Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
696 postów 3169 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

TABLICE SERC!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gdy wychowuje Cię Pan Jezus, Syn Boga Ojca, to otrzymujesz Jego Wychowanie, Jego Świętego Ducha!

 

Witaj kasiao!

 

Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest podstawą mojego codziennego życia. I wiesz przecież, że nie jest to tak, że człowiek w jakiś sposób staje się nieomylny czy doskonały. Wdzięczny jestem Zbawicielowi, że swoimi tajemniczymi sposobami czasami, używa „laski pasterskiej”, by swoją owieczkę skierować na odpowiednie tory.

 

Przez wiele lat byłem katolikiem. Jednak pewnego dnia Zbawiciel pozwolił mi poznać Samego Siebie. Pozwolił mi zrozumieć, że Jest, że Istnieje.


 

Bóg Ojciec… Umiłowany Bóg Ojciec Syna Swego nam dał. Zatem w Nim, w Panu Jezusie znajduję swoje oparcie i… kocham Go! Nie jestem chrześcijaninem. Ten wyraz nie jest Biblijny. Nie znajdziesz go w Nowym Przymierzu. W Dziejach Apostolskich 11: 26, ludzie wierzący nazwani zostali „uczniami Chrystusowymi”, a nie chrześcijanami.

 

  Dwa Przykazania Miłości…

 

est Dwóch Pośredników… Pierwszym pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem, a człowiekiem był Mojżesz. On to zniósł od Majestatu Dwie Tablice Kamienne z Dziesięciorgiem Przykazań. Tablice, które określały jak zachowywać się powinien izraelita, jak postępować, jak żyć by podobać się Panu Bogu.

 

 
 

U schyłku wieków” Bóg Ojciec Posłał Swojego Syna, Pana i Boga Jezusa Chrystusa, Który stał się Pośrednikiem Nowego Przymierza, Przymierza nie litery, a Ducha. Tak, to jest zasadnicza sprawa: Przymierza, które zawarł Bóg Ojciec za Pośrednictwem Swojego Syna z ludźmi wierzącymi, nie można w żaden sposób porównać do Przymierza zawartego za pośrednictwem Mojżesza.


 

Gdy jesteś powołany to swoją Tajemniczą Siłą Pan Jezus kształtuje Cię na Swój Obraz i Swoje Podobieństwo. Stajesz się Jego dzieckiem, synem, lub córką.  Poznajesz Jego zamiary a On Swoje Prawa wypisuje Ci Swoim Duchowym Rylcem w Twoim sercu.

 

 tymi Boskimi Prawami idziesz do drugiego człowieka i zachowaniem, i słowami, głosisz mu o Swoim Lekarzu, który Cię uleczył, o Bogu, który pewnego Dnia stał się Twoim Tatusiem! Głosisz Ewangelię o Panu Jezusie.

 


 

Gdy jesteś kształtowana przez swoich rodziców to otrzymujesz ich wychowanie, ich nauki, ich… ducha. Mówisz: Tak wychowali mnie rodzice. 

Gdy wychowuje Cię Pan Jezus, Syn Boga Ojca, to jako dziecko Boże otrzymujesz Jego Wychowanie, Jego Nauki i Jego Świętego Ducha. Stajesz się Listem Chrystusowym, który znają i czytają wszyscy ludzie.


"Tej wody", którą Ci Daje Pan Jezus nigdy już pragnąć nie będziesz, ponieważ Nauka Pana Jezusa, Nauka Syna Boga Ojca, jest teraz zapisana nie na twardym i zimnym kamieniu, lecz na Tablicy Twojego Serca!


 


KOMENTARZE

 • DZIŚ , OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO , DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI !
  Witam! Dziś Prawo Mojżesza straciło moc . Dziś obowiązuje Nowe Przymierze , czyli Nowe Prawo z którym to przyszedł na ziemię , Zbawiciel Pan Jezus .

  Dziś są to dwa Przykazania Miłości , z którymi przyszedł Pan Jezus , które to Przykazania , pierwsze mówi o Miłości do Pana Boga , a drugie jest podobne do pierwszego , które to mówi nam ludziom o Miłości do bliźniego .

  I to jest całe Prawo Boże , no ale dla niektórych nie wystarcza sam Pan Jezus , tylko muszą mieć jeszcze swoich innych tzw. św.??? którzy nie są wcale święci tak jak np. Maria czy papież Jan Paweł II , którzy absolutnie nie są człowiekowi potrzebni do Zbawienia i do prawdziwej wiary w Pana Boga.

  A co najważniejsze ! Nie wolno się do nich modlić ! jeśli ktoś z ludzi modli się do Marii czy papieża jest to czyste --BAŁWOCHWALSTWO -- !!! za które spada na ludzi gniew Boży i nikt z ludzi z tych uczynków nie będzie usprawiedliwiony .

  To Pan Jezus Zbawia nikt inny tego uczynić nie może i taka jest Wola Boga Ojca i taki jest Ojcowski Rozkaz .

  To Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem Boga Ojca .Tak zadecydował Bóg Ojciec , że to Pan Jezus nikt inny jest Jego pośrednikiem pomiędzy nim ,a ludzmi .

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Wielu ludzi pomija jednak Boskiego Syna w swoich modlitwach i omijając Ojcowskiego Pośrednika chce udać się bezpośrednio pod Ojcowską Opiekę. Ja przeczytałem w Piśmie Świętym , że to tylko Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , że w nikim innym nie ma Zbawienia tak zadecydował Bóg Ojciec .
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Prawo, które przyniósł Mojżesz straciło moc . Dziś obowiązuje nowe prawo , które przyniósł Pan Jezus , Dwa Przykazania Miłości . Ludzie wierzący w Pana Jezusa powinni opierać się na Dwóch Przykazaniach miłości .

  Dla ucznia Chrystusowego , ważne jest tylko i wyłącznie to Prawo, Które Przyniósł Pan Jezus Chrystus.

  A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu ; Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie , lecz zdolność nasza jest z Boga . Który też uzdolnił nas , abyśmy byli sługami NOWEGO PRZYMIERZA , nie litery , lecz ducha , bo litera zabija , buch zaś ożywia . /II List Pawła do Koryntian 3, 4-6 /

  Ja już wybrałem DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI , które przyniósł z samego nieba Pan i Bóg Jezus Chrystus od swojego ukochanego Taty Boga Ojca . W moim życiu nie ma już przykazań z góry Synaj , które przyniósł Mojżesz ;

  Lecz umysły ich otępiały . Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu STAREGO PRZYMIERZA ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta , gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta . Tak jest aż po dzień dzisiejszy , ilekroć czyta się Mojżesza , zasłona leży na ich sercu ; Lecz gdy się do Pana Nawrócą , zasłona zostaje zdjęta . / II List Pawła do Koryntian 3,14-16 /
 • @jassy27
  W NIKIM INNYM NIE MA ZBAWIENIA JAK TYLKO W PANU JEZUSIE! TAK ZADECYDOWAŁ BÓG OJCIEC!

  Dziękuję za wpis... Spośród wielu Twoich spostrzeżeń zacytuję bardzo ważny fragment:

  "Wielu ludzi pomija jednak Boskiego Syna w swoich modlitwach i omijając Ojcowskiego Pośrednika chce udać się bezpośrednio pod Ojcowską Opiekę. Ja przeczytałem w Piśmie Świętym, że to tylko Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem Wiecznym, że w nikim innym nie ma Zbawienia tak zadecydował Bóg Ojciec".

  Dodam tutaj te dwa cytaty z Nowego Przymierza o których piszesz!

  "(6) Odpowiedział mu Jezus: JA JESTEM DROGA I PRAWDA, I ŻYWOT, NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA, TYLKO PRZEZE MNIE".

  Ewangelia według Jana 14/6

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  ***

  "(12) I nie ma w nikim innym zbawienia; ALBOWIEM NIE MA ŻADNEGO INNEGO IMIENIA POD NIEBEM, DANEGO LUDZIOM, przez które moglibyśmy być zbawieni". 

  Dzieje Apostolskie 4/12

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @jassy27 08:43:30
  Ktoś kto wypełnia DWA NOWE PRZYKAZANIA, będzie w naturalny sposób wypełniał kwestionowane przez ,,apostoła" Pawła X przykazań danych Mojżeszowi, bo w owych dwóch nowych zawarte są i tamte.  Faryzeuszowi po faryzejsku wolno kłamać, zajadać się ofiarami składanymi w darze obcym bóstwom i ,,korygować" naukę, rzucać przekleństwa i drwić z naśladowców Chrystusa, nazywając ich lekceważąco ,,arcyapostołami".

  Tłumom też pasują te nauki, bo to prosta i szeroka droga. Atrakcyjna droga.

  I tak, cała nauka idzie w las.
  Zostaje na placu boju sam faryzeusz Paweł, król i autorytet chrześcijan, którzy jednak mają dziesiątki kościołów, wobec siebie wrogich i obiecujących zbawienie TYLKO I WYŁĄCZNIE swoim wyznawcom, a pozostałym chrześcijanom - męki. Ba, zabijanie innych - nawet swoich tj (katolik katolika) wchodzi w grę i uważa się za dobrą monetę. Casus II wś i błogosławieństw dla wojsk Hitlera przez biskupów KRK.

  Tu w nieco lepszej sytuacji są ŚJ i być może jeszcze jakieś zbory.


  Nie martwcie się, mówi Paweł, uczynki są bez znaczenia. JESTEŚCIE ZBAWIENI z łaski, nie z uczynków.


  Nic że 12 apostołów twierdzi coś innego. Droga prosta i szeroka jest atrakcyjniejsza od ścieżki wąskiej i wyboistej.


  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1045

  List Jakuba
  10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. 11 Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj!5 Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. 12 Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności6. 13 Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem7.

  Wiara bez uczynków jest martwa

  14 Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?8 15 Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, 16 a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? 17 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. 18 Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą9.
  20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? 21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?10 22 Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. 23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość11, i został nazwany przyjacielem Boga. 24 Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary12. 25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich13, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? 26 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.


  Pierwszy List Jana 5:3

  51 Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem,
  z Boga się narodził,
  i każdy miłujący Tego, który dał życie,
  miłuje również tego,
  który życie od Niego otrzymał.
  2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,
  gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania1,
  3 albowiem miłość względem Boga
  polega na spełnianiu Jego przykazań,
  a przykazania Jego nie są ciężkie
 • @57KerenOr 12:44:42
  Krótko mówiąc: brak miłosierdzia obserwujemy na co dzień W ŚWIECIE CHRZEŚCIJAŃSKIM, powołanym do życia przez faryzeusza Pawła.

  To świat chrześcijański:

  - Pcha do wojen (z pewnymi wyjątkami jak ŚJ)
  - Dzieli
  - Złorzeczy pozostałym chrześcijanom skupionym w innych kościołach i zborach.

  Zupełny pararoks, że wszyscy oni mają jedną wspólną (jednak) nazwę i nie obrażają się kiedy ją słyszą: ,,chrześcijaństwo" i mają jednego guru, którego na ogół silnie bronią, faryzeusza Pawła, który przeszedł rzekomą konwersję.

  Widać że nie wolno nigdy lekceważyć przeciwnika - szatana.

  I należy pamiętać, że wszelkie nauki ludzkie (faryzejskie) są tylko i wyłącznie naukami ludzkimi. Ich wartość jest żadna, a potrafią być śmiertelnie niebezpieczne!
 • @Oracz
  UCZULENIE I WYSYPKA!

  Oracz ile Ty masz lat? Myślisz, że to jest wina Apostoła Pawła, że w świecie obserwujemy brak miłosierdzia? To Pawła wina, że Hitler "chrześcijanin" wywołał II wojnę światową? A może zbrodnie Stalina to również wina Apostoła Pawła?

  Powiadasz, że Apostoł Paweł "świat chrześcijański" powołał do życia? Ufff... Przeceniasz moc i siłę tego Bożego Apostoła. Jeżeli już, to świat tak zwany "chrześcijański" powołał do istnienia szatan!

  Cały tak zwany „świat chrześcijański” wierzy, że oprócz Boga Ojca, oraz Boga Syna jest również jeszcze jedna osoba BOSKA w Niebie, tak zwany BÓG DUCH ŚWIĘTY, który wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę! Masakra po prostu! To również jest wina Pawła? Dobrze TY się czujesz? Przecież Apostoł Paweł wyraźnie pisze, że dla uczniów i uczennic Chrystusowych istnieje TYLKO Bóg Ojciec oraz TYLKO Jego Syn - Pan Jezus!!

  Może Ty masz jakieś uczulenie na punkcie Pawła?

  Masz rację, nie wolno nigdy lekceważyć przeciwnika, którym jest szatan. Masz rację, zatem nie lekceważ go!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 15:59:19
  Widzę przybliżenie stanowisk.
  Owszem to szatan łowi w swoje sieci ,,jeśli to możliwe, nawet wybranych".
  Faryzeusze to istne sługi szatana, takie, bym określił, dobrowolne.

  Gdyby wykłady Pawła nie były szkodliwe, w sensie rozumienia Ewangelii, a jego zachowanie nie wykazywałoby jawnych odstępstw, to nie było by problemu. Jednak ten człowiek, odpowiada za to wszystko.
  Będę to konsekwentnie udowadniał.

  A póki co. Czy Bóg pozwolił spożywać pokarm, który był poświęcony bóstwom (rzecz jasna obcym)?
 • @Oracz
  MAM PROŚBĘ:

  Podaj cytat i własne zdanie na ten temat! Liczą się cytaty Biblijne a nie domysły....

  Osobiście nie widzę żadnego zbliżenia stanowisk... Napisz!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz
  1:0 DLA PAWŁA...

  http://m.neon24.pl/3dae1b829df47fae3e440bbdbbe01058,13,0.jpg

  Pamiętaj, że nie odpowiedziałeś mi na poprzedni komentarz w sprawie jakże ważnej! Napisałeś do mnie: "Apostoł Paweł "świat chrześcijański" powołał do życia".

  A ja na to odpowiedziałem Ci, że to nieprawda a jeśli chodzi o Pawła to on nie uznawał TRZECH OSÓB BOSKICH jak to "chrześcijanie" uznają. Zatem Twoje pierwsze oskarżenie Apostoła Pawła legło w gruzach a przecież to sprawa podstawowa jest!

  Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian pisze:

  " (6) wszakże dla nas istnieje tylko JEDEN BÓG OJCIEC, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy". 

  8/6

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html

  Zatem Paweł nie uznawał „TRÓJCY” jak to „chrześcijanie” uznają! Nie mógł więc żadnego chrześcijańskiego świata powołać do życia... On uważał, że dla człowieka wierzącego istnieje TYLKO Pan Jezus i TYLKO Bóg Ojciec!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr Jassy!
  ZAPEWNE MYLICIE POJĘCIA...

  Bo Oraczowi chodzi o Pawła z opowiadania Braci Greem, tam jest taki jeden ale co on ma wspólnego z Apostołem Pana Jezusa to ja nie wiem.

  Bo ten biblijny któremu Pan Jezus Otwarł oczy w drodze do Damaszku, nie jest znany Oraczowi, więc mam prośbę , jakbyście mogli mu przybliżyć OWĄ sytuację która nastąpiła , może by się chłop wreszcie kapnął i nie mylił tego, z tamtym od Braci Greem.

  Chłop będzie wam wdzięczny a i jego bystrość wreszcie zabłyśnie jak pozna owe cytaty!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @57KerenOr 18:12:07
  Odpowiedziałeś na zupełnie inne pytanie niż zadałem. Ale domyślam się że zwyczajnie nie jesteś od udzielania odpowiedzi na zadane pytania, tylko od udzielania odpowiedzi na niezadane pytania. Bo to jest linia obrony tych, którzy są zbawieni darmo i z łaski, jak Paweł i ich sąd nie dotyczy, bo to oni osądzają.

  Głupawka jaka dotknęła twoje lustrzane odbicie tj ,,Grzegorza" dobitnie dowodzi że gotowi jesteście zrobić sobie kabaret z nauk Boga i Chrystusa, byleby trwać przy naukach ludzkich.
 • @Oracz
  ZGODNIE Z NAUKĄ PANA JEZUSA NALEŻAŁOBY ODPOWIEDZIEĆ NA ZAGADNIENIE POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI TEMATU. Najpierw zawsze jest rozmowa o Bogu Ojcu i Jego Synu a potem dopiero o sprawach dotyczących pokarmów...

  Tak powiedział Zbawiciel:

  "(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane".

  Ewangelia według Mateusza 6/33

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  Dlatego napisałem Ci słowa następujące:

  "Pamiętaj, że nie odpowiedziałeś mi na poprzedni komentarz w sprawie jakże ważnej! Napisałeś do mnie: "Apostoł Paweł "świat chrześcijański" powołał do życia".

  A ja na to odpowiedziałem Ci, że to nieprawda a jeśli chodzi o Pawła to on nie uznawał TRZECH OSÓB BOSKICH jak to "chrześcijanie" uznają. Zatem Twoje pierwsze oskarżenie Apostoła Pawła legło w gruzach a przecież to sprawa podstawowa jest!

  Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian pisze:

  "(6) wszakże dla nas istnieje tylko JEDEN BÓG OJCIEC, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy". 

  8/6

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html 

  Zatem Paweł nie uznawał „TRÓJCY” jak to „chrześcijanie” uznają! Nie mógł więc żadnego chrześcijańskiego świata powołać do życia... On uważał, że dla człowieka wierzącego istnieje TYLKO Pan Jezus i TYLKO Bóg Ojciec!".

  Ale ok!

  Dzisiaj wrzucę artykuł na temat pokarmów a Ty mi odpowiesz na poruszone przeze mnie powyżej zagadnienie!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  TAK SZCZERZE POWIEDZIAWSZY...

  To zastanawiam się o czym rozmawiać z człowiekiem który nie uznaje Pana Jezusa, bo człowiek który odrzuca apostoła Pawła, odrzuca również Wolę Zbawiciela który oczyszczony Łaską jaka spadła na niego w drodze do Damaszku, zostaje dwunastym apostołem a chłop go nie uznaje.

  Jemu potrzebne są podstawy , czyli mleczko a zabiera się za sprawy dotyczące pokarmów nie rozumiejąc podstaw.

  Tak czy inaczej, najpierw szukajcie Królestwa Bożego...i dobrze mu napisałeś, ale i tak zapewne on tego nie rozumie.

  Co Bóg oczyścił ....

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Oracz
  DLA POKARMU NIE NISZCZ DZIEŁA BOŻEGO! - List do Oracza!

  https://57kerenor.neon24.pl/post/149138,dla-pokarmu-nie-niszcz-dziela-bozego-list-do-oracza


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

TAGI

ULUBIENI AUTORZY