Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PRZYMIERZE SYNA BOŻEGO Z LUDEM! Nie słuchaj Mojżesza! Cz. 8

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dam Ci radę: Pomódl się do Syna Boga Ojca by zdjął zasłonę z Twoich oczu!

 

BOSKA KREW NOWEGO PRZYMIERZA!

 

 "(26) A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. (27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; (28) albowiem  to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów".

 

Ewangelia według Mateusza 26/26-28

 

https://www.biblia.info.pl/biblia.html  Biblia Warszawska 

Być może czytasz ten fragment od wielu, wielu lat.  Być może wydaje Ci się, że rozumiesz o czym Pan Jezus mówił. Jesteś pewny swojego zbawienia więc nie zastanawiasz się. Nie szukasz!  Nie prosisz Syna Bożego o to by wytłumaczył Ci co miał na myśli mówiąc o winie, że jest symbolem krwi Nowego Przymierza.

 

Co? Mówisz, że wiesz? Mówisz, że rozumiesz? Tak, masz rację! Oczywiście, że masz rację.  Pan Jezus przypieczętował Nowe Przymierze ze swoim ludem, własną Krwią. I znowu masz rację mówiąc, że  pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem a ludem izraelskim w Starym Przymierzu był Mojżesz a Pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem a ludem w Nowym Przymierzu jest Pan Jezus. 

Skoro tak, to zadam Ci następujące pytania:  Dlaczego Adwentysto Dnia Siódmego opierasz swoje życie na Dekalogu przyniesionym przez Mojżesza skoro Pan Jezus jest kimś większym niż Mojżesz?


Dlaczego Adwentysto Dnia Siódmego obchodzisz "Mojżeszowy" sabat od piątku po zachodzie słońca do soboty po zachodzi słońca a nie obchodzisz sabatowania codziennie zgodnie z Wolą Pana Jezusa?

 

Dlaczego papieżu kłamiesz ludzi odwodząc ich od Pana Jezusa ucząc (?) Starych Praw z Góry Synaj? Ten poprzedni znak zapytania sugeruje, że  znam  również  Twoje kłamstwo. Wyrzuciłeś z Dekalogu danego Mojżeszowi dwa Przykazania.  Wiem o tym i wiem również, że pewnego dnia Twoja nagość zostanie odsłonięta i zostaniesz ukarany a ludzie dziwić się będą...

 

atem czy naprawdę wiecie co oznacza Krew Nowego Przymierza?

 

Nie! Nie wiecie!  Nie rozumiecie! Nie interesuje Was to!


 

Pan Jezus wprowadza Nowe Prawo. Prawo nie litery ale Ducha. Pan Jezus swoje Prawo wypisuje na Tablicy Serca a nie na Tablicach Kamiennych! I co ważne? I co bardzo ważne?  Ową Umowę Boga Ojca z człowiekiem przypieczętowuje Pan Jezus Własną Drogocenną Krwią.

 

To właśnie jest Krew Nowego Przymierza. Kiedyś Mojżesz otrzymał Boskie Prawa na Górze Synaj. A Ty dzisiaj nie musisz udawać się po TO Boskie Prawo na żadną górę.  Nie musisz udawać się po Boskie Prawo do pastora albo do księdza. Blisko Ciebie jest Boże Słowo. Na wyciągnięcie ręki...

 

  Dam Ci radę: Pomódl się do Syna Boga Ojca by zdjął zasłonę z Twoich oczu, ponieważ, ten, kto bierze choćby najmniejszą cząstkę Nauki z Zakonu Mojżeszowego jest "pod przekleństwem" i kpi sobie z Boskiej Krwi przelanej na krzyżu!

 

A przecież, jak powiada Pismo: "Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego"!


 http://m.neon24.pl/65616ed681184e3c688b678ee471af0d,0,0.png

KOMENTARZE

 • DO JEDYNKOWICZÓW!
  NIE SŁUCHACIE BOŻEGO SYNA! NIE SŁUCHACIE BOGA OJCA! JEDNAK SŁUCHACIE PASTORÓW I PAPIEŻY! TAK, JESTEŚCIE POSŁUSZNI CZŁOWIEKOWI!

  Rozumiem, że niektórym nie podoba się mój Artykuł. Rozumiem! Ale doprawdy nie macie kompletnie nic do powiedzenia poza postawieniem jednej gwiazdki? Oczywiście nie wiem czy wiecie ale żadne gwiazdki nie robią na mnie większego wrażenia. Ani "piątki" ani "jedynki".

  Cytat:

  " (13) Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, (14) to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. (15) I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.

  (16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. (17) Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. (18) Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony. (19) Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: (20) To /jest/ krew Przymierza, które Bóg wam polecił. (21) Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. (22) I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia /grzechów/. (23) Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. 

  (24) Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, (25) nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. (26) Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie.

  (27) A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują".

  List do Hebrajczyków 9/13-28

  Pamiętajcie Jedynkowicze:

  "Testament bowiem PO ŚMIERCI NABIERA MOCY, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament".

  Są Dwa Przymierza:

  PIERWSZE, zatwierdzone krwią zwierzęcia!
  DRUGIE, zatwierdzone Krwią Bożego Syna!

  Jeżeli nadal interesuje Cię Przymierze Stare to znaczy, że jesteś pod przekleństwem...

  Pamiętaj: Do starych bukłaków nie można wlewać nowego wina!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Witam. Do wszystkich tu czytających ;

  Ofiara Pana Jezusa , którą złożył sam Pan Bóg , na krzyżu przelewając swoją drogocenną krew za rodzaj ludzki , przewyższa ofiary starotestamentowe ;

  Prawo , które przyniósł Mojżesz z góry Synaj już dawno temu przestało obowiązywać . Teraz / dziś / obowiązuje Nowe Prawo , które przyniósł z samego nieba z góry Syjon, sam Pan Bóg Jezus Chrystus i zapieczętował to Prawo swoją krwią przelewając ją na krzyżu za ludzi wierzących i tylko za tych , którzy uwierzyli w sercu swoim w Niego i w Jego przyjście i Jego Nauczanie .

  cytaty;

  On wzniósł zakon przykazań i przepisów , aby czyniąc pokój , stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka / List Pawła do Efezjan 2,15 /

  Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców , ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia / list do Hebrajczyków 9,12 /

  Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa , abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni . a gdy przyszła wiara , już nie jesteśmy pod opieką przewodnika / List Pawła do Galacjan 3,24-25 /

  Gdyby bowiem Pierwsze Przymierze było bez braków , nie szukano by miejsca na Drugie ……….
  Gdy mówi ; Nowe , to uznał Pierwsze za przedawnione ; a to co się przedawnia i starzeje , bliskie jest zaniku / List do Hebrajczykow roz. 8 od 7 do 13 /

  A więc , Dekalog i Całe Prawo Zakonu przestało już dawno obowiązywać . A dziś obowiązuje Nowe Prawo, Nowy Testament , Nowe Przymierze , każdego człowieka prawdziwie wierzącego w Pana Jezusa i Boga Ojca .

  Prawo to , zapisane Duchem Boga Żywego na sercach ludzkich, zatwierdzone zostało Krwią Syna Bożego , i to właśnie Nowe Przymierze , obowiązuje po dzień dzisiejszy , aż do przyjścia Pana i Boga Jezusa Chrystusa , Ojcowskiego Syna .

  I nikt z ludzi tego zmienić nie może , bo tak zadecydował Bóg Syn i Bóg Ojciec , a nie człowiek ,czy jakaś nauka ze świata , czy jakieś wyznanie zarejestrowane na ziemi .


  POZDRAWIAM !
 • @57KerenOr Jassy!
  UMYSŁY ICH OTĘPIAŁY!


  Keren napisałeś:

  //Dam Ci radę: Pomódl się do Syna Boga Ojca by zdjął zasłonę z Twoich oczu, ponieważ, ten, kto bierze choćby najmniejszą cząstkę Nauki z Zakonu Mojżeszowego jest "pod przekleństwem" i kpi sobie z Boskiej Krwi przelanej na krzyżu!//

  To co napisałeś, choć przyznam że ja również wiem o tym że wszystko, czyli poznanie Nauki Pana Jezusa, Boga naszego, nie zależy od człowieka!

  To Pan Jezus, jeśli się do Niego puka, OTWIERA, jeśli się Go szuka, Potrafi znaleźć, ale te szukanie i pukanie, wszystko obwarowane jest
  WIARĄ W NIEGO, NIKOGO INNEGO, TYLKO WIARĄ W NIEGO!

  Co zaś się tyczy Starego Testamentu i ludzi którzy się nim kierują i wzorują, któregoś dnia zobaczą jak mocno się mylili, ponieważ słuchali fałszywych nauczycieli i nie pukali ani nie szukali!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • Autor-bladzisz i innych w blad wprowadzasz
  Kto był zapowiedziany i kogo oczekiwali Zydzi. Oczekiwali Mesjasza jakiego obiecal przysłac JHWH [Jahwe ,Jehowa].. Ktos kto jest wyslany i jest sluga tego ktory wysyła. W definicji pojecia wierze zawarta jest mysl -wierze ze Jezus z Nazaretu jest zapowiedzianym mesjaszem nie samym JHWH. Odebralo wam rozumbo jak mozna nie rozumiec tak prostej kwesti,wszak sam Jezus mowi cyt,,Ide do Ojca bo Ojciec jest wiekszy odemnie.,, Analiza modlitwy Ojcze Nasz jaka przekazal Jezus jasno stawia JHWH jako jedynego Boga i wszystkie prosby jakie sa zawarte w tel modlitwie skierowane sa do Ojca [JHWH] np ..przyjdz krolestwo twoje ,,nie Jezusa ale królestwo JHWH,badz wola twoja nie Jezusa ale JHWH.Nic sie nie zmienia w Nowym Testamencie.Nie uczcie herezji bo detronizujecie JHWH. On sam stwierdza ,,Ja jestem Jahwe i niema innegio poza mna niema innego Boga,, Poplataliscie sobie umysly naukami diabla bo prosciej nie mozna wyrazic tak oczywistych prawd........................................................................................................ Izajasz 24- Zmierzaja ku temu by przez sny swoje ktore jeden drugiemu opowiiada poszlo w niepamiec Moje Imie u mego ludu.Podobnie jak zapomnieli mojego imienia dla Balkla ich przodkowie.
 • @jan
  PAN JEZUS JEST POŚREDNIKIEM POMIĘDZY BOGIEM OJCEM A LUDŹMI!

  Witaj Janie!

  Po przeczytaniu Twojego wpisu przyszły mi do głowy pewne wersety na temat Pośrednictwa Syna Bożego. Zapewne wiesz o tym i niepotrzebnie Ci wspominam, że w Starym Przymierzu Mojżesz był pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem.

  To Mojżeszowi najpierw Pan Bóg dał Prawa i Przepisy a dopiero Mojżesz przekazał Je izraelitom.

  Skoro, jak uczy Autor Listu do Hebrajczyków w rozdziale 12, my nie przystąpiliśmy do Góry Synaj by odebrać Prawa a do Góry Syjon czyli do Boga Ojca, do Boga Syna i niezliczonej ilości Aniołów, to znaczy, że zmienił się Pośrednik.

  Już nie jest nim Mojżesz lecz Pan Jezus...

  Zatem obecnie to Pan Jezus Jest Pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem a ludźmi! Niektórzy błędnie rozumując uważają, że Syn Boga Ojca pośredniczy pomiędzy człowiekiem a Bogiem Ojcem! Otóż nie! Pośrednictwo idzie mówiąc językiem potocznym "z góry". Bóg Ojciec przekazuje Prawa Synowi a dopiero Syn bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego Anioła przekazuje Rozkaz Ojcowski człowiekowi. Tak właśnie rozpoczyna się Apokalipsa:

  "(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które DAŁ MU BÓG, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On ZA POŚREDNICTWEM ZESŁANEGO ANIOŁA swojego SŁUDZE SWEMU JANOWI,(...)".

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  I jeszcze jeden cytat:

  "(5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik MIĘDZY BOGIEM A LUDŹMI, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie".

  1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2/5, 6

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  Mamy więc wyraźnie napisane, że Pośrednikiem pomiędzy Ojcowskim Majestatem a ludźmi jest Pan Jezus. Bóg Ojciec Przekazał Swoją Naukę Synowi a Pan Jezus przychodzi z Tą Nauką do Ciebie i do mnie.
  Dlatego to Szczepan widząc Chwałę Boga Ojca oraz Jego Syna zwrócił się w modlitwie do Pana Jezusa jako do Ojcowskiego Pośrednika!

  W tym znaczeniu właśnie tak powinno być! Uczniowie i uczennice Chrystusowi powinni wznosić błagalnie ręce do Pana Jezusa. Jednak są tacy, którzy nie słuchają Syna Bożego. Są tacy, których nie interesuje Ojcowski Pośrednik i nie proszą Go w swoim życiu kompletnie o nic!

  O takich ludziach Mówi Boży Syn:

  "(39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (40) ale mimo to DO MNIE PRZYJŚĆ NIE CHCECIE, aby mieć żywot".

  Ewangelia według Jana 5/39, 40

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  Czy Syn Boży wystąpił przeciwko Swojemu Ojcu? Czyż nie powinien raczej powiedzieć, że mimo to "DO MOJEGO OJCA PRZYJŚĆ NIE CHCECIE"?

  Nie! Na Obliczu Chrystusowym rysuje się pełen Obraz Ojcowskiej Chwały i skoro Bóg Ojciec Ustanowił Go Bogiem, Zbawicielem, Ojcem i Królem to mizerny człowiek powinien podporządkować się pod Ojcowski Rozkaz a nie wprowadzać własnych rozporządzeń.

  Ludzie wychodzą z błędnego założenia, że Królestwo Boże otrzymuje człowiek z Rąk Boga Ojca. Zatem gdyby tak było to po cóż nam Pośrednik?
  Lecz co Mówi Pan Jezus?

  Oto Jego Słowa:

  "(29) A JA PRZEKAZUJĘ WAM KRÓLESTWO, jak i MNIE OJCIEC MÓJ PRZEKAZAŁ, (30) abyście jedli i pili przy stole moim W KRÓLESTWIE MOIM, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela".

  Ewangelia według Łukasza 22/29, 30

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  Otóż okazuje się, że Pan Jezus zaprzecza wszystkim tym, którzy fałszywie uważają, że otrzymują Boże Królestwo bezpośrednio "z Ręki" Boga Ojca.
  Syn Boga Ojca Mówi wyraźnie w powyższym wersecie, że On otrzymał Królestwo od Swojego Taty a my, ludzie, otrzymujemy Królestwo od Niego, od Zbawiciela!

  No i Janie, nikt tutaj nie detronizuje Pana Boga YHWH. Błędnie myślisz o naszych wpisach. Bóg Ojciec jest wyższy od Swojego Syna. To On powołał Go do Istnienia.
  Lecz zapominasz, że Bóg Ojciec Swojemu Synowi wszystko przekazał. To Syn Boży Sądzi a nie Bóg Ojciec!

  I powiem Ci coś jeszcze: Izraelitów przez pustynię prowadził Anioł Chrystusowy.
  Mojżesz, Dawid czy Izajasz służyli BEZPOŚREDNIO Synowi Boga Ojca. Dlaczego więc Pan Jezus przedstawiał się izraelitom jako Yhwh? Dlatego, że od Boga Ojca otrzymał WSZYSTKO. Również z Potęgą Boskiego Imienia YHWH.

  Mam do Ciebie pytania:

  Czy TY kiedykolwiek BEZPOŚREDNIO zwróciłeś się z jakąkolwiek prośbą do Pana Jezusa? Czy kiedykolwiek powiedziałeś Mu, że Go kochasz? Zapewne powiesz, że kochasz Boga Ojca ale czy również kochasz Pana Jezusa Chrystusa?

  Czy odpowiesz mi na zagadnienia wyrażone w moim komentarzu?


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @60grzegorz
  ZWYCIĘZCA ZASIĄDZIE NA TRONIE SYNA BOŻEGO A NIE NA TRONIE BOGA OJCA!

  60grzegorz napisał:

  "To Pan Jezus OTWIERA...".

  Przypomnę więc ten fragment:

  "(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, TEN, KTÓRY OTWIERA, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy".

  Apokalipsa 3/7

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html BIBLIA WARSZAWSKA

  I fragment podobny:

   (20) OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ; JEŚLI KTOŚ USŁYSZY GŁOS MÓJ I OTWORZY DRZWI, WSTĄPIĘ DO NIEGO I BĘDĘ Z NIM WIECZERZAŁ, A ON ZE MNĄ. 

  (21) Zwycięzcy POZWOLĘ ZASIĄŚĆ ZE MNĄ NA MOIM TRONIE, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie".

  Apokalipsa Pana Jezusa 3/20, 21

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html BIBLIA WARSZAWSKA

  Co ważne:

  PAN JEZUS POZWOLI LUDZIOM WIERZĄCYM ZASIĄŚĆ NA SWOIM TRONIE A NIE NA TRONIE OJCOWSKIM!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @jassy27
  SZATAN!

  Jassy27 napisał:

  „I nikt z ludzi tego zmienić nie może, bo tak zadecydował Bóg Syn i Bóg Ojciec, a nie człowiek, czy jakaś nauka ze świata, czy jakieś wyznanie zarejestrowane na ziemi”. 

  To prawda! Syn Boży jest Pośrednikiem Nowego Przymierza! Któż to może zmienić? Kto ośmieli się zaprotestować? Kto chce przyrównać Krew Syna Boga Ojca do krwi zwierzęcia: kozła czy baranka?
  Kto chce postawić znak równości pomiędzy Mojżeszem a Zbawicielem?
  Kto namawia ludzi by przestrzegali Przykazań Starych i Nowych jednocześnie?

  Kto do Nowego Kubłaka chce wlać Starego Wina? Kto ma taką czelność? Kto mówi, że Pan Jezus nie dokonał WSZYSTKIEGO?


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Franek Ganek
  WYTŁUMACZ CO MIAŁEŚ NA MYŚLI BO WYLECI TWÓJ KOMENT!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Franek Ganek
  JESTEŚ TYLKO CZŁOWIEKIEM!

  Franku, napisałeś, że jesteś Bogiem a ja poprosiłem Cię o wyjaśnienie. Później napisałeś, że jesteś Bogiem i nie mogę Ci rozkazywać. Myślałem, że mam do czynienia z poważnym człowiekiem.

  No cóż, usunąłem Twoje komenty!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 16:04:34
  Nie do Ciebie mówiłem...
  Mówiłem do Jana. To po pierwsze.
  Poza tym o jakich komentarzach mówisz... O czym mówisz?
 • @Franek Ganek
  MÓWIŁEŚ DO JANA ALE NA MOIM BLOGU A TWOJE STWIERDZENIE, ŻE JESTEŚ BOGIEM WYMAGA WYJAŚNIENIA.

  Zatem o powagę proszę i o wyjaśnienie... Jeszcze proszę...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 18:39:36
  Nie będę wyjaśniał czegoś czego nie ma. Tym bardziej na Twój rozkaz, do którego wcale Cię nie upoważnia fakt, że to na Twoim blogu. Samo to jak traktujesz swój blog mówi, że niczego nie rozumiesz...
  Usunąłeś moje komenty tylko dlatego, że ich nie rozumiesz? Nie powinieneś cytować Biblii. Nie rozumiesz tego. Powtarzasz bez zrozumienia niektóre mądre myśli... Plącząc wszystko.
  //JESTEŚ TYLKO CZŁOWIEKIEM!//
  Dla niektórych i to nadto... jak widać.
  A teraz możesz to usunąć z przed swoich oczu, bo nie zaśniesz - małe szanse byś to rozumiał więc nie ma dla Ciebie "racji bytu".

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY