Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
706 postów 3262 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

TEN, KTO MNIE SPOŻYWA, ŻYĆ BĘDZIE PRZEZE MNIE!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał!

 

 

"(37) Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego,  który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; (38) zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. (39) A to jest wola tego, który mnie posłał,  abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. (40) A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym(41) Wtedy Judejczycy szemrali przeciwko niemu, iż powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. 

 

(42) I mówili: Czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić: Z nieba zstąpiłem? (43) Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im: Nie szemrajcie między sobą! (44) Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony,  przychodzi do mnie(46) Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga. (47) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. 

 

(48) Ja jestem chlebem żywota(49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali; (50) tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. (51) Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił;  jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata(52) Wtedy sprzeczali się Judejczycy między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? (53) Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam,jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego,  nie będziecie mieli żywota w sobie.(54) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a  Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym(55) Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. (56) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim. (57) Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i  ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie".

 

Ewangelia według Jana 6/37-57

 KOMENTARZE

 • Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie ? Dlatego , że nie potraficie słuchać słowa mojego Ew. Jana 8,43 to powiedział Pan Jezus
  Prawdziwa Nauka Boża , któż jej słuchać może ? Dlatego Pan Jezus powiedział ; że nikt nie może przyjść do Mnie , jeśli to nie jest dane od Ojca . Ew. Jana 6,65.

  Nie wszyscy ludzie , widzą , słyszą i rozumieją . Tak sprawa wiary nie jest sprawą wszystkich .Nie wszyscy ludzie chcą słuchać Pana Jezusa i nie wszyscy chcą wykonywać Wolę Boga Ojca .

  Szkoda , że tacy ludzie , którzy nie rozumieją Nauki Pana Jezusa i którzy nie modlą się do Pana Jezusa , którzy nie wykonują Woli Boga Ojca , wypowiadają się na tematy wiary w Pana Jezusa i na temat Prawdziwej Nauki Bożej .

  I tacy właśnie ludzie nie sprawdzają tego co powiedział Bóg Ojciec i Bóg Syn , nie czytają Pisma Świętego , a co najważniejsze nie modlą się do Pana Jezusa tylko np. do Marii , do papieży , do figur , do obrazów i do różnych innych bóstw wymyślonych przez ludzi .

  To Pan Jezus został posłany do ludzi , przez swojego Tatę Boga Ojca , aby to No Pan Jezus i nikt inny , zbawił świat . Tak to Pan Jezus ma uratować rodzaj ludzki , a nie jakaś religia , wyznanie czy organizacja zarejestrowana .


  Kto wierzy w Syna , ma żywot wieczny , kto zaś nie słucha Syna , nie ujrzy żywota , lecz gniew Boży ciąży na nim . Ew. Jana 3,36 .

  Aby wszyscy czcili Syna , jak czczą Ojca . Kto nie czci Syna , ten nie czci Ojca , który go posłał . Ew. Jana 5.23 .

  Jeśli więc Syn was wyswobodzi , prawdziwie wolnymi będziecie . I poznacie prawdę , a prawda was wyswobodzi . Ew. Jana 8, 31-36 .


  Nie wiem ile jeszcze dowodów prawdy bym napisał o Panu Jezusie , to i tak ludziom nawet nie chce się tego sprawdzić . A przecież za to jest nagroda i ta nauka jest dana ludziom za darmo . Zbawienie jest bardzo blisko każdego człowieka na wyciągnięcie ręki , wystarczy tylko poprosić Pana Jezusa o pomoc . I to jest aż tyle..............
 • apage satanas
  "W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: Oddalajcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen."
 • @jassy27
  WYSTARCZY TYLKO POPROSIĆ!

  Napisałeś:

  "Zbawienie jest bardzo blisko każdego człowieka na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko poprosić Pana Jezusa o pomoc".

  To prawda! Wystarczy poprosić Syna Boga Ojca o pomoc, o dar zrozumienia, o łaskę. Obowiązkiem człowieka wierzącego jest głoszenie Nauki Boga Syna oraz Boga Ojca. Bóg Ojciec tylko Syna Swego nam dał, nikogo innego.

  Jednak religie rejestrowane mają swoje punkty z których ustąpić nie mogą ani na krok!

  Chcesz się oficjalnie modlić do Pana Jezusa? Dobrze, ale nie możesz już być Świadkiem...
  Nie chcesz obchodzić obrzędów katolickich? Bardzo dobrze, ale nie możesz już być katolikiem.
  Nie chcesz obchodzić literalnego sabatu od piątku po zachodzie słońca do soboty po zachodzie słońca?
  Prawidłowo myślisz! Tylko nie możesz już być Adwentystą Dnia Siódmego.

  Zatem wstępując do organizacji rejestrowanej nie możemy trzeźwo i po Bożemu myśleć, ponieważ stajemy się niewolnikami pewnych zasad tam obowiązujących.

  Dlatego właśnie organizacje rejestrowane nie są organizacjami Bożymi!
  Organizacje rejestrowane czynią człowieka niewolnikiem dogmatów!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  KAŻDY, KTO SŁYSZAŁ OD OJCA I JEST POUCZONY,  PRZYCHODZI DO MNIE!

  Rozkaz Boga Ojca: "Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, JEGO SŁUCHAJCIE".

  "(1) A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. (2) I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. (3) I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. 

  (4) Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie! Dobrze nam tu być; i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. (5) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, JEGO SŁUCHAJCIE!".

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html BIBLIA WARSZAWSKA


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @matterhorn
  POZA BOGIEM OJCEM ORAZ POZA BOGIEM SYNEM NIE MA INNEGO DODATKOWEGO BOGA ZWANEGO BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM!

  E tam, matterhorn, Ty chyba dzisiaj wstałeś lewą nogą. Co to jest za określenie "Bóg Jedyny w Trójcy Przenajświętszej"? Jakieś zagadki chłopie stawiasz na Neonie24?

  No to Bóg Jedyny jest czy Bóg w Trójcy? Że Ty się chłopie możesz w tym połapać!

  Pan Jezus przyjdzie w Chwale Boga Ojca razem z Aniołami. I to wszystko! Nic nie jest napisane o jakimś dodatkowym Bogu zwanym BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM!

  Poza Bogiem Ojcem oraz poza Bogiem Synem i niezliczoną liczbą Aniołów nie ma takiej osoby w Niebie zwanej BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM!

  No i Kolego, Wasz bóg nie jest moim panem a Twoje egzorcyzmy typu "agape satanas" doprawdy mnie nie interesują!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Zbawienie pochodzi z łaski Bożej przez wiarę , a nie przez organizacje rejestrowane !!!!!!
  Keren , napisaleś;
  //Zatem wstępując do organizacji rejestrowanej nie możemy trzeźwo i po Bożemu myśleć, ponieważ stajemy się niewolnikami pewnych zasad tam obowiązujących.

  Dlatego właśnie organizacje rejestrowane nie są organizacjami Bożymi!
  Organizacje rejestrowane czynią człowieka niewolnikiem dogmatów! //


  Zgadzam się z tym co napisałeś , żadna organizacja nie prowadzi do , zbawienia , do Pana Jezusa , do poznania prawdy , do prawdziwej wiary . To Pan Jezus , Zbawiciel decyduje o wszystkim , a nie człowiek czy jakaś organizacja .

  Do wszystkich , można przeczytać i posłuchać apostoła Pawła w tym temacie ;

  Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę , i to nie z was ; Boży to dar ; Nie z uczynków , aby się kto nie chlubił . Jego bowiem dziełem jesteśmy , stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków , do których przeznaczył nas Bóg , abyśmy w nim chodzili . List Pawła do Efezjan 2,8-10 .

  Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca , jedni i drudzy w jednym duchu . List Pawła do Efezjan 2,18.

  I to jest cała prawda , każdy może to sprawdzić .........

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY