Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
696 postów 3169 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

MUSISZ PRZESTAĆ BYĆ ŻOŁNIERZEM!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Na nikim nic nie wymuszaj!

Przypominam sobie jak Jan Zanurzający powiedział do żołnierzy, by na nikim nic nie wymuszali i by przestawali na swoim żołdzie, (Ew. wg Łukasza 3/14). 

 

ałóżmy, że leżał sobie po tej rozmowie z Janem, jakiś żołnierz na pryczy i myślał, że polecenie Jana jest nielogiczne. Leżał i tak się zastanawiał:


 

utro mam zarekwirować dom, pole i całe włości garncarza Filipa. Jakże mam to zrobić nie używając siły? Przecież garncarz Filip już dwukrotnie zbuntował się przeciwko mojemu panu i nawet wystawił straż obronną!

Będę musiał użyć jutro siły, gdy otrzymam taki rozkaz! Tak! Nauka Jana jest nielogiczna"– podsumował i zasnął.


 

Obok niego leżał inny żołnierz a jego sercem wstrząsnął Boży Duch. Leżał i tak się zastanawiał:

 

 utro mam zarekwirować dom, pole i całe włości garncarza Symeona. Jakże mam to zrobić nie używając siły? Przecież garncarz Symeon już dwukrotnie zbuntował się przeciwko mojemu panu i nawet wystawił straż obronną! Jakże mam być posłuszny tym słowom, które wyszły z ust Jana?”.

 

  Leżał tak i myślał: „Kiedy mogę spełnić to, co powiedział Jan? Kiedy mogę nie wymuszać czegokolwiek na kimkolwiek?”. I zanim zasnął już znał odpowiedź: „Przecież nie będę na nikim nic wymuszał, ani nie będę używał siły względem bliźniego tylko w jednym wypadku:  Gdy przestanę być żołnierzem! To jedyne wyjście! Jedyne!.


 

KOMENTARZE

 • @
  PRZYSIĘGA WOJSKOWA!

  Aktualnie rota przysięgi wojskowej (Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej) brzmi:

  "Ja, żołnierz Wojska Polskiego
  przysięgam
  służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
  bronić jej niepodległości i granic. 
  Stać na straży Konstytucji, 
  strzec honoru żołnierza polskiego, 
  sztandaru wojskowego bronić.
  Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,
  krwi własnej ani życia nie szczędzić.
  Tak mi dopomóż Bóg."

  Wypowiedzenie ostatniego zdania roty nie jest obowiązkowe.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Przysi%C4%99ga_wojskowa

  Na gorąco:

  Żołnierz Chrystusowy nie będzie z bronią w ręku stawał w obronie granic jakiegokolwiek państwa!

  Żołnierz Chrystusowy nie będzie z bronią w ręku stawał w obronie sztandaru wojskowego!

  http://m.neon24.pl/f7c318571bf6f9ce23882b457d64f300,13,0.jpg

  Myśl: Jeżeli nie jest obowiązkowe wypowiedzenia zdania "tak mi dopomóż Bóg" z przyczyn dotyczących sumienia to także nie jest obowiązkowe wypowiedzenie słów pozostałych, które naruszają sumienie ucznia Chrystusowego! To logiczne...


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Pierwsi naśladowcy Jezusa
  Profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego E. G. Hardy napisał: „Tertulian wylicza wiele rzeczy, z którymi sumienny chrześcijanin nie mógł się pogodzić, ponieważ miały związek z bałwochwalstwem, np. zwyczaj składania przysięgi przy zawieraniu umów, oświetlanie drzwi podczas świąt itd., wszelkie pogańskie ceremonie religijne, igrzyska oraz widowiska urządzane w cyrku, nauczanie świeckiej [klasycznej i pogańskiej] literatury, służba wojskowa, urzędy publiczne” (Christianity and the Roman Government [Chrystianizm a władze rzymskie]).

  „Orygenes [który żył na przełomie II i III wieku naszej ery] (...) zaznacza, że ‛kościół chrześcijański nie może wdać się w wojnę przeciw żadnemu narodowi. Nauczył się od swego Przywódcy, że jego członkowie są dziećmi pokoju’. W tym okresie wielu chrześcijan poniosło śmierć męczeńską za odmowę służby wojskowej” (Treasury of the Christian World)
 • @57KerenOr
  CO CESARSKIE...

  Dlatego Pan Jezus Powiedział : ''co cesarskie oddać cesarzowi, a co Boskie, Bogu'' , tak ja wiem że zaraz znajdą się tacy, którzy powiedzą że to dotyczy płacenia podatków itd.

  Ja jednak myślę, powiem mocniej, WIEM NA PEWNO, że jest dużo głębszy aspekt tego Bożego Powiedzenia i odnosi się ono nie tylko do spraw cielesnych ale przede wszystkim do spraw Duchowych.

  Zauważam tutaj pewien podział mający pokazać nam ludziom, jak powinniśmy się zachować gdy KTOŚ, LUB COŚ, próbuje w sprawach cielesnych ingerować również w sprawy Duchowe.

  Podam przykład i takim przykładem jest przykład wzięcia do ręki broni w celach bronienia Państwa lub czegokolwiek.

  Wiadomo nam, że Pan Jezus zabrania zabijania, zabrania wszelkich niesnasek jakie mamy z przysłowiowym wrogiem, każe nam się pogodzić i nastawić drugi policzek.

  Zadaję sobie więc pytanie: Jeśli na stanowiskach są ludzie niewierzący, którzy wywołują wojny to dlaczego ja mam bronić i zabijać nie tylko ludzi ale również siebie, bo wtedy wiedząc o tym że jestem pod Bożym Przykazaniem , łamie to moje Duchowe sumienie i zaliczam się do niewierzących!

  Tak więc Słowa Pana Jezusa; co cesarskie oddać cesarzowi a co Boskie , Bogu”

  Nie może kolidować w żadnym przypadku, w sprawy Duchowe.

  I choćby w pewnej sprawie przewinąłby się wątek cielesno – duchowy, wiemy że sytuacja w tym momencie dla człowieka wierzącego, powinna być głęboko przeanalizowana, by swym zachowaniem i wplątaniem nas w sprawy świeckie, NIE STAĆ SIĘ WROGIEM PANA JEZUSA!

  Gdybym miał powiedzieć dosłownie, powiem że człowieka wierzącego nie interesują sprawy świeckie, choćby były nawet sprawami wagi państwowej i dotyczyły wszelkiej obrony.

  Kto więc mieczem wojuje...

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  LUDZIE NIEWIERZĄCY NA WAŻNYCH STANOWISKACH!

  Napisałeś:

  "Zadaję sobie więc pytanie: Jeśli na stanowiskach są ludzie niewierzący, którzy wywołują wojny to dlaczego ja mam bronić i zabijać nie tylko ludzi ale również siebie, bo wtedy wiedząc o tym że jestem pod Bożym Przykazaniem, łamię to moje Duchowe sumienie i zaliczam się do niewierzących!".

  Słusznie piszesz, dlatego powyżej napisałem o przysiędze wojskowej:

  "Jeżeli nie jest obowiązkowe wypowiedzenia zdania "tak mi dopomóż Bóg" z przyczyn dotyczących sumienia to także nie jest obowiązkowe wypowiedzenie słów pozostałych, które naruszają sumienie ucznia Chrystusowego! To logiczne...

  @via vitae dzięki za uwagę historyczną na ten temat!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  KONSTYTUCJA RP NA TEMAT SŁUŻBY WOJSKOWEJ!

  Art. 85 p. 3

  (...)
  3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.

  https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  NIE MAMY BOJU PRZECIWKO KRWI I CIAŁU!

  "11 Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom dyjabelskim. 12 Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko". 

  List Apostoła Pawła do Efezjan 6/11, 12

  https://www.bible.com/pl/bible/132/EPH.6.PBG

  ***

  To prawda, uczeń Chrystusowy nie walczy orężem cielesnym, nie dobywa miecza ani nie ćwiczy się w zabijaniu! Uczeń Syna Boga Ojca nie idzie na wojnę... Uczeń Syna Bożego "słyszy o wieściach wojennych" ale w nich nie uczestniczy!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Uczeń Pana Jezusa , powinien być wolny od diabelskich zachowań , a przede wszystkim powinien być posłuszny Panu Jezusowi i powinien przestrzegać Jego Prawa .

  Uczniowie Chrystusowi , którzy ufają tylko i tylko Panu Jezusowi , nigdy nie pójdą na żadną wojnę światową i nigdy nie pójdą do żadnego wojska i nie zaciągną się do żadnej armii .

  Pan Jezus powiedział w ewangelii ;
  Słyszeliście , iż powiedziano przodkom ; Nie będziesz zabijał , a kto by zabił , pójdzie pod sąd . A ja wam powiadam , że każdy , kto się gniewa na brata swego , pójdzie pod sąd , a kto by rzekł bratu swemu ; Racha , stanie przed Radą Najwyższą , a kto by rzekł ; Głupcze , pójdzie w ogień piekielny . Ew. Mateusza ; 5, 21-22 .

  Słyszeliście , iż powiedziano ; Oko za oko , ząb za ząb . A ja wam powiadam ; Nie sprzeciwiajcie się złemu , a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek , nadstaw mu i drugi . Ew. Mateusza ; 5,38-39 .

  A ja wam powiadam ; Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych , którzy was prześladują . Abyście byli synami Ojca waszego , który jest w niebie , bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych . Ew. Mateusza ; 5,44-45 .

  Pan Jezus , w Ewangeliach wspomina o wojnach i o wieściach wojennych , ale przestrzega swoich Uczni Chrystusowych , aby się nie trwożyli , bo musi się to stać . Uczeń Chrystusowy usłyszy o wojnach , ale nigdy nie będzie w żadnej wojnie brał udziału i nigdy nie weżnie do ręki jakiejkolwiek broni .

  Cieszę się, że nie należę do owego miliarda ludzi, którzy nie znają Nauk Pana Jezusa.
  Każdego dnia czytam o Bożej Prawdzie, o Bożym Słowie.
  Każdego dnia dowiaduję się z Niej, że Jedyną Drogą do Boga Ojca Jest Tylko Pan Jezus Chrystus, Ew. Jana 14,6.

  Pan Jezus Powiedział, że wąska droga prowadzi do Zbawienia i niewielu ludzi ją znajduje . Ew. Mateusza 7,13 -14 .
 • @jassy27
  NIGDY NIE PÓJDĄ DO ŻADNEGO WOJSKA I NIE ZACIĄGNĄ SIĘ DO ŻADNEJ ARMII!

  Podoba mi się to Twoje podsumowanie:

  "Uczeń Pana Jezusa, powinien być wolny od diabelskich zachowań, a przede wszystkim powinien być posłuszny Panu Jezusowi i powinien przestrzegać Jego Prawa.

  Uczniowie Chrystusowi, którzy ufają tylko i tylko Panu Jezusowi, nigdy nie pójdą na żadną wojnę światową i nigdy nie pójdą do żadnego wojska i nie zaciągną się do żadnej armii".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

TAGI

ULUBIENI AUTORZY