Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

KONSTYTUCJA 3 MAJA - RZĄDY PRAWA CZY INKWIZYCJI!?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gdyby król Stanisław August przeczytał kiedykolwiek Nowy Testament to nie podpisałby herezji!

Przypomnie tematu ze strony:


http://57kerenor.neon24.pl/post/143574,konstytucja-3-maja-rzady-prawa-czy-inkwizycji

 Tak zwana "Konstytucja 3 Maja" to uchwalona właśnie tego dnia i miesiąca 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów!

No i dosyć encyklopedycznego wstępu. O zawiłości ówczesnej polityki Czytelnik może sobie poczytać spokojnie przy kominku!

 

 

a przejdę do kilku zdań tam zawartych by niektórym Czytelnikom przedstawić ciemną stronę tego tak chwalebnego zapisu!

 

Oczywiście ten kto chce może w tym czasie sobie wywieszać flagi przy oknach, balkonach, czy drzwiach. Ja tego robił nie będę, ponieważ uważam, że owa Konstytucja uchwalona ponad 200 lat temu trafia w Godność Boga Ojca oraz Boga Syna!


 

Wiem, że za moment posądzony będę o herezję, czyli służbę Belzebubowi. Nie wzrusza mnie to. Mojego Mistrza i Boga oskarżano bezpodstawnie o mnóstwo niecnych spraw. Siano tu i ówdzie o Nim fałszywe wieści to i na mnie może spaść złość katolików i nie tylko!


Przejdę do wstępu, czyli do preambuły Konstytucji:

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.


PREAMBUŁA


"W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski...".


Ledwo Czytelniku zacząłeś czytać, ledwo Twój rozum zaczął rozpoznawać literki pozostawione "na papierze" a oto Twoim oczom ukazało się kłamstwo. Cóż to jest za określenie: "Bóg w Trójcy Świętej  Jedyny"?


Wiesz może?  Gdyby król Stanisław August przeczytał kiedykolwiek Nowy Testament to być może zauważyłby, iż w Piśmie Świętym tylko Bóg Ojciec oraz Bóg Syn zasługują na miano nazwania Ich Bogami zamieszkującymi Niebo! Żaden inny Bóg równy w Chwale Ojcu i Synowi nie zamieszkuje Sfer Niebiańskich. Żadna dodatkowa boska osoba!


Oto bowiem oczyma wiary możesz zobaczyć, że Apostoł Tomasz, nazywa Zbawiciela Bogiem, (ale ponad wszystko Bóg Ojciec Jest Bogiem), a także zauważysz Pawła, który orzekł, że w Zbawicielu mieszkała cała pełnia Bóstwa cieleśnie! (Lecz przed każdym Bóg Ojciec Jest Bogiem)!


A może... Tak, a może zapragniesz się dowiedzieć, iż już w Starym Przymierzu prorok Izajasz mówi, że będą w przyszłości tacy, którzy Pana Jezusa będą zwać Bogiem Mocnym? (Choć Bóg Ojciec był pierwej...)!


Może zapragniesz, ale czyż najdoskonalszy dowód przeczący nauce o tak zwanej "trójcy" nie wyszedł z Ust Naszego Stwórcy? I owszem!  
No bo któż nam lepiej objawić może ile Osób Boskich Niebo zamieszkuje?


 

A teraz usiądź wygodnie i rozłóż ręce na ołbokach Twojego fotela. Za moment Zbawiciel udowodni Ci, że Nieba nie zamieszkuje żadna boska trójca tylko Bóg Ojciec oraz Bóg Syn. No i... niezliczona ilość Bożych Aniołów! 

Cytat: 


"27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie  w Chwale Ojca  swego  razem z Aniołami  swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania".


Ewangelia według Mateusza 16/27


 

Czy już wiesz co miałem Ci do powiedzenia?  Oto król Stanisław się mylił i "jego" preambuła do Konstutucji jest kłamstwem.  Pewnego dnia, u kresu czasów, przyjdzie Zbawiciel w Chwale Swojego Ojca z Aniołami Swoimi.


Może w tym miejscu zadasz sobie pytanie:  Dlaczego Syn Boży nie przyjdzie kiedyś niosąc w Sobie również Chwałę Boga Ducha Świętego?  I to będzie bardzo dobre pytanie!


Wiesz co? Choć Apostoł Paweł na tym Portalu jest znienawidzony, to co tam, ja przypomnę jego słowa przeczące tak zwanej "Trójcy Świętej", o której rzekł król August! 


Posłuchaj Pawła: 


"6  dla nas istnieje  tylko  jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy,  oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy".


1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8/6


No cóż, dla mnie i dla każdego człowieka zamieszkującego ten ziemski padół powinien istnieć  tylko Bóg Ojciec oraz tylko Bóg Syn.  Zauważ: Apostoł nic nie wspomina, że dla nas istnieje także  Bóg Duch Święty! A może po prostu takiej postaci boskiej w Niebie nie ma! Jak myślisz?


  Skoro herezja Augusta została położona na łopatki, przejdę do jeszcze jednego fragmentu tej dawnej "Konstytucji!". Posłuchaj co Przywódca Ówczesnego Narodu miał do powiedzenia na temat wiary swoich poddanych:


"I. RELIGIA PANUJĄCA.


Religią narodową panujacą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami;  przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji.  Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy".


Niby to król August był strażnikiem także innych obrządków religijnych ale jednocześnie imć władca zachowuje się jak Inwkwizytor jakiś stwierdzający, że nikt nie ma prawa opuścić katolicyzmu pod groźbą kar apostazji. Spytasz Czytelniku: "
Jakich kar?". Oooo! Wyobraż sobie, że żyjesz w czasach, gdy jeszcze nie zgasły stosy Inkwizycji!  Taka wyobraźnia wystarczy!


  

 

Summa Summarum:


Od niepamiętnych czasów ludzkość poniża i obraża Majestat Boga Ojca i Jego Syna! Królowie, papieże, biskupi, czy szlachta polska spędzali czas na swawolach, hulankach, a także gwałtach i mordach. Zawsze w każdym polskim zapisie liczyła się tylko i wyłącznie religia katolicka! Religia pełna fałszywej Tradycji i Nauk wręcz heretyckich. Myślę, że prawdziwe jest stare stwierdzenie, iż historię kształtują zwycięzcy. Do czasu... Do pewnego czasu...


No ale Wy przecież możecie wywieszać flagi.  Jesteście potomkami zwycięzców, zatem to Wy dzielicie łupy!KOMENTARZE

 • @57KerenOr
  SUMMA SUMMARUM.

  Napisałeś:

  //Od niepamiętnych czasów ludzkość poniża i obraża Majestat Boga Ojca i Jego Syna!

  Królowie, papieże, biskupi, czy szlachta polska spędzali czas na swawolach, hulankach, a także gwałtach i mordach.

  Zawsze w każdym polskim zapisie liczyła się tylko i wyłącznie religia katolicka!

  Religia pełna fałszywej Tradycji i Nauk wręcz heretyckich.

  Myślę, że prawdziwe jest stare stwierdzenie, iż historię kształtują zwycięzcy. Do czasu... Do pewnego czasu...//

  ..................................................................................

  Tak, Poniatowski był jednym z licznych w okresach dziejów Polski władców, którzy słowa Pana Jezusa i Naukę Biblijną znali tylko z opowiastek biesiadnych.

  Można to w bardzo prosty sposób udowodnić patrząc choćby dzisiaj na obecnych władców narodów, którzy z udziałem Rzymu, zasiadają z nim przy jednym stole.

  Ja ze swej strony życzę każdemu człowiekowi jak najlepiej , życzę każdemu narodowi by jego władcy prowadzili rządy takie jak by chciał tego Zbawiciel, dlatego mając zawsze na uwadze słowa Pana Jezusa a potem apostoła Piotra, WIEM, ŻE NAJPIERW POWINNIŚMY SŁUCHAĆ BOGA A POTEM DOPIERO LUDZI!

  Stanisław August, jak i wielu władców którzy żyli przed nim i do dnia obecnego, OBRAŻAJĄ BOGA OJCA I BOGA, JEZUSA CHRYSTUSA.

  I jak to napisałeś Keren: Do pewnego czasu... do pewnego czasu...

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @
  PREAMBUŁA ;
  "W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski...
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  Człowiek wierzący w Pana Jezusa ,wie doskonale , że nie istnieje w Niebie, żaden Bóg Duch Święty w rozumieniu trójcy , i człowiek wierzący nie musi nikomu takiemu oddawać czci.

  Cytat;
  Wszakże DLA NAS ISTNIEJE tylko JEDEN BÓG OJCIEC, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. 1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8,6 .

  Nie ma trójcy świętej ,jak to napisał w swojej preambule, Stanisław August , Apostoł Paweł pisze i tłumaczy bardzo wyraźnie i zrozumiale, że dla ludzi istnieje tylko ; JEDEN Bóg Ojciec i TYLKO JEDEN Bóg Syn , Nie ma w Niebie Trzech Boskich Osób .

  Dowodów na to , że nie ma trzeciej osoby w Niebie jest wiele w Biblii, chociażby każdy początek listów apostołów pozdrawia dwie osoby , a nie trzy.

  Szkoda tylko , że świadkowie, katolicy , adwentyści dnia siódmego itp. i inne wyznania myślą inaczej . Oni nie chcą słuchać słów Zbawiciela Pana Jezusa , oni nie chcą Jego nauki , odrzucają ją .

  Dla człowieka wierzącego nadzieją jest Syn Boga Ojca , Pan i Bóg Jezus Chrystus , którego posłał do ludzi Bóg Ojciec , aby świat był przez Niego zbawiony .

  BŁOGOSŁAWIONY TEN , KTÓRY CZYTA , I CI , KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁÓW PROROCTWA I ZACHOWUJĄ TO , CO W NIM JEST NAPISANE . Objawienie Jana 1,3 .

  ABY WSZYSCY CZCILI SYNA , JAK CZCZĄ OJCA . KTO NIE CZCI SYNA , TEN NIE CZCI OJCA , KTÓRY GO POSŁAŁ . Ew. Jana 5,23 .
 • Podziwiam pychę i hubris samorodnych pseudoteologów
  wg któych wszysy przez ostatnie dwa milenia błądzili i tylko oni sami, na podstawie Biblii podrzuconej przez "Gideonów" odkryli prawdę.

  Na neonie powinna byc dla takich geniuszy osobna zakąłdka, bo ząsmiecają swoimi niedouczonymi bluźnierstwami przestrzeń medialną
 • prawie dzieńw dzień smierdząca kupa na neonie
  niestety
 • @MacGregor
  BYŁA JUŻ TAKA ZAKŁADKA!

  Ależ Kolego, swego czasu była taka Zakładka, specjalnie zrobiona dla oszustów! Nazywała się "Kościół katolicki".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  ONI ZAPOMNIELI...

  Keren, oni zapomnieli kto jest u kogo, mieli swoją zakładkę , zniszczyli ją a teraz wleźli w butach w zakładkę którą dali nam admini i tę również chcą zniszczyć. Facetowi śmierdzi Nauka Biblijna, jak śmierdzi to kto mu każe wąchać, jeszcze do tego panoszy się jakby był u siebie!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  KATOLICY MIELI SWOJĄ ZAKŁADKĘ!

  Napisałeś:

  "Oni zapomnieli kto jest u kogo, mieli swoją zakładkę, zniszczyli ją a teraz wleźli w butach w zakładkę którą dali nam admini i tę również chcą zniszczyć".

  No, prawda! Jak człowiek sam nie posiada wiadomości Ewangelicznych tak jak katolicy, to taki ktoś zabiera się za burzenie...

  Mało ludzi pamięta jak niegrzecznie i bezpardonowo postępowały swego czasu Rebeliantka no i Pani Circ!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Puste klepanie
  "W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski...".
  Takich pustych haseł i sloganów na przestrzeni wieków było multum , a ludzie klepali je nie zastanawiając się nad ich sensem. Jednym z nich może być na przykład " miłościwie nam panujący " ...serio ?? Miłościwie ??
  Chyba nie muszę się tutaj rozpisywać nad miłością jaką pałali ówcześni królowe jak i papieże dla obcego jak i niejednokrotnie dla własnego narodu a do tego dodajmy jeszcze "Z Bożej łaski i woli Narodu wybrany..." Według mnie w tym znaczeniu wyraz bóg powinien być z małej litery bo mój Bóg Jezus Chrystus nie ma nic wspólnego z wyborem morderców i z ludźmi łamiącymi Jego Prawo .Można by tu jeszcze zadać pytanie a jaki wpływ na wybór tych miłościwie panujących miał Naród...ot kolejne puste hasło.
  Nie myślcie ,że po Poniatowskim tego już nie było ..."Gott mit uns" znów pytanie bez odpowiedzi .Jaki bóg był z wojskami hitlerowskimi bo na pewno nie mój?
  Dziś moda znów wróciła na hasło Bóg,Honor,Ojczyzna. Szanowny rodaku jak jestem w stanie zrozumieć znaczenie Honor i Ojczyzna tak nie rozumiem co masz na myśli mówiąc Bóg . Co Ma wspólnego Bóg Ojciec i Syn Boży z zabijaniem się na wojnie? Co Ma wspólnego z waszymi klątwami,zdradami i codziennym łamaniem Jego przykazań ? Jeśli go wzywasz to najpierw zastanów się w jakim celu nie łamiąc przy tym Jego przykazań "Nie zabijaj" czy "Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego"
  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY