Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PAPIEŻE NIE WIERZĄ W TO, ŻE PAN JEZUS TAK CAŁKOWICIE UMARŁ!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie boją się nawet iść z zatarg z samym Bogiem Ojcem!

 

Być może po przeczytaniu powyższego zdania na Twojej twarzy pojawi się grymas współczucia skierowany bądź, co bądź w moim kierunku. Zaczekaj jednak moment.

 

 

 Pan Jezus Chrystus, o Swojej Śmierci i Zmartwychwstaniu, Powiedział:


"31 (…) "Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. 32Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; 33 ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". 34 Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa".
 

Ewangelia według Łukasza 18:31-34

 

auważ, że pomimo iż uczniowie wtedy nie rozumieli Słów Pana, to my, czytając ten fragment możemy dojść do jednego wniosku: Pan Jezus powiedział, że będzie zabity a "trzeciego dnia" Jego Śmierć zostanie przerwana i Zbawiciel powróci do życia.


"Trzy Dni" nie było Boga Syna w sensie istnienia. Otulony snem śmierci, spowity mrokiem ciemności zawierzył Swojemu Ojcu, Swojemu Tacie, że według proroctw a przede wszystkim zgodnie z Ojcowskim Postanowieniem i Miłością zostanie przywrócony do życia.  Zaiste, jak wspomina Paweł Apostoł, Syn Boży jest pierwszym w zmartwychwstaniu.

 

Jednak gdy poszperasz, gdy poszukasz, poczytasz, to znajdziesz orzeczenie nieomylnych panów zza spiżowej bramy którzy nie boją się nawet iść z zatarg z samym Bogiem Ojcem. Oto ci Panowie zarzucili Bożemu Synowi kłamstwo.  Złe, opaczne zrozumienie zapisku Biblijnego sprawiło, że fatalna nauka zagościła w sercach milionów istnień ludzkich.


Lecz najpierw ów fragment z Pierwszego Listu Apostoła Piotra:


"18  Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.19 W nim poszedł ogłosić [zbawienie]nawetduchom zamkniętym w więzieniu,20  niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę(…)". 3:18-20


UWAGA : W Biblii Tysiąclecia, w dopisku do powyższych wersetów widnieje zdanie które obraża Bożą Mądrość.

Cytuję: 

"Zstąpienie Chrystusa Pana do "piekieł", tj. do Otchłani, nastąpiło po Jego śmierci, a  przed zmartwychwstaniem".


Nie wierzysz, to zobacz:


http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1051


  Jeżeli zstąpienie Pana Jezusa do otchłani nastąpiło po Jego śmierci aprzed zmartwychwstaniem  to znaczy, że:


PO PIERWSZE:  Śmierć Pana Jezusa na krzyżu była fikcją,  lub:

PO DRUGIE:  Nieprawdą było przebywanie Pana Jezusa w grobie  jako osoby cały czas nieżywej!


Okazuje się bowiem, że podczas "trzydniowego" przebywania Syna Bożego w grobie Pan Jezus ni stąd ni z owądożywaby udać się na głoszenie Ewangelii "duchom zamkniętym w więzieniu..".


atem nie ma śmierci? "Trzydniowe" przebywanie Pana Jezusa w grobie, to fikcja?  Mylili  się prorocy, mylili się uczniowie Pana, co ja piszę, nauka Kościoła Katolickiego zarzuca kłamstwo samemu Panu Jezusowi i Bogu Ojcu?


Zaraz, zaraz, według papieży, po śmierci ale  przed  zmartwychwstaniem Pan Jezus głosił Ewangelię! Czy to możliwe żeby Syn Boga Ojca nas oszukał. Czy to możliwe, że nie leżał cały ten czas w grobie tylko przed wzbudzeniem przebywał w jakichś zaświatach? Kto tutaj kłamie? Oczywiście, że papieże, księża, katechetki... no bo przecież nie Pan Jezus!


 

Posłuchajcie katolicy, co Mówi Zbawiciel w Ewangelii według Mateusza 12:40:


"40  Albowiem jak Jonasz był  trzy dni i trzy noce  we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie  trzy dni i trzy noce  w łonie ziemi".


ednak uparci, źli, kłamliwi, despotyczni i krnąbrni papieże, księża, katechetki i katecheci sugerują, że nie do końca należy tak rozumieć Słowa Syna Boga Ojca. Otóż według tych, nie boję się tego powiedzieć, upartych, złych, despotycznych i krnąbrnych papieży, księży, katechetek i katechetów,  Pan Jezus  zanim zmartwychwstał głosił jeszcze Ewangelię  duchom zamkniętym w więzieniu".


Słowa Zbawiciela, przeciwko słowom oszustów zza spiżowej bramy! Słowa Syna Boga Ojca przeciwko słowom wysłanników szatana!

 

 

 

Zostawmy na moment tych fałszywych proroków i zastanówmy się nad tym, o czym mówi Apostoł Piotr w pierwszym swoim Liście 3/18-20!


Czytelniku, otwórz szerzej swoje oczy!


Po pierwsze:  Pan Jezus poniósł śmierć na krzyżu, w ciele.

(Apostoł Piotr używa słów: "Zabity wprawdzie na ciele")!

Po drugie:  Prawo Boże Mówi, że z martwych wzbudzeni będą ludzie wierzący u schyłku czasów, w duchu (w ciele Duchowym).

(Apostoł Piotr używa słów: "Powołany do życia Duchem").


  Pan Jezus jest  Pierwszym  w zmartwychwstaniu i sam podlega pod wprowadzone przez siebie prawo zmartwychwstania. Zatem On również wzbudzony został przez Boga Ojca,w duchu, czyli w ciele duchowym i "w NIM", to znaczy  w tymże duchowym ciele  czyli po swoim zmartwychwstaniu, głosił Ewangelię "duchom zamkniętym w więzieniu"....

(Apostoł Piotr używa słów: "Powołany do życia  Duchem.  nim poszedł ogłosić [zbawienie]…").

Czyli zgodnie z Bożym Prawem, głoszenie tejże Ewangelii owym duchom odbywało się między wzbudzeniem z martwych Mojego Pana a odejściem do Nieba, do swojego Ojca, do swojego Taty.

Polecam gorąco w tym momencie pierwszy List Apostoła Pawła do Koryntian rozdział piętnasty.

Apostoł podejmuje w nim temat zmartwychwstania Pana Jezusa jak i przyszłego zmartwychwstania ludzi wierzących.

 

a natomiast na zakończenie zacytuję fragment tegoż 15 rozdziału:


"42  Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne;  43  sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne;  44  zasiewa się ciało zmysłowe- powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie".


"Powstaje ciało duchowe".


Blisko dwa tysiące lat temu Zbawiciel umarł na krzyżu. Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi leżał w grobie otulony "szalem ciemności".  Powołany Słowem Boga Ojca, w DUCHU został przywrócony do życia.


W NIM,czyli w tymże stanie duchowym, po zmartwychwstaniu  głosił Ewangelię "duchom zamkniętym w więzieniu…".


Papieże i biskupi katoliccy sugerują jednak, że Zbawiciel tak całkowicie nie umarł. Dlaczego? To proste: Według tych obiboków i pasibrzuchów "zstąpienie Chrystusa Pana do "piekieł", tj. do Otchłani, nastąpiło po Jego śmierci, a  przed zmartwychwstaniem".


Wow!  Przed zmartwychwstaniem?


Zresztą, czegóż można spodziewać się dobrego po tych, którzy palili na stosach kobiety i mężczyzn. Czegóż można spodziewać się dobrego po tych, którzy unicestwiali ludzkość mieczem i ogniem?KOMENTARZE

 • @ALL
  NO CÓŻ, KATOLICY "JEDNOGWIAZDKOWCY", NIE KOCHACIE SYNA BOŻEGO.

  Poniżacie Boga Ojca. Kompletnie nie znacie Ewangelii, nie znacie Nauki dotyczącej śmierci i zmartwychwstania!

  Zatem cała Wasza nadzieja w... jednej gwiazdce. A gdzie się podziali Wasi nauczyciele? Gdzie się podziali Wasi katecheci i zakonnice? Powiem Wam: Oni również nie znają Ewangelii, tak samo jak Wy!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  KTO MÓWI, ŻE ZNA PANA BOGA A NIE ZACHOWUJE JEGO PRZYKAZAŃ, TEN JEST KŁAMCĄ!

  "1) Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 

  (2) On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. (3) Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. 
  (4) KTO MÓWI: ZNAM GO, A NIE ZACHOWUJE JEGO PRZYKAZAŃ, TEN JEST KŁAMCĄ I NIE MA W NIM PRAWDY". 

  1 List Jana 2/1-4

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  KTO MÓWI, ŻE ZNA PANA BOGA A NIE ZACHOWUJE JEGO PRZYKAZAŃ, TEN JEST KŁAMCĄ!

  Zawsze się nad tym zastanawiałem Keren, bo zachowywać przykazania lub nie zachowywać , to nie to samo co , WYRZUCIĆ, SCHOWAĆ, USUNĄĆ, NIE NAUCZAĆ!

  Można tylko sobie wyobrazić jaką karę poniosą ci, którzy ZATAILI PRZYKAZANIA PRZED ŚWIATEM!

  Cudzołożnica watykańska wraz ze swymi ''dziećmi'' chciałaby pozazdrościć takiej kary jak Ziemi Sodomskiej.

  Nie wyobrażam sobie i nawet nie chcę nad tym myśleć co ich czeka, co czeka tych łgarzy znad Tybru!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @
  SYN BOŻY LEŻAŁ DO ZMARTWYCHWSTANIA W GROBIE I NIKT Z LUDZI TEGO NIE ZMIENI !
  I pomyśleć, że papieże nie wierzą w Śmierć Pana Jezusa Chrystusa.
  Polak katolik, oddał się pod władzę papieży i biskupów, a nie Pana Boga. Polak katolik, jest bałwochwalcą. Przed Zmartwychwstaniem, Pan Jezus leżał w grobie i nikomu się nie ukazywał .

  Pan Jezus umarł i leżał trzy dni w grobie , a trzeciego dnia Bóg Ojciec wzbudził go do życia i to jest cala tajemnica zmartwychwstania Zbawiciela i nic więcej .

  A od nauki papieży czy innych wyznań trzymał bym się jak najdalej ;
  Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. / Ewangelia według Mateusza 7,15 /
 • Ja tak może nie na temat...
  Keren jakoś dziwnie nie pisałeś o świętach wielkanocnych. Ja nie mogę tego jakoś znieśc, jak katolicy chodzą z koszyczkami wypełnionymi potrawami i składają je komu? Chyba nie Jezusowi tylko jakiemuś pogańskiemu bóstwu od urodzajów czy innych rzeczy. Bluźnią przeciw 2 przykazaniu kiedy w piątek klękają, chodzą przed figurką ukrzyżowanego faceta, klękają przed nim, całują go, a ministrant wyciera ślady całusów. Dla katolików to normalka, a dla ludzi rozumiejących Boże prawo jest to bałwochwalstwo, wypięcie się czterema literami na Boże prawo. Składanie czci facetowi na krzyżu to pokłon śmierci, jej gloryfijkacja. Czy Pan Jezus życzyłby sobie, żeby go przedstawiać w takiej sytuacji? Przecież on tę śmierć złamał, zmartwychwstał. Nie tak to powinno być. Katolicyzm to kult szatana i jemu to na rękę. Babcie, które prawie klepią na kolanach różaniec nawet nie zdają sobie sprawy, że z każdym paciorkiem są bliżej szatana niż Boga. To zatrważające, jak katolik potrafi zlekceważyć Jezusa Chrystysa i jeszcze domaga się wskrzeszenia w dniu Sądu Ostatecznego.
 • @63wojciech
  JEŚLI O MNIE CHODZI BYŁOBY TO RACZEJ NIEMOŻLIWE...

  Każdego roku w różnych słowach piszę artykuł na tak zwaną "Wielkanoc"! I nie inaczej było w tym roku.

  http://m.neon24.pl/f7c318571bf6f9ce23882b457d64f300,13,0.jpg

  http://57kerenor.neon24.pl/post/148422,moja-wielkanoc

  Lub:

  Dział Religie, tymczasem środkowa szpalta. Tytuł: "Moja Wielkanoc"!

  Jak więc widzisz, nie pominąłem tak ważnej okazji...

  Pozdro!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 10:05:46
  Jak się ma katolicki lany poniedziałek (totalne pogańskie obyczaje) do męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa. Święconka. Który bałwochwalczy ksiądz jest w stanie przemienić zwykłą wodę w wodę święconą? Aby to zrobić, trzeba mieć w sobie Ducha Świetego, trzeba być natchnionym. Każdy katolik, który idzie z koszykiem pełnym bałwochwalczych potraw, pokropiane są bezwartościową wodą. Katolik nie dałby się nabrać jakby ksiądz kazał mu opić się pół litra zwykłej wody. Wrażenia katolików po świętach, to wypiłem 1.5 l w cztery osoby. Drugi mówi, że 2 l w pięć osób i to wszystko. Nie ma nawet wzmianki o Jezusie Chrystusie.
 • @63wojciech 20:01:13
  To jest tragedia. Załamanie wiary. Nie będziesz czynił żadnych figurek Boga. U kapucynów jest zwyczaj, że byle kto nie może zasiąść w pierwszych ławach. Te są zarezerwowane dla wspólnot takich czy owakich. Na komendę księdza podchodzą po kolei pierwsze ławy, całują, klękają przed figurką i idą wkoło kościoła, następne ławy idą całować figurkę. Całość polega na tym, że nie jest wyłożona taca tylko skrzynia, i każdy nasłuchuje jak spada papierek czy bilon. Ci z pierwszych szeregów nie mogą sobie pozwolić na bilon, bo to słychać. Dopiero ci z ostatnich rzędów mogą sobie pozwolić na bilon, bo już tak nie słychać. To jakaś paranoja, co ksiądz powie, to święte, a co w biblii to nieważne.
 • @ 57KerenOr
  Powiesimy ciebie na krzyżu, połamiemy kości, przebijemy serce włócznią, i zobaczymy czy nie umrzesz. Gotowy?
 • @Zdzich
  OSZUKUJECIE! WYSTĘPUJECIE PRZECIWKO BOŻEMU POSTANOWIENIU!

  Myśl trochę Zdzichu i czytaj ze zrozumieniem. Jeżeli Pan Jezus głosił duchom zamkniętym pomiędzy swoją śmiercią a swoim zmartwychwstaniem tak jak uczy Kościół katolicki to znaczy, że tak nie do końca wierzycie w to, że Pan Jezus (CAŁKOWICIE) umarł zgodnie z zapowiedzią proroków i samego Syna Bożego. Syn Boży przyrównuje Swoje przebywanie w grobie do Jonasza w brzuchu wielkiej ryby.

  Jeżeli zatem na krzyżu Pan Jezus umarł to zgodnie z proroctwami całe Jego Jestestwo do momentu zmartwychwstania przebywać powinno w grobie!

  Wy sobie jednak kpicie z Decyzji Boga Ojca i Boga Syna, ba, oskarżacie Syna Bożego o kłamstwo ponieważ bezpardonowo stwierdzacie, że Bóg mówi nieprawdę. Według Waszej fałszywej nauki, BYŁ TAKI MOMENT pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, że Syn Boży ŻYŁ!

  Gdybyście rzeczywiście wierzyli w śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie to uszanowalibyście Wolę Boga Ojca oraz Boga Syna!

  A zresztą, Apostoł Piotr wyraźnie mówi w swoim Liście, że owe głoszenie Ewangelii duchom zamkniętym w więzieniu nastąpiło PO ZMARTWYCHWSTANIU Pana Jezusa!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Zdzich
  ZGODNIE Z PROROCTWEM PAN JEZUS NIE MIAŁ ŁAMANYCH KOŚCI!

  Myślałem, że to wiesz!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 14:50:05
  Ale o czym tu gadać. Przykazania Boskie są sformułowane tak prosto, że każdy nawet bezmózgowiec je powinien zrozumieć. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, masz się do mnie modlić. Dzisiaj słyszę o zapisach na pielgrzymkę na Jasną Górę. Moje zdziwienie wzbudził fakt, że facet zapisuje się na tę pielgrzymkę, który z Bogiem do tej pory nie miał nic wspólnego. Wręcz przeciwnie, to lewak. Mówię mu o pierwszym przykazaniu. Nie dość w życiu zgrzeszyłęś, jeszcze i ten grzech ci jest potrzebny? No nie da rady, nie przetłumaczysz. Jedzie i na kolanach będzie oddawał bałwochwalczy hołd nieżyjącej kobiecie. To jakiś koszmar. Ludzie jadą setki kilometrów tylko po to, żeby zgrzeszyć, żeby odwrócić się całkowicie od Jezusa Chrystusa. To niepojęte.
 • @63wojciech
  PAN JEZUS – JEDYNY OJCOWSKI POŚREDNIK!

  Witaj!

  Pan Jezus jest Jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem a ludźmi. Człowiek jednak chciałby to zmienić... A może powinienem napisać, że szatan poprzez swoich ludzi chce to zmienić.

  Jednak choć żyjemy w państwie katolickim, to sprawa nie tylko katolików dotyczy. Przecież Świadkowie... chodzący od domu do domu z fałszywą nauką na ustach też nie zostają bez winy. Przecież oni (Świadkowie...), nigdy BEZPOŚREDNIO do Pana Jezusa Chrystusa się nie odezwą. Nigdy BEZPOŚREDNIO nie powiedzą MU, że Go kochają! Dla nich tak w zasadzie Ojcowski Syn jako Pośrednik – NIE ISTNIEJE!

  Zresztą i oni PODOBNIE JAK KATOLICY ... wysyłają co jakiś czas do Nieba ludzi, którzy mają należeć do Rządu Bożego.

  A Adwentyści.. No cóż, może o nich innym razem!

  Zatem Pan Jezus jest Jedyną Drogą do Boga Ojca...

  Cytat:

  " (5) Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ JAK TYLKO PRZEZE MNIE".

  Ewangelia według Jana 14/5, 6

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY