Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
706 postów 3262 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

WNIEBOWZIĘCIE MARII – SZATAŃSKI DUCH IM PODPOWIEDZIAŁ...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Pan Jezus, Syn Boga Ojca ustanowił swoje Prawo zmartwychwstania. Zatem papieże kłamią!

 

I znowu jak co roku zbliża sie katolickie święto zwane wniebowzięciem Marii.

I znowu jak co roku fałszem i obłudą pławić się będa ludziska.

 

A przecież to oszukańcze święto jest, że aż w kościach strzyka!

 


 

Ponoć Maria została zabrana do Nieba z ciałem a Apostoł Paweł powiada, że "ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą"! Hmm... Ciekawe!


Kto ma rację? Apostoł Paweł czy papieże? Ja ufam zapiskowi Apostoła a nie fatalnej nauce władców znad Tybru. Paweł Apostoł był natchniony Bożym Duchem, Bożą Wiedzą. Przebywała w Nim cząstka Chrystusowego Jestestwa zatem wybór jest prosty: Papieże kłamią a Apostoł Paweł mówi prawdę!

 

  Papieże... Tak, bez dwóch zdań są przywódcami największej sekty świata! Nie interesuje ich Nauka Boga Syna oraz Boga Ojca. Nie interesuje ich Boże Prawo!

 

Co chwilę wymyślają jakieś herezje i rozkazują ludziskom w nie wierzyć. Jeżeli Syn Boży nie obdarzy ich łaską, to pewnego dnia zostaną ukarani. Jeżeli się nie nawrócą... Przecież każdemu życzę by nawrócił się do Pana Jezusa. Jednak Śmierć Pana Jezusa na krzyżu musi przynieść owoc, dlatego Paweł pisze, że Pan Jezus umarł tylko za społeczność ludzi wywołanych! Tak napisał Apostoł!

 

A ja o czym mam dalej pisać? O tym, że Wy, katolicy, dajecie się biskupom wodzić za nos? O tym, że nawet palcem nie potraficie kiwnąć w Chrystusowej Sprawie?

 

Pan Jezus, Syn Boga Ojca ustanowił swoje Prawo zmartwychwstania. Gdy pewnego dnia przyjdzie powtórnie, to zabierze do Domu Ojca Marię i Apostołów a także ludzi wierzących wszystkich czasów.

 

Oto Słowa Zbawiciela na temat zmartwychwstania:

 

"(1) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. (2) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce,przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem". 

 

Ewangelia według Jana 14/1-3

 

Blisko 2000 lat temu Pan Jezus przyrzekł uczniom, że w Domu Boga Ojca "jest mieszkań wiele". Oznajmił im, że idzie "przygotować im miejsce". Lecz co jest bardzo ważne, Syn Boga Ojca wyznaczył "datę" zabrania Apostołów do Siebie, do Nieba!

 

Odbędzie się to dopiero z chwilą Jego powtórnego przyjścia! Nic Syn Boży ani Bóg Ojciec nie wspominali o wyjątkach w tym względzie zatem każdy wiedział, kiedy nastąpi owe zabranie. Wiedzieli o tym Apostołowie, wiedziała o tym Maria. Wiedzieli uczniowie i uczennice...

 

ednak po wielu, wielu latach, szatański duch zagościł w Rzymie i podpowiedział papieżom naukę heretycką i... oszukańczą o kobiecie która, (ponoć), zabrana została do Nieba.

 

 

Maria!  No cóż, ta wspaniała wybrana kobieta, zgodnie z Prawem Bożym nie żyje. Pewnego jednak dnia zostanie wzbudzona i otrzyma razem ze wszystkimi ludźmi wybranymi Wieniec Sprawiedliwości!


 


KOMENTARZE

 • @
  CICHO, NUDNO I PONURO, NIKT NIE SŁUCHA, NIKT NIE PUKA, DO JAKIEGO MÓWIĆ UCHA!?

  Napisałeś:

  //Maria! No cóż, ta wspaniała wybrana kobieta, zgodnie z Prawem Bożym nie żyje. Pewnego jednak dnia zostanie wzbudzona i otrzyma razem ze wszystkimi ludźmi wybranymi Wieniec Sprawiedliwości!//

  Przecież żeby to sprawdzić, wystarczy aż umieć czytać, ''aż'' !

  Ślepcy, obłudnicy i bestie, odbiorą wraz ze swymi wiernymi to, co przeznaczył Pan Jezus dla tych, którzy Jego Prawo WYKRZYWIAJĄ.

  CICHO, NUDNO I PONURO, NIKT NIE SŁUCHA...

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  OBRAZEK!

  W SPRAWIE NIEZGODNEGO Z MOIMI POGLĄDAMI OBRAZKA, KTÓRY ZAZNACZA MÓJ ARTYKUŁ napisałem do Administratora. Niestety nie mam na to wpływu ale jak do tej pory ze zmianami nie było problemu zatem może ów niezgodny z Nauką Pana Jezusa obrazek Admin zmieni!

  http://m.neon24.pl/b5107a873d78b0564c6afc6c85153411,14,0.png

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  DLATEGO , GŁOŚNO I WYRAŹNIE POWIEM: WIEM, BO MY BAŁWANÓW NIE WSTAWIAMY, MY BAŁWANÓW NIE TOLERUJEMY!

  DLATEGO , GŁOŚNO I WYRAŹNIE POWIEM: WIEM, BO MY BAŁWANÓW NIE WSTAWIAMY, MY BAŁWANÓW NIE TOLERUJEMY!

  DLATEGO , GŁOŚNO I WYRAŹNIE POWIEM: WIEM, BO MY BAŁWANÓW NIE WSTAWIAMY, MY BAŁWANÓW NIE TOLERUJEMY!

  BAŁWANÓW NIE TOLERUJE PAN JEZUS!!
  BAŁWANÓW NIE TOLERUJE PAN JEZUS!!
  BAŁWANÓW NIE TOLERUJE PAN JEZUS!!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • Dlaczego kult Maryi wywołuje u niektórych taki sprzeciw?
  Kult Maryi jest zjawiskiem szczególnym i niezwykłym w Kościele Rzymsko-Katolickim. Obecny kształt tego kultu zawdzięczamy tradycji, pobożności ludowej, dyskusjom teologów i soborom. Dlaczego kult Maryi jest dla wielu chrześcijan kontrowersyjny?

  - Próbowałem odpowiedzieć tutaj:

  http://1do10.blogspot.com/2013/08/dlaczego-kult-maryi-wywouje-u.html
  --------------------------------------------------------
  Kult Maryjny jest zakorzeniony w Piśmie Św.

  Szczególna rola Maryi uwidacznia się najpierw w scenie zwiastowania (Łk 1,26-38).
  Zauważmy, że wszystkie zwroty i określenia jakie odnosimy do Maryi biorą swój początek w Piśmie Św.:

  Dziewicy - bierzemy w znaczeniu dosłownym. Maryja, chociaż poślubiona mężowi, była dziewicą i jak z dalszego kontekstu wynika, dziewicą zamierzała pozostać zawsze.

  Pełna łaski - w znaczeniu moralnym wyraża ozdobę cnót, świętość wewnętrzną, zjednoczenie z Bogiem, proporcjonalne do powołania.

  Pan z Tobą - określenie używane o narodzie wybranym, cieszącym się szczególną Bożą opieką, albo o poszczególnych osobach ludzkich, obdarzonych szczególnym zadaniem przez Boga. Tu w obu tych znaczeniach: Maryja obdarzona wyjątkowym i trudnym posłannictwem, cieszy się szczególną Bożą opieką.

  Znalazłaś łaskę u Boga - posłannictwo i pomoce odpowiednie do jego wypełnienia, z wolnego wyboru Bożego.
  Poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus - istota powołania Maryi: być Matką Jezusa

  Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego - Jezus to Bóg prawdziwy (takie znaczenie ma Wielki = HYPSISTOS), Syn Boży z natury, a wiec Maryja jest powołana na Matkę Boga

  Nie znam Męża - Maryja nie tylko do chwili zwiastowania nie zaznała współżycia małżeńskiego, ale i na przyszłość nie brała jego możliwości pod uwagę. Niektórzy egzegeci widzieli tu dowód na ślub dozgonnej czystości złożony przez Maryję.

  Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię - Dwa człony równoległe o tej samej treści. Duch Święty bez rodzajnika oznacza Moc Bożą, a nie trzecią Osobę Trójcy Świętej. Maryja, więc ma począć Jezusa, Syna Bożego, Mocą Bożą, w sposób wykluczający współżycie małżeńskie.

  Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa - Maryja po otrzymaniu wyjaśnienia, że macierzyństwo Mocą Bożą zostanie złączone z nienaruszonym dziewictwem, wyraża swą zgodę na spełnienie posłannictwa wyznaczonego przez Boga. W tej chwili dokonało się w jej łonie Wcielenie Syna Bożego. Maryja swą zgodą świadomie włączyła się w plan zbawczy Nowego Przymierza, w Dzieje Zbawienia.

  Zwiastowanie anielskie przynosi nam, więc prawdy o dziewictwie, macierzyństwie Bożym, świętości i zbawczym posłannictwie Maryi.

  Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1,39-56): Poruszyło się Dzieciątko w Jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę - Św. Jan Chrzciciel w tej chwili według zapowiedzi Łk 1,15 już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym został uświęcony łaską Bożą, podobnie i jego matka św. Elżbieta została napełniona łaskami Bożymi. Egzegeci, bowiem bacząc na brak rodzajnika przy greckim PNEUMATOS HAG1OU nie odnoszą tego zwrotu do trzeciej Osoby Bożej, lecz do mocy Bożej w ogólności. - Zwracamy uwagę na to, że Maryja jest tu pośredniczką łaski Bożej dla św. Jana Chrzciciela i dla św. Elżbiety, tak jak była pośredniczką pierwszego cudu u progu życia publicznego Pana Jezusa, w Kanie Galilejskiej.

  Błogosławiona jesteś między niewiastami - Maryja jest najbardziej błogosławiona spośród wszystkich niewiast.

  Matka mojego Pana - Św. Elżbieta przez szczególną łaskę i oświecenie Boże poznała, iż Maryja jest Matką Boga

  Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła - znaczenie wiary Maryi w dziele odkupienia.

  Maryja, uczczona w swym zadaniu w dziejach zbawienia jako Matka Boga i Pośredniczka Łaski, wyśpiewała hymn uwielbienia Boga (Magificat) za powołanie do godności Matki Boga i Zbawiciela, na tle rządów Opatrzności Bożej.

  Troska św. Józefa (Mt 1,18-25): Brzemienna za sprawa Ducha Świętego - czyli mocą Boża dziewiczo poczęła.

  Oddalić Ją potajemnie - Św. Józef jako sprawiedliwy Starego Przymierza miał obowiązek ukamienować wiarołomną żonę, ale tego nie mógł uczynić, bo był przeświadczony o Jej niewinności. Nie mógł Jej także dać publicznie listu rozwodowego, bo tym by Ją zniesławił. Postanowił, więc oddalić Ją potajemnie, biorąc całą winę na siebie. - Maryja nie powiedziała ani słowa na swoją obronę i dla wyjaśnienia sprawy.

  Z Ducha Świętego jest to, co się z Niej poczęło - ingerencja Boża wyjaśniła sytuację. Św. Józef z objawienia dowiedział się o dziewiczym poczęciu mocą Bożą i o imieniu, jakie ma być Dziecięciu nadane, na oznaczenie Jego posłannictwa

  Nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna - nie wynika stąd, że po urodzeniu się Pana Jezusa św. Józef współżył z Maryją po małżeńsku. Jest to właściwością języka hebrajskiego, że powyższy zwrot stwierdza tylko, iż do chwili urodzenia Pana Jezusa nie było pożycia, bynajmniej nie sugerując, iż po urodzeniu nastąpiło pożycie małżeńskie.

  Świętemu Józefowi Pan Bóg objawił, więc tajemnicę dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, z Maryi, jego małżonki.

  Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2,1-21): Pochodził z domu i rodu Dawida - o św. Józefie, którego legalnym synem był Pan Jezus. Ale zapewne i Maryja należała do tego samego Dawidowego rodu.

  Porodziła swego pierworodnego Syna - czyli pierwszego w ogóle, ale nic pierwszego spośród większej liczby dzieci. Pan Jezus jako pierwszy musiał być wykupiony, a ponieważ wykupiono go za cenę ubogich (jak niżej), dowiadujemy się, że Maryja była uboga.

  Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan - Maryja jest Jezusa, Zbawiciela i Boga. Wynika to jasno z tych tekstów, które mówią o Bóstwie Jezusa Chrystusa.

  Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2,22-40): Maryja występuje tu jako dobrowolnie poddająca się przepisom Prawa, które Jej osobiście jako Dziewicy-Matki nie dotyczyły. Pan Jezus jako Mesjasz, po raz pierwszy wstępujący do świątyni. Święta Rodzina jest uboga: składa ofiarę biednych.

  Duch Święty spoczywał na nim - chodzi tu o szczególną łaskę Bożą, a nie o zstąpienie trzeciej Osoby Bożej. Wskazuje na to użycie określenia Duch Święty bez rodzajnika.

  Znak, któremu sprzeciwiać się będą... Twoją duszę miecz przeniknie - Maryja ze słów Symeona dowiedziała się o swym zadaniu współcierpienia z Synem w dokonywaniu dzieła Odkupienia, które według przepowiedni Izajasza (52,13-53,12) napotka na tragiczny sprzeciw.

  Jego ojciec i Matka dziwili się - spostrzegając, że tajemnice im tylko przez Boga objawione, dzięki Bożemu objawieniu stały się szerzej znane.

  Prorokini Anna - w znaczeniu osoby bogobojnej, służącej innym dobrą radą i przykładem. Głosząc Mesjasza tym samym przyczyniała się do chwały Matki Jego, Maryi.

  Mędrcy ze Wschodu (Mt 2,1-2. 11): W pokłonie trzech mędrców ze Wschodu Maryja występuje jako Matka adorowanego Dziecięcia.

  Ucieczka do Egiptu i powrót do Nazaretu (Mt 2,13-15,19-23): W relacji o ucieczce przed Herodem do Egiptu i o powrocie po jego śmierci Maryja występuje kilkakrotnie, zawsze jako Matka Jezusa, będąca stale przy Nim i opiekująca się Nim.

  Pan Jezus dwunastoletni w Jerozolimie (Łk 2,41-52): Rodzice Jego chodzili, co roku - nie było to obowiązkiem niewiast, więc zaznaczona tu jest wyjątkowa pobożność Maryi.

  Zdziwili się - może, dlatego, że Pan Jezus ujawnia się wobec ludzi, czego dotychczas nie czynił.

  Z bólem serca - początek cierpień Maryi, zapowiedzianych przez Symeona. Co należy do mego Ojca - sprawy Boże są wyższe od miłości Dziecięcia Jezus do Maryi i św. Józefa. Oni jednak nie zrozumieli - Maryja dobrowolnie została Matką Boga-Człowieka, Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Powiadomiona została o konieczności cierpienia, lecz nie zawsze wiedziała, dlaczego Bóg doświadcza Ją kolejnym cierpieniem. Tym większa jest ofiara i zasługa Maryi. Matka Jego chowała wiernie...w swym sercu - św. Łukasz ponownie wskazuje źródło swych wiadomości o Maryi i Jezusie. Maryja ukazana została tu jako Matka Jezusa, Syna Bożego, pobożna, doświadczana przez Pana Boga cierpieniem, nieraz "w ciemno", a jednak wszystko pilnie zapamiętująca.

  Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12): Czyż to Moja lub Twoja sprawa Niewiasto? - Pan Jezus odniósł się nieprzychylnie do poruszonej sprawy.

  Jeszcze nie nadeszła godzina moja - twierdzenie, że jeszcze nie nadeszła godzina Pana Jezusa, tradycyjna egzegeza pojmuje o Jego Śmierci na krzyżu, która stanowi początek wstawiennictwa Maryi. Pan Jezus nie życzy sobie, więc - zgodnie z wolą Ojca -interwencji Matki, ale wynagradza Jej wiarę spełniając to, o co prosiła Byłby to, więc dowód skuteczności wstawiennictwa Maryi u Pana Jezusa. - W przytoczonym przekładzie Biblii Tynieckiej pytanie retoryczne potwierdza, że godzina Pana Jezusa już nadeszła, czyli że zaczyna się głoszenie Dobrej Nowiny, któremu towarzyszą cuda i znaki.
  Bracia - według semickiego sposobu mówienia chodzi tu o dalszych krewnych. Tekst, więc w niczym nie uwłacza dziewictwu Maryi.

  Maryja pod Krzyżem (J 19,25-27): Ojcowie Kościoła widzieli tu budujący przykład dziecięcej miłości konającego Pana Jezusa do swej Matki, miłującej i stojącej do ostatniej chwili u boku Syna Pan Jezus zapewnia Maryi opiekę na przyszłość, na resztę życia na ziemi. Tekst zawiera prawdę o duchowym macierzyństwie nad ludzkością, lub nad Ludem Bożym.

  Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12,1-16): XII rozdział Apokalipsy mówi w perspektywie prorockiej jednocześnie o Maryi, Matce Mesjasza, nawiązując do Rdz 3,15 (Protoewangelii) i Ps 2,9 (żelazną rózgą będziesz nimi rządzić) waz o Kościele Chrystusowym. Bóle porodowe, niezgodne z dziewiczym narodzeniem Syna Bożego, należy rozumieć symbolicznie jako cierpienia duchowe poniesione przez Maryję, jako Matkę Mistycznego Chrystusa, Matkę Kościoła To macierzyństwo kosztowało Maryję najwięcej cierpień.

  Smok jest symbolem szatana (Wąż). Walka ze Smokiem i jego aniołami jest sumarycznym potraktowaniem nieprzyjaźni, zapowiedzianej w Protoewangelii i relacją o spełnieniu się zapowiedzi starcia głowy węża.
  --------------------------------------------------------
  W celu odkłamania niektórych mitów narosłych wokół kultu Maryjnego warto więc przypomnieć prawdziwe nauczanie Kościoła Rzymsko-Katolickiego:

  1) Maryja nie jest Matką Boską. Takie określenie błędnie sugeruje przypisywanie boskich atrybutów Maryi, których jako człowiek posiadać nie może. Jest m.in. Matką Bożą, Bożą Rodzicielką, Bogarodzicą, Matką Boga-Człowieka. Tytuły te wyrastają z faktu, że Maryja jest matką Syna Bożego, odwiecznego i równego w bóstwie Ojcu, który w określonym momencie historii stał się człowiekiem.

  2) Maryja nie wniebowstąpiła, lecz została wniebowzięta;

  3) Maryja nie została poczęta w sposób dziewiczy, tylko w sposób niepokalany, czyli została zachowana od grzechu pierworodnego mocą przewidzianych zasług Chrystusa;

  4) Maryja jako miłosierna Matka nie może być przeciwstawiana surowej i karzącej sprawiedliwości Boga Ojca (błąd polegający na negowaniu Bożego miłosierdzia);

  5) Maryja nie oferuje „konkurencyjnego i skuteczniejszego” pośrednictwa niż jedyne zbawcze pośrednictwo Chrystusa;

  6) Maryja nie jest wcieleniem Ducha Świętego, ale Jego żywą świątynią, wiernym narzędziem, witrażem oraz osobowym znakiem;

  7) Maryja nie prowadzi do niezdrowej fascynacji i poszukiwania sensacyjnych elementów w objawieniach prywatnych;

  8.) Maryja nie pragnie mariolatrii, czyli fałszywego kultu polegającego na stawianiu Jej ponad Chrystusem i/lub Trójcą Świętą.

  Całość artykułu można przeczytać tutaj: http://prasa.wiara.pl/doc/857466.Oto-ja-cora-Syjonu
 • @57KerenOr 23:08:16
  W SPRAWIE NIEZGODNEGO Z MOIMI POGLĄDAMI OBRAZKA, KTÓRY ZAZNACZA MÓJ ARTYKUŁ …

  Czytelnicy chcieliby wiedzieć, co się Panu w "obrazku" nie podoba.
 • @60grzegorz 23:15:29
  BAŁWANÓW NIE TOLERUJE PAN JEZUS!!
  BAŁWANÓW NIE TOLERUJE PAN JEZUS!!
  BAŁWANÓW NIE TOLERUJE PAN JEZUS!!

  - ależ toleruje, co widać choćby po Autorze tego bloga i po jego wiernym komentatorze
 • @Mind Service 23:58:11
  rzuca Kolega perły przed wieprze ;)
 • @AgnieszkaS 02:54:30
  pewnie cechujący niektórych sekciarzy ikonoklazm - ciekawe, czy wolno mu posiadać lustro w łazience, o TV nie wspomnę

  pozdr
 • o mały włos zapomnałbym jedynkę postawić
  ...
 • Refleksja ....
  Jak można poważnie traktować wypowiedzi i przemyślenia drugiego człowieka gdy On w kwintesencji popełnia kardynalny błąd? Możemy się spierać na różne tematy, możemy się przekonywać lub udowadniać. Czasami może i złapiemy się za czupryny :))) ale tylko wtedy gdy je mamy ... Natomiast "gdy ja o zupie a On o d...e", wtedy dyskusja nie ma sensu. Matka Jezusa Chrystusa ma na imię Maryja drogi Panie. Maryja a nie Maria. Gdy w takich sprawach jest Pan nie douczony cóż mądrego może Pan dalej nam napisać? Jakąż mądrość może nam Pan przekazać? Ot pisanina co mi ślina na język przyniesie. Tyle i tylko tyle.
 • @
  PATRZĄC NA WASZE NIEZADOWOLENIE...

  Widzę, że mój prosty i wymowny wpis, odniósł skutek i absolutnie nie żałuję że to zrobiłem.

  Mało tego, ogrom kompletnej niewiedzy oraz typowo polskiej katolickiej zadziorności nie tylko teraz ale i w każdych prostych, zaznaczam prostych tematach, uwidacznia się na każdym kroku i pokazuje jak polski katolik jest ciemny w sprawach Bożych.

  Tak sobie myślę, może i dobrze Keren, że te pogaństwo katolickie zostało w pewien sposób pokazane przez admina, bowiem przez przypadek i niewiedzę, powstał kolejny temat :-).

  Było cymbalistów wielu , ale żaden ...

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @AgnieszkaS
  ZMIEŃCIE TEN OBRAZEK!

  http://m.neon24.pl/3dd8eb9916c8de3e4442cc397eefb5ec,13,0.png

  Droga Agnieszko!

  Skoro Czytelnicy pragną to odpowiadam, że przez cały Stary Testament jak i Testament Nowy biegnie Boży Rozkaz zabraniający wykonywania jakichkolwiek podobizn Pana Boga! Wiesz zapewne Agnieszko o tym, że już dawno temu Pan Bóg dał Mojżeszowi II Boże Przykazanie dotyczące tematu, który poruszyłem.

  Niestety papieże i biskupi usunęli to dawne Przykazanie i w wersji katechetycznej owego zapisu nie zobaczysz.

  Ale powracając do mojego artykułu. Z tego co wiem, to piszę na moim blogu, dzięki serdeczności Pana Opary. Poruszam tutaj tematy, które są tematami bardzo ważnymi i występuję także w nich przeciwko między innymi tego typu bałwochwalczym obrazkom. Nigdy sam takich niezgodnych z Ewangelią fotografii nie wklejam dlatego proszę o zastosowanie się do mojego komentarza na ten temat.

  Zresztą "wczorajszy" Admin przyrzekł dokonać zmiany! Zatem cierpliwie czekam!

  Pozdrawiam serdecznie!

  57KO


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 11:01:07
  Witam, ten admin odpowiedzialny za wycinek dzieła sztuki z XV wieku "Madonna z dzieckiem na tle krzaku róży" mistrza Pratovecchio to adevo. Miałem wczoraj dyżur do godziny 24. Powinieneś się do mnie zwrócić. Teraz zdejmuję fotkę osobiście.
  Pozdrawiam
 • @MacGregor
  MAMY WIELKĄ PROŚBĘ...

  Panie MacGregor, jakby pan jeszcze nie zapomniał czytać Pisma Świętego, to byśmy byli wdzięczni.

  A gdyby jednak zdarzyło się panu że znowu by pan zapomniał, to picie siemia lnianego powinno panu pomóc.

  Jeszcze przydałoby się coś , co powoduje , albo pobudza w człowieku, chęć do ograniczenia lenistwa, ale niestety nie wiem co polecić.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @MacGregor 09:39:13
  Wycieczki ad personam świadczą o braku argumentów merytorycznych
 • @adevo
  W SPRAWIE OBRAZKA...

  Witaj!

  Masz rację, powinienem jeszcze raz ponowić prośbę. Mea culpa!
  Jednak bardzo dziękuję za usunięcie obrazka niezgodnego z Nauką Pana Jezusa i Boga Ojca!

  http://www.eioba.org/files/user15283/a118706/podzi__kowania.jpg

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Nie było jeszcze wniebowzięcia Marii ??? Wniebowzięcie Marii do Nieba ??? to nauka niezgodna z Bożym nauczaniem.

  15 sierpnia jak co roku katolicy nie będą wykonywać Woli Boga Ojca , upadną na kolana przed swoją królową , będą czcili fałszywego bożka.

  Wniebowzięcie Marii jest to kłamstwo wymyślone przez katolickich nauczycieli , jest to ich święto niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa .
  To Pan Jezus Ustanowił Swój czas zabrania ludzi wierzących do Siebie , a nie człowiek , który przeciwstawia się Bożemu postanowieniu .

  Dla człowieka prawdziwie wierzącego jest tylko Jednorodzony Ojcowski Syn , a nie Maria !Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane ,aby ludzie wierzący modlili się do Marii . Nie wolno się jej kłaniać , nie wolno się do niej modlić , nie wolno nazywać jej królową, pośredniczką i pocieszycielką , jest to bałwochwalstwo.

  Marii nie ma w niebie , Maria śpi w prochu ziemi i oczekuje na przyjście Zbawiciela Pana Jezusa dlatego , że to Pan Jezus ustanowił swój czas zabrania ludzi wierzących do siebie , a nie człowiek.

  A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ew. Jana 3,13-16 .

  MARI NIE MA JESZCZE W NIEBIE, MARIA NIE ŻYJE , LEŻY W PROCHU ZIEMI I OCZEKUJE NA PRZYJŚCIE PANA JEZUSA , ABY ODEBRAĆ NAGRODĘ , ŻYCIE WIECZNE .
 • @Mind Service
  FAŁSZYWY KULT MARII!

  Witaj Mind Service!

  Odniosę się do niektórych Twoich zagadnień w sposób punktowy.

  Zatem pkt 1:

  Jeżeli o mnie chodzi to muszę Ci powiedzieć, że kocham Marię (Miriam, Mariam, Maryję) miłością historyczną. Była przecież "szczęśliwą pomiędzy niewiastami". Urodziła Pana Jezusa – Boga i Zbawiciela! W Jej łonie dokonał się cud! Sam Pan Bóg ją wybrał zatem jakże ja mógłbym się sprzeciwić w jakikolwiek sposób Woli Najwyższego?!

  Zadajesz pytanie na wstępie: "Dlaczego kult Maryi wywołuje u niektórych taki sprzeciw?". Odpowiedź jest bardzo prosta: Ci niektórzy, na podstawie Nauki Boga Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa wiedzą bardzo dobrze o tym, że Bóg Ojciec tylko i wyłącznie rodzajowi ludzkiemu dał Swojego Syna. Wszelkie prośby zaś pośrednie lub bezpośrednie kierowane do "Marii" są bałwochwalstwem i niezgodzeniem się z Wolą Boga Ojca. (Dzieje Apostolskie 4/12)!

  Czas na pkt 2:

  Napisałeś:

  "Kult Maryi jest zjawiskiem szczególnym i niezwykłym w Kościele Rzymsko-Katolickim. Obecny kształt tego kultu zawdzięczamy tradycji, pobożności ludowej, dyskusjom teologów i soborom. Dlaczego kult Maryi jest dla wielu chrześcijan kontrowersyjny?"!

  Dobrze napisałeś, kult Marii jest szczególny w katolicyzmie (także w Prawosławiu) zatem obecny kształt tegoż kultu zawdzięczacie pobożności ludzkiej a nie... pobożności Bożej! Zauważ, że na samym początku powołujesz się na tradycję ludową a nie na Naukę Pana Jezusa! Hmmm...

  Pkt 3:

  Piszesz: "Dlaczego kult Maryi jest dla wielu chrześcijan kontrowersyjny?".

  No cóż, na to pytanie odpowiedzieć powinni tak zwani "chrześcijanie" a nie... ja!

  Pkt 4:

  Zaznaczasz: "Kult Maryjny jest zakorzeniony w Piśmie Św.

  Szczególna rola Maryi uwidacznia się najpierw w scenie zwiastowania (Łk 1,26-38)".

  Nieprawda! Fragment o którym mówisz jest typowym zaznajomieniem Marii o tym co dalej czeka ją w życiu. Zatem Anioł mówi, że Maria jest "pełna łaski" co jest zrozumiałe ponieważ jest wybraną kobietą przez Pana Boga!

  Dalej mamy zaznaczone że Maria nazwana jest "błogosławioną miedzy niewiastami". To bardzo ważne zdanie, ponieważ to błogosławieństwo lub szczęśliwość Marii dotyczy jej związku z narodzinami Pana Jezusa. To ona spośród wielu niewiast została wyznaczona do tego celu! Tutaj chcę zwrócić uwagę szczególnie katoliczkom na to, że Maria w tym fragmencie była nazwana błogosławioną pomiędzy NIEWIASTAMI a nie pomiędzy wszystkimi ludźmi!

  W dalszych fragmentach Anioł Boży nadal mówi o jej nazwijmy to "misji" lecz nie wspomina ani jednym słowem o jakimkolwiek kulcie Marii... Wręcz przeciwnie! Anioł Gabriel wychwala Boga Ojca oraz Jego Syna.

  Jednak zwróćmy uwagę na werset 38: Maria popiera zdanie Anioła mówiąc Mu, że jest Służebnicą Pana i że w tym względzie ma się stać według Bożej Woli!

  Doprawdy, ten kto w Ewangelii według Łukasza 1/26-38 dostrzega jakikolwiek zalążek kultu o znaczeniu pojętym w dzisiejszym kościele katolickim, te jest po prostu człowiekiem, który nie ufa Bogu Ojcu!

  Pkt 5:

  Nawiązujesz nadal do Ewangelii według Łukasza 1/26-38:

  "Dziewicy - bierzemy w znaczeniu dosłownym. Maryja, chociaż poślubiona mężowi, była dziewicą i jak z dalszego kontekstu wynika, dziewicą zamierzała pozostać zawsze".

  Z żadnego kontekstu nie wynika, że Maria chciałaby pozostać dziewicą na zawsze. Mówiąc tak, czynicie Józefa i z Marię najnieszczęśliwszym małżeństwem wszech czasów. Pan Bóg na początku Rzekł, że rodzaj ludzki ma się rozmnażać. Jakim więc prawem chcecie by Maria i Józef pozbawieni byli macierzyństwa, ojcostwa i... tego normalnego małżeńskiego zjawiska nazwanego potocznie "seksem małżeńskim?".

  Nie! Maria nie była dziewicą już wtedy gdy urodziła Pana Jezusa ponieważ według Starego Prawa Syn Boży był tym, który "otwierał jej żywot".

  Józef zaś bardzo dobrze wiedział, że w tym czasie jako mąż nie mógł do niej przystępować... Jednak jak powiada Ewangelista Mateusz, Józef współżył z Marią po narodzinach Zbawiciela (Ewangelia według Mateusza 1/25). Zresztą, Ewangeliści wyraźnie piszą, że Maria i Józef mieli dzieci!


  Pkt. 6, to Twoje bardzo szczególne zdanie:

  "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię - Dwa człony równoległe o tej samej treści. Duch Święty bez rodzajnika oznacza Moc Bożą, a nie trzecią Osobę Trójcy Świętej. Maryja, więc ma począć Jezusa, Syna Bożego, Mocą Bożą, w sposób wykluczający współżycie małżeńskie".

  No cóż, masz rację, że pojęcie Ducha Świętego w tym miejscu mówi nam o Mocy Bożej a nie o jakiejś wyimaginowanej trzeciej osobie trójcy. A jeżeli ten fragment nie mówi o Duchu Świętym jako o oddzielnej Osobie Boskiej, to i mnóstwo innych bardzo podobnych fragmentów z Ewangelii o żadnej trzeciej osobie Boskiej poza Bogiem Ojcem oraz poza Bogiem Synem nie wspomina! Hę... To ciekawe! A może jednak pozostałe "tysiąc" wersetów o Duchu Świętym wcale nie mówi o TRZECIEJ OSOBIE BOSKIEJ?! Hmmm... "To bardzo ciekawe co napisałeś!".

  No cóż, muszę wybierać ponieważ bardzo szeroko piszesz!

  Punkt 7:

  Zauważasz:

  "Mędrcy ze Wschodu (Mt 2,1-2. 11): W pokłonie trzech mędrców ze Wschodu Maryja występuje jako Matka adorowanego Dziecięcia".

  Przypominam tylko, że Mędrcy (magowie) szukali Pana Jezusa a nie Marii! To Panu Jezusowi oddali pokłon a nie Marii! No i wcale nie jest napisane ilu ich było i jakie posiadali imiona. Zatem Kacpra, Melchiora i Baltazara pośród bajki włożyć należy!

  Teraz, by Czytelnika nie znużyć obszernością komentarza przejdę do Twojego wypunktowanego podsumowania! Wybiorę 3 zagadnienia!

  Piszesz:

  "1) Maryja nie jest Matką Boską. Takie określenie błędnie sugeruje przypisywanie boskich atrybutów Maryi, których jako człowiek posiadać nie może. Jest m.in. Matką Bożą, Bożą Rodzicielką, Bogarodzicą, Matką Boga-Człowieka. Tytuły te wyrastają z faktu, że Maryja jest matką Syna Bożego, odwiecznego i równego w bóstwie Ojcu, który w określonym momencie historii stał się człowiekiem".

  Strasznie naciągasz. I przykładowo sugerujesz, że Maria nie jest Matką Boską ale jest... Matką Bożą! Hmmm... No nie! Napiszę tak po prostu: Maria nie jest Matką Bożą ponieważ Pan Jezus jest Synem Boga Ojca i urodzenie tegoż Ojcowskiego Syna w "kształcie" cielesnym przez Marię nie daje jej żadnego prawa bycia Matką Bożą w sensie nauki kościoła katolickiego!
  W kościele katolickim za pojęciem "Matka Boża" snuje się kult niezgodny z Ewangelią: Czoło bicia i fanfary na cześć tej, która choć była wspaniałą wybraną kobietą to jednak nie żyje i czeka za zmartwychwstaniem!

  W punkcie 2 stwierdzasz: "Maryja nie wniebowstąpiła, lecz została wniebowzięta"!

  Nie! Maria nie została wniebowzięta z bardzo prostej przyczyny! Nie było potrzeby zachowywać jej jak to Pan Bóg uczynił z Eliaszem i z Enochem ponieważ jej rola jako kobiety rodzącej Pana Jezusa zakończyła się na tym ziemskim padole! Zresztą (powrócę do tego w innym temacie) Apokalipsa opisująca czasy przyszłe nic nie wspomina o szczególnej roli Marii. Nie mamy tam jej przedstawionej na wzór nauki katolickiej. Czyżby to Jan zapomniał o tym, że Maria jest królową Aniołów? Czyżby Jan zapomniał, że obok Syna Bożego na piedestale siedzi Maria jako pośredniczka łask wszelkich?!

  Zaiste Jan o tym nie zapomniał. Przecież skoro Pan Bóg mu tego nie objawił to znaczy, że nauka katolicka o wniebowzięciu Marii jest... fikcją!

  I punkt 8, w którym zaznaczasz, że:

  "Maryja nie pragnie mariolatrii, czyli fałszywego kultu polegającego na stawianiu Jej ponad Chrystusem i/lub Trójcą Świętą".

  No cóż, zgodnie z Prawem Bożym Maria dawno temu umarła. Jej kości bieleją gdzieś na Bliskim Wschodzie! Była bez dwóch zdań szczęśliwą kobietą. Po narodzeniu Zbawiciela posiadała z Józefem dzieci. Tych dwojga młodych ludzi kochało się miłością duchową jak i cielesną. Seksualne pragnienia również zawitały pod ich wspólną strzechę. Byli młodzi, rozradzali się i rozmnażali.

  Gdyby dzisiaj zmartwychwstała to popłakałaby się z żalu widząc postawioną na jej cześć świątynię w Licheniu. Uroniłaby łzy nad fałszywym zachowaniem narodów. Jej serce okryłoby się smutkiem "na widok" święta wniebowzięcia zgotowanego na jej cześć!

  (…)

  Jednak gdy przyjdzie Syn Boży to czy będzie łaskawy i odpuści winy tym, którzy Go w Polsce tak poniżają i obrażają!

  Jego to jest Sprawa a nie moja. Cieszę się tylko z tego, że przed laty Syn Boga Ojca wyrwał mnie spośród katolickiego fałszu i obłudy.


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Soplica
  MARIA, MARYJA, MIRIAM A MOŻE... MARIAM?

  Soplico, napisałeś:

  "Matka Jezusa Chrystusa ma na imię Maryja drogi Panie. Maryja a nie Maria. Gdy w takich sprawach jest Pan nie douczony cóż mądrego może Pan dalej nam napisać? Jakąż mądrość może nam Pan przekazać? Ot pisanina co mi ślina na język przyniesie. Tyle i tylko tyle".

  Ot, najważniejszy temat podjąłeś: Jak Maria dokładnie miała na imię? Nie poruszyłeś sprawy Woli Boga Ojca, nie podjąłeś tematu zmartwychwstania i zagadnienia wniebowstąpienia czy... hmm... wniebowzięcia, tylko zadałeś sobie trud by zastanowić się jak miała dokładnie na imię Maria!


  Zatem hebrajskie "Miriam" tłumaczy się zwyczajowo na "Maria" no ale żebyś nie mówił, że nie szukałem, czy nie badałem to proszę byś otworzył grecko polski Nowy Testament. O.... Możesz skoczyć pod poniższy adres:

  https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/3/chapter/1/verse/27/param/1/version/TR


  μαριαμ – MARIAM

  Czyli gdybym się uparł to zgodnie z greką mógłbym również powiedzieć, że na Marię w języku greckim mówiono "MARIAM" a nie „MARYJA”.

  No ale co taki facet jak ja może na ten temat wiedzieć, prawda? Przecież według Ciebie jestem niedouczonym gościem. Ty przecież wiesz. Jakżeby inaczej! Myśl trochę Soplico. Po prostu myśl a nie strzelaj z kapiszonów!
  I jak coś będziesz chciał napisać to przeczytaj swój koment 12 razy zanim go wrzucisz do sieci!

  Czołem!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Autor
  "W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: Oddalajcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen."
 • @matterhorn
  EGZORCYZM!

  Twój egzorcyzm jest według prawa katolickiego egzorcyzmem porannym.
  Nie zadziała o godzinie 18.42.

  To już prawie wieczór.

  https://adonai.pl/modlitwy/?id=94

  Zastanawiam się czy czasami Tobie nie przydałby się jakiś egzorcyzm, powiedzmy wieczorny, za słowa: "W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej".

  Bóg Jedyny w Trójcy? Kolejny wymysł tak zwanych chrześcijan. Zresztą nie tylko katolików ale i Adwentystów Dnia Siódmego i... i... i...!

  No to serwus! A tak swoją drogą, masz może cokolwiek do powiedzenia w temacie czy raczej ośmieszasz się na MOIM BLOGU?


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @60grzegorz @jassy
  NIE WYŚCIE MNIE WYBRALI ALE JA WAS WYBRAŁEM!

  Myślę, że temat jest ważny a nawet bardzo ważny. Jeżeli już katolik odprawia na moim blogu egzorcyzmy to znaczy, że ów katolik nic nie wie na temat Bożego Prawa dotyczącego życia i śmierci.

  Z jednej strony to jest bardzo smutny widok, z drugiej zaś potwierdza się Boże Prawidło, że to Pan Jezus Chrystus wybiera a nie człowiek. Tak, to Syn Boży wybiera swój lud a nie człowiek!

  Zresztą, nad czym tutaj dywagować? Przecież wyraźnie napisane jest, że "Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka". 

  (Apokalipsa 7/10).


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @adevo 11:33:52
  @adevo 11:33:52
  "Teraz zdejmuję fotkę osobiście. "/adevo/

  Tutaj się różnimy :)

  Ja bym fotki nie zdjęła. Wychodzę z założenia, że "jedynka", a właściwie teksty tam umieszczone, są tzw. koroną portalu. Chodzi mi tutaj estetykę strony i przyciąganie czytelnika.

  Stwierdzenie, że wizerunek "Madonny z dzieckiem na tle krzaku róży", autorstwa Pratovecchio, jest obraźliwy dla Autora notki może być obraźliwe dla wielu osób, które są katolikami.

  KerenOr jest wielbicielem lwów i ma do tego prawo na swoim blogu. Uważam, że osobiste preferencje i niechęci KerenaOra nie powinny negatywnie wpływać na stronę graficzną Neon24.

  Przykro mi Kerenie, ale takie jest moje zdanie.
 • @MacGregor 09:41:01
  A gdyby pokazał się jakiś muzułmanin ( nie koniecznie Arab) na Neon i zażądał tylko motywów roślinnych, jak to jest praktykowane w meczetach (arabeski), co wtedy? Oni również są przeciwko wszelkim wizerunkom.

  :))

  Serdecznie pozdrawiam!
 • @AgnieszkaS
  MAM DO CIEBIE PYTANIE:

  Jak byś zareagowała, gdyby w rozmowie z kimś o twoim ojcu, którego kochasz, przedstawiono zdjęcie przedstawiające kogoś innego albo co najmniej niepodobnego do twego ojca.

  A może dosadniej, jak byś się zachowała, gdyby wciskano ci kit, że to jest twój ojciec, który wcale nim nie jest.

  Czyli, rozumiem że twoje ''osobiste preferencje'' , nie wpłynęły by negatywnie na przedstawiony tobie fałszywy obraz ojca.

  Jednym zdaniem mówiąc: nie miałabyś nic przeciw temu, czyż tak!?

  Co zaś się tyczy wystawionej ''jedynki '' to zapewniam panią że zarówno ja jak i Keren, najmniej na to patrzymy, liczy się tekst i prawda Biblijna a nie frekwencja i stopień.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @AgnieszkaS
  DOBRE, PRZYSZLIŚCIE TUTAJ I CZEGO JESZCZE CHCECIE!?

  Niemal weszliście w butach a odpychacie się muzułmanami i innymi, my jesteśmy na swojej zakładce a wy podstępnie ją wyżebraliście i jeszcze macie pretensję do nas. My jesteśmy u siebie a wy tylko przechodniami w obcej zakładce.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @ALL
  CZY ADMINISTRATOR STOI PONAD PRAWEM?

  https://57kerenor.neon24.pl/post/150201,czy-administrator-stoi-ponad-prawem


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @60grzegorz 21:54:55
  "Niemal weszliście w butach a odpychacie się muzułmanami i innymi, my jesteśmy na swojej zakładce a wy podstępnie ją wyżebraliście i jeszcze macie pretensję do nas. "

  Ja do nikogo nie wchodzę w butach i raczej zwracam się do innych osób z szacunkiem. Wyraziłam jedynie swoją opinię, natomiast Administracja postąpiła zgodnie z Pańskim życzeniem, nie ma więc powodu do niezadowolenia.
 • @AgnieszkaS 01:07:47
  "raczej się zwracam"
  No tak. I tego "raczej" się trzymaj. Uśmiałem się do łez.
  I powiedz temu "adminkowi z Hamburga" żeby nie podskakiwał.
  Spamietasz? :)))))))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 01:59:43
  "raczej zwracam się..." powinno być w moim zdaniu, a nie "raczej się zwracam", jak zostało zasugerowane.  Tutaj jest link dla zagubionych, aby mogli powrócić bezpiecznie do domu:
  http://niepodległy.pl/  Bez odbioru.
 • @57KerenOr 17:48:19
  Niewiedza jest błogością życia. Lecz gdy już mamy wiedzę zaciągamy konkrety na swe sumienie. Jan, Janusz, January czy Bożena lub Bożenna - jedno i to samo ... Czołem! Ale fakty są niezmienne, pozostaje tylko nasza ignorancja i pycha.
 • @Soplica
  ROZUMIEM! PISZESZ O SWOJEJ NIEWIEDZY!

  No cóż, nie gniewam się!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 14:13:25
  Nie pajacuj Pan. To witryna dla dorosłych, przynajmniej średnio rozgarniętych.
 • @AgnieszkaS 21:28:37 KULTUROWY SZOK
  Witaj Agnieszko. Tak poszedłem z Kerenorem na konsensus. Zdjąłem mu zdjęcie admina, wycinek z dzieła sztuki, "wizerunek Madonny z dzieckiem na tle krzaku róży", autorstwa Pratovecchio, ale dopiero wtedy, gdy post spadł z "jedynki" pod administracją lipao45.

  Autor bloga musi wiedzieć, że ze względu na jego specjalne życzenia, musi się zadowolić miejscami promocyjnymi poniżej jedynki.
  To zresztą wystarcza blogerowi, którego po raz pierwszy wywindowałem na "jedynkę".

  Z drugiej strony zdarzyło się dużo interakcji (formalnych i nieformalnych). Wielu może zrozumiało, że nawet skromny wycinek prawdziwego dzieła sztuki może bardzo silnie oddziaływać. To jest ten szok kulturowy, który dostają ignoranci sztuki w obliczu prawdziwego dzieła.

  Jeżeli autor napisał notkę w związku ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia, to jest rzeczą naturalną i obowiązkową dla admina ustosunkować się do treści merytorycznym obrazkiem do tematu, na stronie głównej.

  To już jest sprawa wykształcenia, ja to tak rozumiem. W innym wypadku np zdjęcia Lwa mamy do czynienia z Happeningiem, lub ruchem Dada. Naturalnie Happening, Dada są na Neonie24 też serdecznie witane, ale wszystko w swoim miejscu i swoim czasie.

  Agnieszko, dzięki za Twoje pytania do Kerenora. Kerenor był zmuszony przedstawić publicznie swoje stanowisko do obrazków o tematyce religijnej. W ten sposób poznaliśmy Kerenora lepiej, niż przez czytanie jego tekstów.

  Serdecznie pozdrawiam Ciebie i wszystkich.
  Do soboty mam jeszcze trochę duży remont , tak że mogę tylko w przerwach, dla odsapnięcia odpowiadać publicznie.
 • @Soplica
  NIE PAJACUJ PAN...

  Skoro tak się ma sprawa, to musicie się jeszcze dużo nauczyć, wiedza przed wami wystarczy tylko czytać Pismo Święte wystarczy chcieć a nie leniuchować.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY