Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

"TRÓJCA" I NATCHNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM - bardzo śliski temat.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gdy wychowuje Cię Pan Jezus, gdy Uczy Cię jak postępować względem Siebie i względem ludzi, to Przekazuje Ci Swojego Świętego Ducha, Swoje Myśli i Nauki.

 

Nauka nr  685 Katechizmu Kościoła katolickiego:

 

"Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi i "z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę".


 

Czy pamiętasz Droga, H. mój artykuł do Ciebie, na temat Bożego Ducha?


Pozwól, że go przypomnę:  "O jakżebym chciał Ci dobrze odpowiedzieć o Bożym Duchu, jakże chciałbym dobrać takie słowa, by Objawić Moc Mojego Zbawiciela. Kiedyś mój znajomy zadał mi pytanie, co to znaczy mieć Ducha Bożego i co to znaczy być natchnionym Duchem Świętym?
 

  Powiedziałem tak:  Duch Święty w sensie natchnienia, to wszystko dobro, co od Pana Boga pochodzi. Gdy wychowują cię rodzice, gdy uczą Cię jak postępować względem siebie i względem ludzi, to przekazują Ci swojego cielesnego ducha, swoje myśli, pragnienia i wzory do naśladowania.


Łakniesz ich naukę, zgadzasz się z nią i mówisz tak jak oni. Radujesz się w ich duchu, duchu rodzicielskim, ogłaszasz ich ducha, czyli mówisz tak jak ojciec i matka Cię nauczyli. Masz więc ducha swoich wychowawców. Gdy występujesz przeciwko nim, Oni cię nawracają i przypominają jak masz postępować. Mówisz w ich duchu.   Jesteś "stworzona" na ich obraz.

 

  Podobnie lecz jakże ważniej i doskonalej wygląda sprawa Ducha Świętego.

Jak wiemy z Biblii, Duchem Świętym Jest Bóg Ojciec, ponieważ Jest Osobą Duchową i Świętą. Duchem Świętym Jest Pan Jezus, ponieważ Jest Osobą Duchową i Świętą. Na usługach Boga Ojca i Boga Syna jest też Anioł, Który również  Jest Duchem Świętym, ponieważ Jest Osobą Duchową i Świętą.

Gdy mówimy o natchnieniu Duchem Świętym, czy ogarnięciu Duchem Bożym, mówimy o Darze, który otrzymujemy od Pana Jezusa. Począwszy od daru zrozumienia, aż po Dar uzdrawiania. Gdy wychowuje Cię Pan Jezus, gdy uczy Cię jak postępować względem Siebie i względem ludzi to Przekazuje Ci Swojego Świętego Ducha, Swoje Myśli i Swoje Nauki. Wtedy, jak mówi Apostoł Paweł,  jesteś Myśli Chrystusowej  (Zobacz: 1 List Apostoła Pawła do Koryntian 2:16).


 

Cóż to jest chrzest w Duchu Świętym?


Wyobraź sobie Szymona czarnoksiężnika, który tak jak inni niektórzy uczniowie został ochrzczony (prawidłowo: Zanurzony).


adam pytania:


Czy owe cielesne zanurzenie się w wodzie dało mu zrozumienie Nauki Pana Boga? Czy był Myśli Chrystusowej? Czy stał się Dzieckiem Zbawiciela? Nie! Cóż mu dało literalne zanurzenie się w wodzie (Dzieje Apostolskie 8: 9-25), skoro Ducha Bożego, skoro Dar zrozumienia, Dar proroctwa, Dar Synostwa, chciał kupić za pieniądze by móc przekazywać Go innym?! Nic, absolutnie, nic.

 


 

Chrzest Duchem Świętym to zupełnie coś innego niż chrzest wodny. Chrzest Duchem Świętym to przyjęcie odpowiedzialności za słowa i czyny, to położenie Ręki Zbawiciela na twojej głowie i obdarowanie cię wielkimi i niedościgłymi Bożymi Tajemnicami których nie otrzymuje człowiek, który pragnie tylko i wyłącznie litery.  Dlatego Jan Zanurzający mówił, że musi się umniejszać, a Zbawiciel musi wzrastać.

 

Chrzest (zanurzeniew Duchu Świętym, daje Ci pewność poznania Myśli Pana Boga. Rośniesz w wierze, wzrastasz w poznaniu i otrzymujesz to, czego inni nie rozumieją. I "przechodzisz różne próby i cierpisz dla Zbawiciela". To chrzest Duchem Świętym i ogniem! Bronisz Go z całego serca i wielokrotnie nie potrafisz innym wytłumaczyć tego, co tkwi w Twoich trzewiach.

 

a sprawą Nauki Zbawiciela przychodzi na ciebie ogień, doświadczenie, które musisz przezwyciężyć. To jest ten Duch Pewności, o którym mówi Jan w Pierwszym swoim Liście (2:27).


Chrzest w Duchu Świętym, (zanurzenie w Duchu Świętym)nie ma ram i nie zna granic, ponieważ poznanie Zbawiciela nie jest obwarowane ani wyznaczeniem godziny ani wyznaczeniem dnia, nie kończy się jednym etapem a wieloma, które przechodzisz wzrastając w poznanie, aż do doskonałości. Ten chrzest (to zanurzenie), o którym piszę, to zanurzenie się nie w wodzie lecz w Drogocennej Krwi Baranka, Który oddał życie za mnie. Tego chrztu, tego zanurzenia, nie nauczy Cię żaden człowiek.


Z Woli Boga Ojca  dokonać tego może Pan Jezus, Bóg i Zbawiciel.

 

  Chrzest w Duchu Świętymto Nowe Życie, nie konfirmacje przed człowiekiem i odnowy. To szczere i na klęczkach spojrzenie Panu Jezusowiw Twarz, bez bojaźni i bez wątpliwości.


Choćbym podał jeszcze kilkadziesiąt wersetów to nic nie pomoże... Nie pomoże jeden werset jeśli Moc Boża nie ogarnie Cię i On, mój Zbawiciel Ci tego nie wytłumaczy, dobierając Słowa i Myśli tysiąckrotnie lepsze i doskonalsze niż moje. Wtedy zrozumiesz, ponieważ otrzymasz Dar Ducha Świętego, Dar Pana Boga.


Chciałbym, byś zwróciła uwagę na pewne porównanie, wynikające z Pisma Świętego:


"Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą".(Księga Rodzaju 2:7)!

I dalej:


"A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie ducha świętego!" ".

Ewangelia wg Jana 20: 21,22
 

Pierwsze Tchnienie Boże, powołało człowieka do życia cielesnego.

Drugie Tchnienie Boże, powołuje człowieka do Nowego Życia, Życia w Duchu Świętym".

Droga Halino kolega K. do Ciebie napisał:


"W Trójcę wyobraź sobie, że wierzą wszystkie trzy konfesje chrześcijańskie tj. katolicyprawosławni i protestanci". 

No cóż, Według Nauki Pana Jezusa, Boskie Niebo zamieszkują i zamieszkiwali:

Bóg Ojciec

Syn Boży, Pan i Bóg Jezus Chrystus

Aniołowie Boży, występujący pod różnorakimi określeniami.


 

Czy o kimś zapomniałem?
Nie można w tym temacie pominąć katolickiego podejścia do nauki o "trójcy".  Jednak z tym problemem, nad wyraz szybko poradził sobie papież Jan Paweł II.  W Katechizmie Kościoła Katolickiego, wyżej wymieniony dopuścił się bluźnierstwa przeciwko Stworzycielowi Nieba i Ziemi. Nie pierwsze to bluźnierstwo w jego ustach było zatem bez ociągania się przechodzę do meritum.


Nauka nr 258 Katechizmu Kościoła katolickiego!

Cytuję: 

"Cała ekonomia Boża jest wspólnym dziełem trzech Osób Bożych. Podobnie bowiem, jak Trójca ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie. "Ojciec, Syn i Duch Święty nie są trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą" . Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości. W ten sposób Kościół, powołując się na Nowy Testament80, wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch Święty, w którym jest wszystko" . Właściwości Osób Boskich objawiają się przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego".

 

Proponuję zwrócić szczególną uwagę na słowa:


"(…) W ten sposób Kościół,  powołując się na Nowy Testament  , wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch Święty, w którym jest wszystko"(…).

 Przypis o numerze 80 ma nas przekonać, że już za moment padną tutaj słowa zapisane w Nowym Testamencie. Gdy klikniesz na odnośnik w Katechizmie, to u dołu strony pojawi się, interesujący nas, adres do tekstu: 

 "1 Kor 8, 6".


atem czas na ten "Pawłowy" fragment z 1 Listu do Koryntian 8/6:

"Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy".


Zapewne wprawne oko, już wychwyciło papieskie kłamstwo. Apostoł Paweł nigdy nie użył słów: "Jeden Duch Święty, w którym jest wszystko".


Czyli papież Jan Paweł II dopuścił się kłamstwa, szalbierstwa, oszustwa i… grzechu, jakiego dopuścić się może tylko ten, kto zamiast wierzyć Bożemu Słowu, zamiast wierzyć Bożemu Zapisowi, dodaje i ujmuje z Boskiej Księgi to co uważa za niewygodne!


Podsumuję:


Apostoł Paweł mówi, że dla nas istnieje tylko, Bóg Ojciec i Pan JezusPapież zaś nie zgadza się z Apostołem i "uzupełnia" jego wypowiedź kłamstwem które sprytnie zamyka dwoma, umownymi kreseczkami:
 

"(…) jeden Duch Święty, w którym jest wszystko".

 

 Słowa Apostoła Pawła, przeciwko słowom papieża Jana Pawła II.


 

Ja z papieżem Janem Pawłem II się nie zgadzam! Rację ma Boży Apostoł Paweł natchniony Świętym Duchem!KOMENTARZE

 • @von Finov
  TYLKO BÓG OJCIEC I TYLKO BÓG SYN!

  Pod adresem podanym niżej napisałem do Ciebie komentarz na temat tak zwanej "trójcy"...

  http://57kerenor.neon24.pl/post/149238,powiedziec-dzieciom-prawde-oto-cel-katechezy#comment_1554567

  ***

  "No cóż, Kolego powiem swoje zdanie!

  Słowo Boże nie mówi, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Zobacz: Piszesz, że według Pisma Świętego jest jeden Bóg w trzech osobach ale nie za bardzo to rozumiesz. Wniosek: Nie możesz z całą stanowczością stwierdzić, że masz rację zatem w tym temacie Twoje rozumienie TEJ SPRAWY może okazać się niewłaściwe.

  Co jest ważne w naszym temacie? Otóż to, że PAN JEZUS powiedział, że przyjdzie w chwale BOGA OJCA z ANIOŁAMI. Wierzę Panu Jezusowi. Niektórzy jeszcze dodają Boga Ducha Świętego jako oddzielnego Boga.

  To nieprawda!

  Wierzę również Apostołowi Pawłowo, który rzekł, że dla nas istnieje tylko BÓG OJCIEC i TYLKO PAN JEZUS... No i Paweł, zresztą nie tylko on, wita się i żegna w swoich listach tylko i wyłącznie w Imieniu BOGA OJCA i w Imieniu JEGO SYNA!

  Początek Apokalipsy to słowa następujące:

  "(1) Objawienie JEZUSA CHRYSTUSA, które dał mu BÓG, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego ANIOŁA swojego słudze swemu JANOWI...".

  1/1

  Zatem w Boskim Niebie jest:

  1/ Bóg Ojciec
  2/ Bóg Syn
  3/ Aniołowie

  Zdaje się że Adwentyści również nie mają "z tym" problemu. Oni wierzą, że istnieje Bóg Duch Święty jako oddzielna Osoba poza Bogiem Ojcem oraz poza Bogiem Synem! ALE TO NIEPRAWDA!

  Pozdrawiam!".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  BÓG OJCIEC I BÓG SYN, DWIE OSOBNE OSOBY!

  Cisza, coś mi się wydaje, że:

  60) Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może?

  (Ew. Jana 6:60, Biblia Warszawska)


  (66) Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.

  (Ew. Jana 6:66, Biblia Warszawska)

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • ...
  Zastanawiam się czasem nad pieczęcią Ducha , którą będą mieć na czołach wybrani stojący już przed Trybunałem Chrystusa .
  Kiedy dostają tą pieczęć ? Będąc jeszcze w cielesnym namiocie ciała czy potem gdy żadną w Chrystusie ?
 • @Adamus... 21:24:19
  * zasną w Chrystusie
 • @Adamus...
  PIECZĘĆ TO....

  Przenośnia, pieczęć to człowiek wybrany, pieczęć to człowiek wyciągnięty ze świata i robiący to, co Pan Jezus Nauczał.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  Witaj! Jak miło po raz kolejny , czytać o prawdziwej Nauce Pana Jezusa . To co napisałeś wiadomo przecież , nie jest to twoje i nie dostałeś tego od żadnego człowieka .

  Jest to Prawdziwa Nauka Boża / Ewangelia Pana Jezusa /, z którą przyszedł tu na ziemię Pan Jezus , aby uratować , zbawić , rodzaj ludzki . Ta Nauka jest Prawdziwa i Święta dlatego , że pochodzi z ust Bożych , a nie z ust człowieka .

  To co napisałeś o tzw. katolickiej ,, trójcy ,, jest prawdą , nie ma żadnej TRÓJCY ????, dla ludzi prawdziwie wierzących jest i istnieje naprawdę tylko ; BÓG OJCIEC - PAN JEZUS , BÓG SYN - ANIOŁOWIE BOŻY i nikt inny , nie żaden ,, jeden Duch Święty, w którym jest wszystko ,, jest to nieprawdą .

  Papież Jan Paweł II , jest kłamcą i oszustem , który wprowadził miliardy ludzi w błąd , głosząc nie prawdziwą naukę i na dodatek chciał zmienić Ewangelię Pana Jezusa .

  A przecież odmiennej Ewangelii nie ma , są tylko jacyś ludzie tak jak katolicki papież Jan Paweł II , którzy zapierają się Pana Jezusa i wprowadzają swoje nauki nieprawdziwe .

  Nie ma żadnej trójcy jest to wymysł papieży , księży , katechetów i innych . Dla człowieka wierzącego ,ucznia Chrystusowego istnieje tylko ;

  Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec , z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy , i jeden Pan , Jezus Chrystus , przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy . I List Pawła do Koryntian 8,6 .

  Keren pozwolę sobie zacytować twoją odpowiedz ;

  // Ja z papieżem Janem Pawłem II się nie zgadzam! Rację ma Boży Apostoł Paweł natchniony Świętym Duchem! //

  I to jest prawdą , nie ma i nie było , żadnej trójcy , są tylko jacyś ludzie , którzy ............... kłamią tak jak katolicki papież .

  Pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY