Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PRZYMIERZE SYNA BOŻEGO Z LUDEM! Nie słuchaj Mojżesza! Cz. 1

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Syn Boży przyniósł od Boga Ojca Doskonalsze Prawo i wypisał Je na Tablicach Serc ludzkich.

 

Czasami mówisz, że życie należy oprzeć na Dekalogu, na Dziesięciu Przykazaniach. Mówisz, że Prawo Dwóch Tablic jest Prawem na wskroś ważnym wczoraj, dzisiaj a także jutro.

 

Wołasz tu i tam, że przecież napisane jest by "pamiętać by święcić dzień święty", chociaż Mojżesz nigdy takiego Przykazania od Pana Boga nie otrzymał. Nigdy! Jednak masz za mało odwagi by to sprawdzić... Masz za mało odwagi by przeczytać... 

Otóż powiem Ci, że jeżeli swoje codzienne życie opierasz na Dwóch Tablicach przyniesionych przez Mojżesza z Góry Synaj to... robisz źle! Tak, tak! Robisz źle!  Zapominasz bowiem o tym, że Syn Boży przyniósł od Boga Ojca Doskonalsze Prawo i wypisał Je na Tablicach Serc ludzkich.

 

  Mojżesz jest Pośrednikiem Starego Przymierza a Pan Jezus  Jest Pośrednikiem Przymierza Nowego. Do Ciebie należy decyzja. Masz przed swoim oczami Dwa Prawa i Dwóch Pośredników:  Mojżesza i Pana Jezusa.

 

Stare Przymierze zawarte pomiędzy Panem Bogiem a ludźmi nazywa się Starym, ponieważ zastąpiło Je Nowe Przymierze. Często Biblię dzielimy na dwie zasadnicze części: Stary Testament i Nowy Testament. 

Skoro wiesz o tym, że Nowy Testament "zastąpił" Stary Testament to dlaczego  opierasz swoje doczesne życie na Dekalogu przyniesionym przez Mojżesza a nie na Dwóch Przykazaniach przyniesionych od Boga Ojca przez Pana Jezusa?

 

ednak zadasz pytanie: Kiedy, w którym momencie przestało obowiązywać Prawo Dwóch Tablic? Odpowiem Ci! Posłuchaj:

 

"(16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. (17) Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament". 

 

List do Hebrajczyków 9/16, 17

 

https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

 

  Tak! "Testament  po śmierci  nabiera mocy". Stare Przymierze zatwierdzone zostało krwią zwierzęcia. Nowe Prawo, Prawo Dwóch Przykazań zatwierdzone zostało Drogą Krwią Syna Bożego.

 

eżeli  wykonujesz jakikolwiek przepis Zakonu...  Jeżeli  w codziennym swoim życiu usprawiedliwiasz się przepisami przyniesionymi przez Mojżesza to postępujesz niegodziwie stwierdzając swoimi uczynkami, że  śmierć zwierzęcia  ma dla Ciebie wartościowsze znaczenie niż   Śmierć Syna Boga Ojca!


 KOMENTARZE

 • Autor
  Tak jest. Człowieka obowiązuje Stary Testament do momentu... Przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Do czasu przyjęcia Go jako swego Pana, przez chrzest w Jego Imieniu. Czas po chrzcie wodą to czas pełni nadziei i oczekiwania na Jego Ducha i w Jego Duchu. Przynajmniej tak było dawniej...
  Za artykuł 5*

  Pozdrawiam.
 • Zgoda z autorem tego tekstu 5*
  Jak by nie patrzeć, Jezus swoją naukę oparł na Starym Testamencie, modyfikując pewne elementy,doprecyzowując pewne elementy. Chrześcijan obowiązują dwa Przykazania Miłości, ale czy te przykazania kłócą się z Dekalogiem? Dekalog to prawo ogólne obowiązujące przed Mojżeszem, po Mojżeszu i dziś. Przykazania Miłości obejmują to wszystko bardziej skrótowo, bardziej ogólnie.
 • Keren
  KREW ZWIERZĘCIA, CZY KREW ZBAWICIELA, CO WAŻNIEJSZE!?

  Warto przypomnieć że jak mówi Paweł:

  // (23) Zanim zaś przyszła WIARA, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki WIARA nie została objawiona.

  (24) Tak więc zakon był naszym PRZEWODNIKIEM do Chrystusa, abyśmy z WIARY zostali usprawiedliwieni.

  (25) A gdy przyszła WIARA, już NIE JESTEŚMY pod opieką przewodnika.

  (26) Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi PRZEZ WIARĘ w Jezusa Chrystusa.//

  Apostoł Paweł do Galacjan 3/23-26

  Acha, rozumiem, czyli Stare Przymierze(Testament) był jakby przewodnikiem, jakby wstępem do Tego co miało NADEJŚĆ, do tego co miało się OBJAWIĆ!

  Kiedy zaś się Objawił (Pan Jezus) i powiem to w wielkim skrócie i UMARŁ, to swą śmiercią wprowadził Nowy Testament a tamten jak mówi Paweł: ‘’ A gdy przyszła WIARA, już NIE JESTEŚMY pod opieką przewodnika.’’

  Acha, czyli z chwilą śmierci WIARA którą to Wiarę wprowadził Pan Jezus, wyeliminowała Stare Prawo przyniesione przez Mojżesza!

  Dlatego powiedziano jest w Nowym Przymierzu, abyśmy stali się sługami Nowego PRZYMIERZA a nie Starego, gdyż Litera(czyli Stare Przymierze) zabija a Duch (czyli Nowe Przymierze) OŻYWIA!

  I tu trzeba umieć to zrozumieć, co znaczy że Stare Przymierze zabija, to znaczy że kiedy Przyszło Nowe Przymierze, tamto, czyli Stare stało się nieważne i nie prowadziło one do Zbawienia!

  Nowe Prawo, Nowe Przymierze, to Obietnica Życia Wiecznego, którą to Obietnicę Dał Pan Jezus i w tej Obietnicy jest życie a śmierć dla tych którzy wybiorą Stare Prawo!

  Czyli Nowe Przymierze to przyjście i Objawienie się Pana Jezusa , które to Objawienie, wzbudziło w wielu ludziach (wybranych) to co nazywa się Wiarą w Niego i miłością do Niego, gdyż tak upodobał sobie , Bóg Ojciec!

  Temat jest Kerenie, niesamowicie obszerny, gdyż wprowadzenie Nowego Testamentu, musiało być przypieczętowane ‘’ZŁOTĄ KRWIĄ PANA JEZUSA’’, dlatego ta Ofiara jaką złożył Pan Jezus za rodzaj ludzki, jest dużo większą ofiarą i nie mającą żadnego porównania z ofiarami składanymi w Starym Przymierzu, czyli ofiary ze zwierząt!

  Nowe Prawo, to już nie ofiary, całopalenia itd., itp., Nowe Prawo to wyznawanie Pana Jezusa we własnym ciele(mówię o ludziach) i do tego nie potrzebna jest żadna budowla czy jakieś ludzkie sakrum, gdyż powiedziano w Piśmie Świętym, że CIAŁA LUDZKIE SĄ ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO!

  Pojmowanie Nauki Pana Jezusa , dotyczącej Nowego Testamentu jest sprawą nie łatwą, dlatego wiele wyznań do dnia dzisiejszego opiera swą wiedzę i obrządki na Starym Przymierzu, jeśli zaś to robią i to praktykują, to Pan Jezus dla nich jeszcze nie umarł!

  Tak naprawdę, nie znają Go jeszcze, gdyż nie zrozumieli tego, co im powiedział w mowach do apostołów, czy do innych osób!

  Stawiając sprawę jasno, nie może być krew zwierzęca ważniejsza od Krwi Pana Jezusa, zresztą niech każdy sam sobie to przemyśli w sercu swoim, zobaczymy co zaważy, co jest ważniejsze!?

  JA WYBRAŁEM PRAWO ZBAWICIELA A NIE MOJŻESZA!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Franek Ganek
  ZASŁONA PRZYBYTKU ROZDARŁA SIĘ Z CHWILĄ ŚMIERCI SYNA BOGA OJCA!

  Franku, "Testament  po śmierci  nabiera mocy". Stare Przymierze zatwierdzone zostało krwią zwierzęcia. Nowe Prawo, Prawo Dwóch Przykazań zatwierdzone zostało DROGĄ KRWIĄ SYNA BOŻEGO.

  Zatem Stary Testament obowiązywał do momentu Śmierci Syna Bożego. Z chwilą śmierci Zbawiciela Prawo Mojżesza oficjalnie stało się nieważne.

  Napisałeś:

  "Człowieka obowiązuje Stary Testament do momentu... Przyjścia Pana Jezusa Chrystusa".

  Ja napiszę:

  "Człowieka obowiązuje Stary Testament do momentu... Śmierci Syna Bożego na krzyżu".

  Bardzo ważne jest to, że nie przyjście Zbawiciela wprowadza Nowe Duchowe Prawo a Jego Śmierć.

  Cytat:

  "(50) A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. (51) A OTO ZASŁONA PRZYBYTKU ROZDARŁA SIĘ NA DWOJE Z GÓRY NA DÓŁ; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać...".

  Ewangelia według Mateusza 27/50, 51

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  Zauważ, że zasłona Przybytku oddzielająca Miejsce Święte od Miejsca Najświętszego rozdarła się dokładnie GDY SYN BOŻY UMARŁ!

  I dokładnie od tego momentu zaczęło być ważne Nowe Przymierze!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Zawisza Niebieski
  PRAWO MOJŻESZA SŁUŻBĄ ŚMIERCI A PRAWO PANA JEZUSA SŁUŻBĄ DUCHA!

  Nie, Pan Jezus nie oparł Swojej Nauki na Starym Testamencie. Pan Jezus podniósł wszystkie istniejące Przykazania do rangi doskonalszej i o duchowym wymiarze. Dlatego jest Pośrednikiem Nowego Przymierza a Mojżesz był pośrednikiem Przymierza Starego.

  Już za Swego Życia Syn Boży zaczął nadawać Przykazaniom znaczenie doskonalsze i ostateczne. Zresztą to przecież On za pośrednictwem Swojego Anioła dawno temu Przekazał Mojżeszowi Dekalog!

  I tak w Ewangelii według Mateusza 5 Syn Boży wyraźnie zaznacza, że dawne przykazania podane "starym" są nieaktualne.

  Cytat:

   (21) Słyszeliście, że POWIEDZIANO PRZODKOM: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. (22) A JA WAM POWIADAM: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. (23) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (25) Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. (26) Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

   (27) Słyszeliście, że POWIEDZIANO: Nie cudzołóż! (28) A JA WAM POWIADAM: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. (31) POWIEDZIANO też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. (32) A JA WAM POWIADAM: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

   (33) Słyszeliście również, że POWIEDZIANO PRZODKOM: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. (34) A JA WAM POWIADAM: Wcale nie przysięgajcie - ani na niebo, bo jest tronem Bożym; (35) ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. (36) Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. (37) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi". 

  Ewangelia według Mateusza 5/21-37

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  Tutaj na uwagę zasługują słowa następujące:

  "Powiedziano przodkom: Nie zabijaj!".

  A JA WAM POWIADAM:

  Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi....

  *

  Dekalog jest nieaktualny i Prawa podane Mojżeszowi są nieaktualne... Pan Jezus przyniósł od Boga Ojca Inne Tablice! Nie Tablice Kamienne a Tablice Ludzkich Serc na których zapisane są Nowe Prawa Boże o Doskonalszej jakości niźli Te które przyniósł Mojżesz!

  Tak! Dwa Przykazania "kłócą się" z Dekalogiem bez dwóch zdań! Ale nie kłócą się dlatego, że kiedyś One były złe. O, nie! Dekalog dany Mojżeszowi był wspaniały, lecz o wiele wspanialsze są Nauki Syna Bożego. Mojżesz był wspaniałym Pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem a ludźmi lecz Doskonalszym Pośrednikiem od Mojżesza jest Boży Syn!

  Dlatego jeśli człowiek nadal motywuje swoje życie Dekalogiem "Mojżeszowym" postępuje NIEZGODNIE Z DUCHEM BOGA ŻYWEGO!

  Podam przykład:

  Czwarte Przykazanie podane Mojżeszowi na Górze Synaj mówi, by pamiętać o dniu sabatu od zachodu słońca w "piątek" do zachodu słońca w "sobotę".

  Nie tak uczy Nowe Przymierze. W Nowym Przymierzu to Pan Jezus Jest Odpoczynkiem, to Pan Jezus Jest Panem Sabatu i w Nim powinien odpocząć każdy człowiek wierzący. A Odpoczynek w Synu Boga Ojca, nie jest ograniczony żadnym pojęciem czasowym.

  Dlatego to przykładowo Adwentyści Dnia Siódmego postępują niezgodnie z Nauką Pana i Boga Jezusa Chrystusa opierając się częściowo na Prawie Mojżeszowym i częściowo na Prawie Pana Jezusa.

  I w tym wypadku człowiek wierzący bez dwóch zdań odrzuci Prawo Mojżesza dotyczące Czwartego Przykazania i zgodnie z Nauką Syna Bożego odpocznie w Zbawicielu każdego dnia a nie tylko z piątku na sobotę!

  Hmmm... Człowiek musi wybrać: Albo nauka pośrednika Starego Przymierza Mojżesza albo Nauka Pana Jezusa Chrystusa. Nie można pogodzić Nauki Mojżesza z Nauką Pana Jezusa.

  http://m.neon24.pl/f2a7245af82952ad1076f3bd428fae23,13,0.png

  Nie można Nowego Wina lać do Starych Bukłaków... Po prostu nie wolno!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @60grzegorz
  JA RÓWNIEŻ WYBRAŁEM PRAWO ZBAWICIELA A NIE "PRAWO MOJŻESZA"!

  Przypomniałeś cytat:

  "(24) Tak więc zakon był naszym PRZEWODNIKIEM do Chrystusa, abyśmy z WIARY zostali usprawiedliwieni. 
  (25) A gdy przyszła WIARA, już NIE JESTEŚMY pod opieką przewodnika". 

  List Apostoła Pawła do Galacjan 3/24, 25

  *

  Tak! Zakon jako Ten prowadzący Przewodnik trzymał za rękę lud kierując ich do Syna Bożego.
  Pan Jezus urodził się "pod Zakonem" i swoją Nauką udowadniał, że nie należy być posłusznym Staremu Prawu na zasadach podanych Mojżeszowi.

  Swoimi Naukami pokazywał faryzeuszom a także Apostołom i innym ludziom, że nastąpi Nowe Prawo. I owszem, z chwilą śmierci Syna Bożego na krzyżu owe Nowe Przymierze zostało zawarte ostatecznie przelaniem Boskiej Krwi.

  Napisałeś jeszcze:

  "Dlatego powiedziane jest abyśmy stali się sługami Nowego PRZYMIERZA a nie Starego".

  I tutaj ten fragment:

  "(4) A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, (5) nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, (6) który też uzdolnił nas, ABYŚMY BYLI SŁUGAMI NOWEGO PRZYMIERZA, nie LITERY, LECZ DUCHA, bo litera zabija, duch zaś ożywia". 

  2 List Apostoła Pawła do Koryntian 3/4-6

  Zatem mamy być sługami Nowego Przymierza zawartego z Bogiem Ojcem za Pośrednictwem Syna Bożego! To Przymierze jest Doskonalszym Przymierzem ponieważ zatwierdzone zostało Drogą Krwią Pana Jezusa. Przymierze Stare zatwierdzone zostało krwią zwierzęcia.

  Dodałeś jeszcze:

  "(...) dlatego ta Ofiara jaką złożył Pan Jezus za rodzaj ludzki, jest dużo większą ofiarą i nie mającą żadnego porównania z ofiarami składanymi w Starym Przymierzu, czyli ofiarami ze zwierząt".

  Oczywiście! Do tego stwierdzenia nic nie dodam!

  Na końcu swojego komentarza piszesz:

  "Pojmowanie Nauki Pana Jezusa, dotyczącej Nowego Testamentu nie jest sprawą łatwą, dlatego wiele wyznań do dnia dzisiejszego opiera swą wiedzę i obrządki na Starym Przymierzu, jeśli zaś to robią i to praktykują, to Pan Jezus dla nich jeszcze nie umarł!".

  No niestety! Jednak fałszywym nauczycielom nie zależy na tym by czcić Pana Boga w Duchu i w Prawdzie. Nie byłoby wtedy kościołów, obrazów i figur, które przynoszą krocie murarzom, rzeźbiarzom i snycerzom.

  Nie byłoby katolickich komunii, czy różnych innych obrządków. Nie byłoby bogatego kleru i fałszywych papieży opływających w złoto. Adwentyści musieliby przestać obchodzić sabat od piątku do soboty... Itd, itp.

  Jednym słowem: Fałszywy nauczyciele by się nie bogacili!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 22:50:12
  //Napisałeś:

  "Człowieka obowiązuje Stary Testament do momentu... Przyjścia Pana Jezusa Chrystusa".

  Ja napiszę:

  "Człowieka obowiązuje Stary Testament do momentu... Śmierci Syna Bożego na krzyżu".

  Bardzo ważne jest to, że nie przyjście Zbawiciela wprowadza Nowe Duchowe Prawo a Jego Śmierć.//

  Tak, to bardzo ważne szczegóły. Dopełnieniem przyjścia Pana Jezusa Chrystusa jest śmierć Zbawiciela za ludzi. To wtedy Bóg rzeczywiście staje się Królem Nowego Przymierza, staje się obecny w naszym życiu.
  Trzeba stracić by zyskać.
 • Dwa Przymierza - Wybierz dobrze - Krew Pana Jezusa czy krew zwierzęcia !!!
  Dwa Przymierza - Wybierz dobrze - Krew Pana Jezusa czy krew zwierzęcia !!!
  Witam !
  Aż serce rośnie , jak czytam Prawdziwą i Najdoskonalszą Naukę Pana Jezusa Ojcowskiego Syna , którą Przyniósł i Wprowadził sam Najwyższy i Najdoskonalszy Arcykapłan , PAN i BÓG , Jezus Chrystus , od swojego Taty Boga Ojca i był posłuszny , aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej

  To śmierć na krzyżu Pana Jezusa , wprowadza Nowe Prawo . To krew Pana Jezusa przelana na krzyżu zniosła prawo zakonne i od tej pory około 2000 lat obowiązuje NOWE PRAWO/ NOWY TESTAMENT/ zapisany na tablicach serc mięsistych , a nie zakon / STARY TESTAMENT /


  DZIŚ ! PRAWO MOJŻESZA STRACIŁO MOC !!! DZIŚ ! OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO / NOWY TESTAMENT / I NIKT Z LUDZI TEGO ZMIENIĆ NIE MOŻE !!!


  Zgadzam się z tym co napisał w swoim artykule keren i co napisał w swoim komentarzu Grzegorz . Nic do tego nie można dodać , i nic z tego ująć . Jest to Prawdziwa i Najdoskonalsza Nauka Boża , z którą przyszedł na ziemię Pan Jezus , aby uratować rodzaj ludzki .

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  I to sam Mojżesz powiedział o Panu Jezusie ;

  Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie / V Księga Mojżeszowa 18,15 /

  W Biblii Tysiąclecia w Ewangelii Mateusza , sam Pan Jezus mówi o Starym i Nowym Prawie ;

  Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni / Ew. Mateusza 5, 17-18 /

  Również jest mowa w liście do Hebrajczyków ;

  cytaty;
  Oto przychodzę , aby wypełnić wolę twoją . Znosi więc pierwsze , aby ustanowić drugie / do Hebrajczyków 10,9 /.

  Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców , ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia / list do Hebrajczyków 9,12 /

  I to jest prawdą Pan Jezus wznosi stare Prawo i wprowadza Nowe Prawo i to jeszcze doskonalsze . Szkoda , że wszystkie wyznania i organizacje zarejestrowane tu na ziemi tego zrozumieć nie mogą lub nie chcą , bo do Pana Jezusa się nie modlą i nie proszą Go o poznanie i zrozumienie Jego Nauki .
  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Grzegorz napisał ;

  // Dlatego powiedziano jest w Nowym Przymierzu, abyśmy stali się sługami Nowego PRZYMIERZA a nie Starego, gdyż Litera(czyli Stare Przymierze) zabija a Duch (czyli Nowe Przymierze) OŻYWIA! //

  Keren napisał;

  // Zatem mamy być sługami Nowego Przymierza zawartego z Bogiem Ojcem za Pośrednictwem Syna Bożego! To Przymierze jest Doskonalszym Przymierzem ponieważ zatwierdzone zostało Drogą Krwią Pana Jezusa. Przymierze Stare zatwierdzone zostało krwią zwierzęcia. //

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Jest to prawdą i każdy może to sprawdzić , jest to Prawdziwa Nauka Boża . Ludzie prawdziwie wierzący w Pana Jezusa powinni opierać się na Dwóch Przykazaniach miłości i te, aż dwa Przykazania obowiązują dziś , każdego człowieka wierzącego w Pana Jezusa i Jego Naukę Świętą . Dziś prawo Mojżesza straciło moc .
  nadużycie link skomentuj usuń
  jassy27 16.02.2019 23:59:18
 • @jassy27
  KOMENTARZ!

  Witaj! Napisałem do Ciebie i Grzegorza pod poniższym adresem!

  https://57kerenor.neon24.pl/post/147735,przymierze-syna-bozego-z-ludem-nie-sluchaj-mojzesza-cz-2


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY