Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

JEŻELI SIĘ NIE UPAMIĘTACIE, WSZYSCY TAK SAMO POGINIECIE!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przed gniewem Najwyższego jest pouczanie!

 

Gniew Boży i Kara Boża to są dwa oddzielne punkty stosowanych metod Mojego Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Jednak moje powyższe zdanie jest niekompletne. Niekompletne z przyczyny ważnej a nie drobnostkowej.


awsze przed Gniewem Najwyższego a później przed wymierzeniem sprawiedliwej kary, jest pouczanie.  To Zbawiciel wpierw przestrzegł mieszkańców Niniwy przed nadchodzącą Karzącą Ręką Pana Boga i przed potopem było tak samo.
To Zbawiciel przestrzega ciągle naród izraelski przed nadchodzącym gniewem Boskim niosącym jednocześnie wyrok tegoż gniewu, czyli np. rozproszenie "po czterech kątach ziemi".


Czyż z Sodomą i Gomorą nie było podobnie? Czy Aniołowie Boży nie powiedzieli do sprawiedliwego Lota by ten ostrzegł swoich znajomych przed ogniem i siarką?


adam inne pytanie:  Czy można zerwać owoc z zakazanego drzewa i żyć wiecznie? Nie! Ten, kto nie podporządkuje się Naukom Zbawiciela a tym samym Naukom Boga Ojca, niemożliwe jest by mógł uciec przed Bożym Sądem a potem i wyrokiem!


   Pan Bóg Jest Sprawiedliwy, Dobry, Wielce Miłosierny i na pewno w Jego Poczynaniach miłosierdzie kroczy przed karą. To jest pewne a najlepszym tego przykładem jestem choćby ja!
Zresztą, ja wierzę w Słowo zapisane w Świętej Księdze. Przyjdzie taki moment, że kozły i owce staną przed Tronem Najwyższego i jedni pójdą na zbawienie a drudzy na zatracenie wieczne.


Bo przecież sprawiedliwe jest to, że dla wybranych istnieje  życie wieczne, a dla odrzuconych istnieje  wieczna śmierć!  To zaiste sprawiedliwe jest w Bożych Oczach!


Gdzieś tam u początków szatan Adamowi i Ewie rzekł, że nie umrą jak zerwą owoc grzechu, że będą jako bogowie… Pomimo zapewnień szatana Boża kara przyszła na cały rodzaj ludzki.  Pomimo  obietnic szatana:  Wszyscy umieramy!
Niektórzy sądzą, że w zasadzie tak nie jest, ponieważ dusza ludzka ponoć oddziela się od ciała i wędruje do nieba!  Ci ludzie nadal wierzą szatanowi i zwiedzeni są przez niego tak jak Adam i Ewa!


 
Tak! Straszna to jest rzecz, "wpaść w Ręce Boga Żywego"!
Jednak dziś jest czas łaski, czas wykupienia Bożego ludu z sideł demonizmu.
Przed wieloma laty Zbawiciel Umarł na krzyżu po to, by uratować rodzaj ludzki, by wprowadzić Boże Dzieci znowu na prawdziwą drogę wiary!


Niestety, te niektóre dzieci  nie chcą być posłuszne Boskiemu Zawołaniu. Mówią Mu, że oprócz Niego do zbawienia przydatna jest również  Maria, papież  Jan Paweł II, czy jakieś inne "święte osoby". Tak, licha marna istota ludzka nie zgadza się z Najwyższym. Bogu Ojcu tenże człowiek krzyczy w Twarz, że nie tylko Syn Boży ale i Maria, czy papież Jan Paweł II mają tutaj wiele do powiedzenia.


atem przyjdzie pewnego dnia "nagłe zginienie" na tych, którzy tak myślą i nie ujdą ci ludzie przed potopem, przed "lejącym się żarem" z nieba.

 


 
Sprawiedliwość Boża!


To wielki temat. Jednak, jeśli nie wykorzystamy czasu łaski, czasu odkupienia, czasu miłosierdzia, to nie pragnijmy Bożego Zbawienia. Jeżeli nie ma ostatecznej kary to i szatan będzie żył wiecznie, a to zdanie już trąci herezją!
Jedzmy i pijmy bo jutro pomrzemy a później przyjdzie Pan Jezus i nam daruje, dlatego, że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi!  To zdanie również jest heretyckie!


Pewne jest, że  w wyznaczonym Dniu, zawita w nasze ziemskie progi Anioł Boży z Mieczem Sprawiedliwości w swojej dłoni! Boży lud wyjdzie na spotkanie Pana a  plewy, prędzej czy później, spalone zostaną w ogniu nieugaszonym.


  Dzisiaj jest czas łaski, zatem ktokolwiek chce uniknąć Bożej Pomsty, niech opuści pogańskie organizacje religijne i zwróci swe oblicze do Pana i Boga Jezusa Chrystusa.
Już czas  katolicy, Adwentyści Dnia Siódmego, Świadkowie…, czy Badacze…, wyjść z Babilonu, ponieważ kiedyś ów czas łaski i wykupienia niewolników się skończy.
Wtedy to nikt nie umknie przed sprawiedliwą karą Pana Jezusa Chrystusa! Nikt nie umknie przed Bożą pomstą i  wyrokiem!


 

I na koniec słowa Zbawiciela:

"
(4) Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? (5) Bynajmniej, powiadam wam,  lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie``.

Ewangelia według Łukasza 13:4, 5

http://www.biblia.info.pl/biblia.php 


eżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie –  Tak Mówi Pan Jezus. Szatan zaś udowodnić chce ludziom, że i nawet grzesznicy będą żyli wiecznie!


Nadal więc stoimy przed najważniejszym pytaniem wszech czasów:
Słuchać człowieka, czy być posłusznym naukom Pana i Boga Jezusa Chrystusa!?


Radzę wybrać Naukę Pana Jezusa a odrzucić wymysły człowieka!  Radzę odrzucić i to zdecydowanie!


 KOMENTARZE

 • @ALL
  ŻYCIE WIECZNE I WIECZNA ŚMIERĆ!

  Cytat z powyższego artykułu:

  "Bo przecież sprawiedliwe jest to, że dla wybranych istnieje ŻYCIE WIECZNE, a dla odrzuconych istnieje WIECZNA ŚMIERĆ! To zaiste sprawiedliwe jest w Bożych Oczach!".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  PAN JEZUS W MODLITWIE DO BOGA OJCA NIE WSTAWIŁ SIĘ ZA ŚWIATEM, TYLKO ZA LUDŹMI WYBRANYMI!

  "(9) Ja za nimi proszę, NIE ZA ŚWIATEM PROSZĘ, LECZ ZA TYMI, KTÓRYCH MI DAŁEŚ, ponieważ oni są twoi;(...)". 

  Ewangelia według Jana 17/9

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  TAK, ŻYCIE WIECZNE I WIECZNA ŚMIERĆ!

  Napisałeś:

  //Dzisiaj jest czas łaski, zatem ktokolwiek chce uniknąć Bożej Pomsty, niech opuści pogańskie organizacje religijne i zwróci swe oblicze do Pana i Boga Jezusa Chrystusa.
  Już czas katolicy, Adwentyści Dnia Siódmego, Świadkowie…, czy Badacze…, wyjść z Babilonu, ponieważ kiedyś ów czas łaski i wykupienia niewolników się skończy.
  Wtedy to nikt nie umknie przed sprawiedliwą karą Pana Jezusa Chrystusa! Nikt nie umknie przed Bożą pomstą i wyrokiem!//

  To prawda, nikt nie umknie przed Bożą pomstą, nikt!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • ZBAWIENIE BĘDZIE , ALE NIE DLA WSZYSTKICH , OJ NIE DLA WSZYSTKICH ???
  Zbawieni będą tylko , nieliczni , czyli nie wszyscy . Jeśli ktoś myśli inaczej to taka osoba jest w błędzie . No ale są tu tacy co z Panem Jezusem się nie chcą zgodzić i jego naukę mają za nic .

  Zbawienie jest tylko dla tych , którzy oczekują Zbawiciela Pana Jezusa ;

  A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują . List do Hebrajczyków 9 , 27-28 .

  A tak na marginesie , nie wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone;

  Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym . Ew. Mateusza 12 , 31-32 .

  NIE WSZYSTKIE GRZECHY BĘDĄ ODPUSZCZONE I NIE WSZYSCY LUDZIE ODZIEDZICZĄ ŻYWOT WIECZNY ;

  GDYŻ TO WIEDZCIE NA PEWNO, IŻ ŻADEN ROZPUSTNIK ALBO NIECZYSTY, LUB CHCIWIEC, TO ZNACZY BAŁWOCHWALCA, NIE MA UDZIAŁU W KRÓLESTWIE CHRYSTUSOWYM I BOŻYM . List Pawła do Efezjan 5,5 .

  A JEŚLI SPRAWIEDLIWY Z TRUDNOŚCIĄ DOSTĄPI ZBAWIENIA , TO BEZBOŻNY I GRZESZNIK GDZIEŻ SIĘ ZNAJDĄ . I List Piotra 4,18 .

  Pan Jezus nie da się z Siebie naśmiewać , nie pozwoli ażeby człowiek kpił sobie z Jego Prawa i z Jego Nauki ! Nie wszyscy ludzie będą Zbawieni , Oj nie wszyscy . Pan Jezus jak przyjdzie po raz wtórny to odda każdemu według jego uczynków .
 • @jassy, keren, grzegorz
  Brednie totalne piszecie!
  A wszystko dlatego, że Boga nie znacie!

  BOGA NIE ZNACIE!

  Dla was Bóg to jakiś tam psychopata, który skazuje większość na śmierć.

  Słowo 622. apollumi nie znaczy ani śmierci, ani unicestwienia!

  Sprawdźcie sobie LENIWI, NIENAWIDZĄCY Boga ludzie co to słowo znaczy.
 • @Bara-bar 19:33:57
  Barbaro dopisz sobie i mnie do tej trójcy. Jeżeli ktoś przez całe życie pluje na majestat Jezusa Chrystusa, przez całe swoje życie oddala wiernych od Jezusa Chrystusa i każe się modlić do Marii, ten nie jest wart, aby po sądzie ostatecznym oglądać Boskie oblicze. Mówię tu oczywiście o JPII. Nie powiesz mi Barbaro, że ten diabelski agent jest tego wart. Całą swoją działalnością zasłużył sobie na to, żeby oblicza Pańskiego po sądzie ostatecznym nie oglądać.
 • @63wojciech
  I TERAZ PRZYKŁAD NA CHŁOPSKI ROZUM, ALE...

  Że nie wszyscy mają chłopski rozum, więc zapewne nie wszyscy zrozumieją, że Pan Jezus, Bóg z nieba Przychodzi na ziemię, naucza apostołów, naucza ludzi, Pokazuje jak mamy walczyć z naukami szatańskimi, UMIERA NA KRZYŻU, PRZELEWA SWĄ ŚWIĘTĄ KREW i przychodzi na ziemię jakiś JPII, który bruździ Nauce Pana Jezusa, wyszydza Go, nie przedstawia swym owieczkom prawdziwych przykazań , wypacza nauki, molestuje i morduje duchowo SWE OWIECZKI i Zbawiciel, przymruża na to oko, praktycznie mówiąc w podtekście: rób tak dalej, bo i tak będziesz zbawiony :-)

  No cóż, taki tok myślenia może obrać tylko kobieta, koń by się uśmiał i nie tylko koń, ale nieme bydlę juczne, również!

  Barabaro, ty na pewno jesteś w Norwegii, bo mi się wydaje że na Marsie!?

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 20:29:43
  Pokażcie i powiedzcie nam wszystkim jakimi jesteśte świętymi i bezgrzesznymi i dlatego będziecie zbawionymi i w Królestwie Boga.

  Pokażcie nam wszystkim waszą bezgrzeszność, która czyni was godnym życia w Królestwie Bożym.
 • @Bara-bar
  NIC TOBIE NIE POKAŻĘ...

  A to dlatego, że depczesz to, co Święte i na dzień dzisiejszy, jesteś osobom która nie zna Nauk Pana Jezusa.

  Mała rada, skaczesz z kwiatka na kwiatek, poruszasz tyle tematów że sama toniesz w tym co wymyślasz, proponuję trzy głębokie wdechy i szklaneczka melisy, bo nie wiesz nawet co robisz!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 20:44:43
  ''@Bara-bar
  NIC TOBIE NIE POKAŻĘ...''
  //

  Nie mowie, abys pokazal mi, lecz bys pokazal twa bezgrzesznosc i swietosc WSZYSTKIM !

  ''@60grzegorz 20:29:43
  Pokażcie i powiedzcie nam WSZYSTKIM jakimi jesteśte świętymi i bezgrzesznymi i dlatego będziecie zbawionymi i w Królestwie Boga.

  Pokażcie nam wszystkim waszą bezgrzeszność, która czyni was godnym życia w Królestwie Bożym.''
  //

  Pokaz to wszystkim!
 • @Bara-bar
  POWIEDZ MI ...

  Kto tu się domaga abyśmy pokazali swą bezgrzeszność, ja tu nikogo nie widzę kto by się tego domagał, oczywiście oprócz ciebie , kobieto odpocznij, bo czasami mam wrażenie że rozmawiam z dzieckiem.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 21:35:05
  Dlaczego NIE znasz Boga?
  Dlaczego NIE umarłeś śmiercią drugą?
 • @Bara-bar
  DLACZEGO NIE UMARŁEM ŚMIERCIĄ DRUGĄ!?

  Kobieto , ja codziennie umieram gdy czytam twoje wpisy.

  Dobranoc.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @ALL
  ŚMIERĆ „PIERWSZA” I ŚMIERĆ „DRUGA”.

  Padło bardzo ważne pytanie Barbary do 60grzegorza:

  "Dlaczego NIE umarłeś śmiercią drugą?".

  Oczywiście niektórzy tutaj będący mogli się już dokładnie pogubić po wpisach Barbary no ale zastanówmy się co mówi Apostoł Jan na temat tak zwanej "śmierci drugiej".

  Cytuję:

  "(11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 


  (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (14) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, TO DRUGA ŚMIERĆ. (15) I JEŻELI KTOŚ NIE BYŁ ZAPISANY W KSIĘDZE ŻYWOTA, ZOSTAŁ WRZUCONY DO JEZIORA OGNISTEGO".

  Apokalipsa 20/11-15

  I jeszcze:

  "(6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (7)Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. (8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. TO JEST ŚMIERĆ DRUGA". 

  Apokalipsa 21/6-8

  Zatem według Apostoła Jana, ŚMIERĆ DRUGA jest to śmierć w jeziorze ognia i siarki. Proroctwo zaś o owej śmierci mówi w czasie przyszłym, nazwijmy to umownie "na końcu czasów".

  Dlaczego więc Barbara życzy drugiemu człowiekowi śmierci drugiej pytając: "Dlaczego NIE umarłeś śmiercią drugą?".

  To może ja coś dopowiem na temat śmierci.

  1/ Ludzie wierzący UMIERAJĄ z Panem Jezusem na krzyżu. To taka metafora przyjęcia na siebie doświadczeń, które spotykają nas ze względu na wyznanie wiary. UMIERA stary człowiek – poganin a powstaje NOWY CZŁOWIEK – uczeń Chrystusowy powołany przez Syna Bożego!

  2/ Jest i inna śmierć. Gdy Syn Boży postanowi, to dokonawszy swojego żywota mając lat, 50, 60, czy 100 po prostu umieramy! Nasze ciało zostaje złożone w grobie lub zostaje spalone! Ta śmierć jest ŚMIERCIĄ, nazwę to umownie, "pierwszą dotyczącą naszej cielesnej egzystencji".

  3/ Gdy człowiek wierzący zmartwychwstanie, czyli zostanie wyrwany ze szponów śmierci to ów człowiek nie może już nigdy umrzeć, ponieważ został wykupiony Drogą Krwią Baranka i odziedziczył... nieśmiertelność! To zmartwychwstanie Apokalipsa nazywa "PIERWSZYM"! I taki człowiek (jak uczy Apokalipsa) został uratowany od śmierci DRUGIEJ! Zatem błogosławiony jest ten, który ma udział w PIERWSZYM zmartwychwstaniu.

  4/ Co to jest ŚMIERĆ DRUGA? Powyżej przytoczyłem cytat. Powtórzę go:

  "(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. TO JEST ŚMIERĆ DRUGA". 

  Zatem ŚMIERĆ DRUGA według Apokalipsy to JEZIORO OGNIA I SIARKI...

  Kiedy ona nastąpi? W przyszłości... po rzeczonym w Apokalipsie Tysiącleciu.

  I to wszystko!

  (...) A Barbara zadaje Grzegorzowi pytanie: „Dlaczego NIE umarłeś śmiercią drugą?".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Bara-bar 20:38:47
  To, żeby pokazać teraz że ktoś jest bezgrzeszny jest Barbaro śmieszne. Tylko jak wiesz Jezus Chrystus był bez grzechu. Także sprawą oczywistą jest, że każdy z nas żyje w grzechu. A odnośnie JPII, to facet bardziej zasłużył na kompanię z diabłem niż z Bogiem. Całe życie poświęcił na to, żeby odsuwać swoje owieczki od Jezusa Chrysytusa. Kazał wszystkim modlić się do Marii, co jest jawnym wystąpieniem przeciw 1 przykazaniu. I jeszcze jedno. Gdyby Bóg był tak miłościwy jak Ty to Barbaro zakładasz, to po zjedzeniu przez Adama jednego nędznego jabłuszka powinien powiedzieć, że a pierwszy raz zgrzeszyłeś, daruję ci, za następnym razem będzie sroga kara. Otóż nic takiego się nie stało, kara nastąpiła natychmiast. Precz z raju. Bóg daje prawa i trzeba ich przestrzegać i jeśli za jedno jabłko wyrzucił Adama z raju, to nie będzie miał litości dla tych, którzy żyją i każą żyć innym wbrew prawu Bożemu. Ten kto powołuje się na Mnie i głosi inną ewangelię niż Ja przekazałem niech będzie przeklęty. To robią księża, za cenę wypielęgnowanych rączek, życie bez żadnej pracy, a katolik otumaniony sam da na tacę. I jeszcze ogłoszą, że taca ma być lekka, i każdy katolik wrzuca banknoty. I jeszcze teraz ten film o pedofilii w kościele. Żałosne.
 • @Keren, Grzegorz, jassy, wojciech
  Dlaczego wy straszycie ludzi Bogiem?
  I dlaczego sie Boga boicie?
 • @Bara-bar 22:21:46
  Basiu, już powiedziałem raz, że Bóg jest Bogiem srogim. U niego nie ma taryfy ulgowej. Adam zjadł jedno niby tak jak dla nas nędzne jabłuszko. Nie było przeproś, nie darował mu tego Bóg jako pierwszy grzech, poprawisz się i za drugim razem poniesiesz karę. Od razu precz z raju, won. Bóg jest zasadniczy, nie znosi grzeszników.
  Dzięki Ci Basiu, że zrobiłaś z nas już nie trójcę a czwórcę?
  Pamiętaj Basiu, jak Jezus Chrystus odnosił się do faryzeuszów itp. Plemię żmijowe, nic nie warte.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY