Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PRZYMIERZE SYNA BOŻEGO Z LUDEM! Nie słuchaj Mojżesza! Cz. 3

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Testament po śmierci nabiera mocy!

 

 

TYLKO NOWE PRZYMIERZE ZBAWICIELA Z LUDEM BOŻYM DAJE ZBAWIENIE A NIE PRZEPISY Z GÓRY SYNAJ!

 

 

"Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza,  łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa".

 

Ewangelia według Jana 1/17

 

https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

 

atem Czytelniku musisz sam siebie zapytać czy chcesz by Twoim życiem rządziło Prawo Mojżeszowe, czy Łaska i Prawda którą może obdarzyć Cię Boży Syn?

 

Ale powiesz: Czy i Zakon nie był dobry? Czy nie obdarzał Cię łaską i Bożą Prawdą? A jakże! Ale czyż możesz pomiędzy pośrednikiem Mojżeszem a Synem Bożym postawić znak równości?  Czy Prawo Mojżeszowe dawało Ci rękojmię zbawienia? Czy bez Śmierci Syna Bożego Zakon dałby Ci żywot wieczny?

 

Otóż: NIE! I po tysiąckroć: NIE! Dopiero Śmierć Syna Bożego jako Prawdziwego Baranka daje Ci najgłębsze i wspaniałe obietnice! Dopiero Śmierć Syna Bożego może Cię uszczęśliwić na wieki wieczne!

 

Ale powiesz: Czy Dekalog przyniesiony przez Mojżesza z Góry Synaj nie był wspaniały? A jakże! Ale czyż  Przykazania Miłości Przyniesioone przez Pana Jezusa od Boga Ojca można w jakikolwiek sposób porównać do Dwóch Tablic?

Oczywiście, że nie! 

Posłuchaj:

 

"(13)  Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, (14) to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. (15) I dlatego  jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych  za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.


  (16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. (17) Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. (18) Stąd także i  pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony. (19) Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: (20) To /jest/ krew Przymierza, które Bóg wam polecił. (21) Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. (22) I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa,  a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia  /grzechów/. 


(23) Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. (24) Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/,ale do samego nieba,  aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga(25) nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą.

 

 (26) Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata.  A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. (27) A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują".

 

List do Hebrajczyków 9/13-28


https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska 

KOMENTARZE

 • Piękny dowód na to kim byl JPII.
  https://wiadomosci.onet.pl/religia/aktualnosci/nikaragua-promotor-teologii-wyzwolenia-ks-cardenal-zrehabilitowany/8gw15h5

  Nie był to papież "ludu" to był Papież pożytecznych idiotów pracujący dla grabicieli tych pożytecznych idiotów oraz innych ludów.
  Ten Papież nienawidził księży którzy utożsamiali się z ludem.

  Dzisiejszy Papież złapał parę pozytywnych punktów u mnie na pewno.
  a to znaczy że Watykan znowu jest niezależny od globalnej mafii ..
  Watykan tak .. ale obawiam się że polski KK jeszcze nie... to Biskupów nadanych przez JPII nikt jeszcze nie wymienił.
 • @Oscar
  MINUS „MILION” PUNKTÓW DLA KAŻDEGO PAPIEŻA!

  Witaj Oskarze!

  Absolutnie nie ma najmniejszego znaczenia postępowanie papieża względem ludzi jeśli łamie się WPIERW podstawowe Zasady Boże!

  Nie piszę tutaj tylko o papieżu Janie Pawle II, ale o wszystkich katolickich papieżach!
  Każdy papież łamie podstawową Zasadę Ewangelii. Każdy jeden!

  A jaka to jest Zasada? Ano ta, iż według Biblii Syn Boży jest jedyną Drogą do... Boga Ojca! (Patrz: Ewangelia według Jana 14/6 oraz Ewangelia według Jana 3/16).

  Napisane jest, że Syn Boży wstawia się za Swoim Ludem... Syn Boży a nie "Maria" czy jacyś inni tak zwani święci ludzie ustanowieni przez papieży, którzy ponoć już są w Niebie.

  Piszesz:

  "Dzisiejszy Papież złapał parę pozytywnych punktów u mnie na pewno".

  Hmmm... Czy Ty czytałeś kiedykolwiek Nowy Testament?
  Szkoda, że "u Ciebie" złapał parę punktów kolejny oszust poniżający Boga Ojca oraz Boga Syna!

  Proponuję byś pomodlił się do Pana Jezusa a być może Syn Boży pokaże Ci oszustwa prastarej wszetecznicy!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  KOŃCEM ZAKONU JEST PAN JEZUS!

  "(4) Albowiem końcem Zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy". 

  List Apostoła Pawła do Rzymian 10/4

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html

  Gdy więc umarł Syn Boży to Stary Zakon przestał obowiązywać, ponieważ końcem Zakonu jest Pan Jezus.

  Już nie "Prawo Mojżesza" się liczy! Już nie Przykazania wypisane Palcem Bożym na Dwóch Tablicach Kamiennych, tylko Nowe Prawo przyniesione przez Pana Jezusa od Boga Ojca wypisane na Tablicy Serca!

  Zauważyłem jednak, że wielu ludzi tutaj będących nie interesuje Śmierć Syna Bożego... "Rozumiem!". Przecież Nowe Przymierze z Ludem Bożym przynosi wyzwolenie. Nowe Przymierze to brak budynków sacrum, brak obrzędów religijnych i brak czegoś co pozwoliłoby uzyskiwać jakieś profity pieniężne.

  Jakże więc papieże mogliby pozbyć się tych przynoszących zyski przedstawień religijnych?

  Ale przecież i Adwentyści Dnia Siódmego musieliby przyznać, że dwudziestoczterogodzinny odpoczynek sobotni niezgodny jest z Duchem Nowego Przymierza.

  Tak! Mamona potrafi zaślepić człowieka... A szczególnie tego, kto zamiast dbać o dobro Syna Boga Ojca, myśli tak naprawdę tylko o własnej kieszeni... Przecież o Was piszę papieże, biskupi, księża, katechetki, katecheci, no i pastorzy różnych wyznań! Po prostu: O Was piszę....


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  Keren nie wiem ile jeszcze przedstawił byś dowodów, czy cytatów z Pisma Świętego, to i tak i tak ludziska nie uwierzą Zbawicielowi Panu Jezusowi , oni wolą Mojżesza i stary zakon .

  Okazuje się , że nie tylko katolicy , adwentyści , świadkowie i inne organizacje i religie oni wszyscy odrzucają drogocenną krew Syna Bożego , oni wszyscy nie liczą się z Wolą Boga Ojca .

  Szkoda , że ludziom nie chce się otworzyć Pisma Świętego i sprawdzić co tam jest napisane . A jeszcze większą tragedią jest to , że jest bardzo mało ludzi , którzy stają w obronie Pana Jezusa i w obronie Prawa Bożego ,z którym przyszedł sam Pan Jezus z samego nieba od swojego Taty Boga Ojca .

  Keren , ja już wybrałem DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI , które przyniósł z samego nieba Pan i Bóg Jezus Chrystus od swojego ukochanego Taty Boga Ojca .

  I żadna to moja zasługa , pomógł mi Zbawiciel Pan Jezus . W moim życiu nie ma już Przykazań z góry Synaj , które przyniósł Mojżesz. Prawo, które przyniósł Mojżesz straciło moc . Dziś obowiązuje Nowe Prawo , które przyniósł Pan Jezus , Dwa Przykazania Miłości .

  Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców , ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia / list do Hebrajczyków 9,12 /

  On wzniósł zakon przykazań i przepisów , aby czyniąc pokój , stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka / List Pawła do Efezjan 2,15 /

  Lecz umysły ich otępiały . Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu STAREGO PRZYMIERZA ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta , gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta . Tak jest aż po dzień dzisiejszy , ilekroć czyta się Mojżesza , zasłona leży na ich sercu ; Lecz gdy się do Pana Nawrócą , zasłona zostaje zdjęta . / II List Pawła do Koryntian 3,14-16 /

  A przecież wielu ludzi uważa się za wierzących , no i wszyscy oni chcą być Zbawieni , wszyscy którzy tak uważają chcą otrzymać nagrodę / życie wieczne / ale od kogo ? i za co ?

  Przecież ci ludzie podeptali drogocenną krew Nowego Przymierza , którą przelał na krzyżu za rodzaj ludzki Pan Bóg , a nie człowiek . Ludzie wybrali krew zwierzęcia , a nie krew Pana Jezusa .

  To Zbawiciel Pan Jezus jest ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym i nie ma w nikim innym Zbawienia . Tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek .
 • @jassy27
  ŚWIECA DYMNA!

  Witaj!

  Napisałeś:

  "W MOIM ŻYCIU NIE MA JUŻ PRZYKAZAŃ Z GÓRY SYNAJ, KTÓRE PRZYNIÓSŁ MOJŻESZ. Prawo, które przyniósł Mojżesz straciło moc . Dziś obowiązuje Nowe Prawo, które przyniósł Pan Jezus, Dwa Przykazania Miłości".

  W moim życiu również nie obowiązuje mnie 10 Przykazań z Góry Synaj w formie Dwóch Tablic.

  Ciekawostka do której jeszcze powrócę!

  Chodzi o to, że my, ludzie wierzący ale nie pochodzący z cielesnych izraelitów, nigdy nie przystąpiliśmy do Góry Synaj by odebrać Boże Prawa.

  My przystąpiliśmy do Góry Syjon, do Samego Nieba...

  Dzięki za komentarz. Widzę, że niektórych ludzi wiara w Pana Jezusa i Boga Ojca wcale nie interesuje. Z pozoru tylko nazywają się ludźmi wierzącymi. To taka zasłona dymna!

  Ale my piszmy... Po prostu... piszmy! Na Chwałę Pana Jezusa i Boga Ojca!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY