Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

BERKELEY72 KŁAMSTWA NA TEMAT PANA BOGA PISZE! Cz. 1

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Pan Jezus stanął w obronie Boga Ojca!

 

Wyżej wymieniony nasz internetowy Kolega B72 wysupłał z zanadrza swojego serca tymczasem dwa artykuły. Nadał im ów On, wspólne tytuły: "Wojna bogów"!

 

Żeby Czytelnika nie nużyć zbyt długim wstępem powiem tylko, że jeżeli ktokolwiek bierze się za temat tak szeroki to powinien chociaż odnieść się obiektywnie do cytatów w Księgach zawartych! Innymi słowy: Taki człowiek nie powinien kłamać!

 

ednak celem Kolegi B72 nie jest wcale dążenie do prawdy lecz sponiewieranie fałszywymi wnioskami Osoby Boga Ojca oraz Jego Syna, Pana Jezusa!

 

Do pewnej myśli z Jego pierwszego wpisu odniosłem się pod adresem:

 

http://zakop999pl.neon24.pl/post/147938,wojna-bogow-eros-kontra-jahwe-prolog

 

Tam, Autor tego wątpliwego eseju pisze, że Pan Jezus, nazwał Boga Ojca izraelitów szatanem! 

 

Twój błąd mesje Berkeley72 polega na tym, że piszesz swoje słowa lub przytaczasz słowa innych ludzi, których to słów...  nie sprawdziłeś!

 Otóż Pan Jezus wcale nie nazwał Boga Ojca izraelitów szatanem!  Twoje falszerstwo polega na braku chęci do wyciągania uczciwych wniosków! Zatem przytaczam dość szeroki fragment do którego się odniosłeś:

 

"(34) Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu(35) A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. (36) Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. (37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki

 

(38) Głoszę to, co widziałem u mego Ojca,  wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. (39) W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus:  Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. (40) Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. (41) Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu,  jednego mamy Ojca - Boga

 

(42) Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie,  lecz On Mnie posłał(43)Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej?  Bo nie możecie słuchać mojej nauki

 

 (44) Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.  Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie".

 

Ewangelia według Jana 8/38-45

 

https://www.biblia.info.pl/biblia.html    Biblia Tysiąclecia

 

 

powyżej rozmowy Pana Jezusa z izraelitami wynika jasno, że Syn Boży zwrócił im uwagę na to, iż nie rozumieją Jego Mowy dotyczącej Jego przyjścia. I choć izraelici pochodzili z rodu Abrahama, to nie spełniali uczynków takich jakich spełniał Abraham. Owi izraelici wyuczeni na przepisach Zakonu uważali, że ich Bogiem Jest Ten, Który stworzył Niebo i Ziemię. Uważali, że to jest ich Bóg zamieszkujący Niebiosa!

 

Pan Jezus stanął w obronie Boga Ojca  wyjaśniając im dobitnie, że ten człowiek, lub Ci ludzie, którzy mienią się dziećmi Pana Boga a nie wypełniają Jego Nauki mogą być nazwani tylko dziećmi diabła!

 

I owszem, ten kto łamie Boże Prawidła i wykazuje brak szacunku do Boga Ojca oraz Jego Syna, bez dwóch zdań jest dzieckiem ojca, którego zwą diabłem!


 KOMENTARZE

 • @57KerenOr
  JAK ŁATWO MOŻNA WYKRZYWIAĆ PROSTE DROGI PAŃSKIE!

  Napisałeś:

  //Jednak celem Kolegi B72 nie jest wcale dążenie do prawdy lecz sponiewieranie fałszywymi wnioskami Osoby Boga Ojca oraz Jego Syna, Pana Jezusa!

  Do pewnej myśli z Jego pierwszego wpisu odniosłem się pod adresem:

  //zakop999pl.neon24.pl/post/147938,wojna-bogow-eros-kontra-jahwe-prolog //

  Tam, Autor tego wątpliwego eseju pisze, że Pan Jezus, nazwał Boga Ojca izraelitów szatanem!//

  .....................................................................

  Kerenie , oboje wiemy że zło nie śpi, ten człowiek pokazał jak w łatwy sposób obracając słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa, można chytrze WYPACZYĆ, Naukę Pana Jezusa.

  Przecież ta rozmowa tyczy się ludzi , tyczy się Izraelitów, którzy WYPACZALI Zakon Mojżeszowy, skoro więc WYPACZALI, to nie można im przypisać że byli wierzącymi ludźmi, skoro więc nie byli wierzącymi to Zbawiciel wyraźnie im Powiedział , że ojcem ich jest szatan!

  To jest bardzo proste do zrozumienia i bardzo proste do wykrzywienia jeśli ktoś nie zna Nauki Pana Jezusa, ten człowiek chytrze to wykrzywił i przypisał Panu Jezusowi , kłamstwo!

  A teraz coś z życia , oczywiście Biblijnego, Pismo mówi: ''kto mnie zna a przykazań moich nie przestrzega, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma''.

  Ilu dzisiaj jest takich ludzi, którzy mówią że są wierzący!? Miliardy, jeśli jednak nie wykonują Woli Pana Jezusa, ich ojcem jest szatan!

  Skoro więc kościół katolicki i inne wyznania wyrzuciły II przykazanie, tak, wyrzuciły z nauczania, to kogo za ojca mają ci ludzie, którzy oddają hołd niemym bałwanom, oczywiście, ich ojcem jest , szatan!

  Ten człowiek napisał kompletną bzdurę ale w dzisiejszym świecie łatwiej do ucha wchodzi kłamstwo, niż prawda i zapewne wielu w to uwierzy!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  A TA SKAŁA TO BYŁ CHRYSTUS!

  Swój komentarz zaopatrzyłeś tytułem: "JAK ŁATWO MOŻNA WYKRZYWIAĆ PROSTE DROGI PAŃSKIE!".

  No cóż, tutaj mamy do czynienia z niczym nie uzasadnioną nienawiścią. Z artykułów B72 wynika, że nie chodzi o to by cokolwiek zrozumieć. Nie chodzi o to by się trochę zastanowić!

  Ważne by oskarżać i wymyślać sytuacje których nigdy nie było! Ważne by poniżyć Boga Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa tym bardziej, że Tym Bogiem, Który prowadził lud izraelski przez pustynię był Pan Jezus a nie Bóg Ojciec. A mówiąc jeszcze dokładniej zrobił to Boży Anioł na Polecenie Pana Jezusa Chrystusa!

  Cytat:

  "(1) Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, (2) i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; (3) wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy (4) i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - TO BYŁ CHRYSTUS".

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 10/1-4

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html

  Zwróćmy uwagę na słowa:

  http://m.neon24.pl/81b8ce851ad2d0c30bb2685723a709d8,13,0.png "Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, A TA SKAŁA - TO BYŁ CHRYSTUS".

  My to wiemy a oni... błądzą!

  Cześć!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • SZCZĘŚLIWY MĄŻ , KTÓRY NIE IDZIE ZA RADĄ BEZBOŻNYCH / PSALM 1 , 1 - 6 /
  Nie ma innej Ewangelii , jest tylko Ewangelia Pana Jezusa / Chrystusowa /

  Chociaż innej nie ma ; są tylko pewni ludzie , którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową . Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej , którą myśmy wam zwiastowali , niech będzie przeklęty ! Jak powiedzieliśmy przedtem , tak i teraz znów mówię ; Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej , którą przyjęliście , niech będzie przeklęty ! / List Pawła do Galacjan 1, 7-9 /

  Baczcie , aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem , opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata , a nie na Chrystusie / List Pawła do Kolosan 2, 8 /

  Niektórzy tutaj piszący , tak jak Berkeley72 nie rozumieją i na dodatek przekręcają Naukę Bożą , wprowadzając innych ludzi w błąd .

  Poznanie i zrozumienie Nauki Bożej daje tylko Pan Jezus , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , który ukrył w Synu swoim , wszystkie skarby mądrości i poznania .

  Dla czystych wszystko jest czyste , a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste , ale pokalane są zarówno ich umysł , jak ich sumienie / List Pawła do Tytusa 1,15 /

  Albowiem przyjdzie czas , że zdrowej nauki nie ścierpią , ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli , żądni tego , co ucho łechce . I odwrócą ucho od prawdy , a zwrócą się ku baśnią / II List Pawła do Tymoteusza 4 ,3-4 /

  A Duch wyraźnie mówi , że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich / I List Pawła do Tymoteusza 4,1 /

  A jeśli ktoś z ludzi nie wie , lub nie rozumie , co jest napisane w Piśmie Świętym , lub co Pan Bóg maił na myśli mówiąc do ludzi w Listach czy w Ewangelii , to taki człowiek niech się zwróci o pomoc do Zbawiciela , Pana i Boga , Jezusa Chrystusa , Ojcowskiego Syna .

  To Pan Jezus jest ; DROGĄ , PRAWDĄ I ŻYCIEM WIECZNYM ! I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA !
 • @jassy27
  BARDZO DOBRA RADA!

  Zacząłeś cytatem z Psalmu Pierwszego... I owszem bardzo szczęśliwym jest człowiek, który nie słucha przeciwników Pana Jezusa i Boga Ojca! Zawsze podobał mi się ten fragment. Powracam do niego często...

  Napisałeś jeszcze:

  "Poznanie i zrozumienie Nauki Bożej daje tylko Pan Jezus, bo tak zadecydował Bóg Ojciec, który ukrył w Synu swoim wszystkie skarby mądrości i poznania". 

  To ważne: Skarby mądrości i wiedzy Bóg Ojciec ukrył w Synu... Dlatego to Pan Jezus Powiedział, że bez Niego nic uczynić nie możemy!
  Dlatego Pan Jezus nazwał się Dobrym Pasterzem. Dlatego Syn Boga Ojca jest Chlebem Żywym. Dlatego Pan Jezus jest Pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem a ludźmi! Dlatego od Boga Ojca Syn Boży otrzymał WSZYSTKO!

  Jeszcze Twoje słowa:

  "A jeśli ktoś z ludzi nie wie, lub nie rozumie co jest napisane w Piśmie Świętym, lub co Pan Bóg miał na myśli mówiąc do ludzi w Listach czy w Ewangelii, to taki człowiek niech się zwróci o pomoc do Zbawiciela, Pana i Boga Jezusa Chrystusa, Ojcowskiego Syna" .

  Tak Jassy, to bardzo dobra rada!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY