Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PAN JEZUS BÓG I ZBAWICIEL! CECHY CHARAKTERU MISTRZA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Główny Bohater Nowego Przymierza, tolerancyjnym na zło nigdy nie był. Zawsze stawał w obronie tzw. "dobra", wywyższając przy tym Swego Ojca, o Którym często wspominał.

 

Główny Bohater Nowego Przymierza, tolerancyjnym na zło nigdy nie był. Zawsze stawał w obronie tzw. "dobra", wywyższając przy tym Swego Ojca, o Którym często wspominał.


Nieudolna próba przedstawienia Postaci językiem szkolnym…


  Pan Jezus Chrystus, Którego znam z Kart Ewangelii to Postać Której Charakter jest ze wszech stron stabilny.
Owej tak zwanej zmienności charakteru, którą przypisujemy synom i córkom ludzkim w Nim nie dostrzegam nawet w najmniejszym stopniu.

Postać Zbawiciela  na Którą patrzą bohaterowie Nowego Przymierzaemanuje spokojem i rozwagą.Niemniej jednak gdybym szukał w Niej wszechogarniającej tolerancji, to moje na ten temat poszukiwania zakończyłyby się fiaskiem.
Piszę to ze spokojem ale zarazem z pewnością:  
Główny Bohater Nowego Przymierzatolerancyjnym na zło nigdy nie był. Zawsze stawał w obronie tzw. "dobra", wywyższając przy tym Swego Ojca o Którym często wspominał.

e Swymi, rzekłbym, Doskonałymi Cechami siał zamęt w sercach ludzkich. Sprawiał, że ułomni nabierali siły i wiary w sens swojej egzystencji. Zawsze stawał w obronie słabszych choć i nawet maluczkim nie żałował nagany. Potrafił rozmawiać z każdym człowiekiem, bogatym, biednym, starym i młodym. Z wielką rozwagądobierał słowa, raz to delikatne i subtelne a innym razem ostre i stanowcze.

W opisie zaprezentowanym przeze mnie, na pozór brakuje pewnej cechy, którą możni tego świata przypisują cezarom. 
Mam tutaj na myśli, "cechę przywódcy".

ednak dla wnikliwych obserwatorów opis ten jest niezbitym dowodem na to, że nie mając armii widzialnej dla oka, Bohater, Którego cechy wystukuję przyciskami klawiatury,
niewątpliwie  cechę Wielkiego Przywódcy posiadał. I z JegoSłowem liczyli się ówcześni.

Jak wspomniałem wyżej, Pan Jezus zawsze stawał w obronie tzw. "dobra", w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu.
Wolę, Myśli i Uczynki podporządkował Osobie, Którą nazywał Swoim Ojcema jak wynika z opisów dokładniejszych, Swoim Tatą.

Mówił o miłości do Pana Boga i bliźniego. Nauka którą zaszczepił w sercach i umysłach, najpierw Apostołów a później i innych ludzi, lotem błyskawicy obiegała małe chatki a także i pałace. Dla jednych był wichrzycielem i buntownikiem, dla innych  Bogiem  nawet i Posłańcem Bożym.

Potrafił "unieść w powadze Swe Ręce" i ostrym spojrzeniem usadzić na miejscu faryzeuszy. Jednak również wiedział kiedy umknąć przed pospólstwem, które zepchnąć Go chciało w przepaść.
Nie bronił się gdy oszczercy Go aresztowali a nawet Swoim uczniom zabronił dobywać miecza.


 
         o końca życia, był wierny Swoim poglądom. Jego bliscy z płaczem spoglądali na Niego gdy konał na krzyżu.
I pomyśleć, że jeszcze tam, w wielkim bólu głosił Swoje posłannictwo!
"
Będziesz ze Mną w Raju", te słowa usłyszał złodziej, a może i morderca?

"
Będziesz ze Mną w Raju"!

Jaki człowiek umierający i pozbawiony Królestwa, dałby tak wielką nadzieję drugiemu człowiekowi, który zaraz ma stracić życie?

Naoczni świadkowie, którzy wytrwali przy Jego boku, zaświadczyli, że Zmartwychwstał, że widział się z nimi i pocieszał ich.

 


 
Napisałem, że Jego Nauka lotem błyskawicy docierała do chat bogaczy i biedaków.
Wychodzili pasterze na pastwiska ze swoimi trzodami i z wielką tęsknotą w głosie opowiadali o Panu Bogu, Który kiedyś przyjdzie.


Pewnego dnia  
Promień Światła wtargnął i do mojej "haciendy"...
Ale o sobie i swoich przeżyciach nie mam zamiaru pisać w tym artykule. 

Powyższe słowa określają w bardzo minimalnym stopniu i jakże nieudolnie, obraz Postaci, którą ludzie wierzący nazywają swoim  Bogiem, Opiekunem, Zbawicielem i... TatąPowyższe słowa są tylko cieniem opisu Postaci, Która zasługuje na bardziej elokwentne pióro niż moje.


 

KOMENTARZE

 • @DO WSZYSTKICH
  ABBA- TATUŚ!

  Hebrajski wyraz "aba" (abba), oznacza ni mniej nic więcej tylko "tatusia" i z zespołem szwedzkim "Abba" ów wyraz nie ma nic wspólnego.

  http://www.iwrit.pl/mobile.php?ww=1&slowo=abba אבא

  http://www.iwrit.pl/mobile.php?ww=1&slowo=aba


  http://m.neon24.pl/8cc6bf71a4bd7fe87532e83e671b3f3f,13,0.jpg


  Lub lepiej: Abba -"Ojczulek"!

  https://www.google.com/search?q=ojczulek+po+hebrajsku&oq=ojczulek+po+hebrajsku&aqs=chrome..69i57.5456j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 אבא


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  BRAWO JA!

  Widzę, że aż roi się tutaj od wpisów ludzi, którzy Szanują Boga Syna i mają na Jego temat parę słów do napisania!

  Brawo Wy!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  PAN BÓG W CIELE LUDZKIM PRZYSZEDŁ NA ZIEMIĘ!

  "(9) gdyż właśnie w nim mieszka Cieleśnie cała PEŁNIA BOSKOŚCI".

  List Ap. Pawła do Kolosan 2:9 Biblia w przekładzie Nowego Świata

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  PAN JEZUS POTĘŻNYM BOGIEM!

  "(6) Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, POTĘŻNY BÓG, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju". 

  Księga Izajasza 9:6, Biblia w przekładzie Nowego Świata

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  PAN JEZUS JEST JEDNORODZONYM BOGIEM!


  "(18) Boga nikt nigdy nie widział, lecz JEDNORODZONY BÓG, który jest na łonie Ojca, objawił go".

  Ewangelia według Jana 1/18

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • WOLĄ BOGA OJCA JEST , ABY LUDY , NARODY I JĘZYKI , OD NAJDAWNIEJSZYCH CZASÓW SŁUŻYŁY BOGU SYNOWI .
  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.


  DLATEGO - WIECZNE JEST PANOWANIE ...... JEZUSA CHRYSTUSA
 • WIECZNE JEST PANOWANIE ...... JEZUSA CHRYSTUSA .
  Proroctwo Daniela mówi , uczy i opisuje ;

  I dano mu władzę i chwałę i królestwo , aby mu służyły wszystkie ludy , narody i języki . Jego władza , władzą wieczną , niezmienną , jego królestwo , niezniszczalne / Księga Daniela 7,14 /
 • PAN JEZUS JEST , NAJDOSKONALSZYM WZOREM WIARY !
  Pan Jezus uczy ;
  Każdego więc , który mnie wyzna przed ludzmi , i ja wyznam przed Ojcem moim , który jest w niebie. Ale tego , kto by się mnie zaparł przed ludzmi , i Ja się zaprę przed Ojcem moim , który jest w niebie / Ew. Mateusza 10,32-33 /

  Misja Pana Jezusa ;
  Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec , i nikt nie zna Ojca , tylko Syn i ten , komu Syn zechce objawić .

  Pójdzcie do mnie wszyscy , którzy jesteście spracowani i obciążeni , a Ja wam dam ukojenie .

  Wezcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie , że jestem cichy i pokornego serca , a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych .

  Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie / Ew. Mateusza 11,27-30 /
 • BÓG OJCIEC , DAŁ NAM LUDZIOM - POTĘŻNEGO BOGA
  Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i
  dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który
  jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie
  Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem
  i życiem wiecznym. / I Jana 5,20
 • PAN MÓJ I BÓG MÓJ .........
  Odpowiedział Tomasz i rzekł Mu ; PAN MÓJ I BÓG MÓJ . Szczęśliwi , którzy nie widzieli , a uwierzyli / Ewangelia św. Jana 20,28-29 /

  Tego miłujcie , chociaż Go nie widzieliście , wierzcie w Niego , choć go teraz nie widzicie , i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną / I List św. Piotra 1, 8 /.
 • @jassy27
  WSZELKIE KOLANO ZGIĄĆ SIĘ POWINNO PRZED SYNEM BOGA OJCA!

  Dzięki za bardzo ważne cytaty. O tak! Władza Syna Boga Ojca jest władzą wieczną i Syn Boga Ojca zawsze panował będzie nad rodzajem ludzkim! Wszystkie narody powinny oddać Mu cześć!

  Cytat:

  "(5) Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, (6) który chociaż BYŁ W POSTACI BOŻEJ, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, (7) lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, (8) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. 

  (9) DLATEGO TEŻ BÓG WIELCE GO WYWYŻSZYŁ i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) ABY NA IMIĘ JEZUSA ZGINAŁO SIĘ WSZELKIE KOLANO NA NIEBIE I NA ZIEMI, I POD ZIEMIĄ (11) I ABY WSZELKI JĘZYK WYZNAWAŁ, ŻE JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM, KU CHWALE BOGA OJCA". 

  List Apostoła Pawła do Filipian 2/5-11

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  *

  Tak, na Imię Pana Jezusa powinno zgiąć się kolano Aniołów, ludzi żyjących oraz tych którzy czekają za zmartwychwstaniem! Taki zadecydował Bóg Ojciec...

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Warto zatem zajrzeć do Pisma Świętego. Nie bójcie się!
  Lecz do SYNA ;

  Tron Twój, o BOŻE , na Wieki Wieków , Berłem Sprawiedliwym Berło królestwa Twego. Umiłowałeś Sprawiedliwość , a Znienawidziłeś Nieprawość ; Dlatego Namaścił Cię , o BOŻE , BÓG Twój Olejkiem Wesela , jak żadnego z towarzyszy Twoich / List do Hebrajczyków 1,8 /.

  Nauka Zbawiciela przechowana jest w sercach tych ludzi, których wywołał z tego świata, by stanowili Jego zgromadzenie

  Keren napiasł ;

  ////WSZELKIE KOLANO ZGIĄĆ SIĘ POWINNO PRZED SYNEM BOGA OJCA!/////

  TAK JEST TO PRAWDĄ I JEST TO PRZEDE WSZYSTKIM , WOLĄ BOGA OJCA I OJCOWSKIM ROZKAZEM ; TEN JEST SYN MÓJ UMIŁOWANY I JEGO SŁUCHAJCIE !!! NIKOGO INNEGO NIE POSŁAŁ DO LUDZI BÓG OJCIEC TYLKO SYNA SWEGO !!!
 • @jassy27 Keren
  ONI WIEDZIELI KOMU MAJĄ ODDAĆ POKŁON!

  Ponad dwa tysiące lat temu nieznani mężowie a nam znani jako Mędrcy Ze Wschodu Słońca, kierowani Mocą Ducha, wyruszają z dalekich krain by oddać pokłon Nowo Narodzonemu.

  Nie bacząc na zagrożenia jakie na nich mogły czyhać , czują że to co robią to coś wielkiego, to coś wspaniałego. Po wielu trudach, docierają i oddają MU POKŁON.

  Nie wiem jak długo szli, nie wiem skąd byli, ale wiem na pewno, że podróżowanie po pustynnych obszarach i rozpadlinach ziemi nie było i nie jest łatwe, ale kiedy o tym myślę, nachodzą mnie takie myśli , jakbym również ale już w dzisiejszych czasach, wędrował po pustyni, gdzie nikt nie słucha, zaglądał w rozpadliny gdzie nikogo nie ma ale tak jak oni, ja dzisiaj oddaje pokłon Temu, Któremu on się należy.

  Czyż życie człowieka Chrystusowego , to nie jedna wielka wędrówka , gdzie moim sprzymierzeńcem jest piach i pustka, a mimo to Pan Jezus w wielkiej Swej Dobroci Potrafi zachować dla siebie tych, KTÓRZY ODDAJĄ MU POKŁON!

  Tamtejsi Mędrcy wiedzieli komu oddać pokłon, czy naprawdę dzisiaj po tylu latach, tak trudno znaleźć jest MĘDRCA który to rozumie!?

  ONI WIEDZIELI KOMU MAJĄ ODDAĆ POKŁON, JA RÓWNIEŻ WIEM!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • Komentarz
  Keren, co tu komentować. Wszystko co napisałeś jest prawdą. Takiej postaci nie było wcześniej, nie ma i nie będzie. Dla mnie najbardziej docierają te sceny z Jego życia, gdzie wstawiał się za tymi maluczkimi na tym świecie. Nie stoi Pan wyżej jego sługi. To coś niesamowitego, że jako jedyny wstawił się za tymi słabszymi. Niesamowita postać. No ale to jest Bóg.
 • @63wojciech 20:24:21
  Niesamowita miłośc do ludzi. Przecież rodząc się on doskonale wiedział, że czekają go straszne męki. To, że musiał stąpać po kamiennych, paskudnych drogach to pikuś. On dobrze wiedział, że czekają go straszne męki, później śmierć na krzyżu. To niesamowite, że wiedząc co go czeka, jednak przyszedł na ten świat żeby zgładzić nasze grzechy.
 • @63wojciech 20:32:32
  Kiedyś wszedłem na TV Trwam. Tam pozdrawia prezenterka niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To już wystarczy, żeby przełączyć na inny kanał. W jednym rzędzzie jest pozdrowienie do Boga i do zmarłej dawno temu kobiety. Postawiony jest tu zna równości. To typowy katolicki przekręt zrównujący człowieka z Bogiem. A już powiedzenie zawsze dziewica to już przekręt niesamowity.
 • @63wojciech
  DLATEGO MNÓSTWO LUDZI..

  Nie rozumie, co Wniósł, co Przyniósł, co Dał i wiele wiele innych POTĘŻNYCH DARÓW , OFIAROWAŁ ŚWIATU, BÓG , JEZUS CHRYSTUS!

  Praktycznie Wstawił się i Dał szansę rodzajowi ludzkiemu, by ten CHWALĄC GO, miał możliwość kiedyś, ZASIADANIA Z NIM PRZY JEDNYM STOLE.

  Dlatego, OFIARA I KREW ZBAWICIELA JAKĄ ODDAŁ ZA NAS NA KRZYŻU, JEST JEDYNĄ OFIARĄ OD POCZĄTKU ŚWIATA, AŻ DO KOŃCA!

  Dlatego napisano:

  (9) Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

  (1 list do Koryntian 2:9, Biblia Warszawska)

  Nikt by się nie spodziewał tego, że Bóg Odda życie za marny pył, jakim jest człowiek!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz @63wojciech
  OFIARA SYNA BOŻEGO KU MIŁEJ WONNOŚCI DLA BOGA OJCA!

  Oraz:

  JAK TO DOBRZE, ŻE MAGOWIE NIE BYLI WYSŁANNIKAMI SZATANA!

  Jak zwykle Grzegorzu dobrze, że przypomniałeś o Mędrcach! Przecież to oni byli jednymi z pierwszych, którzy oddali pokłon Synowi Boga Ojca i w dodatku ofiarowali Mu swoje dary!

  Oczywiście nie podoba się to Świadkom... chodzącym od domu do domu z fałszywą nauką na ustach, ponieważ według nich Mędrcy a dokładniej Magowie wysłani byli przez... szatana!

  Na temat Mędrców pisze Ewangelista Mateusz w rozdziale 2!

  Hmmm... Wyobraźcie więc sobie, że Bóg Ojciec dopuszcza wysłanników szatana przychodzących z fałszywym pokłonem do Małego Pana Jezusa... Gdy Syn Boży Był Dorosłym Człowiekiem i szatan Go kusił to owszem ale nie po to Józef i Maria z Małym Panem Jezusem uciekali przed Herodem do Egiptu i przed jego szatańskim prześladowaniem by jednak nabrać się na fałszywy pokłon Magów!

  Wyobraźcie sobie to, że ani Józef ani Maria nie zorientowali się, że oto przez Oblicze Pana Jezusa zawitali ludzie, którzy mieli fałszywe zamierzenia...

  To przecież herezja jest i kropka!

  No i na koniec: Ewangelista Mateusz pisze o tym, że Magowie przybyli ze Wschodu!
  Ewangelista Mateusz pisze o tym, że Magowie przynieśli trzy dary Synowi Bożemu!
  Ewangelista wymienia jakie to były dary!
  Ewangelista Mateusz pisze o tym, że Magowie zostali ostrzeżeni przez Pana Boga i wrócili inną drogą do swojej krainy!

  Ale Ewangelista Mateusz zapomina napisać o tym, że Magowie byli wysłannikami szatana!

  No cóż... Świadkowie.... w każdym człowieku oddającym pokłon Synowi Boga Ojca widzą demona!

  http://m.neon24.pl/8cc6bf71a4bd7fe87532e83e671b3f3f,13,0.jpg

  ***

  Wojciechu, napisałeś o Panu Jezusie:

  „Niesamowita miłość do ludzi. Przecież rodząc się on doskonale wiedział, że czekają go straszne męki”.

  O tak! Syn Boga Ojca postanowił Ofiarować Samego Siebie ku miłej wonności dla Boga Ojca! Tylko taka Ofiara Przebłagalna mogła zostać przyjęta.
  Tylko taka Ofiara była OSTATECZNA! Tylko Taka Ofiara mogła zmazać nasze grzechy.

  Cytat:

  „(13) Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, (14) to o ile BARDZIEJ KREW CHRYSTUSA, który przez Ducha wiecznego ZŁOŻYŁ BOGU SAMEGO SIEBIE JAKO NIESKALANĄ OFIARĘ, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu”. 

  List do Hebrajczyków 9/13, 14

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY