus z samego nieba od Swojego Taty Boga Ojca .

  Czytelniku jeśli się z tym nie zgadzasz co napisałem to nie ze mną się nie zgadzasz , ale z Panem Jezusem i z jego nauczaniem .
  Radzę każdemu , aby się trzymał z daleka od wyznań , religii i organizacji zarejestrowanych tu na ziemi i od ludzkiej nauki , która nie prowadzi do Zbawiciela Pana i Boga Jezusa Chrystusa.

  Ale szukajcie najpierw KRÓLESTWA BOŻEGO i sprawiedliwości jego , a wszystko inne będzie wam dodane . / Ew. Mateusza 6,33 /
 • @topstopjuve
  CZAS KU TEMU JEST BY "SWOJE" POGLĄDY GŁOSIĆ INNYM...

  Witaj!

  Cieszę się, że zauważyłeś owe matactwa papieży i biskupów. Sam zapewne wiesz, że jedyną Drogą do Boga Ojca jest Pan Jezus. Pan Jezus również jest Pośrednikiem pomiędzy Ojcowską Chwałą a rodzajem ludzkim. Do Syna Bożego powinniśmy się modlić...

  Dlatego czas ku temu jest by "swoje" poglądy głosić innym. Wiem, że to rozumiesz! Nieraz wydaje nam się, że wiemy zbyt mało, ale jeżeli Syn Boga Ojca pozwoli, to napełni nas Duchem Mądrości i Duchem Wiary. Ta Mądrość i Wiara, a także Sprawiedliwość i rozeznanie Prawdy od fałszu to Dary nad którymi zbyt długo nie powinniśmy się zastanawiać tylko z chęcią Je przyjąć.

  Zapraszam również pod adres:

  http://57kerenor.neon24.pl/post/146063,1-xi-2018-nie-wprzegaj-sie-z-niewierzacym-w-jedno-jarzmo

  Fajnie, że się wpisałeś!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY