Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

1. XI. 2018: NIE WPRZĘGAJ SIĘ Z NIEWIERZĄCYM W JEDNO JARZMO!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przyjdę POWTÓRNIE I ZABIORĘ WAS do siebie!

 

Gdy byłem katolikiem, wierzyłem we wszystko to, "co kościół do wierzenia podaje". Padałem na kolana przed figurkami różnych "świętych" i całowałem "święte obrazki". Modliłem się do "Marii" i nie zauważałem nawet "męskich umizgów" znajomego księdza.

 

ednak z tej fałszywej katolickiej nauki wyrwał mnie Pan i Bóg Jezus Chrystus. Bóg Ojciec posłał Go po to, by Syn Boży był moim Zbawicielem.

 

Nie kłaniam się pogańskim obrazom i figurom. Nie modlę się do papieża Jana Pawła II, ponieważ byłoby to herezją nad herezje! Nie modlę się do Marii, ponieważ Bóg Ojciec wyraźnie powiedział, że słuchać mamy Jego Syna. Bóg Ojciec Syna Swego nam dał...

 

"(16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".

 

Ewangelia według Jana 3/16

 

 

 

1 Listopada 2018

 

Wielkimi krokami zbliża się ten dzień. Będzie to coroczna rewia mody. Jednak nie owa rewia jest tutaj najgorszą sprawą. Nie snobizm Pań i Panów, lecz brak wiary katolików którzy za moment udadzą się na groby swoich bliskich!

 

Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że 1 Listopada jest dniem tak zwanych "wszystkich świętych, którzy uprzedzili nas w drodze do Pana". Innymi słowy dzień 1 Listopada jest dniem poświęconym wszystkim tym, którzy według Waszej tradycji są już w... Niebie!

 

atem Twój Kuzyn już jest w Niebie i Twoja Ciocia i Twój Tata i również Twoja Ukocha Mama. Przyzwyczaiłaś się już do tego dnia. Nie wyobrażasz sobie jednak , że w tym, a jakże, "świętym dniu", dokonuje się jedno z największych oszustw papieskich! No ale skąd Ty możesz o tym wiedzieć? Przecież Twój ksiądz Ci tego nie powie ani nawet Twój biskup ani Twój papież...

 

Owi katoliccy dygnitarze wolą nabrać wody w usta i dalej prowadzić swoją przynoszącą olbrzymie dochody profesję!

 

Zauważyłem powyżej, że Wasi krewni, których już nie ma między Wami, według Waszej Tradycji są już w... Niebie!

 

  Tak! Według Waszej Tradycji ale nie według Nauki Pana i Boga Jezusa Chrystusa.

 

Wasz ksiądz na ambonie śpiewał będzie peany na cześć tych którzy odeszli ale on świadomie czy nieświadomie będzie Was kłamał. 

Posłuchajcie! Nadstawcie uszy ku Bożej Prawdzie a nie ku podszeptom demonów. Mówicie, że Wasi krewni "uprzedzili Was w drodze do Pana"! Mówicie, że tak jest napisane?

 

Otóż źle mówicie, ponieważ Syn Boży żegnając się z uczniami swoimi powiedział wyraźnie, że pewnego dnia przyjdzie powtórnie z Wyżyn Niebiańskich i zabierze ich do Domu Ojca!

 

ednak czy Syn Boga Ojca Przyszedł już po raz wtóry? Czy Pan Jezus zstąpił z Aniołami Swymi z Nieba? Nie! A jeżeli nie, to znaczy, że ani Piotra, ani Pawła, Jakuba, Jana, czy Marii, w Niebie nie ma! Liczy się Boże Prawo a nie prawo ludzkie! Liczy się Nauka Syna Bożego a nie papieża, biskupa, czy księdza!

 

Napisałem wcześniej, że pewnego dnia przyjdzie Pan Jezus powtórnie z Wyżyn Niebiańskich i zabierze ludzi wierzących do Domu Ojca! Jednak to zdanie trzeba udowodnić. Trzeba je poprzeć cytatem. Trzeba przytoczyć Bożą Myśl na ten temat, ponieważ takie pisanie bez dowodu byłoby tylko strzępieniem języka i rzucaniem słów na wiatr.

 

Zatem przytaczam cytat. Będzie to mowa Pana Jezusa. Przyznacie chyba, że Syn Boga Ojca jest doskonalszy od papieży, biskupów i księży, którym wierzycie od wieków na... słowo!?

 

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

"(2) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.(3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce,  przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem".

 

Ewangelia według Jana 14/2, 3

 

Rozłóżmy powyższy cytat na "części pierwsze":

 

W wersecie drugim Syn Boga Ojca przyrzeka, że w Niebie, czyli w Domu Jego Ojca, jest "mieszkań wiele". Przyjrzyj się uważnie Czytelniku wersetowi o numerze 3. Tam zaznaczona jest Wspaniała i Wielka Myś Zbawiciela.

 

Otóż okazuje się, że Pan Jezus oznajmił, że gdy Odejdzie do Domu Ojca przygotować uczniom swoim miejsce, (co stało się blisko 2000 lat temu), to  pewnego Dnia przyjdzie powtórnie i dopiero wtedy zabierze ich do Siebie!

 

A jak się ma do Tej Boskiej Nauki, nauka papieży i biskupów? Kto tutaj kłamie? Otóż bezapelacyjnie kłamią owi papieże i biskupi. Nauka katolicka mówi wyraźnie, że człowiek po zakończeniu życia idzie do Domu Ojca a  Nauka Pana Jezusa sprzeciwia się nauce papieży. Tak! Nauka Pana Jezusa wyraźnie zaznacza, że  dopiero gdy Syn Boga Ojca objawi się drugi raz"przy końcu czasów", to  dopiero wtedy nastąpi zabranie ludu wierzącego w tym oczywiście i Apostołów, i... Marii!

 

Jakie więc święto będziecie obchodzili 1 listopada?  Komu palić będziecie znicze?Czyją naukę będziecie kultywować? Zaiste papieży i biskupów ale nie Naukę Boskiego Syna!

 

 

Mówiąc językiem Biblijnym do tych, którzy chcą odejść od Kościoła katolickiego:

 

"(14) Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? (15) Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym?".

 

2 List Apostoła Pawła do Koryntian 6/14, 15

 

Czy słyszysz?  Nie wprzęgaj się z niewierzącym w jedno jarzmo.


Do Ciebie mówię....


 


KOMENTARZE

 • @
  JEDYNKA JAK TO JEDYNKA... MASZ PRAWO JĄ DAĆ!

  Jednak tym samym udowadniasz, że Nauka Pana Jezusa Cię nie interesuje...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @DO KATOLIKÓW
  APOSTOŁ PAWEŁ OTRZYMA WIENIEC SPRAWIEDLIWOŚCI RAZEM ZE WSZYSTKIMI PRZY POWTÓRNYM PRZYJŚCIU ZBAWICIELA!

  "(1) Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo jego; (2) głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. (3) albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, (4) i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. (5) ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. (6) albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. 

  (7) Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; (8) a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego". 

  2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:1-8, Biblia Warszawska

  Zauważ, (również ty Jedynkowiczu) zdanie następujące:

  "OCZEKUJE MNIE WIENIEC SPRAWIEDLIWOŚCI, który mi w owym dniu da Pan...".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • DO WSZYSTKICH... I DO CIEBIE RÓWNIEŻ...
  NIE KPIJ SOBIE Z BOSKIEJ NAUKI!

  Tymczasem kolejny fragment z Nowego Przymierza. Otóż okazuje się, że również Apostoł Piotr, podobnie jak Apostoł Paweł, popiera Naukę Zbawiciela a tym samym zaprzecza papieżom i biskupom.

  Cytat:

  "(1) Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: (2) paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; (3) i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. (4) KIEDY zaś OBJAWI SIĘ Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały".

  1 List Apostoła Piotra 5/1-4

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  Zauważ Czytelniku werset 4 powyższego cytatu:

  "KIEDY ZAŚ OBJAWI SIĘ NAJWYŻSZY PASTERZ, OTRZYMACIE niewiędnący WIENIEC CHWAŁY."

  Zatem Pan Jezus, Paweł i Piotr wyraźnie dają nam do zrozumienia, że każdy człowiek wierzący otrzyma nagrodę zbawienia w tym samym momencie. Kiedy to się stanie?

  Powyżej masz napisane:

  KIEDY OBJAWI SIĘ NAJWYŻSZY PASTERZ!

  http://m.neon24.pl/427c26171cebbc0d4ff90a94470ef462,13,0.png

  Hmmm... Idąc więc 1 listopada na święto poświęcone tym, którzy ponoć wcześniej odeszli do Pana – OBRAŻASZ BOSKI MAJESTAT I MĄDROŚĆ, I KPISZ SOBIE Z JEGO NAUKI!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • DLACZEGO MILCZYCIE?!
  OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZYWYMI NAUCZYCIELAMI!

  "(1) Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. (2) A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; (3) dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi". 

  2 List Apostoła Piotra 2/1-3

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  KATOLICY:

  Wasi fałszywi nauczyciele wprowadzają wśród was zgubne herezje! A nauka o tym, że niektórzy wybrani ludzie "uprzedzili już nas w drodze do Pana" jest kolejną papieską herezją!

  Gdy będziecie milczeć i nie sprzeciwicie się papieżom, i biskupom, to "pomrzecie w grzechach swoich". Co Wy jeszcze tam robicie w szeregach zła i duchowego despotyzmu? Czy myślicie, że haniebne wykorzystywanie seksualne małolatów i średniowieczne unicestwianie człowieka są najważniejszą zbrodnią papieży?

  Nie! Najpotworniejszą zbrodnią wszystkich papieży w tym papieża Jana Pawła II jest niepodporządkowanie się Naukom Boga Ojca oraz Boga Syna!

  Dlaczego milczycie? Doprawdy, nie interesują Was Sprawy Boże?


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  1 LISTOPADA, KOLEJNY POGAŃSKI DZIEŃ!

  Witam Keren!

  Taka mała analogia.

  Patrząc na te dwa woły chodzące w maneżu, czy tam kieracie, naszła mnie tak myśl: gdyby te woły umiały mówić, z chęcią odeszły by od tej pracy bo zrozumiały to, co chciałeś im powiedzieć!

  Jest taki werset : ‘’nieme bydlę juczne, przemówiło głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka’’

  2 List Apostoła Piotra 1/16

  Tak, to prawda, jest możliwe, że gdyby zwierzęta umiały mówić, wielu ludzi mogłoby się od nich uczyć!

  To, co teraz będzie się działo 1 listopada, to kolejna kpina watykanu z Nauk Pana Jezusa i czuję , że nawet niektóre zwierzęta o tym wiedzą!

  Inaczej łopatologicznie nie da się tego przedstawić, czekać można jedynie za tym, czy ludzkie zezwierzęcenie, weźmie górę nad czasami przemawiającymi zwierzętami, by nie pozostać w tyle!

  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  O TYCH, KTÓRZY ZASYPIAJĄ NA STOJĄCO!

  Dobrze, że wrzuciłeś wpis obalający katolickie kłamstwo. Czy tam po drugiej stronie monitora siedzą tylko katolicy i Świadkowie...?

  *

  Nie ma doprawdy nikogo innego poza kilkoma pewnymi osobami, które ciągle udzielają się na tym Portalu i piszą o sprawach ważnych?

  Nie ma nikogo rozumiejącego język polski na Barbados czy w Peru lub... całkiem niedaleko? Nie ma takiego, który wie o tym, że papieże kłamią? Czy doprawdy nie interesuje Was wychwalanie Majestatu Boga Ojca i Boga Syna?

  PS Napisałeś:

  "To, co teraz będzie się działo 1 listopada, to kolejna kpina Watykanu z Nauk Pana Jezusa...".

  Czy tylko niektórzy tutaj będący tą kpinę widzą? Nie piszę teraz o Świadkach... czy Adwentystach Dnia Siódmego. Piszę o tych, którzy chcą polegać na Bożym Słowie!

  Grzegorzu pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • ***
  //Dlaczego milczycie? Doprawdy, nie interesują Was Sprawy Boże?//
  Wystarczy ,że Ciebie interesują ,stąd musiałeś z troski o chrześcijan
  przypomnieć o błędach papieży , kleru , błędnej liturgii i niepotrzebnych świętach
  Ty wiesz najlepiej jak , gdzie i komu wierzyć i co świętować , t zn wystarczy Ci Biblia a cała reszta
  jest zupełnie zbędna :)))))))))
  Jest to rozumowanie tak bardzo naiwne ,że aż trudno przyjąć ,że jesteś dorosłym
  obywatelem bo przede wszystkim zapominasz o włożonym wysiłku milionów
  wierzących w Jezusa w to by oni i inni mieli swoje miejsca Jego kultu .
  Każda hierarchiczna organizacja nie ustrzega się błędów , wszędzie są nadużycia czy
  nawet przestępstwa ale przecież generalnie od samego początku do dzisiaj , wszystkie
  kościoły popularyzują ideę współżycia zbieżną z propozycją samego Jezusa albo
  przynajmniej św Pawła .Czyli mamy tu prawie 2 tys lat tradycji i co za tym idzie , sukcesywnych
  "wzbogaceń" o postać Marii czy szeregu świętych ,najczęściej ofiar samej wiary,często patronów
  różnych spraw , których rola ma jak najbardziej pozytywny wpływ na życie wierzących
  i nikt się do nich nie modli a jedynie wykorzystuje ich świętość czyli ich życiowy dorobek
  w krzewieniu wiary ma tu być szczególnym walorem , są jakby bliżej samego Boga .
  I co w tym jest złego ? Co oni Ci przeszkadzają ? Czy męczeńska śmierć albo rezygnacja
  z uciech życia na rzecz pomocy innym jest dla Ciebie za małym dowodem ich wiary ?
  Kim Ty jesteś by tu podważać wartości chrześcijaństwa , bez papieży , kościołów i kleru
  religia zwana chrześcijaństwem by nawet nie zaistniała bo historia nie zna przypadku awansu jakiejś
  idei do roli religii bez udziału rytuałów i kapłanów , jeśli to nie jest dla Ciebie oczywiste , to
  lepiej zaniechaj tych swoich "mądrości" bo jedynie ujawniasz brak logicznego myślenia ,
  żadna wiara nie zabrania racjonalnego podejścia do życia i świata
 • Nie ma takiego święta ,, wszystkich świętych 1 listopada ,, i nigdzie nie przeczytałem w Piśmie Świętym na ten temat .
  Witam!

  Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane na temat 1 listopada . Nie ma żadnej wzmianki na temat listopadowego święta , które jest wymyślone przez katolickich nauczycieli . Katolicy to wyznanie zarejestrowane na ziemi po to aby wyśmiewać się z Nauk Zbawiciela , aby poniżać Majestat Boga Ojca i Boga Syna .

  Katolik to taka osoba , która nie zna Nauki Pana Jezusa , nie czyta Pisma Świętego , nie sprawdza tego co głosi ich papież czy ksiądz czy katecheta . Katolik nie ma nic wspólnego z wiarą w Pana Jezusa i Boga Ojca . Katolik to taka osoba , która swoich krewnych czy znajomych czy swoją rodzinę wysyłają po śmierci do nieba , przeciwstawiają się woli Boga Ojca i Boga Syna , robią sobie szyderę z Bożego Prawa i wyśmiewają się Bożej Woli .

  Dziś wszyscy umarli śpią w prochu ziemi. Jeszcze nikt z ludzi nie wstąpił do nieba . Jeśli 1 listopada pójdziesz na cmentarz to przeciwstawisz się Panu Bogu i Jego Woli . Dla człowieka wierzącego w Pana Jezusa w tym dniu nie ma miejsca na żadnym cmentarzu . Pan Jezus nigdy nie wspomniał o jakimś listopadowym święcie , jest to wymysł ludzki , a Pan Bóg nie ma z tym nic wspólnego .

  A nikt nie wstąpił do nieba , tylko ten , który zstąpił z nieba Syn Człowieczy . / Ew. Jana 3,13 /

  A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują / List do Hebrajczyków 9,27-28 /

  To Pan Jezus Chrystus , ustanowił swoje prawo 1 listopada to święto niezgodne z Ewangelią Zbawiciela , Jezusa Chrystusa , Ojcowskiego Syna . Katolicy nie chcą słuchać słów Zbawiciela Pana Jezusa , oni nie chcą Jego nauki , odrzucają ją .

  To Pan Jezus , a nie człowiek ustanowił swoje prawo , prawo to mówi , że pewnego dnia , Zbawiciel przyjdzie po raz drugi , by wszystkich ludzi wierzących wzbudzić do nowego życia i dopiero wtedy nie prędzej jak to jest w zwyczaju u katolików , którzy już swoich umarłych posłali do nieba . Jest to oczywiście nieprawdą i kłamstwem wymyślonym przez katolików i ich nauczycieli .

  Pan Jezus uczy ;

  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem / Ew.Jana 14,2-3 /

  1 listopada , to kolejne oszustwo , to kolejne kłamstwo wymyślone przez katolików i ich nauczycieli , którzy nie liczą się Prawem Bożym , a Naukę Pana Jezusa mają za nic .
 • @puuuq
  O KATOLICKIEJ NAUCE PROWADZĄCEJ NA SAMO DNO PRZEPAŚCI!

  Witaj puuuq!

  Moje nawoływanie posiada twardą podstawę. Na tym między innymi polega głoszenie Nauk Pana Jezusa. Błędy papieży, czy całego kleru to nie takie płoche sprawy. Nie taka zwykła plama kleksu na kartce papieru którą możesz wybielić kredą.

  Innym razem napiszę o Świadkach.... chodzących od domu do domu z fałszywą nauką na ustach a kiedy indziej napiszę o Adwentystach Dnia Siódmego. Tymczasem nadmieniam o tych, którzy mówiąc, że opierają się na Piśmie Świętym, tak w istocie zaprzeczają Biblijnym Naukom!

  Jeśli mówimy o Prawie Pana Jezusa dotyczącym życia i śmierci to podałem Jego Naukę na ten temat powyżej. Syn Boży jest Pierwszym w zmartwychwstaniu a pozostali ludzie wybrani, zmartwychwstaną razem przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Tak brzmi Nauka Nowego Testamentu a kto się jej nie podporządkuje ten bierze Imię Pana Boga na darmo!

  Jedni idą na wojnę by zabijać bliźniego "za wolność waszą i naszą" a inni zbierają całe życie znaczki a ja... a ja chcę walczyć piórem w obronie Boga Ojca oraz Boga Syna.
  Dlatego moja pisanina w rzeczy samej przede wszystkim ma na celu troskę o Słowo Boże a potem dopiero o... bliźniego. W takiej i tylko w takiej kolejności!

  Tak, mi wystarczy Biblia i jeżeli ktoś kłamie czy wyrywa cytaty w ustalonym miejscu i poniża Jej Zapisy dla własnej egoistycznej chwały to sięgam po dozwolony miecz. Biorę do ręki pióro i piszę artykuły i komentarze a że owi papieże i biskupi podkładają człowiekowi wierzącemu różne kłody pod nogi to sprzeciwiam się takim podjazdom odpowiednio dobranymi słowy!

  Tak puuuq, ja wiem komu wierzyć. Wierzę Bogu Ojcu i Jego Synowi!

  Napisałeś:

  "Każda hierarchiczna organizacja nie ustrzega się błędów, wszędzie są nadużycia czy  nawet przestępstwa ale przecież generalnie od samego początku do dzisiaj , wszystkie  kościoły popularyzują ideę współżycia zbieżną z propozycją samego Jezusa albo  przynajmniej św Pawła...".

  Muszę Ci powiedzieć coś w co nie wierzysz: Otóż idee Pawła pokrywają się z Nauką Pana Jezusa a Twój wpis który przytoczyłem powyżej to chyba żarty jakieś z powagi tematu, który omawiamy! Nie interesują mnie przestępstwa dziejące się pod kołdrą kościołów. Nie interesują mnie fałszywe idee papieskie podszyte wiatrem kłamliwej historii! Te setki lat historii o których piszesz spływają krwią... Te setki lat katolickiej historii to popularyzacja nauk pogańskich za które papieże i biskupi, księża, katecheci i katechetki... zostaną pociągnięci pewnego dnia do odpowiedzialności!

  Napisałeś jeszcze:

  "Czy męczeńska śmierć albo rezygnacja  z uciech życia na rzecz pomocy innym jest dla Ciebie za małym dowodem ich wiary?".

  Wszelka pomoc bliźniemu jest ważna jednak nie jest ona żadnym dowodem wiary w Pana Jezusa. Teresa z Kalkuty zapewne przyczyniła się do uratowania wielu osób... ale owa ona, nie kochała Pana Jezusa i Boga Ojca łamiąc na każdym kroku Boską Naukę. Zatem jej uczynki, być może w niektórych sytuacjach dobre, nie są żadnym dowodem jej miłości do Pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca!

  Użyję tutaj porównania: Nie może być dobrym synem ten, który jest szczodry dla obcych ludzi a nienawidzi swojego ojca!

  Napisałeś jeszcze:

  "Żadna wiara nie zabrania racjonalnego podejścia do życia i świata".

  No cóż, owe racjonalne i ludzkie podejście do życia okazuje się bardzo ale to bardzo często niezgodne z Nauką Zbawiciela! W Ewangelii według Mateusza jest napisane, że wąska droga prowadzi do zbawienia a szeroka biegnie na zatracenie. Zatem temat, który poruszyłem dotyczy fałszywej katolickiej nauki która prowadzi na samo dno przepaści!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  NAGRODA - GDY SIĘ OBJAWI PAN JEZUS PO RAZ WTÓRY A NIE PO ZAKOŃCZENIU ŻYCIA JAK GŁOSI FAŁSZYWIE KOŚCIÓŁ KATOLICKI I... ŚWIADKOWIE...

  NAGRODA ZMARTWYCHWSTANIA "ODEBRANA" WSPÓLNIE Z APOSTOŁAMI I Z MARIĄ...

  https://m.neon24.pl/49ee5ef2282ae40d3f593c9615bba54d,0,0.jpg

  Cytat:

  "(6)Będzie to sprawiedliwe, że Bóg odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, (7) A WAM, UCIŚNIONYM, DA ODPOCZYNEK RAZEM Z NAMI W DNIU OBJAWIENIA, GDY PAN JEZUS ZSTĄPI Z NIEBA w płomieniach ognia, z aniołami, zwiastunami swej mocy.

   (8) Wymierzy On zapłatę tym, którzy nie chcą uznać Boga i nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. (9) Poniosą oni karę wiecznego odrzucenia od oblicza Pana i od Jego potężnego majestatu (10) w dniu, w którym przyjdzie, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich wierzących w Niego. (11) A wy uwierzyliście naszemu świadectwu i dlatego nieustannie modlimy się za was. Niech Bóg nasz uczyni was godnymi powołania i swoją mocą spełni wszystkie wasze dobre pragnienia - dzieło wiary waszej. (12) Aby było w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa". 

  2 List Apostoła Pawła do Tesaloniczan 1: 6-12, Biblia Poznańska

  Zwróć uwagę na następujący fragment:

  "A WAM, UCIŚNIONYM, DA ODPOCZYNEK RAZEM Z NAMI W DNIU OBJAWIENIA, GDY PAN JEZUS ZSTĄPI Z NIEBA...".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @jassy27
  ŚWIADKOWIE... NIE ZA BARDZO RÓŻNIĄ SIĘ OD KATOLIKÓW!

  Witaj Jassy!

  Dziękuję za wpis i jednocześnie widzę, że przypomniałeś bardzo ale to bardzo ważny fragment z Listu do Hebrajczyków 9/27, 28! Fragment ten wyraźnie mówi, że gdy Pan Jezus Chrystus drugi raz się ukaże to będzie to ukazanie się "ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują".

  Ale jakże katolicy mogą OCZEKIWAĆ SYNA BOŻEGO, KTÓRY MÓGŁBY IM DAĆ ZBAWIENIE, skoro raz po raz wysyłają do Nieba tych którzy umarli!?

  Odpowiadasz sam na to pytanie, gdy piszesz:

  "Katolik to taka osoba , która nie zna Nauki Pana Jezusa, nie czyta Pisma Świętego, nie sprawdza tego co głosi ich papież czy ksiądz czy katecheta".

  Słusznie piszesz! Również dawno temu taki byłem... Byłem krnąbrnym i egoistycznym człowiekiem, który nie sprawdzał z Pismem Świętym tego czy papież Jan Paweł II mówi prawdę! Później, po latach, gdy Syn Boga Ojca wyrwał mnie z katolickich kajdan okazało się, że ten tak uwielbiany Polak był posłańcem szatana a nie Pana Boga!

  A tera zbliża się 1 listopada. Tak zwany dzień "wszystkich świętych", którzy ponoć uprzedzili innych ludzi w drodze do Pana. I pomyśleć, że nie tylko katolicy uważają, że po zakończeniu życia człowiek staje przed Tronem Niebiańskim.

  Otóż także Świadkowie... do tak zwanego Rządu Bożego wysyłają co jakiś czas tych, którzy dopełniają grupę 144.000.

  Właściwie hmmm, to Świadkowie... nie za bardzo różnią się od katolików.

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY