Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PRZYMIERZE SYNA BOŻEGO Z LUDEM! Nie słuchaj Mojżesza! Cz. 4

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jednak gdy zwrócisz się do Syna Boga Ojca, to zasłona z Twoich oczu spadnie!

 

 

DEKALOG -POSŁUGIWANIEM ŚMIERCI UTRWALONYM LITERAMI W KAMIENIU!


"(1) Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? (2) Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie(3) Powszechnie o was wiadomo,żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu,listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego;  nie na kamiennych tablicach,  lecz na żywych tablicach serc(4) A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. (5) Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz /wiemy, że/ ta możność nasza jest z Boga.


(6) On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierzaprzymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia. (7) Lecz jeśli  posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, (8) to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? 


(9) Jeżeli bowiem  posługiwanie potępieniu   jest chwałą,  to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości! (10) Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową.


(11) Jeżeli zaś  to, co przemijające, było w chwale,  daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa(12) Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy, (13) a  nie tak, jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające. (14) Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje /nad nimi/ ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. (15) I aż po dzień dzisiejszy,  gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach.


(16) A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada(17) Pan zaś jest Duchem, a  gdzie jest Duch Pański - tam wolność(18) My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu".


2 List Apostoła Pawła do Koryntian 3/1-18


https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

 

 

Wiem, że być może zbyt wielkich liter użyłem cytując powyższy fragment! Jednak za moich czasów było takie określenie: "Przecież stoi tutaj napisane jak byk!".

 

Czego więc dowiedziałem się dzięki Panu Jezusowi od Apostoła Pawła? O! Bardzo wielu wspaniałych spraw dotyczących Dwóch Tablic Kamiennych, które kiedyś Mojżesz otrzymał od Pana Boga za pośrednictwem Anioła. 

Po pierwsze: Według Nowego Przymierza to ludzie wierzący są Listem Chrystusowym! Listem, który powinni czytać ludzie. Usta ludzi wierzących powinny głosić Chrystusową Prawdę. Usta ludzi wierzących i ich codzienne zachowanie nie powinny przynosić Ujmy Synowi Boga Ojca.

 

Liczą się Tablice Serc a nie Dekalog Mojżeszowy. Liczy się Duch a nie litera...

 

Po drugie:  Apostoł Paweł napełninony Bożym Duchem odważył się na bardzo mocne i stanowcze porównanie Starego Przymierza z Przymierzem Nowym! Ja go rozumiem, ponieważ jakich słów człowiek powinien użyć, gdy pisze list do Koryntian i ma przedstawić różnicę pomiędzy "Nauką Mojżesza" a Nauką Pana Jezusa?


akich słów powinien Apostoł użyć by zrobić potężny skok pomiędzy Mojżeszem - CZŁOWIEKIEM a Panem Jezusem Chrystusem – BOGIEM i SYNEM BOGA?  Co powinien napisać człowiek w liście do Koryntian gdy ma porównać moc Zakonu Starego z Mocą Zakonu Nowego?

 

Po trzecie i najważniejsze:  Jak dobrać słowa, by ostatecznie odseparować się od Kamiennych Tablic wywyższając jednocześnie Tablice Serc?

 

I w tym miejscu umysły ludzkie nie dociekają... Zatrzymują się by nie poznać Prawdy. Umysły ludzkie nie proszą Syna Boga Ojca o odpowiedź. A może ich to w ogóle nie interesuje? A może jest to im zupełnie obojętne? Przecież przyzwyczaili się "z dziada na pradziada", że papieże, biskupi i księża wszystko za nich zrobią. To jak w takim razie mogą zauważyć, że owi nauczyciele od pokoleń ich kłamią?

 

Skąd Adwentyści Dnia Siódmego mogą wiedzieć o tym, że Apostoł Paweł nazywa Dekalog posługiwaniem Śmierci a Tablice Serc posługiwaniem Ducha?  Spełnia się więc na nich proroctwo: "Mają uszy a nie słyszą, mają oczy a nie widzą...".


 

Na koniec przypomnę mocne słowa Pawła. Przypomnę słowa tego znienawidzonego przez wielu ludzi ucznia Syna Bożego. Już wiele oszczerstw padło po jego adresem, wiele pomówień i mnóstwo głupot!  A dlaczego? Ponieważ "umysły ludzkie nie dociekają... Zatrzymują się by nie poznać Prawdy. Umysły ludzkie nie proszą Syna Boga Ojca o odpowiedź".

 

atem co napisał Apostoł Paweł do Koryntian?:

 

1/Ludzie wierzący są Listem Chrystusowym, listem napisanym nie atramentem lecz Duchem Boga Żywego. Listem napisanym nie na Tablicach Kamiennych lecz na żywych Tablicach Serc!

 

2/Apostoł użył bardzo mocnej różnicy! Nazwał Prawa Dwóch Tablic "posługiwaniem śmierci" a Prawa przyniesione przez Syna Bożego "posługiwaniem Ducha!".

 

3/ A także: Apostoł zauważył, że Dekalog był "posługiwaniem potępieniu" a Prawa Chrystusowe nazwał "posługiwaniem sprawiedliwości".

