Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PRZYMIERZE SYNA BOŻEGO Z LUDEM! Nie słuchaj Mojżesza! Cz. 2

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

NIE jak Przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej.

 

Prorocka zapowiedź Nowego Przymierza według Jeremiasza:


"(31) Oto nadchodzą dni -wyrocznia Pana - kiedy  zawrę z domem Izraela i z domem judzkim  nowe przymierze.  (32) Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana. 


(33)  Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i  wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.(34) I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał".

 

Jeremiasz 31/31-34

 

https://www.biblia.info.pl/biblia.html

 

 

Posłuchaj Czytelniku Słów Pana Boga:

 

"Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami"!

 

atem Nowe Przymierze jest Przymierzem innym niż To, które Pan Bóg zawarł z ludem izraelskim za czasów Mojżesza!


atem Nowe Przymierze nie ma nic wspólnego z Przymierzem Starym!


  Przedtem Prawa zapisane były na Dwóch Tablicach Kamiennych a Nowe Przymierze to Prawa wypisane na ludzkich sercach!

 


 

Zobacz również:

PRZYMIERZE SYNA BOŻEGO Z LUDEM! Nie słuchaj Mojżesza! Cz. 1


http://57kerenor.neon24.pl/post/147723,przymierze-syna-bozego-z-ludem-nie-sluchaj-mojzesza-cz-1

 


 

KOMENTARZE

 • @ Autor
  Mam wrażenie, że nie tylko Przymierze jest nowe, ale i Bóg.
  Przecież ten od Mojżesza kazał Żydom zajumać kosztowności z Egiptu.
  I właśnie nie wiadomo czy przypadkiem nie zajumali wtedy urządzenia z piramidy, później zwanego Arką - chcesz link? ;-)

  5*

  Pozdro!
 • @Jasiek
  TO DOKŁADNIE TEN SAM PAN BÓG BYŁ!

  Oj Jasiek Jasiek... Nie sprawdzisz a potem powielasz oskarżenia padające tu i ówdzie pod adresem Mojego Pana i Boga Jezusa Chrystusa Syna Ojcowskiego!
  Czy nie wiesz, czy nie czytałeś nigdy o tym, że Bogiem Mojżesza i proroków był (jest) Pan Jezus? Panu Jezusowi służył prorok Dawid!

  Cytat:

  "(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan PANU MEMU: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!".

  Psalm 110/1

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  I Mojżesz:

  Patrz List do Hebrajczyków 11/24-26

  "(24) Przez wiarę MOJŻESZ, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, (25) i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, (26) uznawszy hańbę CHRYSTUSOWĄ za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę".

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  I prorocy:

  "(10) Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie PROROCY, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, (11) starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał DZIAŁAJĄCY W NICH DUCH CHRYSTUSOWY, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na CHRYSTUSA, ale też mające potem nastać uwielbienie". 

  1 List Apostoła Piotra 1/10, 11

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  http://m.neon24.pl/3530d7c4723f2aaab57357ed2fc17824,13,0.png Tak! W prorokach był Duch Chrystusowy!

  Zatem i w Starym Testamencie Bogiem proroków i Mojżesza był Syn Boga Ojca. To On za pośrednictwem Swojego Anioła wyprowadził lud izraelski z Egiptu... A że wybrał inną metodę działania, toż i na to jest odpowiedź. Pan Jezus wybrał prawo talionu, którym rządziły się okoliczne nacje! Jednak Jego Anioł na Górze Synaj Dał Sprawiedliwe Przykazania!

  GDY LUDZIE NIE WYSTĘPOWALI PRZECIWKO NIEMU to zawsze wybierał drogę łaski i miłości. A potem... A potem Syn Boży "do swojej własności przyszedł ale swoi Go nie przyjęli".

  Zobacz: Ewangelia według Jana 1/10-13

  Pozdro!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  PAN JEZUS WYPROWADZAŁ IZRAELA Z NIEWOLI, PAN JEZUS BOGIEM STAREGO TESTAMENTU!

  Keren napisałeś:

  //Zatem i w Starym Testamencie Bogiem proroków i Mojżesza był Syn Boga Ojca. To On za pośrednictwem Swojego Anioła wyprowadził lud izraelski z Egiptu... A że wybrał inną metodę działania, toż i na to jest odpowiedź. Pan Jezus wybrał prawo talionu, którym rządziły się okoliczne nacje! Jednak Jego Anioł na Górze Synaj Dał Sprawiedliwe Przykazania!

  GDY LUDZIE NIE WYSTĘPOWALI PRZECIWKO NIEMU to zawsze wybierał drogę łaski i miłości. A potem... A potem Syn Boży "do swojej własności przyszedł ale swoi Go nie przyjęli".

  Zobacz: Ewangelia według Jana 1/10-13//

  ...................................................................................

  Oczywiście że w Starym Testamencie Bogiem proroków i Mojżesza był Pan Jezus o czym świadczą Biblijne zapiski nie wspomnę już choćby o tym że Pan Jezus Mówi :

  (3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania JEGO zachowujemy.
  (1 List Jana 2:3, Biblia Warszawska)

  (21) Kto ma przykazania MOJE i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.

  (Ew. Jana 14:21, Biblia Warszawska)

  ...jeśli Przykazania JEGO zachowujemy...Kto ma przykazania MOJE i przestrzega ich...

  Tych przykładów w Biblii jest dużo więcej.

  Pan Jezus wiele razy Mówił o tym że Przykazania są Jego, skoro więc prowadził Izraela, jak wspomniałeś w wersetach to także Dał Izraelowi Przykazania.

  I jeszcze to:

  ''(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli.

  (2) I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu,

  (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,

  (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus

  1 Koryntian 10/1-4

  I jeszcze jedno, skoro Pan Jezus odziedziczył wszystko, bo jest dziedzicem to również odziedziczył po swym Ojcu Imię i to właśnie Imię YHWH, JHWH, itd, itp, które wiele razy wspominane jest w co niektórych przekładach, to IMIĘ NOSI RÓWNIEŻ PAN JEZUS!

  Ale oczywiście wiele wyznań do tego się nie przyzna!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz @jassy27
  PIERWSZE PRZYMIERZE JEST PRZESTARZAŁE!

  Witajcie!

  No tak, skoro Syn Boga Ojca otrzymał od Niego wszystko to znaczy, że również otrzymał Ojcowskie Imię YHWH (Jahwe). Skąd o tym wiemy? Otóż jeżeli udowodniliśmy, że Bogiem Mojżesza, Dawida i proroków był Pan Jezus a Pan Bóg Mojżeszowi przedstawił się jako YHWH to znaczy, że odpowiedź jest bardzo prosta!

  Powracając do tematu:

  Otóż prorok Jeremiasz natchniony Świętym Bożym Duchem stwierdza, że Pan Bóg Powiedział, iż pewnego dnia ustanowi z ludem Bożym Nowe Przymierze.
  I co ważne: Przymierze to nie będzie Przymierzem takim samym jakie zostało ustanowione pod Górą Synaj.

  I co więcej? Stare Prawa Prawa Boże (Dekalog) wypisane były na Dwóch Tablicach Kamiennych. Nowe Prawa Boże jak głosi prorok Jeremiasz WYPISANE SĄ NA SERCU.

  I tutaj proponuję dość szeroki cytat z Listu do Hebrajczyków 8/1-13 o Nowym Przymierzu Syna Boga Ojca z ludem wybranym!

  "(1) Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach, (2) jako SŁUGA ŚWIĄTYNI I PRAWDZIWEGO PRZYBYTKU ZBUDOWANEGO PRZEZ PANA, A NIE PRZEZ CZŁOWIEKA. (3) Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. (4) Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa. 

  (5) Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś - mówi - abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. (6) Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. 

  (7) GDYBY BOWIEM OWO PIERWSZE BYŁO BEZ NAGANY, TO NIE SZUKANO BY MIEJSCA NA DRUGIE /PRZYMIERZE/. (8) Albowiem ganiąc ich, zapowiada: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a ZAWRĘ Z DOMEM IZRAELA I Z DOMEM JUDY PRZYMIERZE NOWE. (9) NIE TAKIE JEDNAK PRZYMIERZE, JAKIE ZAWARŁEM Z ICH OJCAMI, w dniu, gdym ich wziął za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan. 

  (10) Takie jest PRZYMIERZE, KTÓRE ZAWRĘ z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. (11) I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. (12) Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy. (13) Ponieważ zaś mówi o nowym, PIERWSZE UZNAŁ ZA PRZESTARZAŁE; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia".


  https://www.biblia.info.pl/biblia.html

  Skoro więc PIERWSZE Przymierze zawarte z Mojżeszem i z ludem izraelskim Pan Bóg uznał za "PRZESTARZAŁE", to znaczy, że należy podporządkować się pod Przymierze Drugie!

  Nie można być jednocześnie sługą Starego Przymierza i Przymierza Nowego!

  Zresztą, TA OSOBA która woli nawet mały fragment Nauki Zakonnej ze Starego Przymierza, kompletnie nic sobie nie robi z Krwi Baranka Bożego przelanej na krzyżu!

  ****


  https://57kerenor.neon24.pl/post/147723,przymierze-syna-bozego-z-ludem-nie-sluchaj-mojzesza-cz-1

  Jassy27 pod powyższym adresem napisał:

  "Aż serce rośnie, jak czytam Prawdziwą i Najdoskonalszą Naukę Pana Jezusa Ojcowskiego Syna, którą Przyniósł i Wprowadził sam Najwyższy i Najdoskonalszy Arcykapłan, PAN i BÓG, Jezus Chrystus, od swojego Taty Boga Ojca i był posłuszny, aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej".

  Tak, masz rację: "Aż serce rośnie". Tej radości nie można przyrównać do żadnej radości "ziemskiej".

  Dalej przytoczyłeś fragment z Ewangelii:

  "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni / Ew. Mateusza 5, 17-18 /".

  Owszem, przyjście Pana Jezusa nie znosi Starego Prawa lecz wypełnia wszystkie proroctwa o Synu Bożym, który urodził się według ciała. Ani jedna jota ani jedna kreska nie została pominięta. Wszystko się wypełniło... A na końcu Syn Boży Umarł złożywszy Najdoskonalszą Ofiarę z Własnego Ciała ku Chwale Bogu Ojcu.

  Od tej pory zaczęło obowiązywać Nowe Przymierze.

  Dzięki za komentarze!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Ludzie wierzący w, Pana Jezusa, powinni / przestrzegać / opierać się na Dwóch Przykazaniach miłości z góry SYJON .

  Czytelniku jeśli opierasz swoje życie na przykazaniach z góry Synaj to na pewno nie będziesz zbawiony. Prawo Mojżeszowe przestało już obowiązywać około 2000 lat temu

  Ja wybieram prawo z góry Syjon z samego Nieba od Boga Żywego . Są to dwa Przykazania miłości , które przyniósł Pan Jezus od Boga Ojca .

  Syn Boga Ojca Pan Jezus , również był Bogiem Starego Przymierza , był Bogiem Dawida i innych proroków

  Mojżesz i Prorocy w Starym Przymierzu służyli Panu Jezusowi , to Pan Jezus Zbawiciel nikt inny prowadził lud izraelski przez pustynię .Również Dawid oraz inni prorocy , którzy byli natchnieni Duchem Chrystusowym służyli Panu Jezusowi i prorokowali o Panu i Bogu Jezusie Chrystusie .

  Już w Starym Przymierzu Mojżesz , Izajasz , Dawid czy inni prorocy wykonywali Ojcowski rozkaz , wykonywali Wolę Boga Ojca , po prostu służyli Zbawicielowi Panu Jezusowi . Jest to kolejny i wspaniały przykład do naśladowania , do kogo i komu ma służyć człowiek prawdziwie wierzący .

  I ten sam Duch Chrystusowy przebywa po dzień dzisiejszy w uczniach i uczennicach Pana i Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Syna i każdy uczeń wie doskonale do kogo ma się modlić i przed kim ma zgiąć kolano i komu ma służyć !

  Szkoda ,że dziś niektórzy ludzie wolą jeszcze opierać swoje życie na Dekalogu / 10 Przykazań Bożych / przyniesionym przez Mojżesza. Zapomnieli o tym , że około 2000 lat temu Pan Jezus zawiera z ludzmi wierzącymi Nowe Przymierze / Nowe Prawo / i to Prawo obowiązuje po dzień dzisiejszy .


  LECZ WY PODESZLIŚCIE DO GÓRY SYJON i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i DO POŚREDNIKA NOWEGO PRZYMIERZA, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. / List do Hebrajczyków 12,22-25 /


  A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu ; Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie , lecz zdolność nasza jest z Boga . Który też uzdolnił nas , abyśmy byli sługami NOWEGO PRZYMIERZA , nie litery , lecz ducha , bo litera zabija , buch zaś ożywia /II List Pawła do Koryntian 3, 4-6 /

  U Zbawiciela, Pana Jezusa ,znajdziesz poznanie, schronienie, opiekę i bardzo dużo miłości , a przede wszystkim ŻYWOT WIECZNY!!! , czego nie może dać ci Prawo Mojżeszowe z dziesięcioma przykazaniami z góry Synaj.

  Dla katolików……. i innych wyznań……. zarejestrowanych tu na ziemi , krew zwierzęcia , a nie krew Pana Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Syna , ma dla was znaczenie . Zapomnieli o tym ,że to ofiara Pana Jezusa przewyższa ofiary Starotestamentowe, bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek .
 • @DO JEDYNKOWICZÓW
  NIE ZNACIE NAUKI PANA JEZUSA I BOGA OJCA!

  Kiepsko coś z Wami. W tym Artykule akurat dajecie jedną gwiazdkę nie mnie, tylko zapisowi Biblijnemu... Nie współczuję Wam ponieważ pokazujecie, że nienawidzicie Syna Bożego i Boga Ojca!

  http://m.neon24.pl/0fa204587e3f4ddd12d4c19d95eda922,13,0.png

  Dla Was zapis Biblijny nie ma żadnego znaczenia. Dla Was liczy się własne ego. Sorry że zepsułem Wam wieczór ale jesteście osobami niewierzącymi!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY