Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

ŚMIERĆ "PIERWSZA" I ŚMIERĆ "DRUGA"!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie poruszam zazwyczaj spraw na temat odległych proroctw. Najważniejsze by mówić o "Królestwie Bożym"!

 

Nie poruszam zazwyczaj spraw na temat odległych proroctw. Najważniejsze by mówić o "Królestwie Bożym"!

 W tym wypadku na moment odejdę od tej zasady.
Padło kiedyś bardzo ważne pytanie Barbary do 60grzegorza:

"Dlaczego NIE umarłeś śmiercią drugą?". Oczywiście niektórzy tutaj będący tubylcy mogli się już dokładnie pogubić po wpisach Barbary no ale zastanówmy się co mówi Apostoł Jan na temat tak zwanej  "śmierci drugiej".

Cytuję:


"(11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 


(13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.   (14) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego;  owo jezioro ogniste,  to druga śmierć. (15i jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego". 


Apokalipsa 20/11-15

  I jeszcze:

"(6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (7)  Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. (8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie  jezioro płonące ogniem i siarką.  To jest śmierć druga".  


Apokalipsa 21/6-8


atem według Apostoła Jana,  śmierć druga jest to śmierć w jeziorze ognia i siarki. Proroctwo zaś o owej śmierci dotyczy  czasów przyszłych, nazwijmy to umownie "końca czasów".

Czemu więc Barbara życzy drugiemu człowiekowi śmierci drugiej pytając: "Dlaczego nie umarłeś śmiercią drugą?".

To może ja coś dopowiem na temat śmierci. 

1/ Ludzie wierzący  umierają z Panem Jezusem na krzyżu. To taka metafora przyjęcia na siebie doświadczeń, które spotykają nas ze względu na wyznanie wiary.  Umiera stary człowiek – poganina powstaje  nowy człowiek – uczeń Chrystusowy powołany przez Syna Bożego!


2/ Jest i inna śmierć. Gdy Syn Boży postanowi, to dokonawszy swojego żywota mając lat, 50, 60, czy 100 po prostu umieramy! Nasze ciało zostaje złożone w grobie lub zostaje spalone! Ta śmierć jest  śmiercią, nazwę to umownie, "pierwszą" i dotyczy ona naszej cielesnej egzystencji na tym ziemskim padole.


3/ Gdy człowiek wierzący zmartwychwstanie,  czyli zostanie wyrwany ze szponów śmierci  to ów człowiek nie może już nigdy umrzeć, ponieważ został wykupiony Drogą Krwią Baranka i odziedziczył...  nieśmiertelność!  To zmartwychwstanie Apokalipsa nazywa "pierwszym"! I taki człowiek (jak uczy Nowe Przymierze) został uratowany od śmierci  drugiej.  Zatem błogosławiony jest ten, który ma udział w  pierwszym zmartwychwstaniu. (zobacz: Apokalipsa 20/4-6)!


4/ Co to jest  śmierć druga? To łatwe pytanie i odpowiedź na nie nie jest trudna ponieważ w Apokalipsie Pana Jezusa, czytamy:


"(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką.  To jest śmierć druga".  (21/8)!

 

atem  śmierć druga to  jezioro ognia i siarki...


Kiedy ona nastąpi? W przyszłości... po rzeczonym w Apokalipsie Tysiącleciu. 


I to wszystko!


A Barbara zadaje Grzegorzowi pytanie: „Dlaczego NIE umarłeś śmiercią drugą?

 

Żałosne to jest pytanie!

 

  W zasadzie bardzo rzadko podejmuję temat dotyczący Apokalipsy no ale skoro Barbara namieszała to postanowiłem się wtrącić, przyrzekając sobie jednakowoż, że nie dam się wkręcić w zbędną dyskusję.

 

Miłość do Pana Jezusa to podstawa...

Rozkaz Boga Ojca to podstawa...

Zatem tyle...

 

 

PS


Fragment mojej rozmowy z Barbarą:


Napisałaś:


"Druga śmierć, ta duchowa śmierć, ta dopiero uwalnia nas od grzechów:
 
''7 Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu''. (Rzym.6:7)


Każdy, kto już umarł tą druga śmiercią wie o co chodzi. A kto jeszcze nie umarł tą śmiercią nie wie".


 Bardzo bym chciał wiedzieć, gdzie w Piśmie Świętym napisane jest, że śmierć duchowa dokonana "wraz z Chrystusem na krzyżu" nazwana jest śmiercią drugą?


 

KOMENTARZE

 • @57KerenOr
  Witaj ,
  to w takim razie , która to śmierć pierwsza ??
  Możesz podać jakieś wersety z Biblli ??
 • @Adamus...
  PRZEZ CZŁOWIEKA ŚMIERĆ, PRZEZ CZŁOWIEKA TEŻ ZMARTWYCHWSTANIE!

  Sprawa ważna: Nigdzie w Piśmie Świętym nie musi być napisane, że śmierć Adamowa jest PIERWSZĄ, ponieważ to wynika z samego założenia Nauki Biblijnej. I co ważne? Otóż nie znamy żadnej śmierci przed Adamem a to znaczy że śmierć sprokurowana przez Adama jest śmiercią właśnie PIERWSZĄ!
  OD TEJ ŚMIERCI JEST RATUNEK A OD DRUGIEJ JUŻ NIE!

  *

  Księga Rodzaju 2/17
  Księga Koheleta 9/3
  Księga Koheleta 9/5

  List Apostoła Pawła do Rzymian 5/12
  List Apostoła Pawła do Rzymian 5/15
  List Apostoła Pawła do Rzymian 5/17
  List Apostoła Pawła do Rzymian 5/18
  1 List Apostoła Pawła do Tesaloniczan 4

  "(21) Skoro bowiem PRZYSZŁA PRZEZ CZŁOWIEKA ŚMIERĆ, PRZEZ CZŁOWIEKA TEŻ PRZYSZŁO ZMARTWYCHWSTANIE. (22) Albowiem jak W ADAMIE WSZYSCY UMIERAJĄ, tak też W CHRYSTUSIE WSZYSCY ZOSTANĄ OŻYWIENI. (23) A każdy w swoim porządku: JAKO PIERWSZY CHRYSTUS, POTEM CI, KTÓRZY SĄ CHRYSTUSOWI W CZASIE JEGO PRZYJŚCIA (..).

  List Apostoła Pawła do Koryntian 15/21-23

  Grzech Adama sprawił, że wszyscy musimy umrzeć. To jest śmierć nazwijmy to "pierwsza".
  Kto nie otrzyma ostatecznie zbawienia zostanie zniszczony w jeziorze ognia i siarki. To jest śmierć druga To wszystko.

  Jeszcze raz:

  Pierwszy Adam zgrzeszył i odziedziczyliśmy śmierć zatem musimy umrzeć. Drugi Adam, Pan Jezus, zwyciężył dając nam możliwość życia wiecznego. Kto tej możliwości nie otrzyma to zniszczony zostanie w jeziorze ognia i siarki. To jest śmierć druga i ostateczna. "Błogosławiony i święty który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu" "ponieważ nad nim druga śmierć nie ma mocy", czyli człowiek wierzący odzyskuje to co stracił Adam – Życie Wieczne!

  Żeby być człowiekiem wierzącym musimy umrzeć wraz z Chrystusem na krzyżu. To jest śmierć duchowa. To jest przenośnia określająca zmianę człowieka. To jest przenośnia mającego nastąpić nowo narodzenia!

  I jeszcze jedno: Pytanie Barbary do Grzegorza "dlaczego nie umarłeś śmiercią drugą" jest bez sensu ponieważ jak już to powinna napisać "dlaczego nie umarłeś śmiercią pierwszą ponieważ śmierć człowieka wierzącego z Panem Jezusem na krzyżu, nie jest śmiercią drugą tylko pierwszą. Druga zaś przykładowo byłaby za lat 80. Jednak takie tłumaczenie kompletnie pozbawione jest sensu.

  Człowiek musi umrzeć za błąd Adama To jest śmierć "pierwsza". Jezioro ognia i siarki to śmierć "druga" i ostateczna.

  PS

  Barbara pisze o jakiejś śmierci drugiej dotyczącej teraźniejszego czasu...
  Apokalipsa mówiąc o śmierci drugiej mówi o czasie przyszłym...

  Jak więc Barbara pragnie aby już dzisiaj ludzie zaznali śmierci drugiej skoro śmierć druga daje zniszczenie? Po prostu pewnego dnia Baśka namieszała...

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Adamus...
  POMOCNY CYTAT!

  "(45) Tak też napisano: PIERWSZY człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym".

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 15/45


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Keren napisał ;


  ////Człowiek musi umrzeć za błąd Adama To jest śmierć "pierwsza". Jezioro ognia i siarki to śmierć "druga" i ostateczna. ////
  ///// Grzech Adama sprawił, że wszyscy musimy umrzeć. To jest śmierć nazwijmy to "pierwsza".
  Kto nie otrzyma ostatecznie zbawienia zostanie zniszczony w jeziorze ognia i siarki. To jest śmierć druga To wszystko. /////  I to jest cała prawda , o śmierci I , i śmierci II . Szkoda tylko , że ludziom nie chcę się zajrzeć do Pisma Świętego i sprawdzić co tam jest zapisane . A jeszcze wielką szkodą jest to , że ludzie nie chcą iść do Zbawiciela Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc i zrozumienie Jego Nauki

  Ludzie nie chcą zgiąć swych kolan przed Najwyższym Arcykapłanem , którym jest przecież Pan Jezus Chrystus , którego posłał do ludzi Ukochany Bóg Ojciec , aby dać rodzajowi ludzkiemu szanse Zbawienia .
  A przecież Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko , Pana Jezusa , nikogo innego i to w Panu Jezusie ukrył wszystkie skarby mądrości i poznania .

  A dziś ludziska , wymyślili sobie tzw. św. i przed nimi padają na kolana i im pokłon oddają , a gdzie jest najdoskonalszy dar od Boga Ojca , Pan i Bóg Jezus Chrystus , który przelał na krzyżu swoją najdoskonalszą i najczystszą krew za rodzaj ludzki , aby uratować ich od //śmierci II// .

  Piękny przykład i prawdziwy do naśladowania , Szczepana , człowieka wierzącego , który był natchniony Duchem Bożym , który pokazał do kogo trzeba się modlić i zwracać w swoich modlitwach i prośbach. Wiedzieli o tym również mędrcy ze wschodu słońca , którzy oddali pokłon tylko Panu Jezusowi , a nie Marii czy Józefowi i było jeszcze wiele innych , którzy o tym wiedzieli .

  Dziś ,wszystkie organizacje i wyznania , zarejestrowane na ziemi nie chcą wykonywać i nie chcą słuchać Woli Boga Ojca , nie chcą przyjść do Pana Jezusa i nie chcą przed nim zgiąć swych kolan , aby mieć żywot i nie umrzeć II śmiercią .

  A szkoda , bo zbawienie jest tylko na wyciągnięcie ręki , trzeba tylko zgiąć kolana przed Panem Jezusem i poprosić Go o pomoc i przebaczenie swoich win i grzechów . Wystarczy tylko poprosić Zbawiciela Pana Jezusa o pomoc , a na pewno nikogo nie odrzuci . Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek .
 • @jassy27 17:26:48
  Zapomniałem dopisać jeszcze , że Barbara czyta Pismo Święte , ale je interpretuje po swojemu . I tak to jest jak ktoś zadaje się z różnymi organizacjami zarejestrowanymi tu na ziemi , a nie słucha Zbawiciela Pana Jezusa . Nie można dwom Panom służyć , trzeba wybrać jednego Prawdziwego i trzymać się Go . A ja radzę , każdemu człowiekowi i również Barbarze pomodlić się do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc .
 • @jassy27
  NIE CHCĄ SŁUCHAĆ POLECENIA BOGA OJCA!

  Napisałem na końcu artykułu:

  "Miłość do Pana Jezusa to podstawa...
  Rozkaz Boga Ojca to podstawa".

  Dzięki za ważny wpis.

  To prawda, że różne organizacje nie chcą wykonywać Woli Boga Ojca a przecież Bóg Ojciec kieruje ludzi tylko do Swojego Syna.

  A ludzie, jak piszesz "nie chcą przyjść do Pana Jezusa i nie chcą przed nim zgiąć swych kolan, aby mieć żywot i nie umrzeć II śmiercią". 

  Zakończę cytatem z Ewangelii według Jana 3:16 - 18

  " (16) Tak bowiem BÓG umiłował świat, że SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (18) Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

  Podsumowanie:

  BÓG OJCIEC umiłował świat i SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ! To cała Tajemnica! Jakże ważna Tajemnica!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 18:12:55
  Witaj keren , napisałeś ; //BÓG OJCIEC umiłował świat i SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ! To cała Tajemnica! Jakże ważna Tajemnica!//

  Tak , Pan Bóg ma racje , szkoda tylko , że niektórzy nie chcą się z Panem Jezusem zgodzić i nie chcą wykonywać Woli Boga Ojca .

  Bóg Ojciec , dał ludziom tylko Syna , a to człowiek nie chcę się z Panem Bogiem zgodzić , nie chcą Ojcowskiego Daru i odrzucają go , którym jest przecież , Pan Jezus, Błogosławiony Syn Boga Ojca .

  To ludzie mają Naukę Boża za nic , odrzucają ją . Umiłowali bardziej własną chwałę , niż chwałę Bożą .

  Pan Jezus uczy ;
  ALE SZUKAJCIE NAJPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO I SPRAWIEDLIWOŚCI JEGO , A WSZYSTKO INNE BĘDZIE WAM DODANE . Ew. Mateusza 6,33.

  ALBOWIEM SYN CZŁOWIECZY PRZYJDZIE W CHWALE OJCA SWEGO Z ANIOŁAMI SWYMI , I WTEDY ODDA KAŻDEMU WEDŁUG UCZYNKÓW JEGO . Ew. Mateusza 16,27 .

  Tak keren , // BÓG OJCIEC umiłował świat i SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ! To cała Tajemnica! Jakże ważna Tajemnica!//

  I jest to bardzo ważna tajemnica dla tych , którzy uwierzyli w Pana Jezusa i w przyjście Jego .

  Pozdrawiam !!!!
 • @57KerenOr 16:20:22
  Do dziś byłam w błędzie w pewnej sprawie !!!
  Pisząc do Barbary miałam otwartą Ks Objawień i nagle sama doznałam objawienia

  . Zaś potem weszłam tu i zobaczyłam to samo . Te dwa obrazy jakby nałożyły się na siebie .

  Dzięki Keren ...
 • @Adamus...
  JEŻELI COKOLWIEK CZŁOWIEK ZROZUMIE ZGODNEGO Z EWANGELIĄ TO "PODZIĘKI" NALEŻĄ SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE SYNOWI BOGA OJCA!

  Pozdrawiam serdecznie!

  57KO


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  ZŁE NAUKI ZŁYCH LUDZI!

  Ja tylko parę zdań, każdy człowiek który myśli że Pan Jezus Zbawi wszystkich, jest w błędzie, każdy człowiek który tak sądzi, nie docenia Krwi Która została przelana na krzyżu i nie jest to jakaś tam krew , tylko Krew Boga, KTÓRA MIAŁA ZA ZADANIE OCZYSZCZENIE WSZYSTKICH TYCH LUDZI, KTÓRZY PRAWIDŁOWO NIOSĄ SWÓJ KRZYŻ , WSTĘPUJĄC W ŚLADY MISTRZA I BOGA Z NAZARETU.

  ...Żadną śmiercią nie pomrzecie...to słowa demona i dzisiaj te słowa ponownie brzmią na Neonie z tą różnicą że jest tu wielu takich, którzy nie pozwolą na to, by Złota Krew Zbawiciela, była Przelana na darmo!

  DANO LUDZIOM ŻYCIE, DANO I ŚMIERĆ.
  DANO LUDZIOM NAGRODĘ, DANO I KARĘ.
  DAJĄC NAM BÓG OJCIEC SWEGO SYNA, DAŁ LUDZIOM SZANSĘ !

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 23:40:54
  Właśnie Drogocenna Krew Chrystusa !!

  Przypomina mi się , zdarzenie ze ST .
  W symbolice biblijnej Egipt czy Babilon to symbole świata materialnego i grzesznej natury naszego serca...
  Dlatego Bóg wyprowadza naród wybrany -Izrael z Egiptu , naznacza drzwi Wybranych , krwią "czystego Baranka"... Ta sytuacja jest niejako cieniem przyszłości , zapowiedzią tego co ma się wydarzyć .

  Wyprowadza Izrael na pustynię - symbol oczyszczenia ze świata materialnego i naszych idoli , tam daje Swoje Prawa i szanse na zerwanie z grzechem...


  W zasadzie , Biblia jest nasycona przesłaniem , że nie wszyscy mogą dostąpić bycia z Bogiem ...
 • @Adamus... 12:31:21
  I mogą i nie mogą... Wszyscy...
  PS: Kiedy dostaniesz numerek? ;-) ...chodzi o cyferkę ;-))
 • @Franek Ganek
  COŚ TOBIE POWIEM, FRANEK.

  Wielu tutaj piszących, ma jak to nazwałeś swój numerek, i nie myśl że ty go nie masz, bo gdybym miał powiedzieć dokładniej , to nie my jesteśmy pod kimś, tylko wy, smutne to ale jak bardzo prawdziwe.

  Widzisz wiara polega na tym, że ja nie podlegam pod nikogo, dosłownie pod nikogo, możesz mi wierzyć lub nie, ale jedno jest pewne, nie jestem zarejestrowany u demona, ja jestem wolny i kilku, których tu czytasz.

  Podlegam tylko i wyłącznie nie pod omylnego człowieka, tylko pod mojego nauczyciela, Boga , Jezusa Chrystusa, czego i tobie życzę.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 17:14:19
  Czy Ty jesteś Adamus z miejscem na cyferkę?
 • @Adamus... 12:31:21
  Co to za zacięcie Adamus... załapał?
  Czy kolejny fałszywy prorok co to niby wie już z góry co kto myśli czy zamierza albo nawet zrobi?
 • @Franek Ganek 12:52:19
  Pytasz się jako kto ?? wierzący w Boga ??
 • @Franek Ganek
  BRUDY!

  Jakże można cokolwiek wiedzieć o Panu Jezusie i o Bogu Ojcu Kolego, skoro używa się na Portalu różnych bluzgów? No nie można, zatem o prorokach pisał nie będę choć jest ich kilku na tym Portalu a Tobie radzę poprawić słownictwo. No i nie wycieraj sobie Boskimi Sprawami Twoich brudów.

  To tyle... Tymczasem!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Adamus... 15:28:02
  //Pytasz się jako kto ??//

  Musisz mieć czyjś obraz zamiast niego... tego z kim rozmawiasz?
  To Twoja etykietka będzie - nie moja. Tu się odcinam bo tak naprawdę to i moja też.

  //wierzący w Boga ??//

  Moim zdaniem lepiej powiedzieć, że wierzący - w Bogu.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY