Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
696 postów 3169 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PAN JEZUS WYBRAŁ PAWŁA OSOBIŚCIE NA SWOJEGO APOSTOŁA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Syn Boży wybrał 12 Apostołów ale wyboru Macieja zamiast Judasza dokonali ludzie

 

Wiadomą rzeczą jest, że Syn Boży wybierał Apostołów osobiście. Podkreślam: Osobiście.

 

Dowód:

 

  "(16) Nie wy mnie wybraliście, ale  Ja was wybrałem  i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam"

 

Ewangelia według Mateusza 15/16

 

"(1) I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. (2) A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy  Szymon, którego zwano Piotrem, i  Andrzej, brat jego, i  Jakub, syn Zebedeusza, oraz  Jan, brat jego, (3) Filip  i  BartłomiejTomasz  i  Mateusz, celnik,  Jakub, syn Alfeusza, i  Tadeusz(4) Szymon Kananejczyk  i  Judasz  Iskariot, ten, który go też wydał". 

 

Ewangelia według Mateusza 10/1-4

 

Podsumuję powyższy kawałek: Pan Jezus Chrystus powołał Apostołów osobiście o czym wyraźnie zaświadcza!

 

ednak okazuje się, że po zdradzie Judasza i po jego samobójstwie, Apostołowie sami rządząc się wybrali Macieja i dołączyli go "do jedenastu".

 

Dowód:

 

  "(23) I wskazali dwóch:  Józefa, zwanego  Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja. (24) Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, (25) aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. (26) I dali im losy; a los padł na Macieja, i  został dołączony do grona jedenastu apostołów".

 

Dzieje Apostolskie 1/23-26


 

Teraz chciałbym uczulić Czytelnika na rzecz bardzo ważną. Otóż Apostołowie nie czekali za decyzją Syna Bożego i... popełnili błąd. Sami w miejsce Judasza wybrali Macieja chociaż przecież bardzo dobrze wiedzieli, że Boży Syn każdemu z nich z osobna rzekł: „Pójdź za Mną!”.


 

Mamy w tym miejscu nieścisłość! Syn Boga Ojca wybrał 12 Apostołów ale wyboru Macieja zamiast Judasza dokonali ludzie i ludzie a nie Pan Jezus dołączyli Macieja do grupy powierzając mu Apostolstwo! Czy mieli do tego prawo? Nie! Czy zrobili dobrze?  Nie! Zamiast czekać za wyborem Pańskim dokonali wyboru własnego i to wyboru według zasad starotestamentowych rzucając losy! 

Apostoł Paweł...

 

W Liście do Galatów ten tak znienawidzony na tym Portalu Apostoł napisał bardzo ciekawą sentencję. Posłuchajcie:

 

"(1) Paweł,  apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, (2) i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji: (3) Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, (4) który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, (5) któremu chwała na wieki wieków. Amen".

 

1/1-5

 

Paweł, Apostoł nie od ludzi... lecz przez Jezusa Chrystusa...

 

apamiętaj te słowa Czytelniku, ponieważ nawet jeśli nienawidzisz Pawła, to mamy tutaj wyraźny znak, że wybór Pawła na Dwunastego Apostoła dokonany został przez samego Pana Jezusa w drodze do Damaszku! I wygląda na to, że chociaż Syn Boga Ojca jest Łaskawy to nie zgodził się z wyborem "Jedenastki!" którzy desygnowali Macieja na to wyróżnione miejsce!

 

I tym oto sposobem potwierdziły się słowa Zbawiciela wypowiedziane w Ewangelii według Jana:

 

"Ja was wybrałem"!

 

I oto mamy tutaj całą Dwunastkę Apostołów wybraną przez Pana i Boga Jezusa Chrystusa!

 

Ale... Ale...

 

eżeli Apostoł Paweł jest kłamcą, oszustem, fałszywym prorokiem i zwodzicielem a co za tym idzie nie jest godzien Apostolstwa, to znaczy, że Pan Jezus nie dotrzymał słowa i po zakończeniu życia Judasza nikogo już sam osobiście nie wybrał!

 

Powtórzę to, co zaproponowałem powyżej:

 

"Zatem mamy w tym miejscu nieścisłość! Syn Boga Ojca wybrał 12 Apostołów ale zamiast Judasza wyboru dokonali ludzie i ludzie a nie Pan Jezus dołączyli Macieja do grupy powierzając mu Apostolstwo!". 

Odważę się na ostrzejsze słowa:

 

Piszę teraz do tych, którzy kłamią! Czy myślicie, że oskarżając Pawła występujecie przeciwko człowiekowi? Czy myślicie, że szargając Pawłowym imieniem jemu robicie krzywdę? Nie! On i tak jest Apostołem i bez Waszej "pomocy".

 

Wy obrażacie Majestat Boga Ojca oraz Boga Syna i zabraniacie IM dokonać własnego wyboru. Apostołowie wybierając Macieja zrobili to być może bardziej z nieświadomości, wy zaś oskarżacie Pana Boga okazując złość i pogardę.

 

Wcale nie bronię teraz Pawła tylko Pana Boga... Nie wiem czy to zauważyliście!

 

A dlaczego Apostoł Piotr nazywa Pawła "bratem"? Ponieważ Piotr już wiedział... Wiedział bardzo dobrze... Wiedział lepiej od Was!


Patrz: 2 List Apostoła Piotra 3/15, 16
KOMENTARZE

 • @57KerenOr
  JA TEŻ TO TAK ODBIERAM!

  Napisałeś:

  //Wy obrażacie Majestat Boga Ojca oraz Boga Syna i zabraniacie IM dokonać własnego wyboru. Apostołowie wybierając Macieja zrobili to być może bardziej z nieświadomości, wy zaś oskarżacie Pana Boga okazując złość i pogardę.//

  Właśnie cały czas oto chodzi, by poniżyć nie już apostoła Pawła tylko Pana Jezusa. Oczywiście że apostołowie zrobili to z nieświadomości , rzecz jest w tym że ludzie którzy nie uważają Pawła za apostoła, WALCZĄ Z BOGIEM!

  I to nie jest błaha sprawa, jak to się niektórym wydaje, ta sprawa dotyka Dwóch Najwspanialszych Osób w Niebie i ja osobiście, nie radzę przeciwstawiać się ICH WOLI!

  Apostoł Paweł, DWUNASTYM APOSTOŁEM WYBRANYM Z WOLI BOGA OJCA I BOGA SYNA!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @
  NIKT NAS NIE ODŁĄCZY!

  (35) Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?

  (36) Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. (37) Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez TEGO, który nas umiłował.

  (38) Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,

  (39) ani wysokość, ani głębokość, ANI ŻADNE INNE STWORZENIE NIE ZDOŁA NAS ODŁĄCZYĆ OD MIŁOŚCI BOŻEJ , która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

  Do Rzymian 8

  Wiedziony Duchem Chrystusowym Paweł, już dawno temu wiedział o tym co może nastąpić , wiedział że: ''żadne inne stworzenie nie zdoła nas ODŁĄCZYĆ od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

  I tak jest po dzień dzisiejszy , gdzie ludzie nieumocnieni, pędzeni lada wiatrem, próbują ODŁĄCZYĆ TO, CO ZBAWICIEL ZŁĄCZYŁ, PRÓBUJĄ ODŁĄCZYĆ PAWŁA OD MIŁOŚCI ZBAWICIELA, radzę im by zaprzestali wierzgać przeciw ościeniowi.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  KTO JEST 12 APOSTOŁEM BARANKA?

  Witaj Grzegorzu!

  Dziękuję za dwa bardzo ważne wpisy poparte cytatami z Pisma Świętego...

  A jeśli o cytaty chodzi, to proponuję jeden szerszy fragment z Apokalipsy a po nim... pytanie!

  "(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. 

  (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. (8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. (9) I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę i oblubienicę, małżonkę Baranka. (10) I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, (11) mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. 


  (12) Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu Aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich. (13) Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy. (14) A MUR MIASTA MIAŁ DWANAŚCIE KAMIENI WĘGIELNYCH, NA NICH DWANAŚCIE IMION DWUNASTU APOSTOŁÓW BARANKA. (15) A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur. (16) A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe. (17) Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył Anioł. 

  (18) A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. (19) Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, (20) piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. (21) A dwanaście bram, to dwanaście pereł; a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło.

   (22) Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. (23) A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. (24) I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. (25) A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie; (26) i wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. (27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

  Apokalipsa 21/1-27

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  http://m.neon24.pl/aa497832461440e51d839ba1a8919206,13,0.png

  Zwróćmy uwagę na werset 14:

  "A MUR MIASTA MIAŁ DWANAŚCIE KAMIENI WĘGIELNYCH, NA NICH DWANAŚCIE IMION DWUNASTU APOSTOŁÓW BARANKA". 

  http://m.neon24.pl/111604effc1b1669066acfcda45459a7,13,0.png Pytanie brzmi:

  Kto jest tym Dwunastym Apostołem Baranka skoro Baranek nie wybrał osobiście Macieja tylko zrobili to ludzie?


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 10:58:29
  „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). Biblia w słowie „prosty” odnosi się do ludzi, którzy kroczą przez życie prostą — wytyczoną przez Boga drogą, kierując się na niej wewnętrznym kompasem poruszanym Bożą mądrością. Ludzie prości to ludzie prawi, postępujący według jasnych zasad, wierni i konsekwentni w zmierzaniu do celu wytyczonego przez Boga. Odznaczają się oni pokorą, bo całą życiową mądrość czerpią z posłuszeństwa Bożym przykazaniom oraz z podążania za światłem prawdy objawionej przez Boga. Bóg objawia siebie ludziom, których serca nie są skażone wyniosłością, lecz biją rytmem ewangelicznej prostoty. Jaki rytm serca bije u Pana? Jeżeli odpowie Pan na to pytanie zakończą się dylematy :)
 • @Soplica
  SŁUSZNE WYJŚCIE!

  Ogólnie rzecz ujmując prawdę piszesz. Nie ulega żadnej wątpliwości i byłoby dobrze gdyby wszyscy ludzie żyjący na świecie oddali hołd Panu Jezusowi Synowi Boga Ojca! Gdyby głosili taką Naukę jaką Pan Jezus głosił.

  Jednak niektórzy wbrew intencji autora, (czyli mojej), zwrócenie uwagi, niezgodzenie się z pewnym kwestiami, czy mocniej użyte słowo uważają za wyniosłość lub pogardę dla obcych poglądów. Czasami zapędzam się niepotrzebnie... Być może, ale obrona Nauk Pana Jezusa, jeśli o mnie chodzi nie jest powiązana z zaciekłością czy co gorsza z nienawiścią do drugiego człowieka. Nienawiść owszem, duchowa czyli nie do osoby lecz do złej i fałszywej nauki którą ta osoba przedstawia ludziom!

  Są również tacy, którzy wcale nie piszą, nie mówią, nie głoszą... Albo piszą ale źle piszą. No przykładowo, że dusza ludzka po zakończeniu życia zabrana zostaje do Nieba a to przecież nieprawda jest Soplico!

  Rozumiem, można pięknie pisać i używać całkiem niezłych słów lub gorszych słów a można również nie objawiać Nauk Boga Ojca oraz Boga Syna. Jak myślisz: Które wyjście jest słuszne?! No ja wiem!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

TAGI

ULUBIENI AUTORZY