Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
672 posty 3007 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

SZCZEPAN MODLIŁ SIĘ DO BOGA SYNA A NIE DO BOGA OJCA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szczepanowi było dane widzieć Chwałę Boga Ojca i Chwałę Boga Syna.

 

 

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/wp20150101/czy-powinni%C5%9Bmy-modli%C4%87-si%C4%99-do-jezusa/

 

 

Pod wyżej przedstawionym adresem zauważyłem zapis Świadków... którzy mają czelność nazywać się Świadkami Boga Jahwe! Sprawa dotyczy modlitwy do Pana Jezusa a właściwie zakazu tejże modlitwy skierowanej bezpośrednio do Majestatu Bożego Syna!

 

atem wrzucam tutaj ów fragment:

 

"Czy modlili się do Jezusa?

Biblia wspomina o kilku sytuacjach, gdy wierni ludzie rozmawiali z Jezusem po jego powrocie do nieba, a niekiedy też z aniołami (Dzieje 9:4, 5, 10-16; 10:3, 4; Objawienie 10:8, 9; 22:20). Ale czy mężczyźni ci modlili się do tych niebiańskich istot?  Nie.We wszystkich wypadkach to one rozpoczynały rozmowę. Wierni mężczyźni i kobiety modlili się wyłącznie do Boga (Filipian 4:6)".

 


 

Pomijam w tej chwili Aniołów Bożych, ponieważ modlitwy do Aniołów niezgodne są z Ewangelią. Bóg Ojciec tylko własnego Syna nam Dał... (Zobacz: Ew. wg Jana 3/16)!


ednak nieuważny Czytelnik zasugeruje się odnośnikami podanymi wyżej i przyzna rację organizacji Świadków...

 

  Pozostanę przy jednej Niebiańskiej Istocie... Otóż owi strażnicy Strażnicy a nie Słowa Bożego, skrzętnie omijają zapis który przeczy ich teorii. Znalazłem miejsce w Nowym Testamencie gdzie wyraźnie i dobitnie widać, że nie we wszystkich przypadkach, jak sugerują to Świadkowie..., rozmowę rozpoczynał np. Pan Jezus!


W Dziejach Apostolskich mamy napisane, że niejaki  Szczepan, człowiek święty i bojący się Pana Boga krótko przed swoją śmiercią pomodlił się do Syna Bożego. I ważne w poruszonym przeze mnie temacie jest to, że Szczepan rozpoczął pierwszy swoje wynurzenia,  swoją modlitwę!

 

Przytoczę tekst:


"(55) A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i  ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. (56) I rzekł:  Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga(57) A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 


(58) Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. (59) Tak kamienowali Szczepana, który  modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! (60) A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno:  Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał".


Dzieje Apostolskie 7/55-60 Biblia Tysiąclecia


https://www.biblia.info.pl/biblia.html


 

Ów fragment z Dziejów Apostolskich, jeżeli mogę się tak wyrazić, stoi "kością w gardle" tymże Świadkom... którzy mają czelność nazywać się Świadkami Boga Jahwe!

Otóż zauważ Czytelniku, że Szczepan, człowiek święty i prawy, będąc napełniony Duchem Bożym widzi niebo otwarte i Pana Jezusa stojącego po prawicy Boga Ojca.

Co ważne w tym temacie? Otóż to, że tenże uczeń Zbawiciela wybiera w swojej modlitwie Syna Bożego a nie Boga Ojca!    


Napiszę inaczej:


Szczepanowi było dane widzieć  Chwałę Boga Ojca i Chwałę Boga Syna. Być może to jedyny tego typu fragment w Biblii jest, że śmiertelnik napełniony Duchem Świętym widzi Oba Majestaty Boskie i nie wznosi swoich modłów do Boga Ojca, jak bezapelacyjnie zrobiliby to Świadkowie...  tylko do Boga Syna!


No cóż! Za tego typu pominięcie Ojcowskiej Postaci, niejeden członek Organizacji wyżej wymienionej, stanąłby przed Komitetem Sądowniczym i wypędzony by został "na cztery wiatry" a z jego rodziną zakazano by się spotykać!


さようなら Sayōnara
KOMENTARZE

 • JEDYNĄ DROGĄ DO BOGA OJCA , JEST TYLKO PAN JEZUS !!!
  Witam!

  Piękny przykład i prawdziwy do naśladowania , Szczepana , człowieka wierzącego , który był natchniony Duchem Bożym , który pokazał do kogo trzeba się modlić i zwracać w swoich modlitwach i prośbach.

  Szczepan , modląc się bezpośrednio do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca , wykonuje wolę i Ojcowski rozkaz ; TEN JEST SYN MÓJ UMIŁOWANY , KTÓREGO SOBIE UPODOBAŁEM ,, JEGO SŁUCHAJCIE ,, / EW. Mateusza 17,5 / , / Ew. Marka 9,7 / , / Ew. Łukasza 9,35 / .

  Wielu ludzi pomija Pana Jezusa w swoich modlitwach i omijając Ojcowskiego Pośrednika chce udać się bezpośrednio pod Ojcowską Opiekę, a tak być nie powinno. Człowiek wierzący , powinien modlić się bezpośrednio do Najwyższego Arcykapłana , którym jest Bóg Syn , a nie Bóg Ojciec .

  Przeczytałem w Piśmie Świętym , że Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , że w nikim innym nie ma Zbawienia , bo tak zadecydował Bóg Ojciec / Ew. Jana 14,6 / i / Dzieje Apostolskie 4,12 /

  Jeśli człowiek chce uszanować Wolę Boga Ojca to musi i powinien uznać Pana Jezusa za swojego Boga i do niego powinien się tylko zwracać i do niego powinien się tylko modlić do nikogo innego , tak jak to uczynił Szczepan , modląc się bezpośrednio do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca .

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  I za tym wspaniałym przykładem Szczepana , powinni upaść na kolana , ludy , narody i języki na całej kuli ziemskiej , zgodnie z postanowieniem i Wolą Boga Ojca .

  Szkoda, że jest tak mało ludzi , którzy o tym wiedzą i którzy chcą wykonywać Wolę Boga Ojca , który tylko Syna swego dał , nikogo innego nie posłał do ludzi .

  SYNOWI BOŻEMU MAJĄ SŁUŻYĆ WSZYSTKIE LUDY , NARODY I JĘZYKI.

  Kto modli się bezpośrednio do Boga Ojca , ten nie wykonuje Woli Ojcowskiej i nie idzie za przykładem Szczepana , który był natchniony Duchem Świętym i modlił się bezpośrednio do Pana Jezusa .
 • @jassy27
  PO PROSTU BRAK BŁOGOSŁAWIEŃSTWA!

  Witaj Jassy! Napisałeś:

  "Szczepan , modląc się bezpośrednio do Pana Jezusa, a nie do Boga Ojca , wykonuje wolę i Ojcowski rozkaz; TEN JEST SYN MÓJ UMIŁOWANY, KTÓREGO SOBIE UPODOBAŁEM ,,JEGO SŁUCHAJCIE,, /EW. Mateusza 17,5/, /Ew. Marka 9,7/, /Ew. Łukasza 9,35/".

  Tak jassy, masz rację podając powyższy cytat. Otóż Bóg Ojciec upodobał sobie Swojego Syna. Bóg Ojciec nam Go dał... Bóg Ojciec Syna Swego przeznaczył jako okup za wielu...

  Jednak człowiek na to nie zważa. Człowiek co jakiś czas spotyka się na zebraniach z innymi braćmi nie wiedząc nawet o tym, że daleko jest od Pana Jezusa i od Boga Ojca! Taki człowiek ubrany w schludne czyste szaty chodzi od domu do domu wpajając katolikom fałsz i obłudę. Katolikom, nie nam! Szkoda! Wielka szkoda, że owi wymienieni przeze mnie Świadkowie... tego nie rozumieją!

  Cytat! Pan Jezus mówi:

  "(39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. (40) A PRZECIEŻ NIE CHCECIE PRZYJŚĆ DO MNIE, ABY MIEĆ ŻYCIE".

  Ew. wg Jana 5/39, 40

  To prawda! Świadkowie... nie chcą przyjść do Pana Jezusa aby mieć ŻYCIE!

  Napisałeś jeszcze:

  "SYNOWI BOŻEMU MAJĄ SŁUŻYĆ WSZYSTKIE LUDY, NARODY I JĘZYKI".

  Dlaczego więc roux i pozostali Świadkowie... nie chcą tego czynić? Czy to nie nazywa się czasem brakiem błogosławieństwa?

  Zaiste, z jakiejś przyczyny Syn Boga Ojca im Siebie nie objawia...

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  MODLITWA DO SYNA BOŻEGO!

  Cytat:

  "(12) Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. (14) Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. (15) A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy". 

  1 List Jana 5/12-15

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  Ciekawostki:

  "KTO MA SYNA, ma żywot; KTO NIE MA SYNA BOŻEGO, nie ma żywota".

  "Jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas".

  "Jeżeli wiemy, że NAS WYSŁUCHUJE, O CO PROSIMY, wiemy też, że OTRZYMALIŚMY JUŻ OD NIEGO TO, O CO PROSILIŚMY".

  Zauważ Czytelniku bardzo ważne zdanie: "KTO MA SYNA, ma żywot".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  PROROCTWO IZAJASZA O PANU JEZUSIE!

  "(5) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: PRZEDZIWNY DORADCA, Bóg Mocny, ODWIECZNY OJCIEC, Książę Pokoju". 

  9/5

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html

  Biblia Tysiąclecia

  Izajasz głosił, że w przyszłości urodzi się Zbawiciel w postaci ludzkiej. Izajasz głosił, że owe Dziecko nazwane zostanie PRZEDZIWNYM DORADCĄ!

  No ale Świadkowie... chodzący od domu do domu z fałszywą nauką na ustach, nie odezwą się bezpośrednio do Przedziwnego Doradcy. Nie skorzystają z Jego Rady.
  Nie odezwą się bezpośrednio do swojego ODWIECZNEGO OJCA!

  Ci fałszywi prorocy nie kochają Syna Bożego!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 09:43:52
  Keren , jak się okazuje nie tylko świadkowie chodzący od domu do domu z fałszywą nauką na ustach , ale też katolicy , adwentyści , zielonoświątkowcy i inne wyznania zarejestrowane na ziemi , oni nie chcą przyjść do Pana Jezusa i omijają go w swoich modlitwach i prośbach , udając się bezpośrednio pod opiekę Boga Ojca , a nie do Boga Syna .

  Napisałeś ;
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  //Cytat! Pan Jezus mówi:

  "(39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. (40) A PRZECIEŻ NIE CHCECIE PRZYJŚĆ DO MNIE, ABY MIEĆ ŻYCIE".

  Ew. wg Jana 5/39, 40

  To prawda! Świadkowie... nie chcą przyjść do Pana Jezusa aby mieć ŻYCIE! //
  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Wszystkie wyznania i organizacje z darem od Boga Ojca , jakim jest Pan Jezus , oni się nie liczą . Boży dar mają za nic i za nic mają Ojcowski rozkaz i Ojcowską Wolę . Ludzie dziś są mądrzejsi od Pana Boga , oni wiedzą lepiej od Pana Jezusa co dla nich jest dobre i najlepsze , a z Jego Nauką Świętą się nie liczą .

  Zakończę to cytatami ;

  Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce / Ew. Jana 3,35 /

  Bo i Ojciec nikogo nie sądzi , lecz wszelki sąd Przekazał Synowi. Aby Wszyscy Czcili Syna , jak Czczą Ojca . Kto nie Czci Syna , ten nie Czci Ojca , który Go Posłał / Ew. Jana 5,22-23 /

  Jak Mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję , tak i ten, kto Mnie spożywa, żyć będzie przeze Mnie . /Ewangelia według Jana 6,57 /

  Jeśli kto chce Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto Mnie służy, Uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12,26 / .

  Tych cytatów jest bardzo dużo w Piśmie Świętym , szkoda tylko , że ludziom nie chce się ich sprawdzić i nie chcą ludzie iść do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc i zrozumienie , a przecież Pan Jezus powiedział w Ewangelii ; BO BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE / Ew. Jana 15,5 /

  Keren. I tylu ludzi uważa się za wierzących i wszyscy oni chcą być zbawieni , a do Pana Jezusa przyjść nie chcą , aby mieć Życie ………..


  Pozdrawiam.
 • @jassy27
  UŚPIENI!

  Witaj!

  Dla ludzi wierzących, dla uczniów i uczennic Chrystusowych w zasadzie mój temat powinien być interesujący. Oto okazuje się, że gdzieś tam dawno temu Szczepan widząc Chwałę Boga Ojca oraz Boga Syna, nie wybrał w swojej modlitwie Ojcowskiej Chwały tylko Chwałę Syna Bożego...

  Moje pisanie i również Twoje to wychwalenie Pana Jezusa zgodnie z Wolą Boga Ojca... To także odpowiedź na fałszywe mowy Świadków..., którzy twierdzą, że do Syna Bożego nie wolno się modlić!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr Jassy!
  PAN JEZUS, PAN MÓJ I BÓG MÓJ!

  Napisałeś:

  //Szczepanowi było dane widzieć Chwałę Boga Ojca i Chwałę Boga Syna. Być może to jedyny tego typu fragment w Biblii jest, że śmiertelnik napełniony Duchem Świętym widzi Oba Majestaty Boskie i nie wznosi swoich modłów do Boga Ojca, jak bezapelacyjnie zrobiliby to Świadkowie... tylko do Boga Syna!//

  Tak, to prawda i nie wszyscy to widzą, widzą to jedynie ci, którym Pan Jezus Zdjął Zasłonę z ich oczu.

  Dlatego śmiało i z odwagą mówię, a nawet KRZYCZĘ :'' Pan Mój i Bóg Mój, JEZUS CHRYSTUS!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • Keren, Jassy!
  IZAJASZA ONI RÓWNIEŻ NIE LUBIĄ, ZRESZTĄ , KOGO ONI LUBIĄ!?

  Napisałeś Keren:

  //Ów fragment z Dziejów Apostolskich, jeżeli mogę się tak wyrazić, stoi "kością w gardle" tymże Świadkom... którzy mają czelność nazywać się Świadkami Boga Jahwe!

  Otóż zauważ Czytelniku, że Szczepan, człowiek święty i prawy, będąc napełniony Duchem Bożym widzi niebo otwarte i Pana Jezusa stojącego po prawicy Boga Ojca.

  Co ważne w tym temacie? Otóż to, że tenże uczeń Zbawiciela wybiera w swojej modlitwie Syna Bożego a nie Boga Ojca! //

  .................................................................

  Napisałem, że Izajasza oni również nie lubią , zwłaszcza jak mają przytoczyć wersety dotyczące Narodzin Zbawiciela ale co tam Izajasz, skoro Natchniony Duchem Świętym Szczepan , pokazuje nam KOLEJNOŚĆ, TAK , KOLEJNOŚĆ która powinna obowiązywać ludzi wierzących! Ale co tam, brooklyn wie lepiej.

  14 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Ewangelia Jana 14/23

  Ale świadkowie, zapewne sądzą że to Ojciec i Syn Przyjdą razem do człowieka, NIC MYLNEGO!

  I dokładnie tłumaczy nam to Przypowieść o Owczarni i nie tylko ona!

  Polecam Ewangelię Jana, która w łatwy sposób opisuję pewną zależność którą Wprowadzili między sobą, Bóg Ojciec i Bóg Jezus Chrystus.

  To Pan Jezus, ma zebrać wszystkie owce i ma zaprowadzić do swego Ojca!

  To tyle i aż tyle!

  P.S Podeptali Pana Jezusa, podeptali Izajasza, to dlaczego nie podeptać Szczepana, jedna wielka zawziętość która doprowadziła ich do kompletnego laicyzmu.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

TAGI

ULUBIENI AUTORZY