 

4/ Na koniec: Apostoł Zbawiciela Prawo Dwóch Tablic nazwał "tym co przemija" a Prawa Nowego Przymierza nazwał "tym co trwa"!

 

  Podsumowanie:

 

eżeli będziesz przestrzegał jakiegokolwiek Starego Bożego Prawa według zapisu z Dwóch Kamiennych Tablic to nie jesteś wolnym człowiekiem, tylko służysz temu co przeminęło, służysz potępieniu, służysz śmierci!

 

Zatem gdy czytasz Mojżesza i bierzesz wzór z danych Mu Dwóch Tablic to zasłona spoczywa na Twoim sercu.

 

ednak gdy zwrócisz się do Syna Boga Ojca, to zasłona z Twoich oczu spadnie! Dopiero wtedy staniesz się prawdziwie wolnym człowiekiem! Dopiero wtedy zrozumiesz...


 KOMENTARZE

 • @57KerenOr
  Witamj…. Keren;

  Czy ja dobrze widzę . Dziś nikt nie odważył się odezwać do Pana Jezusa . Przecież to sam Pan Jezus puka do drzwi i nikt z ludzi nie słyszy pukania Bożego Syna , którego posłał do ludzi Bóg Ojciec .

  To Pan Jezus przemawia, przez człowieka do ludzi i nikt go nie sucha ,i nikt nie chce otworzyć drzwi , aby posłuchać czy przeczytać prawdziwą Naukę z którą przyszedł Zbawiciel Pan Jezus do ludzi , aby uratować rodzaj ludzki .

  Jest to przykre , co ludzie myślą na temat Bożych Praw . Na ziemię schodzi Pan Bóg , z prawdziwymi Przykazaniami Bożymi , zapieczętował je swoją drogocenną krwią , a człowiek z tego sobie nic nie robi .

  To Pan Jezus , jako najczystszy i najdoskonalszy , bez żadnej skazy baranek , składa najdoskonalszą ofiarę za rodzaj ludzki . Zapieczętował swoją krwią Nowe Prawo – Nowe Przymierze , które jest jeszcze doskonalsze od Starego Przymierza , które przyniósł Mojżesz , a człowiek z tego nic sobie nie robi i wybiera zakon starotestamentowy czyli literę , która zabija , a nie zbawia .

  Nowe Przymierze jest wypisane na tablicach serc ludzkich i jest to Duch Boga żywego . A Stare Przymierze jest wypisane na kamiennych tablicach i jest to litera , która zabija .Szkoda , że tak mało ludzi wie o tym .

  Keren napisał;

  // Jednak gdy zwrócisz się do Syna Boga Ojca, to zasłona z Twoich oczu spadnie! Dopiero wtedy staniesz się prawdziwie wolnym człowiekiem! Dopiero wtedy zrozumiesz... //


  Tak jest to prawdą , bez Pana Jezusa człowiek nic uczynić nie może , tak zadecydował Bóg Ojciec.

  Kto trwa we Mnie , a Ja w nim , ten wydaje wiele owocu ; Bo beze mnie nic uczynić nie możecie / Ew. Jana 15,5 /

  Jeśli więc Syn was wyswobodzi , prawdziwie wolnymi będziecie / Ew. Jana 8,36 /

  Jeśli Mnie miłujecie , Przykazań Moich przestrzegać będziecie / Ew. Jana 14,15 /

  Kto ma Przykazania Moje i przestrzega ich , ten Mnie miłuje ; a kto Mnie miłuje , tego też będzie miłował OJCIEC i JA miłować go będę , i objawię mu Samego Siebie / Ew. Jana 14,21 /

  Na tym bowiem polega miłość ku Bogu , że się przestrzega Przykazań Jego , a Przykazania Jego nie są uciążliwe / I List Jana 5,3 /


  Pozdrawiam !
 • Keren, Jassy!
  UMYSŁY ICH OTĘPIAŁY!

  Napisałeś Keren:

  //Na koniec przypomnę mocne słowa Pawła. Przypomnę słowa tego znienawidzonego przez wielu ludzi ucznia Syna Bożego. Już wiele oszczerstw padło po jego adresem, wiele pomówień i mnóstwo głupot! A dlaczego? Ponieważ "umysły ludzkie nie dociekają... Zatrzymują się by nie poznać Prawdy. Umysły ludzkie nie proszą Syna Boga Ojca o odpowiedź".//
  .........................................................................................

  Apostoł Paweł jest dlatego znienawidzony przez wiele wyznań ponieważ bardzo mocno uderza w ludzkie sumienia jak i w samą kwestię sposobu wyznawania Boga, który nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych.

  Dla człowieka nauczonego i uwiązanego od dziecka w naukach katolickich jest rzeczą niemożliwą by Bóg nie mieszkał w świątyniach (jak głosi apostoł Paweł), dlatego najlepiej i najszybciej jest, oczernić Pawła i wykluczyć z apostolstwa.

  Oczywiście wiemy, że dla tych którzy Naukę Pana Jezusa znają i przestrzegają, oczywistym jest że, omawiany apostoł jest cudownym i wiernym uczniem Pana Jezusa.

  Tak, Keren, Jassy, umysły ludzkie nie dociekają prawdy, umysły ludzkie wolą dosłownie oddać swe dusze ślepcom i mieć spokój, tylko jaki spokój i na jak długo!?

  '' (14) Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta.

  (15) Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu;

  (16) lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. (17) A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.

  2 Koryntian 3/14-16

  ...Umysły ich otępiały...ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu...tak , zasłona leży na ich sercu, po prostu nie mogą tego zrozumieć, bo do Pana Jezusa się jeszcze nie nawrócili...gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @jassy27 60grzegorz
  PAN BÓG NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ!

  W Starym Przymierzu mamy zapisane, że wielu buntowników zginęło ponieważ nie byli posłuszni Panu Jezusowi. Ludzie więc myślą, (i ja tak myślałem będąc katolikiem), że Pan Bóg przebaczy potomkom Adama i Ewy wszystkie grzechy i przewinienia przeciwko Jego Osobie!

  Ludzie się usprawiedliwiają i wręcz kłamią innych ludzi wymyślając tymczasową przechowalnię dla grzeszników zwaną czyśćcem!

  Piszesz Jassy:

  "Jest to przykre, co ludzie myślą na temat Bożych Praw. Na ziemię schodzi Pan Bóg, z prawdziwymi Przykazaniami Bożymi, zapieczętował je swoją drogocenną krwią, a człowiek z tego sobie nic nie robi".

  Tak! To jest bardzo przykre!

  Syn Boga Ojca umarł na krzyżu ukazując Swoją Wielką Miłość względem potomków ludzkich a oni nic sobie z przelanej Krwi Pana Jezusa nie robią.

  Pan Jezus jest owszem Dobry, Sprawiedliwy i Miłosierny ale w dziejach ludzkich przychodzi taki moment, że Pan Jezus również używa kary. Jak powiada autor Listu do Hebrajczyków: "Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego".

  Napisałeś jeszcze:

  "To Pan Jezus, jako najczystszy i najdoskonalszy, bez żadnej skazy baranek, składa najdoskonalszą ofiarę za rodzaj ludzki. Zapieczętował swoją krwią Nowe Prawo – Nowe Przymierze, które jest jeszcze doskonalsze od Starego Przymierza, które przyniósł Mojżesz (...)".

  I o Tym Doskonalszym Przymierzu pisze między innymi Apostoł Paweł w 2 Liście do Koryntian 3, który powyżej został przeze mnie zaproponowany!


  60grzegorz napisał:

  "Apostoł Paweł jest dlatego znienawidzony przez wiele wyznań ponieważ bardzo mocno uderza w ludzkie sumienia jak i w samą kwestię sposobu wyznawania Boga, który nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych.

  Dla człowieka nauczonego i uwiązanego od dziecka w naukach katolickich jest rzeczą niemożliwą by Bóg nie mieszkał w świątyniach (jak głosi apostoł Paweł), dlatego najlepiej i najszybciej jest, oczernić Pawła i wykluczyć z apostolstwa".

  Przytoczę ów fragment o którym piszesz:

  "(22) Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. (23) Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: "Nieznanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając.

   (24) Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ (25) i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

   (26) On z jednego /człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, (27) aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.

   (28) Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego rodu. (29) BĘDĄC WIĘC Z RODU BOŻEGO, NIE POWINNIŚMY SĄDZIĆ, ŻE BÓSTWO JEST PODOBNE DO ZŁOTA ALBO DO SREBRA, ALBO DO KAMIENIA, WYTWORU RĄK I MYŚLI CZŁOWIEKA". 

  Dzieje Apostolskie 17/22-29

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  http://m.neon24.pl/39ea46710592db3bceadfcd4b1062539,0,0.jpg

  Z powyższego cytatu "wyciągnę" Dwie Boże Nauki:

  1/ " Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ".

  2/ " BĘDĄC WIĘC Z RODU BOŻEGO, NIE POWINNIŚMY SĄDZIĆ, ŻE BÓSTWO JEST PODOBNE DO ZŁOTA ALBO DO SREBRA, ALBO DO KAMIENIA, WYTWORU RĄK I MYŚLI CZŁOWIEKA".

  ***

  "(16) lecz gdy się do Pana nawrócą, ZASŁONA ZOSTAJE ZDJĘTA. (17) A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność".

  2 List Apostoła Pawła do Koryntian 3/16

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Autor
  //Na koniec przypomnę mocne słowa Pawła. Przypomnę słowa tego znienawidzonego przez wielu ludzi ucznia Syna Bożego. Już wiele oszczerstw padło po jego adresem, wiele pomówień i mnóstwo głupot! A dlaczego? Ponieważ "umysły ludzkie nie dociekają... Zatrzymują się by nie poznać Prawdy. Umysły ludzkie nie proszą Syna Boga Ojca o odpowiedź".//

  To bolesna prawda...
  Tylko powiedziałbym, że nie zatrzymują się ich umysły ale, że cofają. To ignorancja i lęk przed poznaniem i zmianą... Paraliżujący lęk. Przed Nowym.
  Pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY