Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

BĄDŹMY POSŁUSZNI OJCOWSKIEJ WOLI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tylko i wyłącznie z Ojcowskiej Woli człowiek podlega pod Pana Jezusa.

 

Do artykułu znalezionego pod adresem:

 

http://krzysztofjaw.neon24.pl/post/148553,triduum-paschalne-dni-wyciszenia-smutku-i-radosci#comment_1543503

 

Cytat z artykułu:

"Niech Droga jaką wyznaczył nam Jezus Chrystus będzie naszą drogą wiary w zwycięstwo właśnie dobra, prawdy i piękna"


No cóż, to jest bardzo dobre a przede wszystkim mądre zdanie.
Ta Droga jaką wskazał człowiekowi Syn Boga Ojca powinna być naszym wyznacznikiem w życiu codziennym.


 


 Pan Jezus powiedział:


 "(28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".


Ewangelia według Mateusza 11/28


Pan Jezus Chrystus nawołuje, by ludy, narody i języki przyszły do Niego, ponieważ On tylko z Woli Boga Ojca może dać człowiekowi duchowy pokój!

  Bóg Ojciec tylko Swojego Syna nam dał...

 

Zbawiciel nauczał:


"(16Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".  


Ewangelia według Jana 3/16


No cóż, tylko i wyłącznie z Ojcowskiej Woli człowiek podlega pod Pana Jezusa. Tylko do Pana Jezusa powinniśmy "przyjść wszyscy".  Czy Bóg Ojciec lub Bóg Syn rozkazali człowiekowi pójdź do innych pośredników?
Otóż nie!  Bóg Ojciec tylko i wyłącznie wyznaczył Swojego Syna! 


ednak ludzie, niezgodnie z wyznaczoną przez Boga Ojca Drogą ustanowili własnych pośredników! A to  Marię, która była wspaniałą przecież kobietą, a to papieża Jana Pawła II, który również namawiał ludzkość by niezgodnie z Nauką Boga Ojca modliła się do Marii...


W Artykule Autor zaznaczył:


"Niech Droga jaką wyznaczył nam Jezus Chrystus będzie naszą drogą wiary...".


Póki człowiek nie odrzuci modlitw do innych "pośredników" (przykładowo do Marii), póty jego droga nie będzie nigdy drogą wiary i prawdy...KOMENTARZE

 • @ALL
  BÓG OJCIEC ODDAŁ WSZYSTKO W RĘCE SWOJEGO SYNA!

  "(35) Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. (36) Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży".

  Ewangelia według Jana 3/35, 36

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  CZŁOWIEK OTRZYMUJE WODĘ ŻYWOTA OD SYNA BOGA OJCA!

  "(14) Kto zaś będzie pił wodę, którą JA MU DAM, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą JA MU DAM, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu".

  Ewangelia według Jana 4/14

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz
  CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM JEST BARDZO WAŻNE ORACZ!

  Napisałeś:

  "Dlatego Keren or Grzegorz, 57 or 60 pouczał mnie, bym się nie słuchał Chrystusa (na chwałę Chrystusa) i nie odmawiał ,,Ojcze nasz.." jak przykazał".

  To kłamstwo i ze względu na owe kłamstwo wylatuje Twój komentarz.
  Nigdy nie pisałem do Ciebie byś nie odmawiał modlitwy "Ojcze Nasz".

  Jeżeli już kiedykolwiek pisałem o Modlitwie Pańskiej w tym kontekście, to tylko wtedy gdy stwierdziłem, że nawet modlitwy Ojcze Nasz nie powinien odmawiać człowiek wierzący razem z bałwochwalcami.

  Zresztą namawiam wszystkich by słuchali Syna Bożego... Bez dwóch zdań namawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  KTO NIE ODDAJE CZCI SYNOWI, NIE ODDAJE CZCI OJCU!

  "(21) Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. (22) Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz CAŁY SĄD PRZEKAZAŁ SYNOWI, (23) aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał".

  Ewangelia według Jana 5/21-23

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: "NIE CHCECIE PRZYJŚĆ DO MNIE, ABY MIEĆ ŻYCIE". 

  "(36) Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. (37) Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; (38) nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał.

  (39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. (40) A przecież NIE CHCECIE PRZYJŚĆ DO MNIE, aby mieć życie". 

  Ewangelia według Jana 5/36-40

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  SYN BOGA OJCA JEST CHLEBEM ŻYCIA!

  "(35) Odpowiedział im Jezus: JAM JEST CHLEB ŻYCIA. Kto DO MNIE przychodzi, nie będzie łaknął; a kto WE MNIE wierzy, nigdy pragnąć nie będzie".

  Ewangelia według Jana 6/35

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  WOLA BOGA OJCA...

  http://m.neon24.pl/0c71f17f9d7c785cc800455fb5f5682a,13,0.png

  PAN JEZUS WSKRZESI LUDZI WIERZĄCYCH W DNIU OSTATECZNYM!

  "(37) Wszystko, co Mi daje Ojciec, DO MNIE PRZYJDZIE, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, (38) ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. 

  (39) JEST WOLĄ TEGO, KTÓRY MIĘ POSŁAŁ, abym ze wszystkiego, CO MI DAŁ, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. (40) TO BOWIEM JEST WOLĄ OJCA MEGO, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A JA GO WSKRZESZĘ W DNIU OSTATECZNYM".

  Ewangelia według Jana 6/37-40

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: "KTO MNIE SPOŻYWA, BĘDZIE ŻYŁ PRZEZE MNIE"!

  "(53) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. (54) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a JA GO WSKRZESZĘ W DNIU OSTATECZNYM. (55) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

  (56) KTO SPOŻYWA MOJE CIAŁO I KREW MOJĄ PIJE, TRWA WE MNIE, A JA W NIM. (57) Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, BĘDZIE ŻYŁ PRZEZE MNIE".

  Ewangelia według Jana 6/53-57

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Po co macie ustami, jak mantrę, powtarzać te same frazesy,,Panie, Panie.."?
  (tekst został pozbawiony poddanemu w wątpliwość zarzutowi i jest od niego wolny)

  Po co macie ustami jak mantrę powtarzać te same frazesy ,,Panie, Panie..", skoro wolicie iść za Pawłem (ludźmi), Keren or Grzegorz, 57 or 60?

  Idąc za Chrystusem, trzeba wychodzić z grzechu, nawet czasem coś sobie odejmując, gdy tymczasem Paweł pokazał drogę szeroką i prostą i bramę szeroką na której nawet stopy się nie urazi?

  Mt 18,8 Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny3. 9 I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła4 ognistego.

  Tymczasem droga szeroka, pozwala każdemu dojść do celu (bramy szerokiej) bez większych zmartwień z powodu grzechu:

  List (Pawła) do Rzymian 7,14 Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. 15 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię. 16 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. 17 A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech.
  18 Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. 19 Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. 20 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. 21 A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. 22 Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. 23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. 24 Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!3 25 Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś - prawu grzechu.


  3:7Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?


  No i widać, że za życia można ogłosić np że jest się zbawionym, bo jest się uczniem Chrystusa, dlatego na chwałę Chrystusa się kłamie.
  Są ludzie, którzy CHCĄ SŁUCHAĆ KŁAMSTWA, bo Prawda przypomina im o Sądzie Ostatecznym. A ilu jest takich, którzy ogłosili się zbawionymi??
  Wielu!

  https://fakty.interia.pl/swiat/news-wielu-chrzescijan-nie-wierzy-w-boga-sondaz,nId,2948106

  Do jakich ludzi należą czytający to? Do jakich chcieli by należeć?

  Z grzechem łatwiej się walczy z pomocą Boga, bo on wskazuje co jest grzechem i potrafi wskazać NA BIEŻĄCO.
  Dla Pawła Prawo to ,,przekleństwo", no bo Prawo go popychało do grzechu, z czego był łaskaw zdać relacje.

  Mnie też nie powinniście wierzyć, jedynie Bogu i Chrystusowi, który został ZESŁANY by być Nauczycielem.
  A tak on nauczał w kwestii grzechu:

  5 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować2. A Ty co mówisz?» 6 Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć3. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». 8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» 11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».

  No więc jak można kłamać (i grzeszyć) na chwałę Boga?
  Przecież kłamstwo to fałszywe świadectwo, zabronione przez Prawo!

  Keren or Grzegorz, 57 or 60?

  12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata4. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». 13 Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». 14 W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. 15 Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. 16 A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. 17 Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe5. 18 Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał». 19 Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego».


  (wycięty fragment, zawierał zarzut kierowany do 57 or 60 Keren or Grzegorz - wskazany jako powód usunięcia wpisu)
 • KAŻDY , KTO W NIEGO WIERZY , NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY / List Pawła do Rzymian 10,11 /
  JEŚLI WIĘC SYN WAS WYSWOBODZI PRAWDZIWIE WOLNYMI BĘDZIECIE . Ew. Jana 8,36 .

  I POZNACIE PRAWDĘ , A PRAWDA WAS WYSWOBODZI . Ew. Jana 8,32

  I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA ; Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem , danego ludziom , przez które moglibyśmy być ZBAWIENI . Dzieje Apostolskie 4,12 .

  O NIM TO ŚWIADCZĄ WSZYSCY PROROCY , IŻ KAŻDY , KTO W NIEGO WIERZY , DOSTĄPI ODPUSZCZENIA GRZECHÓW PRZEZ IMIĘ JEGO . Dzieje Apostolskie 10,43 .

  ALBOWIEM Z NIEGO I PRZEZ NIEGO I KU NIEMU JEST WSZYSTKO ; JEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI . AMEN . List Pawła do Rzymian 11,36 .
 • W Ewangelii Pana Jezusa przeczytałem ;
  Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec , i nikt nie zna Ojca , tylko Syn i ten , komu Syn zechce objawić . PÓJDZCIE DO MNIE WSZYSCY , KTÓRZY JESTEŚCIE SPRACOWANI I OBCIĄŻENI , A JA WAM DAM UKOJENIE . Weżcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie , że jestem cichy i pokornego serca , a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych . Albowiem Jarzmo moje jest miłe , a brzemię moje lekkie . Ew. Mateusza 11,27-30
 • @Oracz
  ZAKON W MOIM CIELE JEST WROGIEM PRAWA BOŻEGO!

  Czyli:

  DLACZEGO NIEKTÓRZY NIE ROZUMIEJĄ APOSTOŁA PAWŁA!

  http://m.neon24.pl/70f79f7e9479ada2fb850e5dca701820,13,0.jpg

  W życiu codziennym rządzą moim postępowaniem dwa prawa. Pierwszym Prawem jest Prawo Boże zapisane w moim sercu. I tym Prawem Pana Jezusa Chrystusa chciałbym się kierować zawsze. Zawsze w sposób doskonały chciałbym wykonywać Polecenia Syna Boga Ojca i nigdy nie chciałbym popełnić żadnego wystąpienia przeciwko Panu Bogu i bliźniemu!

  Jednak, (jaki marny ze mnie człowiek), w moich trzewiach wypisany jest jeszcze inny zakon który nie ma kompletnie nic wspólnego z Zakonem Bożym. W moim ciele mieszka jeszcze moja grzeszna natura, która dusi mnie i tłamsi każdego dnia. Ta moja natura której nie chcę podpowiada mi niedobre rzeczy. W moim umyśle toczy się walka dobra ze złem.

  Nie chcę myśleć o czymś złym ale szatański podszept wtłacza mi w rozum głupoty. Ten zakon, (to ziemskie przyzwyczajenie którego nie chcę), dobija mnie i niszczy. I gdybym rzekł, że w moim ciele mieszka dobro to bym skłamał. I gdybym rzekł, że panuję nad swoim ciałem to bym zgrzeszył. Nie jestem na tyle silny i nieraz wykonuję to, czego nie chcę. Nie chcę tego czynić, walczę z tym ale często przegrywam i "gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło".

  Całe jednak szczęście, ze Syn Boga Ojca chroni mnie każdego dnia i posiadam dzięki Jego Łasce inny Zakon w swoich trzewiach. Zakon, który sprzeciwia się mojemu cielesnemu zakonowi.

  Całe szczęście, że Pan Jezus mi pomaga, ponieważ bez Jego pomocy już dawno bym przegrał i zwyciężyłoby prawo cielesne mojego umysłu!

  Niestety bywa również, że "umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś - prawu grzechu".

  *

  A Ty nigdy nie miałeś złych myśli? Nigdy nie siedziało Ci coś w głowie i nie mogłeś tego z głowy usunąć? To właśnie jest twoje prawo które sprzeciwia się Prawu Bożemu!

  *

  Inny temat: Czyżbyś zarzucał Pawłowi to, iż mówienie o zbawieniu w czasie teraźniejszym (za życia) jest błędem?

  Hmmm... Grecki wyraz "soterios, soterion", we wszystkich przekładach umownie został przetłumaczony na "zbawienie". Jest to bardzo stare przetłumaczenie więc nie było potrzeby go zmieniać. Wynika ono nie tylko z Biblii ale także z życia codziennego i oznacza również "wybawienie", "uratowanie", "ocalenie" lub "wyzwolenie".

  Gdy Krajewski śpiewa "zepsuj lub zbaw mnie", to oznacza ni mniej ni więcej tylko to, że dziewczyna lub miłość do niej może wyprowadzić go na manowce lub go uratować.

  https://www.youtube.com/watch?v=IlNmavwEeXI

  Biblijne pojęcie "zbawienia" – "uratowania" posiada dwa znaczenia:

  PIERWSZE dotyczy przyszłości. Gdy Pan Jezus przyjdzie drugi raz to zbawi (uratuje) ludzi wierzących wszystkich czasów.

  DRUGIE dotyczy naszego codziennego życia. Jesteś już dzisiaj zbawiony (URATOWANY!) jeżeli posiadasz wiarę w Pana Jezusa i popierasz swoją wiarę zgodnymi z Ewangelią uczynkami!

  Pamiętasz zdanie Pana Jezusa "Królestwo Boże jest w was"? Otóż Pan Jezus również jak Paweł użył tego zdania w czasie teraźniejszym, ponieważ ludzie wierzący już są wykupieni z tego świata Drogą Krwią Baranka. Zapłacony został za nas okup w postaci Ciała Syna Boga Ojca. Okup ten przewyższa wszystkie inne okupy i gwarantuje nam zbawienie i uratowanie już teraz... jeśli trwać będziemy w wierze!

  Tak, Apostoł Paweł nie był żadnym heretykiem. Ale żeby zrozumieć Listy uczniów Chrystusowych i Nauki Syna Boga Ojca, potrzebna jest jeszcze pomoc Zbawiciela!

  Ostatni cytat, który zaproponowałeś... Apostoł Paweł w 3 rozdziale Listu do Rzymian mówi:

  "3:7 Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?".

  Czy w powyższym cytacie Apostoł Paweł przyznaje się do życia w kłamstwie?
  Ależ nie. Apostoł Paweł w wersecie 4 tegoż rozdziału przytacza Psalm 116 mówiący o tym, że w porównaniu ze sprawiedliwości Bożą, każdy z nas jest niesprawiedliwy i kłamie!

  Zatem my, słabi ludzie, ludzie z własnymi błędami i upadkami głosimy Prawdę Bożą...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Jan Twardowski
  A CIEBIE WYSŁAŁ NA KSIĘŻYC , TO O ILE MUSIAŁEŚ BYĆ GORSZY OD KERENA CZY MNIE.

  MASAKRA, CO ZA RÓŻNORODNOŚĆ, CO ZA LAICYZM!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Jan Twardowski
  POTRZEBUJESZ LEPSZY TELESKOP!

  Janie Twardowski, napisałeś:

  "Keren, czytając twoje ,,wytyczne", nie dziwię się Putinowi, że wysyła twoich partyjnych kolegów do karnych kolonii".

  No cóż, widzisz chłopie, jesteś kolejnym człowiekiem goszczącym na moim blogu, który nie potrafi napisać paru słów na podstawie Nauki Pana Jezusa i Boga Ojca...

  Zastanawiam się, czy TY oraz niektórzy inni nie macie płacone przez "służby wywiadowcze" za swoje bzdurne insynuacje!

  Usunąłem Twój komentarz ponieważ na moim blogu nie będzie żadnych Waszych katolickich życzeń!

  No i na koniec: Nie interesuje mnie Pan Putin... Od polityki trzymam się z daleka a Świadków... zamykają w Rosji w obozach karnych pomimo, że owi Świadkowie... uczą niezgodnie z Nauką Pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca!

  Jak więc widzisz, Świadkowie... nie są moimi partyjnymi kolegami, no ale widocznie z Księżyca nie za dobrze dostrzegasz szczegóły!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY